EHEIM Classic 2211 Handleiding

Merk
EHEIM
Model
Classic 2211
Type
Handleiding
Buitenfilter 2213
Functie
A
Pompkop
Filterpot
Slangaansluiting drukzijde
Slang-
aansluiting zuigzijde
Filterinzetstuk
Aanzuigbuis
Filterkorf
Zuigers met klembeugel
Sproeierbuis.
B Filterinzetstuk door aan de handgreep te trekken uitnemen en de deksel
door naar links te draaien openen.
B1 Uitvoering met filtermatten: Alle filtermatten onder stromend water
licht uitspoelen en volgens de tekening in het filterinzetstuk plaatsen:
5 x schuimstofmat blauw (bestelnr. 2616131 / 2 st.), 1 x watten-
vlies wit (bestelnr. 2616135 / 3 st.) en 1 x koolvlies zwart (bestelnr.
2628130 / 3 st.) als bovenste mat plaatsen. Het koolvlies dient vor de
adsorptie van mogelijke opgeloste schadelijke stoffen bij het nieuw in-
stalleren van de filter. Na een inlooptijd van ca. 2 weken moet het kool-
vlies verwijderd worden.
B2 Uitvoering met filtermedia: Filterinzetstuk als volgt vullen: ca. 3-
5 cm EHEIM MECH, 1 x schuimstofmat blauw (bestelnr. 2616131 /
2 st.), EHEIM SUBSTRATpro of SUBSTRAT, 1 x wattenvlies wit
(bestelnr. 2616135 / 3 st.), 1 x koolvlies (bestelnr. 2628130 / 3 st.).
Vervolgens het filterinzetstuk onder stromend water uitspoelen, om
restdeeltjes van de filtermassa’s te verwijderen.
b
a
a
c
geprüfte
Sicherheit
Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (kinderen inbe-
grepen) met beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of met
gebrekkige ervaring of kennis behalve indien een voor de veiligheid
bevoegde persoon op hen toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven
met betrekking tot de bediening van het toestel.
Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze niet
met het toestel spelen.
Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal
afvalverwerkingspunt.
Dit product is volgens de verschillende nationale voorschriften en richt-
lijnen erkend en komt overeen met de EU-normen.
b
d
e
c
Montage
C Deksel weer op het filterinzetstuk plaatsen en door naar rechts de draai-
en vastzetten. Pompkop op de filterpot zetten en erop letten, dat de
dichtingsring goed zit. Dekselveren sluiten.
D Filter onder het aquarium plaatsen (in ieder geval onder de waterspie-
gel).
E / F Sproeierbuis volgens tekening A of B monteren.
G Aanzuigbuis en filterkorf in elkaar steken (afb. A) en met 2 zuigers met
klembeugel aan de bakwand bevestigen en slangverbindingen aan de
filter koppelen: zuigzijde aan het onderste inloopstuk, drukzijde aan de
pompkop. Slangen met de dopmoer vastzetten (afb. K).
Ingebruikname
Met de EHEIM-aanzuiger (bestelnr. 4003540), de EHEIM montage-set 1
Onderhoud
H/I Stekker uit het stopcontact trekken en pompkop afnemen. Vergren-
deling aan de pompkop losmaken en pompdelen eruit nemen zoals de
tekening aangeeft. Koelkanaal-inzet met schroevendraaier eruit wip-
pen (afbeelding I). Alle delen schoonmaken met de EHEIM-reinigings-
borstel (bestelnr. 4009550) en vervolgens in dezelfde volgorde er weer
inzetten.
Opmerking: Regelmatig controleren of alle slangverbindingen nog goed
zitten.
Let op: De assen – en het daarop gemonteerde pomprad – moeten ab-
soluut soepel in de lagers lopen, zodat de pomp goed opgang komt.
(zie afb. G1, bestelnr. 4004300) of door aanzuigen aan de drukzijde
wordt de waterkringloop tot stand gebracht, tot de filter vanzelf vol-
loopt. Vervolgens de drukslang met de sproeierbuis verbinden en filter
door middel van de stekker inschakelen. (Een aanloopgeruis van de
pomp van 0,5 - 3 sec. is normaal). Wanneer zich geen luchtbellen meer
in de waterstroom bevinden de sluitstop op de sproeierbuis doen.
Svenska
Hjärtligt tack
för att du har köpt ett nytt EHEIM classic ytterfilter. Det erbjuder dig optimal
verkan med högsta tillförlitlighet och största effektiviteit.
Säkerhetsanvisningar
Får endast användas inomhus.
Skilj strömsförsörjningen från nätet till elutrustingen som ligger i vattnet
innan du utför underhåll eller skötsel.
Nätkabeln till denna utrustning kan inty bytas ut. Om kabeln har skadats
får du inte längre använda utrustningen. Vänd dig till den affär där du
köpt filtret eller kontakta EHEIMs närmaste serviceställe.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskaper, om inte vederbörande står under uppsikt
av en person som ansvarar för säkerheten eller erhåller anvisningar från
denna person om hur apparaten ska användas.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushållssoporna. Lämna
in den till det lokala återvinningsstället.
Produkten har godkänts enligt gällande nationella föreskrifter och di-
rektiv och uppfyller tillämpbara EU-direktiv.
geprüfte
Sicherheit
Ytterfilter 2213
Funktion

Document transcriptie

Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of met gebrekkige ervaring of kennis behalve indien een voor de veiligheid bevoegde persoon op hen toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven met betrekking tot de bediening van het toestel. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze niet met het toestel spelen. Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal afvalverwerkingspunt. Dit product is volgens de verschillende nationale voorschriften en richtlijnen erkend en komt overeen met de EU-normen. geprüfte Sicherheit Buitenfilter 2213 Functie A Pompkop Filterpot Slangaansluiting drukzijde aansluiting zuigzijde Filterinzetstuk Aanzuigbuis Zuigers met klembeugel Sproeierbuis. B Filterinzetstuk door aan de handgreep te trekken uitnemen en de deksel door naar links te draaien openen. B1 Uitvoering met filtermatten: Alle filtermatten onder stromend water licht uitspoelen en volgens de tekening in het filterinzetstuk plaatsen: a 5 x schuimstofmat blauw (bestelnr. 2616131 / 2 st.), b 1 x watten c 1 x koolvlies zwart (bestelnr. vlies wit (bestelnr. 2616135 / 3 st.) en 2628130 / 3 st.) als bovenste mat plaatsen. Het koolvlies dient vor de adsorptie van mogelijke opgeloste schadelijke stoffen bij het nieuw installeren van de filter. Na een inlooptijd van ca. 2 weken moet het koolvlies verwijderd worden. B2 a ca. 3Uitvoering met filtermedia: Filterinzetstuk als volgt vullen: b 1 x schuimstofmat blauw (bestelnr. 2616131 / 5 cm EHEIM MECH, c EHEIM SUBSTRATpro of SUBSTRAT, d 1 x wattenvlies wit 2 st.), e 1 x koolvlies (bestelnr. 2628130 / 3 st.). (bestelnr. 2616135 / 3 st.), Vervolgens het filterinzetstuk onder stromend water uitspoelen, om restdeeltjes van de filtermassa’s te verwijderen. SlangFilterkorf Montage C Deksel weer op het filterinzetstuk plaatsen en door naar rechts de draaien vastzetten. Pompkop op de filterpot zetten en erop letten, dat de dichtingsring goed zit. Dekselveren sluiten. D Filter onder het aquarium plaatsen (in ieder geval onder de waterspiegel). E / F Sproeierbuis volgens tekening A of B monteren. G Aanzuigbuis en filterkorf in elkaar steken (afb. A) en met 2 zuigers met klembeugel aan de bakwand bevestigen en slangverbindingen aan de filter koppelen: zuigzijde aan het onderste inloopstuk, drukzijde aan de pompkop. Slangen met de dopmoer vastzetten (afb. K). Ingebruikname Met de EHEIM-aanzuiger (bestelnr. 4003540), de EHEIM montage-set 1 (zie afb. G 1, bestelnr. 4004300) of door aanzuigen aan de drukzijde wordt de waterkringloop tot stand gebracht, tot de filter vanzelf volloopt. Vervolgens de drukslang met de sproeierbuis verbinden en filter door middel van de stekker inschakelen. (Een aanloopgeruis van de pomp van 0,5 - 3 sec. is normaal). Wanneer zich geen luchtbellen meer in de waterstroom bevinden de sluitstop op de sproeierbuis doen. Onderhoud H / I Stekker uit het stopcontact trekken en pompkop afnemen. Vergrendeling aan de pompkop losmaken en pompdelen eruit nemen zoals de tekening aangeeft. Koelkanaal-inzet met schroevendraaier eruit wippen (afbeelding I). Alle delen schoonmaken met de EHEIM-reinigingsborstel (bestelnr. 4009550) en vervolgens in dezelfde volgorde er weer inzetten. Opmerking: Regelmatig controleren of alle slangverbindingen nog goed zitten. Let op: De assen – en het daarop gemonteerde pomprad – moeten absoluut soepel in de lagers lopen, zodat de pomp goed opgang komt. Svenska Hjärtligt tack för att du har köpt ett nytt EHEIM classic ytterfilter. Det erbjuder dig optimal verkan med högsta tillförlitlighet och största effektiviteit. Säkerhetsanvisningar Får endast användas inomhus. Skilj strömsförsörjningen från nätet till elutrustingen som ligger i vattnet innan du utför underhåll eller skötsel. Nätkabeln till denna utrustning kan inty bytas ut. Om kabeln har skadats får du inte längre använda utrustningen. Vänd dig till den affär där du köpt filtret eller kontakta EHEIMs närmaste serviceställe. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, om inte vederbörande står under uppsikt av en person som ansvarar för säkerheten eller erhåller anvisningar från denna person om hur apparaten ska användas. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushållssoporna. Lämna in den till det lokala återvinningsstället. Produkten har godkänts enligt gällande nationella föreskrifter och direktiv och uppfyller tillämpbara EU-direktiv. geprüfte Sicherheit Ytterfilter 2213 Funktion
/

Deze handleiding is ook geschikt voor