Ford 307 Handleiding

Merk
Ford
Categorie
auto's
Model
307
Type
Handleiding
GIS1 Retention: 27.60 35
SKAM5J 19D520 BA HM02 E 12346495 000 26/04/2010 1/43
C-MAX 08/2010
WESTFALIA 307 388
e13*94/20*3108
DXA
© Copyright Ford 2010
Printed Copies are uncontrolled
Expert Fitment Required
Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire
E’ necessario in officina specializzata
Especialista em montagem requerido
Montage door vakman nodig
Montage ved professionelt værksted påkrævet
Nødvendig med montering fra fagvegverksted
Verkstadsmontage erfordras
Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
Montáž ve specializované dÍlně nutná
A szereléshez szakműhely kell
Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny
Nα τπθεί απ συνεργεί
Uzman servis kuruluμu taraf∂ndan monte
edilmesi gerekmektedir
Монтаж должен проводиться только в
специализированных мастерских
Montajul trebuie efectuat de un atelier de specialitate
Subject to alteration without notice
Technische Änderungen vorbehalten
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Reservamo-nos o direito a alteraćões técnicas
Technische wijzigingen voorbehouden
Med forbehold for tekniske ĺndringer
Tekniske forendringer forbeholdes
Med reservation för tekniska ändringar
Tekniset muutokser pidätetään
Technické zmeny vyhrazeny
A változtatások technika jogát fenntartjuk
Zmiany techniczne zastrzeżone
Επιυλασσµεθα για αλλαγές
Teknik deπiμiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r
Мы оставляем за собой право на
технические изменения
Ne rezervåm dreptul la modificåri tehnice
INSTALLATION INSTRUCTIONS
TOW BAR RETRACTABLE
EINBAUANLEITUNG
AUSFAHRBARE ANHÄNGEVORRICHTUNG
NOTICE DE MONTAGE
DISPOSITIF D’ATTELAGE RETRACTABLE
NOTICE DE MONTAGE
DISPOSITIVO DI RIMORCHIO ESTRAIBILE
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ENGATE DE REBOQUE EXTRAÍVEL
INBOUW-INSTRUCTIE
UITSCHUIFBARE TREKHAAK
MONTERINGSVEJLEDNING
UDTRÆKKELIGT ANHÆNGERTRÆK
MONTERINGSVEILEDNING
TILHENGERKOPLING SOM KAN TREKKES UT
MONTERINGSANVISNING
UTKÖRBAR SLÄPVAGNSKOPPLING
ASENNUSOHJE
ULOSVEDETTÄVÄ VETOKOUKKU
NÁVOD K MONTÁŽI
VYSOUVACÍ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ
BESZERELÉSI UTASÍTÁS
KIHAJTHATÓ UTÁNFUTÓ-VONTATÓBERENDEZÉS
INSTRUKCJA INSTALOWANIA
WYSUWANY HAK HOLOWNICZY
∆ΗΓΙΕΣ TOΠΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΕΡΜΕΝΣ ΚΤΣΑΔΡΣ
D
GB
F
E
I
NL
P
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
DISPOSITIVO DE REMOLQUE TELESCÓPICO
MONTAJ TAL∑MATLARI
AAÇÇIILLIIPP KKAAPPAATTIILLAABBLLRR SSÜÜRRGGÜÜLLÜÜ RRÖÖMMOORRKK ÇÇEEKKMMEE TTEERRTTBBAATTII
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВЫДВИЖНО Е ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
TR
RUS
INSTRUCØIUNI DE MONTAJ
DDIISSPPOOZZIITTIIVV DDEE RREEMMOORRCCAARREE RREETTRRAACCTTAABBIILL
RO
NL
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
11/43
INBOUW-INSTRUCTIE – UITSCHUIFBARE
TREKHAAK
Type: 307 388
D-waarde: 10,0 kN
Steunlast: 75 kg
Fabricant: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
EG-typegoedkeuringsnr.: e13*94/20*3108
Toepassingsgebied: Ford C-Max 08/2010
Officiële typeaanduiding: DXA
Opmerking:
De montage moet volgens deze montage-instructies worden
uitgevoerd.
Voor het gebuik van de trekhaak zijn de specificaties van de
voertuigfabrikant m.b.t. het aanhanggewicht en de kogel-
druk maatgevend, evenwel mogen de waarden van de trek-
haakinstallatie niet worden overschreden.
Formule voor bepaling van D-waarde:
Het maximaal toegestaan totaal gewicht voor de combinatie
van voertuig en aanhanger mag niet worden overschreden.
De gewichtsspecificatie bevindt zich op het typeplaatje voor
het voertuig. Uw Ford-dealer is u gaarne behulpzaam.
Alvorens de trekhaak in gebruik wordt genomen, dient het
juiste kabelset te worden gemonteerd.
Wij raden u aan, het kabelset vóór het inbouwen van de
trekhaak te installeren.
Rondom de contactvlakken dienen de materialen voor
bodemafdichting, anti-corrosie-wax en geluiddemping te
worden verwijderd. Waar nodig corrosiebescherming over-
eenkomstig de Ford-richtlijnen aanbrengen.
Let op: samen met de uitschuifbare trekhaak moet
bovendien de volgende levering worden ingebouwd (kit
afdekking, uw Ford-dealer helpt u graag):
AM5J-313A16-A*
Let op: voor auto’s met de functie 'keyless entry' moet
bovendien de volgende levering worden ingebouwd (kit
antennebevestiging, uw Ford-dealer helpt u graag):
AM3M5J-10K015-A*
Massakabel van accu loskoppelen. Auto opkrikken.
Bumper achter (X1) en stootdemper overeenkomstig werk-
plaatshandboek demonteren. De schokdemper heeft u niet
meer nodig.
De moeren van de schokdemper (6x X2) weer op de
schroefdraden op de achterwandplaat schroeven en met het
voorgeschreven aanhaalmoment vastdraaien.
Indien aanwezig, antenne (X3) van de bumpersteun losmak-
en. Bevestigingselementen zijn niet meer nodig.
De zijdelen (B + C) van de trekhaak in de langsdraagbalken
schuiven, met tegenlagen (2x D) instellen en bouten (4x E)
met de hand aandraaien.
Let op: Tijdens het bevestigen van de trekhaak
aan de carrosserie moet erop worden gelet dat de
bouten en schroefdraadgangen vetvrij en olievrij
zijn!
De dwarsbalk (A) van de trekhaak op de zijdelen (B +C)
instellen en bouten met onderlegringen (4x F + 4x G) met de
hand vastdraaien.
De tegenlagen (2x D) vóór het vastdraaien van de bouten (E)
zoals afgebeeld instellen.
Let op: de tegenlagen mogen niet op de plaatflens
liggen!
Draai eerst de bouten (4x E) op de zijdelen met het
voorgeschreven aanhaalmoment vast.
Draai daarna de bouten (4x F) op de dwarssteun met het
voorgeschreven aanhaalmoment vast.
Indien aanwezig, antenne (X3) zoals afgebeeld met
schuimgedeelte en kabelklemmen (AM3M5J-10K015-A*)
aan de bovenkant van de dwarssteun van de trekhaak
bevestigen.
Vloerbekleding onder de zijbekleding rechtsachter conform
werkplaatshandboek demonteren.
Bij Grand auto’s blinde plug in de vloerplaat verwijderen. De
blinde plug heeft u niet meer nodig.
Bij Compact auto’s op het aangetekende punt van onderen
in de vloerplaat een gat, diameter 28,5 mm, boren. Na het
boren afbramen en corrosiebescherming conform richtlijnen
van Ford aanbrengen.
Pluggen voor houders (3x I) zoals afgebeeld in de openingen
van de zijwand steken.
Houder (K1 of K2) ertegen zetten en met bouten (3x H) op
de zijwand bevestigen.
Elektrische leidingen en bowdenkabel van de trekhaak (A) tot
aan de rubber doorvoer door het gat in de vloerplaat steken.
Achter de rechter zijbekleding de toevoerleiding (X4) uit het
12 V-stopcontact trekken en met de juiste tweepolige
stekker van de elektrische leiding van de trekhaak
verbinden.
Vervolgens de tweepolige bus van de elektrische leiding van
de trekhaak op het 12 V-stopcontact aansluiten. De vier-
polige bus voor de zoemer (kleine kabeldiameter) op de
achterkant van het bedieningselement (L) erin steken.
Let op: Voor het aansluiten van de bowdenkabel (A) op
het bedieningselement (L) moeten de zilveren markering
op het handwiel en de pijl op het huis zoals afgebeeld
ingesteld zijn!
Vervolgens de bowdenkabel tot aan de aanslag in het bedi-
eningselement steken en door inschuiven van de clip ver-
grendelen. Het bedieningselement (L) tot aan het vastklikken
op de houder (K1 of K2) schuiven.
Let op: controleren of de rubber doorvoer goed op de
vloerplaat vast zit!
De klemschoen van de vrije leiding (A) zoals afgebeeld in het
huis (N) steken en lipjes ombuigen. De zekering (M) erin
steken en de zekeringhouder (N) zoals afgebeeld met
kabelklemmen (O) op de bowdenkabel bevestigen.
gewicht aanhangwagen [kg] x totaalgewicht auto [kg] 9,81
gewicht aanhangwagen [kg] + totaalgewicht auto [kg] 1000
x
= D [kN]
XXXX kg
!
!
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
12/43
Vervolgens controleren of het activeren van de uitschuifbare
trekhaak mechanisch goed werkt. De bediening staat in
handboek van de auto beschreven.
Elektrische leiding van de trekhaak met kabelklemmen (2x
O) op de bowdenkabel bevestigen. Bowdenkabel met grote
kabelklemmen (2x P) zoals afgebeeld op de dwarssteun van
de trekhaak en op de auto bevestigen.
In de vloerbekleding van de zijbekleding langs de markering
op de achterkant een rond gat, diameter 121mm, snijden.
Vervolgens het gat boven en beneden (markeringen) radiaal
ca. 15 mm recht insnijden. De sleuven dienen als
draaibeveiliging voor de afdekking.
Het voorste frame van de afdekking (AM5J-313A16-A*)
zoals afgebeeld van binnen in het gat in de vloerbekleding
plaatsen. Vervolgens het achterste frame van de afdekking
(AM5J-313A16-A*) op de achterkant van de vloerbekleding
aanbrengen en met het voorste frame vastklikken.
Vloerbekleding conform werkplaatshandboek inbouwen en
deksel zoals afgebeeld plaatsen.
Let op: voor het plaatsen van het deksel moet de sleutel
van het handwiel van het bedieningselement worden
getrokken!
Opmerking:
Op dit punt moet de installatie van het kabelset afgesloten
worden.
Gedemonteerde of losgemaakte onderdelen zoals in het
werkplaatshandboek beschreven monteren.
Indien aanwezig, antenne (X3) weer aansluiten en massaka-
bel op accu vastklemmen.
Instructies voor het gebruik:
De trekhaakkogel moet schoon gehouden en ingevet
worden (*).
(*) Uitzondering:
Bij gebruik van stabilisatoren die invloed op de
trekhaakkogel uitoefenen, volgens de aanwijzigingen
van de fabrikant van de stabilisatoren handelen.
Eveneens moet bij gebruik van een dergelijke stabilisator
de trekhaakkogel in regelmatige afstanden op slijtage
worden onderzocht.
Zodra op een willekeurige plaats een doorsnede van de
trekhaakkogel van 49,0 mm of kleiner is bereikt, mag de
trekhaak niet meer voor het trekken van aanhangwagens
worden gebruikt, evt. moet de trekhaak worden vervangen.
Het leeggewicht van de auto is na montage van de trekhaak
ca. 25,0 kg hoger
MONTERINGSVEJLEDNING –
UDTRÆKKELIGT ANHÆNGERTRÆK
Type: 307 388
D-værdi: 10,0 kN
Støttelast: 75 kg
Producent: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
EEG typegod.nr.: e13*94/20*3108
Anvendelsesområde: Ford C-Max 08/2010
Registreret
typebetegnelse: DXA
Bemærk:
Monteringen skal udføres i henhold til denne
monteringsvejledning.
Bilproducentens oplysninger angående trukket vægt og
kuglebelastning er afgørende for kørslen, idet tallene for
anhængertrækket ikke må overskrides.
Formel til beregning af D-værdien:
Den højest tilladte samlede vægt af kombinationen bil og
anhænger må ikke overskrides. Oplysningen om den
tilladte vægt for køretøj plus anhænger er angivet på bilens
typeskilt. Din Ford-forhandler er gerne behjælpelig.
Før anhængertrækket tages i brug, skal det el-byggesæt,
der hører til anhængertrækket, installeres.
Det anbefales, at el-sættet installeres, før anhængertrækket
monteres.
Omkring kontaktfladerne skal alle materialerne til tætning af
bunden, til rustbeskyttelse og til støjdæmpning fjernes. Om
nødvendigt skal der påføres korrosionsbeskyttelse iht. Fords
retningslinier.
Pas på: Sammen med det udtrækkelige anhængertræk
skal følgende levering desuden monteres (kit afdækning,
din Ford forhandler vil gerne hjælpe dig):
AM5J-313A16-A*
Pas på: Til køretøjer med 'keyless entry' funktion skal
følgende levering desuden monteres (kit antennefast-
gørelse, din Ford forhandler vil gerne hjælpe dig):
AM3M5J-10K015-A*
Fjern stelkablet fra batteriet. Løft køretøjet.
Afmontér bageste kofanger (X1) og prelenhed iht.
værkstedshåndbogen. Der er ikke mere brug for
prelenheden.
NL DK
XXXX kg
Trukket vægt [kg] x bilens totalvægt [kg] 9,81
Trukket vægt [kg] + bilens totalvægt [kg] 1000
x
= D [kN]
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
30/43
See Workshop Manual
Siehe Werkstatthandbuch
Ver manual de taller
Voir Manuel d’atelier
Vedere manuale officina
Cf. o manual da oficina
Zie werkplaatshandboek
Se værkstedshåndbog
Se verkstedshånboka
Se verkstadshandboken
Katso korjaamon käsikirjasta
Viz dílenskou příručku
Lásd a Műhely-kézikönyvben
Patrz podręcznik warsztatowy
λέπε Eγειρίδι Σuvεργείou
Tamirhane el kitab∂na bak∂n∂z
Смотри руководство по
эксплуатации
Vezi manualul de atelier
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Movement Arrow
Bewegungspfeil
Flecha de moviemiento
Flèche de mouvement
Freccia di movimento
Flexa de movimento
Richtingspijl
Bevægelsespil
Bevegelsespil
Rörelsepil
Liikesuuntanuoli
Šipka pohybu
Mozgásirányjelző nyíl
Strzałka kierunku ruchu
Bέλoς κίvησης
Hareket oku
Стрелка хода
Sågeatå de miμcare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Throw away
Entsorgen
Tratamiento de residuos
Rebuter
Smaltire
Eliminar
Weggooien
Affald
Avskaffe
Ta hand om avfallet
Hävittää
Vyhodit
Távolítsa el
Usunąć jako odpad
Aπσuρση
At∂k giderme
Удалить
Eliminare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Tighten
Festdrehen
Apretar fuerte girando
Bien serrer
Stringere bene
Apertar bem
Vastdraaien
Tilspændes
Drei fast
Dra fast
Kiristä tiukalle
Utáhnout
Feszesen csarvarja be
Silnie dokręcić
Περιστρoή γερά
S∂k∂μt∂r∂n∂z
Крепко закрутить
A se strânge
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
2 Man Operation Required
Nur zu zweit ausführen
Realizar sólo entre dos personas
Toujours s’y mettre de deux
Da eseguire soltanto in due
Executar somente a dois
Met 2 personen uitvoeren
Skal udføres af to personer
Må utføres av to personer
Utförs endast av två personer
Tehtävä kahdestaan
Provádět jen ve dvou
Csak két személy végezheti el
Wykonywać tylko w dwie osoby
Nα εκτελεσθεί απ δύ άτµα
Sadece iki kiμi ile tatbik ediniz
Выполнять только вдвоем
A se lucra numai în doi
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Use Jigsaw
Stichsäge verwenden
Utilizar sierra de calar
Utiliser scie sauteuse
Utilizzare gattuccio
Utilizar serrote de ponta
Decoupeerzaag
Stiksav anvendes
Bruk stikksag
Använd sticksåg
Käytä pistosahaa
Použít prořezku
Használjon szúrófűrészt
Stosować piłę vzdłużną
ρησιµπιείτε σέγα
Dekupaj testeresi kullan∂n∂z
Использовать узкую ножовку
A se folosi feråstråul coadå de
μoarece
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
!
Warning
Achtung
Atención
Attention
Attenzione
Atenção
Let op
Bemærk
Pass på
Varning
Huomio
Pozor
Figyelem
Uwaga
Πρoσή
Dikkat
Внимание
Atenøie
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Incorrect
Falsch
Erróneo
Incorrect
Sbagliato
Errado
Fout
Forkert
Feilt
Fel
Väärin
Špatně
Helyes
Nieprawidłowo
Λάθoς
Yanl∂μ
Неправильно
Greμit
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Correct
Richtig
Correcto
Correct
Giusto
Certo
Goed
Rigtig
Riktig
Rätt
Oikein
Správně
Helyes
Prawidłowo
Σωστ
Doπru
Правильно
Corect
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Use Tank Cutter Tool
Lochsäge verwenden
Utilizar serrusho de calar
Découper avec couteau
Utilizzare foretto
Utilizar serrote de ponta
Gatenzaag
Cirkelfræser, hulsav anvendes
Bruk hullsag
Använd hålsåg
Käytä reikäsahaa
Použít děrovku
Használjon lyukfűrészt
Stosować otwornicę
Xρησιµπιείτε εργαλεί διάνιης
ααλών/ωλιών
Delik testeresi kullan∂n∂z
Использовать ножовку
A se folosi feråstråul pentru gåuri
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Disconnect
Abklemmen
Desconectar
Déconnecter
Staccare
Desligar
Demonteren
Frakobles
Klem av
Koppla los
Irrota
Odpojit
Szakítsa meg,
kapcsolja szét
Rozłączć
Aπoσύvδεση
Ay∂rma
Отсоединить
Deconectare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Connect
Verbinden
Conectar
Raccorder
Collegare
Ligar
Aansluiten
Kobles
Tilkopling
Anslut
Yhdistä
Spojit
Kapcsolja össze
Połączyć
Σύvδεση
Birleμtirme
Соединить
Conectare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO

Document transcriptie

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS TOW BAR RETRACTABLE D EINBAUANLEITUNG AUSFAHRBARE ANHÄNGEVORRICHTUNG E INSTRUCCIONES DE MONTAJE DISPOSITIVO DE REMOLQUE TELESCÓPICO F NOTICE DE MONTAGE DISPOSITIF D’ATTELAGE RETRACTABLE I NOTICE DE MONTAGE DISPOSITIVO DI RIMORCHIO ESTRAIBILE P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ENGATE DE REBOQUE EXTRAÍVEL NL INBOUW-INSTRUCTIE UITSCHUIFBARE TREKHAAK DK MONTERINGSVEJLEDNING UDTRÆKKELIGT ANHÆNGERTRÆK N MONTERINGSVEILEDNING TILHENGERKOPLING SOM KAN TREKKES UT S MONTERINGSANVISNING UTKÖRBAR SLÄPVAGNSKOPPLING SF ASENNUSOHJE ULOSVEDETTÄVÄ VETOKOUKKU CZ NÁVOD K MONTÁŽI VYSOUVACÍ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ H BESZERELÉSI UTASÍTÁS KIHAJTHATÓ UTÁNFUTÓ-VONTATÓBERENDEZÉS PL INSTRUKCJA INSTALOWANIA WYSUWANY HAK HOLOWNICZY GR ΟΔΗΓΙΕΣ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ TR MONTAJ TAL∑MATLARI AÇILIP KAPATILAB∑L∑R SÜRGÜLÜ RÖMORK ÇEKME TERT∑BATI RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЫДВИЖНО Е ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО RO INSTRUCØIUNI DE MONTAJ DISPOZITIV DE REMORCARE RETRACTABIL © Copyright Ford 2010 Printed Copies are uncontrolled Expert Fitment Required Montage durch Fachwerkstatt erforderlich Montaje sólo por el concesionario Montage par spécialiste nécessaire E’ necessario in officina specializzata Especialista em montagem requerido Montage door vakman nodig Montage ved professionelt værksted påkrævet Nødvendig med montering fra fagvegverksted Verkstadsmontage erfordras Asennus tarpeen merkkikorjaamossa Montáž ve specializované dÍlně nutná A szereléshez szakműhely kell Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny Nα τοποθεί απ συνεργείο Uzman servis kuruluμu taraf∂ndan monte edilmesi gerekmektedir Монтаж должен проводиться только в специализированных мастерских Montajul trebuie efectuat de un atelier de specialitate Subject to alteration without notice Technische Änderungen vorbehalten Reservadas modificaciones técnicas Sous réserve de modifications techniques Con riserva di apportare modifiche tecniche Reservamo-nos o direito a alteraćões técnicas Technische wijzigingen voorbehouden Med forbehold for tekniske ĺndringer Tekniske forendringer forbeholdes Med reservation för tekniska ändringar Tekniset muutokser pidätetään Technické zmeny vyhrazeny A változtatások technika jogát fenntartjuk Zmiany techniczne zastrzeżone Επιφυλασσ μεθα για αλλαγές Teknik deπiμiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r Мы оставляем за собой право на технические изменения Ne rezervåm dreptul la modificåri tehnice WESTFALIA 307 388 e13*94/20*3108 DXA C-MAX 08/2010 SKAM5J 19D520 BA HM02 E 12346495 000 26/04/2010 1/43 GIS1 Retention: 27.60 35 NL INBOUW-INSTRUCTIE – UITSCHUIFBARE TREKHAAK De moeren van de schokdemper (6x X2) weer op de schroefdraden op de achterwandplaat schroeven en met het voorgeschreven aanhaalmoment vastdraaien. Type: 307 388 Indien aanwezig, antenne (X3) van de bumpersteun losmakD-waarde: 10,0 kN en. Bevestigingselementen zijn niet meer nodig. Steunlast: 75 kg De zijdelen (B + C) van de trekhaak in de langsdraagbalken Fabricant: Westfalia Automotive GmbH schuiven, met tegenlagen (2x D) instellen en bouten (4x E) Am Sandberg 45, D-33378 met de hand aandraaien. Rheda-Wiedenbrück EG-typegoedkeuringsnr.: e13*94/20*3108 Let op: Tijdens het bevestigen van de trekhaak Toepassingsgebied: Ford C-Max 08/2010 ➜ aan de carrosserie moet erop worden gelet dat de Officiële typeaanduiding: DXA bouten en schroefdraadgangen vetvrij en olievrij zijn! De dwarsbalk (A) van de trekhaak op de zijdelen (B +C) Opmerking: instellen en bouten met onderlegringen (4x F + 4x G) met de De montage moet volgens deze montage-instructies worden hand vastdraaien. uitgevoerd. De tegenlagen (2x D) vóór het vastdraaien van de bouten (E) Voor het gebuik van de trekhaak zijn de specificaties van de zoals afgebeeld instellen. voertuigfabrikant m.b.t. het aanhanggewicht en de kogelLet op: de tegenlagen mogen niet op de plaatflens druk maatgevend, evenwel mogen de waarden van de trekliggen! haakinstallatie niet worden overschreden. Draai eerst de bouten (4x E) op de zijdelen met het Formule voor bepaling van D-waarde: voorgeschreven aanhaalmoment vast. gewicht aanhangwagen [kg] x totaalgewicht auto [kg] 9,81 = D [kN] Draai daarna de bouten (4x F) op de dwarssteun met het x gewicht aanhangwagen [kg] + totaalgewicht auto [kg] 1000 voorgeschreven aanhaalmoment vast. Indien aanwezig, antenne (X3) zoals afgebeeld met Het maximaal toegestaan totaal gewicht voor de combinatie schuimgedeelte en kabelklemmen (AM3M5J-10K015-A*) van voertuig en aanhanger mag niet worden overschreden. aan de bovenkant van de dwarssteun van de trekhaak De gewichtsspecificatie bevindt zich op het typeplaatje voor bevestigen. het voertuig. Uw Ford-dealer is u gaarne behulpzaam. Vloerbekleding onder de zijbekleding rechtsachter conform werkplaatshandboek demonteren. Bij Grand auto’s blinde plug in de vloerplaat verwijderen. De blinde plug heeft u niet meer nodig. Bij Compact auto’s op het aangetekende punt van onderen in de vloerplaat een gat, diameter 28,5 mm, boren. Na het boren afbramen en corrosiebescherming conform richtlijnen van Ford aanbrengen. XXXX kg Pluggen voor houders (3x I) zoals afgebeeld in de openingen van de zijwand steken. Houder (K1 of K2) ertegen zetten en met bouten (3x H) op de zijwand bevestigen. Elektrische leidingen en bowdenkabel van de trekhaak (A) tot aan de rubber doorvoer door het gat in de vloerplaat steken. Achter de rechter zijbekleding de toevoerleiding (X4) uit het 12 V-stopcontact trekken en met de juiste tweepolige Alvorens de trekhaak in gebruik wordt genomen, dient het stekker van de elektrische leiding van de trekhaak juiste kabelset te worden gemonteerd. verbinden. Wij raden u aan, het kabelset vóór het inbouwen van de Vervolgens de tweepolige bus van de elektrische leiding van trekhaak te installeren. de trekhaak op het 12 V-stopcontact aansluiten. De vierpolige bus voor de zoemer (kleine kabeldiameter) op de Rondom de contactvlakken dienen de materialen voor achterkant van het bedieningselement (L) erin steken. bodemafdichting, anti-corrosie-wax en geluiddemping te worden verwijderd. Waar nodig corrosiebescherming overLet op: Voor het aansluiten van de bowdenkabel (A) op eenkomstig de Ford-richtlijnen aanbrengen. het bedieningselement (L) moeten de zilveren markering op het handwiel en de pijl op het huis zoals afgebeeld Let op: samen met de uitschuifbare trekhaak moet ingesteld zijn! bovendien de volgende levering worden ingebouwd (kit afdekking, uw Ford-dealer helpt u graag): Vervolgens de bowdenkabel tot aan de aanslag in het bedieningselement steken en door inschuiven van de clip verAM5J-313A16-A* grendelen. Het bedieningselement (L) tot aan het vastklikken Let op: voor auto’s met de functie 'keyless entry' moet op de houder (K1 of K2) schuiven. bovendien de volgende levering worden ingebouwd (kit Let op: controleren of de rubber doorvoer goed op de antennebevestiging, uw Ford-dealer helpt u graag): vloerplaat vast zit! AM3M5J-10K015-A* De klemschoen van de vrije leiding (A) zoals afgebeeld in het Massakabel van accu loskoppelen. Auto opkrikken. huis (N) steken en lipjes ombuigen. De zekering (M) erin Bumper achter (X1) en stootdemper overeenkomstig werksteken en de zekeringhouder (N) zoals afgebeeld met plaatshandboek demonteren. De schokdemper heeft u niet kabelklemmen (O) op de bowdenkabel bevestigen. meer nodig. ! ! SKAM5J 19D520 BA HM02 E 12346495 000 © Copyright Ford 2010 11/43 NL DK Vervolgens controleren of het activeren van de uitschuifbare trekhaak mechanisch goed werkt. De bediening staat in handboek van de auto beschreven. Elektrische leiding van de trekhaak met kabelklemmen (2x O) op de bowdenkabel bevestigen. Bowdenkabel met grote kabelklemmen (2x P) zoals afgebeeld op de dwarssteun van de trekhaak en op de auto bevestigen. In de vloerbekleding van de zijbekleding langs de markering op de achterkant een rond gat, diameter 121mm, snijden. Vervolgens het gat boven en beneden (markeringen) radiaal ca. 15 mm recht insnijden. De sleuven dienen als draaibeveiliging voor de afdekking. Het voorste frame van de afdekking (AM5J-313A16-A*) zoals afgebeeld van binnen in het gat in de vloerbekleding plaatsen. Vervolgens het achterste frame van de afdekking (AM5J-313A16-A*) op de achterkant van de vloerbekleding aanbrengen en met het voorste frame vastklikken. Vloerbekleding conform werkplaatshandboek inbouwen en deksel zoals afgebeeld plaatsen. Let op: voor het plaatsen van het deksel moet de sleutel van het handwiel van het bedieningselement worden getrokken! Opmerking: Op dit punt moet de installatie van het kabelset afgesloten worden. Gedemonteerde of losgemaakte onderdelen zoals in het werkplaatshandboek beschreven monteren. Indien aanwezig, antenne (X3) weer aansluiten en massakabel op accu vastklemmen. MONTERINGSVEJLEDNING – UDTRÆKKELIGT ANHÆNGERTRÆK Type: D-værdi: Støttelast: Producent: EEG typegod.nr.: Anvendelsesområde: Registreret typebetegnelse: 307 388 10,0 kN 75 kg Westfalia Automotive GmbH Am Sandberg 45, D-33378 Rheda-Wiedenbrück e13*94/20*3108 Ford C-Max 08/2010 ➜ DXA Bemærk: Monteringen skal udføres i henhold til denne monteringsvejledning. Bilproducentens oplysninger angående trukket vægt og kuglebelastning er afgørende for kørslen, idet tallene for anhængertrækket ikke må overskrides. Formel til beregning af D-værdien: Trukket vægt [kg] x bilens totalvægt [kg] 9,81 = D [kN] x Trukket vægt [kg] + bilens totalvægt [kg] 1000 Den højest tilladte samlede vægt af kombinationen bil og anhænger må ikke overskrides. Oplysningen om den tilladte vægt for køretøj plus anhænger er angivet på bilens typeskilt. Din Ford-forhandler er gerne behjælpelig. Instructies voor het gebruik: De trekhaakkogel moet schoon gehouden en ingevet worden (*). (*) Uitzondering: Bij gebruik van stabilisatoren die invloed op de trekhaakkogel uitoefenen, volgens de aanwijzigingen van de fabrikant van de stabilisatoren handelen. Eveneens moet bij gebruik van een dergelijke stabilisator de trekhaakkogel in regelmatige afstanden op slijtage worden onderzocht. Zodra op een willekeurige plaats een doorsnede van de trekhaakkogel van 49,0 mm of kleiner is bereikt, mag de trekhaak niet meer voor het trekken van aanhangwagens worden gebruikt, evt. moet de trekhaak worden vervangen. Het leeggewicht van de auto is na montage van de trekhaak ca. 25,0 kg hoger 12/43 SKAM5J 19D520 BA XXXX kg Før anhængertrækket tages i brug, skal det el-byggesæt, der hører til anhængertrækket, installeres. Det anbefales, at el-sættet installeres, før anhængertrækket monteres. Omkring kontaktfladerne skal alle materialerne til tætning af bunden, til rustbeskyttelse og til støjdæmpning fjernes. Om nødvendigt skal der påføres korrosionsbeskyttelse iht. Fords retningslinier. Pas på: Sammen med det udtrækkelige anhængertræk skal følgende levering desuden monteres (kit afdækning, din Ford forhandler vil gerne hjælpe dig): AM5J-313A16-A* Pas på: Til køretøjer med 'keyless entry' funktion skal følgende levering desuden monteres (kit antennefastgørelse, din Ford forhandler vil gerne hjælpe dig): AM3M5J-10K015-A* Fjern stelkablet fra batteriet. Løft køretøjet. Afmontér bageste kofanger (X1) og prelenhed iht. værkstedshåndbogen. Der er ikke mere brug for prelenheden. HM02 E 12346495 000 © Copyright Ford 2010 ! GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO See Workshop Manual Siehe Werkstatthandbuch Ver manual de taller Voir Manuel d’atelier Vedere manuale officina Cf. o manual da oficina Zie werkplaatshandboek Se værkstedshåndbog Se verkstedshånboka Se verkstadshandboken Katso korjaamon käsikirjasta Viz dílenskou příručku Lásd a Műhely-kézikönyvben Patrz podręcznik warsztatowy λέπε Eγχειρίδιο Σuvεργείou Tamirhane el kitab∂na bak∂n∂z Смотри руководство по эксплуатации Vezi manualul de atelier Tighten Festdrehen Apretar fuerte girando Bien serrer Stringere bene Apertar bem Vastdraaien Tilspændes Drei fast Dra fast Kiristä tiukalle Utáhnout Feszesen csarvarja be Silnie dokręcić Περιστρoφή γερά S∂k∂μt∂r∂n∂z Крепко закрутить A se strânge GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO Use Jigsaw Stichsäge verwenden Utilizar sierra de calar Utiliser scie sauteuse Utilizzare gattuccio Utilizar serrote de ponta Decoupeerzaag Stiksav anvendes Bruk stikksag Använd sticksåg Käytä pistosahaa Použít prořezku Használjon szúrófűrészt Stosować piłę vzdłużną Χρησιμοποιείτε σέγα Dekupaj testeresi kullan∂n∂z Использовать узкую ножовку A se folosi feråstråul coadå de μoarece 30/43 GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO Movement Arrow Bewegungspfeil Flecha de moviemiento Flèche de mouvement Freccia di movimento Flexa de movimento Richtingspijl Bevægelsespil Bevegelsespil Rörelsepil Liikesuuntanuoli Šipka pohybu Mozgásirányjelző nyíl Strzałka kierunku ruchu Bέλoς κίvησης Hareket oku Стрелка хода Sågeatå de miμcare 2 Man Operation Required Nur zu zweit ausführen Realizar sólo entre dos personas Toujours s’y mettre de deux Da eseguire soltanto in due Executar somente a dois Met 2 personen uitvoeren Skal udføres af to personer Må utføres av to personer Utförs endast av två personer Tehtävä kahdestaan Provádět jen ve dvou Csak két személy végezheti el Wykonywać tylko w dwie osoby Nα εκτελεσθεί απ δύο άτομα Sadece iki kiμi ile tatbik ediniz Выполнять только вдвоем A se lucra numai în doi GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO Use Tank Cutter Tool Lochsäge verwenden Utilizar serrusho de calar Découper avec couteau Utilizzare foretto Utilizar serrote de ponta Gatenzaag Cirkelfræser, hulsav anvendes Bruk hullsag Använd hålsåg Käytä reikäsahaa Použít děrovku Használjon lyukfűrészt Stosować otwornicę Xρησιμοποιείτε εργαλείο διάνιξης αφαλών/φωλιών TR Delik testeresi kullan∂n∂z RUS Использовать ножовку RO A se folosi feråstråul pentru gåuri GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR SKAM5J 19D520 BA HM02 E 12346495 000 Warning Achtung Atención Attention Attenzione Atenção Let op Bemærk Pass på Varning Huomio Pozor Figyelem Uwaga Πρoσχή Dikkat Внимание Atenøie Incorrect Falsch Erróneo Incorrect Sbagliato Errado Fout Forkert Feilt Fel Väärin Špatně Helyes Nieprawidłowo Λάθoς Yanl∂μ Неправильно Greμit GB D E F I P NL DK N S SF CZ H Disconnect Abklemmen Desconectar Déconnecter Staccare Desligar Demonteren Frakobles Klem av Koppla los Irrota Odpojit PL GR TR RUS Rozłączć Aπoσύvδεση Ay∂rma Отсоединить Deconectare RO Szakítsa meg, kapcsolja szét Throw away Entsorgen Tratamiento de residuos Rebuter Smaltire Eliminar Weggooien Affald Avskaffe Ta hand om avfallet Hävittää Vyhodit Távolítsa el Usunąć jako odpad Aπ σuρση At∂k giderme Удалить Eliminare GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR TR RUS RO Correct Richtig Correcto Correct Giusto Certo Goed Rigtig Riktig Rätt Oikein Správně Helyes Prawidłowo Σωστ Doπru Правильно Corect Connect Verbinden Conectar Raccorder Collegare Ligar Aansluiten Kobles Tilkopling Anslut Yhdistä Spojit Kapcsolja össze Połączyć Σύvδεση TR Birleμtirme RUS Соединить RO Conectare GB D E F I P NL DK N S SF CZ H PL GR © Copyright Ford 2010
/

Deze handleiding is ook geschikt voor