Oregon Scientific BAR629HG / BAR629HGU Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding
1
NL
INHOUD
Inhoud ...................................................................... 1
Inleiding ................................................................... 1
Overzicht van het product ...................................... 2
Vooraanzicht ....................................................... 2
Achteraanzicht .................................................... 2
LCD-scherm ........................................................ 3
Afstandssensor (THGR122NX) ........................... 3
Om te beginnen ....................................................... 4
Batterijen ............................................................. 4
Toegang tot het toetsenpaneel op de voorzijde .. 4
Het wijzigen van de instellingen .......................... 4
Tafelstaander of muurbevestiging ....................... 4
De afstandssensor (THGR122NX) ......................... 4
Opstellen van de sensor ..................................... 4
Transmissie van gegevens ................................. 5
Zoeken naar de sensor ....................................... 5
De klok ..................................................................... 5
AAN / UIT schakelen van de klok ........................ 5
Instellen van de klok / kalender ........................... 6
Veranderen van klokdisplay ................................ 6
De wekker ................................................................ 6
Om de wekkerinstelling na te kijken .................... 6
Instellen van de wekker ....................................... 6
Activeren van de wekker ..................................... 6
Stoppen van de wekker ....................................... 6
De barometer ........................................................... 6
Barometrische tendensen ................................... 6
Instellen van de eenheid en de hoogte ............... 6
De weersvoorspelling ............................................. 6
De temperatuur en vochtigheid ............................. 6
Selecteren van de temperatuureenheid .............. 7
Selecteren van het kanaalnummer ..................... 7
Minimum / maximum metingen ........................... 7
De maanstand ......................................................... 7
De schermverlichting ............................................. 7
Het terugstellen van het systeem .......................... 7
Veiligheid en onderhoud ........................................ 7
Waarschuwingen .................................................... 7
Het oplossen van problemen ................................. 8
Technische gegevens ............................................. 8
Afmetingen van het hoofdtoestel ......................... 8
Afmetingen van de afstandssensor ..................... 8
Temperatuur ........................................................ 8
Relatieve vochtigheidsgraad ............................... 8
Barometer ........................................................... 8
Weersvoorspelling ............................................... 8
Afstandssensor (THGR122NX) ........................... 8
Klok ..................................................................... 8
Stroom ................................................................. 8
Over Oregon Scientific ........................................... 9
Verklaring van gelijkvormigheid ............................ 9
INLEIDING
Wij danken u voor uw keuze van dit draadloze weerstation
(BAR629HG / BAR629HGU) van Oregon Scientific
TM
.
Dit toestel bundelt een uiterst nauwkeurige tijdaanduiding,
weersvoorspelling, de barometrische tendens met
hoogte-instelling en verschillende kenmerken voor het
registreren van de binnen- en buitentemperatuur in één
enkel toestel dat u met gemak van thuis uit kunt gebruiken.
In de verpakking vindt u:
Hoofdtoestel
Afstandssensor (THGR122NX)
Batterijen voor hoofdtoestel: 3x UM-3 (AA) 1,5 V
Batterijen voor afstandssensor: 2x UM-4 (AAA)
1,5 V
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats
terwijl u met uw nieuwe toestel vertrouwd raakt. Zij bevat
praktische stap-voor-stap instructies voor het gebruik
ervan, evenals technische gegevens en waarschuwingen
waarmee u vertrouwd dient te zijn.
Draadloos weerstation
Model: BAR629HG /
BAR629HGU
Gebruiksaanwijzing
NL
2
OVERZICHT VAN HET PRODUCT
VOORAANZICHT
1. Toets SNOOZE / LIGHT
2. Veld weersvoorspelling & barometrische tendens
3. Veld buitentemperatuur & -vochtigheid
4. Veld binnentemperatuur & -vochtigheid
5. Veld klok / wekker / kalender
6. Maanstand
7.
UP en DOWN: voor het verhogen / verlagen van
een instelling of voor het activeren / deactiveren van
de RF-klok
8. Terugsteltoets RESET
9. MODE: voor het wijzigen van het scherm / instellingen
10. :voor het nakijken van de wekkerstatus / instellen
van de wekker
11. MEMORY: voor het nakijken van de huidige, minimum
en maximum temperatuur & vochtigheidmetingen
12. CHANNEL: voor het veranderen van afstandssensor
13. Schakelaar
° C / ° F
14. ALARM: indrukken om de wekker te activeren /
deactiveren
15. Hoogtedruk PRESSURE: voor het veranderen van
de drukeenheid (mb / hPa of inHg) en waarde
ACHTERAANZICHT
1. Uitsparing voor muurbevestiging
2. Batterijenvak
3. Tafelstaander
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
1
1
13
14
15
12
1
2
3
3
NL
LCD-SCHERM
1. Druktendens
2. Weerscherm
3. Vochtigheidstendens buiten
4. Icoon kanaalnummer
5. Icoon zwakke batterij voor de afstandssensor
6. Vochtigheidsgraad buiten
7. Vochtigheidstendens binnen
8. Binnenicoon
9. Icoon zwakke batterij voor het hoofdtoestel
10. Vochtigheidsgraad binnen
11. Ontvangsticoon radiofrequentie (RF)
12. Wekker geactiveerd
13. Wekkerinstelling
14. Tijd
15. Kalender
16. Drukmeting
17. Tendens buitentemperatuur
18. Buitentemperatuur – ° C / ° F
19. Tendens binnentemperatuur
20. Binnentemperatuur
21. Seconden
22. Maanstand
1. Uitsparing voor muurbevestiging
2. Terugsteltoets RESET
3. CHANNEL kanaalnummer (1-3)
4. Batterijenvak
(Deksel van het batterijenvak hier niet vertoond)
1
2
3
4
AFSTANDSSENSOR (THGR122NX)
1. LCD-scherm
2. Indicator LED-status
1
16
17
19
20
18
21
22
3
4
2
5
6
7
8
9
10
11
13
15
12
14
1
2
NL
4
TAFELSTAANDER OF MUURBEVESTIGING
Gebruik de staander op de achterzijde van het hoofd /
afstandtoestel om het op een vlakke ondergrond neer te
zetten of bevestig het aan de muur met een nagel.
Het vastmaken van de staander van het hoofdtoestel:
Het gebruik van de muurbevestiging van het hoofdtoestel:
Het gebruik van de tafelstaander of muurbevestiging
van de afstandssensor:
DE AFSTANDSSENSOR (THGR122NX)
Dit product wordt geleverd met de thermo-/hygrosensor
THGR122NX, die gegevens over de temperatuur en de
vochtigheid verzamelt. Het hoofdtoestel is in staat
gegevens van tot 3 afstandssensoren te verzamelen.
Bijkomende afstandssensoren zijn afzonderlijk in de
handel verkrijgbaar.
OPSTELLEN VAN DE SENSOR
1. Open het batterijenvak van de afstandssensor met
behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier.
2. Zet de batterijen in met de polariteiten (+ en -) als
aangeduid in het batterijenvak.
OM TE BEGINNEN
BATTERIJEN
De batterijen zijn bij dit product geleverd:
• Hoofdtoestel 3 batterijen van het type UM-3 (AA)
1,5 V
Afstandssensor 2 batterijen van het type UM-4 (AAA)
1,5 V
Wanneer u het product voor het eerst gebruikt moet u
eerst de batterijen inzetten, daarbij lettend op de
aanduiding van de polariteiten (+ en -) in het batterijenvak.
Voor de beste resultaten zet u de batterijen eerst in de
afstandssensor en daarna pas in het hoofdtoestel. Druk
na elke vervanging van de batterijen op RESET.
OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen.
wordt weergegeven indien batterijspanning laag
is.
OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksduur
is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product
aanbevolen.
TOESTEL LOCATIE
Hoofdtoestel Veld binnentemperatuur /
vochtigheid
Afstandssensor Veld buitentemperatuur /
vochtigheid
Het inzetten van de batterijen:
TOEGANG TOT HET TOETSENPANEEL OP DE
VOORZIJDE
Het toetsenpaneel bevindt zich op de rechterkant van de
voorzijde van het hoofdtoestel. Verschuif het naar rechts
om toegang tot de toetsen te krijgen.
HET WIJZIGEN VAN DE INSTELLINGEN
Om de instelling van de tijd, de kalender of de taal te
wijzingen:
1. Houd MODE 2 seconden lang ingedrukt om de
instelmodus binnen te gaan.
2. Druk op
of om de instelling te wijzigen. (Om de
instelling versneld te wijzigen houdt u
of
ingedrukt.)
3. Druk op MODE om te bevestigen.
5
NL
3. Stel het kanaal in. De schakelaar bevindt zich in het
batterijenvak.
4. Plaats de sensor in de nabijheid van het hoofdtoestel.
Druk op RESET van de sensor. Houd daarna
MEMORY en CHANNEL op het hoofdtoestel
ingedrukt om de ontvangst van signaaltransmissie
tussen de sensor en het. hoofdtoestel te laten
beginnen. Het ontvangsticoon van het hoofdtoestel
gaat ongeveer 3 minuten lang knipperen terwijl het
naar de afstandssensor zoekt. (Verwijs voor meer
informatie naar het hoofdstuk “Gegeventransmissie
door de sensor”.)
5. Sluit het batterijenvak van de afstandssensor.
6. Zet of hang de sensor op de gewenste plaats met
behulp van de tafelstaander of muurbevestiging.
Voor de beste resultaten:
Zet de batterijen in en selecteer het kanaal voordat
u de sensor ophangt of neerzet.
Plaats de sensor niet waar hij aan rechtstreeks
zonlicht of vochtigheid kan worden blootgesteld.
Plaats de sensor niet verder dan 30 meter van het
hoofdtoestel (binnen) verwijderd.
Positioneer de sensor zo dat hij tegenover het
hoofdtoestel (binnen) staat, met een minimum
aan obstructies zoals deuren, muren of meubilair.
Zorg ervoor dat u de sensor plaatst waar een open
zicht naar de hemel toe is en uit de buurt van
metalen of elektronische voorwerpen.
Positioneer de sensor in de koude wintermaanden
zo dicht mogelijk bij het hoofdtoestel, omdat de
batterijen en de signaaltransmissie gevoelig zijn
voor vorst.
Het kan nodig blijken met verschillende locaties te
experimenteren vooraleer u de beste resultaten bekomt.
TRANSMISSIE VAN GEGEVENS
De sensor(en) sturen om de 40 seconden signalen door
naar het hoofdtoestel. Het ontvangsticoon geeft in de
temperatuur- en vochtigheidsvelden de status van de
ontvangst aan.
ZOEKEN NAAR DE SENSOR
Om naar een sensor te zoeken houdt u MEMORY en
CHANNEL (op het hoofdtoestel) 2 seconden lang
ingedrukt.
OPMERKING Wanneer het hoofdtoestel de sensor dan
nog niet vindt moet u de batterijen, eventuele obstructies
en de locatie van de afstandssensor nakijken.
OPMERKING Signalen van bepaalde huishoudelijke
apparatuur zoals deurbellen, elektronische
garagepoorten en beveiligingssystemen kunnen tijdelijke
storingen in de ontvangst teweegbrengen. Dit is normaal
en heeft geen invloed op de algemene werking van het
product. De ontvangst hervat eenvoudig nadat de storing
is gestopt.
DE KLOK
De klok synchroniseert automatisch de huidige tijd en
datum wanneer ze wordt gebracht binnen de reikwijdte
van het radiosignaal DCF77, dat wordt uitgezonden
vanuit Frankfurt in Duitsland voor Midden-Europa (model
BAR629HG), of het radiosignaal MSF60 dat wordt
uitgezonden vanuit Rugby in Engeland (model
BAR629HGU).
OPMERKING De radiosignalen worden door het
hoofdtoestel ontvangen wanneer het zich binnen een
straal van 1500 km van een radiosignaal bevindt.
De initiële signaalontvangst neemt 2-10 minuten in beslag
en begint meteen nadat u het toestel voor het eerst heeft
opgesteld en telkens nadat u op RESET heeft gedrukt.
Eenmaal de signaalontvangst is voltooid stopt het
ontvangsticoon met knipperen. Het icoon wordt in het
Klokveld aangegeven.
Om het zoeken naar het kloksignaal handmatig te forceren
houdt u
2 seconden lang ingedrukt. Controleer de
batterijen wanneer dan nog steeds geen signaal wordt
gevonden.
AAN / UIT SCHAKELEN VAN DE KLOK
Voer deze bewerking uit wanneer de klok niet in staat
blijkt om een radiosignaal te ontvangen. Houd
2
seconden lang ingedrukt en stel daarna de klok handmatig
in. U kunt hiervoor de (onderstaande) instructies van het
hoofdstuk “Instellen van de klok” volgen.
Het signaalicoon geeft aan dat het klokkenmerk AAN
is geschakeld. Geen icoon betekent dat het is UIT
geschakeld.
SCHAKELAAR OPTIE
Channel Kanaal 1-3. Wanneer u meer dan één
sensor gebruikt moet u aan elke sensor
een ander kanaalnummer toekennen.
ICOON BESCHRIJVING
Het hoofdtoestel zoekt naar
afstandssensoren.
Er is ten minste 1 kanaal
gevonden.
Kanaal 1 is geselecteerd (het
cijfer verandert naargelang de
geselecteerde sensor).
---
wordt aangegeven De geselecteerde zender
in het veld is niet gevonden. Zoek
Buitentemperatuur opnieuw naar de sensor of
controleer de batterijen.
STERK SIGNAAL ZWAK SIGNAAL GEEN SIGNAAL
NL
6
DE BAROMETER
Dit toestel neemt veranderingen in de barometrische
druk over de voorbije 24 uur waar om een
weersvoorspelling te maken en een tendenslijn met de
richting van de barometrische verandering op het scherm
aan te geven. De barometrische veranderingen worden
door het hoofdtoestel (binnen) gemeten.
BAROMETRISCHE TENDENSEN
INSTELLEN VAN DE EENHEID EN DE HOOGTE
U kunt de barometrische maateenheid (mb / hPa or
inHg) en de hoogte instellen, wat het toestel in staat stelt
nauwkeuriger barometrische metingen te doen.
1. Druk op PRESSURE om de maateenheid te
selecteren: mb / hPa of inHg.
2. Houd PRESSURE 2 seconden lang ingedrukt.
3. Selecteer de hoogte (-100 tot 2500 meter) in
stappen van 10). Druk op of om de instelling
te veranderen. Druk op PRESSURE om te
bevestigen.
WEERSVOORSPELLING
Dit toestel maakt een weersvoorspelling voor de volgende
12 tot 24 uur voor het gebied binnen een straal van 30-
50 km rond het toestel en met een nauwkeurigheid van
70 tot 75 percent. De weersvoorspelling wordt altijd op
het scherm aangegeven.
DE TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID
Dit product is in staat informatie over de huidige, de
minimum en de maximum temperatuur en de relatieve
vochtigheid aan te geven, die door de afstandssensors
en het hoofdtoestel (binnen) wordt verzameld.
De buitengegevens worden om de 40 seconden
ontvangen en op het scherm aangegeven. De
binnengegevens worden om de 10 seconden verzameld
en op het scherm aangegeven.
INSTELLEN VAN DE KLOK / KALENDER
U hoeft dit alleen te doen wanneer u het klokkenmerk
heeft uitgeschakeld (wanneer u bijvoorbeeld te ver van
het radiosignaal bent verwijderd of geen radiosignaal
kan ontvangen).
1. Houd MODE 2 seconden lang ingedrukt. Het Klokveld
gaat knipperen.
2. Stel het uur, de minuten, het jaartal, de maand, de
datum en de taal voor de weekdag in. Druk telkens
op
of om de instelling te veranderen.
3. Druk op MODE om te bevestigen.
De keuzemogelijkheden voor de taal zijn: (E) Engels, (F)
Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans.
VERANDEREN VAN KLOKDISPLAY
Druk op MODE om af te wisselen tussen de displays van
de klok met de seconden en de klok met de weekdag.
DE WEKKER
Dit product is uitgerust met een 2-minuten
crescendowekker.
OM DE WEKKERINSTELLING NA TE KIJKEN
Druk op om de wektijd en de wekkerstatus in het
Klokveld aangegeven te zien.
INSTELLEN VAN DE WEKKER
1. Druk op om over te gaan naar de wekkerdisplay.
2. Houd opnieuw 2 seconden lang ingedrukt. De
wekkerinstelling gaat nu knipperen.
3. Selecteer het uur en de minuten. Druk op
of om
de instellingen te wijzigen en druk op om te
bevestigen.
ACTIVEREN VAN DE WEKKER
Druk op
om de wekker te activeren of deactiveren.
wordt in het Klok / wekkerveld aangegeven wanneer de
wekker is geactiveerd.
STOPPEN VAN DE WEKKER
Wanneer de lopende tijd bij de ingestelde wektijd is
gekomen gaat de crescendowekker gedurende 2 minuten
luiden. Om de wekker eerder te stoppen:
•Drukt u op SNOOZE / LIGHT om de wekker 8
minuten lang te stoppen.
OF
•Drukt u op eender welke andere toets dan
SNOOZE om de wekker te stoppen zodat hij 24
uur later opnieuw gaat luiden.
Wanneer u geen enkele toets indrukt stopt de wekker na
2 minuten automatisch en luidt dan na 8 minuten opnieuw.
TENDENS BESCHRIJVING
Stijgend
Stabiel
Stabiel
ZONNIG LICHT BEWOLKT REGENACHTIG
BEWOLKT
7
NL
SELECTEREN VAN DE TEMPERATUUREENHEID
Schuif de schakelaar
°C / °F naar de gewenste stand. De
schakelaar bevindt zich in het batterijenvak van het
hoofdtoestel. De instelling van de temperatuureenheid
op het hoofdtoestel heeft de overhand op de instelling
van de afstandssensor.
SELECTEREN VAN HET KANAALNUMMER
Druk op CHANNEL om af te wisselen tussen de Kanalen
1-3.
Het icoon geeft aan welke sensor is geselecteerd.
Om automatisch over alle sensoren te scannen houdt u
CHANNEL 2 seconden lang ingedrukt. De gegevens
van elke sensor worden dan telkens 3 seconden lang op
het scherm aangegeven. Om het automatische scannen
te stoppen drukt u op CHANNEL of MEMORY.
OPMERKING Indien u een sensor gebruikt die alleen
temperatuurgegevens verzamelt wordt de
vochtigheidsgraad niet aangegeven.
OPMERKING Voor meer informatie over de sensor
verwijst u naar het hoofdstuk "De afstandssensor
THGR122NX".
MINIMUM / MAXIMUM METINGEN
Druk op MEMORY om af te wisselen tussen de huidige,
de maximum (MAX) en de minimum (MIN) metingen.
Om de gegevens uit het geheugen te wissen houdt u
MEMORY 2 seconden lang ingedrukt. U hoort dan een
pieptoon die bevestigt dat het geheugen is gewist.
DE MAANSTAND
Dit kenmerk werkt alleen wanneer de kalender is
ingesteld, zie het hoofdstuk "Instellen van de klok".
•Druk op of om de maanstand voor de
volgende of vorige dag na te kijken.
Houd of ingedrukt om snel doorheen de
jaartallen te scannen (2001 tot 2099).
DE SCHERMVERLICHTING
Druk op SNOOZE / LIGHT om de displayverlichting 8
seconden lang te activeren.
HET TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM
De terugsteltoets RESET van het hoofdtoestel bevindt
zich achter het voorste toetsenpaneel. Druk telkens op
RESET nadat u de batterijen heeft vervangen of wanneer
het toestel niet naar behoren werkt (bijvoorbeeld niet in
staat is een radiofrequentieverbinding met de
afstandssensor of de klok te maken).
VEILIGHEID EN ONDERHOUD
Maak het toestel schoon met een lichtvochtige doek en
een zachte, alcoholvrije detergens. Voorkom dat het
product kan vallen en plaats het niet waar voortdurend
veel passage is.
WAARSCHUWINGEN
Dit product werd ontworpen en vervaardigd om u vele
jaren trouw te kunnen dienen, op voorwaarde dat het
correct wordt gehanteerd. Oregon Scientific is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkend gebruik
van de instructies die in de gebruiksaanwijzing
beschreven staan of voor ongeoorloofde wijzigingen of
herstellingen van het product. Neem de volgende
richtlijnen in acht:
Dompel het product nooit onder in water. Dit kan
elektrocutie en beschadiging van het product
veroorzaken.
Stel het hoofdtoestel niet bloot aan extreme druk,
schokken of temperatuur- en
vochtigheidsschommelingen.
Knoei niet met de interne onderdelen.
Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of
batterijen van verschillende types samen.
Gebruik in dit product geen herlaadbare batterijen.
Verwijder de batterijen wanneer u dit product voor
een langere periode gaat opbergen.
Maak geen krassen in de LCD-scherm.
OPMERKING De technische gegevens van dit product
en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen zijn
niet op schaal.
KINETISCHE
GOLFICOON
TOEGEKENDE
Binnendisplay
Display Display Display
DISPLAY
afstandssensor afstandssensor afstandssensor
Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3
Nieuwe maan
Wassende maan
Eerste kwartier
Bijna volle maan
Volle maan
Afnemende volle maan
Laatste kwartier
Afnemende maan
NL
8
Resolutie 1 mb (0,03 inHg)
Hoogte -100 tot 2500 meter
WEERSVOORSPELLING
Scherm Regenachtig, bewolkt,
licht bewolkt, zonnig
AFSTANDSSENSOR (THGR122NX)
RF-frequentie 433 MHz
Reikwijdte 30 meter zonder
obstructies
Transmissie ledere 40 seconden
Kanaal nr. 1 - 3
KLOK
RF-klok Automatisch of handmatig
(uitgeschakeld)
Klokdisplay UU:MM:SS
Tijdaanduiding 12 uur AM / PM
(Model BAR629HGU)
24 uur
(Model BAR629HG)
Kalender DD / MM; weekdag in
5 talen (E, D, F, I, S)
Wekker Enkelvoudige wekker met
2-minuten crescendo en
8-minuten sluimertijd
STROOM
Batterijen voor het 3 x UM-3 (AA) 1,5 V
hoofdtoestel
Batterijen voor de sensor 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V
OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksduur
is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product
aanbevolen.
TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN VAN HET HOOFDTOESTEL
L x B x H 142 x 63 x 158 mm
Gewicht 296 g zonder batterijen
AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSSENSOR
L x B x H 92 x 60 x 20 mm
Gewicht 63 gram zonder batterijen
TEMPERATUUR
Temperatuureenheid ° C / ° F
Reikwijdte binnen -5° C tot 50° C
Reikwijdte buiten -20° C tot 60° C
Resolutie 0,1° C
RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD
Reikwijdte 25% tot 95%
Resolutie 1%
Geheugen Minimum / maximum
BAROMETER
Maateenheid mb/hPa of inHg
Reikwijdte 700 tot 1050 mb
(20,67 tot 30,01 inHg)
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
PROBLEEM SYMPTOOM OPLOSSING
Kalender Vreemde datum / Wijzig de taaloptie
maand
Klok De klok kan niet Deactiveer de
worden ingesteld automatische klok
De datum en tijd 1. Controleer de
worden niet batterijen
automatisch 2. Druk op RESET
gesynchroniseerd 3. Activeer het
klokkenmerk
handmatig
Temp "LLL" of "HHH" is De gemeten
op het scherm temperatuur is buiten
aangegeven de reikwijdte
Afstandssensor
Kan de Controleer de
afstandssensor batterijen
niet vinden Controleer de
locatie
Kan geen ander Controleer de
kanaal vinden sensoren. Er werkt
slechts één sensor
Gegevens Start het zoeken
stemmen niet naar de sensor
overeen met die handmatig
van het
hoofdtoestel
9
NL
CH
N
OVER OREGON SCIENTIFIC
Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om
meer te weten over uw nieuwe product en andere
Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen,
gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op
deze website vindt u tevens de informatie over onze
klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.
EG-VERKLARING VAN GELIJKVORMIGHEID
Dit product bevat een goedgekeurde zendermodule en
voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de
R&TTE-richtlijnen 1999 / 5 / EC, indien gebruikt als
aangewezen en dat volgende normen werden toegepast:
Veiligheid van informatietechnologische uitrusting
(Artikel 3.1.a van de R&TTE-richtlijnen)
Toegepasten normen: EN 60950: 2000
Elektromagnetische congruentie
(Artikel 3.1.b van de R&TTE-richtlijnen)
Toegepasten normen:
ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08
Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum
(Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijnen)
Toegepasten normen:
ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09
Bijkomende informatie:
Dit product is bijgevolg conform de Richtlijn voor
Laagspanning 73/23/EC, de EMC-richtlijn 89/336/EC en
de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (appendix II) en is voorzien
van de overeenkomstige CE-markering.
Carmelo Cubito
Agrate Brianza (MI) / Italië January 2004
R&TTE-vertegenwoordiger van de fabrikant
LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
Alle EEG-landen, Zwitserland
en Noorwegen

Documenttranscriptie

Wij danken u voor uw keuze van dit draadloze weerstation (BAR629HG / BAR629HGU) van Oregon ScientificTM. Dit toestel bundelt een uiterst nauwkeurige tijdaanduiding, weersvoorspelling, de barometrische tendens met hoogte-instelling en verschillende kenmerken voor het registreren van de binnen- en buitentemperatuur in één enkel toestel dat u met gemak van thuis uit kunt gebruiken. Draadloos weerstation Model: BAR629HG / BAR629HGU In de verpakking vindt u: Gebruiksaanwijzing • • • • INHOUD Inhoud ...................................................................... 1 Inleiding ................................................................... 1 Overzicht van het product ...................................... 2 Vooraanzicht ....................................................... 2 Achteraanzicht .................................................... 2 LCD-scherm ........................................................ 3 Afstandssensor (THGR122NX) ........................... 3 Om te beginnen ....................................................... 4 Batterijen ............................................................. 4 Toegang tot het toetsenpaneel op de voorzijde .. 4 Het wijzigen van de instellingen .......................... 4 Tafelstaander of muurbevestiging ....................... 4 De afstandssensor (THGR122NX) ......................... 4 Opstellen van de sensor ..................................... 4 Transmissie van gegevens ................................. 5 Zoeken naar de sensor ....................................... 5 De klok ..................................................................... 5 AAN / UIT schakelen van de klok ........................ 5 Instellen van de klok / kalender ........................... 6 Veranderen van klokdisplay ................................ 6 De wekker ................................................................ 6 Om de wekkerinstelling na te kijken .................... 6 Instellen van de wekker ....................................... 6 Activeren van de wekker ..................................... 6 Stoppen van de wekker ....................................... 6 De barometer ........................................................... 6 Barometrische tendensen ................................... 6 Instellen van de eenheid en de hoogte ............... 6 De weersvoorspelling ............................................. 6 De temperatuur en vochtigheid ............................. 6 Selecteren van de temperatuureenheid .............. 7 Selecteren van het kanaalnummer ..................... 7 Minimum / maximum metingen ........................... 7 De maanstand ......................................................... 7 De schermverlichting ............................................. 7 Het terugstellen van het systeem .......................... 7 Veiligheid en onderhoud ........................................ 7 Waarschuwingen .................................................... 7 Het oplossen van problemen ................................. 8 Technische gegevens ............................................. 8 Afmetingen van het hoofdtoestel ......................... 8 Afmetingen van de afstandssensor ..................... 8 Temperatuur ........................................................ 8 Relatieve vochtigheidsgraad ............................... 8 Barometer ........................................................... 8 Weersvoorspelling ............................................... 8 Afstandssensor (THGR122NX) ........................... 8 Klok ..................................................................... 8 Stroom ................................................................. 8 Over Oregon Scientific ........................................... 9 Verklaring van gelijkvormigheid ............................ 9 Hoofdtoestel Afstandssensor (THGR122NX) Batterijen voor hoofdtoestel: 3x UM-3 (AA) 1,5 V Batterijen voor afstandssensor: 2x UM-4 (AAA) 1,5 V Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats terwijl u met uw nieuwe toestel vertrouwd raakt. Zij bevat praktische stap-voor-stap instructies voor het gebruik ervan, evenals technische gegevens en waarschuwingen waarmee u vertrouwd dient te zijn. 1 NL INLEIDING NL OVERZICHT VAN HET PRODUCT VOORAANZICHT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Toets SNOOZE / LIGHT Veld weersvoorspelling & barometrische tendens Veld buitentemperatuur & -vochtigheid Veld binnentemperatuur & -vochtigheid Veld klok / wekker / kalender Maanstand UP en DOWN: voor het verhogen / verlagen van een instelling of voor het activeren / deactiveren van de RF-klok 8. Terugsteltoets RESET 9. MODE: voor het wijzigen van het scherm / instellingen 10. :voor het nakijken van de wekkerstatus / instellen van de wekker 11. MEMORY: voor het nakijken van de huidige, minimum en maximum temperatuur & vochtigheidmetingen 12. CHANNEL: voor het veranderen van afstandssensor 13. Schakelaar ° C / ° F 14. ALARM: indrukken om de wekker te activeren / deactiveren 15. Hoogtedruk PRESSURE: voor het veranderen van de drukeenheid (mb / hPa of inHg) en waarde 1 7 8 2 9 3 10 4 11 5 6 12 13 14 15 ACHTERAANZICHT 1. Uitsparing voor muurbevestiging 2. Batterijenvak 3. Tafelstaander 1 2 3 2 1 2 1 2 16 3 4 17 5 6 7 18 8 19 9 10 20 11 12 13 1. LCD-scherm 2. Indicator LED-status 14 15 21 22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Druktendens Weerscherm Vochtigheidstendens buiten Icoon kanaalnummer Icoon zwakke batterij voor de afstandssensor Vochtigheidsgraad buiten Vochtigheidstendens binnen Binnenicoon Icoon zwakke batterij voor het hoofdtoestel Vochtigheidsgraad binnen Ontvangsticoon radiofrequentie (RF) Wekker geactiveerd Wekkerinstelling Tijd Kalender Drukmeting Tendens buitentemperatuur Buitentemperatuur – ° C / ° F Tendens binnentemperatuur Binnentemperatuur Seconden Maanstand 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 3 Uitsparing voor muurbevestiging Terugsteltoets RESET CHANNEL kanaalnummer (1-3) Batterijenvak (Deksel van het batterijenvak hier niet vertoond) NL AFSTANDSSENSOR (THGR122NX) LCD-SCHERM NL OM TE BEGINNEN TAFELSTAANDER OF MUURBEVESTIGING BATTERIJEN Gebruik de staander op de achterzijde van het hoofd / afstandtoestel om het op een vlakke ondergrond neer te zetten of bevestig het aan de muur met een nagel. De batterijen zijn bij dit product geleverd: • Hoofdtoestel 3 batterijen van het type UM-3 (AA) 1,5 V • Afstandssensor 2 batterijen van het type UM-4 (AAA) 1,5 V Het vastmaken van de staander van het hoofdtoestel: Wanneer u het product voor het eerst gebruikt moet u eerst de batterijen inzetten, daarbij lettend op de aanduiding van de polariteiten (+ en -) in het batterijenvak. Voor de beste resultaten zet u de batterijen eerst in de afstandssensor en daarna pas in het hoofdtoestel. Druk na elke vervanging van de batterijen op RESET. OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen. Het gebruik van de muurbevestiging van het hoofdtoestel: wordt weergegeven indien batterijspanning laag is. OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksduur is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product aanbevolen. TOESTEL LOCATIE Hoofdtoestel Veld binnentemperatuur / vochtigheid Afstandssensor Veld buitentemperatuur / vochtigheid Het gebruik van de tafelstaander of muurbevestiging van de afstandssensor: Het inzetten van de batterijen: DE AFSTANDSSENSOR (THGR122NX) Dit product wordt geleverd met de thermo-/hygrosensor THGR122NX, die gegevens over de temperatuur en de vochtigheid verzamelt. Het hoofdtoestel is in staat gegevens van tot 3 afstandssensoren te verzamelen. Bijkomende afstandssensoren zijn afzonderlijk in de handel verkrijgbaar. TOEGANG TOT HET TOETSENPANEEL OP DE VOORZIJDE Het toetsenpaneel bevindt zich op de rechterkant van de voorzijde van het hoofdtoestel. Verschuif het naar rechts om toegang tot de toetsen te krijgen. OPSTELLEN VAN DE SENSOR 1. Open het batterijenvak van de afstandssensor met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier. 2. Zet de batterijen in met de polariteiten (+ en -) als aangeduid in het batterijenvak. HET WIJZIGEN VAN DE INSTELLINGEN Om de instelling van de tijd, de kalender of de taal te wijzingen: 1. Houd MODE 2 seconden lang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan. 2. Druk op of om de instelling te wijzigen. (Om de instelling versneld te wijzigen houdt u of ingedrukt.) 3. Druk op MODE om te bevestigen. 4 NL SCHAKELAAR OPTIE ZOEKEN NAAR DE SENSOR Channel Om naar een sensor te zoeken houdt u MEMORY en CHANNEL (op het hoofdtoestel) 2 seconden lang ingedrukt. Kanaal 1-3. Wanneer u meer dan één sensor gebruikt moet u aan elke sensor een ander kanaalnummer toekennen. OPMERKING Wanneer het hoofdtoestel de sensor dan nog niet vindt moet u de batterijen, eventuele obstructies en de locatie van de afstandssensor nakijken. 3. Stel het kanaal in. De schakelaar bevindt zich in het batterijenvak. 4. Plaats de sensor in de nabijheid van het hoofdtoestel. Druk op RESET van de sensor. Houd daarna MEMORY en CHANNEL op het hoofdtoestel ingedrukt om de ontvangst van signaaltransmissie tussen de sensor en het. hoofdtoestel te laten beginnen. Het ontvangsticoon van het hoofdtoestel gaat ongeveer 3 minuten lang knipperen terwijl het naar de afstandssensor zoekt. (Verwijs voor meer informatie naar het hoofdstuk “Gegeventransmissie door de sensor”.) 5. Sluit het batterijenvak van de afstandssensor. 6. Zet of hang de sensor op de gewenste plaats met behulp van de tafelstaander of muurbevestiging. OPMERKING Signalen van bepaalde huishoudelijke apparatuur zoals deurbellen, elektronische garagepoorten en beveiligingssystemen kunnen tijdelijke storingen in de ontvangst teweegbrengen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de algemene werking van het product. De ontvangst hervat eenvoudig nadat de storing is gestopt. DE KLOK De klok synchroniseert automatisch de huidige tijd en datum wanneer ze wordt gebracht binnen de reikwijdte van het radiosignaal DCF77, dat wordt uitgezonden vanuit Frankfurt in Duitsland voor Midden-Europa (model BAR629HG), of het radiosignaal MSF60 dat wordt uitgezonden vanuit Rugby in Engeland (model BAR629HGU). Voor de beste resultaten: • Zet de batterijen in en selecteer het kanaal voordat u de sensor ophangt of neerzet. • Plaats de sensor niet waar hij aan rechtstreeks zonlicht of vochtigheid kan worden blootgesteld. • Plaats de sensor niet verder dan 30 meter van het hoofdtoestel (binnen) verwijderd. • Positioneer de sensor zo dat hij tegenover het hoofdtoestel (binnen) staat, met een minimum aan obstructies zoals deuren, muren of meubilair. • Zorg ervoor dat u de sensor plaatst waar een open zicht naar de hemel toe is en uit de buurt van metalen of elektronische voorwerpen. • Positioneer de sensor in de koude wintermaanden zo dicht mogelijk bij het hoofdtoestel, omdat de batterijen en de signaaltransmissie gevoelig zijn voor vorst. OPMERKING De radiosignalen worden door het hoofdtoestel ontvangen wanneer het zich binnen een straal van 1500 km van een radiosignaal bevindt. De initiële signaalontvangst neemt 2-10 minuten in beslag en begint meteen nadat u het toestel voor het eerst heeft opgesteld en telkens nadat u op RESET heeft gedrukt. Eenmaal de signaalontvangst is voltooid stopt het ontvangsticoon met knipperen. Het icoon wordt in het Klokveld aangegeven. STERK SIGNAAL ZWAK SIGNAAL GEEN SIGNAAL Het kan nodig blijken met verschillende locaties te experimenteren vooraleer u de beste resultaten bekomt. Om het zoeken naar het kloksignaal handmatig te forceren houdt u 2 seconden lang ingedrukt. Controleer de batterijen wanneer dan nog steeds geen signaal wordt gevonden. TRANSMISSIE VAN GEGEVENS De sensor(en) sturen om de 40 seconden signalen door naar het hoofdtoestel. Het ontvangsticoon geeft in de temperatuur- en vochtigheidsvelden de status van de ontvangst aan. ICOON AAN / UIT SCHAKELEN VAN DE KLOK Voer deze bewerking uit wanneer de klok niet in staat blijkt om een radiosignaal te ontvangen. Houd 2 seconden lang ingedrukt en stel daarna de klok handmatig in. U kunt hiervoor de (onderstaande) instructies van het hoofdstuk “Instellen van de klok” volgen. BESCHRIJVING Het hoofdtoestel zoekt naar afstandssensoren. Er is ten minste 1 kanaal gevonden. Het signaalicoon geeft aan dat het klokkenmerk AAN is geschakeld. Geen icoon betekent dat het is UIT geschakeld. Kanaal 1 is geselecteerd (het cijfer verandert naargelang de geselecteerde sensor). --- wordt aangegeven De geselecteerde zender in het veld is niet gevonden. Zoek Buitentemperatuur opnieuw naar de sensor of controleer de batterijen. 5 NL INSTELLEN VAN DE KLOK / KALENDER DE BAROMETER U hoeft dit alleen te doen wanneer u het klokkenmerk heeft uitgeschakeld (wanneer u bijvoorbeeld te ver van het radiosignaal bent verwijderd of geen radiosignaal kan ontvangen). Dit toestel neemt veranderingen in de barometrische druk over de voorbije 24 uur waar om een weersvoorspelling te maken en een tendenslijn met de richting van de barometrische verandering op het scherm aan te geven. De barometrische veranderingen worden door het hoofdtoestel (binnen) gemeten. 1. Houd MODE 2 seconden lang ingedrukt. Het Klokveld gaat knipperen. 2. Stel het uur, de minuten, het jaartal, de maand, de datum en de taal voor de weekdag in. Druk telkens op of om de instelling te veranderen. 3. Druk op MODE om te bevestigen. BAROMETRISCHE TENDENSEN TENDENS BESCHRIJVING Stijgend De keuzemogelijkheden voor de taal zijn: (E) Engels, (F) Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans. Stabiel VERANDEREN VAN KLOKDISPLAY Stabiel Druk op MODE om af te wisselen tussen de displays van de klok met de seconden en de klok met de weekdag. INSTELLEN VAN DE EENHEID EN DE HOOGTE U kunt de barometrische maateenheid (mb / hPa or inHg) en de hoogte instellen, wat het toestel in staat stelt nauwkeuriger barometrische metingen te doen. DE WEKKER Dit product is uitgerust met een 2-minuten crescendowekker. 1. Druk op PRESSURE om de maateenheid te selecteren: mb / hPa of inHg. 2. Houd PRESSURE 2 seconden lang ingedrukt. 3. Selecteer de hoogte (-100 tot 2500 meter) in stappen van 10). Druk op of om de instelling te veranderen. Druk op PRESSURE om te bevestigen. OM DE WEKKERINSTELLING NA TE KIJKEN Druk op om de wektijd en de wekkerstatus in het Klokveld aangegeven te zien. INSTELLEN VAN DE WEKKER 1. Druk op om over te gaan naar de wekkerdisplay. 2. Houd opnieuw 2 seconden lang ingedrukt. De wekkerinstelling gaat nu knipperen. 3. Selecteer het uur en de minuten. Druk op of om de instellingen te wijzigen en druk op om te bevestigen. WEERSVOORSPELLING Dit toestel maakt een weersvoorspelling voor de volgende 12 tot 24 uur voor het gebied binnen een straal van 3050 km rond het toestel en met een nauwkeurigheid van 70 tot 75 percent. De weersvoorspelling wordt altijd op het scherm aangegeven. ACTIVEREN VAN DE WEKKER ZONNIG Druk op om de wekker te activeren of deactiveren. wordt in het Klok / wekkerveld aangegeven wanneer de wekker is geactiveerd. LICHT BEWOLKT BEWOLKT REGENACHTIG STOPPEN VAN DE WEKKER Wanneer de lopende tijd bij de ingestelde wektijd is gekomen gaat de crescendowekker gedurende 2 minuten luiden. Om de wekker eerder te stoppen: DE TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID Dit product is in staat informatie over de huidige, de minimum en de maximum temperatuur en de relatieve vochtigheid aan te geven, die door de afstandssensors en het hoofdtoestel (binnen) wordt verzameld. • Drukt u op SNOOZE / LIGHT om de wekker 8 minuten lang te stoppen. OF De buitengegevens worden om de 40 seconden ontvangen en op het scherm aangegeven. De binnengegevens worden om de 10 seconden verzameld en op het scherm aangegeven. • Drukt u op eender welke andere toets dan SNOOZE om de wekker te stoppen zodat hij 24 uur later opnieuw gaat luiden. Wanneer u geen enkele toets indrukt stopt de wekker na 2 minuten automatisch en luidt dan na 8 minuten opnieuw. 6 DE SCHERMVERLICHTING Schuif de schakelaar °C / °F naar de gewenste stand. De schakelaar bevindt zich in het batterijenvak van het hoofdtoestel. De instelling van de temperatuureenheid op het hoofdtoestel heeft de overhand op de instelling van de afstandssensor. Druk op SNOOZE / LIGHT om de displayverlichting 8 seconden lang te activeren. HET TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM De terugsteltoets RESET van het hoofdtoestel bevindt zich achter het voorste toetsenpaneel. Druk telkens op RESET nadat u de batterijen heeft vervangen of wanneer het toestel niet naar behoren werkt (bijvoorbeeld niet in staat is een radiofrequentieverbinding met de afstandssensor of de klok te maken). SELECTEREN VAN HET KANAALNUMMER Druk op CHANNEL om af te wisselen tussen de Kanalen 1-3. Het icoon geeft aan welke sensor is geselecteerd. KINETISCHE GOLFICOON VEILIGHEID EN ONDERHOUD Maak het toestel schoon met een lichtvochtige doek en een zachte, alcoholvrije detergens. Voorkom dat het product kan vallen en plaats het niet waar voortdurend veel passage is. TOEGEKENDE Binnendisplay Display Display Display DISPLAY afstandssensor afstandssensor afstandssensor Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Om automatisch over alle sensoren te scannen houdt u CHANNEL 2 seconden lang ingedrukt. De gegevens van elke sensor worden dan telkens 3 seconden lang op het scherm aangegeven. Om het automatische scannen te stoppen drukt u op CHANNEL of MEMORY. WAARSCHUWINGEN Dit product werd ontworpen en vervaardigd om u vele jaren trouw te kunnen dienen, op voorwaarde dat het correct wordt gehanteerd. Oregon Scientific is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkend gebruik van de instructies die in de gebruiksaanwijzing beschreven staan of voor ongeoorloofde wijzigingen of herstellingen van het product. Neem de volgende richtlijnen in acht: OPMERKING Indien u een sensor gebruikt die alleen temperatuurgegevens verzamelt wordt de vochtigheidsgraad niet aangegeven. OPMERKING Voor meer informatie over de sensor verwijst u naar het hoofdstuk "De afstandssensor THGR122NX". • Dompel het product nooit onder in water. Dit kan elektrocutie en beschadiging van het product veroorzaken. • Stel het hoofdtoestel niet bloot aan extreme druk, schokken of temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. • Knoei niet met de interne onderdelen. • Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types samen. • Gebruik in dit product geen herlaadbare batterijen. • Verwijder de batterijen wanneer u dit product voor een langere periode gaat opbergen. • Maak geen krassen in de LCD-scherm. MINIMUM / MAXIMUM METINGEN Druk op MEMORY om af te wisselen tussen de huidige, de maximum (MAX) en de minimum (MIN) metingen. Om de gegevens uit het geheugen te wissen houdt u MEMORY 2 seconden lang ingedrukt. U hoort dan een pieptoon die bevestigt dat het geheugen is gewist. DE MAANSTAND Dit kenmerk werkt alleen wanneer de kalender is ingesteld, zie het hoofdstuk "Instellen van de klok". OPMERKING De technische gegevens van dit product en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen zijn niet op schaal. • Druk op of om de maanstand voor de volgende of vorige dag na te kijken. • Houd of ingedrukt om snel doorheen de jaartallen te scannen (2001 tot 2099). Nieuwe maan Wassende maan Eerste kwartier Bijna volle maan Volle maan Afnemende volle maan Laatste kwartier Afnemende maan 7 NL SELECTEREN VAN DE TEMPERATUUREENHEID NL HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Resolutie 1 mb (0,03 inHg) Hoogte -100 tot 2500 meter PROBLEEM SYMPTOOM OPLOSSING Kalender Vreemde datum / maand Wijzig de taaloptie Klok De klok kan niet worden ingesteld Deactiveer de automatische klok De datum en tijd worden niet automatisch gesynchroniseerd 1. Controleer de batterijen 2. Druk op RESET 3. Activeer het klokkenmerk handmatig AFSTANDSSENSOR (THGR122NX) "LLL" of "HHH" is op het scherm aangegeven De gemeten temperatuur is buiten de reikwijdte Temp Afstandssensor Kan de afstandssensor niet vinden WEERSVOORSPELLING Scherm Controleer de sensoren. Er werkt slechts één sensor Gegevens stemmen niet overeen met die van het hoofdtoestel Start het zoeken naar de sensor handmatig RF-frequentie 433 MHz Reikwijdte 30 meter zonder obstructies Transmissie Kanaal nr. ledere 40 seconden 1-3 KLOK Controleer de batterijen Controleer de locatie Kan geen ander kanaal vinden Regenachtig, bewolkt, licht bewolkt, zonnig RF-klok Automatisch of handmatig (uitgeschakeld) Klokdisplay UU:MM:SS Tijdaanduiding 12 uur AM / PM (Model BAR629HGU) 24 uur (Model BAR629HG) Kalender DD / MM; weekdag in 5 talen (E, D, F, I, S) Wekker Enkelvoudige wekker met 2-minuten crescendo en 8-minuten sluimertijd TECHNISCHE GEGEVENS AFMETINGEN VAN HET HOOFDTOESTEL LxBxH 142 x 63 x 158 mm Gewicht 296 g zonder batterijen STROOM AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSSENSOR LxBxH 92 x 60 x 20 mm Gewicht 63 gram zonder batterijen °C/°F Reikwijdte binnen -5° C tot 50° C Reikwijdte buiten -20° C tot 60° C Resolutie 0,1° C RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD Reikwijdte 25% tot 95% Resolutie 1% Geheugen Minimum / maximum BAROMETER Maateenheid mb/hPa of inHg Reikwijdte 700 tot 1050 mb (20,67 tot 30,01 inHg) 3 x UM-3 (AA) 1,5 V Batterijen voor de sensor 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksduur is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product aanbevolen. TEMPERATUUR Temperatuureenheid Batterijen voor het hoofdtoestel 8 NL OVER OREGON SCIENTIFIC Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. EG-VERKLARING VAN GELIJKVORMIGHEID Dit product bevat een goedgekeurde zendermodule en voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE-richtlijnen 1999 / 5 / EC, indien gebruikt als aangewezen en dat volgende normen werden toegepast: Veiligheid van informatietechnologische uitrusting (Artikel 3.1.a van de R&TTE-richtlijnen) Toegepasten normen: EN 60950: 2000 Elektromagnetische congruentie (Artikel 3.1.b van de R&TTE-richtlijnen) Toegepasten normen: ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08 Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum (Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijnen) Toegepasten normen: ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09 Bijkomende informatie: Dit product is bijgevolg conform de Richtlijn voor Laagspanning 73/23/EC, de EMC-richtlijn 89/336/EC en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (appendix II) en is voorzien van de overeenkomstige CE-markering. Carmelo Cubito Agrate Brianza (MI) / Italië January 2004 R&TTE-vertegenwoordiger van de fabrikant LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EEG-landen, Zwitserland CH en Noorwegen N 9
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73

Oregon Scientific BAR629HG / BAR629HGU Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding