Oregon Scientific RGR202 Handleiding

Type
Handleiding
1
NL
CONTEÚDO
Overzicht ................................................................... 2
Voorkant ................................................................2
Achterkant ..............................................................2
Buitensensor ...........................................................3
Starten ........................................................................3
Plaats De Batterijen ...............................................3
Buitensensor ..............................................................3
Sensor Gegevens Verzending ..............................4
Regenmeter ................................................................4
Overzicht ................................................................4
De Regenmeter opstellen ......................................5
Signalen .................................................................6
Klok .............................................................................6
Klok Handmatig Instellen ........................................6
Neerslag ....................................................................7
NeerslaggeschiedenisNeerslaggeschiedenis .............................................7
Regen- en Temperatuurstation
met Neerslaggeschiedenis
Model: RGR202
HANDLEIDING
Totale Neerslag ...................................................... 7
NeerslagalarmNeerslagalarm ........................................................ 7
Temperatuur ..............................................................8
Reset ...........................................................................8
Kenmerken .................................................................8
Specicaties ...............................................................9
Over Oregon Scientic ..............................................9
EU Conformiteits Verklaring ....................................9
2
NL
OVERZICHT
VOORKANT (FIG. 1)
1. Ontvangstindicator regenvanger
2. Indicator neerslagalarm
3. Ontvangstindicator buitensensor
4. Buitentemperatuur
5. MODE: Instellingen / Scherm Aanpassen
6. / HIST: Schakel tussen neerslaggeschiedenis
van afgelopen 9 dagen / neerslag van vandaag;
verhoog instelling
7. Neerslag vandaag
8. Totale Neerslag
9. Klok met dag van de week
10. SINCE: Schakel tussen klok met seconden / dag /
maand; geef totale jaarneerslag weer
11. SEARCH / : Zoek naar regenvanger; verlaag
instelling
12. Indicator-LED neerslagalarm
ACHTERKANT (FIG. 2)
1
3
4
2
5
6
7
8
9
10
11
12
3
NL
1. R E S E T : H e t a p p a r a a t t e r u g z e t t e n o p
standaardinstellingen
2. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren
3. NEERSLAGALARM: Schakel tussen Neerslagalarm /
Activeer alarm / Deactiveer alarm; open instellingsmodus
Neerslagalarm
4. IN / MM : Eenheid neerslag kiezen
BUITENSENSOR (FIG. 3)
1. Statusindicator LED
2. Muurbevestigingsgat
3. Batterijvak
4. RESET gat
5. KANAAL schakelaar
STARTEN
PLAATS DE BATTERIJEN
1. Verwijder het klepje van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit
(Zie FIG. 2).
3. Druk altijd op RESET wanneer u de batterijen
vervangen heeft.
LOCATIE BETEKENIS
Klokscherm Batterij van het apparaat
zwak
Buitentemperatuur- en Batterij sensor zwak
-vochtigheidsvak
Neerslagvak Batterij-indicator
regenvanger
BUITENSENSOR
Om de sensor in te stellen:
1. Open het batterijvak (FIG 3).
2. Selecteer Kanaal 1 en druk op RESET.
3. Sluit het batterijvak.
4. Plaats de sensor binnen 30m (98 ft) van het
basisstation door middel van tafelstandaard of
muurbevestiging.
TIP De ideale plek voor nauwkeurige metingen van
de sensor zou een locatie buitenshuis, op een hoogte
van niet meer dan anderhalve meter zijn, waar geen
2
3
4
5
1
4
NL
negatieve invloed van direct zonlicht of overvloedige
vochtigheid is.
NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor
langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen
onder het vriespunt.
SENSOR GEGEVENS VERZENDING
Om een sensor te zoeken:
Houd / HIST + MODE ingedrukt.
Het sensorontvangsticoon in het buitensensorvak geeft
de status weer:
1.5m
ICOON BESCHRIJVING
Het apparaat zoekt
sensor(en).
Kanaal gevonden.
De sensor kan niet
gevonden worden.
TIP Het zendbereik kan varren, afhankelijk van
allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken
uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden.
REGENMETER
OVERZICHT
Basis en trechter:
1
2
3
1. Regenmeter
2. Batterijvak
3. RESET knop
OUT OUT
OUT OUT OUT OUT
5
NL
1
2
1. Trechter
2. Indicator
DE REGENMETER OPSTELLEN
De regenmeter vangt neerslag op en meet de
neerslaggegevens over een bepaalde periode. De sensor
verzendt de gegevens draadloos naar het basisstation.
Plaats het basisstation en de regenmeter binnen bereik
van elkaar: ongeveer 100 (328 voet) meter in open
ruimte.
De regenmeter moet horizontaal geplaats worden op
ongeveer 1 meter (3 voet) van de grond, op een open
plek, uit de buurt van bomen en andere obstructies, zodat
de neerslag op een natuurlijke manier opgevangen kan
worden en de gegevens accuraat zijn.
Om de Regenmeter in te stellen:
2
1
1. Verwijder de schroeven en schuif de klep naar boven.
2. Plaats de batterijen (2 x UM-3 / AA), zodat de polariteit
(+ / - ) klopt. Druk altijd op RESET nadat u de batterijen
vervangen heeft.
3
3. Verwijder de tape.
Om te zorgen dat de ondergrond horizontaal is:
Laat wat waterdruppels op het kruisje onderaan
de trechter vallen om te kijken of de meter precies
horizontaal staat.
6
NL
1
23
4
Het water zal in het midden van het kruis blijven wanneer
de regenmeter waterpas is.
Als er water achterblijft op posities 1-4, dan is de meter
niet goed genivelleerd.
Indien nodig kunt u de nivellering bijstellen door middel
van de schroef.
NB Voor het beste resultaat moet u zorgen dat de basis
horizontaal staat. Zodat de opgevangen neerslag goed
door kan stromen.
SIGNALEN
Om de regenvanger te zoeken:
Houd SEARCH / ingedrukt.
Het ontvangsticoon van de regenvanger in het
neerslagvak geeft de status weer:
ICOON BESCHRIJVING
Geen Signaal
Zoekt signaal
Signaal verbonden
TIP Het zendbereik kan varren, afhankelijk van
allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken
uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden.
KLOK
KLOK HANDMATIG INSTELLEN
1. Houd MODE ingedrukt.
2. Druk / HIST of SEARCH / om de instellingen
te wijzigen.
3. Druk op MODE om te bevestigen.
4. De volgorde van instellingen is: 12 / 24 uur formaat,
uren, minuten, jaar, kalendermodus (dag – maand /
maand – dag), maand, dag en taal.
NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D),
Frans (F), Italiaans (I) en Spaans (S).
7
NL
Om de weergavemodus te selecteren:
Druk MODE om te kiezen tussen weergave van klok met
seconden / weekdag / kalender.
NEERSLAG
De neerslag wordt weergegeven op de eerste regel van
het scherm.
Druk IN / MM om te kiezen tussen inches of millimeters.
NEERSLAGGESCHIEDENIS
De neerslaggeschiedenis wordt weergegeven op
de tweede regel van het scherm. Het apparaat kan
gegevens verzamelen en opslaan van maximaal negen
dagen neerslag.
Om de gegevens van een bepaalde dag te bekijken:
Druk / HIST om te kiezen tussen dagelijkse neerslag
en neerslaggeschiedenis van de afgelopen negen dagen.
De dag van de gegevens wordt aangegeven met een
minus (-) teken in de linker bovenhoek. “TODAY” betekent
dat de gegevens van de huidige dag zijn.
Om de huidige neerslagmeting te wissen:
Houd SINCE twee seconden ingedrukt. Onthoud dat dit
ook de totale neerslag zal wissen.
LET OP Andere sensoren die de 433MHz frequentie
gebruiken, kunnen de metingen van de regenmeter
storen. Plaats deze sensoren niet te dicht in de buurt
van het apparaat.
TOTALE NEERSLAG
De totale neerslag wordt weergegeven op de tweede
regel van het scherm.
Om de begindatum van de meting van de totale
neerslag weer te geven:
Druk SINCE. De datum verschijnt op de onderste regel
van het scherm.
Om de huidige datum te wissen en opnieuw te
beginnen:
Houd SINCE ingedrukt. De totale neerslag en de
dagneerslag worden op nul gezet en het apparaat zal
opnieuw beginnen neerslaggegevens te verzamelen.
NEERSLAGALARM
Om de waarde van het neerslagalarm in te stellen:
1. Houd RAIN ALERT ingedrukt om in te stellen.
2. Druk / HIST of SEARCH / om waarden te
kiezen.
3. Druk RAIN ALERT om te bevestigen. geeft aan
dat het neerslagalarm aan is.
Om het neerslagalarm uit te schakelen:
Het neerslagalarm gaat aan wanneer de neerslag
8
NL
groter of gelijk is aan de ingestelde waarde; en
de indicator-LED gaan knipperen.
Om het neerslagalarm uit te schakelen, drukt u
op RAIN ALERT of verhoogt u de waarde van het
neerslagalarm.
TEMPERATUUR
Om de temperatuureenheid in te stellen:
Druk °C / °F.
RESET
Druk RESET om de standaardinstellingen te
gebruiken.
KENMERKEN
Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen,
schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen
etc..
Dompel het product nooit onder in water. Als u water
over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk
af met een zachte stofvrije doek.
Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende
materialen.
Laat de interne componenten met rust. Anders kan
dit de garantie beïnvloeden.
Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude
en nieuwe batterijen door elkaar.
De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen
afwijken van de werkelijkheid.
Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat
het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde
afvaldienst.
Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de
laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientic
is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van
de fabrikant van het meubel voor meer informatie.
De inhoud van deze handleiding mag niet worden
vermenigvuldigd zonder toestemming van de
fabrikant.
Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval
moet gescheiden verwerkt worden.
Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een
batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak
alvorens het apparaat te gebruiken.
NB De technische specicaties van dit product en de
inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande
waarschuwing aan veranderingen onderhevig.
NB Functies en accessoires ze zijn niet in alle landen
beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
verkooppunt voor meer informatie.
9
NL
OVER OREGON SCIENTIFIC
Bezoek onze website (www.oregonscientic.com) om
meer te weten over uw nieuwe product en andere
Oregon Scientic producten zoals digitale fototoestellen,
gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations.
Op deze website vindt u tevens de informatie over
onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te
contacteren.
EU CONFORMITEITS VERKLARING
Bij deze verklaart Oregon Scientic dat deze (�odelModel:
RGR202) voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits
verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon
Scientic klanten service.
SPECIFICATIES
TYPE BESCHRIJVING
BASISSTATION
Afmetingen (L x B x H) 89 x 41,6 x 116,5 mm
(3,50 x 1,64 x 4,59 in)
Gewicht 241 g (8,5 oz) zonder batterij
Temperatuurbereik -5°C tot 50°C
(23°F tot 122°F)
Resolutie 0,1°C (0,2°F)
Signaalfrequentie 433 MHz
Voeding 2 x UM-4 (AAA)
1,5 V batterijen
BUITENSENSOR (THN132N)
Afmetingen (L x B x H) 96 x 50 x 22 mm
(3,78 x 1,97 x 0,87 in)
Gewicht 62 g (2,22 oz)
Zendbereik 30 m (98 ft) in open ruimte
Temperatuurbereik -20°C tot 60°C
(-4°F tot 140°F)
Voeding 1 x UM-3 (AA) 1,5V batterij
DRAADLOZE REGENMETER
Afmetingen (L x B x H) 114 x 114 x 145 mm
(4,5 x 4,5 x 5,7 in)
Gewicht 241 g (8,5 oz)zonder batterij
Bereik Tot 100 m (328 voet)
zonder obstructies
Batterijen 2 x UM-3 (AA) 1,5V
LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
Alle EEG-landen, Zwitserland CH
en Noorwegen N

Documenttranscriptie

Totale Neerslag....................................................... 7 . Neerslagalarm. ............. ........................................................ 7 Temperatuur ..............................................................8 Reset............................................................................8 HANDLEIDING Kenmerken..................................................................8 Specificaties................................................................9 CONTEÚDO Over Oregon Scientific...............................................9 Overzicht.................................................................... 2 EU  Conformiteits Verklaring.....................................9 Voorkant .................................................................2 Achterkant ...............................................................2 Buitensensor............................................................3 Starten.........................................................................3 Plaats De Batterijen ................................................3 Buitensensor...............................................................3 Sensor Gegevens Verzending ...............................4 Regenmeter.................................................................4 Overzicht .................................................................4 De Regenmeter opstellen .......................................5 Signalen ..................................................................6 Klok..............................................................................6 Klok Handmatig Instellen.........................................6 Neerslag .....................................................................7 . .................... Neerslaggeschiedenis..............................................7 NL Regen- en Temperatuurstation met Neerslaggeschiedenis Model: RGR202 NL 7 7. Neerslag vandaag 8. Totale Neerslag 9. Klok met dag van de week 10. SINCE: Schakel tussen klok met seconden / dag / maand; geef totale jaarneerslag weer 11. SEARCH / : Zoek naar regenvanger; verlaag instelling 12. Indicator-LED neerslagalarm 8 ACHTERKANT (FIG. 2) OVERZICHT VOORKANT (FIG. 1) 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 1. Ontvangstindicator regenvanger 2. Indicator neerslagalarm 3. Ontvangstindicator buitensensor 4. Buitentemperatuur 5. MODE: Instellingen / Scherm Aanpassen 6. / HIST: Schakel tussen neerslaggeschiedenis van afgelopen 9 dagen / neerslag van vandaag; verhoog instelling NL 1. R E S E T : H e t a p p a r a a t t e r u g z e t t e n o p standaardinstellingen 2. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren 3. NEERSLAGALARM: Schakel tussen Neerslagalarm / Activeer alarm / Deactiveer alarm; open instellingsmodus Neerslagalarm 4. IN / MM : Eenheid neerslag kiezen STARTEN PLAATS DE BATTERIJEN 1. Verwijder het klepje van het batterijvak. 2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit (Zie FIG. 2). 3. Druk altijd op RESET wanneer u de batterijen vervangen heeft. BUITENSENSOR (FIG. 3) LOCATIE 2 1 Batterij van het apparaat zwak Buitentemperatuur- en -vochtigheidsvak Batterij sensor zwak Neerslagvak Batterij-indicator regenvanger 4 3 1. 2. 3. 4. 5. 5 BETEKENIS Klokscherm BUITENSENSOR Om de sensor in te stellen: 1. Open het batterijvak (FIG 3). 2. Selecteer Kanaal 1 en druk op RESET. 3. Sluit het batterijvak. 4. Plaats de sensor binnen 30m (98 ft) van het basisstation door middel van tafelstandaard of muurbevestiging. Statusindicator LED Muurbevestigingsgat Batterijvak RESET gat KANAAL schakelaar TIP De ideale plek voor nauwkeurige metingen van de sensor zou een locatie buitenshuis, op een hoogte van niet meer dan anderhalve meter zijn, waar geen NL negatieve invloed van direct zonlicht of overvloedige vochtigheid is. ICOON OUT OUT BESCHRIJVING Het apparaat zoekt sensor(en). OUT OUT OUT OUT OUT Kanaal gevonden. De sensor kan niet gevonden worden. TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden. 1.5m REGENMETER OVERZICHT Basis en trechter: NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. 1 3 SENSOR GEGEVENS VERZENDING Om een sensor te zoeken: Houd 2 / HIST + MODE ingedrukt. Het sensorontvangsticoon in het buitensensorvak geeft de status weer: 1. Regenmeter 2. Batterijvak 3. RESET knop NL Om de Regenmeter in te stellen: 1 2 1 1. Trechter 2. Indicator 2 1. Verwijder de schroeven en schuif de klep naar boven. 2. Plaats de batterijen (2 x UM-3 / AA), zodat de polariteit (+ / - ) klopt. Druk altijd op RESET nadat u de batterijen vervangen heeft. DE REGENMETER OPSTELLEN De regenmeter vangt neerslag op en meet de neerslaggegevens over een bepaalde periode. De sensor verzendt de gegevens draadloos naar het basisstation. Plaats het basisstation en de regenmeter binnen bereik van elkaar: ongeveer 100 (328 voet) meter in open ruimte. 3 De regenmeter moet horizontaal geplaats worden op ongeveer 1 meter (3 voet) van de grond, op een open plek, uit de buurt van bomen en andere obstructies, zodat de neerslag op een natuurlijke manier opgevangen kan worden en de gegevens accuraat zijn. 3. Verwijder de tape. Om te zorgen dat de ondergrond horizontaal is: Laat wat waterdruppels op het kruisje onderaan de trechter vallen om te kijken of de meter precies horizontaal staat. NL Het ontvangsticoon van de regenvanger in het neerslagvak geeft de status weer: 1 3 ICOON 2 BESCHRIJVING Geen Signaal 4 Zoekt signaal Het water zal in het midden van het kruis blijven wanneer de regenmeter waterpas is. Signaal verbonden Als er water achterblijft op posities 1-4, dan is de meter niet goed genivelleerd. TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden. Indien nodig kunt u de nivellering bijstellen door middel van de schroef. KLOK KLOK HANDMATIG INSTELLEN 1. Houd MODE ingedrukt. 2. Druk / HIST of SEARCH / om de instellingen te wijzigen. 3. Druk op MODE om te bevestigen. 4. De volgorde van instellingen is: 12 / 24 uur formaat, uren, minuten, jaar, kalendermodus (dag – maand / maand – dag), maand, dag en taal. NB Voor het beste resultaat moet u zorgen dat de basis horizontaal staat. Zodat de opgevangen neerslag goed door kan stromen. NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans (F), Italiaans (I) en Spaans (S). SIGNALEN Om de regenvanger te zoeken: Houd SEARCH / ingedrukt. NL Om de weergavemodus te selecteren: storen. Plaats deze sensoren niet te dicht in de buurt van het apparaat. Druk MODE om te kiezen tussen weergave van klok met seconden / weekdag / kalender. TOTALE NEERSLAG NEERSLAG De totale neerslag wordt weergegeven op de tweede regel van het scherm. De neerslag wordt weergegeven op de eerste regel van het scherm. Druk IN / MM om te kiezen tussen inches of millimeters. Om de begindatum van de meting van de totale neerslag weer te geven: NEERSLAGGESCHIEDENIS Druk SINCE. De datum verschijnt op de onderste regel van het scherm. De neerslaggeschiedenis wordt weergegeven op de tweede regel van het scherm. Het apparaat kan gegevens verzamelen en opslaan van maximaal negen dagen neerslag. Om de huidige datum te wissen en opnieuw te beginnen: Houd SINCE ingedrukt. De totale neerslag en de dagneerslag worden op nul gezet en het apparaat zal opnieuw beginnen neerslaggegevens te verzamelen. Om de gegevens van een bepaalde dag te bekijken: Druk / HIST om te kiezen tussen dagelijkse neerslag en neerslaggeschiedenis van de afgelopen negen dagen. De dag van de gegevens wordt aangegeven met een minus (-) teken in de linker bovenhoek. “TODAY” betekent dat de gegevens van de huidige dag zijn. NEERSLAGALARM Om de waarde van het neerslagalarm in te stellen: 1. Houd RAIN ALERT ingedrukt om in te stellen. 2. Druk / HIST of SEARCH / om waarden te kiezen. 3. Druk RAIN ALERT om te bevestigen. geeft aan dat het neerslagalarm aan is. Om de huidige neerslagmeting te wissen: Houd SINCE twee seconden ingedrukt. Onthoud dat dit ook de totale neerslag zal wissen. LET OP Andere sensoren die de 433MHz frequentie gebruiken, kunnen de metingen van de regenmeter Om het neerslagalarm uit te schakelen: • Het neerslagalarm gaat aan wanneer de neerslag NL • groter of gelijk is aan de ingestelde waarde; en de indicator-LED gaan knipperen. Om het neerslagalarm uit te schakelen, drukt u op RAIN ALERT of verhoogt u de waarde van het neerslagalarm. • • • TEMPERATUUR • Om de temperatuureenheid in te stellen: Druk °C / °F. RESET • Druk RESET om de standaardinstellingen te gebruiken. • KENMERKEN • • • • • • Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc.. Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen. Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit de garantie beïnvloeden. Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst. Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie. De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval moet gescheiden verwerkt worden. Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak alvorens het apparaat te gebruiken. NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. NB Functies en accessoires ze zijn niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor meer informatie. NL SPECIFICATIES TYPE Over Oregon Scientific Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. BESCHRIJVING BASISSTATION Afmetingen (L x B x H) 89 x 41,6 x 116,5 mm (3,50 x 1,64 x 4,59 in) Gewicht 241 g (8,5 oz) zonder batterij Temperatuurbereik -5°C tot 50°C (23°F tot 122°F) Resolutie 0,1°C (0,2°F) EU  CONFORMITEITS VERKLARING Signaalfrequentie 433 MHz Voeding 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V batterijen Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze (������� Model: RGR202) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service. BUITENSENSOR (THN132N) Afmetingen (L x B x H) 96 x 50 x 22 mm (3,78 x 1,97 x 0,87 in) Gewicht 62 g (2,22 oz) Zendbereik 30 m (98 ft) in open ruimte Temperatuurbereik -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) Voeding 1 x UM-3 (AA) 1,5V batterij LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EEG-landen, Zwitserland CH en Noorwegen N DRAADLOZE REGENMETER Afmetingen (L x B x H) 114 x 114 x 145 mm (4,5 x 4,5 x 5,7 in) Gewicht 241 g (8,5 oz)zonder batterij Bereik Tot 100 m (328 voet) zonder obstructies Batterijen 2 x UM-3 (AA) 1,5V 
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Oregon Scientific RGR202 Handleiding

Type
Handleiding