Tunturi B25 de handleiding

Categorie
Fitness, gymnastiek
Type
de handleiding
Attention, Achtung, Attention, Attentie, Attenzione, Atención, Giv akt, HuomioB
- Please read this Owner’s manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Leggere questo manuale prima di assemblare questo prodotto.
- Lea este manual antes de montar este producto.
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt.
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta.
www.tunturi.com
B25 Upright X-Bike
User manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l’utilisateur
Gebruikershandleiding
Manuale d‘uso
Manual del usuario
Bruksanvisning
Käyttöohje
Serial number
Seriennummer
Numéro de série
Serienummer
Numero di serie
Número de serie
Serienummer
Sarjanumero
32
Nederlands
Fietstrainer
Welkom in de wereld van Tunturi Fitness!
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturi-
toestel. Tunturi biedt een grote verscheidenheid
aan professionele toestellen zoals crosstrainers,
loopbanden, fietstrainers, roeimachines en accessoires.
Het Tunturi-toestel is geschikt voor de hele familie,
onafhankelijk van de conditie. Meer informatie vindt u
op de website www.tunturi.com
Nederlands
Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de
Engelse tekst. Aan deze vertaling kunnen geen rechten
ontleend worden. De originele Engelse tekst blijft
leidend.
Inhoud
Fietstrainer ........................................................ 32
Veiligheidswaarschuwingen ............................ 32
Beschrijving (g. A) 33
Inhoud van de verpakking (g. B & C) 33
Assemblage (g. D) 33
Trainingen ......................................................... 33
Instructies 33
Gebruik .............................................................. 34
Console (g F) .................................................. 35
Werking van de knoppen 35
Uitleg van de weergavefuncties 35
Bediening 36
Reiniging en onderhoud .................................. 36
Vervangen van de batterijen (Fig E ) 36
Defecten en storingen 36
Transport en opslag ......................................... 36
Aanvullende informatie 36
Technische gegevens ...................................... 37
Garantie ............................................................. 37
Verklaring van de fabrikant.............................. 38
Disclaimer ......................................................... 38
Veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING
Lees de veiligheid-waarschuwingen en
de instructies. Het niet opvolgen van de
veiligheid-waarschuwingen en de instructies
kan persoonlijk letsel of beschadiging van het
toestel veroorzaken. Bewaar de veiligheid-
waarschuwingen en instructies voor toekomstig
gebruik.
WAARSCHUWING
Hartslag-bewakingssystemen kunnen
onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan leiden
tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig
voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik. Het toestel is niet geschikt voor
commercieel gebruik.
- Het maximum gebruik is beperkt
tot 3 uur per dag
- Het gebruik van dit toestel door kinderen of
personen met fysieke, sensorische, geestelijke of
motorische handicaps, of met gebrek aan ervaring
en kennis kan gevaar veroorzaken. De personen die
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten
uitdrukkelijke instructies geven of toezicht houden
op het gebruik van het toestel.
- Laat uw gezondheid door een arts controleren
voordat u met uw training begint.
- Als u misselijkheid, duizeligheid of andere
abnormale symptomen ervaart, stop dan
onmiddellijk met uw training en raadpleeg een arts.
- Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen,
moet u elke training beginnen met een warming-up
en eindigen met een cooling-down. Vergeet niet
om uw spieren te strekken aan het einde van de
training.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik
binnenshuis. Het toestel is niet geschikt voor
gebruik buitenshuis.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met
voldoende ventilatie. Gebruik het toestel niet in een
tochtige omgeving om geen kou te vatten.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een
omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Berg
het toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur
tussen 5 °C en 45 °C.
- Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving.
Berg het toestel niet op in een vochtige omgeving.
De luchtvochtigheid mag nooit meer zijn dan 80%.
- Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor
het gemaakt is. Gebruik het toestel niet voor
andere doelstellingen dan beschreven in de
handleiding.
33
Nederlands
- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is
beschadigd of niet goed werkt. Raadpleeg uw
dealer als een onderdeel is beschadigd of niet
goed werkt.
- Houd uw handen, voeten en andere lichaamsdelen
uit de buurt van de bewegende delen.
- Houd uw haar uit de buurt van de bewegende
delen.
- Draag geschikte kleding en schoenen.
- Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen uit
de buurt van de bewegende delen.
- Zorg ervoor dat het toestel slechts door één
persoon tegelijk wordt gebruikt. Het toestel mag
niet worden gebruikt door personen die meer dan
110 kg (242 lbs) wegen.
- Maak het toestel niet open zonder eerst uw dealer
te raadplegen.
Beschrijving (fig. A)
Uw fietstrainer is een stationair fitnesstoestel dat wordt
gebruikt voor het nabootsen van fietsen zonder dat de
gewrichten te veel belast worden.
Inhoud van de verpakking (fig. B & C)
- De verpakking bevat de onderdelen zoals
aangegeven in fig. B.
- De verpakking bevat de bevestigingsmiddelen
zoals aangegeven in fig. C. Raadpleeg het gedeelte
“Beschrijving”.
LET OP
Raadpleeg uw dealer als een onderdeel
ontbreekt.
Assemblage (fig. D)
WAARSCHUWING
Monteer het apparaat in de aangegeven
volgorde.
Draag en verplaats het toestel met minstens
twee personen.
VOORZICHTIG
Zet het toestel op een stevige, vlakke
ondergrond.
Zorg voor een beschermende laag onder het
toestel om schade aan het vloeroppervlak te
voorkomen.
Houd rondom de apparatuur ten minste een
bewegingsruimte van 100 cm.
- Raadpleeg de illustraties voor de juiste assemblage
van het toestel.
LET OP
Bewaar, nadat u het apparaat in elkaar hebt
gezet, het gereedschap dat bij dit product is
geleverd. Dit met het oog op service op een
later tijdstip.
Trainingen
De training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig.
Aerobische training is gebaseerd op verbetering van de
maximale zuurstofopname van het lichaam, die dan het
uithoudingsvermogen en de conditie weer verbetert. U
moet tijdens de training wel transpireren, maar u mag
niet buiten adem raken.
Voor het bereiken en in stand houden van een
basisconditie moet u minstens drie keer per week
steeds 30 minuten trainen. Verhoog het aantal
trainingssessies ter verbetering van uw conditie. Het is
de moeite waard om regelmatige lichaamsbeweging
met gezonde voeding te combineren. Iemand die
zich goed aan een dieet houdt, zou elke dag moeten
trainen te beginnen met 30 minuten of korter, en de
dagelijkse trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één
uur. Begin uw training bij een lage snelheid en een lage
weerstand om te voorkomen dat uw hart en bloedvaten
te sterk belast worden. Naarmate uw conditie verbetert,
kunnen snelheid en weerstand geleidelijk worden
verhoogd. De doelmatigheid van uw training kan
worden gemeten door uw hartslag.
Instructies
Het gebruik van dit fitness apparaat biedt meerdere
voordelen: u verbetert uw fysieke conditie, u versterkt
uw spieren en u valt in combinatie met een caloriearm
dieet af.
De warming-up
In deze fase wordt uw bloedsomloop gestimuleerd voor
een juiste werking van de spieren. Tevens wordt het
risico op kramp en spier-letsel verminderd. Wij raden u
aan enkele stretch oefeningen te doen, zoals hieronder
beschreven. Houd elke stretch oefening ongeveer 30
seconden vol. Forceer uw spieren niet bij het stretchen.
STOP als het pijn doet
De training fase
Dit is de fase waarin u de meeste inspanning levert.
Na regelmatig gebruik worden de spieren in uw benen
flexibeler. Het is in deze fase zeer belangrijk dat u een
gelijkmatig tempo aanhoudt.
34
Nederlands
De snelheid moet voldoende zijn om uw hartslag te
laten stijgen naar de doel zone die in de onderstaande
grafiek te zien is.
Deze fase moet minimaal 12 minuten duren, maar
de meeste mensen beginnen met ongeveer 15-20
minuten.
De cooling down
In deze fase ontspant u uw cardiovascu-laire systeem
en spieren. Dit is een herhaling van de warming-
uptraining. Verlaag dus uw tempo en ga ongeveer
5 minuten door. Herhaal nu de stretch-oefeningen.
Forceer uw spieren niet tijdens het stretchen.
Naarmate u fitter wordt, moet u langer en harder
trainen. Het is raadzaam minstens drie keer per week te
trainen en zo nodig uw oefeningen gelijkmatig over de
week te verspreiden.
Spierversteviging
Als u uw spieren wilt verstevigen met
behulp van dit fitnessapparaat, stelt u de weerstand
in op hoog. Zo komt er meer spanning op uw
beenspieren. Mogelijk kunt u niet zo lang trainen als u
zou willen. Als u ook uw conditie wilt verbeteren,moet
u het trainingsprogramma aanpassen. Tijdens de
warming-up en cooling-down traint u zoals normaal,
maar tegen het eind van de trainingsfase verhoogt u
de weerstand zodat uw benen harder moeten werken.
Verlaag hierbij de snelheid zodat uw hartslag in de
doelzone blijft.
Gewichtverlies
Hierbij is het van belang hoeveel inspanning u levert.
Hoe harder en langer u werkt, hoe meer calorieën u
verbrandt. In feite is dit hetzelfde als wanneer u zou
trainen om uw conditie te verbeteren. Het doel is alleen
anders.
Hartslagmeting
(handgreepsensoren)
De hartslag wordt gemeten door sensoren in de
handgrepen wanneer de gebruiker beide sensoren
tegelijkertijd aanraakt. Voor de meest nauwkeurige
hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig zijn
en moet u de handgreepsensoren voortdurend
aanraken. Bij een te droge of te vochtige huid kan de
hartslagmeting minder nauwkeurig worden.
LET OP
Gebruik de handgreepsensoren niet in
combinatie met een hartslagborstband.
Als u een hartslag-limiet hebt ingesteld voor uw
training, klinkt er een alarm wanneer deze wordt
overschreden.
Maximale hartslag
(tijdens de training)
De maximale hartslag is de hoogste hartslag die
iemand veilig kan bereiken door de belasting van de
training. De volgende formule wordt gebruikt voor het
berekenen van de gemiddelde maximale hartslag: 220
- LEEFTIJD. De maximale hartslag varieert van persoon
tot persoon.
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet
boven uw maximale hartslag komt. Als u bij een
risicogroep hoort, moet u een arts raadplegen.
Beginner
50-60% van de maximale hartslag
Geschikt voor beginners, mensen die willen afvallen,
herstellende patiënten en personen die lange tijd niet
getraind hebben. Train minstens drie keer per week, 30
minuten per keer.
Gevorderd
60-70% van de maximale hartslag
Geschikt voor personen die hun conditie willen
verbeteren en in stand houden. Train minstens drie keer
per week, 30 minuten per keer.
Expert
70-80% van de maximale hartslag
Geschikt voor de fitste personen die gewend zijn aan
langdurige duurtraining.
Gebruik
Uitklappen en inklappen
Trek de borgpen uit het gewricht en vouw de aluminium
rail, en borg het gewricht weer met de borgpen.
Weerstand aanpassen
Om de weerstand te verhogen of verlagen draait u de
weerstandsknop aan de stuurbuis met de klok mee (+
richting) om de weerstand te verhogen en tegen de
klok in (- richting) om de weerstand te verhogen.
De schaalverdeling boven de knop (1-8) helpt u bij
het vinden en opnieuw instellen van een passende
weerstand.
35
Nederlands
Console (fig F)
1
2
3
1. Display
2. Steun voor tablet/boek
3. Knoppen
VOORZICHTIG
Houd de console uit de buurt van direct zonlicht.
Droog het oppervlak van de console wanneer
het met zweetdruppels is bedekt.
Leun niet op de console.
Raak de display alleen met uw vingertop aan.
Raak de display niet aan met uw nagels of een
scherp voorwerp.
LET OP
De console gaat naar standby wanneer het
toestel gedurende 4 minuten niet wordt
gebruikt.
Werking van de knoppen
Mode
- Druk op de toets MODE om een functie te kiezen.
- Houd de toets MODE 3 seconden ingedrukt om
alle functies te resetten: TIME, SPEED, DISTANCE,
CALORIES & PULSE.
LET OP
ODOMETER kan alleen worden gereset als de
batterijen worden gewisseld.
Uitleg van de weergavefuncties
Scan
- Druk in de modus SCAN op de toets MODE om
een functie te kiezen.
- Elke 5 seconden wordt automatisch op volgorde
door elke modus gescand.
- Wanneer u op de toets MODE drukt, is de
volgorde van weergave: TIME, SPEED, DISTANCE,
CALORIES, ODO & PULSE.
Time
- Telt automatisch de trainingstijd op terwijl u traint.
- Het is niet mogelijk om een doeltijd
- op de geven,.
- Bereik 00:00~99:59
Speed
- Hier ziet u de huidige snelheid.
- Bereik 0.0~99.9
Distance
- Telt automatisch de afstand op die u aflegt terwijl u
traint.
- Bereik 0.0~99.99 KM / 0.00~9999 KM
Odometer
- Telt automatisch de totale afstand op van alle
trainingssessies.
- Bereik 0.0~99.99 KM / 0.00~9999 KM
Calories
- Telt automatisch de calorieën op die u verbrandt
terwijl u traint.
- Bereik 0~999.9
LET OP
Deze gegevens zijn een richtlijn voor de
vergelijking van verschillende trainingssessies
en kunnen niet voor medische behandelingen
worden gebruikt.
Pulse
- Wanneer uw hartslag door de console wordt
geregistreerd, ziet u na 6 seconden uw huidige
hartslag.
- Wanneer gedurende 6 seconden geen
hartslagsignaal wordt geregistreerd, wordt ‘P’
weergegeven.
- U hoort een hartslagalarm als uw huidige hartslag
de ingestelde hartslag overschrijdt.
- Bereik 0-40~206 BPM
36
Nederlands
Bediening
Inschakelen
- Wanneer het apparaat zich in de slaapmodus
bevindt, drukt u op een willekeurige toets op de
console om het apparaat in te schakelen.
- U kunt ook gaan fietsen om het apparaat te
activeren.
Uitschakelen
- Wanneer gedurende 4 minuten geen signaal naar
de monitor wordt verzonden, schakelt het apparaat
automatisch naar de slaapmodus.
Reiniging en onderhoud
Het toestel vereist geen speciaal onderhoud.
Het toestel behoeft geen kalibratie wanneer het
wordt geassembleerd, gebruikt en onderhouden
overeenkomstig de instructies.
WAARSCHUWING
Verwijder voor reiniging of onderhoud de
adapter.
Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te
reinigen.
- Reinig het toestel na elk gebruik met een zachte
absorberende doek.
- Controleer regelmatig of alle schroeven en moeren
goed vast zitten.
- Smeer indien nodig de draaipunten.
Problemen oplossen
- Wanneer het LCD-display wordt gedimd, moeten
de batterijen worden vervangen.
- Als er geen signaal is wanneer u fietst, controleer
dan of de kabel goed is aangesloten.
LET OP
Wanneer u gedurende 4 minuten stopt met de
training, wordt het hoofdscherm uitgeschakeld.
Wanneer de computerweergave niet normaal is,
installeert u de batterijen opnieuw en probeert u
het nogmaals.
Vervangen van de batterijen (Fig E )
De console is uitgerust met 2 AAA-batterijen aan de
achterkant van de console..
- Verwijder het deksel.
- Verwijder de oude batterijen.
- 3. Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat de
(+) en (-) polariteitsmarkeringen van de batterijen
op de goede plaats zitten.
- Monteer het deksel.
Defecten en storingen
Ondanks voortdurende kwaliteitscontrole kan het
gebeuren dat het toestel door ndividuele onderdelen
defect is of niet goed werkt. In de meeste gevallen
zal het voldoende zijn om het defecte onderdeel te
vervangen.
- Als het toestel niet goed werkt, neem dan
onmiddellijk contact op met de dealer.
- Geef het modelnummer en serienummer van het
toestel op aan de dealer. Vertel wat de aard van
het probleem is, hoe het toestel wordt gebruikt en
wanneer u het toestel heeft gekocht.
Transport en opslag
WAARSCHUWING
Verwijder voor transport en opslag de adapter.
Draag en verplaats het toestel met minstens
twee personen.
- Blijf aan weerskanten aan de voorkant van het
toestel staan en pak de handgrepen stevig vast.
Til de voorkant van het toestel op zodat de
achterkant van het toestel op de wielen komt te
rusten. Verplaats het toestel en zet het voorzichtig
neer. Zorg voor een beschermende laag onder
het toestel om schade aan het vloeroppervlak te
voorkomen.
- Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke
ondergrond. Breng het toestel niet met behulp van
de wielen naar boven, maar draag het toestel bij de
handgrepen.
- Berg het toestel op een droge plaats op met zo
weinig mogelijk temperatuurwisselingen.
Aanvullende informatie
Afvoeren van verpakkingsmateriaal
Overheids-richtlijnen geven aan dat we de hoeveelheid
afvalmateriaal afgevoerd naar stortplaatsen moeten
verminderen. Daarom vragen we u al het afvalmateriaal
op verantwoordelijke wijze af te voeren naar openbare
recycling-centra.
37
Nederlands
Verrwijdering aan het eind van de
levensduur.
We hopen dat u jarenlang plezier hebt van uw
fitnessapparaat. Er komt echter een moment waarop
het fitnessapparaat het eind van de bruikbare
levensduur heeft bereikt. Onder de Europese AEEA-
wetgeving bent u verantwoordelijk voor het op de
juiste wijze afvoeren van uw fitnessapparaat naar een
erkend openbaar inzamelpunt.
Technische gegevens
Parameter Meeteenheid Waarde
Lengte cm
inch
102
40.2
Breedte cm
inch
53,0
20.9
Hoogte cm
inch
114,0
44.9
Gewicht kg
lbs
18.5
40.7
Max. gewicht
gebruiker
kg
lbs
110
242
Batterijen maat AAA
Garantie
Garantie voor eigenaars van Tunturi
trainingsapparatuur
Garantievoorwaarden
De consument ontleent wettelijke rechten aan de van
toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de
handel in consumentengoederen en de garantie zal
deze rechten niet beperken.
De “Garantie voor de Eigenaar” geldt alleen dan
wanneer het toestel wordt gebruikt in de door
Tunturi New Fitness BV voor dat toestel toegestane
gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de
toegestane gebruiksomgeving beschreven in de
gebruiksaanwijzing van het toestel.
Garantievoorwaarden
De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum van
aankoop. Deze kunnen per land verschillen. Vraag in de
winkel bij u in de buurt naar de garantievoorwaarden.
Garantiedekking
In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness
BV of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk
zijn voor eventuele indirecte schade geleden
door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of
inkomstenderving of andere indirecte economische
gevolgen.
Garantiebeperkingen
De garantie dekt defecten van het toestel die het
gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd
werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft.
De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens
normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde
gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds-
en gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd.
Tunturi New Fitness BV en zijn wederverkopers zijn niet
aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren
waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie
betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en
is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde
importeur van Tunturi New Fitness BV is gevestigd. De
garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen
die zijn gewijzigd zonder toestemming van Tunturi New
Fitness BV. De garantie dekt geen defecten tengevolge
van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in
omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld,
corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport.
De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door
het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet
wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een
defect aan het apparaat.
De garantie omvat ook geen onderhouds-
maatregelen, zoals reiniging, smering of normale
inspectie van onderdelen, noch dergelijke
montagewerkzaamheden die de klant zelf kan
uitvoeren en die geen speciale demontage en montage
van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen
zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of
andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen.
Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander
dan de geautoriseerde Tunturi-vertegenwoordiger
wordt niet vergoed. De garantie geldt alleen voor
normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals
beschreven in de handleiding.
38
Nederlands
Verklaring van de fabrikant
Tunturi New Fitness BV verklaart dat het product
voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 957
(HC), 89/336/EEG. Het product is derhalve voorzien van
het CE-label.
01-2017
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands
Disclaimer
© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.
Het product en de handleiding zijn aan veranderingen
onderhevig. Specificaties kunnen zonder verdere
kennisgeving worden veranderd.

Documenttranscriptie

B25 Upright X-Bike User manual Benutzerhandbuch Manuel de l’utilisateur Gebruikershandleiding Manuale d‘uso Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje www.tunturi.com Serial number Seriennummer Numéro de série Serienummer Numero di serie Número de serie Serienummer Sarjanumero Attention, Achtung, Attention, Attentie, Attenzione, Atención, Giv akt, HuomioB - Please read this Owner’s manual before assembling this product. - Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen. - Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit. - Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert. - Leggere questo manuale prima di assemblare questo prodotto. - Lea este manual antes de montar este producto. - Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt. - Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta. Nederlands Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Fietstrainer......................................................... 32 Veiligheidswaarschuwingen............................. 32 Beschrijving (fig. A) Inhoud van de verpakking (fig. B & C) Assemblage (fig. D) • 33 33 33 Trainingen.......................................................... 33 Instructies 33 Gebruik............................................................... 34 Console (fig F)................................................... 35 Werking van de knoppen Uitleg van de weergavefuncties Bediening • 35 35 36 Reiniging en onderhoud................................... 36 Vervangen van de batterijen (Fig E ) Defecten en storingen 36 36 -- Transport en opslag.......................................... 36 Aanvullende informatie -- 36 Technische gegevens....................................... 37 -- Garantie.............................................................. 37 Verklaring van de fabrikant.............................. 38 Disclaimer.......................................................... 38 ---- Nederlands Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Engelse tekst. Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden. De originele Engelse tekst blijft leidend. ---- Fietstrainer -- Welkom in de wereld van Tunturi Fitness! Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturitoestel. Tunturi biedt een grote verscheidenheid aan professionele toestellen zoals crosstrainers, loopbanden, fietstrainers, roeimachines en accessoires. Het Tunturi-toestel is geschikt voor de hele familie, onafhankelijk van de conditie. Meer informatie vindt u op de website www.tunturi.com -- 32 WAARSCHUWING Lees de veiligheid-waarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheid-waarschuwingen en de instructies kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel veroorzaken. Bewaar de veiligheidwaarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. WAARSCHUWING Hartslag-bewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig voelt, stop dan onmiddellijk met trainen. Het toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het toestel is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het maximum gebruik is beperkt tot 3 uur per dag Het gebruik van dit toestel door kinderen of personen met fysieke, sensorische, geestelijke of motorische handicaps, of met gebrek aan ervaring en kennis kan gevaar veroorzaken. De personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten uitdrukkelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het toestel. Laat uw gezondheid door een arts controleren voordat u met uw training begint. Als u misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met uw training en raadpleeg een arts. Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen, moet u elke training beginnen met een warming-up en eindigen met een cooling-down. Vergeet niet om uw spieren te strekken aan het einde van de training. Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik het toestel alleen in een omgeving met voldoende ventilatie. Gebruik het toestel niet in een tochtige omgeving om geen kou te vatten. Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Berg het toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C. Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving. Berg het toestel niet op in een vochtige omgeving. De luchtvochtigheid mag nooit meer zijn dan 80%. Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is. Gebruik het toestel niet voor andere doelstellingen dan beschreven in de handleiding. Nederlands -- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt. Raadpleeg uw dealer als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt. Houd uw handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen. Houd uw haar uit de buurt van de bewegende delen. Draag geschikte kleding en schoenen. Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende delen. Zorg ervoor dat het toestel slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt. Het toestel mag niet worden gebruikt door personen die meer dan 110 kg (242 lbs) wegen. Maak het toestel niet open zonder eerst uw dealer te raadplegen. ------ -- • De training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig. Aerobische training is gebaseerd op verbetering van de maximale zuurstofopname van het lichaam, die dan het uithoudingsvermogen en de conditie weer verbetert. U moet tijdens de training wel transpireren, maar u mag niet buiten adem raken. Voor het bereiken en in stand houden van een basisconditie moet u minstens drie keer per week steeds 30 minuten trainen. Verhoog het aantal trainingssessies ter verbetering van uw conditie. Het is de moeite waard om regelmatige lichaamsbeweging met gezonde voeding te combineren. Iemand die zich goed aan een dieet houdt, zou elke dag moeten trainen te beginnen met 30 minuten of korter, en de dagelijkse trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één uur. Begin uw training bij een lage snelheid en een lage weerstand om te voorkomen dat uw hart en bloedvaten te sterk belast worden. Naarmate uw conditie verbetert, kunnen snelheid en weerstand geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van uw training kan worden gemeten door uw hartslag. Uw fietstrainer is een stationair fitnesstoestel dat wordt gebruikt voor het nabootsen van fietsen zonder dat de gewrichten te veel belast worden. Inhoud van de verpakking (fig. B & C) De verpakking bevat de onderdelen zoals aangegeven in fig. B. De verpakking bevat de bevestigingsmiddelen zoals aangegeven in fig. C. Raadpleeg het gedeelte “Beschrijving”. -- • LET OP Instructies Raadpleeg uw dealer als een onderdeel ontbreekt. Het gebruik van dit fitness apparaat biedt meerdere voordelen: u verbetert uw fysieke conditie, u versterkt uw spieren en u valt in combinatie met een caloriearm dieet af. Assemblage (fig. D) • • • • • -- De warming-up WAARSCHUWING In deze fase wordt uw bloedsomloop gestimuleerd voor een juiste werking van de spieren. Tevens wordt het risico op kramp en spier-letsel verminderd. Wij raden u aan enkele stretch oefeningen te doen, zoals hieronder beschreven. Houd elke stretch oefening ongeveer 30 seconden vol. Forceer uw spieren niet bij het stretchen. STOP als het pijn doet Monteer het apparaat in de aangegeven volgorde. Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen. VOORZICHTIG Zet het toestel op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen. Houd rondom de apparatuur ten minste een bewegingsruimte van 100 cm. Raadpleeg de illustraties voor de juiste assemblage van het toestel. Bewaar, nadat u het apparaat in elkaar hebt gezet, het gereedschap dat bij dit product is geleverd. Dit met het oog op service op een later tijdstip. Trainingen Beschrijving (fig. A) -- LET OP De training fase Dit is de fase waarin u de meeste inspanning levert. Na regelmatig gebruik worden de spieren in uw benen flexibeler. Het is in deze fase zeer belangrijk dat u een gelijkmatig tempo aanhoudt. 33 Nederlands De snelheid moet voldoende zijn om uw hartslag te laten stijgen naar de doel zone die in de onderstaande grafiek te zien is. • Als u een hartslag-limiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een alarm wanneer deze wordt overschreden. Maximale hartslag (tijdens de training) De maximale hartslag is de hoogste hartslag die iemand veilig kan bereiken door de belasting van de training. De volgende formule wordt gebruikt voor het berekenen van de gemiddelde maximale hartslag: 220 - LEEFTIJD. De maximale hartslag varieert van persoon tot persoon. Deze fase moet minimaal 12 minuten duren, maar de meeste mensen beginnen met ongeveer 15-20 minuten. • De cooling down In deze fase ontspant u uw cardiovascu-laire systeem en spieren. Dit is een herhaling van de warminguptraining. Verlaag dus uw tempo en ga ongeveer 5 minuten door. Herhaal nu de stretch-oefeningen. Forceer uw spieren niet tijdens het stretchen. Naarmate u fitter wordt, moet u langer en harder trainen. Het is raadzaam minstens drie keer per week te trainen en zo nodig uw oefeningen gelijkmatig over de week te verspreiden. Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet boven uw maximale hartslag komt. Als u bij een risicogroep hoort, moet u een arts raadplegen. Beginner 50-60% van de maximale hartslag Geschikt voor beginners, mensen die willen afvallen, herstellende patiënten en personen die lange tijd niet getraind hebben. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer. Gevorderd 60-70% van de maximale hartslag Spierversteviging Als u uw spieren wilt verstevigen met behulp van dit fitnessapparaat, stelt u de weerstand in op hoog. Zo komt er meer spanning op uw beenspieren. Mogelijk kunt u niet zo lang trainen als u zou willen. Als u ook uw conditie wilt verbeteren,moet u het trainingsprogramma aanpassen. Tijdens de warming-up en cooling-down traint u zoals normaal, maar tegen het eind van de trainingsfase verhoogt u de weerstand zodat uw benen harder moeten werken. Verlaag hierbij de snelheid zodat uw hartslag in de doelzone blijft. Geschikt voor personen die hun conditie willen verbeteren en in stand houden. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer. Expert 70-80% van de maximale hartslag Geschikt voor de fitste personen die gewend zijn aan langdurige duurtraining. Gebruik Gewichtverlies Hierbij is het van belang hoeveel inspanning u levert. Hoe harder en langer u werkt, hoe meer calorieën u verbrandt. In feite is dit hetzelfde als wanneer u zou trainen om uw conditie te verbeteren. Het doel is alleen anders. Uitklappen en inklappen Trek de borgpen uit het gewricht en vouw de aluminium rail, en borg het gewricht weer met de borgpen. Hartslagmeting (handgreepsensoren) Weerstand aanpassen Om de weerstand te verhogen of verlagen draait u de weerstandsknop aan de stuurbuis met de klok mee (+ richting) om de weerstand te verhogen en tegen de klok in (- richting) om de weerstand te verhogen. De hartslag wordt gemeten door sensoren in de handgrepen wanneer de gebruiker beide sensoren tegelijkertijd aanraakt. Voor de meest nauwkeurige hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig zijn en moet u de handgreepsensoren voortdurend aanraken. Bij een te droge of te vochtige huid kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden. • WAARSCHUWING De schaalverdeling boven de knop (1-8) helpt u bij het vinden en opnieuw instellen van een passende weerstand. LET OP Gebruik de handgreepsensoren niet in combinatie met een hartslagborstband. 34 Nederlands Console (fig F) Uitleg van de weergavefuncties Scan -- Druk in de modus SCAN op de toets MODE om een functie te kiezen. Elke 5 seconden wordt automatisch op volgorde door elke modus gescand. Wanneer u op de toets MODE drukt, is de volgorde van weergave: TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIES, ODO & PULSE. -- 2 -- Time ----- 3 1 Speed --- • • • -- Odometer VOORZICHTIG -- Houd de console uit de buurt van direct zonlicht. Droog het oppervlak van de console wanneer het met zweetdruppels is bedekt. Leun niet op de console. Raak de display alleen met uw vingertop aan. Raak de display niet aan met uw nagels of een scherp voorwerp. Telt automatisch de totale afstand op van alle trainingssessies. Bereik 0.0~99.99 KM / 0.00~9999 KM -- Calories -- Telt automatisch de calorieën op die u verbrandt terwijl u traint. Bereik 0~999.9 -- LET OP De console gaat naar standby wanneer het toestel gedurende 4 minuten niet wordt gebruikt. • LET OP Deze gegevens zijn een richtlijn voor de vergelijking van verschillende trainingssessies en kunnen niet voor medische behandelingen worden gebruikt. Pulse -- Mode Druk op de toets MODE om een functie te kiezen. Houd de toets MODE 3 seconden ingedrukt om alle functies te resetten: TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIES & PULSE. • Telt automatisch de afstand op die u aflegt terwijl u traint. Bereik 0.0~99.99 KM / 0.00~9999 KM -- Werking van de knoppen --- Hier ziet u de huidige snelheid. Bereik 0.0~99.9 Distance 1. Display 2. Steun voor tablet/boek 3. Knoppen • • Telt automatisch de trainingstijd op terwijl u traint. Het is niet mogelijk om een doeltijd op de geven,. Bereik 00:00~99:59 ---- LET OP ODOMETER kan alleen worden gereset als de batterijen worden gewisseld. 35 Wanneer uw hartslag door de console wordt geregistreerd, ziet u na 6 seconden uw huidige hartslag. Wanneer gedurende 6 seconden geen hartslagsignaal wordt geregistreerd, wordt ‘P’ weergegeven. U hoort een hartslagalarm als uw huidige hartslag de ingestelde hartslag overschrijdt. Bereik 0-40~206 BPM Nederlands --- Bediening Inschakelen -- -- Wanneer het apparaat zich in de slaapmodus bevindt, drukt u op een willekeurige toets op de console om het apparaat in te schakelen. U kunt ook gaan fietsen om het apparaat te activeren. -- Defecten en storingen Ondanks voortdurende kwaliteitscontrole kan het gebeuren dat het toestel door ndividuele onderdelen defect is of niet goed werkt. In de meeste gevallen zal het voldoende zijn om het defecte onderdeel te vervangen. -- Als het toestel niet goed werkt, neem dan onmiddellijk contact op met de dealer. -- Geef het modelnummer en serienummer van het toestel op aan de dealer. Vertel wat de aard van het probleem is, hoe het toestel wordt gebruikt en wanneer u het toestel heeft gekocht. Uitschakelen -- Wanneer gedurende 4 minuten geen signaal naar de monitor wordt verzonden, schakelt het apparaat automatisch naar de slaapmodus. Reiniging en onderhoud Het toestel vereist geen speciaal onderhoud. Het toestel behoeft geen kalibratie wanneer het wordt geassembleerd, gebruikt en onderhouden overeenkomstig de instructies. • • -- Transport en opslag WAARSCHUWING Verwijder voor reiniging of onderhoud de adapter. Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te reinigen. • • Reinig het toestel na elk gebruik met een zachte absorberende doek. Controleer regelmatig of alle schroeven en moeren goed vast zitten. Smeer indien nodig de draaipunten. --- -- Problemen oplossen -- Wanneer het LCD-display wordt gedimd, moeten de batterijen worden vervangen. -- Als er geen signaal is wanneer u fietst, controleer dan of de kabel goed is aangesloten. • • Verwijder de oude batterijen. 3. Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat de (+) en (-) polariteitsmarkeringen van de batterijen op de goede plaats zitten. Monteer het deksel. -- -- WAARSCHUWING Verwijder voor transport en opslag de adapter. Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen. Blijf aan weerskanten aan de voorkant van het toestel staan en pak de handgrepen stevig vast. Til de voorkant van het toestel op zodat de achterkant van het toestel op de wielen komt te rusten. Verplaats het toestel en zet het voorzichtig neer. Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen. Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke ondergrond. Breng het toestel niet met behulp van de wielen naar boven, maar draag het toestel bij de handgrepen. Berg het toestel op een droge plaats op met zo weinig mogelijk temperatuurwisselingen. LET OP Wanneer u gedurende 4 minuten stopt met de training, wordt het hoofdscherm uitgeschakeld. Wanneer de computerweergave niet normaal is, installeert u de batterijen opnieuw en probeert u het nogmaals. Aanvullende informatie Afvoeren van verpakkingsmateriaal Overheids-richtlijnen geven aan dat we de hoeveelheid afvalmateriaal afgevoerd naar stortplaatsen moeten verminderen. Daarom vragen we u al het afvalmateriaal op verantwoordelijke wijze af te voeren naar openbare recycling-centra. Vervangen van de batterijen (Fig E ) De console is uitgerust met 2 AAA-batterijen aan de achterkant van de console.. -- Verwijder het deksel. 36 Nederlands Verrwijdering aan het eind van de levensduur. Garantievoorwaarden De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum van aankoop. Deze kunnen per land verschillen. Vraag in de winkel bij u in de buurt naar de garantievoorwaarden. We hopen dat u jarenlang plezier hebt van uw fitnessapparaat. Er komt echter een moment waarop het fitnessapparaat het eind van de bruikbare levensduur heeft bereikt. Onder de Europese AEEAwetgeving bent u verantwoordelijk voor het op de juiste wijze afvoeren van uw fitnessapparaat naar een erkend openbaar inzamelpunt. Garantiedekking In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness BV of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen. Technische gegevens Garantiebeperkingen Parameter Meeteenheid Lengte cm inch 102 40.2 Breedte cm inch 53,0 20.9 Hoogte cm inch 114,0 44.9 Gewicht kg lbs 18.5 40.7 Max. gewicht gebruiker kg lbs 110 242 De garantie dekt defecten van het toestel die het gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft. De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhoudsen gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd. Tunturi New Fitness BV en zijn wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde importeur van Tunturi New Fitness BV is gevestigd. De garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen die zijn gewijzigd zonder toestemming van Tunturi New Fitness BV. De garantie dekt geen defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld, corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport. De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat. De garantie omvat ook geen onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging, smering of normale inspectie van onderdelen, noch dergelijke montagewerkzaamheden die de klant zelf kan uitvoeren en die geen speciale demontage en montage van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander dan de geautoriseerde Tunturi-vertegenwoordiger wordt niet vergoed. De garantie geldt alleen voor normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals beschreven in de handleiding. Waarde Batterijen maat AAA Garantie Garantie voor eigenaars van Tunturi trainingsapparatuur Garantievoorwaarden De consument ontleent wettelijke rechten aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de handel in consumentengoederen en de garantie zal deze rechten niet beperken. De “Garantie voor de Eigenaar” geldt alleen dan wanneer het toestel wordt gebruikt in de door Tunturi New Fitness BV voor dat toestel toegestane gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de toegestane gebruiksomgeving beschreven in de gebruiksaanwijzing van het toestel. 37 Nederlands Verklaring van de fabrikant Tunturi New Fitness BV verklaart dat het product voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 957 (HC), 89/336/EEG. Het product is derhalve voorzien van het CE-label. 01-2017 Tunturi New Fitness BV Purmerweg 1 1311 XE Almere The Netherlands Disclaimer © 2017 Tunturi New Fitness BV Alle rechten voorbehouden. Het product en de handleiding zijn aan veranderingen onderhevig. Specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden veranderd. 38
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70

Tunturi B25 de handleiding

Categorie
Fitness, gymnastiek
Type
de handleiding