KTM 1090 ADVENTURE R 2018 de handleiding

Merk
KTM
Model
1090 ADVENTURE R 2018
Type
de handleiding
BEDIENINGSHANDLEIDING 2018
1090 Adventure R
Artikelnr. 3213756nl
BESTE KTM KLANT,
*3213756nl*
3213756nl
10/2017
BESTE KTM KLANT,
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw KTM-motorfiets. U bent nu in het bezit van een moderne, sportieve
motorfiets en we zijn er zeker van dat u er veel plezier mee zult beleven, mits u de motorfiets goed onderhoudt.
We wensen u veel rijplezier!
Vul hieronder het serienummer van uw voertuig in.
Framenummer ( pag. 28) Stempel van de dealer
Motornummer ( pag. 30)
Sleutelnummer ( pag. 29)
De bedieningshandleiding komt op het tijdstip dat deze ter perse gaat overeen met de nieuwste stand van het
model. Kleine afwijkingen die het resultaat zijn van een constructieve ontwikkeling kunnen echter niet worden
uitgesloten.
Alle hier genoemde gegevens zijn vrijblijvend. KTM Sportmotorcycle GmbH houdt zich het recht voor technische
gegevens, prijzen, kleuren, vormen, materialen, dienst- en serviceverlening, constructies, uitrustingen en der-
gelijke zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van redenen te wijzigen resp. zonder vergoeding te
annuleren, deze aan te passen aan de plaatselijke situatie of de productie van een bepaald model zonder voor-
afgaande aankondiging te beëindigen. KTM is niet aansprakelijk voor leveringsmogelijkheden, afwijkingen van
afbeeldingen en beschrijvingen, drukfouten en vergissingen. De afgebeelde modellen zijn voor een deel voorzien
van speciale uitrustingen die niet standaard bij de leveringsomvang horen.
BESTE KTM KLANT,
2
© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Oostenrijk
Alle rechten voorbehouden
Nadruk, ook gedeeltelijk, en vermenigvuldigingen van welke aard dan ook zijn uitsluitend toegestaan met toe-
stemming van de auteur.
ISO 9001(12 100 6061)
KTM past processen voor kwaliteitsbewaking toe, zoals bedoeld in de internationale norm voor kwa-
liteitsmanagement ISO 9001, die tot een zo hoog mogelijke productkwaliteit leiden.
Afgegeven door: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Oostenrijk
Dit document is geldig voor de volgende modellen:
1090 Adventure R EU (F9903RD)
1090 Adventure R CN (F9987RD)
INHOUDSOPGAVE
3
INHOUDSOPGAVE
1 SYMBOLEN EN FORMATERINGEN............... 10
1.1 Gebruikte pictogrammen................... 10
1.2 Gebruikte formatering....................... 11
2 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN ...................... 12
2.1 Gebruiksdefinitie - beoogd gebruik..... 12
2.2 Onjuist gebruik ................................ 12
2.3 Veiligheidsaanwijzingen.................... 12
2.4 Gevarenniveau en pictogrammen ....... 14
2.5 Waarschuwing voor manipulaties ....... 15
2.6 Veilig gebruik .................................. 16
2.7 Beschermende kleding ..................... 17
2.8 Werkinstructies................................ 17
2.9 Milieu............................................. 18
2.10 Bedieningshandleiding ..................... 18
3 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN ................... 20
3.1 Garantie.......................................... 20
3.2 Verbruiksstoffen, hulpstoffen ............ 20
3.3 Reserveonderdelen, toebehoren ......... 20
3.4 Service ........................................... 21
3.5 Afbeeldingen ................................... 21
3.6 Klantenservice................................. 21
4 AFBEELDING VOERTUIG............................. 24
4.1 Afbeelding voertuig linksvoor
(symbolische weergave) .................... 24
4.2 Afbeelding voertuig rechtsachter
(symbolische weergave) .................... 26
5 SERIENUMMERS........................................ 28
5.1 Framenummer ................................. 28
5.2 Typeplaatje ..................................... 28
5.3 Sleutelnummer................................ 29
5.4 Motornummer.................................. 30
5.5 Artikelnummer voorvork .................... 30
5.6 Artikelnummer schokdemper............. 31
6 BEDIENINGSELEMENTEN........................... 32
6.1 Koppelingshendel ............................ 32
6.2 Remhendel...................................... 32
6.3 Gashendel....................................... 33
6.4 Schakelaars links aan stuur............... 33
6.4.1 Combinatieschakelaar .................. 33
6.4.2 Lichtschakelaar ........................... 34
6.4.3 Noodknipperlichtschakelaar.......... 35
6.4.4 Menuschakelaar........................... 36
6.4.5 Richtingaanwijzerschakelaar ......... 36
6.4.6 Claxonknop ................................. 38
INHOUDSOPGAVE
4
6.5 Schakelaars rechts aan stuur............. 38
6.5.1 Noodstopschakelaar ..................... 38
6.5.2 E-starterknop............................... 39
6.6 Contact-/stuurslot............................. 40
6.7 Wegrijblokkering .............................. 41
6.8 Stuur vergrendelen........................... 42
6.9 Stuur ontgrendelen .......................... 43
6.10 Tankdop openen .............................. 43
6.11 Tankdop sluiten ............................... 45
6.12 Brandstofkranen .............................. 47
6.13 Opbergvak openen............................ 48
6.14 Opbergvak sluiten ............................ 48
6.15 Zadelslot......................................... 49
6.16 Grepen............................................ 49
6.17 Bagagedrager................................... 50
6.18 Kofferdragers................................... 51
6.19 Bijrijder-voetsteunen ........................ 52
6.20 Versnellingshendel ........................... 52
6.21 Rempedaal...................................... 53
6.22 Zijstandaard .................................... 54
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT .................. 55
7.1 Overzicht......................................... 55
7.2 Activering en test............................. 55
7.3 Matrixdisplay................................... 57
7.4 Segmentendisplay............................ 57
7.5 Brandstofpeilweergave...................... 58
7.6 Controlelampjes............................... 59
7.7 melding op matrixdisplay.................. 61
7.8 Schakelindicator.............................. 62
7.9 Service-indicatie.............................. 63
7.10 Matrixdisplay menu.......................... 64
7.10.1 "Favorites"................................... 64
7.10.2 "Trip 1"....................................... 65
7.10.3 "Trip 2"....................................... 66
7.10.4 "General Info".............................. 67
7.10.5 "Set Favorites" ............................. 67
7.10.6 "Settings".................................... 68
7.10.7 "Warning".................................... 68
7.10.8 "Heating" (optioneel) .................... 69
7.10.9 "MTC/ABS".................................. 69
7.10.10 "Drive Mod" ................................. 70
7.10.11 Menu-overzicht............................ 72
7.10.12 "Language".................................. 73
7.10.13 "Distance" ................................... 74
7.10.14 "Temp" ....................................... 74
7.10.15 "Pressure" ................................... 75
7.10.16 "Fuel Cons" ................................. 75
7.10.17 "Clock/Date" ................................ 76
7.10.18 "Shift Light" ................................ 76
7.10.19 "Heat Grip".................................. 77
7.10.20 "DRL" ......................................... 78
INHOUDSOPGAVE
5
8 ERGONOMIE .............................................. 80
8.1 Stuurstand ...................................... 80
8.2 Stuurstand instellen ..................... 80
8.3 Windscherm instellen....................... 82
8.4 Uitgangspositie koppelingshendel
instellen.......................................... 84
8.5 Uitgangspositie van de
handremhendel instellen .................. 85
8.6 Bestuurdersvoetsteunen.................... 85
8.7 Voetsteunen instellen .................... 86
8.8 Uitgangspositie versnellingshendel
controleren...................................... 89
8.9 Uitgangspositie van de
versnellingshendel instellen ........... 90
8.10 Uitgangspositie rempedaal
instellen ...................................... 92
9 INBEDRIJFSTELLING.................................. 93
9.1 Aanwijzingen voor eerste
inbedrijfstelling ............................... 93
9.2 Motor inrijden.................................. 95
9.3 Voertuig beladen.............................. 96
10 RIJ-INSTRUCTIES....................................... 99
10.1 Controle en onderhoud voor iedere
inbedrijfstelling ............................... 99
10.2 Voertuig starten ............................. 100
10.3 Optrekken ..................................... 102
10.4 Schakelen, rijden........................... 103
10.5 Afremmen ..................................... 108
10.6 Stoppen, parkeren.......................... 111
10.7 Transporteren ................................ 113
10.8 Brandstof tanken ........................... 114
11 SERVICESCHEMA..................................... 117
11.1 Extra informatie............................. 117
11.2 Verplichte werkzaamheden.............. 117
11.3 Aanbevolen werkzaamheden............ 120
12 CHASSIS AFSTELLEN ............................... 121
12.1 Voorvork/schokdemper.................... 121
12.2 Ingaande demping voorvork
instellen........................................ 121
12.3 Uitgaande demping voorvork
instellen........................................ 123
12.4 Veervoorspanning voorvork
instellen........................................ 124
12.5 Ingaande demping schokdemper ..... 125
INHOUDSOPGAVE
6
12.6 Ingaande demping low speed van
de schokdemper instellen ............... 126
12.7 Ingaande demping high speed van
de schokdemper instellen ............... 127
12.8 Uitgaande demping van de
schokdemper instellen.................... 129
12.9 Veervoorspanning schokdemper
instellen........................................ 130
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS ....... 131
13.1 Motorfiets met hefbok achter
opkrikken ...................................... 131
13.2 Motorfiets van hefbok achter
nemen .......................................... 131
13.3 Motorfiets met hefbok voor
opkrikken ...................................... 132
13.4 Motorfiets van hefbok voor nemen ... 133
13.5 Motorfiets met montagestandaard
(ingestoken) opkrikken ................ 134
13.6 Motorfiets van montagestandaard
(ingestoken) nemen .................... 136
13.7 Zadel verwijderen........................... 138
13.8 Zadel monteren.............................. 138
13.9 Kettingvervuiling controleren........... 139
13.10 Ketting reinigen ............................. 139
13.11 Kettingspanning controleren ........... 141
13.12 Kettingspanning instellen ............... 143
13.13 Ketting, kettingwiel en
ketting-aandrijfwiel controleren ....... 145
13.14 Vloeistofpeil hydraulische
koppeling controleren/corrigeren...... 148
13.15 Balhoofdlagerspeling controleren..... 150
13.16 Kroonplaat onder demonteren ......... 152
13.17 Kroonplaat onder monteren............. 153
13.18 Zijbekleding voor demonteren.......... 154
13.19 Zijbekleding voor monteren ............. 155
13.20 Maskerspoiler demonteren ........... 156
13.21 Maskerspoiler monteren .............. 160
13.22 Spatbord voor demonteren .............. 163
13.23 Spatbord voor monteren.................. 163
13.24 Vuilschrapers vorkpoten
reinigen ..................................... 164
13.25 Tankafdekking demonteren ............. 165
13.26 Tankafdekking monteren................. 168
13.27 Windscherm demonteren ................ 170
13.28 Windscherm monteren.................... 170
13.29 Motorbescherming demonteren ....... 171
13.30 Motorbescherming monteren ........... 171
13.31 Valbeugel demonteren ................ 172
13.32 Valbeugel monteren .................... 174
INHOUDSOPGAVE
7
14 REMSYSTEEM.......................................... 178
14.1 Anti Blokkeer Systeem (ABS) .......... 178
14.2 Remschijven controleren................. 181
14.3 Remvloeistofpeil voorwielrem
controleren.................................... 182
14.4 Remvloeistof van de voorwielrem
bijvullen .................................... 183
14.5 Remplaketten voorwielrem
controleren.................................... 186
14.6 Remvloeistofpeil achterwielrem
controleren.................................... 187
14.7 Remvloeistof achterwielrem
bijvullen .................................... 188
14.8 Remplaketten achterwielrem
controleren.................................... 191
15 WIELEN, BANDEN .................................... 192
15.1 Voorwiel demonteren .................. 192
15.2 Voorwiel monteren ...................... 194
15.3 Achterwiel demonteren ............... 198
15.4 Achterwiel monteren ................... 201
15.5 Demperpakkingen achterwielnaaf
controleren ................................ 204
15.6 Bandentoestand controleren............ 206
15.7 Bandenspanning controleren........... 208
15.8 Spaakspanning controleren ............. 209
15.9 Binnenbandloos bandensysteem...... 211
16 ELEKTRONICA.......................................... 212
16.1 dagrijlicht ..................................... 212
16.2 Accu demonteren ....................... 213
16.3 Accu monteren ........................... 215
16.4 Accu laden ................................ 218
16.5 Hoofdzekering vervangen ................ 223
16.6 Zekeringen in zekeringenblok
vervangen...................................... 226
16.7 Koplampkap met koplamp
demonteren................................... 229
16.8 Koplampkap met koplamp
monteren ...................................... 230
16.9 Dimlichtlamp vervangen ................. 232
16.10 Lamp groot licht vervangen ............. 234
16.11 Knipperlichtlamp vervangen............ 236
16.12 Koplampinstelling controleren......... 237
16.13 Lichtbundelbreedte koplamp
instellen........................................ 238
16.14 Contactsleutel
activeren/deactiveren...................... 240
16.15 Diagnosestekker............................. 246
16.16 ACC1 en ACC2 vooraan .................. 247
16.17 ACC1 en ACC2 achterzijde.............. 247
INHOUDSOPGAVE
8
17 KOELSYSTEEM......................................... 248
17.1 Koelmiddelpeil vast reservoir
controleren.................................... 248
17.2 Koelmiddelpeil in vast reservoir
corrigeren...................................... 250
18 MOTOR AFSTELLEN ................................. 253
18.1 "Drive Mod" ................................... 253
18.2 Tractiecontrole (TC)........................ 254
19 SERVICEWERKZAAMHEDEN MOTOR ......... 255
19.1 Motoroliepeil controleren ................ 255
19.2 Motorolie vervangen, oliefilter
vervangen en oliezeven reinigen ... 256
19.3 Motorolie bijvullen ......................... 263
20 REINIGING, ONDERHOUD......................... 266
20.1 Motorfiets reinigen ......................... 266
20.2 Controle en onderhoud voor rijden
in de winter ................................... 270
21 STALLING ................................................ 272
21.1 Stalling......................................... 272
21.2 Inbedrijfname na stalling ................ 274
22 FOUTEN OPSPOREN................................. 275
23 TECHNISCHE GEGEVENS.......................... 278
23.1 Motor............................................ 278
23.2 Aanhaalmomenten motor ................ 280
23.3 Vulhoeveelheden............................ 285
23.3.1 Motorolie .................................. 285
23.3.2 Koelmiddel ............................... 285
23.3.3 Brandstof.................................. 285
23.4 Chassis ......................................... 285
23.5 Elektronica.................................... 287
23.6 Banden......................................... 288
23.7 Voorvork........................................ 288
23.8 Schokdemper ................................ 290
23.9 Aanhaalmomenten chassis.............. 291
24 GEBRUIKSSTOFFEN ................................. 297
25 HULPSTOFFEN......................................... 301
26 NORMEN ................................................. 303
27 LIJST MET VAKBEGRIPPEN ...................... 304
28 LIJST MET AFKORTINGEN ........................ 305
29 LIJST MET SYMBOLEN ............................. 306
29.1 Rode pictogrammen ....................... 306
29.2 Gele of oranje pictogrammen........... 306
29.3 Groene en blauwe pictogrammen..... 307
INHOUDSOPGAVE
9
INDEX ............................................................. 308
1 SYMBOLEN EN FORMATERINGEN
10
1.1 Gebruikte pictogrammen
Hieronder wordt het gebruik van bepaalde pictogrammen toegelicht.
Kenmerkt een verwachte reactie (bijv. van een werkstap handeling of functie).
Kenmerkt een onverwachte reactie (bijv. van een werkstap handeling of functie).
Alle werkzaamheden die met dit pictogram zijn gekenmerkt vereisen vakkennis en technisch
begrip. Laat de werkzaamheden voor uw eigen veiligheid uitvoeren in een geautoriseerde KTM-
garage! Daar wordt uw motorfiets door speciaal geschoolde vakkundige medewerkers met het
benodigde hulpgereedschap optimaal onderhouden.
Kenmerkt de verwijzing naar een pagina (op de aangegeven pagina vindt u meer informatie).
Kenmerkt een aanwijzing met verdere informatie of tips.
Kenmerkt het resultaat uit een test-/controlestap.
SYMBOLEN EN FORMATERINGEN 1
11
Kenmerkt een spanningsmeting.
Kenmerkt een stroommeting.
Kenmerkt het einde van een werkzaamheid, inclusief eventuele nabewerkingen.
1.2 Gebruikte formatering
Hieronder worden de gebruikte letterformaten verklaard.
Eigennaam Kenmerkt een eigennaam.
Naam
®
Kenmerkt een beschermde naam.
Merk™ Kenmerkt een merk in het handelsverkeer.
Onderstreepte woorden Verwijzen naar technische details van het voertuig of kenmerken vaktermen
die in de begrippenlijst worden uitgelegd.
2 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
12
2.1 Gebruiksdefinitie - beoogd gebruik
Het voertuig is zo ontworpen en gebouwd, dat het kan worden gebruikt bij normale belastingen tijdens het rijden
over de weg en op eenvoudig terrein (niet-geasfalteerde wegen). Dit voertuig is niet geschikt voor gebruik op race-
circuits.
Info
Dit voertuig is alleen in de gehomologeerde uitvoering toegelaten voor het rijden op de openbare weg.
2.2 Onjuist gebruik
Gebruik het voertuig uitsluitend op de beoogde wijze.
Het niet op de beoogde wijze gebruiken van het voertuig kan leiden tot gevaren voor personen, materiaal en
milieu.
Elk gebruik van het voertuig anders dan op de beoogde wijze geldt als onjuist gebruik.
Als onjuist gebruik geldt ook het gebruik van bedrijfs- en hulpmiddelen die niet voldoen aan de vereiste specifica-
ties.
2.3 Veiligheidsaanwijzingen
Voor een veilige omgang met het beschreven model dienen enkele veiligheidsaanwijzingen in acht te worden
genomen. Lees daarom deze handleiding en alle andere handleidingen in de omvang van de levering zorgvuldig
door. De veiligheidsaanwijzingen zijn geaccentueerd en met links gekoppeld aan de relevante plaatsen in de
tekst.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 2
13
Info
Op goed zichtbare plaatsen op het beschreven model zijn verschillende aanwijzings- en waarschuwings-
stickers aangebracht. Geen stickers met aanwijzingen en waarschuwingen verwijderen. Als deze ontbreken
kunt u of andere personen de gevaren niet herkennen en daardoor letsel oplopen.
2 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
14
2.4 Gevarenniveau en pictogrammen
Gevaar
Waarschuwing voor een gevaar dat direct en met zekerheid overlijden of zwaar blijvend letsel tot gevolg
heeft als u niet de juiste voorzorgsmaatregelen neemt.
Waarschuwing
Waarschuwing voor een gevaar dat waarschijnlijk overlijden of zwaar letsel tot gevolg heeft als u niet de
juiste voorzorgsmaatregelen neemt.
Voorzichtig
Waarschuwing voor een gevaar dat mogelijk licht letsel tot gevolg heeft als u niet de juiste voorzorgsmaat-
regelen neemt.
Aanwijzing
Waarschuwing voor een gevaar dat aanmerkelijke schade aan machine of materiaal tot gevolg heeft als u niet de
juiste voorzorgsmaatregelen neemt.
Waarschuwing
Waarschuwing voor een gevaar dat schade aan het milieu tot gevolg heeft als u niet de juiste voorzorgs-
maatregelen neemt.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 2
15
2.5 Waarschuwing voor manipulaties
Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de componenten van de geluidsdemping. De volgende
maatregelen of de realisatie van de betreffende toestanden zijn wettelijk verboden:
1 Verwijderen of buiten werking zetten van systemen of componenten die de geluidsdemping dienen bij een
nieuw voertuig, voordat het wordt verkocht of geleverd aan de eindklant of tijdens de gebruikdsduur van het
voertuig voor andere doeleinden dan voor onderhoud, reparatie of vervanging, evenals
2 het gebruik van het voertuig nadat een dergelijk systeem of een dergelijke component verwijderd of buiten
werking is gezet.
Voorbeelden van wettelijk verboden manipulaties:
1 Verwijderen of doorboren van einddempers, geluidsdempers, bochtstukken of andere componenten, die uit-
laatgassen geleiden.
2 Verwijderen of doorboren van onderdelen van het inlaatluchtsysteem.
3 Gebruik in niet correcte onderhoudstoestand.
4 Vervangen van bewegende onderdelen van het voertuig, onderdelen van het uitlaatsysteem of onderdelen van
het inlaatluchtsysteem door onderdelen die niet door de fabrikant zijn toegelaten.
2 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
16
2.6 Veilig gebruik
Gevaar
Gevaar voor ongevallenBestuurders die niet geschikt zijn voor het verkeer vormen een gevaar voor zich-
zelf en voor anderen.
Rijd niet met het voertuig, als u door alcohol, drugs of medicijnen ongeschikt voor het verkeer bent.
Rijd niet met het voertuig, als u hiertoe fysiek of psychisch niet in staat bent.
Gevaar
Gevaar voor vergiftigingUitlaatgassen zijn giftig en kunnen bewusteloosheid en/of de dood tot gevolg
hebben.
Zorg bij gebruik van de motor steeds voor voldoende ventilatie.
Gebruik een geschikte afzuiging, als u de motor in een gesloten ruimte start of laat draaien.
Waarschuwing
Gevaar voor verbrandingSommige onderdelen van het voertuig worden bij gebruik van het voertuig zeer
heet.
Raak onderdelen zoals uitlaatsysteem, koeler, motor, stootdemper en remsysteem pas aan, als deze
voertuigcomponenten zijn afgekoeld.
Laat de voertuigcomponenten afkoelen voordat u werkzaamheden uitvoert.
Het voertuig uitsluitend in technisch goede staat, op de boogde wijze, en veiligheids- en milieubewust gebruiken.
Het voertuig mag uitsluitend door geïnstrueerde personen worden gebruikt. Voor het wegverkeer is het juiste rijbe-
wijs vereist.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 2
17
Storingen, die de veiligheid beperken, onmiddellijk in een geautoriseerde KTM-garage laten verhelpen.
De op het voertuig aangebrachte stickers met aanwijzingen en waarschuwingen in acht nemen.
2.7 Beschermende kleding
Waarschuwing
Gevaar voor letselGeen of slechte beschermende kleding vormt een verhoogd risico.
Draag bij alle ritten geschikte, beschermende bekleding zoals helm, laarzen, handschoenen alsmede
broek en jas met bescherming.
Draag altijd beschermende kleding die zich in een goede staat bevindt en voldoet aan de wettelijke
voorschriften.
Voor uw eigen veiligheid adviseert KTM om het voertuig uitsluitend te gebruiken met geschikte, beschermende
kleding.
2.8 Werkinstructies
Voor enkele werkzaamheden is speciaal gereedschap vereist. Deze maken geen deel uit van het voertuig, maar
kunnen worden besteld onder vermelding van de aangegeven nummers tussen haakjes. Voorbeeld: klepveerheffer
(59029019000)
Bij de montage moeten onderdelen die niet meer kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld zelfborgende schroeven
en moeren, afdichtingen, pakkingen, keerringen, splitpennen of borgplaten) door nieuwe onderdelen worden ver-
vangen.
Als er bij schroefverbindingen gebruik wordt gemaakt van een schroevenlijm (bijv. Loctite
®
) moeten de specifieke
aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.
2 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
18
Onderdelen die na de demontage weer worden gebruikt, moeten worden gereinigd en gecontroleerd op beschadi-
ging en slijtage. Beschadigde of versleten onderdelen vervangen.
Na een reparatie en/of onderhoudsbeurt moet worden gecontroleerd of het voertuig verkeersveilig is.
2.9 Milieu
Door op een verantwoorde manier met uw motorfiets om te gaan kunt u ervoor zorgen dat er geen problemen en
conflicten ontstaan. Om de toekomst van de motorsport veilig te stellen mag u de motorfiets alleen legaal gebrui-
ken, dient u milieubewust te handelen en de rechten van anderen te respecteren.
Houdt u zich bij het afvoeren van oude olie, andere verbruiks- en hulpstoffen en oude onderdelen aan de gel-
dende wet- en regelgeving in het betreffende land.
Omdat motorfietsen niet onder de EU-richtlijn voor de afdanking van oude voertuigen vallen bestaat er geen wet-
telijke regeling voor het afdanken van een oude motorfiets. Uw geautoriseerde KTM-dealer is u graag van dienst.
2.10 Bedieningshandleiding
Lees de bedieningshandleiding beslist goed en volledig door voordat u voor het eerst gaat rijden. In de bedie-
ningshandleiding vindt u veel informatie en tips die bediening, gebruik en onderhoud eenvoudiger maken. Alleen
zo komt u te weten hoe u het voertuig het beste afstelt op uw situatie en hoe u zich tegen letsel kunt bescher-
men.
Bewaar de bedieningshandleiding op een eenvoudig toegankelijke plaats, zodat u deze op ieder moment kunt
raadplegen wanneer dat nodig is.
Neem contact op met een geautoriseerde KTM-dealer wanneer u meer over het voertuig wilt weten of wanneer
tijdens het lezen iets niet duidelijk is.
De bedieningshandleiding is een belangrijk onderdeel van het voertuig en moet bij verkoop aan de nieuwe eige-
naar worden gegeven.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 2
19
De bedieningshandleiding is bovendien als download op uw geautoriseerde KTM Motorcycles-dealer en op de
KTM Motorcycles-website beschikbaar.
Internationale KTM website: http://www.ktm.com
3 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
20
3.1 Garantie
De in het serviceschema voorgeschreven werkzaamheden mogen uitsluitend in een geautoriseerde KTM-garage
worden uitgevoerd en moeten in het service- en garantieboekje en op KTM Dealer.net worden bevestigd, aangezien
anders de aanspraak op garantie vervalt. Bij schade of gevolgschade, die door manipulaties en/of wijzigingen aan
het voertuig zijn veroorzaakt bestaat er geen aanspraak op garantie.
Meer informatie over de garantie en de afwikkeling ervan vindt u in het service- en garantieboekje.
3.2 Verbruiksstoffen, hulpstoffen
Waarschuwing
Gevaar voor het milieuOndeskundige omgang met brandstof is gevaarlijk voor het milieu.
Er mag geen brandstof in het grondwater, de bodem of riolering terechtkomen.
Bedrijfs- en hulpstoffen volgens de bedieningshandleiding en specificaties gebruiken.
3.3 Reserveonderdelen, toebehoren
Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen reserveonderdelen en toebehoren die door KTM zijn vrijgegeven en/of aan-
bevolen en laat deze alleen in een geautoriseerde KTM-garage monteren. Voor andere producten en daardoor ver-
oorzaakte schade is KTM niet aansprakelijk.
Enkele reserveonderdelen en toebehoren zijn bij de betreffende beschrijvingen tussen haakjes aangegeven. Uw
geautoriseerde KTM-dealer adviseert u graag.
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 3
21
De actuele KTM PowerParts voor uw voertuig vindt u op de KTM website.
Internationale KTM website: http://www.ktm.com
3.4 Service
Voorwaarde voor storingsvrij gebruik en het voorkomen van voortijdige slijtage is dat u zich houdt aan de in de
bedieningshandleiding genoemde service- en afstelwerkzaamheden aan de motor en het chassis. Slechte afstel-
ling van het chassis kan leiden tot beschadiging en breken van de chassiscomponenten.
Het gebruik van de motorfietsen onder extreme omstandigheden zoals op modderige en vochtige wegen of in stof-
fige en droge omgevingen kan leiden tot verhoogde belasting van componenten zoals de aandrijving, remmen of
luchtfilter. Daarom kan het nodig zijn een service uit te voeren of slijtageonderdelen te vervangen al voordat het
interval volgens het serviceschema is bereikt.
Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de voorgeschreven inrijtijden en service-intervallen. De inachtneming
daarvan draagt in belangrijke mate bij aan de verhoging van de levensduur van de motorfiets.
3.5 Afbeeldingen
De in de handleiding weergegeven afbeeldingen tonen deels speciale uitrustingen.
Voor een betere weergave en toelichting kunnen enkele onderdelen gedemonteerd of niet afgebeeld zijn. Voor de
betreffende beschrijving is het echter niet altijd noodzakelijk dat deze onderdelen worden gedemonteerd. Houdt u
zich aan de aanwijzingen in de tekst.
3.6 Klantenservice
De geautoriseerde KTM-dealer beantwoordt graag uw vragen over uw voertuig of over KTM.
3 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
22
De lijst met geautoriseerde KTM-dealers vindt u op de KTM-website.
Internationale KTM website: http://www.ktm.com
3 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
23
4 AFBEELDING VOERTUIG
24
4.1 Afbeelding voertuig linksvoor (symbolische weergave)
A00220-10
AFBEELDING VOERTUIG 4
25
1
Koppelingshendel ( pag. 32)
2
Grepen ( pag. 49)
3
Bagagedrager ( pag. 50)
4
Bijrijder-voetsteunen ( pag. 52)
5
Zadelslot ( pag. 49)
6
Bestuurdersvoetsteunen ( pag. 85)
7
Versnellingshendel ( pag. 52)
8
Zijstandaard ( pag. 54)
9
Kijkglas motorolie
bk
Brandstofkranen ( pag. 47)
4 AFBEELDING VOERTUIG
26
4.2 Afbeelding voertuig rechtsachter (symbolische weergave)
A00218-10
AFBEELDING VOERTUIG 4
27
1
Tankdop
2
Combinatieschakelaar ( pag. 33)
3
Voorvorkinstelling ingaande demping
4
E-starterknop ( pag. 39)
5
Noodstopschakelaar ( pag. 38)
6
Voorvorkinstelling uitgaande demping
7
Remhendel ( pag. 32)
8
Opbergvak
9
Compensatiereservoir koelsysteem
bk
Rempedaal ( pag. 53)
bl
Schokdemperinstelling ingaande demping
bm
Schokdemperinstelling uitgaande demping
5 SERIENUMMERS
28
5.1 Framenummer
402294-10
Het framenummer
1
is rechtsonder achter het balhoofd in het
frame gegraveerd.
Het framenummer staat ook op het typeplaatje.
5.2 Typeplaatje
402293-10
(EU)
Het typeplaatje
1
is aan het frame achter het balhoofd links-
boven aangebracht.
SERIENUMMERS 5
29
0
0
11
402174-10
(CN)
Het typeplaatje
1
is aan het frame achter het balhoofd
rechtsboven aangebracht.
5.3 Sleutelnummer
402771-10
Het sleutelnummer Code number
1
staat op de KEYCODECARD.
Info
U hebt het sleutelnummer nodig om een reservesleutel te
bestellen. Bewaar de KEYCODECARD op een veilig plek.
Met de oranje programmeersleutel activeert of deactiveert
u de contactsleutel. De oranje programmeersleutel op een
veilige plek bewaren. Hij mag alleen worden gebruikt voor
leer- en programmeerfuncties.
5 SERIENUMMERS
30
5.4 Motornummer
402296-10
Het motornummer
1
is aan rechterkant van de motor gegraveerd.
5.5 Artikelnummer voorvork
402295-10
Het artikelnummer van de voorvork
1
is aan de binnenzijde van
de asopname gegraveerd.
SERIENUMMERS 5
31
5.6 Artikelnummer schokdemper
402339-10
Het artikelnummer van de schokdemper
1
is in het bovenste
deel van de schokdemper gegraveerd.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
32
6.1 Koppelingshendel
M00546-10
De koppelingshendel
1
is aan de linkerzijde van het stuur aange-
bracht.
De koppeling wordt hydraulisch bediend en automatisch bijge-
steld.
6.2 Remhendel
S01749-10
De remhendel
1
is rechts aan het stuur aangebracht.
De voorwielrem wordt bediend met de remhendel.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
33
6.3 Gashendel
S01749-11
De gashendel
1
is aan de rechterkant van het stuur aangebracht.
6.4 Schakelaars links aan stuur
6.4.1 Combinatieschakelaar
De combinatieschakelaar is aan de linkerkant van het stuur aange-
bracht.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
34
M00547-10
Overzicht combinatieschakelaar links
1
Lichtschakelaar ( pag. 34)
2
Noodknipperlichtschakelaar ( pag. 35)
3
Menuschakelaar ( pag. 36)
4
Richtingaanwijzerschakelaar ( pag. 36)
5
Claxonknop ( pag. 38)
6.4.2 Lichtschakelaar
M00548-10
De lichtschakelaar
1
is aan de linkerkant van de combinatie-
schakelaar aangebracht.
Mogelijke toestanden
Dimlicht aan Lichtschakelaar in stand
A
. In deze
stand zijn het dimlicht en achterlicht ingeschakeld.
Groot licht aan Lichtschakelaar in stand
B
geduwd. In deze stand zijn het groot licht en het
achterlicht ingeschakeld.
Seinlicht Lichtschakelaar naar stand
C
trekken.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
35
6.4.3 Noodknipperlichtschakelaar
602606-10
De noodknipperlichtschakelaar
1
is aan de combinatieschakelaar
links aangebracht.
De noodknipperlichten worden gebruikt voor het aangeven van
noodsituaties.
Info
De noodknipperlichten kunnen bij ingeschakelde ontste-
king of tot 60 seconden na het uitschakelen van de ontste-
king worden in- of uitgeschakeld.
Noodknipperlichten slechts zo lang gebruiken als beslist
nodig is, aangezien de accu zo leeg raakt.
Mogelijke toestanden
Noodknipperlichten aan Alle vier knipperlichten
en de groene controlelampjes op het gecombineerde
instrument knipperen.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
36
6.4.4 Menuschakelaar
S00224-11
De menuschakelaar is links in het midden van de combinatiescha-
kelaar aangebracht.
Met de menutoetsen wordt het matrixdisplay op het gecombi-
neerde instrument bestuurd.
Toets
1
is de UPtoets.
Toets
2
is de DOWNtoets.
Toets
3
is de SETtoets.
Toets
4
is de BACKtoets.
6.4.5 Richtingaanwijzerschakelaar
S00217-10
De richtingaanwijzerschakelaar
1
is aan de combinatieschakelaar
links aangebracht.
Mogelijke toestanden
Richtingaanwijzer uit Richtingaanwijzerschakelaar
naar het schakelaarhuis duwen.
Richtingaanwijzer links aan Richtingaanwijzerscha-
kelaar naar links geschakeld. De richtingaanwijzer-
schakelaar springt na het schakelen terug in de mid-
delste stand.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
37
Richtingaanwijzer rechts aan Richtingaanwijzerscha-
kelaar naar rechts geschakeld. De richtingaanwijzer-
schakelaar springt na het schakelen terug in de mid-
delste stand.
Info
Als optionele softwarefunctie is een automatische
richtingaanwijzer-uitschakelaar (ATIR) beschikbaar.
De ATIR-functie gebruikt een tijdklok en een rijafstandsme-
ter.
Als de richtingaanwijzer gedurende minimaal 10 seconden
en 150 meter rijafstand ingeschakeld is geweest, wordt de
richtingaanwijzer uitgeschakeld.
Als het voertuig stilstaat, worden de beide meters gestopt.
Als de richtingaanwijzerschakelaar opnieuw wordt bediend,
worden beide meters gereset.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
38
6.4.6 Claxonknop
S00218-10
De claxonknop
1
is aan de linkerkant van de combinatieschake-
laar aangebracht.
Mogelijke toestanden
Claxonknop in de uitgangspositie.
Claxonknop ingedrukt In deze stand wordt de claxon
geactiveerd.
6.5 Schakelaars rechts aan stuur
6.5.1 Noodstopschakelaar
S01750-10
De noodstopschakelaar
1
is aan de rechterkant van het stuur
aangebracht.
Mogelijke toestanden
Noodstopschakelaar uit In deze stand is het ont-
stekingscircuit onderbroken. Een draaiende motor
schakelt uit en een stilstaande motor kan niet worden
gestart. Er verschijnt een melding in het matrixdis-
play.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
39
Noodstopschakelaar aan Deze stand is noodzakelijk
bij het rijden, het ontstekingscircuit is gesloten.
6.5.2 E-starterknop
S01750-11
De e-starterknop
1
is aan de rechterkant van het stuur aange-
bracht.
Mogelijke toestanden
E-starterknop in de uitgangspositie.
E-starterknop ingedrukt In deze stand wordt de e-starter
geactiveerd.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
40
6.6 Contact-/stuurslot
S01751-10
Het contact-/stuurslot
1
bevindt zich voor de bovenste kroon-
plaat.
Info
Voor het inschakelen van de ontsteking mag uitsluitend een
zwarte contactsleutel worden gebruikt.
Met de oranje programmeersleutel activeert of deactiveert u
de zwarte contactsleutel.
Mogelijke toestanden
Ontsteking uit OFF In deze stand is het ontstekings-
circuit onderbroken. Een draaiende motor schakelt uit
en een stilstaande motor schakelt niet in. De zwarte
contactsleutel kan eruit worden getrokken.
Contact ingeschakeld ON In deze stand is het
ontstekingscircuit gesloten en kan de motor worden
gestart.
Stuur geblokkeerd In deze stand is het ontstekings-
circuit onderbroken en het stuur geblokkeerd. De
zwarte contactsleutel kan eruit worden getrokken.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
41
6.7 Wegrijblokkering
401815-10
De elektronische wegrijblokkering beveiligt het voertuig tegen
gebruik door onbevoegden.
Door het eruit trekken van de contactsleutel wordt de wegrijblokke-
ring automatisch geactiveerd en de motorelektronica geblokkeerd.
Het controlelampje wegrijblokkering
1
kan door knipperen fouten
aangeven.
Als de optionele alarminstallatie is ingebouwd, knippert het con-
trolelampje van de wegrijblokkering
1
bij ingeschakelde alarmin-
stallatie.
Info
De contactsleutels zijn uitgerust met elektronische compo-
nenten. Nooit meerdere contactsleutels in één sleutelbos
dragen, aangezien ze elkaar dan kunnen storen.
Een verloren zwarte contactsleutel moet worden gedeactiveerd om
te voorkomen dat onbevoegden met het voertuig gaan rijden.
De zwarte contactsleutels zijn in de leveringstoestand geactiveerd.
Bij een geautoriseerde KTM-garage kunnen nog twee extra sleutels
(sleutelnummer op de KEYCODECARD) worden besteld; deze moeten
echter voor gebruik worden geactiveerd.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
42
6.8 Stuur vergrendelen
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
400732-01
Voertuig parkeren.
Het stuur helemaal naar links draaien.
Sleutel in het contact-/stuurslot steken, indrukken en naar
links draaien. Sleutel eruit trekken.
Het stuur kan niet meer worden bewogen.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
43
6.9 Stuur ontgrendelen
400731-01
Sleutel in het contact-/stuurslot steken, indrukken en rechts
links draaien. Sleutel eruit trekken.
Het stuur kan weer worden bewogen.
6.10 Tankdop openen
Gevaar
Gevaar voor brandBrandstof is licht ontvlambaar.
De brandstof in de tank wordt verwarmd zet deze in de brandstoftank uit en kan uit de tank stromen.
Tank het voertuig niet in de buurt van open vuur of brandende sigaretten.
Zet de motor uit, als u brandstof tankt.
Voorkom dat brandstof wordt gemorst, in het bijzonder op hete delen van het voertuig.
Wis eventueel gemorste brandstof onmiddellijk weg.
Neem de gegevens over het tanken van brandstof in acht.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
44
Waarschuwing
Gevaar voor vergiftigingBrandstof is giftig en schadelijk voor de gezondheid.
Voorkom contact van brandstof met de huid, de ogen of kleding.
Raadpleeg onmiddellijk een arts, als brandstof werd ingeslikt.
Adem geen brandstofdampen in.
Bij contact met de huid desbetreffende plek onmiddellijk met veel water afspoelen.
Ogen minstens onmiddellijk grondig met water uitspoelen en onmiddellijk een arts opzoeken, als
brandstof in de ogen zijn gekomen.
Wissel uw kleding, als er brandstof op is gekomen.
Bewaar brandstof correct in een geschikt reservoir en buiten het bereik van kinderen.
Waarschuwing
Gevaar voor het milieuOndeskundige omgang met brandstof is gevaarlijk voor het milieu.
Er mag geen brandstof in het grondwater, de bodem of riolering terechtkomen.
S01752-10
Afdekking
1
op de tankdop omhoog klappen en contactsleu-
tel
2
in het tankslot steken.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
45
S01753-10
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingDe contactsleutel kan bij overbelas-
ting afbreken.
Beschadigde contactsleutels moeten worden vervangen.
Op de tankdop drukken om de contactsleutel te ontlasten.
Contactsleutel
2
met de klok mee draaien.
Tankdop
3
omhoog klappen.
6.11 Tankdop sluiten
S01754-10
Tankdop
1
omlaag klappen.
Contactsleutel
2
met de klok mee draaien.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
46
S01755-10
Tankdop indrukken en contactsleutel
2
tegen de klok in tot-
dat het tankslot sluit.
Waarschuwing
Gevaar voor brandBrandstof is licht ontvlambaar, gif-
tig en schadelijk voor de gezondheid.
De tankdop na het sluiten op correcte vergrende-
ling controleren.
Wissel uw kleding, als er brandstof op is gekomen.
Bij contact met de huid desbetreffende plek
onmiddellijk met veel water afspoelen.
Contactsleutel
2
eruit trekken en afdekking
3
omlaag klap-
pen.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
47
6.12 Brandstofkranen
D03209-10
Er bevindt zich een brandstofkraan
1
aan iedere kant van de
brandstoftank.
Info
De brandstofkranen moeten tijdens het rijden altijd zijn
geopend.
De brandstofkranen worden alleen gesloten voor het verwij-
deren van de brandstoftank.
Mogelijke toestanden
Brandstofkranen gesloten Er kan geen niveaucompensatie
plaatsvinden en de brandstoftoevoer naar het smoorklephuis
is gesloten.
Brandstofkranen geopend Er kan een niveaucompensatie
plaatsvinden en de brandstoftoevoer naar het smoorklephuis
is geopend.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
48
6.13 Opbergvak openen
S01757-10
Vergrendeling
1
in pijlrichting duwen en tegelijkertijd het
deksel optillen.
6.14 Opbergvak sluiten
S01757-11
Deksel
1
omlaag duwen.
Vergrendeling klikt hoorbaar vast.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
49
6.15 Zadelslot
S01764-10
Het zadelslot
1
bevindt zich aan de linkerkant van het voertuig.
Hij kan met de contactsleutel ontgrendeld worden.
6.16 Grepen
S01765-10
De bijrijder kan zich tijdens het rijden aan de grepen
1
vasthou-
den.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
50
6.17 Bagagedrager
S01766-10
De bagagedragerplaat
1
bevindt zich achter het zadel.
Op de bagagedragerplaat kan de basisplaat van een koffersysteem
(optioneel) worden bevestigd.
De bagagedragerplaat mag maximaal met het aangegeven gewicht
worden belast.
Maximaal toegestane
belasting van de
bagagedragerplaat
5 kg
Info
Opletten op de aanwijzingen van de kofferfabrikant.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
51
6.18 Kofferdragers
E01057-10
De kofferdragers
1
bevinden zich elk zijdelings naast het zadel.
Aan de kofferdragers kan een koffersysteem (optioneel) worden
bevestigd.
Door KTM vrijgegeven en/of aanbevolen koffersystemen gebruiken.
De gegevens van de bijgeleverde KTM PowerParts montagehandlei-
ding in acht nemen.
Info
Gebruik van andere koffersystemen wordt niet aanbevolen.
Bij gebruik van andere koffersystemen de maximale belas-
ting van de kofferopnames niet overschrijden.
Hoogst toegestane
belasting van de
kofferopnames per
zijde bij gebruik van
andere koffersyste-
men
7 kg
6 BEDIENINGSELEMENTEN
52
6.19 Bijrijder-voetsteunen
S01767-10
De bijrijder-voetsteunen zijn inklapbaar uitgevoerd.
Mogelijke toestanden
Bijrijder-voetsteunen ingeklapt Voor het rijden zonder bijrij-
der.
Bijrijder-voetsteunen uitgeklapt Voor het rijden met bijrij-
der.
6.20 Versnellingshendel
402299-10
De versnellingshendel
1
is aan de linkerkant van de motor aan-
gebracht.
BEDIENINGSELEMENTEN 6
53
402299-11
De positie van de versnellingen kunnen afgelezen worden op de
afbeelding.
De stationair bevindt zich tussen de 1e en 2e versnelling.
6.21 Rempedaal
402301-10
Het rempedaal
1
bevindt zich voor de rechter voetsteun.
De achterwielrem wordt geschakeld met het rempedaal.
6 BEDIENINGSELEMENTEN
54
6.22 Zijstandaard
402029-10
De zijstandaard
1
bevindt zich aan de linker voertuigzijde.
De zijstandaard wordt gebruikt voor het parkeren van de motor-
fiets.
Info
Tijdens het rijden moet de zijstandaard ingeklapt zijn.
De zijstandaard is gekoppeld aan het veiligheidsstartsys-
teem. Lees de aanwijzingen in het hoofdstuk Stoppen, par-
keren.
Mogelijke toestanden
Zijstandaard uitgeklapt Het voertuig kan op de zijstandaard
worden neergezet. Het veiligheidsstartsysteem is actief.
Zijstandaard ingeklapt Deze stand is altijd nodig als u gaat
rijden. Het veiligheidsstartsysteem is niet actief.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
55
7.1 Overzicht
402341-10
1
Matrixdisplay ( pag. 57)
2
Toerenteller
3
Schakelindicator ( pag. 62)
4
Segmentendisplay
5
Controlelampjes ( pag. 59)
7.2 Activering en test
402342-01
Activering
Het gecombineerde instrument wordt ingeschakeld met het con-
tact.
Test
Het segmentendisplay, de controlelampjes en de toerenteller wor-
den kort aangestuurd voor een functietest.
Op het matrixdisplay verschijnt een welkomsttekst en een aanwij-
zing over de volgende servicebeurt ( pag. 63).
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
56
Info
Als de accu losgekoppeld was, moeten tijd en datum
opnieuw worden ingesteld.
De helderheid van de indicaties wordt geregeld door een
helderheidssensor in het gecombineerde instrument.
Het controlelampje storing brandt altijd, zolang de motor
niet loopt. Als de motor loopt en het controlelampje storing
brandt, volgens de verkeersregels stoppen en contact opne-
men met een geautoriseerde KTM-garage.
Het waarschuwingslampje oliedruk brandt altijd, zolang
de motor niet loopt. Wanneer de motor loopt en het waar-
schuwingslampje oliedruk brandt, onmiddellijk volgens de
geldende verkeersregels stoppen en de motor afzetten.
Het ABS-controlelampje en TC-controlelampje branden tot
een snelheid van ca. 6 km/h (ca. 4 mph) of meer is bereikt.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
57
7.3 Matrixdisplay
S01595-01
De indicatie op het matrixdisplay wordt bestuurd met de
menuschakelaar ( pag. 36).
Na het inschakelen van het contact, wordt aangegeven wanneer de
volgende servicebeurt ( pag. 63) moet worden uitgevoerd.
Als bij de controlelampjes ( pag. 59) het algemene waarschu-
wingslampje gaat branden, wordt de bijbehorende melding op
het matrixdisplay weergegeven. Met de SETknop wordt de ont-
vangst van de informatie bevestigd en de melding verdwijnt.
Meldingen verschij-
nen
10 s
7.4 Segmentendisplay
L02903-10
1
Brandstofpeilweergave ( pag. 58)
2
Symbool klok
3
Eenheid voor de snelheidsindicatie
4
Versnellingsindicatie
5
Snelheid
6
"Drive Mod" ( pag. 253)
7
Tijd
8
Koelmiddeltemperatuur
9
Geen functie
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
58
bk
Waarschuwing voor glad wegdek
7.5 Brandstofpeilweergave
402710-01
De brandstofpeilweergave toont de vulstand van de brandstoftank.
Info
Om voortdurend schommelen van de weergave tijdens rij-
den te vermijden, wordt het brandstofpeil iets vertraagd
weergegeven.
Als de zijstandaard is uitgeklapt of als de noodstopschake-
laar is uitgeschakeld, wordt de brandstofpeilweergave niet
geactualiseerd.
Als de zijstandaard wordt ingeklapt en de noodstopschake-
laar ingeschakeld, wordt de volgende actualisering pas na
2°minuten uitgevoerd.
Als het gecombineerde instrument geen signaal van de
brandstofpeilsensor ontvangt, knippert de brandstofpeil-
weergave.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
59
7.6 Controlelampjes
402343-01
De controlelampjes geven extra informatie over de toestand van de
motorfiets.
Bij het inschakelen van het contact lichten alle controlelampjes
kort op.
Info
Het controlelampje storing brandt altijd, zolang de motor
niet loopt. Als de motor loopt en het controlelampje storing
brandt, volgens de verkeersregels stoppen en contact opne-
men met een geautoriseerde KTM-garage.
Het waarschuwingslampje oliedruk brandt altijd, zolang
de motor niet loopt. Wanneer de motor loopt en het waar-
schuwingslampje oliedruk brandt, onmiddellijk volgens de
geldende verkeersregels stoppen en de motor afzetten.
Het ABS-controlelampje en TC-controlelampje branden tot
een snelheid van ca. 6 km/h (ca. 4 mph) of meer is bereikt.
Mogelijke toestanden
Controlelampje groot licht brandt blauw Groot licht
is ingeschakeld.
Controlelampje wegrijblokkering brandt/knippert
rood Status- of foutmelding bij de
wegrijblokkering/alarminstallatie.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
60
Waarschuwingslampje oliedruk brandt rood Motor-
oliedruk is te laag. Onmiddellijk veilig stoppen en de
motor afzetten.
Algemeen waarschuwingslampje brandt geel Een
aanwijzing/waarschuwing voor de veiligheid is gede-
tecteerd. Dit wordt ook op het matrixdisplay weergege-
ven.
Linker richtingaanwijzer knippert groen in het knipper-
ritme Richtingaanwijzer links is ingeschakeld.
Controlelampje stationair brandt groen Versnelling is
in vrij geschakeld.
Rechter richtingaanwijzer knippert groen in het knip-
perritme Richtingaanwijzer rechts is ingeschakeld.
Controlelampje storing brandt geel De motorbestu-
ringsunit heeft een fout herkend.
ABS-controlelampje brandt/knippert geel Het ABS is
niet actief. Het ABS-controlelampje brandt ook als er
een fout wordt herkend.
TC-controlelampje brandt/knippert geel De tractie-
controle is niet actief of is bezig met regelen. Het
TC-controlelampje brandt ook als er een fout wordt
herkend.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
61
7.7 melding op matrixdisplay
401850-01
Mogelijke toestanden
Motorstoring De motorbesturingsunit heeft een fout
herkend. Naar een geautoriseerde KTM-garage gaan.
Algemene melding Algemene melding over de rijvei-
ligheid. Naar een geautoriseerde KTM-garage gaan.
ABS-waarschuwing ABS-functie is niet beschikbaar.
Naar een geautoriseerde KTM-garage gaan.
Tractiecontrole De tractiecontrole is niet beschik-
baar. Naar een geautoriseerde KTM-garage gaan.
Motoroliedruk Motoroliedruk is te laag. Onmiddellijk
veilig stoppen en de motor afzetten. Contact opnemen
met geautoriseerde KTM-garage.
Lichtsysteem Een element van het lichtsysteem is
uitgevallen. Defecte lamp vervangen of naar een geau-
toriseerde KTM-garage gaan.
Koelwatertemperatuur Koelwatertemperatuur is
te hoog. Motor uitzetten. Contact opnemen met geau-
toriseerde KTM-garage.
Brandstofreserve Brandstoftank bijna leeg. Zo snel
mogelijk tanken.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
62
Symbool glad wegdek Glad wegdek is mogelijk. De
snelheid aanpassen aan de gewijzigde situatie.
Accuspanning Accuspanning is te laag. Accu met
geschikte acculader laden.
Service Er moet een servicebeurt worden uitgevoerd.
Contact opnemen met geautoriseerde KTM-garage.
Noodstopschakelaar De noodstopschakelaar is uit.
De meldingen worden in het menu "Warning" weergegeven.
7.8 Schakelindicator
401855-01
De schakelindicator knippert of brandt wanneer er moet worden
geschakeld.
In het menu "Shift Light" kan het toerental voor de schakelindicator
worden ingesteld. Bij "RMP1" knippert de schakelindicator en bij
"RPM2" brandt hij.
Info
In de 6e versnelling is de schakelindicator bij warme motor
na de eerste service gedeactiveerd.
De schakelindicator kan in het menu "Settings" worden in-
en uitgeschakeld.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
63
"ODO" > 1.000 km
Schakellicht knip-
pert
> "RPM1"
Schakelindicator
brandt
> "RPM2"
"ODO" < 1.000 km
Schakelindicator
brandt altijd bij
6.500 1/min
7.9 Service-indicatie
S01595-01
Na het inschakelen van het contact wordt kort de service-indicatie
weergegeven.
De service-intervallen zijn afhankelijk van afstand en tijd. De
gebeurtenis die als eerste optreedt heeft voorrang.
De precieze service-intervallen staan in het serviceschema.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
64
7.10 Matrixdisplay menu
7.10.1 "Favorites"
401988-01
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Favorites"
op het matrixdisplay verschijnt. Door het indrukken van de
SETtoets wordt het menu geopend.
Met de UP of DOWNtoets menupunt selecteren en met de
SETtoets aansturen.
Door twee keer op de BACKtoets te drukken gaat u weer naar
het menu "Favorites".
In het menu "Favorites" kunnen vijf menu's direct worden aange-
stuurd.
In het menu "Set Favorites" wordt het menu "Favorites" geconfigu-
reerd.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
65
7.10.2 "Trip 1"
L02906-01
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Trip 1" op het
matrixdisplay verschijnt.
"Trip 1" geeft de gereden afstand aan sinds de laatste reset, bij-
voorbeeld tussen twee tankstops. "Trip 1" loopt mee en telt tot
9999.
Speed 1" geeft de gemiddelde snelheid aan op basis van "Trip 1"
en "Trip Time 1".
Cons 1" geeft het gemiddelde verbruik aan op basis van "Trip 1"
en "Trip Time 1".
"Trip Time 1" geeft de rijtijd op basis van "Trip 1" aan en begint te
lopen op het moment dat een snelheidssignaal wordt ontvangen.
"Fuel Range" geeft de mogelijke reikwijdte van de brandstofreserve
aan.
SETknop 3-
5°seconden
ingedrukt
houden.
Alle items in het menu "Trip 1" worden gewist.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
66
7.10.3 "Trip 2"
L02907-01
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Trip 2" op het
matrixdisplay verschijnt.
"Trip 2" geeft de gereden afstand aan sinds de laatste reset, bij-
voorbeeld tussen twee tankstops. "Trip 2" loopt mee en telt tot
9999.
Speed 2" geeft de gemiddelde snelheid aan op basis van "Trip 2"
en "Trip Time 2".
Cons 2" geeft het gemiddelde verbruik aan op basis van "Trip 2"
en "Trip Time 2".
"Trip Time 2" geeft de rijtijd op basis van "Trip 2" aan en begint te
lopen op het moment dat een snelheidssignaal wordt ontvangen.
"Fuel Range" geeft de mogelijke reikwijdte van de brandstofreserve
aan.
SETknop 3-
5°seconden
ingedrukt
houden.
Alle items in het menu "Trip 2" worden gewist.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
67
7.10.4 "General Info"
F00705-01
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "General Info" op
het matrixdisplay verschijnt.
"Air Temp" geeft de omgevingsluchttemperatuur aan.
"Date" geeft de datum aan.
"ODO" geeft de totale gereden afstand aan.
"Battery" geeft de accuspanning aan.
"Oil Temp" - geen functie
7.10.5 "Set Favorites"
401991-01
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Set Favorites "
op het matrixdisplay verschijnt. Door het indrukken van de
SETtoets wordt het menu geopend.
Met de UP of DOWNtoets menu selecteren. Met de SETtoets
het menu voor de snelkeuze instellen.
In het menu "Set Favorites" wordt het menu "Favorites" geconfigu-
reerd.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
68
7.10.6 "Settings"
402431-10
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
In het menu "Settings" worden instellingen voor eenheden of ver-
schillende waarden uitgevoerd. Enkele functies kunnen worden
geactiveerd of gedeactiveerd.
7.10.7 "Warning"
L01435-10
Voorwaarden
Melding of waarschuwing
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Warning"
op het matrixdisplay verschijnt. Door het indrukken van de
SETtoets wordt het menu geopend.
Met de UP- of DOWNtoets door de waarschuwingen navigeren.
In het menu "Warning" worden de opgetreden waarschuwingen
weergegeven en opgeslagen, totdat ze niet meer actief zijn.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
69
7.10.8 "Heating" (optioneel)
402434-02
UP of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Heating" op het
matrixdisplay verschijnt. Door het indrukken van de SETtoets
wordt het menu geopend.
Met de SETtoets kunt u een verwarmingsstand selecteren of
de handgreepverwarming uitschakelen.
7.10.9 "MTC/ABS"
L01436-10
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
Waarschuwing
Vervallen van de toelating op de openbare weg en de ver-
zekeringAls de ABS compleet wordt uitgeschakeld,
vervalt de toelating van het voertuig voor de openbare
weg.
Het voertuig alleen op afgezette trajecten en niet
op de openbare weg gebruiken, indien de ABS
compleet wordt uitgeschakeld.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
70
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "MTC/ABS" op
het matrixdisplay verschijnt.
In het menu "MTC/ABS" kunnen de tractiecontrole "TC" en het
"ABS" worden uitgeschakeld.
In de "ABS Mode" kan tussen "Road" en "Offroad" worden gekozen.
Info
Na het inschakelen van het contact zijn de tractiecontrole
en het ABS weer actief.
Als de ABSmode "Offroad" actief is, regelt het ABS alleen
aan het voorwiel. Het achterwiel wordt niet meer via het
ABS geregeld; het kan bij het remmen blokkeren.
7.10.10 "Drive Mod"
402432-01
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Drive Mod"
op het matrixdisplay verschijnt. Door het indrukken van de
SETtoets wordt het menu geopend.
Met de UP- of DOWNtoets door het menu navigeren. Met de
SETtoets kunnen op elkaar afgestemde instellingen van motor
en tractiecontrole worden geselecteerd.
SPORT gehomologeerd vermogen met zeer directe res-
pons, de tractiecontrole laat een hogere slip aan het ach-
terwiel toe
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
71
STREET gehomologeerd vermogen met evenwichtige
respons, de tractiecontrole laat een normale slip aan het
achterwiel toe
RAIN gereduceerd, gehomologeerd vermogen voor betere
rijbaarheid, de tractiecontrole laat een normale slip aan
het achterwiel toe
OFFROAD gereduceerd, gehomologeerd vermogen voor
betere rijbaarheid, de tractiecontrole laat een hogere slip
aan het achterwiel toe
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
72
7.10.11 Menu-overzicht
F00707-01
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
73
"KTM"-startscherm
Menutoetsen
"Favorites"
"Trip 1"
"Trip 2"
"General Info"
"Set Favorites"
"Settings"
"Warning" (alleen actief als er meldingen zijn)
"Heating" (optioneel)
"MTC/ABS"
"Drive Mod"
7.10.12 "Language"
402431-10
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
Door de SETtoets nog een keer in te drukken de taal selecte-
ren.
De menutalen zijn Engels US, Engels UK, Duits, Italiaans, Frans
en Spaans.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
74
7.10.13 "Distance"
402431-11
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "Distance" het matrixdis-
play met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door nog
een keer op de SETtoets te drukken wordt de eenheid inge-
steld.
De eenheid kilometer "km" of mijl "mi" voor de afstand selecteren.
7.10.14 "Temp"
402431-12
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "Temp" het matrixdisplay
met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door nog een
keer op de SETtoets te drukken wordt de eenheid ingesteld.
De eenheid "°C" of "°F" voor de temperatuurindicatie selecteren.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
75
7.10.15 "Pressure"
402431-13
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "Pressure" het matrixdis-
play met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door nog
een keer op de SETtoets te drukken wordt de eenheid inge-
steld.
De eenheid "bar" of "psi" selecteren.
7.10.16 "Fuel Cons"
402431-14
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "Fuel Cons" op het matrix-
display met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door
nog een keer op de SETtoets te drukken wordt de eenheid
ingesteld.
Eén van de mogelijke verbruiksindicaties selecteren.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
76
7.10.17 "Clock/Date"
401990-01
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "Clock/Date" op het matrix-
display met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door
de SETknop nog eens in te drukken, wordt het menu geopend.
Met de UP- of DOWNknop door het menu navigeren. Met de
SETknop wordt de tijd of de datum ingesteld.
Als de accu gedemonteerd was, moeten tijd en datum op het
matrixdisplay opnieuw worden ingesteld.
7.10.18 "Shift Light"
L01433-10
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "Shift Light" op het matrix-
display met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door
de SETknop nog eens in te drukken, wordt het menu geopend.
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
77
Met de UP- of DOWNknop functie selecteren. Met de SETknop
wordt het toerental voor de schakelindicator ingesteld.
Als het motortoerental "RPM 1" bereikt, knippert de schakelindica-
tor.
Als het motortoerental "RPM 2" bereikt, brandt het schakellicht.
Functie "Shift Light" in- of uitschakelen.
7.10.19 "Heat Grip"
L01439-15
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "Heat Grip" op het matrix-
display met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door
nog een keer op de SETknop te drukken, wordt het menu voor
handgreepverwarming in- of uitgeschakeld.
Menu voor handgreepverwarming in- of uitschakelen.
7 GECOMBINEERD INSTRUMENT
78
7.10.20 "DRL"
L01439-16
Voorwaarden
Voertuig staat stil.
UP- of DOWNtoets indrukken, totdat het menu "Settings" op
het matrixdisplay verschijnt. Door de SETknop in te drukken,
wordt het menu geopend.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenDagrijlicht is bij slecht zicht
geen vervanging voor dimlicht.
Bij zeer slecht zicht door mist, sneeuw of regen kan
de automatische omschakeling tussen dagrijlicht en
dimlicht slechts beperkt ter beschikking staan.
Steeds controleren of de juiste verlichting is gese-
lecteerd.
Dagrijlicht voor het rijden of bij stilstand via het
menu uitschakelen, zodat het dimlicht permanent
is ingeschakeld.
Houdt u zich aan de wettelijke vereisten voor het
dagrijlicht.
UP- of DOWNtoets indrukken totdat "DRL" het matrixdisplay
met een zwarte achtergrond wordt weergegeven. Door nog een
GECOMBINEERD INSTRUMENT 7
79
keer op de SETknop te drukken, wordt het dagrijlicht in- of
uitgeschakeld.
Dagrijlicht in- of uitschakelen.
8 ERGONOMIE
80
8.1 Stuurstand
401666-11
De boringen op de stuuradapter zijn op een afstand
A
van het
midden geplaatst.
Afstand boringen
A
3,5 mm
Het stuur kan in verschillende twee standen worden gemonteerd.
Daardoor kan het stuur in de voor de bestuurder meest aangename
stand worden gezet.
8.2 Stuurstand instellen
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenEen gerepareerd stuur vormt een veiligheidsrisico.
Als het stuur werd verbogen of uitgelijnd, treedt materiaalmoeheid op. Hierdoor kan het stuur breken.
Vervang het stuur, als het stuur is verbogen of beschadigd.
ERGONOMIE 8
81
308080-01
Schroeven
1
verwijderen. Stuurplaten verwijderen. Stuur ver-
wijderen en opzij leggen.
Info
Componenten door afdekken tegen beschadiging
beschermen.
Kabels en leidingen niet knikken.
Schroeven
2
verwijderen. Stuuradapters verwijderen.
Stuuradapters in de gewenste stand zetten. Schroeven
2
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef stuur-
adapter
M10 40 Nm
Loctite
®
243™
Info
Stuuradapters links en rechts gelijkmatig positioneren.
Stuur positioneren.
Info
Erop letten dat de kabels en leidingen correct worden
gelegd.
Stuurplaten positioneren. Schroeven
1
monteren en gelijk-
matig vastdraaien.
8 ERGONOMIE
82
Voorgeschreven waarde
Schroef stuurklem-
men
M8 20 Nm
Info
Op gelijkmatige spleetmaten letten.
8.3 Windscherm instellen
S01768-10
De spanhendel
1
in richting van de pijl trekken.
Het windscherm is ontgrendeld.
ERGONOMIE 8
83
S01769-10
Windscherm in de gewenste stand zetten.
S01768-11
De spanhendel
1
in richting van de pijl duwen.
Het windscherm is vergrendeld.
8 ERGONOMIE
84
8.4 Uitgangspositie koppelingshendel instellen
M00551-10
Uitgangspositie van de koppelingshendel met de
stelschroef
1
aan de grootte van de hand aanpassen.
Info
Als de stelschroef met de klok mee wordt gedraaid
komt de koppelingshendel verder van het stuur af te
staan.
Als de stelschroef tegen de klok in wordt gedraaid komt
de koppelingshendel dichter bij het stuur te staan.
Het instelbereik is beperkt.
De stelschroef alleen met de hand draaien en geen
geweld gebruiken.
Niet instellen tijdens het rijden.
ERGONOMIE 8
85
8.5 Uitgangspositie van de handremhendel instellen
S01770-10
Uitgangspositie van de remhendel met het stelwiel
1
aan de
grootte van de hand aanpassen.
Info
Remhendel naar voren duwen en stelwiel draaien.
Niet instellen tijdens het rijden.
8.6 Bestuurdersvoetsteunen
M00621-10
De bestuurdersvoetsteunen kunnen in twee standen worden
gemonteerd.
Mogelijke toestanden
Bestuurdersvoetsteunen laag
A
Bestuurdersvoetsteunen hoog
B
8 ERGONOMIE
86
8.7 Voetsteunen instellen
Info
De werkstappen aan de voetsteunhouders zijn links en rechts gelijk.
M00622-10
Schroef
1
verwijderen.
Rempedaal zwenkt tot de aanslag naar boven.
M00640-10
Splitpen
2
met ring
3
verwijderen.
Pen
4
voorzichtig van de bestuurdersvoetsteun verwijderen.
Info
De veer staat onder hoge spanning en kan bij het ver-
wijderen van de pen eruit springen.
Bestuurdersvoetsteun met veer
5
eraf halen.
ERGONOMIE 8
87
M00641-10
Schroeven
6
verwijderen.
M00623-01
Voetsteunhouder op de gewenste stand instellen.
8 ERGONOMIE
88
M00641-10
Schroeven
6
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef voet-
steunhouder
voor
M8 25 Nm
Loctite
®
243™
M00642-10
Bestuurdersvoetsteun met veer
5
en bout
4
monteren.
Tang voor voetsteunveer (58429083000)
Ring
3
en splitpen
2
monteren.
ERGONOMIE 8
89
M00622-10
Rempedaal positioneren.
Schroef
1
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef kogel-
scharnier druk-
stang op rempe-
daalcilinder
M6 10 Nm
Loctite
®
243™
8.8 Uitgangspositie versnellingshendel controleren
Info
De versnellingshendel mag bij het rijden in de uitgangspositie niet tegen de laars liggen.
Als de versnellingshendel steeds tegen de laars ligt, wordt de versnelling teveel belast.
8 ERGONOMIE
90
00
0
AA
400692-10
In de rijpositie op het voertuig gaan zitten en de afstand
A
meten tussen de bovenkant van de laars en versnellingshendel.
Afstand versnellingshendel
tot bovenkant laars
10 20 mm
» Als de afstand niet met de voorgeschreven waarde overeen-
komt:
Uitgangspositie van de versnellingshendel instellen.
( pag. 90)
8.9 Uitgangspositie van de versnellingshendel instellen
402299-12
Schroef
1
met ringen verwijderen en versnellingshendel
2
eraf halen.
ERGONOMIE 8
91
0
0
AA
402300-10
Vertanding
A
van versnellingshendel en schakelas reinigen.
Versnellingshendel in de gewenste positie op de schakelas ste-
ken en de tanden laten grijpen.
Info
Het instelbereik is beperkt.
De versnellingshendel mag bij het schakelen de voer-
tuigcomponenten niet raken.
Schroef
1
met ringen monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef versnel-
lingshendel
M6 15 Nm
Loctite
®
243™
8 ERGONOMIE
92
8.10 Uitgangspositie rempedaal instellen
S00283-10
Veer
1
losmaken.
Moer
2
losdraaien.
Schroef
3
verwijderen.
Voor de individuele aanpassing van de uitgangspositie van het
rempedaal kogelscharnier
4
draaien.
Info
Het instelbereik is beperkt.
Minimaal 5 schroefgangen moeten in het kogelschar-
nier ingeschroefd zijn.
Kogelscharnier
4
tegenhouden en moer
2
vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Overige moeren chas-
sis
M6 10 Nm
Schroef
3
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef kogel-
scharnier druk-
stang op rempe-
daalcilinder
M6 10 Nm
Loctite
®
243™
Veer
1
vasthaken.
INBEDRIJFSTELLING 9
93
9.1 Aanwijzingen voor eerste inbedrijfstelling
Gevaar
Gevaar voor ongevallenBestuurders die niet geschikt zijn voor het verkeer vormen een gevaar voor zich-
zelf en voor anderen.
Rijd niet met het voertuig, als u door alcohol, drugs of medicijnen ongeschikt voor het verkeer bent.
Rijd niet met het voertuig, als u hiertoe fysiek of psychisch niet in staat bent.
Waarschuwing
Gevaar voor letselGeen of slechte beschermende kleding vormt een verhoogd risico.
Draag bij alle ritten geschikte, beschermende bekleding zoals helm, laarzen, handschoenen alsmede
broek en jas met bescherming.
Draag altijd beschermende kleding die zich in een goede staat bevindt en voldoet aan de wettelijke
voorschriften.
Waarschuwing
Gevaar voor vallenVerschillende profielen van voor- en achterwiel beïnvloeden het rijgedrag.
Verschillende profielen kunnen de controle over het voertuig aanzienlijk moeilijker maken.
Zorg ervoor dat voor- en achterwiel steeds van banden met hetzelfde profiel zijn voorzien.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenNiet-vrijgegeven of aanbevolen banden en wielen bemoeilijken het rijgedrag.
Gebruik alleen door KTM vrijgegeven en aanbevolen banden en wielen met de juiste snelheidsindex.
9 INBEDRIJFSTELLING
94
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenNieuwe banden hebben minder grip.
Bij nieuwe banden is het loopvlak nog niet opgeruwd.
De nieuwe banden met een gematigde rijstijl en afwisselende schuine stand inrijden.
Inrijfase 200 km
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenHet remsysteem valt uit bij oververhitting.
Als het rempedaal niet wordt vrijgegeven slijten de remplaketten ononderbroken.
De voet van het rempedaal nemen, als u niet wilt remmen.
Info
Houd er bij het gebruik van het voertuig rekening mee dat andere mensen last kunnen hebben van over-
matig lawaai.
Zorg ervoor dat de werkzaamheden van de leveringsinspectie worden uitgevoerd door een geautoriseerde KTM-
garage.
U ontvangt het leveringsdocument en het service- en garantieboekje bij de overdracht van het voertuig.
Voordat u voor het eerst gaat rijden, moet u de volledige bedieningshandleiding goed doorlezen.
Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningselementen.
Stel de motorfiets in op uw behoeften zoals beschreven in het hoofdstuk Ergonomie.
INBEDRIJFSTELLING 9
95
Oefen voordat u een lange rit gaat maken eerst op een geschikt terrein, zodat u gewend raakt aan het bestu-
ren van de motorfiets. Probeer ook eens zo langzaam mogelijk te rijden en staand te rijden, zodat u meer
gevoel voor de motorfiets krijgt.
Houd tijdens het rijden het stuur met beide handen vast en laat de voeten op de voetsteunen rusten.
Motor inrijden. ( pag. 95)
9.2 Motor inrijden
Tijdens de inrijperiode het aangegeven motortoerental niet overschrijden.
Voorgeschreven waarde
Maximaal motortoerental
Tijdens de eerste: 1.000 km 6.500 1/min
Na de eerste: 1.000 km 10.050 1/min
Vol gas geven vermijden!
Info
Als het maximale motortoerental voor de eerste servicebeurt wordt overschreden, gaat het schakellicht
knipperen.
9 INBEDRIJFSTELLING
96
9.3 Voertuig beladen
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenTotaal gewicht en aslasten beïnvloeden het rijgedrag.
Het totaalgewicht is samengesteld uit het gewicht van de gebruiksklare en volgetankte motorfiets, de
bestuurder en bijrijder met beschermende kleding en helm, plus de bagage.
Overschrijd het hoogst toegestane totaalgewicht en de aslasten niet.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVerkeerde montage van de koffer of de tanktas heeft invloed op het rijgedrag.
De koffer en tanktas volgens de gegevens van de fabrikant monteren en vastmaken.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenInstabiel rijgedrag bij hoge snelheid.
De snelheid aanpassen aan de extra belasting. Rijd langzamer als uw motorfiets is beladen met kof-
fers of andere bagage.
Maximumsnelheid met bagage 150 km/h
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenDoor overbelasting raakt het koffersysteeem beschadigd.
Bij het monteren van een koffer altijd de fabrikantgegevens betreffende de maximale last in acht
nemen.
INBEDRIJFSTELLING 9
97
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVerschoven bagage beperkt de zichtbaarheid.
Als het achterlicht is afgedekt bent u, vooral als het donker is, slechter zichtbaar voor andere verkeer-
deelnemers.
Controleer regelmatig of de bagage op uw motorfiets goed vastzit.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenHoge belading verandert het rijgedrag en verlengt de remweg.
De snelheid aan eventuele extra belading aanpassen.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVerschoven bagage heeft invloed op het rijgedrag.
Controleer regelmatig of de bagage op uw motorfiets goed vastzit.
Waarschuwing
Gevaar voor brandEen heet uitlaatsysteem kan de bagage doen verbranden.
De bagage zo bevestigen, dat deze niet aan het hete uitlaatsysteem kan verbranden of schroeien.
Als u bagage meeneemt moet deze veilig worden vastgezet, zo veel mogelijk in het midden van het voertuig en
het gewicht moet gelijkmatig zijn verdeeld over het voor- en achterwiel.
Rekening houden met het maximaal toegestane totaalgewicht en de maximale asbelasting.
9 INBEDRIJFSTELLING
98
Voorgeschreven waarde
Maximaal toegestaan totaalgewicht 450 kg
Hoogst toegestane asbelasting voor 165 kg
Maximaal toegestane asbelasting achter 285 kg
RIJ-INSTRUCTIES 10
99
10.1 Controle en onderhoud voor iedere inbedrijfstelling
Info
Voordat u gaat rijden, controleren of het voertuig in een goede staat is en of er veilig mee kan worden gere-
den.
Bij het rijden moet het voertuig technisch in een onberispelijke staat zijn.
H02217-01
Motoroliepeil controleren. ( pag. 255)
Remvloeistofpeil van de voorwielrem controleren.
( pag. 182)
Remvloeistofpeil van de achterwielrem controleren.
( pag. 187)
Remplaketten van de voorwielrem controleren. ( pag. 186)
Remplaketten van de achterwielrem controleren. ( pag. 191)
Controleren of het remsysteem goed werkt.
Koelmiddelpeil in het vaste reservoir controleren.
( pag. 248)
Vervuiling van de ketting controleren. ( pag. 139)
Kettingspanning controleren. ( pag. 141)
Bandentoestand controleren. ( pag. 206)
Bandenspanning controleren. ( pag. 208)
Spaakspanning controleren. ( pag. 209)
10 RIJ-INSTRUCTIES
100
Controleren of alle bedieningselementen goed zijn ingesteld en
soepel bewegen.
Werking van de elektrische installatie controleren.
Controleren of de bagage correct is bevestigd.
Instelling achteruitkijkspiegel controleren.
Brandstofvoorraad controleren.
10.2 Voertuig starten
Gevaar
Gevaar voor vergiftigingUitlaatgassen zijn giftig en kunnen bewusteloosheid en/of de dood tot gevolg
hebben.
Zorg bij gebruik van de motor steeds voor voldoende ventilatie.
Gebruik een geschikte afzuiging, als u de motor in een gesloten ruimte start of laat draaien.
Voorzichtig
Gevaar voor ongevallenElektrische componenten en veiligheidsvoorzieningen raken bij lege of ontbre-
kende accu beschadigd.
Motorfiets nooit met een lege of zonder accu gebruiken.
Aanwijzing
MotorschadeHoge toerentallen bij koude motor hebben een negatief effect op de levensduur van de motor.
Rij de motor altijd met een laag toerental warm.
RIJ-INSTRUCTIES 10
101
S01777-01
Noodstopschakelaar in stand ON schakelen.
Ontsteking inschakelen. Daarvoor de zwarte contactsleutel in
de stand ON draaien.
Na het inschakelen van het contact is gedurende ongeveer
2 seconden het geluid van de werkende brandstofpomp
te horen. Tegelijkertijd wordt de functiecontrole van het
gecombineerde instrument uitgevoerd.
Het ABScontrolelampje gaat branden en gaat na het
beginnen met rijden weer uit.
Overbrengingssysteem in stationair schakelen.
Het groene controlelampje stationair brandt.
S01776-01
E-starterknop indrukken.
10 RIJ-INSTRUCTIES
102
Info
E-startknop pas indrukken als de functiecontrole van
het gecombineerde instrument is afgerond.
Tijdens het starten GEEN gas geven. Als er tijdens het
starten gas wordt gegeven, wordt geen brandstof inge-
spoten door het motormanagement en de motor slaat
dan niet aan.
Maximaal 5 seconden de e-startknop indrukken. Tot
de volgende startpoging minimaal 5 seconden wachten.
Deze motorfiets is uitgerust met een veiligheidsstart-
systeem. De motor kan alleen worden gestart als de
versnelling in vrij is geschakeld of als bij geschakelde
versnelling de koppelingshendel is getrokken. Als u met
uitgeklapte zijstandaard naar een versnelling schakelt,
blijft de motor stilstaan.
Motorfiets van de zijstandaard nemen.
10.3 Optrekken
Koppelingshendel trekken, in de 1e versnelling zetten, koppelingshendel langzaam vrijgeven en tegelijkertijd
voorzichtig gas geven.
RIJ-INSTRUCTIES 10
103
10.4 Schakelen, rijden
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenBij een abrupte verandering van de belasting kunt u de controle over de motor-
fiets verliezen.
Abrupte lastverplaatsing en hard remmen vermijden.
De snelheid aan de gewijzigde rijwegsituatie aanpassen.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenTerugschakelen bij een hoog motortoerental blokkeert het achterwiel en overbe-
last de motor.
Schakel bij een hoog toerental niet terug naar een lagere versnelling.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenEen verkeerde contactsleutelstand zorgt voor storingen.
De contactsleutelstand tijdens het rijden niet veranderen.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenHet uitvoeren van instellingen aan het voertuig leidt af van het verkeer.
Instelwerkzaamheden aan een stilstaand voertuig uitvoeren.
10 RIJ-INSTRUCTIES
104
Waarschuwing
Gevaar voor letselDoor verkeerd gedrag kan de bijrijder van de motorfiets vallen.
Ervoor zorgen dat de bijrijder correct op de buddyseat zit, de voeten op de voetsteunen van de bijrij-
der zet en zich aan de bestuurder of grepen vasthoudt.
Neem hierbij ook de in uw land geldende voorschriften over de minimumleeftijd voor bijrijders in
acht.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenRiskant rijgedrag vormt een groot risico.
Volg de verkeersregels en rijd defensief en anticiperend, om gevaren zo vroeg mogelijk te herkennen.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenKoude banden hebben minder grip.
De eerste kilometers rustig en voorzichtig rijden, tot de banden op temperatuur zijn.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenNieuwe banden hebben minder grip.
Bij nieuwe banden is het loopvlak nog niet opgeruwd.
De nieuwe banden met een gematigde rijstijl en afwisselende schuine stand inrijden.
Inrijfase 200 km
RIJ-INSTRUCTIES 10
105
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenTotaal gewicht en aslasten beïnvloeden het rijgedrag.
Het totaalgewicht is samengesteld uit het gewicht van de gebruiksklare en volgetankte motorfiets, de
bestuurder en bijrijder met beschermende kleding en helm, plus de bagage.
Overschrijd het hoogst toegestane totaalgewicht en de aslasten niet.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVerschoven bagage heeft invloed op het rijgedrag.
Controleer regelmatig of de bagage op uw motorfiets goed vastzit.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenDoor een val kan het voertuig sterker beschadigd raken dan eerst het geval lijkt.
Het voertuig na een val op dezelfde wijze als voor ingebruikname controleren.
Aanwijzing
MotorschadeOngefilterde aanzuiglucht heeft een negatief effect op de levensduur van de motor.
Zonder luchtfilter dringt stof en vuil in de motor.
Gebruik het voertuig nooit zonder luchtfilter.
10 RIJ-INSTRUCTIES
106
Aanwijzing
MotorschadeBij oververhitting raakt de motor beschadigd.
Stop onmiddellijk volgens de verkeersregels en schakel de motor uit wanneer de waarschuwing voor de koel-
middeltemperatuur verschijnt.
Laat de motor en het koelsysteem afkoelen.
Controleer resp. corrigeer het koelmiddelpeil bij afgekoeld koelsysteem.
Info
Als er tijdens het rijden ongewone geluiden optreden, meteen stoppen, de motor uitzetten en contact
opnemen met een geautoriseerde KTM-garage.
402299-11
Als de omstandigheden het toestaan (helling, rijsituatie e.d.),
kunt u naar hogere versnellingen schakelen.
Gas terugnemen, gelijktijdig koppelingshendel trekken, naar
volgende versnelling schakelen, koppelingshendel vrijgeven en
gas geven.
Info
De posities van de 6 voorwaartse versnellingen zijn
weergegeven op de afbeelding. De vrije stand bevindt
zich tussen de 1e en 2e versnelling. De 1e versnelling
is de start- of bergversnelling.
Nadat met een volledig opengedraaide gashendel de maximale
snelheid is bereikt, deze tot ¾ gas terugdraaien. Pas uw snel-
RIJ-INSTRUCTIES 10
107
heid aan de weggesteldheid en weersituatie aan. De snelheid
verlaagt nauwelijks, maar er wordt aanmerkelijk minder brand-
stof verbruikt.
Slechts zo veel gas geven als de rijbaan en de weersomstandig-
heden toestaan. Vooral in bochten mag niet worden geschakeld
en slechts voorzichtig gas worden gegeven.
Voor het terugschakelen van de motorfiets indien nodig afrem-
men en tegelijkertijd gas terugnemen.
Koppelingshendel trekken en in een lagere versnelling schake-
len, koppelingshendel langzaam vrijgeven en gas geven of nog
een keer schakelen.
Als de motor bijvoorbeeld afslaat bij een kruising, hoeft u
alleen de koppelingshendel te trekken en de e-startknop in
te drukken. De versnelling hoeft niet stationair te worden
geschakeld.
Zet de motor uit als het voertuig langere tijd stationair draait of
stilstaat.
Als tijdens het rijden het waarschuwingslampje oliedruk
begint te branden, moet u meteen stoppen en de motor uit-
schakelen. Contact opnemen met geautoriseerde KTM-garage.
Als tijdens het rijden het storinglampje gaat branden, moet
u meteen stoppen, de motor uitzetten en contact opnemen
met een geautoriseerde KTM-garage.
10 RIJ-INSTRUCTIES
108
Info
Via het knipperritme kan een tweecijferig getal ontcij-
ferd worden. Dit wordt de knippercode genoemd. De
knippercode geeft aan welke component een storing
heeft.
Als tijdens het rijden het algemene waarschuwingslampje
gaat branden, toont het matrixdisplay 10 seconden een mel-
ding.
Info
Bijzonder belangrijke meldingen worden in het
menu "Warning" opgeslagen.
Als het symbool glad wegdek op het gecombineerde instru-
ment verschijnt, is een glad wegdek mogelijk. De snelheid aan-
passen aan de gewijzigde situatie.
10.5 Afremmen
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVocht en vuil beïnvloeden het remsysteem nadelig.
Rem meerdere keren voorzichtig om de remplaketten en remschijven te drogen en vuil te verwijderen.
RIJ-INSTRUCTIES 10
109
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenEen poreus drukpunt van voor- en/of achterwielrem vermindert de remwerking.
Controleer het remsysteem en rij pas verder, als het probleem is opgelost. (De geautoriseerde KTM-
garage is u graag van dienst.)
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenHet remsysteem valt uit bij oververhitting.
Als het rempedaal niet wordt vrijgegeven slijten de remplaketten ononderbroken.
De voet van het rempedaal nemen, als u niet wilt remmen.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenHoger totaal gewicht verlengt de remweg.
Hou rekening met een langere remweg, als u met een bijrijder of met bagage rijdt.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenStrooizout op de straat belemmert het remsysteem.
Meerdere keren voorzichtig remmen om strooizout van de remplaketten en remschijven te verwijderen.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenABS kan de remweg in bepaalde situaties verlengen.
Pas de remwijze aan de rijsituatie en rijwegsituatie aan.
10 RIJ-INSTRUCTIES
110
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenDoor te sterk afremmen blokkeren de wielen.
De werking van het ABS kan alleen worden gegarandeerd, indien ABS is ingeschakeld.
ABS ingeschakeld laten om de beschermende functie te gebruiken.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenRijhulpvoorzieningen kunnen ongevallen alleen binnen de fysieke grenzen verhin-
deren.
Extreme rijsituaties zoals bagage met hoog zwaartepunt, wisselende straatoppervlakken, steile hellingen
of hard remmen zonder ontkoppelen kunnen niet altijd worden gecompenseerd.
Pas het rijgedrag aan de toestand van de rijweg en uw rijvaardigheden aan.
Voor het remmen gas terugnemen en tegelijkertijd remmen met de voorwiel- en achterwielrem.
Info
Met ABS kunt u zowel bij een volledige afremming als bij een slecht contact met de ondergrond op
zandige, natte of gladde ondergrond de volledige remkracht gebruiken, zonder het risico te lopen dat
de wielen blokkeren.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenHet achterwiel kan door de motorremwerking blokkeren.
Trek aan de koppelingshendel wanneer u vol remt, een noodstop maakt of wanneer u op gladde
ondergrond afremt.
RIJ-INSTRUCTIES 10
111
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenSchuine stand of zijdelings afhellende ondergrond vermindert de maximaal
mogelijke vertraging.
Beëindig het remmen indien mogelijk voordat u een bocht inrijdt.
Het remmen moet altijd voor het begin van de bocht zijn afgerond. Schakel daarbij afhankelijk van de snel-
heid naar een lagere versnelling.
Gebruik bij langdurig bergaf rijden de remwerking van de motor. Schakel daarvoor een of twee versnellingen
terug en hierbij de motor niet op een te hoog toerental laten draaien. Zo hoeft u veel minder te remmen en
raken de remmen niet oververhit.
10.6 Stoppen, parkeren
Waarschuwing
Gevaar voor letselOnbevoegd handelende personen vormen een gevaar voor zichzelf en voor anderen.
Laat het voertuig nooit zonder opzicht achter, als de motor loopt.
Beveilig het voertuig tegen gebruik door onbevoegden.
Blokkeer het stuur en verwijder de contactsleutel als u het voertuig onbeheerd achterlaat.
10 RIJ-INSTRUCTIES
112
Waarschuwing
Gevaar voor verbrandingSommige onderdelen van het voertuig worden bij gebruik van het voertuig zeer
heet.
Raak onderdelen zoals uitlaatsysteem, koeler, motor, stootdemper en remsysteem pas aan, als deze
voertuigcomponenten zijn afgekoeld.
Laat de voertuigcomponenten afkoelen voordat u werkzaamheden uitvoert.
Aanwijzing
Gevaar voor brandHete voertuigdelen vormen een brand- en explosiegevaar.
Plaats het voertuig niet in de buurt van licht ontvlambare of explosiegevaarlijke materialen.
Laat het voertuig afkoelen alvorens het te bedekken.
Aanwijzing
MateriaalschadeEen onjuiste handelwijze bij parkeren beschadigt het voertuig.
Als het voertuig wegrolt of omvalt, kan aanzienlijke schade ontstaan.
De onderdelen voor parkeren van het voertuig zijn alleen berekend op het voertuiggewicht.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
Zorg ervoor dat niemand op het voertuig gaat zitten wanneer het voertuig op de standaard staat.
Motorfiets afremmen.
Overbrengingssysteem in stationair schakelen.
Ontsteking uitschakelen. Daarvoor de zwarte contactsleutel in de stand OFF draaien.
RIJ-INSTRUCTIES 10
113
Info
Als de motor met de noodstopschakelaar is uitgeschakeld en op het contactslot de ontsteking inge-
schakeld blijft, wordt de stroomvoeding van de meeste stroomverbruikers niet onderbroken. Daardoor
raakt de accu leeg. De motor dus altijd met het contactslot uitzetten, de noodstopschakelaar is uitslui-
tend bestemd voor noodsituaties.
Motorfiets parkeren op vaste ondergrond.
Zijstandaard met de voet helemaal naar voren zwenken en met het voertuig belasten.
Het stuur blokkeren; daarvoor het stuur naar links zetten, zwarte contactsleutel in de stand OFF indrukken
en in de stand LOCK draaien. Om het vergrendelen in de stuurblokkering gemakkelijker te maken, het stuur
iets heen en weer bewegen. Zwarte contactsleutel eruit trekken.
10.7 Transporteren
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
Aanwijzing
Gevaar voor brandHete voertuigdelen vormen een brand- en explosiegevaar.
Plaats het voertuig niet in de buurt van licht ontvlambare of explosiegevaarlijke materialen.
Laat het voertuig afkoelen alvorens het te bedekken.
10 RIJ-INSTRUCTIES
114
401475-01
Motor uitzetten.
Motorfiets met spanriemen of andere geschikte bevestigings-
middelen beveiligen tegen omvallen en wegrollen.
10.8 Brandstof tanken
Gevaar
Gevaar voor brandBrandstof is licht ontvlambaar.
De brandstof in de tank wordt verwarmd zet deze in de brandstoftank uit en kan uit de tank stromen.
Tank het voertuig niet in de buurt van open vuur of brandende sigaretten.
Zet de motor uit, als u brandstof tankt.
Voorkom dat brandstof wordt gemorst, in het bijzonder op hete delen van het voertuig.
Wis eventueel gemorste brandstof onmiddellijk weg.
Neem de gegevens over het tanken van brandstof in acht.
RIJ-INSTRUCTIES 10
115
Waarschuwing
Gevaar voor vergiftigingBrandstof is giftig en schadelijk voor de gezondheid.
Voorkom contact van brandstof met de huid, de ogen of kleding.
Raadpleeg onmiddellijk een arts, als brandstof werd ingeslikt.
Adem geen brandstofdampen in.
Bij contact met de huid desbetreffende plek onmiddellijk met veel water afspoelen.
Ogen minstens onmiddellijk grondig met water uitspoelen en onmiddellijk een arts opzoeken, als
brandstof in de ogen zijn gekomen.
Wissel uw kleding, als er brandstof op is gekomen.
Aanwijzing
MateriaalschadeDoor een slechte brandstofkwaliteit vervuilt het brandstoffilter.
In sommige landen en regio's is de beschikbare brandstofkwaliteit en -reinheid eventueel onvoldoende. Dit leidt
tot problemen in het brandstofsysteem.
Tank uitsluitend schone brandstof die aan de aangegeven norm voldoet. (De geautoriseerde KTM-garage is u
graag van dienst.)
Waarschuwing
Gevaar voor het milieuOndeskundige omgang met brandstof is gevaarlijk voor het milieu.
Er mag geen brandstof in het grondwater, de bodem of riolering terechtkomen.
10 RIJ-INSTRUCTIES
116
S01771-10
Motor uitzetten.
Tankdop openen. ( pag. 43)
Brandstoftank tot maximaal aan de onderkant
A
van de vul-
opening met brandstof vullen.
Brandstoftankvolume
totaal ca.
23 l Brandstof super
loodvrij (ROZ 95)
( pag. 297)
Tankdop sluiten. ( pag. 45)
SERVICESCHEMA 11
117
11.1 Extra informatie
Voor alle verdergaande werkzaamheden, die resulteren uit de verplichte werkzaamheden resp. de aanbevolen
werkzaamheden, moet een extra opdracht worden verstrekt, die ook apart in rekening wordt gebracht.
Afhankelijk van de lokale gebruiksomstandigheden kunnen in uw land afwijkende service-intervallen gelden.
In het kader van technische ontwikkelingen kunnen intervallen en omvang van afzonderlijke servicebeurten ver-
anderen. Het meest recente serviceschema vindt u altijd op KTM Dealer.net. Uw geautoriseerde KTM-dealer advi-
seert u graag.
11.2 Verplichte werkzaamheden
om de twee jaar
ieder jaar
alle 30.000 km
alle 15.000 km
na 1.000 km
Foutengeheugen met KTMdiagnosetool uitlezen.
Werking van de elektrische installatie controleren.
Motorolie vervangen, oliefilter vervangen en oliezeven reinigen. ( pag. 256)
Remplaketten van de voorwielrem controleren. ( pag. 186)
Remplaketten van de achterwielrem controleren. ( pag. 191)
Remschijven controleren. ( pag. 181)
Remkabels controleren op beschadiging en dichtheid.
Remvloeistof van de voorwielrem verversen.
11 SERVICESCHEMA
118
om de twee jaar
ieder jaar
alle 30.000 km
alle 15.000 km
na 1.000 km
Remvloeistof van de achterwielrem verversen.
Vloeistof van de hydraulische koppeling verversen.
Remvloeistofpeil van de voorwielrem controleren. ( pag. 182)
Remvloeistofpeil van de achterwielrem controleren. ( pag. 187)
Vloeistofpeil van de hydraulische koppeling controleren/corrigeren. ( pag. 148)
Schokdemper en voorvork controleren op lekkages. Service afhankelijk van behoefte en
gebruiksdoel uitvoeren.
Vuilschrapers van de vorkpoten reinigen. ( pag. 164)
Balhoofdlagerspeling controleren. ( pag. 150)
Bandentoestand controleren. ( pag. 206)
Bandenspanning controleren. ( pag. 208)
Spaken bijdraaien.
Spaakspanning controleren. ( pag. 209)
Velgslag controleren.
Ketting, kettingwiel en ketting-aandrijfwiel controleren. ( pag. 145)
Kettingspanning controleren. ( pag. 141)
Bougies vervangen (luchtfilter gedemonteerd).
SERVICESCHEMA 11
119
om de twee jaar
ieder jaar
alle 30.000 km
alle 15.000 km
na 1.000 km
Klepspeling controleren (luchtfilter en bougies gedemonteerd).
SLS-membranen vervangen.
Kabels controleren op beschadiging en legging zonder knikken. (brandstoftank gedemon-
teerd)
Koelmiddelpeil in het vaste reservoir controleren. ( pag. 248)
Luchtfilter vervangen, luchtfilterbak reinigen.
Brandstofdruk controleren.
CO-aanpassing controleren met KTM-diagnosetool.
Koplampinstelling controleren. ( pag. 237)
Controleren of de radiateurventilator werkt.
Eindcontrole: controleren of het voertuig verkeersveilig is en een proefrit maken.
Na proefrit foutgeheugen uitlezen met KTM-diagnosetool.
Serviceweergave met KTM-diagnosetool resetten.
Service op KTM Dealer.net invoeren en noteren in het service- en garantieboekje.
Eenmalig interval
Periodiek interval
11 SERVICESCHEMA
120
11.3 Aanbevolen werkzaamheden
om de vier jaren
ieder jaar
alle 30.000 km
alle 15.000 km
na 1.000 km
Frame controleren.
Achterbrug controleren.
Olievernevelaars voor koppelingsmering controleren/reinigen.
Achterbruglagers op speling controleren.
Wiellager op speling controleren.
Alle bewegende onderdelen (bijv. zijstandaard, hendels, ketting, ...) smeren en controle-
ren of ze gemakkelijk bewegen.
Aftapslangen legen.
Alle slangen (bijv. brandstof, radiateur, ontluchting, aftapslangen, ...) en manchet-
ten controleren op scheuren, dichtheid en correcte legging.
Controleren of de schroeven en moeren goed vastzitten.
Antivries controleren.
Koelmiddel verversen.
Eenmalig interval
Periodiek interval
CHASSIS AFSTELLEN 12
121
12.1 Voorvork/schokdemper
S01772-10
Voorvork en schokdemper bieden veel mogelijkheden, om het
chassis aan te passen aan de rijstijl en eventuele extra belading.
Info
De aanbevelingen voor de chassisafstelling zijn samengevat
in tabel
1
. De tabel bevindt aan de linker binnenbekle-
ding van de brandstoftank.
Deze instelwaarden zijn richtwaarden en vormen altijd slechts
de basis voor de afstelling van het chassis. Als van de richtwaar-
den wordt afgeweken, kunnen de rijeigenschappen verslechteren,
vooral bij hoge snelheden.
12.2 Ingaande demping voorvork instellen
Info
De hydraulische ingaande demping bepaalt het gedrag bij het inveren van de voorvork.
12 CHASSIS AFSTELLEN
122
S01773-10
Witte stelschroef
1
tot de aanslag met de klok mee draaien.
Info
De stelschroef
1
bevindt zich aan het bovenste uit-
einde van de linker vorkpoot.
De ingaande demping bevindt zich in de linker
vorkpoot COMP (witte stelschroef). De uitgaande
demping bevindt zich in de rechter vorkpoot REB (rode
stelschroef).
Afhankelijk van het voorvorktype een aantal klikken tegen de
klok in draaien.
Voorgeschreven waarde
Ingaande demping
Comfort 17 klikken
Standaard 12 klikken
Sport 7 klikken
Volledige nuttige last 7 klikken
Info
Draaien met de klok mee verhoogt de demping, draaien
tegen de klok in verlaagt de demping bij het inveren.
CHASSIS AFSTELLEN 12
123
12.3 Uitgaande demping voorvork instellen
Info
De hydraulische uitgaande demping bepaalt het gedrag bij het uitveren van de voorvork.
S01774-10
Rode stelschroef
1
tot de aanslag met de klok mee draaien.
Info
De stelschroef
1
bevindt zich aan het bovenste uit-
einde van de rechter vorkpoot.
De uitgaande demping bevindt zich in de rechter
vorkpoot REB (rode stelschroef). De ingaande demping
bevindt zich in de linker vorkpoot COMP (witte
stelschroef).
Afhankelijk van het voorvorktype een aantal klikken tegen de
klok in draaien.
Voorgeschreven waarde
Uitgaande demping
Comfort 17 klikken
Standaard 12 klikken
Sport 7 klikken
Volledige nuttige last 7 klikken
12 CHASSIS AFSTELLEN
124
Info
Draaien met de klok mee verhoogt de demping, draaien
tegen de klok in verlaagt de demping bij het uitveren.
12.4 Veervoorspanning voorvork instellen
S01775-10
Stelschroeven
1
tot de aanslag tegen de klok in draaien.
Info
De instelling van beide vorkpoten moet gelijk zijn.
Afhankelijk van het voorvorktype een aantal slagen met de klok
mee draaien.
Voorgeschreven waarde
Veervoorspanning - Preload Adjuster
Comfort 2 omw
Standaard 5 omw
Sport 5 omw
Volledige nuttige last 8 omw
CHASSIS AFSTELLEN 12
125
Info
Draaien met de klok mee verhoogt de veervoorspanning,
draaien tegen de klok in verlaagt de veervoorspanning.
Het instellen van de veervoorspanning heeft geen
invloed op de instelling van de uitgaande demping.
Toch moet bij een verhoging van de veervoorspanning
altijd ook de uitgaande demping worden verhoogd.
12.5 Ingaande demping schokdemper
De ingaande demping van de schokdemper is verdeeld in twee bereiken, high speed en low speed.
High speed en low speed hebben betrekking op de snelheid waarmee het achterwiel inveert en niet op de rijsnel-
heid.
De high speed-instelling is bijvoorbeeld van invloed op het rijden over een asfaltrand. Het achterwiel veert daarbij
snel in.
De low speed-instelling is bijvoorbeeld van invloed op het rijden over lange hobbels op de ondergrond. Het achter-
wiel veert daarbij langzaam in.
De beide bereiken kunnen apart worden ingesteld, de overgang tussen high en low speed is echter
vloeiend. Daarom zijn wijzigingen in het high-speed-bereik van de ingaande demping ook van invloed op het
low-speed-bereik, en omgekeerd.
12 CHASSIS AFSTELLEN
126
12.6 Ingaande demping low speed van de schokdemper instellen
Voorzichtig
Gevaar voor letselDelen van de schokdemper worden rondgeslingerd, als de schokdemper onvakkundig
uit elkaar wordt genomen.
De schokdemper is gevuld met zeer sterk gecomprimeerd stikstof.
Let op de aangegeven beschrijving. (De geautoriseerde KTM-garage is u graag van dienst.)
Info
De low speed-instelling toont haar werking bij het langzaam tot normaal inveren van de schokdemper.
S01778-10
Stelschroef
1
met een schroevendraaier met de klok mee
draaien tot de laatste voelbare klik.
Info
Schroef
2
niet losdraaien!
Afhankelijk van het schokdempertype een aantal klikken tegen
de klok in draaien.
CHASSIS AFSTELLEN 12
127
Voorgeschreven waarde
Ingaande demping low speed
Comfort 20 klikken
Standaard 15 klikken
Sport 10 klikken
Volledige nuttige last 10 klikken
Info
Draaien met de klok mee verhoogt de demping, draaien
tegen de klok in verlaagt de demping.
12.7 Ingaande demping high speed van de schokdemper instellen
Voorzichtig
Gevaar voor letselDelen van de schokdemper worden rondgeslingerd, als de schokdemper onvakkundig
uit elkaar wordt genomen.
De schokdemper is gevuld met zeer sterk gecomprimeerd stikstof.
Let op de aangegeven beschrijving. (De geautoriseerde KTM-garage is u graag van dienst.)
Info
De high speed-instelling toont haar werking bij het snel inveren van de schokdemper.
12 CHASSIS AFSTELLEN
128
S01779-10
Stelschroef
1
met een dopsleutel met de klok mee draaien
tot de aanslag.
Info
Schroef
2
niet losdraaien!
Afhankelijk van het schokdempertype een aantal slagen tegen
de klok in draaien.
Voorgeschreven waarde
Ingaande demping high speed
Comfort 1,5 omw
Standaard 1,5 omw
Sport 1 omw
Volledige nuttige last 1 omw
Info
Draaien met de klok mee verhoogt de demping, draaien
tegen de klok in verlaagt de demping.
CHASSIS AFSTELLEN 12
129
12.8 Uitgaande demping van de schokdemper instellen
Voorzichtig
Gevaar voor letselDelen van de schokdemper worden rondgeslingerd, als de schokdemper onvakkundig
uit elkaar wordt genomen.
De schokdemper is gevuld met zeer sterk gecomprimeerd stikstof.
Let op de aangegeven beschrijving. (De geautoriseerde KTM-garage is u graag van dienst.)
S01780-10
Stelschroef
1
met de klok mee draaien tot de laatste voel-
bare klik.
Afhankelijk van het schokdempertype een aantal klikken tegen
de klok in draaien.
Voorgeschreven waarde
Uitgaande demping
Comfort 20 klikken
Standaard 15 klikken
Sport 10 klikken
Volledige nuttige last 10 klikken
Info
Draaien met de klok mee verhoogt de demping, draaien
tegen de klok in verlaagt de demping bij het uitveren.
12 CHASSIS AFSTELLEN
130
12.9 Veervoorspanning schokdemper instellen
S01781-10
Handwiel
1
tot de aanslag tegen de klok in draaien.
Afhankelijk van het schokdempertype en het gebruik een aan-
tal slagen met de klok mee draaien.
Voorgeschreven waarde
Veervoorspanning
Comfort 12 omw
Standaard 12 omw
Sport 12 omw
Volledige nuttige last 18 omw
Info
Draaien met de klok mee verhoogt de veervoorspanning,
draaien tegen de klok in verlaagt de veervoorspanning.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
131
13.1 Motorfiets met hefbok achter opkrikken
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
402346-01
Hefbokbevestigingen op de achterbrug monteren.
Bevestiging achter in de hefbok plaatsen.
Universele V-adapter met bussen (61029955144)
Achterwielmontagebok (69329955000)
Motorfiets rechtop zetten, hefbok aan de achterbrug met de
adapters uitlijnen. Motorfiets opkrikken.
13.2 Motorfiets van hefbok achter nemen
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
132
402029-10
Motorfiets beveiligen tegen omvallen.
Hefbok achter verwijderen en motorfiets op de zijstandaard
1
zetten.
Hefbokbevestigingen van achterbrug verwijderen.
13.3 Motorfiets met hefbok voor opkrikken
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
Voorwerk
Motorfiets met hefbok achter opkrikken. ( pag. 131)
Kroonplaat onder demonteren. ( pag. 152)
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
133
402345-01
Hoofdwerk
Stuur in de rechtuitstand zetten.
Hefbok vooraan met de adapter bij de vorkbuis aanbrengen.
Opnamedoorn (69329965040)
Voorwielmontagebok groot (69329965000)
Hefbok vooraan met de vorkpoten uitlijnen.
Info
Motorfiets altijd eerst achter opkrikken.
Motorfiets voor opkrikken.
13.4 Motorfiets van hefbok voor nemen
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
134
402777-01
Hoofdwerk
Motorfiets beveiligen tegen omvallen.
Hefbok voor verwijderen.
Nawerk
Kroonplaat onder monteren. ( pag. 153)
13.5 Motorfiets met montagestandaard (ingestoken) opkrikken
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
135
D03115-10
Bestuurdersvoetsteunen omhoog klappen en vastzetten.
Montagestandaard
1
met kunststofbus in de opening van de
achterbrugbout laten grijpen.
Montagebok (62529055100)
Info
Passende hoogte en breedte van de montagestandaard
instellen.
Motorfiets opkrikken.
Controleren of de montagestandaard goed zit.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
136
13.6 Motorfiets van montagestandaard (ingestoken) nemen
Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingHet geparkeerde voertuig kan wegrollen of omvallen.
Zet het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
137
D03116-10
Motorfiets beveiligen tegen omvallen.
Speciaal gereedschap
1
verwijderen.
Montagebok (62529055100)
Info
Om geen componenten te beschadigen, de motorfiets
langzaam van de montagebok nemen.
De hulp van een tweede persoon kan handig zijn.
Motorfiets op zijstandaard zetten.
Vastzetting bestuurdersvoetsteunen verwijderen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
138
13.7 Zadel verwijderen
S01782-10
De contactsleutel in het zadelslot
1
steken en 45 ° met de
klok mee draaien.
Zadel achter optillen, naar achteren trekken en naar boven toe
verwijderen.
De contactsleutel eruit trekken.
13.8 Zadel monteren
0
0
22 0
0
11
401677-10
Zadel met uitsteeksel
1
aan de brandstoftank vasthaken,
naar achteren neerlaten en tegelijkertijd naar voren schuiven.
De vergrendelingsbout
2
in het slothuis voeren en het zadel
achter omlaag duwen, totdat u hoort dat de vergrendelingsbout
vergrendelt.
Controleren of het zadel correct is gemonteerd.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
139
13.9 Kettingvervuiling controleren
400678-01
Ketting controleren op grove vervuiling.
» Als de ketting erg vuil is:
Ketting reinigen. ( pag. 139)
13.10 Ketting reinigen
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenSmeermiddel op de banden vermindert de grip van de banden.
Verwijder smeermiddel met een geschikt reinigingsmiddel van de banden.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenOlie of vet op de remschijven vermindert de remwerking.
Houd de remschijven steeds olie- en vetvrij.
Reinig de remschijven indien nodig met remreinigingsmiddel.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
140
Waarschuwing
Gevaar voor het milieuProbleemstoffen veroorzaken schade aan het milieu.
Voer olie, vet, filters, brandstof, reinigingsmiddel, remvloeistof e.d. op de correcte en voorgeschreven
wijze af.
Info
De levensduur van de ketting is voor een groot deel afhankelijk van het onderhoud.
Voorwerk
Motorfiets met hefbok achter opkrikken. ( pag. 131)
400725-01
Hoofdwerk
Grove vervuiling afspoelen met een zachte waterstraal.
Verbruikte smeerresten met een kettingreiniger verwijderen.
Kettingreinigingsmiddel ( pag. 301)
Na het drogen kettingspray aanbrengen.
Kettingspray onroad ( pag. 301)
Nawerk
Motorfiets van hefbok achter nemen. ( pag. 131)
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
141
13.11 Kettingspanning controleren
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenEen verkeerde kettingspanning beschadigt componenten en leidt tot ongevallen.
Als de ketting te strak gespannen is, sluiten de ketting, het ketting-aandrijfwiel, het kettingwiel alsmede
transmissie- en achterwiellagers sneller. Sommige componenten kunnen bij overbelasting scheuren of
breken.
Als de ketting te los is, kan de ketting van het ketting-aandrijfwiel of van het kettingwiel vallen. Hierdoor
blokkeert het achterwiel of wordt de motor beschadigd.
Controleer de kettingspanning regelmatig.
Stel de kettingspanning in zoals voorgeschreven.
Voorwerk
Motorfiets met hefbok achter opkrikken. ( pag. 131)
401664-10
Hoofdwerk
Overbrengingssysteem in stationair schakelen.
In het bereik vóór de kettinggeleiding de ketting omhoog
duwen en de kettingspanning
A
bepalen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
142
Info
Het bovenste deel van de ketting
B
moet daarbij
gespannen zijn.
Kettingen slijten niet altijd gelijkmatig, daarom moet
de meting op verschillende plekken van de ketting wor-
den herhaald.
Kettingspanning 40 45 mm
» Als de kettingspanning niet overeenkomt met de voorge-
schreven waarde:
Kettingspanning instellen. ( pag. 143)
Nawerk
Motorfiets van hefbok achter nemen. ( pag. 131)
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
143
13.12 Kettingspanning instellen
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenEen verkeerde kettingspanning beschadigt componenten en leidt tot ongevallen.
Als de ketting te strak gespannen is, sluiten de ketting, het ketting-aandrijfwiel, het kettingwiel alsmede
transmissie- en achterwiellagers sneller. Sommige componenten kunnen bij overbelasting scheuren of
breken.
Als de ketting te los is, kan de ketting van het ketting-aandrijfwiel of van het kettingwiel vallen. Hierdoor
blokkeert het achterwiel of wordt de motor beschadigd.
Controleer de kettingspanning regelmatig.
Stel de kettingspanning in zoals voorgeschreven.
Voorwerk
Motorfiets met hefbok achter opkrikken. ( pag. 131)
Kettingspanning controleren. ( pag. 141)
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
144
S01783-10
Hoofdwerk
Moer
1
losdraaien.
Moeren
2
losdraaien.
Kettingspanning door het draaien van de stelschroeven
3
links en rechts instellen.
Voorgeschreven waarde
Kettingspanning 40 45 mm
Stelschroeven
3
links en rechts zo draaien, dat de mar-
keringen aan de linker en rechter kettingspanner
4
in
dezelfde positie staan t.o.v. referentiemarkeringen
A
. Zo
is het achterwiel correct uitgelijnd.
Info
Het bovenste deel van de ketting moet daarbij gespan-
nen zijn.
Kettingen slijten niet altijd gelijkmatig, daarom moet
de instelling op verschillende plekken van de ketting
worden gecontroleerd.
Moeren
2
vastdraaien.
Controleren of de kettingspanners
4
tegen de stelschroe-
ven
3
liggen.
Moer
1
vastdraaien.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
145
Voorgeschreven waarde
Moer steekas
achter
M25x1,5 90 Nm
Schroefdraad ingevet
Info
De kettingspanners
4
kunnen 180° worden gedraaid.
Nawerk
Motorfiets van hefbok achter nemen. ( pag. 131)
13.13 Ketting, kettingwiel en ketting-aandrijfwiel controleren
Voorwerk
Motorfiets met hefbok achter opkrikken. ( pag. 131)
100132-10
Hoofdwerk
Kettingwiel en ketting-aandrijfwiel op slijtage controleren.
» Als kettingwiel resp. ketting-aandrijfwiel zijn ingereden:
Aandrijfset vervangen.
Info
Ketting-aandrijfwiel, kettingwiel en ketting moe-
ten altijd samen worden vervangen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
146
00
0
402479-10
Overbrengingssysteem in stationair schakelen.
Aan het onderste deel van de ketting trekken met het aangege-
ven gewicht
A
.
Voorgeschreven waarde
Gewicht voor meting van de
kettingslijtage
15 kg
De afstand
B
van 18 kettingschakels aan het bovenste deel
van de ketting meten.
Info
Kettingen slijten niet altijd gelijkmatig, daarom moet
de meting op verschillende plekken van de ketting wor-
den herhaald.
Maximale afstand
B
van
18 kettingschakels op het
langste stuk van de ketting
272 mm
»
Als de afstand
B
groter is dan de aangegeven maat:
Aandrijfset vervangen.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
147
Info
Als een nieuwe ketting wordt gemonteerd,
moeten ook het kettingwiel en het
ketting-aandrijfwiel worden vervangen.
Nieuwe kettingen slijten op een oud, versleten
kettingwiel resp. ketting-aandrijfwiel sneller.
De ketting heeft om veiligheidsredenen geen
sluitschakel.
S01784-10
Glijblok aan de uitsparing op slijtage controleren.
Info
In de nieuwe toestand van het glijblok zijn de klinkna-
gels
1
tot de helft aan de onderkant
C
van de uit-
sparingen zichtbaar.
» Als de klinknagels van de ketting niet meer aan de onder-
kant van de uitsparing te zien zijn:
Glijblok vervangen.
Controleren of het glijblok goed vastzit.
» Als het glijblok loszit:
Schroeven van het glijblok vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef glijblok M5 5 Nm
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
148
401670-01
Kettinggeleiding controleren op slijtage.
» Als de kettinggeleiding is ingesleten:
Kettinggeleiding vervangen.
Controleren of de kettinggeleiding goed vastzit.
» Als de kettinggeleiding loszit:
Schroeven van de kettinggeleiding vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef kettingge-
leiding
M6 5 Nm
Nawerk
Motorfiets van hefbok achter nemen. ( pag. 131)
13.14 Vloeistofpeil hydraulische koppeling controleren/corrigeren
Info
Het vloeistofpeil stijgt naarmate de koppelingplaten zijn versleten.
Nooit remvloeistof DOT 5 gebruiken. Deze is gebaseerd op siliconenolie en is purper gekleurd. Afdichtin-
gen en koppelingskabels zijn niet geschikt voor remvloeistof DOT 5.
Zorg ervoor dat de remvloeistof niet in aanraking komt met gelakte onderdelen, omdat remvloeistof lak
aantast.
Uitsluitend schone remvloeistof uit een gesloten verpakking gebruiken.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
149
S01785-10
Het aan het stuur gemonteerde reservoir van de hydraulische
koppeling in een horizontale positie zetten.
Schroeven
1
verwijderen.
Deksel
2
met membraan
3
verwijderen.
Vloeistofpeil controleren.
Vloeistofpeil lager dan
bovenkant van reservoir
4 mm
» Als het vloeistofpeil niet overeenkomt met de voorgeschre-
ven waarde:
Vloeistofpeil van de hydraulische koppeling corrigeren.
Remvloeistof DOT 4 / DOT 5.1 ( pag. 299)
Deksel met membraan positioneren. Schroeven monteren en
vastdraaien.
Info
Overgelopen of gemorste remvloeistof meteen met
water afspoelen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
150
13.15 Balhoofdlagerspeling controleren
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVerkeerde speling van het balhoofdlager beïnvloedt het rijgedrag negatief en
beschadigt componenten.
Corrigeer onjuiste speling van het balhoofdlager onmiddellijk. (De geautoriseerde KTM-garage is u
graag van dienst.)
Info
Als er gedurende langere tijd wordt gereden met speling in de balhoofdlagers, beschadigen de lagers en
daardoor ook de lagerzittingen in het frames.
Voorwerk
Motorfiets met montagestandaard (ingestoken) opkrikken.
( pag. 134)
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
151
400738-11
Hoofdwerk
Voertuig aan de achterkant belasten.
Het voorwiel heeft geen contact met de bodem.
Stuur in de rechtuitstand zetten. Vorkpoten in rijrichting heen
en weer bewegen.
Er mag geen speling in de balhoofdlager te voelen zijn.
» Als er speling voelbaar is:
Balhoofdlagerspeling instellen.
Stuur over het gehele stuurbereik heen en weer bewegen.
Het stuur moet eenvoudig kunnen worden bewogen over het
gehele stuurbereik. Er mogen geen blokkeringen te voelen
zijn.
» Als er blokkeringen voelbaar zijn:
Balhoofdlagerspeling instellen.
Balhoofdlager controleren en indien nodig vervangen.
Nawerk
Motorfiets van montagestandaard (ingestoken) nemen.
( pag. 136)
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
152
13.16 Kroonplaat onder demonteren
M00557-10
Schroeven
1
verwijderen.
Kroonplaatafdekking
2
iets neerlaten.
M00558-10
De stekkers
3
van de claxon loskoppelen.
Temperatuursensor
4
losmaken.
Kroonplaat verwijderen.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
153
13.17 Kroonplaat onder monteren
M00558-11
De stekkers
1
van de claxon koppelen.
Temperatuursensor
2
vasthaken.
M00557-11
Kroonplaat
3
positioneren.
Schroeven
4
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M6 10 Nm
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
154
13.18 Zijbekleding voor demonteren
S01786-10
Schroef
1
verwijderen.
S01787-10
Schroeven
2
verwijderen.
Zijbekleding
3
verwijderen.
Werkstappen aan de andere kant herhalen.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
155
13.19 Zijbekleding voor monteren
S01788-10
Zijbekleding bij
A
onder tankafdekking positioneren.
S01789-10
Zijbekleding met het uitsteeksel
1
in de houder
2
hangen
en op de brandstoftank positioneren.
Uitsteeksel
3
grijpt in de boring
4
.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
156
S01786-11
Schroef
5
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef bekledings-
deel
M5 3,5 Nm
S01790-10
Schroeven
6
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef bekledings-
deel
M5 3,5 Nm
Werkstappen aan de andere kant herhalen.
13.20 Maskerspoiler demonteren
Voorwerk
Zadel verwijderen. ( pag. 138)
Zijbekleding voor demonteren. ( pag. 154)
Tankafdekking demonteren. ( pag. 165)
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
157
S01791-10
Hoofdwerk
Schroef
1
verwijderen.
S01792-10
Schroef
2
verwijderen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
158
S01793-10
Uitsteeksel
3
van de binnenbekleding losmaken.
S01794-10
Maskerspoiler naar de zijkant tot uit de bevestigingen trekken.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
159
S01795-10
Maskerspoiler naar boven toe uit de houder
4
trekken.
S01796-10
Stekkerverbinding
5
loskoppelen.
Maskerspoiler met richtingaanwijzer verwijderen.
Werkstappen aan de andere kant herhalen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
160
13.21 Maskerspoiler monteren
S01796-11
Hoofdwerk
Stekkerverbinding
1
verbinden.
S01795-11
Maskerspoiler in houder
2
positioneren.
Info
Erop letten dat de kabel van de richtingaanwijzer cor-
rect wordt gelegd.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
161
S01794-11
Maskerspoiler vanaf de zijkant in de bevestigingen duwen.
S01793-10
Uitsteeksel
3
in boring positioneren.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
162
S01792-11
Schroef
4
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef maskerspoi-
ler
M5x17 3,5 Nm
S01791-11
Schroef
5
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef maskerspoi-
ler
M5x17 3,5 Nm
Werkstappen aan de andere kant herhalen.
Nawerk
Tankafdekking monteren. ( pag. 168)
Zijbekleding voor monteren. ( pag. 155)
Zadel monteren. ( pag. 138)
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
163
13.22 Spatbord voor demonteren
S01797-10
Houder
1
openen, remkabels en kabel losmaken.
Schroeven
2
verwijderen.
Spatbord naar voren verwijderen.
Info
Op de remkabels en de kabel letten.
13.23 Spatbord voor monteren
S01797-11
Spatbord positioneren.
Info
Op de plaatsing van de remleidingen en de kabel let-
ten.
Schroeven
1
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef spatbord M5x12 3,5 Nm
Remleidingen en kabels in houder
2
aanbrengen en de hou-
der sluiten.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
164
13.24 Vuilschrapers vorkpoten reinigen
Voorwerk
Spatbord voor demonteren. ( pag. 163)
Motorfiets met hefbok achter opkrikken. ( pag. 131)
Kroonplaat onder demonteren. ( pag. 152)
Motorfiets met hefbok voor opkrikken. ( pag. 132)
S01860-10
Hoofdwerk
Vuilschrapers
1
van beide vorkpoten omlaag schuiven.
Info
De vuilschrapers schrapen stof en grof vuil van de vork-
stangen af. In de loop van de tijd kan er vuil achter te
vuilschrapers terechtkomen. Als deze vervuiling niet
wordt verwijderd, kunnen de daarachter liggende olie-
keerringen gaan lekken.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenOlie of vet op de remschijven
vermindert de remwerking.
Houd de remschijven steeds olie- en vetvrij.
Reinig de remschijven indien nodig met remreini-
gingsmiddel.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
165
Vuilschrapers en de binnenpoten aan beide vorkpoten reinigen
en smeren met olie.
Universele oliespray ( pag. 302)
Vuilschrapers terugduwen in de inbouwpositie.
Overtollige olie verwijderen.
Nawerk
Motorfiets van hefbok voor nemen. ( pag. 133)
Kroonplaat onder monteren. ( pag. 153)
Motorfiets van hefbok achter nemen. ( pag. 131)
Spatbord voor monteren. ( pag. 163)
13.25 Tankafdekking demonteren
Voorwerk
Zadel verwijderen. ( pag. 138)
Zijbekleding voor demonteren. ( pag. 154)
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
166
S01798-10
Hoofdwerk
Schroef
1
verwijderen.
Schroef
2
verwijderen.
S01799-10
Schroef
3
verwijderen.
Schroef
4
verwijderen.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
167
S01800-10
Schroef
5
verwijderen.
S01801-01
Tankafdekking achter optillen en naar voren toe verwijderen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
168
13.26 Tankafdekking monteren
S01802-10
Hoofdwerk
Tankafdekking positioneren.
Het uitsteeksel
1
grijpt onder de tank
2
.
Info
Op de afdichtlip en de ontluchtingsslangen letten.
S01800-11
Schroef
3
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef bekledings-
deel
M5 3,5 Nm
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
169
S01799-11
Schroef
4
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef bekledings-
deel
M6 6 Nm
Schroef
5
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef bekledings-
deel
M5 3,5 Nm
S01798-11
Schroef
6
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef bekledings-
deel
M6 6 Nm
Schroef
7
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef bekledings-
deel
M5 3,5 Nm
Nawerk
Zijbekleding voor monteren. ( pag. 155)
Zadel monteren. ( pag. 138)
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
170
13.27 Windscherm demonteren
S01803-10
Schroeven
1
verwijderen en windscherm
2
eraf halen.
13.28 Windscherm monteren
S01803-11
Windscherm
1
positioneren.
Schroeven
2
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef windscherm M5 3,5 Nm
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
171
13.29 Motorbescherming demonteren
S01804-10
Schroeven
1
met bussen verwijderen en
motorbescherming
2
verwijderen.
13.30 Motorbescherming monteren
S01804-11
Motorbescherming
1
positioneren, schroeven
2
met bussen
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Schroef motorbe-
scherming
M6 10 Nm
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
172
13.31 Valbeugel demonteren
D03196-10
Schroefverbindingen
1
verwijderen.
D03197-10
Schroeven
2
en klembruggen verwijderen.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
173
D03198-10
Schroef
3
verwijderen.
Schroef
4
verwijderen.
Linker valbeugel verwijderen.
D03199-10
Schroeven
5
en klembruggen verwijderen.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
174
D03200-10
Schroef
6
verwijderen.
Schroef
7
verwijderen.
Rechter valbeugel verwijderen.
13.32 Valbeugel monteren
D03200-11
Rechter valbeugel met framebescherming positioneren.
Tankbevestigingsrubber is correct op de brandstoftank
gepositioneerd.
Info
Componenten door afdekken tegen beschadiging
beschermen.
Schroef
1
monteren, maar nog niet vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M10 45 Nm
Schroef
2
monteren, maar nog niet vastdraaien.
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
175
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M6 10 Nm
D03199-11
Schroeven
3
met klembruggen monteren, maar nog niet vast-
draaien.
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M6 10 Nm
D03198-11
Linker valbeugel met framebescherming positioneren.
Tankbevestigingsrubber is correct op de brandstoftank
gepositioneerd.
Info
Componenten door afdekken tegen beschadiging
beschermen.
Schroef
4
monteren, maar nog niet vastdraaien.
13 SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS
176
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M10 45 Nm
Schroef
5
monteren, maar nog niet vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M6 10 Nm
D03197-11
Schroeven
6
met klembruggen monteren, maar nog niet vast-
draaien.
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M6 10 Nm
SERVICEWERKZAAMHEDEN CHASSIS 13
177
D03196-11
Schroefverbindingen
7
monteren en vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M6 10 Nm
Valbeugels zijn gelijkmatig ten opzichte van elkaar uitge-
lijnd.
Alle schroeven van de valbeugel vastdraaien.
Voorgeschreven waarde
Overige schroeven
chassis
M6 10 Nm
Overige schroeven
chassis
M10 45 Nm
14 REMSYSTEEM
178
14.1 Anti Blokkeer Systeem (ABS)
0
0
33
0
0
22
0
0
11
0
0
22
401662-01
De ABSunit
1
is onder het zadel gebouwd en bestaat uit de
hydraulische unit, besturingsunit voor de remelektronica en de
retourpomp. Er bevindt zich een wieltoerentalsensor
2
aan het
voor- en achterwiel.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVeranderingen aan het voertuig
beperken de functie van het ABS.
Laat het achterwiel bij vastgehouden voorwielrem
alleen doordraaien (burn out) als ABS is uitgeschakeld
en nooit op de openbare weg.
Breng geen wijzigingen aan de veerweg aan.
Gebruik bij het remsysteem uitsluitend door KTM vrij-
gegeven en aanbevolen reserveonderdelen.
Gebruik alleen door KTM vrijgegeven en aanbevolen
banden en wielen met de juiste snelheidsindex.
Neem de aangegeven bandenspanning in acht.
Servicewerkzaamheden en reparaties moeten vakkun-
dig worden uitgevoerd. (De geautoriseerde KTM-garage
is u graag van dienst.)
REMSYSTEEM 14
179
Waarschuwing
Vervallen van de toelating op de openbare weg en de verze-
keringAls de ABS compleet wordt uitgeschakeld, vervalt
de toelating van het voertuig voor de openbare weg.
Het voertuig alleen op afgezette trajecten en niet op
de openbare weg gebruiken, indien de ABS compleet
wordt uitgeschakeld.
Het ABS is een veiligheidssysteem, dat het blokkeren van de wie-
len bij het rechtuitrijden zonder inwerking van zijwaartse krachten
voorkomt.
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenRijhulpvoorzieningen kunnen
ongevallen alleen binnen de fysieke grenzen verhinderen.
Extreme rijsituaties zoals bagage met hoog zwaartepunt,
wisselende straatoppervlakken, steile hellingen of hard
remmen zonder ontkoppelen kunnen niet altijd worden
gecompenseerd.
Pas het rijgedrag aan de toestand van de rijweg en uw
rijvaardigheden aan.
Het ABS heeft twee modi, de ABSmodus Road en de ABSmodus
Offroad.
In de ABS-modus Road regelt het ABS beide wielen.
14 REMSYSTEEM
180
In de ABS-modus Offroad vindt geen ABS-regeling aan het achter-
wiel plaats. Het ABScontrolelampje°
3
knippert langzaam om u
aan de actieve ABSmodus Offroad te herinneren.
Info
In de ABSmodus Offroad kan het achterwiel blokkeren
gevaar voor vallen.
Het ABS werkt met twee onafhankelijk van elkaar werkende rem-
circuits (voorwiel- en achterwielrem). Als de besturingsunit voor
de remelektronica de blokkeerneiging van het wiel kent, begint
het ABS door het regelen van de remdruk te werken. De regeling
is merkbaar aan een licht pulserende remhendel resp. licht pulse-
rend rempedaal.
Het ABScontrolelampje
3
moet na het inschakelen van de ont-
steking gaan branden en nadat het voertuig is gaan rijden weer
uitgaan. Als het lampje na het optrekken niet uitgaat of tijdens
het rijden brandt, duidt dit op een fout in het ABS-systeem. Het
ABS is dan niet meer actief en de wielen kunnen bij het remmen
blokkeren. Het remsysteem zelf blijft gewoon werken, alleen de
ABS-regeling valt uit.
Het ABScontrolelampje kan ook gaan branden, als in extreme rij-
situaties het toerental van het voor- en achterwiel sterk van elkaar
afwijkt, bijvoorbeeld bij een wheelie of als het achterwiel door-
draait. Daardoor wordt het ABS uitgeschakeld.
Om het ABS weer te activeren, moet het voertuig worden
gestopt en de ontsteking uitgeschakeld. Als u weer met het
REMSYSTEEM 14
181
voertuig gaat rijden, wordt ook het ABS weer geactiveerd. Het
ABSwaarschuwingslampje gaat uit als het voertuig begint te
rijden.
14.2 Remschijven controleren
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenVersleten remschijven verminderen de remwerking.
Zorg ervoor dat versleten remschijven onmiddellijk worden vervangen. (De geautoriseerde KTM-garage
is u graag van dienst.)
400618-10
Dikte van de remschijven voor en achter op meerdere plekken
van de remschijf op de maat
A
controleren.
Info
Door slijtage vermindert de dikte van de remschijf in
het bereik van het raakvlak
1
van de remplaketten.
Remschijven - slijtagegrens
voor 4 mm
achter 4,5 mm
» Als de dikte van de remschijven onder de voorgeschreven
waarde ligt.
Remschijven van voorwielrem vervangen.
Remschijf van achterwielrem vervangen.
14 REMSYSTEEM
182
Remschijven voor en achter op beschadiging, scheuren en ver-
vorming controleren.
» Als de remschijf beschadigd, gescheurd of vervormd is:
Remschijven van voorwielrem vervangen.
Remschijf van achterwielrem vervangen.
14.3 Remvloeistofpeil voorwielrem controleren
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenHet remsysteem valt uit bij onvoldoende onderhoud.
Als het remvloeistofpeil onder de aangegeven markering of de aangegeven waarde daalt, is het remsys-
teem ondicht of zijn de remplaketten versleten.
Controleer het remsysteem en rij pas verder, als het probleem is opgelost. (De geautoriseerde KTM-
garage is u graag van dienst.)
Waarschuwing
Gevaar voor ongevallenTe oude remvloeistof vermindert de remwerking.
Controleer of de remvloeistof van de voor- en achterrem overeenkomstig het serviceschema wordt ver-
verst. (De geautoriseerde KTM-g