Facom V.580F Handleiding

Merk
Facom
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
V.580F
Type
Handleiding
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN,
DAN HET GEREEDSCHAP BEDIENEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK
GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE
VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
NL
INGEBRUIKNEMING VAN HET GEREEDSCHAP
• Dit gereedschap altijd bedienen, controleren en onderhouden
in overeenstemming met alle voorschriften (plaatselijk, staat,
federaal en land), die betrekking hebben op hand--gehouden/
hand--bediende pneumatische gereedschappen.
• Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van
de onderdelen dit gereedschap laten werken bij een maximale
luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa) bij de inlaat met een
luchttoevoerslang, die een inwendige diameter van
3/8” (10 mm) heeft.
• Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en de
luchttoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deel aan dit ge-
reedschap wordt aangebracht, verwijderd of afgesteld, of voordat
enig onderhoud aan dit gereedschap mag worden uitgevoerd.
• Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of
ttingen gebruiken.
• Zorg ervoor dat alle slangen en fi ttingen de juiste afmetingen
hebben en goed zijn vastgemaakt.
• Altijd schone, droge lucht gebruiken bij een maximum
luchtdruk van 90 psig. Stof, corroderende uitwasemingen en/of
te grote vochtigheid kunnen de motor van een drukluchtgereeds-
chap ruïneren.
De gereedschappen niet smeren met ontvlambare of vluchtige
vloeistoffen als petroleum, diesel of (straal) vliegtuigbrandstoffen.
• Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes
moeten worden vervangen.
• U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken.
Een koppeling, die direct aan de luchtinlaat is aangebracht, doet
de massa van het gereedschap toenemen en de beweeglijkheid
van het gereedschap afnemen.
• Voor een topprestatie moet de koppeling een slag groter zijn
dan de koppeling die bij het gereedschap wordt gebruikt. Een
koppeling die zich het dichtst bij het gereedschap bevindt mag
geen kleinere afmeting hebben dan de luchttoevoerslang.
LET WEL
Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het presta-
tievermogen van het gereedschap en een toeneming van het onderhoud ervan; het kan een vervallen van alle garantie--bepalingen tot gevolg hebben.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbezijnde erkende FACOM Servicenter.
GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP
• U moet te allen tijde oogbeschermers dragen wanneer u dit
gereedschap bedient of er onderhoudswerkzaamheden aan
uitvoert.
• Altijd oorbeschermers dragen wanneer dit gereedschap wordt
bediend.
• Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het
draaiende eind van het gereedschap.
• Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de
werking van enig persluchtgereedschap zowel tijdens de start als
gedurende het in bedrijf zijn.
• Steeds in een goede houding staan. Als u het gereedschap
bedient mag u zich niet te ver uitstrekken. Hoge reactiekoppels
kunnen voorkomen bij of beneden de aanbevolen luchtdruk.
• Persluchtgereedschappen kunnen tijdens gebruik ervan trillen.
Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke
houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen.
Stop met bediening van enig gereedschap wanneer u ongemak,
een tintelend gevoel of pijn ervaart.
Zoek medisch advies alvorens het werk te hervatten.
• Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpstuk-
ken gebruiken.
• Dit gereedschap is niet ontworpen om er mee in explosieve
omgevingen te werken.
• Dit gereedschap is niet geïsoleerd tegen elektrische schokken.
WAARSCHUWING
LABELS MET WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES
EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
WAARSCHUWING
U moet te allen tijde oogbeschermers dragen
wanneer u dit gereedschap bedient of er
onderhoudswerkzaamheden aan uitvoert.
WAARSCHUWING
Altijd oorbeschermers dragen wanneer dit
gereedschap wordt bediend.
WAARSCHUWING
Persluchtgereedscappen kunnen tijdens gebruik ervan
trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of
ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor
uw handen en armen. Stop met bediening van enig
gereedschap wanneer u ongemak, een tintelend
gevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens
werk te hervatten.
WAARSCHUWING
Het gereedschap niet aan de slang dragen.
ATTENTION
Steeds in een goede houding staan. Als u het gereed-
schap bedient mag U zich niet te ver uitstrekken.
WAARSCHUWING
Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en de
luchttoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deel
aan dit gereedschap wordt aangebracht, verwijderd of
afgesteld, of voordat enig onderhoud aan dit gereeds-
chap mag worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING
Bedienen tot een maximum luchtdruk van 90 psig (6.2
bar/620 kPa),
WAARSCHUWING
Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen
of fi ttingen gebruiken.
DE SMERING
FACOM NS.557-04
Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olievernevelaar.
Wij bevelen de FACOM N.553D gecombineerde reduceerventiel met
olievernevelaar en vochtafscheider aan.
Waar geen permanente olievernevelaar geïnstalleerd kan worden dient
men aan het einde van de werkdag ongeveer 1,5 cc. olie in de luchtinlaat te
spuiten.
Na elke 48 bedrijfsuren, of zoals de praktijk u heeft geleerd, de plug van de
oliekamer verwijderen en de oliekamer van het mechanisme vullen met de
hiertoe aanbevolen olie FACOM NS.557-04.
INGEBRUIKNEMING VAN HET GEREEDSCHAP
NU-V.580F_0207.indd 12-13NU-V.580F_0207.indd 12-13 24/05/2007 15:45:4524/05/2007 15:45:45

Document transcriptie

NL WAARSCHUWING WAARSCHUWING LABELS MET WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN, DAN HET GEREEDSCHAP BEDIENEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. INGEBRUIKNEMING VAN HET GEREEDSCHAP GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP • Dit gereedschap altijd bedienen, controleren en onderhouden in overeenstemming met alle voorschriften (plaatselijk, staat, federaal en land), die betrekking hebben op hand--gehouden/ hand--bediende pneumatische gereedschappen. • Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van de onderdelen dit gereedschap laten werken bij een maximale luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa) bij de inlaat met een luchttoevoerslang, die een inwendige diameter van 3/8” (10 mm) heeft. • Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en de luchttoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deel aan dit gereedschap wordt aangebracht, verwijderd of afgesteld, of voordat enig onderhoud aan dit gereedschap mag worden uitgevoerd. • Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen gebruiken. • Zorg ervoor dat alle slangen en fittingen de juiste afmetingen hebben en goed zijn vastgemaakt. • Altijd schone, droge lucht gebruiken bij een maximum luchtdruk van 90 psig. Stof, corroderende uitwasemingen en/of te grote vochtigheid kunnen de motor van een drukluchtgereedschap ruïneren. • De gereedschappen niet smeren met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen als petroleum, diesel of (straal) vliegtuigbrandstoffen. • Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes moeten worden vervangen. • U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken. Een koppeling, die direct aan de luchtinlaat is aangebracht, doet de massa van het gereedschap toenemen en de beweeglijkheid van het gereedschap afnemen. • Voor een topprestatie moet de koppeling een slag groter zijn dan de koppeling die bij het gereedschap wordt gebruikt. Een koppeling die zich het dichtst bij het gereedschap bevindt mag geen kleinere afmeting hebben dan de luchttoevoerslang. • U moet te allen tijde oogbeschermers dragen wanneer u dit gereedschap bedient of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoert. • Altijd oorbeschermers dragen wanneer dit gereedschap wordt bediend. • Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het draaiende eind van het gereedschap. • Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de werking van enig persluchtgereedschap zowel tijdens de start als gedurende het in bedrijf zijn. • Steeds in een goede houding staan. Als u het gereedschap bedient mag u zich niet te ver uitstrekken. Hoge reactiekoppels kunnen voorkomen bij of beneden de aanbevolen luchtdruk. • Persluchtgereedschappen kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met bediening van enig gereedschap wanneer u ongemak, een tintelend gevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens het werk te hervatten. WAARSCHUWING U moet te allen tijde oogbeschermers dragen wanneer u dit gereedschap bedient of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoert. WAARSCHUWING Persluchtgereedscappen kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met bediening van enig gereedschap wanneer u ongemak, een tintelend gevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens werk te hervatten. WAARSCHUWING Altijd oorbeschermers dragen wanneer dit gereedschap wordt bediend. WAARSCHUWING Het gereedschap niet aan de slang dragen. ATTENTION Steeds in een goede houding staan. Als u het gereedschap bedient mag U zich niet te ver uitstrekken. WAARSCHUWING WAARSCHUWING Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en de luchttoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deel aan dit gereedschap wordt aangebracht, verwijderd of afgesteld, of voordat enig onderhoud aan dit gereedschap mag worden uitgevoerd. Bedienen tot een maximum luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa), WAARSCHUWING Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen gebruiken. INGEBRUIKNEMING VAN HET GEREEDSCHAP DE SMERING • Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpstukken gebruiken. • Dit gereedschap is niet ontworpen om er mee in explosieve omgevingen te werken. • Dit gereedschap is niet geïsoleerd tegen elektrische schokken. LET WEL Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het prestatievermogen van het gereedschap en een toeneming van het onderhoud ervan; het kan een vervallen van alle garantie--bepalingen tot gevolg hebben. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbezijnde erkende FACOM Servicenter. NU-V.580F_0207.indd 12-13 EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. FACOM NS.557-04 Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olievernevelaar. Wij bevelen de FACOM N.553D gecombineerde reduceerventiel met olievernevelaar en vochtafscheider aan. Waar geen permanente olievernevelaar geïnstalleerd kan worden dient men aan het einde van de werkdag ongeveer 1,5 cc. olie in de luchtinlaat te spuiten. Na elke 48 bedrijfsuren, of zoals de praktijk u heeft geleerd, de plug van de oliekamer verwijderen en de oliekamer van het mechanisme vullen met de hiertoe aanbevolen olie FACOM NS.557-04. 24/05/2007 15:45:45
/