Facom DL.10EU Handleiding

Merk
Facom
Categorie
speelgoed
Model
DL.10EU
Type
Handleiding
A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm R1 mm R2 mm
DL.5 1400 2080 1500 820 450 80 465 1050 1250 97 kg 455 cm
3
DL.10EU 1670 2440 1800 820 - 80 - 1260 1550 130 kg 600 cm
3
DL.20EU 1690 2470 1870 820 - 200 - 1275 1570 180 1025 cm
3
WA.21
1
A
6
Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso
Manuel de instruções
Instrukcja obsługi
Betjeningsvejledning
Οδηγίες χρήσης
NU-DL.5-20EU/1008
GRUES
500 kg-1000 kg-2000 kg
500 kg-1000 kg-2000 kg
CRANES
KRÄNE
500 kg-1000 kg-2000 kg
KRAANE
500 kg-1000 kg-2000 kg
GRÚAS
500 kg-1000 kg-2000 kg
GRU
500 kg-1000 kg-2000 kg
GRUA
500 kg-1000 kg-2000 kg
DŹWIG
500 kg-1000 kg-2000 kg
KRAN
500 kg-1000 kg-2000 kg
ΓΕΡΑΝOI
500 kg-1000 kg-2000 kg
DL.5
800008
DL.10EU
799123
DL.5
DL.10EU
DL.20EU
821976
DL.20EU
Q.PMEDL5
Q.PMEDL10EU
Q.PMEDL20EU
2
54
Q.NU-DL.5-20EU/1008
10
9
$
%
+
ªKGªKG
$,

I
-!8)
ªKG
-!8)
-!8)
ªKG
-).)
#
'
!
&
"
2
2
DL.5
DL.5
DL.10EU
DL.20EU
7
"
"
"
"
"
"
ªKG
ªKG
ªKG
B
C
DL.5
DL.10EU
DL.20EU
DL.5
OPTION
OPTION
WAHL
DE KREUSE
OPCIÓN
OPZIONE
OPÇÃO
OPCJA
EKSTRAUDSTYR
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
DL.10EU
$
#
!
&
"
2
2
DL.5
DL.10EU
DL.20EU
3
8
DL.10F
DL.101
DL.5
DL.10EU
DL.20EU
ªKG
ªKG
ªKG
DL.10EU
ªKG
ªKG
ªKG
DL.20EU
ªKGªKG
$,%5

-!8)
ªKG
-!8)
-!8)
ªKG
-).)
I
DL.20EU
ªKGªKG
$,%5

I
-!8)
ªKG
-!8)
-!8)
ªKG
-).)
NU-DL.5-20EU_1008.indd 2 27/10/2008 11:35:51
NL
GARANTIE
Type D = 2 jaar. Zie de algemene voorwaarden in de catalogus FACOM of de tarieven van FACOM.
Onder voorbehoud van de inachtneming van alle hierboven beschreven instructies.
INBOUW
Aangezien het om zware elementen gaat, is het noodzakelijk om een beroep te doen op andere medewerkers om te helpen bij het inbouwen.
1.
Voor het monteren van poten (B1 en B2) van DL.5 kranen, moet de kraan op de vloer worden geplaatst met de wielen in de stand die wordt aangegeven op afb. (C). Begin met het uittrekken van drevel (B3) door hem te
draaien totdat de bevestigingsaanslag (B6) samenvalt met de opening. Wanneer de poten op de vloer staan, steekt u drevel (B3) in de openingen (B4, B5), totdat de bevestigingsaanslag (B6) samenvalt met de opening.
Draai de drevel enigszins vast om te verhinderen dat hij los raakt en om op deze wijze de poten in alle veiligheid vast te zetten aan het onderstel van de kraan. Ga omgekeerd te werk voor inklappen van de poten.
2. De montage van de kranen DL.10EU gebeurt door het plaatsen van kolom (E) op de poten (F) en door hem vast te zetten met behulp van de meegeleverde bouten. U moet vooraf de wielen stutten om te voorkomen dat
de kraan beweegt.
Vervolgens monteert u de mast (G) en zijn glijrail (H) op de kolom en als laatste de hydraulische eenheid (I) op een steunstuk van de kolom. U sluit deze handeling af door de middelste zuiger te bevestigen op de mast (G)
met behulp van een drevel en twee elastische ringen.
BEDIENING EN WERKING
1. Voorafgaande aan de inbouw moet eerst het hydraulisch circuit worden ontlucht om de lucht te verwijderen uit de klepsystemen van de hydraulische eenheid. Hiervoor gaat u achter de kraan staan, draait de hendel van
het aggregaat (9) 90º terwijl u de pomp (10) van de hydraulische eenheid verschillende keren aanzet. Wanneer u de hendel (9) weer loslaat, is de kraan gereed voor gebruik. Als u de pomp wilt aanzetten, zet u de
hydraulische eenheid in de meest praktische werkstand.
2. U kunt heffen door de hendel te activeren (10); aangezien deze kan verdraaien, kunt u de meest praktische stand kiezen. Als u een motor wilt heffen, haakt u deze vast aan de ankerpunten die door de fabrikant worden
aanbevolen.
3. Als u de kraan in verschillende posities wilt gebruiken, dan moet de glijrail goed worden vastgezet in de aanslagbout (7).
4. U laat de last zakken door de hendel te draaien. (9). Met dit systeem kunt u het neerlaten nauwkeurig afstellen en controleren met de hand.
Zodra de gebruiker de hendel niet meer beweegt, zal de neerlatende beweging worden onderbroken.
5. Na gebruik van de kraan moet de zuiger van de hydraulische eenheid volledig ingetrokken zijn. Hieraan voorafgaand moet eerst de glijrail in de beginpositie (7) worden gezet.
ONDERHOUD
Belangrijk. Onderhoud en reparaties van de kraan mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat speciaal hiervoor is opgeleid en over de nodige ervaring en kennis beschikt van hydraulische systemen
die voor deze apparaten worden gebruikt.
1. De assen en bewegende onderdelen van de kraan (9) moeten regelmatig worden schoongemaakt en de kraan moet altijd schoon worden gehouden en beschermd tegen een bijtende omgeving.
2. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
3. Gebruik de kraan niet meer als hij abnormaal zware lasten heeft geheven of als hij ergens tegenaan is gebotst, totdat het probleem is verholpen.
4. Als het oliepeil moet worden gecontroleerd of als de olie moet worden ververst, demonteert u de hydraulische eenheid en, wanneer de zuiger helemaal is ingetrokken, verwijdert u de vuldop en tapt u de inhoud af in een
container. Met het hydraulische circuit in horizontale stand giet u de nodige hoeveelheid in voor elk model, in overeenstemming met de instructies. Zorg dat er geen vuil binnendringt tijdens het olie bijvullen.
Belangrijk. te veel olie ten opzichte van het vereiste volume kan verhinderen dat het apparaat goed functioneert.
5. Gebruik hydraulische olie van het type HL of HM en van ISO-viscositeitsklasse met een kinematische viscositeit van 30 cSt bij 40º C of met een Engler viscositeit van 3 bij 50º C.
Zeer belangrijk. Gebruik nooit remvloeistof.
6. Wanneer de kraan niet wordt gebruikt, moet hij volledig worden ingetrokken in de laagste stand voor een minimale oxidatie van de zuiger (11).
Wij raden u aan om een oxidatieremmer aan te brengen op de hoofdzuiger en op de pompzuiger.
7. Bewaar uw kraan op een droge, schone plaats, buiten bereik van kinderen.
8. Aan het einde van de levensduur van de kraan, verwijdert u de olie die hij bevat en laat u hem recyclen door een hiervoor bevoegd bedrijf; doe de kraan weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
9. Sets van reserveonderdelen die uitsluitend voegwerk bevatten en van onderdelen moeten worden besteld met vermelding van het bestelnummer dat u aantreft in de tabel.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker dient kennis genomen te hebben van de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen alvorens de kraan te gebruiken.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan tot onherstelbare beschadiging van de kraan leiden, en zelfs tot letsel bij de gebruikers.
De werknemers die belast zijn met het gebruik of het serviceonderhoud van de werkapparatuur dienen goed geïnformeerd te worden en met name over de gebruiksvoorwaarden van de werkapparatuur en de instructies of
de voorschriften hieromtrent.
Controle van de hefapparatuur:
- Controle van de inbedrijfname, die tijdens de eerste ingebruikname van het apparaat in het bedrijf dient te worden uitgevoerd, of dit nu nieuw of tweedehands is.
-
Controle van de vernieuwde inbedrijfname, die uitgevoerd dient te worden tijdens demontage en montage, wijziging, belangrijke reparatie of na een ongeval veroorzaakt door een defect aan het apparaat.
- Algemene periodieke controles die regelmatig dienen te worden uitgevoerd, om op tijd beschadigingen op te merken die een gevaar zouden kunnen betekenen.
Deze controles betreffen mechanisch bewogen en door menselijke kracht bewogen apparaten. Het resultaat van deze controles moet genoteerd worden in het veiligheidsregister dat door de bedrijfsleider geopend moet worden.
Wanneer de apparatuur defect is, moet deze onmiddellijk gerepareerd worden of dient het gebruik hiervan verboden te worden.
Bij handmatige verwerking moet het personeel kunnen beschikken over de benodigde individuele beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, die bij voorkeur ongevoelig zijn voor koolwaterstoffen, veiligheidshandschoenen, enz.
In geval van mechanische verwerking is het verboden om, behalve bij tests of proeven, een last hoger op te tillen dan op het apparaat staat aangegeven.
Tijdens het gebruik van de kraan moet men er met name op letten dat:
1. de maximale gebruikslast (1) op de kraan vermeld staat,
2. iedere kraan gecontroleerd wordt:
- jaarlijks bij een normaal gebruik,
- halfjaarlijks bij een intensief gebruik,
- onmiddellijk na een gebruik onder bijzondere omstandigheden, met name bij een incidentele overbelasting.
De kranen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het ophijsen of laten zakken of verplaatsen van een last.
WAARSCHUWINGEN!
1. Controleer, alvorens een last op te tillen, of dit zich op een stabiel, vlak, horizontaal en schoon oppervlak bevindt (geen vet en olie) (2).
2. Zorg dat het op te tillen voertuig volledig stil staat (3).
3. Gebruik voor het optillen van een last een ander geschikt middel, bijvoorbeeld een FACOM assteun CR.S6 (4).
4. Om het verschuiven van het geheel te voorkomen, dient u altijd de lading goed in het midden van de kraan (6) te plaatsen met behulp van FACOM lastverdeler DL.101.
5. Nimmer een verlengstuk gebruiken (5).
6. Controleer regelmatig het oliepeil (8). Daarentegen kan teveel olie de apparatuur beschadigen of ontregelen (zie «instructies voor gebruik»).
7. Wanneer u de olie ververst, gebruik dan nooit remvloeistof, alcohol, glycerine, reinigingsmiddelen, motorolie of afgewerkte olie. Het gebruik van verontreinigde olie kan tot inwendige schade van uw materiaal leiden.
Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met uw FACOM dealer bij wie u uw materiaal gekocht heeft. FACOM beveelt de olie met referentie WA.21 aan.
8.
Controleer of het etiket met voorzorgsmaatregelen steeds leesbaar blijft. Om uw apparaat in overeenstemming met de normen te brengen, zijn deze etiketten (A) en de gebruikshandleiding (
Q.NU-DL.5-20EU/1008)
verkrijgbaar.
INSTRUCTIES VOOR HET JUISTE GEBRUIK
1. Voor ieder gebruik dient de kraan gecontroleerd te worden. U moet met name controleren of er geen olie lekt en er geen onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
2. Defecte onderdelen dienen onmiddellijk door geschoold personeel door originele FACOM onderdelen vervangen te worden.
3. Leder onderdeel van de kraan moet gecontroleerd worden in geval van een als abnormaal beschouwde belasting of na een schok.
11
NU-DL.5-20EU_1008.indd 6 27/10/2008 11:37:02
FR - Pochette d'entretien
EN - Maintenance kit
DE - Wartungssatz
NL - Onderhousset
ES - Bolsa de mantenimiento
IT - Kit di ricambio
PO - Bolsa de manutenção
PL - Zestaw naprawczy
DK - Reparationssæt
GR - Σετ φλάντζες ανυψωτικού εμβόλου
"
"
DL.5 DL.10EU DL.20EU
1 DL.5C2 DL.10C2 DL.20C2
2 DL.5C31M
3 DL.510RFC DL.20RFC
4 DL.510C84M DL.20C84M
5 DL.5C6M DL.10C6M DL.20C6M
6 DL.5MC60 - -
7 DL.510-1166 DL.20-1166
8
DL.510C21M
DL.5
"
"
DL.10EU
DL.20EU
%
&
ª (
)
1
DL.5
DL.10EU
DL.20EU
3
"
"
"
"
"
"
NU-DL.5-20EU_1008.indd 13 27/10/2008 11:37:08
Date
Date
Datum
Datum
Fecha
Data
Data
Data
Dato
Ημερομηνία
Nom des intervenants
Carried out by
Name der Ausführenden
Naam van de tussenkomende partijen
Nombre de los interventores
Nome dei tecnici intervenuti
Nome dos intervenientes
Nazwisko wykonującego interwencję
Teknikernes navn
Όνομα τεχνικών
Entreprise
Company
Unternehmen
Onderneming
Empresa
Azienda
Empresa
Firma
Virksomhed
Δραστηριότητα
Nature de l’opération
Type of operation
Art der Maßnahme
Aard van de verrichting
Tipo de operación
Natura dell’operazione
Natureza da operação
Rodzaj operacji
Arbejdets art
Είδος εργασίας
Liste des opérations de maintenance, vérifi cations périodiq
u
List of maintenance operations, periodic inspecti
o
Liste der am Material durchgeführten Wartungsmaßnahmen, re
g
Lijst van de onderhoudsverrichtingen, periodieke verifi cati
e
Lista de las operaciones de mantenimiento, verifi caciones pe
r
Elenco delle operazioni di manutenzione, verifi ca peri
Lista das operações de manutenção, verifi caçõe
s
Lista operacji przeglądów, kontroli okresowych, wy
m
Liste over vedligeholdelsesarbejde, periodiske eftersyn,
u
Κατάλογος εργασιών συντήρησης, περιοδικοί έλεγχοι,
NU-DL.5-20EU_1008.indd 16 27/10/2008 11:40:19
Date
Date
Datum
Datum
Fecha
Data
Data
Data
Dato
Ημερομηνία
Nom des intervenants
Carried out by
Name der Ausführenden
Naam van de tussenkomende partijen
Nombre de los interventores
Nome dei tecnici intervenuti
Nome dos intervenientes
Nazwisko wykonującego interwencję
Teknikernes navn
Όνομα τεχνικών
Entreprise
Company
Unternehmen
Onderneming
Empresa
Azienda
Empresa
Firma
Virksomhed
Δραστηριότητα
Nature de l’opération
Type of operation
Art der Maßnahme
Aard van de verrichting
Tipo de operación
Natura dell’operazione
Natureza da operação
Rodzaj operacji
Arbejdets art
Είδος εργασίας
Liste des opérations de maintenance, vérifi cations périodiq
u
List of maintenance operations, periodic inspecti
o
Liste der am Material durchgeführten Wartungsmaßnahmen, re
g
Lijst van de onderhoudsverrichtingen, periodieke verifi cati
e
Lista de las operaciones de mantenimiento, verifi caciones pe
r
Elenco delle operazioni di manutenzione, verifi ca peri
Lista das operações de manutenção, verifi caçõe
s
Lista operacji przeglądów, kontroli okresowych, wy
m
Liste over vedligeholdelsesarbejde, periodiske eftersyn,
u
Κατάλογος εργασιών συντήρησης, περιοδικοί έλεγχοι,
NU-DL.5-20EU_1008.indd 18 27/10/2008 11:40:21

Document transcriptie

2 % 2 2 2 $ " $ " ! !  #  ' ªKG ªKG ªKG A mm DL.5 1400 DL.10EU 1670 DL.20EU 1690 & ªKG ªKG ªKG DL.10EU & B mm 2080 2440 2470 # DL.5 C mm 1500 1800 1870 DL.10EU DL.20EU  D mm 820 820 820 DL.20EU E mm 450 - F mm 80 80 200 ªKG ªKG ªKG G mm R1 mm R2 mm 465 1050 1250 97 kg 455 cm3 1260 1550 130 kg 600 cm3 1275 1570 180 1025 cm3 DL.5 DL.10EU DL.20EU 800008 799123 821976 ■ GRUES 500 kg-1000 kg-2000 kg ■ 500 kg-1000 kg-2000 kg CRANES DL.5 + DL.10EU DL.20EU DL.5 ■ KRÄNE 500 kg-1000 kg-2000 kg ■ KRAANE 500 kg-1000 kg-2000 kg ■ GRÚAS 500 kg-1000 kg-2000 kg DL.10EU ■ GRU 500 kg-1000 kg-2000 kg ■ GRUA 500 kg-1000 kg-2000 kg ■ DŹWIG 500 kg-1000 kg-2000 kg DL.20EU ■ KRAN 500 kg-1000 kg-2000 kg ■ ΓΕΡΑΝOI 500 kg-1000 kg-2000 kg Notice d'instructions Instruction manual Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Manuel de instruções Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Οδηγίες χρήσης NU-DL.5-20EU/1008 Q.NU-DL.5-20EU/1008 WA.21 1 2 3 $, $,%5 ªKGªKG $,%5 ªKGªKG I ªKGªKG I I -!8) -).) -!8) -!8) ªKG -!8) ªKG -).) -!8) ªKG -!8) -!8) ªKG -).) -!8) ªKG 4 5 6 A Q.PMEDL5 Q.PMEDL10EU Q.PMEDL20EU OPTION OPTION WAHL DE KREUSE OPCIÓN OPZIONE OPÇÃO OPCJA EKSTRAUDSTYR ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 8 7 DL.10F DL.101 DL.5 DL.10EU DL.20EU DL.5 DL.5 DL.10EU DL.20EU DL.5 DL.10EU DL.20EU 10 " " " " " " B C -!8) ªKG 9 NL VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER De gebruiker dient kennis genomen te hebben van de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen alvorens de kraan te gebruiken. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan tot onherstelbare beschadiging van de kraan leiden, en zelfs tot letsel bij de gebruikers. De werknemers die belast zijn met het gebruik of het serviceonderhoud van de werkapparatuur dienen goed geïnformeerd te worden en met name over de gebruiksvoorwaarden van de werkapparatuur en de instructies of de voorschriften hieromtrent. Controle van de hefapparatuur: - Controle van de inbedrijfname, die tijdens de eerste ingebruikname van het apparaat in het bedrijf dient te worden uitgevoerd, of dit nu nieuw of tweedehands is. - Controle van de vernieuwde inbedrijfname, die uitgevoerd dient te worden tijdens demontage en montage, wijziging, belangrijke reparatie of na een ongeval veroorzaakt door een defect aan het apparaat. - Algemene periodieke controles die regelmatig dienen te worden uitgevoerd, om op tijd beschadigingen op te merken die een gevaar zouden kunnen betekenen. Deze controles betreffen mechanisch bewogen en door menselijke kracht bewogen apparaten. Het resultaat van deze controles moet genoteerd worden in het veiligheidsregister dat door de bedrijfsleider geopend moet worden. Wanneer de apparatuur defect is, moet deze onmiddellijk gerepareerd worden of dient het gebruik hiervan verboden te worden. Bij handmatige verwerking moet het personeel kunnen beschikken over de benodigde individuele beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, die bij voorkeur ongevoelig zijn voor koolwaterstoffen, veiligheidshandschoenen, enz. In geval van mechanische verwerking is het verboden om, behalve bij tests of proeven, een last hoger op te tillen dan op het apparaat staat aangegeven. Tijdens het gebruik van de kraan moet men er met name op letten dat: 1. de maximale gebruikslast (1) op de kraan vermeld staat, 2. iedere kraan gecontroleerd wordt: - jaarlijks bij een normaal gebruik, - halfjaarlijks bij een intensief gebruik, - onmiddellijk na een gebruik onder bijzondere omstandigheden, met name bij een incidentele overbelasting. De kranen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het ophijsen of laten zakken of verplaatsen van een last. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WAARSCHUWINGEN! Controleer, alvorens een last op te tillen, of dit zich op een stabiel, vlak, horizontaal en schoon oppervlak bevindt (geen vet en olie) (2). Zorg dat het op te tillen voertuig volledig stil staat (3). Gebruik voor het optillen van een last een ander geschikt middel, bijvoorbeeld een FACOM assteun CR.S6 (4). Om het verschuiven van het geheel te voorkomen, dient u altijd de lading goed in het midden van de kraan (6) te plaatsen met behulp van FACOM lastverdeler DL.101. Nimmer een verlengstuk gebruiken (5). Controleer regelmatig het oliepeil (8). Daarentegen kan teveel olie de apparatuur beschadigen of ontregelen (zie «instructies voor gebruik»). Wanneer u de olie ververst, gebruik dan nooit remvloeistof, alcohol, glycerine, reinigingsmiddelen, motorolie of afgewerkte olie. Het gebruik van verontreinigde olie kan tot inwendige schade van uw materiaal leiden. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met uw FACOM dealer bij wie u uw materiaal gekocht heeft. FACOM beveelt de olie met referentie WA.21 aan. Controleer of het etiket met voorzorgsmaatregelen steeds leesbaar blijft. Om uw apparaat in overeenstemming met de normen te brengen, zijn deze etiketten (A) en de gebruikshandleiding (Q.NU-DL.5-20EU/1008) verkrijgbaar. INSTRUCTIES VOOR HET JUISTE GEBRUIK 1. Voor ieder gebruik dient de kraan gecontroleerd te worden. U moet met name controleren of er geen olie lekt en er geen onderdelen beschadigd zijn of ontbreken. 2. Defecte onderdelen dienen onmiddellijk door geschoold personeel door originele FACOM onderdelen vervangen te worden. 3. Leder onderdeel van de kraan moet gecontroleerd worden in geval van een als abnormaal beschouwde belasting of na een schok. INBOUW Aangezien het om zware elementen gaat, is het noodzakelijk om een beroep te doen op andere medewerkers om te helpen bij het inbouwen. 1. Voor het monteren van poten (B1 en B2) van DL.5 kranen, moet de kraan op de vloer worden geplaatst met de wielen in de stand die wordt aangegeven op afb. (C). Begin met het uittrekken van drevel (B3) door hem te draaien totdat de bevestigingsaanslag (B6) samenvalt met de opening. Wanneer de poten op de vloer staan, steekt u drevel (B3) in de openingen (B4, B5), totdat de bevestigingsaanslag (B6) samenvalt met de opening. Draai de drevel enigszins vast om te verhinderen dat hij los raakt en om op deze wijze de poten in alle veiligheid vast te zetten aan het onderstel van de kraan. Ga omgekeerd te werk voor inklappen van de poten. 2. De montage van de kranen DL.10EU gebeurt door het plaatsen van kolom (E) op de poten (F) en door hem vast te zetten met behulp van de meegeleverde bouten. U moet vooraf de wielen stutten om te voorkomen dat de kraan beweegt. Vervolgens monteert u de mast (G) en zijn glijrail (H) op de kolom en als laatste de hydraulische eenheid (I) op een steunstuk van de kolom. U sluit deze handeling af door de middelste zuiger te bevestigen op de mast (G) met behulp van een drevel en twee elastische ringen. BEDIENING EN WERKING 1. Voorafgaande aan de inbouw moet eerst het hydraulisch circuit worden ontlucht om de lucht te verwijderen uit de klepsystemen van de hydraulische eenheid. Hiervoor gaat u achter de kraan staan, draait de hendel van het aggregaat (9) 90º terwijl u de pomp (10) van de hydraulische eenheid verschillende keren aanzet. Wanneer u de hendel (9) weer loslaat, is de kraan gereed voor gebruik. Als u de pomp wilt aanzetten, zet u de hydraulische eenheid in de meest praktische werkstand. 2. U kunt heffen door de hendel te activeren (10); aangezien deze kan verdraaien, kunt u de meest praktische stand kiezen. Als u een motor wilt heffen, haakt u deze vast aan de ankerpunten die door de fabrikant worden aanbevolen. 3. Als u de kraan in verschillende posities wilt gebruiken, dan moet de glijrail goed worden vastgezet in de aanslagbout (7). 4. U laat de last zakken door de hendel te draaien. (9). Met dit systeem kunt u het neerlaten nauwkeurig afstellen en controleren met de hand. Zodra de gebruiker de hendel niet meer beweegt, zal de neerlatende beweging worden onderbroken. 5. Na gebruik van de kraan moet de zuiger van de hydraulische eenheid volledig ingetrokken zijn. Hieraan voorafgaand moet eerst de glijrail in de beginpositie (7) worden gezet. ONDERHOUD Belangrijk. Onderhoud en reparaties van de kraan mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat speciaal hiervoor is opgeleid en over de nodige ervaring en kennis beschikt van hydraulische systemen die voor deze apparaten worden gebruikt. 1. De assen en bewegende onderdelen van de kraan (9) moeten regelmatig worden schoongemaakt en de kraan moet altijd schoon worden gehouden en beschermd tegen een bijtende omgeving. 2. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. 3. Gebruik de kraan niet meer als hij abnormaal zware lasten heeft geheven of als hij ergens tegenaan is gebotst, totdat het probleem is verholpen. 4. Als het oliepeil moet worden gecontroleerd of als de olie moet worden ververst, demonteert u de hydraulische eenheid en, wanneer de zuiger helemaal is ingetrokken, verwijdert u de vuldop en tapt u de inhoud af in een container. Met het hydraulische circuit in horizontale stand giet u de nodige hoeveelheid in voor elk model, in overeenstemming met de instructies. Zorg dat er geen vuil binnendringt tijdens het olie bijvullen. Belangrijk. te veel olie ten opzichte van het vereiste volume kan verhinderen dat het apparaat goed functioneert. 5. Gebruik hydraulische olie van het type HL of HM en van ISO-viscositeitsklasse met een kinematische viscositeit van 30 cSt bij 40º C of met een Engler viscositeit van 3 bij 50º C. Zeer belangrijk. Gebruik nooit remvloeistof. 6. Wanneer de kraan niet wordt gebruikt, moet hij volledig worden ingetrokken in de laagste stand voor een minimale oxidatie van de zuiger (11). 11 Wij raden u aan om een oxidatieremmer aan te brengen op de hoofdzuiger en op de pompzuiger. 7. Bewaar uw kraan op een droge, schone plaats, buiten bereik van kinderen. 8. Aan het einde van de levensduur van de kraan, verwijdert u de olie die hij bevat en laat u hem recyclen door een hiervoor bevoegd bedrijf; doe de kraan weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. 9. Sets van reserveonderdelen die uitsluitend voegwerk bevatten en van onderdelen moeten worden besteld met vermelding van het bestelnummer dat u aantreft in de tabel. GARANTIE Type D = 2 jaar. Zie de algemene voorwaarden in de catalogus FACOM of de tarieven van FACOM. Onder voorbehoud van de inachtneming van alle hierboven beschreven instructies. DL.5 " "  " " " " " " " " DL.10EU DL.20EU 'ª ª ( ) %  & DL.10EU DL.20EU DL.5 FR - Pochette d'entretien EN - Maintenance kit DE - Wartungssatz NL - Onderhousset ES - Bolsa de mantenimiento IT - Kit di ricambio PO - Bolsa de manutenção PL - Zestaw naprawczy DK - Reparationssæt GR - Σετ φλάντζες ανυψωτικού εμβόλου   3  1 DL.5 DL.10EU DL.20EU DL.5C2 DL.10C2 DL.20C2 2  1  DL.5C31M 3 DL.510RFC DL.20RFC 4 DL.510C84M DL.20C84M 5 DL.5C6M DL.10C6M DL.20C6M 6 DL.5MC60 - - 7 8 DL.510-1166 DL.510C21M DL.20-1166 Liste des opérations de maintenance, vérifications périodiqu List of maintenance operations, periodic inspectio Liste der am Material durchgeführten Wartungsmaßnahmen, reg Lijst van de onderhoudsverrichtingen, periodieke verificatie Lista de las operaciones de mantenimiento, verificaciones per Elenco delle operazioni di manutenzione, verifica peri Lista das operações de manutenção, verificações Lista operacji przeglądów, kontroli okresowych, wym Liste over vedligeholdelsesarbejde, periodiske eftersyn, u Κατάλογος εργασιών συντήρησης, περιοδικοί έλεγχοι, Date Date Datum Datum Fecha Data Data Data Dato Nom des intervenants Carried out by Name der Ausführenden Naam van de tussenkomende partijen Nombre de los interventores Nome dei tecnici intervenuti Nome dos intervenientes Nazwisko wykonującego interwencję Teknikernes navn Entreprise Company Unternehmen Onderneming Empresa Azienda Empresa Firma Virksomhed Ημερομηνία Όνομα τεχνικών Δραστηριότητα Nature de l’opération Type of operation Art der Maßnahme Aard van de verrichting Tipo de operación Natura dell’operazione Natureza da operação Rodzaj operacji Arbejdets art Είδος εργασίας Liste des opérations de maintenance, vérifications périodiqu List of maintenance operations, periodic inspectio Liste der am Material durchgeführten Wartungsmaßnahmen, reg Lijst van de onderhoudsverrichtingen, periodieke verificatie Lista de las operaciones de mantenimiento, verificaciones per Elenco delle operazioni di manutenzione, verifica peri Lista das operações de manutenção, verificações Lista operacji przeglądów, kontroli okresowych, wym Liste over vedligeholdelsesarbejde, periodiske eftersyn, u Κατάλογος εργασιών συντήρησης, περιοδικοί έλεγχοι, Date Date Datum Datum Fecha Data Data Data Dato Nom des intervenants Carried out by Name der Ausführenden Naam van de tussenkomende partijen Nombre de los interventores Nome dei tecnici intervenuti Nome dos intervenientes Nazwisko wykonującego interwencję Teknikernes navn Entreprise Company Unternehmen Onderneming Empresa Azienda Empresa Firma Virksomhed Ημερομηνία Όνομα τεχνικών Δραστηριότητα Nature de l’opération Type of operation Art der Maßnahme Aard van de verrichting Tipo de operación Natura dell’operazione Natureza da operação Rodzaj operacji Arbejdets art Είδος εργασίας
/

Deze handleiding is ook geschikt voor