AEG DBS7146GRU Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

D Anleitung ..............................3–20
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg-
fältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών
....................3–20
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
GB Instruction book ............21–27
Before using the appliance for the
rst time, please read the safety
advice on page 22 carefully.
NL Gebruiksaanwijzing .......3–20
Lees, voordat u het strijkijzer voor de
eerste keer gebruikt, zorgvuldig het
veiligheidsadvies op pagina 6.
F Mode d’emploi ..................3–20
Avant d'utiliser le fer pour la premi-
ère fois, veuillez lire attentive-ment
les consignes de sécurité en page 7.
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 2 2015-05-25 10:16:44
3
D
GR
NL
F
GB
D GR NL F
A. Dampf-Knopf
B. Weicher Gri
C. Temperatur-Justiermarke
D. Temperatur-Wahlscheibe
E. Temperaturanzeige
F. Dampeitung
G. Netzkabel
H. Netzkabelaufbewahrung
I. Dampferzeuger
J. Wassertank
K. Wassertankdeckel
L. Maximale
Wasserstandsanzeige
M. CARESSIUM™-Keramik-
Bügelsohle
N. Bügeleisen-Ablage
O. Schieberegler für
Dampfaktivierung (AUTO-
MANUELLE DAMPFFUNKTION)
P. Schalter für
Dampfmengenregulierung
Q. Kontrollleuchte für
Dampfmengenregulierung
R. Stromanzeige
S. Betriebsknopf
T. Sicherheitsabdeckung des
Dampferzeugers
U. Flacher Schlüssel für
Dampferzeuger
V. Dampeitungsbehälter
W. Tragegri
Teile
A. Κουμπί ατμού
B. Απαλή λαβή
C. Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας
D. Διακόπτης επιλογής
θερμοκρασίας
E. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
F. Σωλήνας ατμού
G. Καλώδιο τροφοδοσίας
Η. Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
τροφοδοσίας
Ι. Μονάδα μπόιλερ
J. Δοχείο νερού
K. Καπάκι δοχείου νερού
L. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού.
M. Κεραμική πλάκα CARESSIUM™
N. Σημείο ανάπαυσης σίδερου
O. Μοχλός ενεργοποίησης ατμού
(AUTO-MANUAL STEAM)
P. Μοχλός ελέγχου επιπέδου
ατμού
Q. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου
ατμού
R. Λυχνία λειτουργίας
S. Διακόπτης λειτουργίας
T. Κάλυμμα ασφαλείας μπόιλερ
U. Επίπεδο κλειδί μπόιλερ
V. Χώρος αποθήκευσης
καλωδίου ατμού
W. Χειρολαβή μεταφοράς
Εξαρτήματα
A. Stoomknop
B. Handvat
C. Temperatuurindicatie
D. Temperatuurregelaar
E. Lampje temperatuurindicator
F. Stoompijp
G. Stroomkabel
H. Stroomkabelbeschermer
I. Boilereenheid
J. Waterreservoir
K. Deksel van watertank
L. Indicator maximaal
waterniveau
M. CARESSIUM™ keramische
funderingsplaat
N. Strijkijzersteunplaat
O. Schuifregelaar voor
stoomactivatie (AUTO-
MANUAL STEAM)
P. Stoombedieningsknop
Q. Controlelampje voor
stoomniveau
R. Aan-lampje
S. Aan-/uitknop
T. Veiligheidsdop voor boiler
U. Platte sleutel voor boiler
V. Opbergmogelijkheid
stoomkabel
W. Draaghandgreep
Onderdelen
A. Touche Vapeur
B. Poignée ergonomique
C. Repère de température
D. Sélecteur de température
E. Voyant indicateur de
température
F. Tuyau Cordon vapeur
G. Cordon d’alimentation
H. Rangement du cordon
d’alimentation
I. Chaudière
J. Réservoir d’eau
K. Couvercle du réservoir d’eau
L. Indicateur du niveau d’eau
maximal
M. Semelle en céramique
CARESSIUM™
N. Socle du fer
O. Activateur vapeur (AUTO/
MANUEL)
P. Bouton de contrôle du niveau
de vapeur
Q. Voyant du niveau de vapeur
R. Voyant Marche/Arrêt
S. Bouton d’alimentation
T. Bouchon de sécurité de la
chaudière
U. Clé plate de la chaudière
V. Rangement du tuyau cordon
vapeur
W. Poignée de transport
Éléments
Q
P
S
R
B
G
H
I
V
J
L
D
A
C
E
O
M
N
W
K
F
T
U
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 3 2015-05-25 10:16:46
6
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de
eerste keer in gebruik neemt.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer
het strijkijzer aan staat of afkoelt.
De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik
.
Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen om
AEG AquaSense met gelterd water te gebruiken, waardoor onzuiverheden zoals
kalkaanslag worden verwijderd. Gebruik anders gedestilleerd water of een mengsel
van 50% gedestilleerd water, 50% kraanwater als het kraanwater erg hard is.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de
spanning en frequentie voldoen aan de specicaties op het classicatieplaatje!
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het
snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwaliceerde persoon
worden vervangen om risicos te vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de
voet wordt geplaatst stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het
stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.
De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met
water wordt gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het
apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
De vulopening mag niet worden geopend tijdens het gebruik.
Verwijder vóór het vullen van het waterreservoir de stekker uit het stopcontact.
Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals
op het apparaat is aangegeven.
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of
onjuist gebruik.
Giet geen azijn, ontkalkingsmiddelen of andere geparfumeerde stoen in het
reservoir. Anders wordt mogelijk de garantie ongeldig.
Waarschuwing! Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het strijkijzer op de
standaard afkoelen voordat u het reinigt.
De apparaten zijn conform de Richtlijnen 2006/95/EG en EMC 2004/108/EG.
HOUD U ALTIJD AAN DEZE INSTRUCTIES.
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 6 2015-05-25 10:16:46
9
D
GR
NL
F
GB
NL
Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
Strijkschema /
F
Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidier.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Mélanges de cotons
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner
la température adaptée à la bre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau!
Tableau de repassage
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 9 2015-05-25 10:16:46
10
D
GR
NL
F
1.
Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern und
reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem
angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie
das Dampfbügeleisen horizontal auf dem
Bügelbrett oder auf einer hitzebeständigen,
sicheren Oberäche, die auf gleicher
Höhe mit dem Bügelbrett ist. Wickeln Sie
das Netzkabel und die Dampeitung ab
und glätten Sie diese. Beim erstmaligen
Einschalten können vorübergehend
Dämpfe/Gerüche auftreten.
3.
Füllen Sie den Wasserbehälter stets
bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser
(A). Entfernen Sie den Wassertankdeckel.
Vorsicht! Bedienen Sie das Gerät niemals
ohne Wasser im Tank.
Erste Schritte /
2. Önen Sie den Wassertankdeckel. Füllen
Sie den Wassertank mit kaltem Wasser. Es wird
empfohlen, mit dem AquaSense™-Wasserlter
geltertes Wasser ohne Verunreinigungen
oder Kalkrückstände zu verwenden. Alternativ
empfehlen wir die Verwendung von
destilliertem Wasser oder einer Mischung aus
50% destilliertem und 50% Leitungswasser,
falls das Leitungswasser besonders hart ist.
Leeren Sie den Wassertank, um Fremdpartikel,
die vom Herstellungsprozess zurückgeblieben
sind, herauszuspülen.
1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε
όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και
τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα.
Τοποθετήστε το σίδερο-ατμοποιητή
οριζόντια πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω
σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, ασφαλή
επιφάνεια στο ίδιο ύψος με αυτό της
σιδερώστρας.
Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό
καλώδιο και το καλώδιο ατμού. Κατά
την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου
ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί
ατμοί/οσμές.
3. Να γεμίζετε πάντα το δοχείο
νερού στο μέγιστο επίπεδο (MAX)
χρησιμοποιώντας κρύο νερό (A).
Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του
δοχείου νερού.
Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
τη συσκευή αν το δοχείο δεν περιέχει
νερό.
Ξεκινώντας
2. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού.
Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο
νερό AEG AquaSense, για την αφαίρεση
ρύπων όπως άλατα. Διαφορετικά,
χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό ή ένα
μείγμα από 50% αποσταγμένο νερό και 50%
νερό βρύσης, αν το νερό της βρύσης είναι
ιδιαίτερα σκληρό. Αδειάστε το δοχείο νερού
για να το ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδια
τα οποία ενδέχεται να έχουν παραμείνει από την
κατασκευαστική διαδικασία.
Het eerste gebruik /
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Plaats het
stoomstrijkijzer horizontaal op de
strijkplank of op een hittebestendige
en stabiele ondergrond op dezelfde
hoogte als een strijkplank. Het
netsnoer en het stoomtoevoerslang
afwikkelen en rechtleggen. Wanneer
u het apparaat voor de eerste keer
aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/
geuren vrijkomen.
3. Vul het waterreservoir altijd tot
het MAX-niveau met koud water
(A). Vervang het deksel van de
watertank.
Let op! Bedien het apparaat nooit
als er geen water in de tank zit.
2. Open het deksel van de watertank. Vul
de watertank met koud water. Het wordt
aanbevolen om AEG AquaSense met
gelterd water te gebruiken, waardoor
onzuiverheden zoals kalkaanslag
worden verwijderd. Gebruik anders
gedestilleerd water of een mengsel van
50% gedestilleerd water, 50% kraanwater
als het kraanwater erg hard is. Leeg het
waterreservoir voor het uitspoelen van
door het productieproces achtergebleven
vreemde deeltjes.
Première utilisation
1.
Avant la première utilisation.
Enlever tous les restes d’adhésif et
essuyer doucement avec un chion
humide. Placez la centrale vapeur
horizontalement sur la planche à
repasser ou sur une surface sûre,
résistant à la chaleur et à la même
hauteur que la planche à repasser.
Déroulez et redressez le cordon
d’alimentation et le cordon vapeur.
Lors de la première mise sous tension,
il est possible que l’appareil dégage
temporairement des vapeurs/odeurs.
3.
Remplissez toujours le réservoir
jusqu’au repère MAX avec de l’eau
froide (A). Remettez en place le
couvercle du réservoir d’eau.
Attention! N’utilisez jamais l’appareil
avec le réservoir vide.
2.
Ouvrez le couvercle du réservoir
d’eau. Remplissez le réservoir d’eau
froide. Il est recommandé d’utiliser
de l’eau ltrée avec la carafe AEG
AquaSense pour éliminer les impuretés
telles que le calcaire. Vous pouvez
également utiliser de l’eau distillée
ou un mélange d’eau distillée (50%)
et d’eau du robinet (50%) si l’eau du
robinet est particulièrement calcaire.
Videz le réservoir d’eau pour éliminer
particules et dépôts.
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 10 2015-05-25 10:16:47
11
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
4.
Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drehen Sie den
Betriebsknopf (A) im Uhrzeigersinn
auf MAX. Drehen Sie die Temperatur-
Wahlscheibe im Uhrzeigersinn bis zur
maximalen Einstellung (B). Wählen Sie
anschließend mithilfe des Schalters
zur Dampfmengenregulierung eine
gewünschte Dampfmenge aus, es
stehen die Stufen „Niedrig“, „Mittel“ und
„Hoch“ zur Auswahl (C).
6.
Wenn die Temperaturanzeige
leuchtet, wird die Dampfbügelstation
vorgewärmt. Sobald die Anzeige
erlischt, ist die Station einsatzbereit.
Drücken und halten Sie den
Dampfknopf einige Sekunden
lang gedrückt, bis Dampf austritt.
Halten Sie den Knopf noch ein paar
Sekunden länger gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
5.
Die Dampfeinheit ist mit einer
Energie-Spar-Funktion ausgestattet.
Beim Bügeln mit eingeschalteter
Energie-Spar-Funktion (hierfür wählen
Sie „ECO“ sowohl an der Station als
auch am Dampfbügler selbst) werden
im Vergleich zur MAX-Einstellung
nur 20 % der Energie verbraucht. Bei
der Energie-Spar-Funktion wird ein
niedrigerer Druck verwendet, der zwar
eine geringere Dampfmenge erzeugt,
aber eine kürzere Aufheizzeit benötigt.
4. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύματος. Γυρίστε το
διακόπτη λειτουργίας (A) δεξιόστροφα
στο MAX. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη
μέγιστη ρύθμιση (B). Η ενδεικτική λυχνία
θερμοκρασίας στο σίδερο ανάβει. Στη
συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο ατμού,
περιστρέφοντας το μοχλό ελέγχου
επιπέδου ατμού ανάμεσα στο χαμηλό,
το μεσαίο και το υψηλό επίπεδο (C).
6. Όταν η ενδεικτική λυχνία
θερμοκρασίας ανάψει, ο
ατμοσταθμός προθερμαίνεται. Όταν η
λυχνία σβήσει, είναι έτοιμο για χρήση.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
ατμού για μερικά δευτερόλεπτα για
δημιουργηθεί ατμός. Στη συνέχεια,
πατήστε παρατεταμένα για μερικά
ακόμα δευτερόλεπτα για να καθαρίσει
το σύστημα παραγωγής ατμού.
5.
Η γεννήτρια ατμού διαθέτει ρύθμιση
ECO. Αν σιδερώσετε στη ρύθμιση ECO
(οι ρυθμίσεις ECO πρέπει να επιλεγούν
τόσο στο πλήκτρο θερμοκρασίας, όσο
και σε αυτό του πίνακα ελέγχου) αντί
για τη ρύθμιση MAX, εξοικονομείτε
έως και 20 % ενέργεια. Η ρύθμιση
ECO χρησιμοποιεί λιγότερη πίεση
και παράγει ατμό με χαμηλότερο
ρυθμό, αλλά επιτυγχάνει πιο γρήγορη
θέρμανση.
4. Sluit het stoomstrijkijzer aan op
de stroomvoorziening. Draai de
aan-/uitknop (A) rechtsom naar
MAX. Draai de temperatuurrege-
laar met de klok mee tot de maxi-
male stand (B). Het temperatuurin-
dicatielampje op het strijkijzer gaat
branden. Selecteer vervolgens een
stoomniveau door de stoombedie-
ningsknop tussen laag - gemiddeld
- hoog stoom (C) te zetten.
6. Wanneer het
temperatuurindicatielampje gaat
branden, warmt het stoomstation
op. Wanneer het lampje dooft, dan
is het apparaat klaar voor gebruik.
Houd de stoomknop gedurende
enkele seconden ingedrukt voor
stoom. Houd vervolgens nog
enkele seconden ingedrukt om
het stoomopwekkingssysteem te
reinigen.
5.
De stoomgenerator is uitgerust
met een ECO-stand. Als u strijkt in
de ECO-stand in plaats van MAX,
bespaart u tot 20 % energie. (ECO-
stand dient geselecteerd te worden
zowel op de temperatuurknop als op
het bedieningspaneel) De ECO-stand
maakt gebruik van een lagere druk,
waardoor een lagere stoomsnelheid
wordt geproduceerd maar het apparaat
sneller opwarmt.
4. Branchez la centrale vapeur à
l’alimentation électrique. Tournez
le bouton d’alimentation vers la
droite (A) jusqu’à MAX. Tournez le
sélecteur de température dans le
sens des aiguilles d’une montre
jusqu’au maximum (B). Le voyant
de température s’allume sur le fer.
Ensuite, sélectionnez un niveau de
vapeur (faible, moyen ou élevé) en
tournant le bouton de contrôle du
niveau de vapeur(C).
6. Lorsque l’indicateur de
température sallume, la centrale
vapeur préchaue. Lorsque le
voyant séteint, elle est prête à
être utilisée. Maintenez le bouton
vapeur enfoncé pendant quelques
secondes pour obtenir de la vapeur.
Maintenez-le enfoncé pendant
quelques secondes de plus pour
nettoyer le système de génération
de vapeur.
5.
Le générateur de vapeur est doté
d‘un modeECO (Le mode ECO
doit être sélectionné à la fois sur le
sélecteur de température et le bouton
d’alimentation). Repasser en modeECO
permet d‘économiser jusqu‘à 20 %
d‘électricité par rapport au mode MAX.
Le modeECO utilise moins de pression
et produit moins de vapeur, mais
permet un préchauage plus rapide.
B
A
C
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 11 2015-05-25 10:16:48
12
D
GR
NL
F
8. Um die Dampunktion zu aktivieren,
drücken Sie den Dampfknopf 3 bis
5Sekunden lang, und lassen Sie ihn los,
um einen konzentrierten Dampfstrahl
auszugeben. Wenn Sie den Dampf-Knopf
ausgelöst haben achten Sie bitte darauf,
dass kein Dampf mehr austritt, bevor Sie
den Dampfbügler auf die Bügeleisen-
Ablage zurückstellen. Wir empfehlen,
den Dampfknopf nur über einen kurzen
Zeitraum zu betätigen. Vorsicht! Es darf
kein Dampf ausgegeben werden, wenn
das Bügeleisen auf der Station steht.
9. Kontinuierliche Dampunktion (AUTO):
Drücken und halten Sie den Dampfknopf
gedrückt, und bewegen Sie den
Schieberegler für die Dampfaktivierung
nach vorne, um den Dampfknopf zu
sperren. Lassen Sie beide Schalter los.
Daraufhin wird ein kontinuierlicher und
gleichmäßiger Dampfstrahl ausgegeben.
Um den Dampfknopf wieder zu entsperren
und den kontinuierlichen Dampfstrahl zu
unterbrechen, (AUTO-Dampunktion),
bewegen Sie den Schieberegler für die
Dampfaktivierung nach hinten.
Gebrauchsanleitung /
7.
Bügeln Sie ein altes Handtuch, um
sicherzustellen , dass Rückstände
innerhalb des Bügeleisens nicht auf
die Wäsche übertragen werden. Wenn
nötig, wischen Sie die Grundplatte mit
einem leicht befeuchteten Tuch ab.
Οδηγίες λειτουργίας
8. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ατμού, πατήστε το κουμπί ατμού
για 3-5 δευτερόλεπτα και αφήστε το
κουμπί για να εκτοξευτεί πεπιεσμένος
ατμός. Όταν απελευθερώσετε το
κουμπί, ψεκάστε προς τα πάνω τον
ατμό, πρίν τοποθετήσετε πίσω το
σίδερο στο σύστημα. Συνιστάται να
χρησιμοποιείτε το κουμπί ατμού για
μικρά χρονικά διαστήματα. Προσοχή!
Μην απελευθερώνετε ατμό όταν το
σίδερο βρίσκεται όρθιο στη βάση του.
9. Λειτουργία συνεχούς παροχής ατμού
(AUTO): Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί ατμού και μετακινήστε το μοχλό
ενεργοποίησης ατμού προς τα εμπρός
για να κλειδώσετε το κουμπί ατμού.
Αφήστε και τα δύο κουμπιά. Ο ατμός θα
εκτοξεύεται συνεχόμενα και σταθερά.
Για να ξεκλειδώσετε το κουμπί ατμού
και να διακόψετε τη συνεχόμενη
εκτόξευση ατμού (λειτουργία ατμού
AUTO), πιέστε το μοχλό ενεργοποίησης
ατμού προς τα πίσω.
7. Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για
να βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα
στο εσωτερικό του σίδερου δεν
μεταφέρονται στα ρούχα σας. Αν
χρειαστεί, σκουπίστε την πλάκα του
σίδερου με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
8. Voor het activeren van de
stoomfunctie, drukt u gedurende 3 - 5
seconden op de stoomknop. Laat de
knop los om een geconcentreerde straal
stoom te produceren. Wanneer u de
stoomknop loslaat, dient alle stoom te
zijn verdwenen voordat u het strijkijzer
terugplaatst op het stoomstation. Het
wordt aanbevolen dat de stoomknop
slechts voor korte perioden wordt
gebruikt. Let op! Gebruik geen stoom
als het strijkijzer op de steun rust.
9. Continue (AUTO) stoomfunctie: Houd
de stoomknop ingedrukt en beweeg de
schuifregelaar voor de stoomactivatie
naar voren om de stoomknop te
vergrendelen. Laat beide knoppen
los. Er wordt nu een gelijkmatige,
ononderbroken stoomstraal
geproduceerd. Om de stoomknop
te ontgrendelen en de continue
stoomstraal (AUTOMATISCHE stoom) te
stoppen, drukt u de schuifregelaar voor
stoomactivatie naar achteren.
Gebruiksaanwijzing /
7. Strijk eerst een oude doek om er
zeker van te zijn dat restanten in
het strijkijzer niet op het strijkgoed
terecht komt. Veeg de zoolplaat
met een vochtige doek af, indien
nodig.
8. Pour activer la fonction vapeur,
appuyez sur le bouton vapeur
pendant 3 à 5secondes, puis
relâchez-le pour produire un jet de
vapeur concentré. Lorsque vous
relâchez le bouton vapeur du fer,
assurez-vous avant de le reposer
que la vapeur ne se diuse plus. Il
est recommandé de n’appuyer sur
le bouton vapeur que pendant de
courtes périodes. Attention! Ne
libérez jamais de vapeur lorsque le
fer est placé sur sa base.
9. Fonction Vapeur en continu
(AUTO): Appuyez sur le bouton
vapeur et maintenez-le enfoncé
tout en déplaçant l’activateur
vapeur vers l’avant pour verrouiller
le bouton vapeur. Relâchez les deux
boutons. Le fer produit un jet de
vapeur continu. Pour déverrouiller
le bouton vapeur et arrêter la
production continue de vapeur
(AUTO), poussez l’activateur vapeur
vers l’arrière.
Consignes d'utilisation
7. Repassez un linge usagé pour
vous assurer de l’absence de tout
résidu dans le fer, qui pourrait
être déposé sur le linge propre. Si
nécessaire, essuyez la semelle du fer
avec un chion humide.
B
A
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 12 2015-05-25 10:16:48
13
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
10.Schalten Sie das Bügeleisen aus,
indem Sie den Betriebsknopf
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
11.Lassen Sie das Bügeleisen auf
der Ablage immer vollständig
abkühlen, bevor Sie es verstauen.
Sobald das Bügeleisen abgekühlt
ist, leeren Sie den Wassertank.
12.Bewahren Sie das Netzkabel
immer in der dafür vorgesehenen
Aufbewahrung an der Basis auf.
Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS
um das Bügeleisen.
10.Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας
προς τα αριστερά για να σβήσετε
το σίδερο.
11.Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο,
πιέστε το κουμπί λειτουργίας. Όταν
το σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο
νερού. Αποθηκεύστε το σίδερο-
ατμοποιητή.
12. Φυλάσσετε πάντα το καλώδιο στη
χώρο αποθήκευσης καλωδίου στη
βάση της γεννήτριας.
Μην τυλίγετε ΠΟΤΕ το ηλεκτρικό
καλώδιο γύρω από το σίδερο.
10.
Schakel het strijkijzer in door de
aan-/uitknop linksom te draaien.
11.Laat het strijkijzer altijd volledig
afkoelen op de strijkijzersteunplaat
alvorens het op te bergen. Leeg
het waterreservoir, wanneer het
strijkijzer is afgekoeld. Berg het
stroomstrijkijzer op.
12.Berg de kabel altijd op met
behulp van de kabelbeschermer
aan de voet van de generator.
Wikkel het netsnoer NOOIT om het
strijkijzer.
10.Éteignez le fer en tournant
le bouton d’alimentation
complètement vers la gauche.
11. Laissez refroidir le fer sur son
socle avant de le ranger. Lorsque le
fer est froid, videz le réservoir d‘eau.
Rangez la centrale vapeur.
12. Enroulez toujours le cordon
autour du rangement situé au
niveau de la base du générateur.
N‘enroulez JAMAIS le cordon
d‘alimentation autour du fer à
repasser.
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 13 2015-05-25 10:16:49
14
D
GR
NL
F
Reinigen /
1. Richten Sie das Gerät auf, sodass die
Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers
oben ist. Entfernen Sie die Gummiabdeckung,
und lösen Sie die Sicherheitsabdeckung
des Dampferzeugers mithilfe des unten
befestigten achen Schlüssels. Halten Sie
das Gerät kopfüber über eine Spüle, um den
Dampferzeuger vollständig zu entleeren.
Mischen Sie ein Entkalkungsmittel im
angegebenen Verhältnis mit Wasser.
13.Lagern Sie das Bügeleisen
immer auf seiner Abstelläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da
diese die Oberäche schädigen.
2. Die Mischung muss mindestens 300ml
Flüssigkeit ergeben. (Verwenden Sie das
angegebene Mischungsverhältnis. Wenn
eine übermäßige Verkalkung besteht,
kann der Anteil des Entkalkungsmittels
entsprechend erhöht werden.)
Hinweis: Wir empfehlen den Universal-
Entkalker ECF5 von AEG. Beachten Sie das
Wasser/Entkalker-Flüssigkeitsverhältnis auf
der Flasche. Reinigen Sie das Produkt alle 2
Monate.
Καθαρισμός
1.
Τοποθετήστε τη συσκευή ώστε το
κάλυμμα ασφαλείας μπόιλερ να είναι
στραμμένο προς τα επάνω. Αφαιρέστε
το ελαστικό κάλυμμα και ξεβιδώστε το
κάλυμμα ασφαλείας του μπόιλερ με το
επίπεδο κλειδί που βρίσκεται στο κάτω
μέρος. Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή
στο νεροχύτη και αδειάστε τελείως το
μπόιλερ.
13.Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
2. Αναμείξτε αφαλατικό και νερό στην
καθορισμένη αναλογία και δημιουργήστε
μείγμα τουλάχιστον 300 ml. (Χρησιμοποιήστε
τη συνιστώμενη αναλογία για το μείγμα. Αν
υπάρχουν πολλά άλατα, αυξήστε αναλόγως
την ποσότητα του αφαλατικού.)
Σημείωση: Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε
το αφαλατικό
ECF5
της AEG. Ακολουθήστε τις
οδηγίες αναλογίας νερού/ αφαλατικού που
θα βρείτε στο μπουκάλι. Σας συνιστούμε να
καθαρίζετε το προϊόν κάθε 2 μήνες.
Reinigen /
1.
Plaats het apparaat zo dat de
veiligheidsdop van de boiler naar
boven wijst. Verwijder de rubberen
dop, schroef de veiligheidsdop
van de boiler los met behulp van
de platte sleutel die zich aan de
onderzijde bevindt. Draai het apparaat
ondersteboven boven de gootsteen
en maak de boiler helemaal leeg.
13.
Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
2. Meng ontkalkingsmiddel met water in de
aangegeven verhouding, bereid ten minste
300 ml ontkalkingsmengsel voor. (Gebruik de
aanbevolen verhouding van het mengsel. Als
er veel aanslag is, verhoogt u de hoeveelheid
ontkalkingsmiddel.) Opmerking: we raden u
aan om de ontkalker
ECF5
te gebruiken van
AEG. Volg de aanwijzing voor de verhouding
water/ontkalker zoals aangegeven op de
es. We raden u aan om het product iedere 2
maanden te reinigen.
1.
Placez l’appareil de façon que
le bouchon de sécurité de la
chaudière soit orienté vers le haut.
Retirez la protection en caoutchouc,
dévissez le bouchon de sécurité de
la chaudière à l’aide de la clé plate
fournie sous l’appareil. Retournez
l’appareil au-dessus d’un évier et
videz complètement la chaudière.
Mélangez un produit détartrant et de
l’eau selon les proportions indiquées.
Nettoyage
13.
Posez toujours le fer sur son
talon. Pour nettoyer les surfaces
extérieures, utilisez un chion doux
humide puis essuyez pour sécher. Ne
pas utiliser de solvants chimiques,
car ceux-ci pourraient endommager
la surface.
2.
Préparez au moins 300ml de
solution détartrante. (Respectez
les proportions indiquées pour la
solution. En cas de dépôts de calcaire
importants, augmentez la proportion
de détartrant en conséquence.)
Remarque: Nous recommandons
l’utilisation du détartrant ECF5
d’AEG. Suivez les instructions
indiquées sur la bouteille pour
connaître les quantités d’eau et
de détartrant à utiliser. Nous vous
recommandons de nettoyer le
produit tous les 2mois.
A
B
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 14 2015-05-25 10:16:50
15
D
GR
NL
F
GB
5. Wenn Sie das Gerät nicht mehr
benötigen, stellen Sie den
Temperaturwahlschalter auf AUS
(„MIN“). Stellen Sie das Bügeleisen
auf die Ablage. Hinweis: Verstauen
Sie das Bügeleisen nicht mit Wasser
im Behälter.
3. Füllen Sie die Entkalkermischung in
den Dampferzeuger, und befestigen
Sie die Sicherheitsabdeckung des
Dampferzeugers. Lassen Sie die Mischung
bei Raumtemperatur ein bis zwei
Stunden ziehen (dieser Zeitraum kann
bei übermäßiger Verkalkung auf maximal
8Stunden verlängert werden).
4. Kippen Sie die Mischung aus. Füllen Sie den
Dampferzeuger mit klarem Wasser, und kippen
Sie es aus. Wiederholen Sie diesen Schritt einige
Male, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind
und kein Entkalkergeruch mehr wahrzunehmen
ist. Füllen Sie den Dampferzeuger vor dem
Zusammenbau mit einem Messbecher voll klarem
Wasser. SCHÄDEN, DIE DURCH KALKBEDINGTE
VERSTOPFUNG ENTSTANDEN SIND, SIND VON
DER GARANTIE AUSGENOMMEN. Lassen Sie
den Dampferzeuger nach der Reinigung nicht
leer, sondern befüllen Sie ihn mit etwas Wasser
(vor dem Schließen).
5. Μετά τη χρήση της συσκευής,
στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας
στη θέση OFF («
MIN»). Αποθηκεύστε
το σίδερο στη βάση του. Σημείωση:
Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό
μέσα στο δοχείο.
2. Ρίξτε το μείγμα στο μπόιλερ και
σφίξτε το κάλυμμα ασφαλείας του
μπόιλερ. Αφήστε το για μία έως δύο
ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (αν
χρειαστεί, αυξήστε το χρόνο έως και 8
ώρες).
4. Αδειάστε το μείγμα. Γεμίστε το μπόιλερ με
καθαρό νερό και αδειάστε το. Επαναλάβετε
αυτό το βήμα αρκετές φορές έως ότου να
φύγουν όλα τα άλατα και να μην υπάρχει
πλέον η μυρωδιά του αφαλατικού. Προτού
επανασυναρμολογήσετε το μπόιλερ, ρίξτε
ξανά ένα φλιτζάνι καθαρού νερού. Η ΕΓΓΥΗΣΗ
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΞΗ ΛΟΓΩ
ΑΛΑΤΩΝ. Μόλις τελειώσετε το καθάρισμα, μην
αδειάσετε εντελώς το μπόιλερ, αλλά αφήστε
μέσα λίγο νερό (πριν το ξανακλείσετε).
5. Als u klaar bent met gebruik
van het apparaat, draai de
temperatuurknop naar de UIT-
(“MIN“) stand. Plaats het strijkijzer
op de strijkijzersteun. Opmerking:
Berg het strijkijzer niet op met water
in het reservoir.
3. Vul het mengsel in de boiler en
draai de veiligheidsdop van de
boiler vast. Laat het 1 tot 2 uur bij
kamertemperatuur inweken (verhoog
de inweektijd indien noodzakelijk;
max. 8 uur).
4. Giet het mengsel af. Vul de boiler met
schoon water en giet deze af. Herhaal deze
stap enkele keren totdat de aanslag en
de ontkalkingsgeur weg zijn. Plaats een
maatbeker met schoon water in de boiler
terug vóórdat u deze opnieuw monteert.
DE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE DIE
WORDT VEROORZAAKT DOOR VERVUILING
TEN GEVOLGE VAN KALKAANSLAG. Laat
het verwarmingselement niet volledig leeg
zodra u het hebt gereinigd, maar zorg ervoor
dat er een beetje water in blijft staan (voordat
u het weer sluit).
5. Lorsque vous avez terminé
d’utiliser l’appareil, tournez le
sélecteur de température sur la
position Arrêt («MIN»). Posez le fer
sur son socle. Remarque: S’assurer
que le réservoir d’eau de la centrale
vapeur est vide avant de le ranger.
3. Versez la solution dans la
chaudière et serrez le bouchon
de sécurité de la chaudière.
Laissez agir pendant une ou deux
heures à température ambiante
(ou plus longtemps si nécessaire,
sans dépasser 8heures). Videz la
chaudière.
4. Remplissez la chaudière d’eau et videz-la.
Répétez cette opération plusieurs fois
jusqu’à ce que le calcaire soit éliminé
et que l’odeur du détartrant ait disparu.
Versez à nouveau un verre mesureur
d’eau pure dans la chaudière avant de
réassembler le fer. LA GARANTIE NE
COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS
PAR LES DÉPÔTS DE CALCAIRE. Une fois
le nettoyage terminé, laissez toujours un
peu d’eau dans la chaudière (avant de la
refermer à nouveau).
B
A
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 15 2015-05-25 10:16:51
18
NL
Problemen oplossen
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en
het stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-
stomen (‘MIN’).
Zet de stoomknop tussen de minimale
en maximale stoomstand.
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
.
Stoom- en verticale stoomfunctie
werken niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt
binnen een korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet
het strijkijzer verticaal neer en wacht
tot het temperatuurindicatielampje
uitgaat.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het strijken.
Het strijkijzer is niet heet genoeg. Stel de temperatuurknop in op een
temperatuur (
tot maximum)
geschikt voor stoom- strijken. Plaats
het strijkijzer op zijn voet en wacht
tot het lampje uit is voordat u begint
te strijken.
Vlokjes en onzuiverheden komen uit
de bodemplaat tijdens het strijken.
U hebt hard water gebruikt, waardoor
er kalkvlokken worden gevormd in het
waterreservoir.
Houd de stoom- toets ongeveer
één minuut ingedrukt om stoom te
krijgen.
Houd de knop daarna nog een minuut
ingedrukt om de stomer te reinigen.
Strijk eerst een oude doek om er
zeker van te zijn dat restanten in het
strijkijzer niet op het strijkgoed terecht
komt. Veeg de zoolplaat met een
vochtige doek af, indien nodig.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het afkoelen of wanneer het
strijkijzer op- geborgen is.
Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl
er nog water in het waterreservoir
aanwezig is.
Ledig het waterreservoir en zet de
stoomstand op UIT voordat u het
strijkijzer opbergt.
Er komen bruine strepen uit de
zoolplaat tijdens het strijken en deze
maken vlekken op het wasgoed.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
Maak de zoolplaat schoon met een
zacht vochtig doek.
De stoen zijn mogelijk niet goed
gespoeld of de kleding is nieuw en is
niet gewassen voor het strijken.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 18 2015-05-25 10:16:51
20
D
GR
NL
F
Entsorgung /
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Απόρριψη
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Verwijdering /
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Mise au rebut
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet eet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant
le symbole
avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 20 2015-05-25 10:16:52

Documenttranscriptie

D Anleitung...............................3–20 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. GR Βιβλίο οδηγιών.....................3–20 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing ........3–20 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6. F Mode d’emploi...................3–20 Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentive-ment les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book.............21–27 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 22 carefully. DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 2 2015-05-25 10:16:44 W K E N C O A D M D B GR Q L F F J NL R P S GB I V T H U G D GR NL Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. A. B. C. D. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. A. B. C. D. E. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Dampf-Knopf Weicher Griff Temperatur-Justiermarke Temperatur-Wahlscheibe Temperaturanzeige Dampfleitung Netzkabel Netzkabelaufbewahrung Dampferzeuger Wassertank Wassertankdeckel Maximale Wasserstandsanzeige CARESSIUM™-KeramikBügelsohle Bügeleisen-Ablage Schieberegler für Dampfaktivierung (AUTOMANUELLE DAMPFFUNKTION) Schalter für Dampfmengenregulierung Kontrollleuchte für Dampfmengenregulierung Stromanzeige Betriebsknopf Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers Flacher Schlüssel für Dampferzeuger Dampfleitungsbehälter Tragegriff E. F. G. Η. Ι. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Κουμπί ατμού Απαλή λαβή Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας Σωλήνας ατμού Καλώδιο τροφοδοσίας Χώρος αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας Μονάδα μπόιλερ Δοχείο νερού Καπάκι δοχείου νερού Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Κεραμική πλάκα CARESSIUM™ Σημείο ανάπαυσης σίδερου Μοχλός ενεργοποίησης ατμού (AUTO-MANUAL STEAM) Μοχλός ελέγχου επιπέδου ατμού Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ατμού Λυχνία λειτουργίας Διακόπτης λειτουργίας Κάλυμμα ασφαλείας μπόιλερ Επίπεδο κλειδί μπόιλερ Χώρος αποθήκευσης καλωδίου ατμού Χειρολαβή μεταφοράς M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Stoomknop Handvat Temperatuurindicatie Temperatuurregelaar Lampje temperatuurindicator Stoompijp Stroomkabel Stroomkabelbeschermer Boilereenheid Waterreservoir Deksel van watertank Indicator maximaal waterniveau CARESSIUM™ keramische funderingsplaat Strijkijzersteunplaat Schuifregelaar voor stoomactivatie (AUTOMANUAL STEAM) Stoombedieningsknop Controlelampje voor stoomniveau Aan-lampje Aan-/uitknop Veiligheidsdop voor boiler Platte sleutel voor boiler Opbergmogelijkheid stoomkabel Draaghandgreep F F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Touche Vapeur Poignée ergonomique Repère de température Sélecteur de température Voyant indicateur de température Tuyau Cordon vapeur Cordon d’alimentation Rangement du cordon d’alimentation Chaudière Réservoir d’eau Couvercle du réservoir d’eau Indicateur du niveau d’eau maximal Semelle en céramique CARESSIUM™ Socle du fer Activateur vapeur (AUTO/ MANUEL) Bouton de contrôle du niveau de vapeur Voyant du niveau de vapeur Voyant Marche/Arrêt Bouton d’alimentation Bouchon de sécurité de la chaudière Clé plate de la chaudière Rangement du tuyau cordon vapeur Poignée de transport 3 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 3 2015-05-25 10:16:46 Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen om AEG AquaSense met gefilterd water te gebruiken, waardoor onzuiverheden zoals kalkaanslag worden verwijderd. Gebruik anders gedestilleerd water of een mengsel van 50% gedestilleerd water, 50% kraanwater als het kraanwater erg hard is. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • De vulopening mag niet worden geopend tijdens het gebruik. • Verwijder vóór het vullen van het waterreservoir de stekker uit het stopcontact. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. • Giet geen azijn, ontkalkingsmiddelen of andere geparfumeerde stoffen in het reservoir. Anders wordt mogelijk de garantie ongeldig. • Waarschuwing! Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het strijkijzer op de standaard afkoelen voordat u het reinigt. De apparaten zijn conform de Richtlijnen 2006/95/EG en EMC 2004/108/EG. HOUD U ALTIJD AAN DEZE INSTRUCTIES. NL 6 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 6 2015-05-25 10:16:46 Strijkschema / Tableau de repassage NL Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken D Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Acetaat Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Nylon & polyester Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Rayon Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Viscose Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Katoenmengsels Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Corduroy Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Linnen tot “max” Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. GR NL F GB Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! F Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage Acrylique Repassage à sec sur l'envers. Acétate Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Nylon & polyester Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Rayonne Repassage sur l'envers du tissu. Viscose Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant. Soie Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes. Mélanges de cotons Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile. Laine et mélanges de laines Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Coton Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Velours côtelé Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Lin à "max." Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Toile de jean à "max." Utiliser la vapeur au maximum. Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau ! 9 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 9 2015-05-25 10:16:46 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation D GR NL F 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen 2. Öffnen Sie den Wassertankdeckel. Füllen 3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets 1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα. Τοποθετήστε το σίδερο-ατμοποιητή οριζόντια πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, ασφαλή επιφάνεια στο ίδιο ύψος με αυτό της σιδερώστρας. Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο ατμού. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/οσμές. 2. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό AEG AquaSense, για την αφαίρεση ρύπων όπως άλατα. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό ή ένα μείγμα από 50% αποσταγμένο νερό και 50% νερό βρύσης, αν το νερό της βρύσης είναι ιδιαίτερα σκληρό. Αδειάστε το δοχείο νερού για να το ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδια τα οποία ενδέχεται να έχουν παραμείνει από την κατασκευαστική διαδικασία. 3. Να γεμίζετε πάντα το δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο (MAX) χρησιμοποιώντας κρύο νερό (A). Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του δοχείου νερού. Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν το δοχείο δεν περιέχει νερό. 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder 2. Open het deksel van de watertank. Vul 3. Vul het waterreservoir altijd tot 1. Avant la première utilisation. 2. Ouvrez le couvercle du réservoir 3. Remplissez toujours le réservoir Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie das Dampfbügeleisen horizontal auf dem Bügelbrett oder auf einer hitzebeständigen, sicheren Oberfläche, die auf gleicher Höhe mit dem Bügelbrett ist. Wickeln Sie das Netzkabel und die Dampfleitung ab und glätten Sie diese. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten. alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het stoomstrijkijzer horizontaal op de strijkplank of op een hittebestendige en stabiele ondergrond op dezelfde hoogte als een strijkplank. Het netsnoer en het stoomtoevoerslang afwikkelen en rechtleggen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/ geuren vrijkomen. Enlever tous les restes d’adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Placez la centrale vapeur horizontalement sur la planche à repasser ou sur une surface sûre, résistant à la chaleur et à la même hauteur que la planche à repasser. Déroulez et redressez le cordon d’alimentation et le cordon vapeur. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l’appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. Sie den Wassertank mit kaltem Wasser. Es wird empfohlen, mit dem AquaSense™-Wasserfilter gefiltertes Wasser ohne Verunreinigungen oder Kalkrückstände zu verwenden. Alternativ empfehlen wir die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser, falls das Leitungswasser besonders hart ist. Leeren Sie den Wassertank, um Fremdpartikel, die vom Herstellungsprozess zurückgeblieben sind, herauszuspülen. de watertank met koud water. Het wordt aanbevolen om AEG AquaSense met gefilterd water te gebruiken, waardoor onzuiverheden zoals kalkaanslag worden verwijderd. Gebruik anders gedestilleerd water of een mengsel van 50% gedestilleerd water, 50% kraanwater als het kraanwater erg hard is. Leeg het waterreservoir voor het uitspoelen van door het productieproces achtergebleven vreemde deeltjes. d’eau. Remplissez le réservoir d’eau froide. Il est recommandé d’utiliser de l’eau filtrée avec la carafe AEG AquaSense pour éliminer les impuretés telles que le calcaire. Vous pouvez également utiliser de l’eau distillée ou un mélange d’eau distillée (50 %) et d’eau du robinet (50 %) si l’eau du robinet est particulièrement calcaire. Videz le réservoir d’eau pour éliminer particules et dépôts. bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser (A). Entfernen Sie den Wassertankdeckel. Vorsicht! Bedienen Sie das Gerät niemals ohne Wasser im Tank. het MAX-niveau met koud water (A). Vervang het deksel van de watertank. Let op! Bedien het apparaat nooit als er geen water in de tank zit. jusqu’au repère MAX avec de l’eau froide (A). Remettez en place le couvercle du réservoir d’eau. Attention ! N’utilisez jamais l’appareil avec le réservoir vide. 10 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 10 2015-05-25 10:16:47 D B GR A NL C F GB D GR NL F 4. Schließen Sie das Gerät an die 5. Die Dampfeinheit ist mit einer 6. Wenn die Temperaturanzeige 4. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή στην τροφοδοσία ρεύματος. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας (A) δεξιόστροφα στο MAX. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση (B). Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας στο σίδερο ανάβει. Στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο ατμού, περιστρέφοντας το μοχλό ελέγχου επιπέδου ατμού ανάμεσα στο χαμηλό, το μεσαίο και το υψηλό επίπεδο (C). 5. Η γεννήτρια ατμού διαθέτει ρύθμιση 6. Όταν η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ανάψει, ο ατμοσταθμός προθερμαίνεται. Όταν η λυχνία σβήσει, είναι έτοιμο για χρήση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμού για μερικά δευτερόλεπτα για δημιουργηθεί ατμός. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα για μερικά ακόμα δευτερόλεπτα για να καθαρίσει το σύστημα παραγωγής ατμού. 4. Sluit het stoomstrijkijzer aan op 5. De stoomgenerator is uitgerust 6. Wanneer het 4. Branchez la centrale vapeur à 5. Le générateur de vapeur est doté 6. Lorsque l’indicateur de Stromversorgung an. Drehen Sie den Betriebsknopf (A) im Uhrzeigersinn auf MAX. Drehen Sie die TemperaturWahlscheibe im Uhrzeigersinn bis zur maximalen Einstellung (B). Wählen Sie anschließend mithilfe des Schalters zur Dampfmengenregulierung eine gewünschte Dampfmenge aus, es stehen die Stufen „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“ zur Auswahl (C). de stroomvoorziening. Draai de aan-/uitknop (A) rechtsom naar MAX. Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot de maximale stand (B). Het temperatuurindicatielampje op het strijkijzer gaat branden. Selecteer vervolgens een stoomniveau door de stoombedieningsknop tussen laag - gemiddeld - hoog stoom (C) te zetten. l’alimentation électrique. Tournez le bouton d’alimentation vers la droite (A) jusqu’à MAX. Tournez le sélecteur de température dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au maximum (B). Le voyant de température s’allume sur le fer. Ensuite, sélectionnez un niveau de vapeur (faible, moyen ou élevé) en tournant le bouton de contrôle du niveau de vapeur (C). Energie-Spar-Funktion ausgestattet. Beim Bügeln mit eingeschalteter Energie-Spar-Funktion (hierfür wählen Sie „ECO“ sowohl an der Station als auch am Dampfbügler selbst) werden im Vergleich zur MAX-Einstellung nur 20 % der Energie verbraucht. Bei der Energie-Spar-Funktion wird ein niedrigerer Druck verwendet, der zwar eine geringere Dampfmenge erzeugt, aber eine kürzere Aufheizzeit benötigt. ECO. Αν σιδερώσετε στη ρύθμιση ECO (οι ρυθμίσεις ECO πρέπει να επιλεγούν τόσο στο πλήκτρο θερμοκρασίας, όσο και σε αυτό του πίνακα ελέγχου) αντί για τη ρύθμιση MAX, εξοικονομείτε έως και 20 % ενέργεια. Η ρύθμιση ECO χρησιμοποιεί λιγότερη πίεση και παράγει ατμό με χαμηλότερο ρυθμό, αλλά επιτυγχάνει πιο γρήγορη θέρμανση. met een ECO-stand. Als u strijkt in de ECO-stand in plaats van MAX, bespaart u tot 20 % energie. (ECOstand dient geselecteerd te worden zowel op de temperatuurknop als op het bedieningspaneel) De ECO-stand maakt gebruik van een lagere druk, waardoor een lagere stoomsnelheid wordt geproduceerd maar het apparaat sneller opwarmt. d‘un mode ECO (Le mode ECO doit être sélectionné à la fois sur le sélecteur de température et le bouton d’alimentation). Repasser en mode ECO permet d‘économiser jusqu‘à 20 % d‘électricité par rapport au mode MAX. Le mode ECO utilise moins de pression et produit moins de vapeur, mais permet un préchauffage plus rapide. leuchtet, wird die Dampfbügelstation vorgewärmt. Sobald die Anzeige erlischt, ist die Station einsatzbereit. Drücken und halten Sie den Dampfknopf einige Sekunden lang gedrückt, bis Dampf austritt. Halten Sie den Knopf noch ein paar Sekunden länger gedrückt, um das Dampferzeugungssystem zu reinigen. temperatuurindicatielampje gaat branden, warmt het stoomstation op. Wanneer het lampje dooft, dan is het apparaat klaar voor gebruik. Houd de stoomknop gedurende enkele seconden ingedrukt voor stoom. Houd vervolgens nog enkele seconden ingedrukt om het stoomopwekkingssysteem te reinigen. température s’allume, la centrale vapeur préchauffe. Lorsque le voyant s’éteint, elle est prête à être utilisée. Maintenez le bouton vapeur enfoncé pendant quelques secondes pour obtenir de la vapeur. Maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes de plus pour nettoyer le système de génération de vapeur. 11 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 11 2015-05-25 10:16:48 Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας Gebruiksaanwijzing / Consignes d'utilisation B A D GR NL F 7. Bügeln Sie ein altes Handtuch, um 8. Um die Dampffunktion zu aktivieren, drücken Sie den Dampfknopf 3 bis 5 Sekunden lang, und lassen Sie ihn los, um einen konzentrierten Dampfstrahl auszugeben. Wenn Sie den Dampf-Knopf ausgelöst haben achten Sie bitte darauf, dass kein Dampf mehr austritt, bevor Sie den Dampfbügler auf die BügeleisenAblage zurückstellen. Wir empfehlen, den Dampfknopf nur über einen kurzen Zeitraum zu betätigen. Vorsicht! Es darf kein Dampf ausgegeben werden, wenn das Bügeleisen auf der Station steht. 9. Kontinuierliche Dampffunktion (AUTO): Drücken und halten Sie den Dampfknopf gedrückt, und bewegen Sie den Schieberegler für die Dampfaktivierung nach vorne, um den Dampfknopf zu sperren. Lassen Sie beide Schalter los. Daraufhin wird ein kontinuierlicher und gleichmäßiger Dampfstrahl ausgegeben. Um den Dampfknopf wieder zu entsperren und den kontinuierlichen Dampfstrahl zu unterbrechen, (AUTO-Dampffunktion), bewegen Sie den Schieberegler für die Dampfaktivierung nach hinten. 7. Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για να βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του σίδερου δεν μεταφέρονται στα ρούχα σας. Αν χρειαστεί, σκουπίστε την πλάκα του σίδερου με ένα ελαφρώς υγρό πανί. 8. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού, πατήστε το κουμπί ατμού για 3-5 δευτερόλεπτα και αφήστε το κουμπί για να εκτοξευτεί πεπιεσμένος ατμός. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί, ψεκάστε προς τα πάνω τον ατμό, πρίν τοποθετήσετε πίσω το σίδερο στο σύστημα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το κουμπί ατμού για μικρά χρονικά διαστήματα. Προσοχή! Μην απελευθερώνετε ατμό όταν το σίδερο βρίσκεται όρθιο στη βάση του. 9. Λειτουργία συνεχούς παροχής ατμού (AUTO): Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμού και μετακινήστε το μοχλό ενεργοποίησης ατμού προς τα εμπρός για να κλειδώσετε το κουμπί ατμού. Αφήστε και τα δύο κουμπιά. Ο ατμός θα εκτοξεύεται συνεχόμενα και σταθερά. Για να ξεκλειδώσετε το κουμπί ατμού και να διακόψετε τη συνεχόμενη εκτόξευση ατμού (λειτουργία ατμού AUTO), πιέστε το μοχλό ενεργοποίησης ατμού προς τα πίσω. 7. Strijk eerst een oude doek om er 8. Voor het activeren van de stoomfunctie, drukt u gedurende 3 - 5 seconden op de stoomknop. Laat de knop los om een geconcentreerde straal stoom te produceren. Wanneer u de stoomknop loslaat, dient alle stoom te zijn verdwenen voordat u het strijkijzer terugplaatst op het stoomstation. Het wordt aanbevolen dat de stoomknop slechts voor korte perioden wordt gebruikt. Let op! Gebruik geen stoom als het strijkijzer op de steun rust. 9. Continue (AUTO) stoomfunctie: Houd de stoomknop ingedrukt en beweeg de schuifregelaar voor de stoomactivatie naar voren om de stoomknop te vergrendelen. Laat beide knoppen los. Er wordt nu een gelijkmatige, ononderbroken stoomstraal geproduceerd. Om de stoomknop te ontgrendelen en de continue stoomstraal (AUTOMATISCHE stoom) te stoppen, drukt u de schuifregelaar voor stoomactivatie naar achteren. 7. Repassez un linge usagé pour 8. Pour activer la fonction vapeur, 9. Fonction Vapeur en continu sicherzustellen , dass Rückstände innerhalb des Bügeleisens nicht auf die Wäsche übertragen werden. Wenn nötig, wischen Sie die Grundplatte mit einem leicht befeuchteten Tuch ab. zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig. vous assurer de l’absence de tout résidu dans le fer, qui pourrait être déposé sur le linge propre. Si nécessaire, essuyez la semelle du fer avec un chiffon humide. appuyez sur le bouton vapeur pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez-le pour produire un jet de vapeur concentré. Lorsque vous relâchez le bouton vapeur du fer, assurez-vous avant de le reposer que la vapeur ne se diffuse plus. Il est recommandé de n’appuyer sur le bouton vapeur que pendant de courtes périodes. Attention ! Ne libérez jamais de vapeur lorsque le fer est placé sur sa base. (AUTO) : Appuyez sur le bouton vapeur et maintenez-le enfoncé tout en déplaçant l’activateur vapeur vers l’avant pour verrouiller le bouton vapeur. Relâchez les deux boutons. Le fer produit un jet de vapeur continu. Pour déverrouiller le bouton vapeur et arrêter la production continue de vapeur (AUTO), poussez l’activateur vapeur vers l’arrière. 12 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 12 2015-05-25 10:16:48 D GR NL F GB D 10.Schalten Sie das Bügeleisen aus, 11.Lassen Sie das Bügeleisen auf 12.Bewahren Sie das Netzkabel GR 10.Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας 11.Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο, πιέστε το κουμπί λειτουργίας. Όταν το σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο νερού. Αποθηκεύστε το σίδεροατμοποιητή. 12. Φυλάσσετε πάντα το καλώδιο στη χώρο αποθήκευσης καλωδίου στη βάση της γεννήτριας. Μην τυλίγετε ΠΟΤΕ το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το σίδερο. NL 10.Schakel het strijkijzer in door de 11.Laat het strijkijzer altijd volledig 12.Berg de kabel altijd op met 10.Éteignez le fer en tournant 11. Laissez refroidir le fer sur son 12. Enroulez toujours le cordon F indem Sie den Betriebsknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen. προς τα αριστερά για να σβήσετε το σίδερο. aan-/uitknop linksom te draaien. le bouton d’alimentation complètement vers la gauche. der Ablage immer vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen. Sobald das Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie den Wassertank. afkoelen op de strijkijzersteunplaat alvorens het op te bergen. Leeg het waterreservoir, wanneer het strijkijzer is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer op. socle avant de le ranger. Lorsque le fer est froid, videz le réservoir d‘eau. Rangez la centrale vapeur. immer in der dafür vorgesehenen Aufbewahrung an der Basis auf. Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS um das Bügeleisen. behulp van de kabelbeschermer aan de voet van de generator. Wikkel het netsnoer NOOIT om het strijkijzer. autour du rangement situé au niveau de la base du générateur. N‘enroulez JAMAIS le cordon d‘alimentation autour du fer à repasser. 13 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 13 2015-05-25 10:16:49 Reinigen Reinigen / / Καθαρισμός Nettoyage B A D GR NL F 13.Lagern Sie das Bügeleisen 1. Richten Sie das Gerät auf, sodass die Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers oben ist. Entfernen Sie die Gummiabdeckung, und lösen Sie die Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers mithilfe des unten befestigten flachen Schlüssels. Halten Sie das Gerät kopfüber über eine Spüle, um den Dampferzeuger vollständig zu entleeren. Mischen Sie ein Entkalkungsmittel im angegebenen Verhältnis mit Wasser. 2. Die Mischung muss mindestens 300 ml Flüssigkeit ergeben. (Verwenden Sie das angegebene Mischungsverhältnis. Wenn eine übermäßige Verkalkung besteht, kann der Anteil des Entkalkungsmittels entsprechend erhöht werden.) Hinweis: Wir empfehlen den UniversalEntkalker ECF5 von AEG. Beachten Sie das Wasser/Entkalker-Flüssigkeitsverhältnis auf der Flasche. Reinigen Sie das Produkt alle 2 Monate. 13.Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο στο πέλμα στήριξης. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν την επιφάνεια. 1. Τοποθετήστε τη συσκευή ώστε το κάλυμμα ασφαλείας μπόιλερ να είναι στραμμένο προς τα επάνω. Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα και ξεβιδώστε το κάλυμμα ασφαλείας του μπόιλερ με το επίπεδο κλειδί που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή στο νεροχύτη και αδειάστε τελείως το μπόιλερ. 2. Αναμείξτε αφαλατικό και νερό στην καθορισμένη αναλογία και δημιουργήστε μείγμα τουλάχιστον 300 ml. (Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη αναλογία για το μείγμα. Αν υπάρχουν πολλά άλατα, αυξήστε αναλόγως την ποσότητα του αφαλατικού.) Σημείωση: Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το αφαλατικό ECF5 της AEG. Ακολουθήστε τις οδηγίες αναλογίας νερού/ αφαλατικού που θα βρείτε στο μπουκάλι. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το προϊόν κάθε 2 μήνες. 13.Berg het strijkijzer altijd staand op 1. Plaats het apparaat zo dat de 2. Meng ontkalkingsmiddel met water in de aangegeven verhouding, bereid ten minste 300 ml ontkalkingsmengsel voor. (Gebruik de aanbevolen verhouding van het mengsel. Als er veel aanslag is, verhoogt u de hoeveelheid ontkalkingsmiddel.) Opmerking: we raden u aan om de ontkalker ECF5 te gebruiken van AEG. Volg de aanwijzing voor de verhouding water/ontkalker zoals aangegeven op de fles. We raden u aan om het product iedere 2 maanden te reinigen. 13. Posez toujours le fer sur son 1. Placez l’appareil de façon que 2. Préparez au moins 300 ml de immer auf seiner Abstellfläche. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. talon. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface. veiligheidsdop van de boiler naar boven wijst. Verwijder de rubberen dop, schroef de veiligheidsdop van de boiler los met behulp van de platte sleutel die zich aan de onderzijde bevindt. Draai het apparaat ondersteboven boven de gootsteen en maak de boiler helemaal leeg. le bouchon de sécurité de la chaudière soit orienté vers le haut. Retirez la protection en caoutchouc, dévissez le bouchon de sécurité de la chaudière à l’aide de la clé plate fournie sous l’appareil. Retournez l’appareil au-dessus d’un évier et videz complètement la chaudière. Mélangez un produit détartrant et de l’eau selon les proportions indiquées. solution détartrante. (Respectez les proportions indiquées pour la solution. En cas de dépôts de calcaire importants, augmentez la proportion de détartrant en conséquence.) Remarque : Nous recommandons l’utilisation du détartrant ECF5 d’AEG. Suivez les instructions indiquées sur la bouteille pour connaître les quantités d’eau et de détartrant à utiliser. Nous vous recommandons de nettoyer le produit tous les 2 mois. 14 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 14 2015-05-25 10:16:50 A D GR NL B F GB 3. Füllen Sie die Entkalkermischung in den Dampferzeuger, und befestigen Sie die Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers. Lassen Sie die Mischung bei Raumtemperatur ein bis zwei Stunden ziehen (dieser Zeitraum kann bei übermäßiger Verkalkung auf maximal 8 Stunden verlängert werden). 4. Kippen Sie die Mischung aus. Füllen Sie den Dampferzeuger mit klarem Wasser, und kippen Sie es aus. Wiederholen Sie diesen Schritt einige Male, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind und kein Entkalkergeruch mehr wahrzunehmen ist. Füllen Sie den Dampferzeuger vor dem Zusammenbau mit einem Messbecher voll klarem Wasser. SCHÄDEN, DIE DURCH KALKBEDINGTE VERSTOPFUNG ENTSTANDEN SIND, SIND VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN. Lassen Sie den Dampferzeuger nach der Reinigung nicht leer, sondern befüllen Sie ihn mit etwas Wasser (vor dem Schließen). 5. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, stellen Sie den Temperaturwahlschalter auf AUS („MIN“). Stellen Sie das Bügeleisen auf die Ablage. Hinweis: Verstauen Sie das Bügeleisen nicht mit Wasser im Behälter. 2. Ρίξτε το μείγμα στο μπόιλερ και σφίξτε το κάλυμμα ασφαλείας του μπόιλερ. Αφήστε το για μία έως δύο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (αν χρειαστεί, αυξήστε το χρόνο έως και 8 ώρες). 4. Αδειάστε το μείγμα. Γεμίστε το μπόιλερ με καθαρό νερό και αδειάστε το. Επαναλάβετε αυτό το βήμα αρκετές φορές έως ότου να φύγουν όλα τα άλατα και να μην υπάρχει πλέον η μυρωδιά του αφαλατικού. Προτού επανασυναρμολογήσετε το μπόιλερ, ρίξτε ξανά ένα φλιτζάνι καθαρού νερού. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΛΑΤΩΝ. Μόλις τελειώσετε το καθάρισμα, μην αδειάσετε εντελώς το μπόιλερ, αλλά αφήστε μέσα λίγο νερό (πριν το ξανακλείσετε). 5. Μετά τη χρήση της συσκευής, στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση OFF («MIN»). Αποθηκεύστε το σίδερο στη βάση του. Σημείωση: Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό μέσα στο δοχείο. 3. Vul het mengsel in de boiler en draai de veiligheidsdop van de boiler vast. Laat het 1 tot 2 uur bij kamertemperatuur inweken (verhoog de inweektijd indien noodzakelijk; max. 8 uur). 4. Giet het mengsel af. Vul de boiler met 5. Als u klaar bent met gebruik van het apparaat, draai de temperatuurknop naar de UIT(“MIN“) stand. Plaats het strijkijzer op de strijkijzersteun. Opmerking: Berg het strijkijzer niet op met water in het reservoir. 3. Versez la solution dans la 4. Remplissez la chaudière d’eau et videz-la. 5. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’appareil, tournez le sélecteur de température sur la position Arrêt (« MIN »). Posez le fer sur son socle. Remarque : S’assurer que le réservoir d’eau de la centrale vapeur est vide avant de le ranger. chaudière et serrez le bouchon de sécurité de la chaudière. Laissez agir pendant une ou deux heures à température ambiante (ou plus longtemps si nécessaire, sans dépasser 8 heures). Videz la chaudière. schoon water en giet deze af. Herhaal deze stap enkele keren totdat de aanslag en de ontkalkingsgeur weg zijn. Plaats een maatbeker met schoon water in de boiler terug vóórdat u deze opnieuw monteert. DE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR VERVUILING TEN GEVOLGE VAN KALKAANSLAG. Laat het verwarmingselement niet volledig leeg zodra u het hebt gereinigd, maar zorg ervoor dat er een beetje water in blijft staan (voordat u het weer sluit). Répétez cette opération plusieurs fois jusqu’à ce que le calcaire soit éliminé et que l’odeur du détartrant ait disparu. Versez à nouveau un verre mesureur d’eau pure dans la chaudière avant de réassembler le fer. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES DÉPÔTS DE CALCAIRE. Une fois le nettoyage terminé, laissez toujours un peu d’eau dans la chaudière (avant de la refermer à nouveau). 15 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 15 2015-05-25 10:16:51 Problemen oplossen NL Probleem Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Mogelijke oorzaak Probleem met de aansluiting Oplossing Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoomknop staat in de stand voor nietstomen (‘MIN’). Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand. Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Kies een temperatuur tot Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor ). Zet strijken met stoom (tot het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. Waterlekken van de bodemplaat tijdens het strijken. Het strijkijzer is niet heet genoeg. Stel de temperatuurknop in op een tot maximum) temperatuur ( geschikt voor stoom- strijken. Plaats het strijkijzer op zijn voet en wacht tot het lampje uit is voordat u begint te strijken. Vlokjes en onzuiverheden komen uit de bodemplaat tijdens het strijken. U hebt hard water gebruikt, waardoor er kalkvlokken worden gevormd in het waterreservoir. Houd de stoom- toets ongeveer één minuut ingedrukt om stoom te krijgen. Houd de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen. Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig. Waterlekken van de bodemplaat tijdens het afkoelen of wanneer het strijkijzer op- geborgen is. Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl er nog water in het waterreservoir aanwezig is. Ledig het waterreservoir en zet de stoomstand op UIT voordat u het strijkijzer opbergt. Er komen bruine strepen uit de zoolplaat tijdens het strijken en deze maken vlekken op het wasgoed. U hebt chemische antikalkmiddelen gebruikt. Gebruik geen antikalkmiddelen. Er zitten stofvezels in de gaatjes van de zoolplaat en die verbranden. Maak de zoolplaat schoon met een zacht vochtig doek. De stoffen zijn mogelijk niet goed gespoeld of de kleding is nieuw en is niet gewassen voor het strijken. Spoel het wasgoed nogmaals grondig. Strijkijzer geeft geen stoom. Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. . 18 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 18 2015-05-25 10:16:51 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut D GR NL Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. nicht mit dem Hausmüll. Symbol Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. Recycle de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. F niet weg met het het symbool huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. avec les ordures le symbole ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. 20 DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 20 2015-05-25 10:16:52
1 / 1

AEG DBS7146GRU Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor