Clatronic FR 2799 de handleiding

Merk
Clatronic
Categorie
frituurpannen
Model
FR 2799
Type
de handleiding
FR 2799
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Bruksanvisning/garanti • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Návod k použití/Záruka A használati utasítás/garancia
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Kaltzonen-Fritteuse
Koudzone-frituurpan • Friteuse parois froides
Freidora de zonas frías • Fritadeira de zonas frias
Friggitrice con zona fredda • Cold Zone Deep Fat Fryer
Kaldsone-frityrgryte • Frytownica
Fritéza se studenými zónami Hidegzónás fritőz
Фритюр с холодной зоной
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 1
Inhalt
Inhoud • Sommaire • Indice • Índice • Indice • Contents
Innhold Spis treści Obsah Tartalom Содержание
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 7
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 9
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 12
F
Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 14
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 17
E
Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 19
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 22
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 24
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 27
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 29
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 32
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 34
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 37
N
Oversikt over betjeningselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Side 3
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Side 38
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Side 41
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 42
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 45
CZ
Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 3
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 47
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 50
H
A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 3
A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 52
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 55
RUS
Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3
Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 57
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 61
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 2
3
Übersicht der Bedienelemente
1 Steuerelement (entnehmbar)
2 Temperaturregler
3 rote Kontrollleuchte
4 grüne Kontrollleuchte
5 Deckel
6 Frittierfettbehälter
7 Frittierkorb
8 Gehäuse
Rückseite
9 Kabelaufwicklung
10 Restart-Knopf
4
3
10
9
8
7
6
2
1
5
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 3
8
D
Service für unsere
Haushaltsartikel
Verschleißteile für Haushaltsartikel
(soweit diese nicht vom Fachmann
ausgewechselt werden müssen),
Ersatzkannen, Staubsaugerfilterbeutel
usw. können Sie mit Angabe des
Gerätetyps unter folgender Telefon-
Hotline bestellen:
0 21 52 / 20 06 888
Service für unsere
Unterhaltungselektronik
Verschleißteile und Ersatzteile für
unsere Unterhaltungselektronik (soweit
diese nicht vom Fachmann ausge-
wechselt werden müssen) wie z. B.
Fernbedienungen, Bedienteilklappen,
Lautsprecherblenden usw. können Sie
mit Angabe des Gerätetyps unter fol-
gender Telefon-Hotline bestellen:
0 21 52 / 20 06 – 666
Für technische Fragen haben wir für Sie folgende e-mail-Adresse eingerichtet:
Interessieren Sie sich für weitere Clatronic-Produkte?
Besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter
www.clatronic.de oder www.clatronic.com
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 8
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig
door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo
mogelijk de doos met de binnenverpakking.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven
toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het
bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte,
directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe
kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat gewor-
den apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het water grij-
pen.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de
steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken
aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het
apparaat altijd uit of trek de steker uit de contactdoos (trek aan de steker, niet
aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat.
Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag
hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft.
Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een bescha-
digd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vak-
man. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant,
onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door
een soortgelijke kabel.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht.
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
Pak het apparaat alléén beet aan de daarvoor aangebrachte handgrepen.
Beweeg het apparaat niet zolang het vet vloeibaar/heet is.
Houd het deksel (5) tijdens het frituren goed gesloten.
Vul de mand (7) buiten de frituurpan om spatten te vermijden.
Gebruik voor het frituren altijd de frituurmand.
Let op: meng nooit vetten en oliën, de frituur kan daardoor overlopen. Ook het
mengen van verschillende oliën en vetsoorten is gevaarlijk!
Wanneer het apparaat begint te branden, probeer dan in géén geval de vlam-
men met water te blussen. Sluit het deksel van het apparaat. Doof de vlammen
met een vochtige doek.
Inleiding
Deze friteuse is uitgerust met een regelbare thermostaat waarmee de temperatuur
individueel kan worden aangepast aan het fituurgoed.
9
NL
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 9
Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorleest, zodat u
deze friteuse optimaal en veilig kunt gebruiken.
Aansluiting
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerde geaar-
de contactdoos 230 V, 50 Hz.
Ingebruikname
Vóór de eerste ingebruikname
1. Verwijder de verpakking. Verwijder het deksel van de frituurpan. De frituurmand
bevindt zich in de frituurpan. Verwijder alle voorwerpen uit de frituurpan.
2. Reinig het deksel, de ommanteling (8), de frituurmand (6) en de pan zoals
onder REINIGING beschreven staat.
Gebruiksaanwijzingen
1. Verwijder regelmatig het in de olie achtergebleven frituurgoed (bijv. stukjes van
de frites). Na 8 tot 10 maal gebruiken moet de olie vervangen worden.
2. Het frituurvet moet hoog kunnen worden verhit. Gebruik voor het frituren kwali-
tatief goede frituurolie of frituurvet. Vermijd het gebruik van margarine, olijfolie of
boter. Deze vetsoorten zijn niet geschikt voor de friteuse omdat zij reeds bij een
lage temperatuur rook kunnen ontwikkelen.
Ter vermindering van het acrylamidegehalte in zetmeelhoudende levensmidde-
len (aardappels, graan) wordt aanbevolen, een tempratuur van 170 °C (eventu-
eel 175 °C) bij het frituren niet te overschrijden. Verder is het belangrijk de fritu-
urtijd zo kort mogelijk te houden en het te frituren product maximaal goudgeel
te bakken.
3. Schuif eventueel het stuurelement (1) in de geleiding zodat dit vast zit.
4. Kies de geschikte frituurtemperatuur en houd daarbij rekening met de hoeda-
nigheid van het frituurgoed. Als richtlijn geldt: voorgebakken voedingsmiddelen
hebben een hogere temperatuur nodig dan rauwe voedingsmiddelen.
5. Als de olie of het vet nog heet is, mag u de friteuse niet dragen of bewegen!
6. Strijk bij het frituren van deegachtige voedingsmiddelen het overtollige deeg
eraf en leg de stukken voorzichtig in de olie.
10
NL
Overzicht van de bedieningselementen
1 Besturingselement (verwijderbaar)
2 Temperatuurregelaar
3 rood controlelampje
4 groen controlelampje
5 Deksel
6 Reservoir frituurvet
7 Frituurmand
8 Behuizing
Achterzijde
9 Kabeloprolling
10 Restart-knop
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 10
7. Let op dat de handgreep aan de frituurmand is ingeklikt. Maak de frituurmand
niet te vol.
8. Droog vochtige levensmiddelen eerst af met een doek.
Let op: bij te vochtige levensmiddelen (bijv.: sterk verijsde frites enz.) ontstaat
een sterke schuimvorming waardoor in het meest ongunstige geval de olie kan
overlopen.
9. Trek na het gebruik van de friteuse de steker uit de contactdoos.
10. Wanneer u de friteuse per abuis eens zou inschakelen zonder dat zich olie of
vet daarin bevindt, wordt automatisch de oververhittingsbeveiliging
ingeschakeld. Het apparaat is dan niet meer operationeel. Trek in dat geval de
steker uit de contactdoos.
11. Laat de frituurpan eerst volledig afkoelen voordat u op de rode “Restart”-knop
(10) in de kabeloprolling (9) op de achterzijde drukt om de frituurpan opnieuw te
gebruiken.
Bediening
1. Overtuig u ervan dat de stroomtoevoer naar het apparaat onderbroken is en dat
het apparaat is uitgeschakeld.
2. Neem het deksel van de friteuse.
3. Verwijder de frituurmand en vul olie of vet in de pan (maximaal 3,5 l). Het vul-
niveau moet tussen de min- en max-markering liggen. Leg het deksel weer op
de friteuse.
Neem deze belangrijke aanwijzing in acht!
Wanneer u vet gebruikt, dient u dit in kleine stukjes te snijden en op de bodem
van de frituurbak te leggen.
Plaats het vet in géén geval in de frituurmand!
4. Sluit de steker aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos
230 V / 50 Hz. Het rode controlelampje (3) brandt. Draai de temperatuurrege-
laar (2) tot op de gewenste temperatuur.
5. Beide controlelampjes branden nu. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt
is, dooft het groene controlelampje (4). Het rode controlelampje blijft branden en
geeft aan dat het apparaat op bedrijfstemperatuur is.
6. Verwijder het deksel en zet de frituurmand met het frituurgoed voorzichtig in het
hete vet.
7. Het groene controlelampje schakelt tijdens het frituren meerdere malen aan en
uit. Dit is normaal en betekent dat de temperatuur via de thermostaat gecontro-
leerd en constant gehouden wordt. Open na afloop van de frituurtijd (deze staat
op de verpakking van de producten aangegeven) voorzichtig
het deksel (pas op, mogelijk komt hete damp vrij!). Neem nu de frituurmand
uit de pan.
8. Laat de olie een beetje van het frituurgoed afdruipen.
9. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de temperatuurschakelaar op OFF en
trekt u de netsteker uit de contactdoos.
11
NL
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 11
Reiniging
1. Controleer of de stroomtoevoer ook werkelijk onderbroken is.
2. Wacht tot de friteuse volledig is afgekoeld voordat u met de reiniging begint. U
moet het apparaat na het gebruik in ieder geval nog 1 - 2 uur laten afkoelen om
verbrandingen te vermijden.
3. Ontgrendel het frituurvetreservoir door het stuurelement naar boven uit te trek-
ken. Giet het vet weg.
4. Reinig het stuurelement en de behuizing met een vochtige doek en eventueel
met afwasmiddel. Dompel het apparaat niet onder water.
5. U kunt het deksel, de frituurmand en het frituurvetreservoir gewoon in een
sopje of in de vaatwasmachine reinigen.
6. Voorkom beschadiging van de friteuse en gebruik geen schuurmiddelen of
scherpe voorwerpen!
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-
richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspannings-
voorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voor-
schriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Garantie
Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden
vanaf koopdatum (kassabon).
Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan
door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos
door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garan-
tiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daar-
door een nieuwe garantieperiode!
Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze
reparatie of vervanging plaatsvinden.
Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen
met de kassabon af bij uw handelaar.
*) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het
complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van
glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend!
Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels,
deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaag-
bladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen
vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening!
Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen.
12
NL
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 12
Na de garantieperiode
Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uit-
gevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst.
13
NL
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 13
Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que
se desgastem (como, por exemplo, carvões do motor, varinhas, correias do motor,
telecomandos, escovas de dentes, folhas de serra, etc.), nem a limpeza, a manu-
tenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser
reembolsadas!
A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.
Após a garantia
Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pes-
soal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.
28
P
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 28
lame di seghe ecc.) come anche operazioni di pulizia e manutenzione o la sostitu-
zione di pezzi soggetti a logoramento non rientrano nella garanzia e quindi sono a
pagamento!
La garanzia si annulla nel caso di intervento da parte di terzi.
Dopo la garanzia
Al termine della garanzia le riparazioni possono essere eseguite dietro pagamento
dal corrispettivo negozio specializzato o servizio riparazioni.
33
I
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 33
General Safety Instructions
Read the operating instructions carefully before putting the appliance into ope-
ration and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possi-
ble, the box with the internal packing.
The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged pur-
pose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except
if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct
sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the
appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediate-
ly. Do not put it in water.
When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out
the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not
being used and remove the attached accessories.
Do not operate the machine without supervision. If you should leave the work-
place, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull
the plug itself, not the lead).
To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure
that the cable is hanging low and that children do not have access to the appli-
ance.
Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use
the appliance if it is damaged.
Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized
technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be
replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified
person and with a cable of the same type.
Use only original spare parts.
Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions“.
Special Safety Advice for this Device
The device should only be touched using the handles provided.
Do not move the device when the fat is liquid/hot.
Keep the lid (5) tightly closed during use.
Please fill the basket (7) outside the deep-fat dryer in order to prevent splashes.
Please always use the frying basket for deep-frying.
Warning: Never mix fats and oils, as the deep fat fryer could spill over. Even the
mixing of various types of oil and fat with one another is dangerous!
If the deep fat fryer should catch fire, do not under any circumstances attempt
to extinguish the flames with water. Instead, replace the lid and suffocate the fla-
mes with a damp cloth.
Introduction
The deep fryer is equipped with an adjustable thermostat, so that the temperature
can be adapted to the food being fried.
34
GB
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 34
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném
odborném obchodě nebo opravně.
51
CZ
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 51
hibák, sem a tisztítás, karbantartás vagy a kopó alkatrészek cseréje nem esik a
garancia hatálya alá, következésképp térítésköteles.
Illetéktelen beavatkozás a garancia megszűnését eredményezi.
A garanciális idő után
A garanciális idő eltelte után a megfelelő szakkereskedésben vagy javítószol-
gálatnál végeztethet térítésköteles javításokat.
56
H
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 56
D-47906 Kempen/Germany · Industriering Ost 40
Internet: http://www.clatronic.de · email: inf[email protected]
Technische Daten
Modell: FR 2799
Bemessungsspannung/-frequenz: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2200 Watt
Schutzklasse: Ι
Füllmenge: max. 3,5 l
Dieses Gerät wurde nach allen zutreffenden,
aktuellen CE-Richtlinien geprüft, wie z.B.
elektromagnetische Verträglichkeit und
Niederspannungsdirektive und wurde nach den
neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften
gebaut.
Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte führen Sie das ausgediente Gerät
einer umweltgerechten Entsorgung zu.
Stünings, Krefeld • 10/03
5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 62

Document transcriptie

5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 1 Bedienungsanleitung/Garantie Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee Bruksanvisning/garanti • Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka • A használati utasítás/garancia Руководство по эксплуатации/Гарантия Kaltzonen-Fritteuse Koudzone-frituurpan • Friteuse parois froides Freidora de zonas frías • Fritadeira de zonas frias Friggitrice con zona fredda • Cold Zone Deep Fat Fryer Kaldsone-frityrgryte • Frytownica Fritéza se studenými zónami • Hidegzónás fritőz Фритюр с холодной зоной FR 2799 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 2 Inhalt D NL F E P I GB N PL CZ H RUS Inhoud • Sommaire • Indice • Índice • Indice • Contents Innhold • Spis treści • Obsah • Tartalom • Содержание Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page Oversikt over betjeningselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Side Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Side Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Side Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3 4 7 3 9 12 3 14 17 3 19 22 3 24 27 3 29 32 3 34 37 3 38 41 3 42 45 3 47 50 3 52 55 3 57 61 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 3 2 4 3 1 10 5 9 8 7 6 Übersicht der Bedienelemente 1 2 3 4 5 6 Steuerelement (entnehmbar) Temperaturregler rote Kontrollleuchte grüne Kontrollleuchte Deckel Frittierfettbehälter 7 8 Frittierkorb Gehäuse Rückseite 9 Kabelaufwicklung 10 Restart-Knopf 3 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 Service für unsere Haushaltsartikel D Verschleißteile für Haushaltsartikel (soweit diese nicht vom Fachmann ausgewechselt werden müssen), Ersatzkannen, Staubsaugerfilterbeutel usw. können Sie mit Angabe des Gerätetyps unter folgender TelefonHotline bestellen: 16:41 Uhr Seite 8 Service für unsere Unterhaltungselektronik Verschleißteile und Ersatzteile für unsere Unterhaltungselektronik (soweit diese nicht vom Fachmann ausgewechselt werden müssen) wie z. B. Fernbedienungen, Bedienteilklappen, Lautsprecherblenden usw. können Sie mit Angabe des Gerätetyps unter folgender Telefon-Hotline bestellen: 0 21 52 / 20 06 – 888 0 21 52 / 20 06 – 666 Für technische Fragen haben wir für Sie folgende e-mail-Adresse eingerichtet: [email protected] Interessieren Sie sich für weitere Clatronic-Produkte? Besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter www.clatronic.de oder www.clatronic.com 8 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 9 Algemene veiligheidsinstructies • • • • • • • • • NL Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het water grijpen. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit of trek de steker uit de contactdoos (trek aan de steker, niet aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat. Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft. Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen. Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht. Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat • • • • • • • Pak het apparaat alléén beet aan de daarvoor aangebrachte handgrepen. Beweeg het apparaat niet zolang het vet vloeibaar/heet is. Houd het deksel (5) tijdens het frituren goed gesloten. Vul de mand (7) buiten de frituurpan om spatten te vermijden. Gebruik voor het frituren altijd de frituurmand. Let op: meng nooit vetten en oliën, de frituur kan daardoor overlopen. Ook het mengen van verschillende oliën en vetsoorten is gevaarlijk! Wanneer het apparaat begint te branden, probeer dan in géén geval de vlammen met water te blussen. Sluit het deksel van het apparaat. Doof de vlammen met een vochtige doek. Inleiding Deze friteuse is uitgerust met een regelbare thermostaat waarmee de temperatuur individueel kan worden aangepast aan het fituurgoed. 9 5....-05-FR 2799 NEW NL 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 10 Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorleest, zodat u deze friteuse optimaal en veilig kunt gebruiken. Aansluiting Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerde geaarde contactdoos 230 V, 50 Hz. Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 Besturingselement (verwijderbaar) Temperatuurregelaar rood controlelampje groen controlelampje Deksel Reservoir frituurvet 7 8 Frituurmand Behuizing Achterzijde 9 Kabeloprolling 10 Restart-knop Ingebruikname Vóór de eerste ingebruikname 1. Verwijder de verpakking. Verwijder het deksel van de frituurpan. De frituurmand bevindt zich in de frituurpan. Verwijder alle voorwerpen uit de frituurpan. 2. Reinig het deksel, de ommanteling (8), de frituurmand (6) en de pan zoals onder REINIGING beschreven staat. Gebruiksaanwijzingen 1. Verwijder regelmatig het in de olie achtergebleven frituurgoed (bijv. stukjes van de frites). Na 8 tot 10 maal gebruiken moet de olie vervangen worden. 2. Het frituurvet moet hoog kunnen worden verhit. Gebruik voor het frituren kwalitatief goede frituurolie of frituurvet. Vermijd het gebruik van margarine, olijfolie of boter. Deze vetsoorten zijn niet geschikt voor de friteuse omdat zij reeds bij een lage temperatuur rook kunnen ontwikkelen. Ter vermindering van het acrylamidegehalte in zetmeelhoudende levensmiddelen (aardappels, graan) wordt aanbevolen, een tempratuur van 170 °C (eventueel 175 °C) bij het frituren niet te overschrijden. Verder is het belangrijk de frituurtijd zo kort mogelijk te houden en het te frituren product maximaal goudgeel te bakken. 3. Schuif eventueel het stuurelement (1) in de geleiding zodat dit vast zit. 4. Kies de geschikte frituurtemperatuur en houd daarbij rekening met de hoedanigheid van het frituurgoed. Als richtlijn geldt: voorgebakken voedingsmiddelen hebben een hogere temperatuur nodig dan rauwe voedingsmiddelen. 5. Als de olie of het vet nog heet is, mag u de friteuse niet dragen of bewegen! 6. Strijk bij het frituren van deegachtige voedingsmiddelen het overtollige deeg eraf en leg de stukken voorzichtig in de olie. 10 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 11 7. Let op dat de handgreep aan de frituurmand is ingeklikt. Maak de frituurmand niet te vol. 8. Droog vochtige levensmiddelen eerst af met een doek. Let op: bij te vochtige levensmiddelen (bijv.: sterk verijsde frites enz.) ontstaat een sterke schuimvorming waardoor in het meest ongunstige geval de olie kan overlopen. 9. Trek na het gebruik van de friteuse de steker uit de contactdoos. 10. Wanneer u de friteuse per abuis eens zou inschakelen zonder dat zich olie of vet daarin bevindt, wordt automatisch de oververhittingsbeveiliging ingeschakeld. Het apparaat is dan niet meer operationeel. Trek in dat geval de steker uit de contactdoos. 11. Laat de frituurpan eerst volledig afkoelen voordat u op de rode “Restart”-knop (10) in de kabeloprolling (9) op de achterzijde drukt om de frituurpan opnieuw te gebruiken. Bediening 1. Overtuig u ervan dat de stroomtoevoer naar het apparaat onderbroken is en dat het apparaat is uitgeschakeld. 2. Neem het deksel van de friteuse. 3. Verwijder de frituurmand en vul olie of vet in de pan (maximaal 3,5 l). Het vulniveau moet tussen de min- en max-markering liggen. Leg het deksel weer op de friteuse. Neem deze belangrijke aanwijzing in acht! Wanneer u vet gebruikt, dient u dit in kleine stukjes te snijden en op de bodem van de frituurbak te leggen. Plaats het vet in géén geval in de frituurmand! 4. Sluit de steker aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos 230 V / 50 Hz. Het rode controlelampje (3) brandt. Draai de temperatuurregelaar (2) tot op de gewenste temperatuur. 5. Beide controlelampjes branden nu. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, dooft het groene controlelampje (4). Het rode controlelampje blijft branden en geeft aan dat het apparaat op bedrijfstemperatuur is. 6. Verwijder het deksel en zet de frituurmand met het frituurgoed voorzichtig in het hete vet. 7. Het groene controlelampje schakelt tijdens het frituren meerdere malen aan en uit. Dit is normaal en betekent dat de temperatuur via de thermostaat gecontroleerd en constant gehouden wordt. Open na afloop van de frituurtijd (deze staat op de verpakking van de producten aangegeven) voorzichtig het deksel (pas op, mogelijk komt hete damp vrij!). Neem nu de frituurmand uit de pan. 8. Laat de olie een beetje van het frituurgoed afdruipen. 9. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de temperatuurschakelaar op OFF en trekt u de netsteker uit de contactdoos. 11 NL 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 12 Reiniging NL 1. Controleer of de stroomtoevoer ook werkelijk onderbroken is. 2. Wacht tot de friteuse volledig is afgekoeld voordat u met de reiniging begint. U moet het apparaat na het gebruik in ieder geval nog 1 - 2 uur laten afkoelen om verbrandingen te vermijden. 3. Ontgrendel het frituurvetreservoir door het stuurelement naar boven uit te trekken. Giet het vet weg. 4. Reinig het stuurelement en de behuizing met een vochtige doek en eventueel met afwasmiddel. Dompel het apparaat niet onder water. 5. U kunt het deksel, de frituurmand en het frituurvetreservoir gewoon in een sopje of in de vaatwasmachine reinigen. 6. Voorkom beschadiging van de friteuse en gebruik geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen! Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CErichtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden! Garantie Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daardoor een nieuwe garantieperiode! Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. *) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend! Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaagbladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening! Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen. 12 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 13 Na de garantieperiode NL Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst. 13 5....-05-FR 2799 NEW P 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 28 Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como, por exemplo, carvões do motor, varinhas, correias do motor, telecomandos, escovas de dentes, folhas de serra, etc.), nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas! A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos. Após a garantia Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso. 28 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 33 lame di seghe ecc.) come anche operazioni di pulizia e manutenzione o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia si annulla nel caso di intervento da parte di terzi. Dopo la garanzia Al termine della garanzia le riparazioni possono essere eseguite dietro pagamento dal corrispettivo negozio specializzato o servizio riparazioni. 33 I 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 34 General Safety Instructions GB • • • • • • • • • Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water. When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories. Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead). To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance. Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type. Use only original spare parts. Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions“. Special Safety Advice for this Device • • • • • • • The device should only be touched using the handles provided. Do not move the device when the fat is liquid/hot. Keep the lid (5) tightly closed during use. Please fill the basket (7) outside the deep-fat dryer in order to prevent splashes. Please always use the frying basket for deep-frying. Warning: Never mix fats and oils, as the deep fat fryer could spill over. Even the mixing of various types of oil and fat with one another is dangerous! If the deep fat fryer should catch fire, do not under any circumstances attempt to extinguish the flames with water. Instead, replace the lid and suffocate the flames with a damp cloth. Introduction The deep fryer is equipped with an adjustable thermostat, so that the temperature can be adapted to the food being fried. 34 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 51 Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. CZ Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 51 5....-05-FR 2799 NEW H 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 56 hibák, sem a tisztítás, karbantartás vagy a kopó alkatrészek cseréje nem esik a garancia hatálya alá, következésképp térítésköteles. Illetéktelen beavatkozás a garancia megszűnését eredményezi. A garanciális idő után A garanciális idő eltelte után a megfelelő szakkereskedésben vagy javítószolgálatnál végeztethet térítésköteles javításokat. 56 5....-05-FR 2799 NEW 20.10.2003 16:41 Uhr Seite 62 Technische Daten Modell: FR 2799 Bemessungsspannung/-frequenz: 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 2200 Watt Schutzklasse: Ι Füllmenge: max. 3,5 l Dieses Gerät wurde nach allen zutreffenden, aktuellen CE-Richtlinien geprüft, wie z.B. elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsdirektive und wurde nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut. Technische Änderungen vorbehalten! D-47906 Kempen/Germany · Industriering Ost 40 Internet: http://www.clatronic.de · email: [email protected] Stünings, Krefeld • 10/03 Bitte führen Sie das ausgediente Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zu.
/

Deze handleiding is ook geschikt voor