Vega Safety barrier type 9001 Productinformatie

Type
Productinformatie
Product information
Scheidingsversterkers en Beveiliging
VEGATRENN 141
VEGATRENN 142
VEGATRENN 151
VEGATRENN 152
Document ID: 31996
2
Inhoudsopgave
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
Inhoudsopgave
1 Productbeschrijving .............................................................................................................................................................................................. 3
2 Type-overzicht ........................................................................................................................................................................................................ 4
3 Keuze instrument ................................................................................................................................................................................................... 5
4 Keuzecriteria ..........................................................................................................................................................................................................6
5 Montage .................................................................................................................................................................................................................. 7
6 Elektrische aansluiting .......................................................................................................................................................................................... 8
7 Bediening ..............................................................................................................................................................................................................11
8 Afmetingen ...........................................................................................................................................................................................................12
Veiligheidsinstructies voor Ex-toepassingen aanhouden
Houd bij Ex-toepassingen de Ex-specieke veiligheidsinstructies aan, die u onder www.vega.com/downloads en " Toelatingen" vindt en die
met ieder instrument worden meegeleverd. In explosiegevaarlijke omgeving moeten de geldende voorschriften, conformiteits- en typebeproe-
vingscerticaten van de sensoren en de voedingsapparaten worden aangehouden. De sensoren mogen alleen op intrinsiekveilige stroomcir-
cuits worden aangesloten. De toegestane elektrische specicaties zijn vermeld in de certicering.
3
Productbeschrijving
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
1 Productbeschrijving
Toepassing
Scheidingsversterkers worden gebruikt in alle toepassingen waarin
Ex-voorschriften moeten worden aangehouden. Ze scheiden intrinsiek
veilige circuits van niet-intrinsiek veilige circuits. Naast de galvanische
scheiding van de aangesloten PLC of van het procesbesturingssysteem
zorgen ze voor de voeding van de sensoren. Hierbij wordt in principe
onderscheid gemaakt tussen de volgende instrumentklassen:
Ex-voedingsscheider VEGATRENN 141/142 (met eigen voedings-
spanning)
Galvanisch gescheiden barrier VEGATRENN 151/152 (zonder eigen
voedingsspanning, lusgevoed)
De door de sensor gesuperponeerde stroom (4 … 20 mA) wordt lineair
en galvanisch gescheiden aan de uitgang overgedragen.
Alle instrumenten zijn geschikt voor de bidirectionele overdracht van
HART-signalen. Het HART-signaal kan via de op het front ingebouwde
HART-communicatiebus of via de klemmen worden vastgesteld. Met
een VEGACONNECT of HART-bedieningsapparaat kunnen zo de op
de VEGATRENN aangesloten sensoren worden geparametreerd. De
volledige HART-transparantie maakt een ongehinderde toegang tot de
sensorinstellingen mogelijk.
4
Type-overzicht
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
2 Type-overzicht
VEGATRENN 141 VEGATRENN 142
Montage DIN-railmontage DIN-railmontage
Toepassing Galvanisch gescheiden voedingsspanning van een Ex-gecerti-
ceerde 4 … 20 mA-sensor
Galvanisch gescheiden voedingsspanning van twee Ex-gecerti-
ceerde 4 … 20 mA-sensoren
Meetplaatsen 1 meetplaats 2 meetplaatsen
Functies
Galvanische scheiding
Intrinsiek veilige voeding
Bidirectionele HART-communicatie
Galvanische scheiding
Intrinsiek veilige voeding
Bidirectionele HART-communicatie
Sensoringangen 1 x 4 … 20 mA met sensorvoeding (actief) 2 x 4 … 20 mA met sensorvoeding (actief)
Stroomuitgangen 1 x 4 … 20 mA (actief) 2 x 4 … 20 mA (actief)
Voedingsspanning Afzonderlijke voedingsspanning noodzakelijk (24 … 230 V AC
50/60 Hz of 24 … 65 V DC)
Afzonderlijke voedingsspanning noodzakelijk (24 … 31 V DC)
Weergave op instrument
Leds voor bedrijf/storingsmelding
Leds voor bedrijf/storingsmelding
Omgevingstemperatuur -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) -20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
Toelatingen
ATEX
IEC
cULus
Scheepvaartcerticeringen
SIL2
ATEX
IEC
cULus
Scheepvaartcerticeringen
SIL2
VEGATRENN 151 VEGATRENN 152
Montage DIN-railmontage DIN-railmontage
Toepassing Galvanische scheiding van een Ex-gecerticeerde
4 … 20 mA-sensor
Galvanische scheiding van twee Ex-gecerticeerde
4 … 20 mA-sensoren
Meetplaatsen 1 meetplaats 2 meetplaatsen
Functies
Galvanische scheiding
Bidirectionele HART-communicatie
galvanische scheiding
Bidirectionele HART-communicatie
Sensoringangen 1 x 4 … 20 mA met sensorvoeding (actief) 2 x 4 … 20 mA met sensorvoeding (actief)
Stroomuitgangen 1 x 4 … 20 mA (passief) 2 x 4 … 20 mA (passief)
Voedingsspanning Lusgevoed, geen afzonderlijke voedingsspanning noodzakelijk Lusgevoed, geen afzonderlijke voedingsspanning noodzakelijk
Weergave op instrument - -
Omgevingstemperatuur -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) -20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
Toelatingen
ATEX
IEC
cULus
Scheepvaartcerticeringen
SIL2
ATEX
IEC
cULus
Scheepvaartcerticeringen
SIL2
5
Keuze instrument
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
3 Keuze instrument
VEGATRENN 141
De eenkanaals VEGATRENN 141 is bedoeld voor de galvanische schei-
ding, intrinsiek veilige voeding en signaaloverdracht van Ex-gecerticeer-
de 4 … 20 mA/HART-sensoren in explosiegevaarlijke omgevingen. De
afzonderlijke voedingsspanning waarborgt een betrouwbare meetwaar-
deoverdracht. De VEGATRENN 141 wordt in alle takken van de industrie
ook gebruikt met Ex-toepassingen. In de uitvoering zonder Ex-certice-
ring kan het apparaat worden ingezet als galvanisch gescheiden voeding
voor een betrouwbare stroomvoorziening.
De VEGATRENN 141 is geschikt voor de bidirectionele overdracht van
HART-signalen. Het HART-signaal kan via de op het front ingebouwde
HART-communicatiebus of via de klemmen worden vastgesteld. Met
een VEGACONNECT of HART-bedieningsapparaat kunnen zo de op
de VEGATRENN aangesloten sensoren worden geparametreerd. De
volledige HART-transparantie maakt een ongehinderde toegang tot de
sensorinstellingen mogelijk.
VEGATRENN 142
De tweekanaals VEGATRENN 142 heeft dezelfde functionaliteit als de
VEGATRENN 141. De VEGATRENN 142 heeft twee van elkaar onafhan-
kelijke sensoringangen en verwerkingscircuits.
VEGATRENN 151
De eenkanaals VEGATRENN 151 is bedoeld voor de galvanische
scheiding van intrinsiek veilige toepassingen en de signaaloverdracht
van Ex-gecerticeerde 4 … 20 mA-sensoren in explosiegevaarlijke om-
gevingen. De galvanisch gescheiden barrier is ideaal in combinatie met
meetversterkers die geen eigen Ex-certicering hebben. In de uitvoering
zonder Ex-certicering kan het apparaat worden ingezet voor de galvani-
sche scheiding van sensor en verwerking.
De VEGATRENN 151 is geschikt voor de bidirectionele overdracht van
HART-signalen. Het HART-signaal kan via de op het front ingebouwde
HART-communicatiebus of via de klemmen worden vastgesteld. Met
een VEGACONNECT of HART-bedieningsapparaat kunnen zo de op
de VEGATRENN aangesloten sensoren worden geparametreerd. De
volledige HART-transparantie maakt een ongehinderde toegang tot de
sensorinstellingen mogelijk.
VEGATRENN 152
De tweekanaals VEGATRENN 152 heeft dezelfde functionaliteit als de
VEGATRENN 151. De VEGATRENN 152 heeft twee van elkaar onafhan-
kelijke sensoringangen en verwerkingscircuits.
6
Keuzecriteria
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
4 Keuzecriteria
VEGATRENN 141 142 151 152
Voedingsscheider x x - -
Galvanisch gescheiden barrier - - x x
Galvanische scheiding x x x x
Sensorcircuit actief/passief x/- x/- x/- x/-
Verwerkingscircuit actief/passief x/- x/- -/x -/x
Aansluitklemmen steekbaar x x x x
HART-meting (VEGACONNECT/HART-modem) x x x x
HART-transparantie x x x x
HART-weerstand x x x x
Statusindicatie x x - -
Kortsluit- en draadbreukdetectie x x - -
7
Montage
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
5 Montage
De instrumenten zijn geconstrueerd voor DIN-railmontage (DIN-rail
35 x 7,5 conform DIN EN 50022/60715). Met de beschermingsklasse
IP20 zijn ze bedoeld voor inbouw in schakelkasten. Alle instrumenten
kunnen horizontaal en verticaal worden gemonteerd.
De VEGATRENN is een bijbehorend intrinsiek veilig bedrijfsmid-
del en mag niet in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 0/1
worden geïnstalleerd. Veilig gebruik is alleen gewaarborgd met
inachtneming van de handleiding en het EU-typebeproevingscer-
ticaat.
8
Elektrische aansluiting
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
6 Elektrische aansluiting
6.1 Aansluiting voorbereiden
Veiligheidsinstructies aanhouden
Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten
Indien overspanningen kunnen worden verwacht, moeten overspan-
ningsbeveiligingen worden geïnstalleerd
Opmerking:
Installeer voor de VEGATRENN 141/142 een goed toegankelijke
scheidingsinrichting. De scheidingsinrichting moet voor het instru-
ment zijn gemarkeerd (IEC/EN 61010).
Veiligheidsinstructies voor Ex-toepassingen aanhouden
In explosiegevaarlijke omgevingen moeten de geldende voor-
schriften, de conformiteits- en typebeproevingscerticaten van de
sensoren en de voedingen worden aangehouden.
Voedingsspanning VEGATRENN 141/142
Het nominale bereik van de voedingsspanning bij de VEGATRENN 141
kan 24 … 230 V AC 50/60 Hz of 24 … 65 V DC bedragen. De VEGAT-
RENN 142 mag uitsluitend worden gevoed met 24 … 31 V DC. Details
over de voedingsspanning vindt u in de " Technische gegevens" van de
handleiding.
Voedingsspanning VEGATRENN 151/152
De voedingsspanning wordt verzorgd via de 4...20 mA-sensorkabel
(lusvoeding). Een afzonderlijke hulpspanning is daarom niet nodig. De
stroomingang van de verwerking, bijvoorbeeld een PLC of een aanwijsin-
strument moet actief zijn, d.w.z. de voedingsspanning voor de sensoren
en de VEGATRENN ter beschikking stellen. Meer informatie over de voe-
dingsspanning vindt u in de " Technische gegevens" van de handleiding.
6.2 Aansluiting VEGATRENN 141
1
4
3
2
5
10 11 12
-+
-+
-
+H
12
16 17
-+
1 Sensorcircuit (4 … 20 mA/HART, Ex-omgeving)
2 HART-communicatiebus voor aansluiting van een HART-bedieningsinstrument,
bijv. VEGACONNECT
3 Verwerkingscircuit (4 … 20 mA/HART, actieve uitgang)
4 Verwerkingsciruit (4...20 mA/HART, actieve uitgang met opgenomen
HART-weerstand)
5 Voedingsspanning
9
Elektrische aansluiting
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
6.3 Aansluiting VEGATRENN 142
1
7
6
3
5
4
8
2
13 14 15
-+
-+
-
+H
1 2
-+
16 17
-+
4 5
10 11 12
-
+
-
+H
1 Sensorcircuit kanaal 1 (4 … 20 mA/HART, Ex-omgeving)
2 Sensorcircuit kanaal 2 (4 … 20 mA/HART, Ex-omgeving)
3 HART-communicatiebus voor aansluiting van een HART-bedieningsinstrument,
bijv. VEGACONNECT
4 Verwerkingscircuit kanaal 1 (4 … 20 mA/HART, actieve uitgang)
5 Verwerkingsciruit kanaal 1 (4...20 mA/HART, actieve uitgang met opgenomen
HART-weerstand)
6 Verwerkingscircuit kanaal 2 (4 … 20 mA/HART, actieve uitgang)
7 Verwerkingsciruit kanaal 2 (4...20 mA/HART, actieve uitgang met opgenomen
HART-weerstand)
8 Voedingsspanning
6.4 Aansluiting VEGATRENN 151
1
4
3
2
10 11 12
-+
-+
-
+H
12
1 Sensorcircuit (4 … 20 mA/HART, Ex-omgeving)
2 HART-communicatiebus voor aansluiting van een HART-bedieningsinstrument,
bijv. VEGACONNECT
3 Verwerkingscircuit (4 … 20 mA/HART, passieve uitgang)
4 Verwerkingsciruit (4...20 mA/HART, passieve uitgang met opgenomen
HART-weerstand)
10
Elektrische aansluiting
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
6.5 Aansluiting VEGATRENN 152
1
3
4
5
6
7
13 14 15
2
4 5
10 11 12
-+
12
-
-
+
+H
-
-
+
+H
-+
1 Sensorcircuit 1 (4 … 20 mA/HART, Ex-omgeving)
2 Sensorcircuit 2 (4 … 20 mA/HART, Ex-omgeving)
3 HART-communicatiebus voor aansluiting van een HART-bedieningsinstrument,
bijv. VEGACONNECT
4 Verwerkingscircuit 1 (4 … 20 mA/HART, passieve uitgang)
5 Verwerkingsciruit 1 (4...20 mA/HART, passieve uitgang met opgenomen
HART-weerstand)
6 Verwerkingscircuit 2 (4 … 20 mA/HART, passieve uitgang)
7 Verwerkingsciruit 2 (4...20 mA/HART, passieve uitgang met opgenomen
HART-weerstand)
11
Bediening
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
7 Bediening
7.1 Bediening op de regelaar
Op het instrument zelf is geen bediening of conguratie nodig. Via de
HART-communicatiebussen kan een parametrering van de aangeslo-
ten HART-sensoren zonder onderbreking van het meetcircuit worden
uitgevoerd. De voor dit doel benodigde weerstand (230 Ω) is al in de
VEGATRENN geïntegreerd (alleen bij aansluiting van klemmen 10/12).
De aangesloten sensor wordt bediend via een Windows-PC met parame-
treersoftware, bijv. PACTware en bijbehorende DTM.
12
Afmetingen
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
8 Afmetingen
VEGATRENN 141
56 mm
(2.20")
20 mm
(0.79")
113 mm
(4.45")
108 mm
(4.25")
46 mm
(1.81")
92 mm
(3.62")
52 mm
(2.05")
OPEN
VEGATRENN 142
56 mm
(2.20")
20 mm
(0.79")
113 mm
(4.45")
111 mm
(4.37")
46 mm
(1.81")
92 mm
(3.62")
55 mm
(2.17")
OPEN
VEGATRENN 151
48 mm
(1.90")
20 mm
(0.79")
113 mm
(4.45")
104 mm
(4.09")
46 mm
(1.81")
92 mm
(3.62")
52 mm
(2.05")
VEGATRENN 152
52 mm
(2.05")
20 mm
(0.79")
113 mm
(4.45")
108 mm
(4.25")
46 mm
(1.81")
92 mm
(3.62")
55 mm
(2.17")
OPEN
13
Notes
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
14
Notes
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
15
Notes
Scheidingsversterkers en Beveiliging
31996-NL-210209
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
31996-NL-210209
De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het
moment van drukken.
Wijzigingen voorbehouden
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021
Phone +49 7836 50-0
www.vega.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Vega Safety barrier type 9001 Productinformatie

Type
Productinformatie