Melissa 643-108 Handleiding

Categorie
Broodroosters
Type
Handleiding
Lees de hele gebruiksaanwijzing voordat u uw
nieuwe broodrooster gebruikt. U wordt
aangeraden de gebruiksaanwijzing te bewaren ter
referentie. Bij het gebruik van elektrische
apparaten dient u altijd
basisveiligheidsvoorzorgen in acht te nemen,
waaronder de volgende:
BELANGRIJK
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- Lees de hele gebruiksaanwijzing goed door
voor het gebruik.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Deze
broodrooster heeft "Cool Walls" waardoor u
zowel de zijkanten als de handgrepen kunt
aanraken.
- Bescherm uzelf tegen elektrische schokken
door tijdens het gebruik of bij het
schoonmaken van het apparaat het snoer, de
stekkers en de broodrooster niet onder te
dompelen in water of een andere vloeistof.
- Toezicht is vereist wanneer een elektrisch
apparaat wordt gebruikt door of in de buurt
van kinderen.
- WAARSCHUWING: Zorg dat kinderen op de
hoogte zijn van het mogelijke gevaar van
elektrische apparaten die op de verkeerde
manier worden gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het
gaat schoonmaken.
- Bedien nooit een apparaat waarvan het
snoer of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het apparaat
beschadigd is. Breng het apparaat naar een
geautoriseerde dealer voor onderzoek,
reparatie of afstelling.Niet buiten of in een
badkamer gebruiken.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel
of het werkblad hangen en zorg dat het geen
hete oppervlakken raakt.
- Niet op of bij een heet gasfornuis of een hete
elektrische kookplaat plaatsen.
- Aansluiting opheffen: haal de stekker uit het
stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet voor andere
doeleinden dan het bestemde gebruik.
- Plaats geen te grote voedingsmiddelen,
pakketjes met aluminiumfolie of
gereedschappen in een broodrooster.
Hierdoor kan brand of een elektrische schok
ontstaan.
- Als broodroosters tijdens het gebruik worden
bedekt met brandbaar materiaal of dat
materiaal raken, kan brand ontstaan. Dit
geldt bijvoorbeeld voor gordijnen, tafelkleden
en muren.
- Probeer voedsel niet los te wrikken als de
stekker in het stopcontact zit.
- Plaats tijdens het gebruik niets boven op de
broodrooster.
- Laat dit apparaat nooit zonder toezicht
tijdens gebruikt.
- Gebruik de broodrooster nooit zonder de
kruimellade.
- Leeg de kruimellade vaak. Als u dit niet doet,
ontstaat er risico op brand.
LIJST MET ONDERDELEN
1. Elektronische variabele bruiningsregelaar
2. Annuleerknop
3. Handgreep voor broodhouder
4. Uitschuifbare kruimellade
5. Bolletjesverwarmer
BELANGRIJK PUNTEN
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het
br
ood voor
dat u het br
ood in de
br
oodr
ooster plaatst.
-
Rooster geen br
ood met suiker of glazuur of
gevuld br
ood.
-
Rooster geen dikke stukken br
ood; deze
kunnen vast blijven zitten in de broodrooster.
12
NL
1.
2.
3.
5.
4.
643109_IM 12/06/07 15:37 Side 12
- Als het brood vast blijft zitten in de
b
roodrooster, haalt u de stekker uit het
stopcontact en laat u de broodrooster
afkoelen.
- Beweeg de broodhouder een paar keer op
en neer om het brood los te krijgen. Gebruik
nooit metalen voorwerpen om het brood uit
de broodrooster te halen.
GEBRUIKSAANWIJZING
Schakel het apparaat voor het eerste gebruik
enkele minuten in zonder brood. Er kan eerst wat
rook verschijnen. Dit is normaal. De rook verdwijnt
snel.
- Steek de stekker in een stopcontact en
schakel het apparaat in.
- Doe het brood in de openingen. Zet de
selectieknop op de gewenste stand voor de
kleur van het geroosterde brood. Draai de
selectieknop naar rechts naar een stand
tussen 1 en 5. Hoe hoger de stand, hoe
bruiner het brood wordt. Duw de
broodhouder naar beneden.
- Als het brood geroosterd is, komt de
broodhouder omhoog en ziet u het
geroosterde brood bij de openingen. De
broodrooster wordt automatisch
uitgeschakeld. Als er brood vast komt te
zitten in de broodrooster, schakelt u het
apparaat uit, haalt u de stekker uit het
stopcontact, laat u de broodrooster afkoelen
en verwijdert u het brood.
- Gebruik de broodrooster niet als de
kruimellade zich niet in de goede positie
bevindt.
De annuleerknop gebruiken
Als u op de annuleerknop drukt, wordt de
automatische cyclus gestopt en komt het brood
omhoog. U kunt het roosterproces onderbreken
door op de annuleerknop te drukken. U kunt de
broodrooster meteen gebruiken.
REINIGEN
- Controleer of u de stekker uit het
stopcontact hebt gehaald voordat u de
broodrooster reinigt.
- Dompel het apparaat niet onder in water of
een andere vloeistof.
- Haal voor het reinigen de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
Verwijder vervolgens de kruimellade door
deze naar buiten te trekken.
- Verwijder broodresten, verbrande deeltjes,
enz.
- Stop nooit voorwerpen, ook geen doek, in de
broodrooster.
- Als de kruimels zijn verwijderd, plaatst u de
lade terug en controleert u of deze zich in de
juiste positie bevindt.
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN VAN DIT
PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool: xx
Dit betekent dat dit product niet met het gewone
huishoudafval mag worden weggegooid, omdat
elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk
moeten worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat
zorgdragen voor het op de juiste manier
inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van
elektrisch en elektronisch afval. Privé-
huishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis
naar speciale recyclingpunten brengen. In
sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen,
de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de
leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht,
als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op
met uw leverancier, distributeur of gemeente voor
meer informatie over wat u moet doen met
elektrisch en elektronisch afval.
DE GARANTIE VERVALT:
- als bovenstaande punten niet zijn
opgevolgd.
- als het apparaat niet op de juiste manier is
onderhouden, als er kracht is gebruikt op het
apparaat of als het op een andere manier is
beschadigd.
- bij fouten door defecten in het elektronische
distributiesysteem.
- als het apparaat is gerepareerd of op
enigerlei wijze is aangepast of gewijzigd door
een niet-geautoriseerde persoon.
Importeur:
Adexi gr
oup
Drukfouten voorbehouden.
13
643109_IM 12/06/07 15:37 Side 13

Documenttranscriptie

643109_IM 12/06/07 15:37 Side 12 NL Lees de hele gebruiksaanwijzing voordat u uw nieuwe broodrooster gebruikt. U wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing te bewaren ter referentie. Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u altijd basisveiligheidsvoorzorgen in acht te nemen, waaronder de volgende: - - BELANGRIJK VEILIGHEIDSMAATREGELEN - - - - - - - - Lees de hele gebruiksaanwijzing goed door voor het gebruik. Raak geen hete oppervlakken aan. Deze broodrooster heeft "Cool Walls" waardoor u zowel de zijkanten als de handgrepen kunt aanraken. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken door tijdens het gebruik of bij het schoonmaken van het apparaat het snoer, de stekkers en de broodrooster niet onder te dompelen in water of een andere vloeistof. Toezicht is vereist wanneer een elektrisch apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. WAARSCHUWING: Zorg dat kinderen op de hoogte zijn van het mogelijke gevaar van elektrische apparaten die op de verkeerde manier worden gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het gaat schoonmaken. Bedien nooit een apparaat waarvan het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het apparaat beschadigd is. Breng het apparaat naar een geautoriseerde dealer voor onderzoek, reparatie of afstelling.Niet buiten of in een badkamer gebruiken. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen en zorg dat het geen hete oppervlakken raakt. Niet op of bij een heet gasfornuis of een hete elektrische kookplaat plaatsen. Aansluiting opheffen: haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het bestemde gebruik. - Plaats geen te grote voedingsmiddelen, pakketjes met aluminiumfolie of gereedschappen in een broodrooster. Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan. Als broodroosters tijdens het gebruik worden bedekt met brandbaar materiaal of dat materiaal raken, kan brand ontstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor gordijnen, tafelkleden en muren. Probeer voedsel niet los te wrikken als de stekker in het stopcontact zit. Plaats tijdens het gebruik niets boven op de broodrooster. Laat dit apparaat nooit zonder toezicht tijdens gebruikt. Gebruik de broodrooster nooit zonder de kruimellade. Leeg de kruimellade vaak. Als u dit niet doet, ontstaat er risico op brand. 5. 3. 4. 1. 2. LIJST MET ONDERDELEN 1. Elektronische variabele bruiningsregelaar 2. Annuleerknop 3. Handgreep voor broodhouder 4. Uitschuifbare kruimellade 5. Bolletjesverwarmer BELANGRIJK PUNTEN - - 12 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het brood voordat u het brood in de broodrooster plaatst. Rooster geen brood met suiker of glazuur of gevuld brood. Rooster geen dikke stukken brood; deze kunnen vast blijven zitten in de broodrooster. 643109_IM - - 12/06/07 15:37 Side 13 Als het brood vast blijft zitten in de broodrooster, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de broodrooster afkoelen. Beweeg de broodhouder een paar keer op en neer om het brood los te krijgen. Gebruik nooit metalen voorwerpen om het brood uit de broodrooster te halen. - GEBRUIKSAANWIJZING INFORMATIE OVER VERWIJDEREN VAN DIT Schakel het apparaat voor het eerste gebruik enkele minuten in zonder brood. Er kan eerst wat rook verschijnen. Dit is normaal. De rook verdwijnt snel. Steek de stekker in een stopcontact en schakel het apparaat in. Doe het brood in de openingen. Zet de selectieknop op de gewenste stand voor de kleur van het geroosterde brood. Draai de selectieknop naar rechts naar een stand tussen 1 en 5. Hoe hoger de stand, hoe bruiner het brood wordt. Duw de broodhouder naar beneden. Als het brood geroosterd is, komt de broodhouder omhoog en ziet u het geroosterde brood bij de openingen. De broodrooster wordt automatisch uitgeschakeld. Als er brood vast komt te zitten in de broodrooster, schakelt u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het stopcontact, laat u de broodrooster afkoelen en verwijdert u het brood. Gebruik de broodrooster niet als de kruimellade zich niet in de goede positie bevindt. De annuleerknop gebruiken Als u op de annuleerknop drukt, wordt de automatische cyclus gestopt en komt het brood omhoog. U kunt het roosterproces onderbreken door op de annuleerknop te drukken. U kunt de broodrooster meteen gebruiken. PRODUCT Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool: xx Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudafval mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Privéhuishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat u moet doen met elektrisch en elektronisch afval. DE GARANTIE VERVALT: als bovenstaande punten niet zijn opgevolgd. als het apparaat niet op de juiste manier is onderhouden, als er kracht is gebruikt op het apparaat of als het op een andere manier is beschadigd. bij fouten door defecten in het elektronische distributiesysteem. als het apparaat is gerepareerd of op enigerlei wijze is aangepast of gewijzigd door een niet-geautoriseerde persoon. REINIGEN - - deze naar buiten te trekken. Verwijder broodresten, verbrande deeltjes, enz. Stop nooit voorwerpen, ook geen doek, in de broodrooster. Als de kruimels zijn verwijderd, plaatst u de lade terug en controleert u of deze zich in de juiste positie bevindt. Controleer of u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald voordat u de broodrooster reinigt. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Verwijder vervolgens de kruimellade door Importeur: Adexi group Drukfouten voorbehouden. 13
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

Melissa 643-108 Handleiding

Categorie
Broodroosters
Type
Handleiding