Laserliner SensoLite 120 Set de handleiding

Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

10
Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure ‚Garantie-
en aanvullende aanwijzingen‘ volledig door. Volg de daarin beschreven
aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie en geef ze door als u het
apparaat doorgeeft.
!
NL
1
10
3
8
9
2
6
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rondomlopende
markeergroef
Ontvangstveld laserstraal
SpotLite Marking LED
Bevestigingsschroef
Universele houder
Bevestigingshendel
Instelling geluidssterkte
Batterijvak
Handontvanger-Modus
LEDs
Laserontvanger voor rode en groene rotatielaser
– Felle LED‘s op voor- en achterzijde
Diverse akoestische melodieën ondersteunen de optische meldingen
Harde Piezo-zoemtoon mogelijk
– Kopmagneet
Ontvangstbereik 120 m voor rode en groene laser
Extreem robuuste uitvoering
Bijzondere producteigenschappen
De SpotLite-functie - een geprojecteerde lichtstraal ter hoogte
van de laserstraal – vergemakkelijkt het nauwkeurig markeren en voorkomt
parallaxfouten.
magnetic
Optimaal werken met tal van meetapparaten mogelijk dankzij
magnetische hechtfunctie. U hebt uw handen vrij voor andere taken.
SensoLite 120
11
NL
34 mm
Laser
De laserontvangers beschikken over 2 tolerantiebereiken:
gele led = handsfree-bereik: weergave met grotere tolerantie voor
een grove, handmatige uitlijning.
groene led = fijnbereik: weergave met kleinere tolerantie voor een
fijne uitlijning (bijv. met meetlatten).
!
Constant geluid =
markeer de referentiemaat
snel piepgeluid langzaam
piepgeluid
Werken met de optionele laserontvanger
Stel de rotatielaser in op het maximale toerental en schakel de laser-
ontvanger in.
Nu kan de laserontvanger de laserstraal op grote afstand optimaal
herkennen. Beweeg vervolgens de laserontvanger door de laserstraal
omhoog en omlaag totdat de middelste weergave verschijnt. Markeer
nu de meethoogte op de rondomlopende markeergroef.
Plaatsen van de batterij
Om de levensduur van de
batterijen te verlengen,
schakelt de ontvanger na
ca. 5 minuten zonder
gebruik automatisch uit.
12
Gevaar door krachtige magnetische velden
Krachtige magnetische velden kunnen schadelijke invloeden hebben op
personen met actieve implantaten (bijv. pacemakers) alsmede op elektro-
mechanische apparaten (bijv magneetkaarten, mechanischen horloges, fijne
mechanische apparatuur, harde schijven).
Met het oog op het effect van krachtige magnetische velden op personen
dienen de desbetreffende nationale bepalingen en voorschriften te worden
nageleefd, in de Bondsrepubliek Duitsland bijvoorbeeld het voorschrift van
de wettelijke ongevallenverzekering BGV B11 §14 ‚Elektromagnetische Felder‘
(elektromagnetische velden).
Om storende effecten te voorkomen, dient u de magneten altijd op een
afstand van ten minste 20 cm van de bedreigde implantaten en apparaten
te houden.
NL
Universeel houder
De ontvanger kan d.m.v. de universeel houder aan
de meetlatten bevestigd worden. Het is raadzaam,
de flexibele meetlat (bestelnr.: 080.50 - rood /
080.51 - groen) voor alle metingen van vloer-
hoogtes te gebruiken. Hiermee kunt u – zonder
te moeten rekenen – direct hoogteverschillen
vaststellen.
Technische gegevens (Technische veranderingen voorbehouden. 04.17)
Laserontvanger bereik
(De maximale reikwijdte is
afhankelijk van de rotatielaser)
max. 120 m
Vereist rotatietoerental 300 – 1100
o/min
Stroomvoorziening 2 x Type AAA
Werktemperatuur 0°C ... + 50°C
Opbergtemperatuur -10°C ... + 70°C
Gewicht (incl. batterij) 0,15 kg
Afmetingen (B x H x D) 70 x 124 x 22 mm
SensoLite 120
13
EU-bepalingen en afvoer
Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde
normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.
Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens
de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektro-
nische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd
worden.
Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:
www.laserliner.com/info
NL

Documenttranscriptie

! Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure ‚Garantieen aanvullende aanwijzingen‘ volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie en geef ze door als u het apparaat doorgeeft. Laserontvanger voor rode en groene rotatielaser – – – – – – Felle LED‘s op voor- en achterzijde Diverse akoestische melodieën ondersteunen de optische meldingen Harde Piezo-zoemtoon mogelijk Kopmagneet Ontvangstbereik 120 m voor rode en groene laser Extreem robuuste uitvoering Bijzondere producteigenschappen De SpotLite-functie - een geprojecteerde lichtstraal ter hoogte van de laserstraal – vergemakkelijkt het nauwkeurig markeren en voorkomt parallaxfouten. Optimaal werken met tal van meetapparaten mogelijk dankzij magnetische hechtfunctie. U hebt uw handen vrij voor andere taken. magnetic 10 1 2 3 9 4 8 7 10 NL 5 6 1 Rondomlopende markeergroef 2 Ontvangstveld laserstraal 3 SpotLite Marking LED 4 Bevestigingsschroef 5 Universele houder 6 Bevestigingshendel 7 Instelling geluidssterkte 8 Batterijvak 9 Handontvanger-Modus 10 LEDs SensoLite 120 Plaatsen van de batterij Om de levensduur van de batterijen te verlengen, schakelt de ontvanger na ca. 5 minuten zonder gebruik automatisch uit. Werken met de optionele laserontvanger Laser snel piepgeluid ! 34 mm Stel de rotatielaser in op het maximale toerental en schakel de laserontvanger in. Nu kan de laserontvanger de laserstraal op grote afstand optimaal herkennen. Beweeg vervolgens de laserontvanger door de laserstraal omhoog en omlaag totdat de middelste weergave verschijnt. Markeer nu de meethoogte op de rondomlopende markeergroef. Constant geluid = markeer de referentiemaat langzaam piepgeluid De laserontvangers beschikken over 2 tolerantiebereiken: – gele led = handsfree-bereik: weergave met grotere tolerantie voor een grove, handmatige uitlijning. – groene led = fijnbereik: weergave met kleinere tolerantie voor een fijne uitlijning (bijv. met meetlatten). NL 11 Universeel houder De ontvanger kan d.m.v. de universeel houder aan de meetlatten bevestigd worden. Het is raadzaam, de flexibele meetlat (bestelnr.: 080.50 - rood / 080.51 - groen) voor alle metingen van vloerhoogtes te gebruiken. Hiermee kunt u – zonder te moeten rekenen – direct hoogteverschillen vaststellen. Gevaar door krachtige magnetische velden Krachtige magnetische velden kunnen schadelijke invloeden hebben op personen met actieve implantaten (bijv. pacemakers) alsmede op elektromechanische apparaten (bijv magneetkaarten, mechanischen horloges, fijne mechanische apparatuur, harde schijven). Met het oog op het effect van krachtige magnetische velden op personen dienen de desbetreffende nationale bepalingen en voorschriften te worden nageleefd, in de Bondsrepubliek Duitsland bijvoorbeeld het voorschrift van de wettelijke ongevallenverzekering BGV B11 §14 ‚Elektromagnetische Felder‘ (elektromagnetische velden). Om storende effecten te voorkomen, dient u de magneten altijd op een afstand van ten minste 20 cm van de bedreigde implantaten en apparaten te houden. Technische gegevens (Technische veranderingen voorbehouden. 04.17) Laserontvanger bereik (De maximale reikwijdte is afhankelijk van de rotatielaser) max. 120 m Vereist rotatietoerental 300 – 1100 o/min Stroomvoorziening 2 x Type AAA Werktemperatuur 0°C ... + 50°C Opbergtemperatuur -10°C ... + 70°C Gewicht (incl. batterij) 0,15 kg Afmetingen (B x H x D) 70 x 124 x 22 mm 12 NL SensoLite 120 EU-bepalingen en afvoer Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU. Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden. Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder: www.laserliner.com/info NL 13
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Laserliner SensoLite 120 Set de handleiding

Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor