Oregon Scientific RMR203HG Handleiding

Categorie
Telescopen
Type
Handleiding
NL
1
Temperatuur- en Vochtigheidsstation
met Atoomtijd
Model: RMR203HG
HANDLEIDING
INHOUD
Overzicht............................................................................2
Voorkant..............................................................................2
Achterkant...........................................................................2
Buitensensor.......................................................................3
Starten................................................................................3
Plaats De Battierijen............................................................3
Buitensensor.....................................................................3
Sensor Gegevens Verzending............................................4
Klok.................................................................................4
Klok Ontvangst....................................................................4
Klok Handmatig Instellen....................................................5
Temperatuur en Vochtigheid ..........................................5
Vorstwaarschuwing............................................................5
Schermverlichting...........................................................5
Reset.................................................................................5
Waarschuwingen.............................................................5
Specificaties....................................................................6
Over Oregon Scientific...................................................6
EU-Verklaring van Conformiteit....................................7
RMR203HG IM NL R3.indd 1 2007.8.9 5:33:34 PM
NL
2
OVERZICHT
VOORKANT (FIG 1)
OUT
1. Ontvangstindicator buitensensor
2. Ontvangstindicator van kloksignaal
3. MODE: Instellingen / Scherm Aanpassen
4. LIGHT: Activeer schermverlichting voor 5 seconden
5.
/ : Verhogen / verlagen instelling; aanzetten /
uitzetten klok ontvangstsignaal
6. Buitentemperatuur en -vochtigheid
7. Binnentemperatuur en -vochtigheid
8. Klok met dag van de week
9. MEM: Bekijk huidige maximum en minimum
temperatuur / vochtigheid
10. Indicator-LED vorstwaarschuwing
ACHTERKANT (FIG 2)
1. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren
2. RESET: Het apparaat terugzetten op
standaardinstellingen
3. EU / UK: Selecteer dichtstbijzijnde kloksignaal
RMR203HG IM NL R3.indd 2 2007.8.9 5:33:36 PM
NL
3
BUITENSENSOR (FIG 3)
1
2
3
4
5
1. Statusindicator LED
2. Muurbevestigingsgat
3. Batterijvak
4. RESET gat
5. KANAAL schakelaar
STARTEN
PLAATS DE BATTERIJEN
1. Verwijder het klepje van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven
polariteit. (zie FIG 2).
LOCATIE
BETEKENIS
Klok / Alarm
Batterij van het apparaat
zwak
Buitentemperatuur- en
vochtigheidsvak
Batterij sensor zwak
BUITENSENSOR
Het apparaat kan gegevens verzamelen van tot 3
sensoren.
Om de sensor in te stellen:
1.
Open het batterijvak. (zie FIG 3).
2. Selecteer een kanaal en druk op RESET.
3. Sluit het batterijvak.
4. Plaats de sensor binnen 30m (98 ft) van het basisstation
door middel van tafelstandaard of muurbevestiging.
TIP De ideale plek voor nauwkeurige metingen van de
sensor zou een locatie buitenshuis, op een hoogte van
niet meer dan anderhalve meter zijn, waar geen negatieve
invloed van direct zonlicht of overvloedige vochtigheid is.
RMR203HG IM NL R3.indd 3 2007.8.9 5:33:39 PM
NL
4
1.5M
NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor
langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen
onder het vriespunt.
SENSOR GEGEVENS VERZENDING
Om een sensor te zoeken:
Houd
+ MODE tegelijkertijd ingedrukt.
Het sensorontvangsticoon in het buitensensorvak geeft de
status weer:
ICOON BESCHRIJVING
Het apparaat zoekt
sensor(en).
Kanaal gevonden.
De sensor kan niet
gevonden worden.
TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei
factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen
om de beste voor uw sensor te vinden.
KLOK
KLOK ONTVANGST
Dit product is ontworpen om zijn klok automatisch te
synchroniseren door middel van een kloksignaal.
Schuif de EU / UK schakelaar naar het te ontvangen
signaal.
EU: DCF-77 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van
Frankfurt, Duitsland.
UK: MSF-60 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van
Anthorn, Engeland.
Om signaalontvangst aan/uit te zetten:
Houd
ingedrukt om signaalontvangst aan te zetten of
om het uit te zetten.
NB Synchronisatie kan 2-10 minuten duren. Als het signaal
zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te
ontvangen. Indien geen signaal gevonden wordt, zet het
RMR203HG IM NL R3.indd 4 2007.8.9 5:33:42 PM
NL
5
apparaat dan bij een raam en houd ingedrukt om het
zoeken naar een signaal te forceren.
Ontvangstindicator van kloksignaal:
STERK
SIGNAAL
ZWAK
SIGNAAL
GEEN
SIGNAAL
KLOK HANDMATIG INSTELLEN
Om de klok handmatig in te stellen, moet u eerst
signaalontvangst uit zetten.
1. Houd MODE ingedrukt.
2. Druk
of om de instellingen te wijzigen.
3. Druk op MODE om te bevestigen.
4. De volgorde van instellingen is: tijdzone, 12 / 24 uur
formaat, uren, minuten, jaar, kalendermodus (dag –
maand / maand – dag), maand, dag en taal.
De tijdzone stelt de klok in op tot + / -23 uur van het
ontvangen kloksignaal.
NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans
(F), Italiaans (I) en Spaans (S).
Om de weergavemodus te selecteren:
Druk MODE om te kiezen tussen weergave van klok met
seconden / weekdag / kalender.
TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID
Om de temperatuureenheid in te stellen:
Druk °C / °F.
Om automatisch door de sensoren te schakelen (auto-
scan):
Houd
+ MEM ingedrukt om de gegevens van elke
sensor 3 seconden weer te geven. Houd
ingedrukt om
te stoppen.
Om te kiezen tussen huidige, minimum en maximum
gegevens van de geselecteerde sensor:
Druk herhaaldelijk op MEM.
Om de gegevens te wissen:
Houd MEM ingedrukt.
VORSTWAARSCHUWING
Als de sensor op kanaal 1 tussen de 3°C tot –2°C (37°F
tot 28°F) komt, zal de indicator-LED gaan knipperen, en hij
zal weer stoppen wanneer de temperatuur weer buiten deze
zone gaat.
SCHERMVERLICHTING
Druk LIGHT om de schermverlichting gedurende 5 seconden
te activeren.
RESET
Druk RESET om de standaardinstellingen te gebruiken.
WAARSCHUWINGEN
Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen,
schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc..
Dompel het product nooit onder in water. Als u water
RMR203HG IM NL R3.indd 5 2007.8.9 5:33:44 PM
NL
6
over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af
met een zachte stofvrije doek.
Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende
materialen.
Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit
de garantie beïnvloeden.
Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en
nieuwe batterijen door elkaar.
De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen
afwijken van de werkelijkheid.
Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald
wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst.
Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan
de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon
Scientific
is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van
de fabrikant van het meubel voor meer informatie.
De inhoud van deze handleiding mag niet worden
vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.
Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval
moet gescheiden verwerkt worden.
Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een
batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak
alvorens het apparaat te gebruiken.
NB De technische specificaties van dit product en
deinhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande
waarschuwing aan veranderingen onderhevig.
SPECIFICATIES
TYPE BESCHRIJVING
BASISSTATION
L x B x H
73 x 47 x 132.5 mm
(2,87 x 1,75 x 5,22 in)
Gewicht
241 g (8,5 oz)
zonder batterij
Temperatuurbereik
-5ºC tot 50 ºC
(23 ºF tot 122 ºF)
Resolutie 0,1 ºC (0,2 ºF)
Signaalfrequentie 433 MHz
Vochtigheidsbereik 25% - 95%
Resolutie vochtigheid 1%
Voeding 2 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen
BUITENSENSOR (THGN132N)
L x B x H
50 x 22 x 96 mm
(1,97 x 0,87 x 3,78 in)
Gewicht 62 g (2,22 ounces)
Zendbereik 30 m (98 ft) in open ruimte
Temperatuurbereik
-20 ºC tot 60 ºC
(-4 ºF tot 140 ºF)
Vochtigheidsbereik 25% - 95%
Voeding 1 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen
OVER OREGON SCIENTIFIC
Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer
te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific
producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en
fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt
u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het
geval u ons wenst te contacteren.
RMR203HG IM NL R3.indd 6 2007.8.9 5:33:44 PM
NL
7
EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Temperatuur-
en Vochtigheidsstation met Atoomtijd (Model: RMR203HG)
voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie
van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring
is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific
klanten service.
LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
Alle EU landen, Zwitserland CH
en Noorwegen N
RMR203HG IM NL R3.indd 7 2007.8.9 5:33:45 PM

Documenttranscriptie

NL Temperatuur- en Vochtigheidsstation met Atoomtijd Model: RMR203HG HANDLEIDING INHOUD Overzicht............................................................................2 Voorkant..............................................................................2 Achterkant...........................................................................2 Buitensensor.......................................................................3 Starten................................................................................3 Plaats De Battierijen............................................................3 Buitensensor.....................................................................3 Sensor Gegevens Verzending............................................4 Klok.................................................................................4 Klok Ontvangst....................................................................4 Klok Handmatig Instellen....................................................5 Temperatuur en Vochtigheid ..........................................5 Vorstwaarschuwing............................................................5 Schermverlichting...........................................................5 Reset.................................................................................5 Waarschuwingen.............................................................5 Specificaties....................................................................6 Over Oregon Scientific...................................................6 EU-Verklaring van Conformiteit....................................7 1 NL OVERZICHT 7. Binnentemperatuur en -vochtigheid 8. Klok met dag van de week VOORKANT (FIG 1) 9. MEM: Bekijk huidige maximum temperatuur / vochtigheid en 10. Indicator-LED vorstwaarschuwing OUT ACHTERKANT (FIG 2) 1. Ontvangstindicator buitensensor 2. Ontvangstindicator van kloksignaal 3. MODE: Instellingen / Scherm Aanpassen 4. LIGHT: Activeer schermverlichting voor 5 seconden 5. 1. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren / : Verhogen / verlagen instelling; aanzetten / uitzetten klok ontvangstsignaal 2. RESET: Het apparaat terugzetten op standaardinstellingen 6. Buitentemperatuur en -vochtigheid 2 3. EU / UK: Selecteer dichtstbijzijnde kloksignaal minimum NL BUITENSENSOR (FIG 3) LOCATIE 2 1 BETEKENIS Klok / Alarm Batterij van het apparaat zwak Buitentemperatuur- en vochtigheidsvak Batterij sensor zwak BUITENSENSOR Het apparaat kan gegevens verzamelen van tot 3 sensoren. 4 3 5 Om de sensor in te stellen: 1. Open het batterijvak. (zie FIG 3). 2. Selecteer een kanaal en druk op RESET. 3. Sluit het batterijvak. 4. 1. Statusindicator LED 2. Muurbevestigingsgat Plaats de sensor binnen 30m (98 ft) van het basisstation door middel van tafelstandaard of muurbevestiging. TIP De ideale plek voor nauwkeurige metingen van de sensor zou een locatie buitenshuis, op een hoogte van niet meer dan anderhalve meter zijn, waar geen negatieve invloed van direct zonlicht of overvloedige vochtigheid is. 3. Batterijvak 4. RESET gat 5. KANAAL schakelaar STARTEN PLAATS DE BATTERIJEN 1. Verwijder het klepje van het batterijvak. 2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit. (zie FIG 2). 3 NL ICOON BESCHRIJVING Het apparaat zoekt sensor(en). Kanaal gevonden. De sensor kan niet gevonden worden. TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden. 1.5M KLOK KLOK ONTVANGST Dit product is ontworpen om zijn klok automatisch te synchroniseren door middel van een kloksignaal. Schuif de EU / UK schakelaar naar het te ontvangen signaal. NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. SENSOR GEGEVENS VERZENDING Om een sensor te zoeken: Houd • EU: DCF-77 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van Frankfurt, Duitsland. • UK: MSF-60 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van Anthorn, Engeland. Om signaalontvangst aan/uit te zetten: + MODE tegelijkertijd ingedrukt. Het sensorontvangsticoon in het buitensensorvak geeft de status weer: Houd ingedrukt om signaalontvangst aan te zetten of om het uit te zetten. NB Synchronisatie kan 2-10 minuten duren. Als het signaal zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te ontvangen. Indien geen signaal gevonden wordt, zet het 4 apparaat dan bij een raam en houd zoeken naar een signaal te forceren. Om automatisch door de sensoren te schakelen (autoscan): Ontvangstindicator van kloksignaal: STERK SIGNAAL ZWAK SIGNAAL NL Druk °C / °F. ingedrukt om het Houd GEEN SIGNAAL + MEM ingedrukt om de gegevens van elke sensor 3 seconden weer te geven. Houd te stoppen. ingedrukt om Om te kiezen tussen huidige, minimum en maximum gegevens van de geselecteerde sensor: Druk herhaaldelijk op MEM. KLOK HANDMATIG INSTELLEN Om de gegevens te wissen: Om de klok handmatig in te stellen, moet u eerst signaalontvangst uit zetten. 1. Houd MEM ingedrukt. Houd MODE ingedrukt. 2. Druk of VORSTWAARSCHUWING Als de sensor op kanaal 1 tussen de 3°C tot –2°C (37°F tot 28°F) komt, zal de indicator-LED gaan knipperen, en hij zal weer stoppen wanneer de temperatuur weer buiten deze zone gaat. om de instellingen te wijzigen. 3. Druk op MODE om te bevestigen. 4. De volgorde van instellingen is: tijdzone, 12 / 24 uur formaat, uren, minuten, jaar, kalendermodus (dag – maand / maand – dag), maand, dag en taal. SCHERMVERLICHTING De tijdzone stelt de klok in op tot + / -23 uur van het ontvangen kloksignaal. Druk LIGHT om de schermverlichting gedurende 5 seconden te activeren. NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans (F), Italiaans (I) en Spaans (S). RESET Druk RESET om de standaardinstellingen te gebruiken. Om de weergavemodus te selecteren: WAARSCHUWINGEN Druk MODE om te kiezen tussen weergave van klok met seconden / weekdag / kalender. • TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID Om de temperatuureenheid in te stellen: 5 • • Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc.. Dompel het product nooit onder in water. Als u water NL • • • • • • SPECIFICATIES over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen. Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit de garantie beïnvloeden. Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst. Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan TYPE BASISSTATION 73 x 47 x 132.5 mm (2,87 x 1,75 x 5,22 in) 241 g (8,5 oz) Gewicht zonder batterij -5ºC tot 50 ºC Temperatuurbereik (23 ºF tot 122 ºF) Resolutie 0,1 ºC (0,2 ºF) Signaalfrequentie 433 MHz Vochtigheidsbereik 25% - 95% Resolutie vochtigheid 1% Voeding 2 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen BUITENSENSOR (THGN132N) 50 x 22 x 96 mm LxBxH (1,97 x 0,87 x 3,78 in) Gewicht 62 g (2,22 ounces) Zendbereik 30 m (98 ft) in open ruimte -20 ºC tot 60 ºC Temperatuurbereik (-4 ºF tot 140 ºF) Vochtigheidsbereik 25% - 95% Voeding 1 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen LxBxH de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie. • • • BESCHRIJVING De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval moet gescheiden verwerkt worden. Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak alvorens het apparaat te gebruiken. NB De technische specificaties van dit product en deinhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. OVER OREGON SCIENTIFIC 6 Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. NL EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Temperatuuren Vochtigheidsstation met Atoomtijd (Model: RMR203HG) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service. LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EU landen, Zwitserland CH en Noorwegen N 7
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

Oregon Scientific RMR203HG Handleiding

Categorie
Telescopen
Type
Handleiding