Oregon Scientific RMR500 / RMR500A Handleiding

Categorie
Weerstations
Type
Handleiding
NL
1
Clima Control
Model: RMR500 / RMR500A
HANDLEIDING
INHOUDSOPGAVE
Overzicht...........................................................................2
Voorkant.............................................................................2
LCD-scherm ........................................................................2
Achterkant ..........................................................................3
Buitensensor – THGN500...................................................3
Buitensensor – THGR122N................................................3
Starten...............................................................................4
Plaats de Batterijen...........................................................4
Labels.................................................................................4
Buitensensoren.................................................................4
Klok en Kalender..............................................................5
Klok Ontvangst....................................................................5
Klok Handmatig Instellen....................................................6
Temperatuur en Vochtigheid...........................................6
Schimmelalarm...................................................................6
Weersverwachting............................................................6
Schermverlichting.............................................................7
Reset..................................................................................7
Specificaties......................................................................7
Kenmerken........................................................................7
Over Oregon Scientific....................................................8
EU Conformiteits Verklaring...........................................8
RMR500 IM NL R6.indd 1 2/29/08 11:35:13 AM
NL
2
OVERZICHT
VOORKANT (FIG 1)
2
1
3
4
5
1. LCD-Scherm
2.
: Schakelen tussen klok, kalender en temperatuur-/
vochtigheidsweergave; start instellingsmodus
3.
: Waarde verhogen in instellingsmodus; activeren
ontvangst radiosignaal klok
4.
: Waarde verlagen in instellingsmodus; deactiveren
ontvangst radiosignaal klok
5.
: Activeren Schermverlichting
LCD-SCHERM (FIG 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Weersverwachtingsicoon
2. Ontvangsticoon buitensensor
3. Weergave buitentemperatuur voor THGN500*
4. Weergave buitenvochtigheid voor THGN500*
5. Temperatuur-/vochtigheidsweergave voor de omgeving
van het basisstation
6. Tijdzone
7. Ontvangstindicator van kloksignaal
8. Klokweergave (of temperatuur-/vochtigheidsweergave
voor optionele sensor)
9. Schimmelalarm
10. Temperatuur-/vochtigheidsweergave voor de
THGR122N sensor
11. Kalenderweergave (of temperatuur-/
vochtigheidsweergave voor optionele sensor)
RMR500 IM NL R6.indd 2 2/29/08 11:35:17 AM
NL
3
* Dit product kan de temperatuur- en
vochtigheidsgegevens van de THGN500 alleen
weergeven in het buitentemperatuur-/vochtigheidsvak.
ACHTERKANT (FIG 3)
34 5
1
2
1. Muurbevestigingsgat
2. Opvouwbare standaard
3. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren
4. EU / UK: Selecteer dichtstbijzijnde kloksignaal (alleen
RMR500)
5. RESET: Het apparaat terugzetten op
standaardinstellingen
BUITENSENSOR – THGN500 (FIG 4)
1
2
3
4
1. Statusindicator LED
2. Muurbevestigingsgat
3. Batterijvak
4. RESET gat
BUITENSENSOR – THGR122N (FIG 5)
2
1
3
4
5
6
RMR500 IM NL R6.indd 3 2/29/08 11:35:22 AM
NL
4
1. LCD-Scherm
2. Statusindicator LED
3. Muurbevestigingsgat
4. RESET gat
5. KANAAL schakelaar
6. Batterijvak
STARTEN
PLAATS DE BATTERIJEN
1. Verwijder het klepje van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit
(Zie FIG. 3).
3. Druk op RESET nadat u de batterijen vervangen
heeft.
LOCATIE
BETEKENIS
Buitentemperatuur-/
vochtigheidsvak (THGN500)
Batterij buitensensor raakt
leeg
Omgevingsvak basisstation
Batterij van het apparaat
zwak
Buitensensorvak
(THGR122N)
Batterij buitensensor raakt
leeg
Klok- en kalendervak (of vak
voor optionele sensor)
Batterij optionele sensor
zwak
LABELS
Labels kunnen ingevoerd worden in het basisstation als in
Fig.1.
Er zijn 10 mogelijker labels in dit pakket, waaronder 7
lege labels en 3 standaardlabels, “MAIN UNIT”, “TIME” en
“CALENDAR”. U kunt in de lege labels de naam van de
locatie van de THGR122N en andere optionele sensoren
invullen.
NB Als u optionele sensoren hebt geïnstalleerd, dan worden
de “CALENDAR” en “TIME” vervangen.
BUITENSENSOREN
Dit product kan met 4 sensoren tegelijkertijd werken om
gegevens te verzamelen over temperatuur en relatieve
vochtigheid op verschillende plekken.
2 buitensensoren (THGN500 en THGR122N) zijn
inbegrepen in dit pakket, en 2 extra optionele sensoren zijn
apart verkrijgbaar.
Om de buitensensor in te stellen:
1. Open het batterijvak en plaats de batterijen met de
polariteit zoals aangegeven.
2. Selecteer een kanaal.
3. Druk op RESET.
4. Sluit het batterijvak.
RMR500 IM NL R6.indd 4 2/29/08 11:35:24 AM
NL
5
5. Plaats de buitensensor binnen 30m (98 ft) van het
apparaat.
NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor
langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen
onder het vriespunt.
Om een sensor te zoeken:
Houd tegelijkertijd
+ ingedrukt.
Het sensorontvangsticoon van de buitensensor toont de
volgende status:
ICOON BESCHRIJVING
Het apparaat zoekt
sensor(en).
Kanaal gevonden.
De sensor kan niet
gevonden worden.
TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei
factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen
om de beste voor uw sensor te vinden.
KLOK EN KALENDER
NB
Als u optionele sensoren hebt geïnstalleerd:
klok- en kalenderweergave worden vervangen door
temperatuur-/vochtigheidsgegevens.
druk op
om te schakelen tussen klok en
temperatuur-/vochtigheidsweergave, of kalender
en temperatuur-/vochtigheidsweergave; het
scherm keert na 1 minuut naar de temperatuur-/
vochtigheidsweergave.
KLOK ONTVANGST
Dit product is ontworpen om zijn klok automatisch te
synchroniseren door middel van een kloksignaal.
RMR500:
Schuif de EU / UK schakelaar naar het te ontvangen
signaal.
EU: DCF-77 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van
Frankfurt, Duitsland.
UK: MSF-60 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van
Anthorn, Engeland.
RMR500A:
WWVB-60 signaal: binnen 3200 km (2000 mijl) van Fort
Collins, Colorado (VS).
Om signaalontvangst klok aan/uit te zetten:
Houd
ingedrukt om signaalontvangst aan te zetten of
om het uit te zetten.
RMR500 IM NL R6.indd 5 2/29/08 11:35:26 AM
NL
6
NB Ontvangst kan 2-10 minuten duren. Als het signaal
zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te
ontvangen. Indien geen signaal gevonden wordt, zet het
apparaat dan bij een raam en houd
ingedrukt om het
zoeken naar een signaal te forceren.
Ontvangstindicator van kloksignaal:
STERK
SIGNAAL
ZWAK
SIGNAAL
GEEN SIGNAAL
KLOK HANDMATIG INSTELLEN
Om de klok handmatig in te stellen, moet u eerst
klokontvangstsignaal uit zetten.
1. Houd
ingedrukt.
2. Druk
of om de instelling te wijzigen. De
volgorde van instellingen is: tijdzone, 12 / 24 uur
formaat, uren, minuten, jaar, kalendermodus (maand–
dag / dag–maand), maand en dag.
3. Druk op
om te bevestigen.
RMR500: De tijdzone stelt de klok in op tot + / -23 uur van
het ontvangen kloksignaal. Als u kloksignaalontvangst hebt
uitgezet, dan hoeft u geen tijdzone in te stellen.
RMR500A: Selecteer de tijdzone: (0) Westkust, (+1)
Gebergte, (+2) Centraal, of (+3) Oostkust.
TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID
Om de temperatuureenheid in te stellen:
Druk °C / °F.
NB “HH.H” of “LL.L” verschijnt op het scherm wanneer de
temperatuur buiten het meetbereik valt.
SCHIMMELALARM
Dit product is voorzien van een vochtigheidsalarm voor het
voorkomen van schimmel. Als de vochtigheid boven de 60%
komt, gaat het icoon van het schimmelalarm
knipperen,
en het icoon houdt op met knipperen zodra de vochtigheid
weer onder de 60% zakt.
WEERSVERWACHTING
Dit product voorspelt de volgende 12 tot 24 uur weer in een
straal van 30-50 km (19-31 mijl) met een nauwkeurigheid
van 75%.
Zonnig
Half Bewolkt
Bewolkt
Regenachtig
Sneeuw
RMR500 IM NL R6.indd 6 2/29/08 11:35:30 AM
NL
7
SCHERMVERLICHTING
Druk op om de schermverlichting gedurende 5
seconden te activeren.
RESET
Druk RESET om de standaardinstellingen te gebruiken.
SPECIFICATIES
TYPE BESCHRIJVING
BASISSTATION
L x B x H
134 x 27 x 134 mm
(5,3 x 1,1 x 5,3 in)
Gewicht 300 g (10,58 oz) zonder batterij
Signaalfrequentie 433 MHz
Temperatuurbereik -5°C tot 50°C (23°F tot 122°F)
Temperatuurresolutie 0,1°C (0,2°F)
Vochtigheidsbereik 25% - 95%
Resolutie vochtigheid 1%
Voeding 4 x UM-4 (AAA) 1,5 V batterijen
BUITENSENSOR (THGN500)
L x B x H
50 x 22 x 96 mm
(1,9 x 0,9 x 3,8 in)
Gewicht 63 g (2,22 oz) zonder batterij
Signaalfrequentie 433 MHz
Kanaalnummer 1
Zendbereik 30 m (100 ft) zonder obstakels
Temperatuurbereik -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Temperatuurresolutie 0,1°C (0,2°F)
Vochtigheidsbereik 25% - 95%
Resolutie vochtigheid 1%
Voeding 1 x UM-3 (AA) 1,5 V batterij
BUITENSENSOR (THGR122N)
L x B x H
92 x 60 x 20 mm
(3,6 x 2,4 x 0,79 in)
Gewicht 63 g (2,22 oz) zonder batterij
Signaalfrequentie 433 MHz
Kanaalnummer 3
Zendbereik 30 m (100 ft) zonder obstakels
Temperatuurbereik -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Temperatuurresolutie 0,1°C (0,2°F)
Vochtigheidsbereik 25% - 95%
Resolutie vochtigheid 1%
Voeding 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V batterijen
KENMERKEN
Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen,
schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc.
Dompel het product nooit onder in water. Als u water
over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af
met een zachte stofvrije doek.
Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende
materialen.
Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit
de garantie beïnvloeden.
Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en
nieuwe batterijen door elkaar.
RMR500 IM NL R6.indd 7 2/29/08 11:35:30 AM
NL
8
De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen
afwijken van de werkelijkheid.
Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald
wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst.
Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan
de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific
is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van
de fabrikant van het meubel voor meer informatie.
De inhoud van deze handleiding mag niet worden
vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.
Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval
moet gescheiden verwerkt worden.
Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een
batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak
alvorens het apparaat te gebruiken.
NB De technische specificaties van dit product en
deinhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande
waarschuwing aan veranderingen onderhevig.
OVER OREGON SCIENTIFIC
Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer
te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific
producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en
fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt
u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het
geval u ons wenst te contacteren.
EU CONFORMITEITS VERKLARING
Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Clima Control
(Model: RMR500 / RMR500A) voldoet aan de essentiële
eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde
Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via
onze Oregon Scientific klanten service.
LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
Alle EU landen, Zwitserland CH
en Noorwegen N
RMR500 IM NL R6.indd 8 2/29/08 11:35:31 AM

Documenttranscriptie

Over Oregon Scientific....................................................8 EU Conformiteits Verklaring...........................................8 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Overzicht...........................................................................2 Voorkant.............................................................................2 LCD-scherm ........................................................................2 Achterkant ..........................................................................3 Buitensensor – THGN500...................................................3 Buitensensor – THGR122N................................................3 Starten...............................................................................4 Plaats de Batterijen...........................................................4 Labels.................................................................................4 Buitensensoren.................................................................4 Klok en Kalender..............................................................5 Klok Ontvangst....................................................................5 Klok Handmatig Instellen....................................................6 Temperatuur en Vochtigheid...........................................6 Schimmelalarm...................................................................6 Weersverwachting............................................................6 Schermverlichting.............................................................7 Reset..................................................................................7 Specificaties......................................................................7 Kenmerken........................................................................7 1 NL Clima Control Model: RMR500 / RMR500A NL OVERZICHT LCD-SCHERM (FIG 2) VOORKANT (FIG 1) 1 2 3 4 1 2 3 9 5 6 7 10 8 11 4 5 1. LCD-Scherm 2. : Schakelen tussen klok, kalender en temperatuur-/ vochtigheidsweergave; start instellingsmodus 3. : Waarde verhogen in instellingsmodus; activeren ontvangst radiosignaal klok 4. : Waarde verlagen in instellingsmodus; deactiveren ontvangst radiosignaal klok 5. 1. Weersverwachtingsicoon 2. Ontvangsticoon buitensensor 3. Weergave buitentemperatuur voor THGN500* 4. Weergave buitenvochtigheid voor THGN500* 5. Temperatuur-/vochtigheidsweergave voor de omgeving van het basisstation 6. Tijdzone 7. Ontvangstindicator van kloksignaal 8. Klokweergave (of temperatuur-/vochtigheidsweergave voor optionele sensor) 9. Schimmelalarm 10. Temperatuur-/vochtigheidsweergave voor de THGR122N sensor : Activeren Schermverlichting 2 11. Kalenderweergave (of temperatuur-/ vochtigheidsweergave voor optionele sensor) NL * BUITENSENSOR – THGN500 (FIG 4) Dit product kan de temperatuuren vochtigheidsgegevens van de THGN500 alleen weergeven in het buitentemperatuur-/vochtigheidsvak. 2 ACHTERKANT (FIG 3) 1 4 3 1 1. Statusindicator LED 2. Muurbevestigingsgat 3. Batterijvak 4. RESET gat 2 BUITENSENSOR – THGR122N (FIG 5) 3 4 5 3 1. Muurbevestigingsgat 1 2. Opvouwbare standaard 2 3. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren 4. EU / UK: Selecteer dichtstbijzijnde kloksignaal (alleen RMR500) 5. RESET: Het apparaat standaardinstellingen terugzetten 4 5 6 op 3 NL 1. LCD-Scherm LABELS 2. Statusindicator LED 3. Muurbevestigingsgat Labels kunnen ingevoerd worden in het basisstation als in Fig.1. 4. RESET gat 5. KANAAL schakelaar 6. Batterijvak Er zijn 10 mogelijker labels in dit pakket, waaronder 7 lege labels en 3 standaardlabels, “MAIN UNIT”, “TIME” en “CALENDAR”. U kunt in de lege labels de naam van de locatie van de THGR122N en andere optionele sensoren invullen. STARTEN PLAATS DE BATTERIJEN NB Als u optionele sensoren hebt geïnstalleerd, dan worden 1. Verwijder het klepje van het batterijvak. 2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit (Zie FIG. 3). 3. Druk op RESET nadat u de batterijen vervangen heeft. LOCATIE Buitentemperatuur-/ vochtigheidsvak (THGN500) de “CALENDAR” en “TIME” vervangen. BUITENSENSOREN Dit product kan met 4 sensoren tegelijkertijd werken om gegevens te verzamelen over temperatuur en relatieve vochtigheid op verschillende plekken. BETEKENIS 2 buitensensoren (THGN500 en THGR122N) zijn inbegrepen in dit pakket, en 2 extra optionele sensoren zijn apart verkrijgbaar. Batterij buitensensor raakt leeg Omgevingsvak basisstation Batterij van het apparaat zwak Buitensensorvak (THGR122N) Batterij buitensensor raakt leeg Klok- en kalendervak (of vak voor optionele sensor) Batterij optionele sensor zwak Om de buitensensor in te stellen: 4 1. Open het batterijvak en plaats de batterijen met de polariteit zoals aangegeven. 2. Selecteer een kanaal. 3. Druk op RESET. 4. Sluit het batterijvak. Plaats de buitensensor binnen 30m (98 ft) van het apparaat. NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor • klok- en kalenderweergave worden vervangen door temperatuur-/vochtigheidsgegevens. • druk op om te schakelen tussen klok en temperatuur-/vochtigheidsweergave, of kalender en temperatuur-/vochtigheidsweergave; het scherm keert na 1 minuut naar de temperatuur-/ vochtigheidsweergave. langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. Om een sensor te zoeken: Houd tegelijkertijd + KLOK ONTVANGST ingedrukt. Dit product is ontworpen om zijn klok automatisch te synchroniseren door middel van een kloksignaal. Het sensorontvangsticoon van de buitensensor toont de volgende status: ICOON RMR500: BESCHRIJVING Schuif de EU / UK schakelaar naar het te ontvangen signaal. Het apparaat zoekt sensor(en). • EU: DCF-77 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van Frankfurt, Duitsland. • UK: MSF-60 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van Anthorn, Engeland. Kanaal gevonden. De sensor kan niet gevonden worden. RMR500A: TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei WWVB-60 signaal: binnen 3200 km (2000 mijl) van Fort Collins, Colorado (VS). factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden. Om signaalontvangst klok aan/uit te zetten: KLOK EN KALENDER Houd NB Als u optionele sensoren hebt geïnstalleerd: 5 ingedrukt om signaalontvangst aan te zetten of om het uit te zetten. NL 5. NL NB Ontvangst kan 2-10 minuten duren. Als het signaal TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te ontvangen. Indien geen signaal gevonden wordt, zet het Om de temperatuureenheid in te stellen: apparaat dan bij een raam en houd zoeken naar een signaal te forceren. Druk °C / °F. ingedrukt om het NB “HH.H” of “LL.L” verschijnt op het scherm wanneer de temperatuur buiten het meetbereik valt. Ontvangstindicator van kloksignaal: STERK SIGNAAL ZWAK SIGNAAL SCHIMMELALARM GEEN SIGNAAL Dit product is voorzien van een vochtigheidsalarm voor het voorkomen van schimmel. Als de vochtigheid boven de 60% knipperen, komt, gaat het icoon van het schimmelalarm en het icoon houdt op met knipperen zodra de vochtigheid weer onder de 60% zakt. KLOK HANDMATIG INSTELLEN WEERSVERWACHTING Om de klok handmatig in te stellen, moet u eerst klokontvangstsignaal uit zetten. 1. Houd 2. Druk of om de instelling te wijzigen. De volgorde van instellingen is: tijdzone, 12 / 24 uur formaat, uren, minuten, jaar, kalendermodus (maand– dag / dag–maand), maand en dag. 3. Druk op Dit product voorspelt de volgende 12 tot 24 uur weer in een straal van 30-50 km (19-31 mijl) met een nauwkeurigheid van 75%. ingedrukt. Zonnig Half Bewolkt om te bevestigen. Bewolkt RMR500: De tijdzone stelt de klok in op tot + / -23 uur van het ontvangen kloksignaal. Als u kloksignaalontvangst hebt uitgezet, dan hoeft u geen tijdzone in te stellen. RMR500A: Selecteer de tijdzone: (0) Westkust, (+1) Gebergte, (+2) Centraal, of (+3) Oostkust. Regenachtig Sneeuw 6 Vochtigheidsbereik 25% - 95% Resolutie vochtigheid 1% Voeding 1 x UM-3 (AA) 1,5 V batterij BUITENSENSOR (THGR122N) Druk op om de schermverlichting gedurende 5 seconden te activeren. RESET Druk RESET om de standaardinstellingen te gebruiken. SPECIFICATIES TYPE BASISSTATION LxBxH BESCHRIJVING 134 x 27 x 134 mm (5,3 x 1,1 x 5,3 in) Gewicht 300 g (10,58 oz) zonder batterij Signaalfrequentie 433 MHz Temperatuurbereik -5°C tot 50°C (23°F tot 122°F) Temperatuurresolutie 0,1°C (0,2°F) Vochtigheidsbereik 25% - 95% Resolutie vochtigheid 1% Voeding 4 x UM-4 (AAA) 1,5 V batterijen BUITENSENSOR (THGN500) LxBxH 50 x 22 x 96 mm (1,9 x 0,9 x 3,8 in) Gewicht Signaalfrequentie Kanaalnummer Zendbereik Temperatuurbereik Temperatuurresolutie 63 g (2,22 oz) zonder batterij 433 MHz 1 30 m (100 ft) zonder obstakels -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) 0,1°C (0,2°F) LxBxH 92 x 60 x 20 mm (3,6 x 2,4 x 0,79 in) Gewicht Signaalfrequentie Kanaalnummer Zendbereik Temperatuurbereik Temperatuurresolutie Vochtigheidsbereik Resolutie vochtigheid Voeding 63 g (2,22 oz) zonder batterij 433 MHz 3 30 m (100 ft) zonder obstakels -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) 0,1°C (0,2°F) 25% - 95% 1% 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V batterijen KENMERKEN 7 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. • Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc. • Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. • Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen. • Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit de garantie beïnvloeden. • Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. NL SCHERMVERLICHTING NL • De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen afwijken van de werkelijkheid. • Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst. • Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan EU CONFORMITEITS VERKLARING Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Clima Control (Model: RMR500 / RMR500A) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service. de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie. • De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. • Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval moet gescheiden verwerkt worden. • Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak alvorens het apparaat te gebruiken. LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EU landen, Zwitserland CH en Noorwegen N NB De technische specificaties van dit product en deinhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. OVER OREGON SCIENTIFIC Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. 8
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70

Oregon Scientific RMR500 / RMR500A Handleiding

Categorie
Weerstations
Type
Handleiding