Petsafe Beverage Dispenser 400-1255-19 Handleiding

Merk
Petsafe
Model
Beverage Dispenser 400-1255-19
Type
Handleiding
www.petsafe.net
1
Operating Guide
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all’uso
Gebrauchsanweisung
Brugervejledning
Drinkwell
®
Platinum Pet Fountain - 5 Litres
Fontaine pour animaux de compagnie - 5 Litres
Fontein voor huisdieren - 5 Liters
Fuente para Mascotas - 5 Litros
Fontana per animali domestici - 5 Litri
Haustierbrunnen - 5 Liter
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, lea este manual completamente antest de empezar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
400-1255-19
www.petsafe.net
30
NEDERLANDS
GARANTIE
Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken
wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via
www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het
bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten
van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het
nodig acht contact op te nemen met de klantendienst,
sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe
®
zal uw
waardevolle informatie nooit aan derden geven of
verkopen. De volledige informatie over de garantie is
beschikbaar op www.petsafe.net.
Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice
bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
Inhoud
Garantie..............................................................................
Belangrijke veiligheidsinstructies.......................................
Onderdelen.........................................................................
Kenmerken.........................................................................
Bedieningsinstructies.........................................................
De fontein demonteren en reinigen....................................
Drinkwell
®
opnieuw monteren.............................................
Onderhoud van de motor...................................................
De fontein en uw omgeving................................................
De onderdelen van Drinkwell
®
begrijpen............................
Gebruikstips.......................................................................
CE Conformiteit en Recyclage-Informatie..........................
Veiligheidsinstructies van de fabrikant...............................
30
31
32
32
33
35
36
38
39
40
42
42
43
U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636
www.petsafe.net
31
U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Instructies met betrekking tot: brandrisico,
elektrische schok, of letsel aan personen
Lees alle instructies vóór het apparaat te gebruiken.
Om het risico van letsel te verminderen is nauwkeurige supervisie
noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt
gebruikt.
Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant aanbevolen of
verkocht worden.
Niet buitenshuis gebruiken. ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK
BINNENSHUIS.
Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
Om de stekker uit het stopcontact te trekken, de stekker, niet het
snoer, vastpakken.
Apparaten niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is
of nadat het apparaat niet meer naar behoren werkt of gevallen is, op
enige andere wijze beschadigd is. Onmiddellijk het klantencentrum
van uw land bellen voor verdere instructies.
Desenchufe siempre un aparato que no está en uso, antes de colocar
o quitar partes, y antes de limpiarlo. Nunca jale del cordón para
quitarlo del tomacorriente.
Voor een draagbaar apparaat – Om het risico van elektrische schok
te verminderen, het apparaat niet ergens zetten of opslaan waar het
kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken.
Altijd de stekker uittrekken als een apparaat niet gebruikt wordt,
voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voor het reinigen.
Nooit aan het snoer trekken om de adapter uit de wandcontactdoos
trekken.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
www.petsafe.net
32
Onderdelen
Behuizingsafdekking/
-deksel
Behuizing/
filterbehuizing
Pre-filter
Motor/Pomp
Reservoir
Reservoirdop
Kom
Stroomregelknop
Kenmerken
Klikdeksel om
accidenteel verwijderen
te voorkomen
Het gepatenteerde
systeem van
stromend water
moedigt huisdieren
aan om meer te
drinken
Waterhelling vermindert
spattend water
Kapaciteit 5 L
Vervangbare
houtskoolfilter
verwijdert slechte
smaken en geuren
Pre-filter
Reservoir mag in de
vaatwasmachine
Onderdompelbare
pomp voor vrijwel
geluidsloze werking
Bijstelbare
stroomregeling
Laagspanningssysteem van 12 V
U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636
www.petsafe.net
33
BEDIENINGSINSTRUCTIES
NIET DROOG LATEN LOPEN
ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
Zoals met elk elektrisch apparaat dient u het elektrisch snoer op
scheuren of schade te controleren vóór het apparaat gebruiken.
Zorg ervoor dat het lijnsteekcontact aangesloten is. (Er mag
geen zilver zichtbaar zijn)
Verwijder de afscherming (het deksel) van de behuizing door uw
wijsvingers in de inleggroeven aan beide kanten van het deksel
te plaatsen. Til deze op. Zet het deksel opzij.
Til het reservoir op en controleer of de inlaatbuis juist in de motor
steekt. (Afb. 1a en 1b)
Afb. 1a
Afb. 1b
Uw fontein wordt volledig gemonteerd geleverd en is klaar voor
gebruik.
1)
2)
3)
4)
Afb. 1c
Steek de houtskoollter in. De lter zal in de twee driehoekige
gleuven in het midden van de behuizing passen. De lter past
erin met de smalle zijde naar beneden toe en met de zwarte
kant naar de voorkant van de fontein gericht. De lter schuift
gemakkelijk op zijn plaats.
5)
NB: Reinig de lter grondig onder koel
water vóór deze in de behuizing te
plaatsen. Dit zal los houtskoolstof, dat
schadeloos is, verwijderen. Het kan zijn
dat de lter altijd een beetje houtskool
zal verliezen. Dit is normaal en
schadeloos voor uw huisdier. (Afb. 1c)
www.petsafe.net
34
Plaats de fontein op de gewenste plaats. Als u het apparaat op
een tapijt, tegels of een houten vloer plaatst, gebruik dan een
beschermend oppervlak, zoals een handdoek of onderlegger,
om tegen spatten en druipen van uw huisdier te beschermen.
Vul de fontein met water. Dit geldt voor de kom en de
lterbehuizing. Hierdoor wordt de pomp klaargemaakt voor
gebruik. Plaats het deksel terug en klik het op zijn plaats.
Verwijder het reservoir door het omhoog te tillen, weg van
de fontein. Draai het reservoir ondersteboven en schroef de
reservoirdop los. Vul het reservoir met water en schroef er de
dop op. Terwijl u het reservoir ondersteboven houdt en met de
rug naar de fontein (Afb. 1d), draait u snel het reservoir met de
rechterkant naar boven en schuift u het op zijn plaats (Afb. 1e).
Het waterniveau zal tot op ongeveer 1,25 cm onder de rand van
de kom komen te staan.
6)
7)
8)
Afb. 1d
Afb. 1e
Voordat u de stekker van de fontein in het stopcontact steekt,
moet u er op letten dat het snoer en uw handen droog zijn. Steek
de stekker van de fontein in.
9)
MIN MAX
Afb. 1f
Stel de gewenste stroomsnelheid
in met de stroomregelknop die zich
rechts van de spathelling bevindt. Zet
de knop op 10 uur voor een kleinere
stroom of op 2 uur voor een sterke
stroom. (Afb. 1f)
10)
Voeg water bij zoals nodig. Laat het waterniveau niet lager
komen dan de stroomregelknop of u kunt de motor verbranden.
Niet een vol fontein optillen bij de lterbehuizing. Gebruik alleen
de handgrepen onder aan de kom aan beide zijden van de
fontein.
11)
www.petsafe.net
35
DE FONTEIN DEMONTEREN EN
REINIGEN
De fontein moet gereinigd worden om normaal te blijven werken!
Filters dienen om de twee tot zes weken te worden veranderd.
Vervang lters vaker wanneer u de fontein voor meerdere huisdieren
gebruikt of voor huisdieren die veel speeksel produceren.
Filters zijn een extra voorziening van de fontein. Het gebruik ervan
is niet nodig voor normaal gebruik.
Filters kunnen afgespoeld worden als de fontein wordt gereinigd.
Niet wassen met zeepachtig water omdat u niet alle zeepresten
kunt verwijderen.
1)
2)
3)
FILTERS:
Afb. 2a
Afb. 2b
Afb. 2c
Afb. 2d
Trek de stekker van de fontein uit, verwijder het
deksel en trek de lter eruit.
1)
FONTEIN: REINIG EEN KEER PER WEEK
Verwijder de lterbehuizing door voorzichtig op één van beide
zijkanten van de fontein te drukken, waar de curve tegen de
naad komt. Til deze voorzichtig op. (Afb. 2b-d)
NB: U zult merken dat de rechterkant van de behuizing enige
weerstand biedt als de inlaatbuis voor het water wegtrekt van de
motor.
Verwijder het reservoir.
Giet het water uit de fontein.
Verwijder de pre-lter door voorzichtig
aan het bovenste lipje van de pre-lter
te trekken en was met zeep en water.
(Afb. 2a)
2)
3)
4)
5)
www.petsafe.net
36
U kunt dan de motor verwijderen door het lijnsteekcontact te
ontkoppelen (Afb. 2f) en de motor daarna uit de fontein te tillen.
Verwijder alle haar of etensresten die rond de stroomregelknop
en de inlaatplaat van de pomp zitten.
Afb. 2f
Afb. 2e
Afb. 3a
Afb. 3b
Lijnsteekcontact
7) Reinig de onderdelen van de fontein met warm water en
zeep. U kunt de fontein ook in het bovenste gedeelte van de
vaatwasmachine plaatsen. Verwijder de pomp vóór de fontein
in de vaatwasmachine te steken. Er wordt aanbevolen dat u de
temperatuur van het water in de vaatwasmachine verlaagt indien
dit mogelijk is.
8) Als u problemen hebt om bepaalde plekken te bereiken of bij
moeilijk te bereiken hoeken kunt, gebruik dan een wattenstokje
of het Drinkwell
®
reinigingspakket (met 3 borstels). Voor
informatie om een reinigingspakket te bestellen, belt u naar het
Klantencentrum.
9) Zodra de fontein helemaal gedemonteerd is hebt u 6 plastic
onderdelen.
6)
DRINKWELL
®
OPNIEUW MONTEREN
Plaats de motor opnieuw op zijn plaats tussen de 3 stutten van
2,54 cm aan de rechterkant van de fontein. Duw voorzichtig
zodat de zuignappen zich vastzetten. (Afb. 3a en 3b)
1)
www.petsafe.net
37
Schroef de plug door de opening naast de motor. Onder de boog
kunt u het snoer in “snoerkanalen” stoppen en daarna het snoer
langs de achterkant van de fontein leiden in de snoerinkeping
duwen (Afb. 3c-d). Gebruik deze doorgang om te voorkomen dat
het snoer zichtbaar is.
2)
Afb. 3c
Afb. 3d
Afb. 3e Afb. 3f
Afb. 3g
Doorgang
voor snoer
Snoerkanalen
Breng de lterbehuizing in lijn met de motor en daarna met de
kom. U dient de inlaatbuis in lijn te brengen zodat deze direct in
de motor past. Zodra deze op zijn plaats zit, drukt u er zachtjes
op zodat de lterbehuizing vergrendelt. (Afb. 3f)
3)
Inlaatbuis
Breng de pre-lter opnieuw aan over de stroomregelknop door
het smalle uiteinde eerst in te schuiven. Het lipje boven op de
pre-lter is naar de voorkant van de fontein gericht; druk er op
zodat het op zijn plaats klikt over de stroomregelknop.
4)
Breng de lter en het deksel opnieuw
aan.
Breng het reservoir opnieuw aan.
5)
6)
www.petsafe.net
38
De motor reinigen is van cruciaal belang voor de levensduur
van de fontein zowel als voor de zuiverheid van het water.
Reinig de motor om de twee weken.
ONDERHOUD VAN DE MOTOR
BELANGRIJK: De garantie kan vervallen als de motor niet wordt gereinigd.
Motor/Pomp Rotorblad Stator Inlaatplaat Stroomregelknop
Verwijder de pre-lter en behuizing van de kom.
Til voorzichtig de motor uit de motorruimte. Zuignappen aan de
onderkant van de motor houden de motor op zijn plaats. Het kan
zijn dat u een beetje kracht moet uitoefenen.
Zodra de motor uit de fontein is genomen, knijpt u lichtjes met uw
duim en wijsvinger aan een van beide kanten van de inlaatplaat
en verwijdert u deze. Het kan zijn dat u een vingernagel in de
naad van de invoerplaat moet steken om ze los te wrikken.
1)
2)
3)
Afb. 4a Afb. 4b
Daarna wilt u de stator verwijderen door uw vingernagel onder
het kleine lipje op het smalle gedeelte van de traanvormige
stator te plaatsen en eraan trekken.
4)
Afb. 4c
Afb. 4d
Stator trektab
www.petsafe.net
39
Afb. 4e
5) Zodra de stator verwijderd is kunt u
ook de rotor (propeller met 3 witte
bladen) verwijderen die magnetisch
op zijn plaats wordt gehouden. Om
de rotor te verwijderen, gebruikt
u een vingernagel om onder een
blad te geraken en het omhoog te
duwen.
Zodra de motor gedemonteerd is kunt u de onderdelen reinigen
met warm zeepachtig water. Gebruik een katoenen wattenstokje
of de motorborstel van het Drinkwell
®
reinigingspakket om
in de motorruimte te kunnen en eventueel opgehoopt vuil te
verwijderen. Voor bijkomende desinfectie en het verwijderen van
hard water, reinigt u de motor met witte azijn.
6)
Zodra de onderdelen schoon zijn, mag u de motor opnieuw
monteren en gebruiken.
1) Vervang de rotor.
2) Vervang de stator.
3) Breng de inlaatplaat met de stroomregelknop erop bevestigd opnieuw
aan.
7)
DE FONTEIN EN UW OMGEVING
Als u in een vochtige omgeving woont en problemen hebt met
schimmel en algen, dompel dan gedurende 10 minuten na een
gewone reinigingsbeurt alle onderdelen onder in een verdunde
bleekwateroplossing. Gebruik een oplossing met 10% bleekwater
en 90% water. Giet een gedeelte van de bleekwateroplossing ook
in de motorholte. Dit is een uitstekende manier om de fontein te
desinfecteren. U dient er echter zeker van te zijn dat u alle onderdelen
grondig reinigt in alleen water om alle chloor te verwijderen.
Als u hard water hebt, kan het zijn dat u witte mineraalafzettingen op
of binnen de motor ziet. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de rotor
niet goed meer ronddraait. Om te voorkomen dat u de motor moet
worden vervangen, dient u het volgende te doen:
1. Reinig de motor vaker dan u in het verleden hebt gedaan; of
2. Reinig de motor met een azijnoplossing (20% witte azijn en 80%
water) en laat de oplossen gedurende verschillende minuten binnenin de
motorruimte zitten; of
3. Gebruik essenwater in plaats van kraantjeswater.
www.petsafe.net
41
1) Behuizingsafdekking: de afdekking of het deksel klikt op zijn
plaats over de lterbehuizingsruimte en houdt huisdieren weg
van de houtskoollter.
2) Behuizing: hier wordt het water door de behuizing gepompt
zodat het door de houtskoollter en uit de tuit stroomt om een
tien centimeter lange waterval in de kom te creëren.
3) Pre-lter: een klein inlaatrooster dat grote partikels, zoals
haar en etensresten, opvangt voor ze de lter bereiken. De
pre-lter kan verwijderd worden door aan het lipje bovenaan
te trekken. Om opnieuw aan te brengen, op zijn plaats
schuiven over de stroomregelknop en er op drukken tot het
stevig rond de knop geklemd zit.
4) Kom: de Drinkwell
®
kom is de basis van de fontein. Het heeft
twee handgrepen aan beide kanten van de fontein en een
“snoerkanaal” om het snoer te verbergen.
5) Stroomregelknop: de zwarte knop die op de motor bevestigd
is en de waterstroomsnelheid bijregelt. De pre-lter klikt
vast rond de nek van de stroomregelknop die op zijn plaats
vergrendelt. De knop is aan de motor bevestigd en kan
verwijderd worden door deze uit elkaar te halen (zie gedeelte
“Onderhoud van de motor”).
6) Motor/Pump: een kleine onderdompelbare acquariumpomp
die uit elkaar kan worden gehaald om te reinigen. DE
POMP MAG NIET IN EEN VAATWASMACHINE WORDEN
GEREINIGD! Verwijder de pomp van de fontein om te
reinigen (zie “Onderhoud van de motor). Het pompsnoer
is ook uitgerust met een verwijderbaar lijnsteekcontact om
gemakkelijk te bevestigen.
7) Reservoir: het reservoir met extra capaciteit kan meer dan
2 liter water bevatten. Wanneer u het reservoir opnieuw vult,
vermindert de afsluitdop het spillen van water.
DE ONDERDELEN VAN DRINKWELL
®
BEGRIJPEN
www.petsafe.net
42
GEBRUIKSTIPS
Wanneer u uw huisdier het Drinkwell
®
fontein voor huisdieren toont,
kan het zijn dat uw huisdier argwanend staat tegenover dit nieuwe
en ongewone object. Nadat u uw fontein aanzet, moet u uw huisdier
zich laten aanpassen op zijn of haar tempo. Voor sommige huisdieren
duurt het verschillende dagen of langer voor ze het beginnen
gebruiken terwijl anderen het onmiddellijk beginnen gebruiken.
Het kan zijn dat uw huisdier er de voorkeur aan geeft dat de fontein
weg van het normale voedingsgebied wordt gehouden. Probeer het op
een andere plaats te zetten, zoals in een verschillend gedeelte van de
keuken of in een badkamer of een opslagruimte.
Voeg ijsblokjes toe aan de kom voor verfrissend, ijskoud stromend
water!
CE CONFORMITEIT EN
RECYCLAGE-INFORMATIE
Deze apparatuur voldoet aan richtlijnen van de EMC en
de Lage Voltage Richtlijnen. Ongeoorloofde wijzigingen
of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn
geaccordeerd door de Radio Systems
®
Corporation,
kunnen leiden tot inbreuk op de EU richtlijnen, tot het
verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig
verklaren van de garantie.
De Verklaring van Conformiteit kan vorden gevonden op:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php
Houd u aan de regelgeving met betrekking tot het
verwijderen van elektrische en elektronische apparaten.
Deze halsband moet worden ingeleverd. Als u de halsband
niet meer nodig hebt, gooi hem dan niet in de afvalbak.
Breng hem terug naar de plaats waar u hem hebt gekocht,
zodat de halsband kan worden hergebruikt. Als dit niet
mogelijk is, neem dan contact op met onze Klantendienst
voor meer informatie.
Belangrijk advies met betrekking tot hergebruik
www.petsafe.net
43
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VAN DE
FABRIKANT
Het is niet aanbevolen dat een apparaat gedurende een langere periode
blijft aanstaan zonder supervisie omdat het water opgebruikt kan raken
of kan verdampen waardoor de motor droog draait.
Niet toelaten dat huisdieren of kinderen op kleine onderdelen kauwen
of ze inslikken. Als u zich zorgen maakt over het stroomsnoer, koop dan
een snoerbeschermingsbuis (een harde plastic bescherming) bij om het
even welke ijzerhandel.
Standaard veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Niet proberen om de motor zelf te
repareren. Retourneer de motor die door
garantie wordt gedekt.
Als de stekker van dit apparaat nat
wordt, zet dan de elektriciteit naar dit
stopcontact uit. Probeer niet de stekker
te verwijderen.
Om te voorkomen dat een stekker
of stopcontact nat wordt, moet het
stopcontact altijd boven het niveau van
de fontein liggen.
Onderzoek dit apparaat zorgvuldig
na de installatie. Het mag niet in een
stopcontact worden gestoken als er
water aanwezig is op het snoer of de
stekker.
Gebruik geen enkel apparaat als het
een beschadigd snoer of beschadigde
stekker heeft of als het niet naar behoren
functioneert of beschadigd is.
Als een verlengdraad nodig is, moet
een snoer met het juists toelaatbare
vermogen worden gebruikt.
Het elektrische gebruik van dit apparaat
bedraagt 2 watt.
Nauwkeurige supervisie is noodzakelijk
waneer een apparaat door of in de buurt van
kinderen wordt gebruikt.
Altijd de stekker van het apparaat uittrekken
als het apparaat niet in gebruik is, voordat
u onderdelen aanbrengt of verwijdert en
voor het reinigen. Nooit aan een elektrisch
snoer trekken om het uit een stopcontact te
verwijderen.
Het apparaat uitsluitend voor het bestemde
gebruik aanwenden. Het gebruik van
accessoires die niet door de fabrikant
aanbevolen of verkocht worden kan
onveilige condities creëren. Geen wijzigingen
aanbrengen aan het apparaat.
Het apparaat niet installeren of opslaan daar
waar het blootgesteld wordt aan weer of
temperaturen onder het vriespunt.
ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK
BINNENSHUIS
Lees en neem alle belangrijke opmerkingen
op het apparaat en op de verpakking in
acht.
Sommige dieren kunnen gevoelig zijn voor plastic voedsel- en
watercontainers. Als uw dier tekenen van een allergische reactie voor
plastic toont, staak dan het gebruik ervan tot u een dierenarts hebt
geraadpleegd.
1)
2)
3)
4)

Documenttranscriptie

Operating Guide Manuel d’utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de funcionamiento Guida all’uso Gebrauchsanweisung Brugervejledning Drinkwell® Platinum Pet Fountain - 5 Litres Fontaine pour animaux de compagnie - 5 Litres Fontein voor huisdieren - 5 Liters Fuente para Mascotas - 5 Litros Fontana per animali domestici - 5 Litri Haustierbrunnen - 5 Liter Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint Por favor, lea este manual completamente antest de empezar Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn 400-1255-19 www.petsafe.net  U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636 NEDERLANDS GARANTIE Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. Inhoud Garantie.............................................................................. 30 Belangrijke veiligheidsinstructies....................................... 31 Onderdelen......................................................................... 32 Kenmerken......................................................................... 32 Bedieningsinstructies......................................................... 33 De fontein demonteren en reinigen.................................... 35 Drinkwell® opnieuw monteren............................................. 36 Onderhoud van de motor................................................... 38 De fontein en uw omgeving................................................ 39 De onderdelen van Drinkwell® begrijpen............................ 40 Gebruikstips....................................................................... 42 CE Conformiteit en Recyclage-Informatie.......................... 42 Veiligheidsinstructies van de fabrikant............................... 43 30 www.petsafe.net U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Instructies met betrekking tot: brandrisico, elektrische schok, of letsel aan personen 1) Lees alle instructies vóór het apparaat te gebruiken. 2) Om het risico van letsel te verminderen is nauwkeurige supervisie noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. 3) Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant aanbevolen of verkocht worden. 4) Niet buitenshuis gebruiken. ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS. 5) Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, de stekker, niet het snoer, vastpakken. 6) Apparaten niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is of nadat het apparaat niet meer naar behoren werkt of gevallen is, op enige andere wijze beschadigd is. Onmiddellijk het klantencentrum van uw land bellen voor verdere instructies. Desenchufe siempre un aparato que no está en uso, antes de colocar o quitar partes, y antes de limpiarlo. Nunca jale del cordón para quitarlo del tomacorriente. 7) Voor een draagbaar apparaat – Om het risico van elektrische schok te verminderen, het apparaat niet ergens zetten of opslaan waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken. 8) Altijd de stekker uittrekken als een apparaat niet gebruikt wordt, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voor het reinigen. Nooit aan het snoer trekken om de adapter uit de wandcontactdoos trekken. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES www.petsafe.net 31 U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636 Onderdelen Behuizingsafdekking/ -deksel Behuizing/ filterbehuizing Kom Motor/Pomp Reservoir Reservoirdop Pre-filter Stroomregelknop Kenmerken Klikdeksel om accidenteel verwijderen te voorkomen Het gepatenteerde systeem van stromend water moedigt huisdieren aan om meer te drinken Vervangbare houtskoolfilter verwijdert slechte smaken en geuren Reservoir mag in de vaatwasmachine Onderdompelbare pomp voor vrijwel geluidsloze werking Waterhelling vermindert spattend water Pre-filter Kapaciteit 5 L Laagspanningssysteem van 12 V 32 www.petsafe.net Bijstelbare stroomregeling BEDIENINGSINSTRUCTIES NIET DROOG LATEN LOPEN ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS Uw fontein wordt volledig gemonteerd geleverd en is klaar voor gebruik. 1) Zoals met elk elektrisch apparaat dient u het elektrisch snoer op scheuren of schade te controleren vóór het apparaat gebruiken. 2) Zorg ervoor dat het lijnsteekcontact aangesloten is. (Er mag geen zilver zichtbaar zijn) 3) Verwijder de afscherming (het deksel) van de behuizing door uw wijsvingers in de inleggroeven aan beide kanten van het deksel te plaatsen. Til deze op. Zet het deksel opzij. 4) Til het reservoir op en controleer of de inlaatbuis juist in de motor steekt. (Afb. 1a en 1b) Afb. 1b Afb. 1a 5) Steek de houtskoolfilter in. De filter zal in de twee driehoekige gleuven in het midden van de behuizing passen. De filter past erin met de smalle zijde naar beneden toe en met de zwarte kant naar de voorkant van de fontein gericht. De filter schuift gemakkelijk op zijn plaats. NB: Reinig de filter grondig onder koel water vóór deze in de behuizing te plaatsen. Dit zal los houtskoolstof, dat schadeloos is, verwijderen. Het kan zijn dat de filter altijd een beetje houtskool zal verliezen. Dit is normaal en schadeloos voor uw huisdier. (Afb. 1c) Afb. 1c www.petsafe.net 33 6) Plaats de fontein op de gewenste plaats. Als u het apparaat op een tapijt, tegels of een houten vloer plaatst, gebruik dan een beschermend oppervlak, zoals een handdoek of onderlegger, om tegen spatten en druipen van uw huisdier te beschermen. 7) Vul de fontein met water. Dit geldt voor de kom en de filterbehuizing. Hierdoor wordt de pomp klaargemaakt voor gebruik. Plaats het deksel terug en klik het op zijn plaats. 8) Verwijder het reservoir door het omhoog te tillen, weg van de fontein. Draai het reservoir ondersteboven en schroef de reservoirdop los. Vul het reservoir met water en schroef er de dop op. Terwijl u het reservoir ondersteboven houdt en met de rug naar de fontein (Afb. 1d), draait u snel het reservoir met de rechterkant naar boven en schuift u het op zijn plaats (Afb. 1e). Het waterniveau zal tot op ongeveer 1,25 cm onder de rand van de kom komen te staan. Afb. 1d Afb. 1e 9) Voordat u de stekker van de fontein in het stopcontact steekt, moet u er op letten dat het snoer en uw handen droog zijn. Steek de stekker van de fontein in. 10) Stel de gewenste stroomsnelheid in met de stroomregelknop die zich rechts van de spathelling bevindt. Zet de knop op 10 uur voor een kleinere stroom of op 2 uur voor een sterke stroom. (Afb. 1f) MIN MAX Afb. 1f 11) Voeg water bij zoals nodig. Laat het waterniveau niet lager komen dan de stroomregelknop of u kunt de motor verbranden. Niet een vol fontein optillen bij de filterbehuizing. Gebruik alleen de handgrepen onder aan de kom aan beide zijden van de fontein. 34 www.petsafe.net DE FONTEIN DEMONTEREN EN REINIGEN De fontein moet gereinigd worden om normaal te blijven werken! FILTERS: 1) Filters dienen om de twee tot zes weken te worden veranderd. Vervang filters vaker wanneer u de fontein voor meerdere huisdieren gebruikt of voor huisdieren die veel speeksel produceren. 2) Filters zijn een extra voorziening van de fontein. Het gebruik ervan is niet nodig voor normaal gebruik. 3) Filters kunnen afgespoeld worden als de fontein wordt gereinigd. Niet wassen met zeepachtig water omdat u niet alle zeepresten kunt verwijderen. FONTEIN: REINIG EEN KEER PER WEEK 1) Trek de stekker van de fontein uit, verwijder het deksel en trek de filter eruit. 2) Verwijder het reservoir. 3) Giet het water uit de fontein. 4) Verwijder de pre-filter door voorzichtig aan het bovenste lipje van de pre-filter Afb. 2a te trekken en was met zeep en water. (Afb. 2a) 5) Verwijder de filterbehuizing door voorzichtig op één van beide zijkanten van de fontein te drukken, waar de curve tegen de naad komt. Til deze voorzichtig op. (Afb. 2b-d) NB: U zult merken dat de rechterkant van de behuizing enige weerstand biedt als de inlaatbuis voor het water wegtrekt van de motor. Afb. 2c Afb. 2b www.petsafe.net Afb. 2d 35 6) U kunt dan de motor verwijderen door het lijnsteekcontact te ontkoppelen (Afb. 2f) en de motor daarna uit de fontein te tillen. Verwijder alle haar of etensresten die rond de stroomregelknop en de inlaatplaat van de pomp zitten. Lijnsteekcontact Afb. 2e Afb. 2f 7) Reinig de onderdelen van de fontein met warm water en zeep. U kunt de fontein ook in het bovenste gedeelte van de vaatwasmachine plaatsen. Verwijder de pomp vóór de fontein in de vaatwasmachine te steken. Er wordt aanbevolen dat u de temperatuur van het water in de vaatwasmachine verlaagt indien dit mogelijk is. 8) Als u problemen hebt om bepaalde plekken te bereiken of bij moeilijk te bereiken hoeken kunt, gebruik dan een wattenstokje of het Drinkwell® reinigingspakket (met 3 borstels). Voor informatie om een reinigingspakket te bestellen, belt u naar het Klantencentrum. 9) Zodra de fontein helemaal gedemonteerd is hebt u 6 plastic onderdelen. DRINKWELL® OPNIEUW MONTEREN 1) Plaats de motor opnieuw op zijn plaats tussen de 3 stutten van 2,54 cm aan de rechterkant van de fontein. Duw voorzichtig zodat de zuignappen zich vastzetten. (Afb. 3a en 3b) Afb. 3a 36 www.petsafe.net Afb. 3b 2) Schroef de plug door de opening naast de motor. Onder de boog kunt u het snoer in “snoerkanalen” stoppen en daarna het snoer langs de achterkant van de fontein leiden in de snoerinkeping duwen (Afb. 3c-d). Gebruik deze doorgang om te voorkomen dat het snoer zichtbaar is. Snoerkanalen Doorgang voor snoer Afb. 3c Afb. 3d 3) Breng de filterbehuizing in lijn met de motor en daarna met de kom. U dient de inlaatbuis in lijn te brengen zodat deze direct in de motor past. Zodra deze op zijn plaats zit, drukt u er zachtjes op zodat de filterbehuizing vergrendelt. (Afb. 3f) Inlaatbuis Afb. 3e Afb. 3f 4) Breng de pre-filter opnieuw aan over de stroomregelknop door het smalle uiteinde eerst in te schuiven. Het lipje boven op de pre-filter is naar de voorkant van de fontein gericht; druk er op zodat het op zijn plaats klikt over de stroomregelknop. 5) Breng de filter en het deksel opnieuw aan. 6) Breng het reservoir opnieuw aan. Afb. 3g www.petsafe.net 37 ONDERHOUD VAN DE MOTOR De motor reinigen is van cruciaal belang voor de levensduur van de fontein zowel als voor de zuiverheid van het water. Reinig de motor om de twee weken. BELANGRIJK: De garantie kan vervallen als de motor niet wordt gereinigd. Motor/Pomp Rotorblad Stator Inlaatplaat Stroomregelknop 1) Verwijder de pre-filter en behuizing van de kom. 2) Til voorzichtig de motor uit de motorruimte. Zuignappen aan de onderkant van de motor houden de motor op zijn plaats. Het kan zijn dat u een beetje kracht moet uitoefenen. 3) Zodra de motor uit de fontein is genomen, knijpt u lichtjes met uw duim en wijsvinger aan een van beide kanten van de inlaatplaat en verwijdert u deze. Het kan zijn dat u een vingernagel in de naad van de invoerplaat moet steken om ze los te wrikken. Afb. 4a Afb. 4b 4) Daarna wilt u de stator verwijderen door uw vingernagel onder het kleine lipje op het smalle gedeelte van de traanvormige stator te plaatsen en eraan trekken. Stator trektab Afb. 4c 38 Afb. 4d www.petsafe.net 5) Zodra de stator verwijderd is kunt u ook de rotor (propeller met 3 witte bladen) verwijderen die magnetisch op zijn plaats wordt gehouden. Om de rotor te verwijderen, gebruikt u een vingernagel om onder een blad te geraken en het omhoog te duwen. Afb. 4e 6) Zodra de motor gedemonteerd is kunt u de onderdelen reinigen met warm zeepachtig water. Gebruik een katoenen wattenstokje of de motorborstel van het Drinkwell® reinigingspakket om in de motorruimte te kunnen en eventueel opgehoopt vuil te verwijderen. Voor bijkomende desinfectie en het verwijderen van hard water, reinigt u de motor met witte azijn. 7) Zodra de onderdelen schoon zijn, mag u de motor opnieuw monteren en gebruiken. 1) Vervang de rotor. 2) Vervang de stator. 3) Breng de inlaatplaat met de stroomregelknop erop bevestigd opnieuw aan. DE FONTEIN EN UW OMGEVING Als u in een vochtige omgeving woont en problemen hebt met schimmel en algen, dompel dan gedurende 10 minuten na een gewone reinigingsbeurt alle onderdelen onder in een verdunde bleekwateroplossing. Gebruik een oplossing met 10% bleekwater en 90% water. Giet een gedeelte van de bleekwateroplossing ook in de motorholte. Dit is een uitstekende manier om de fontein te desinfecteren. U dient er echter zeker van te zijn dat u alle onderdelen grondig reinigt in alleen water om alle chloor te verwijderen. Als u hard water hebt, kan het zijn dat u witte mineraalafzettingen op of binnen de motor ziet. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de rotor niet goed meer ronddraait. Om te voorkomen dat u de motor moet worden vervangen, dient u het volgende te doen: 1. Reinig de motor vaker dan u in het verleden hebt gedaan; of 2. Reinig de motor met een azijnoplossing (20% witte azijn en 80% water) en laat de oplossen gedurende verschillende minuten binnenin de motorruimte zitten; of 3. Gebruik flessenwater in plaats van kraantjeswater. www.petsafe.net 39 DE ONDERDELEN VAN DRINKWELL® BEGRIJPEN 1) Behuizingsafdekking: de afdekking of het deksel klikt op zijn plaats over de filterbehuizingsruimte en houdt huisdieren weg van de houtskoolfilter. 2) Behuizing: hier wordt het water door de behuizing gepompt zodat het door de houtskoolfilter en uit de tuit stroomt om een tien centimeter lange waterval in de kom te creëren. 3) Pre-filter: een klein inlaatrooster dat grote partikels, zoals haar en etensresten, opvangt voor ze de filter bereiken. De pre-filter kan verwijderd worden door aan het lipje bovenaan te trekken. Om opnieuw aan te brengen, op zijn plaats schuiven over de stroomregelknop en er op drukken tot het stevig rond de knop geklemd zit. 4) Kom: de Drinkwell® kom is de basis van de fontein. Het heeft twee handgrepen aan beide kanten van de fontein en een “snoerkanaal” om het snoer te verbergen. 5) Stroomregelknop: de zwarte knop die op de motor bevestigd is en de waterstroomsnelheid bijregelt. De pre-filter klikt vast rond de nek van de stroomregelknop die op zijn plaats vergrendelt. De knop is aan de motor bevestigd en kan verwijderd worden door deze uit elkaar te halen (zie gedeelte “Onderhoud van de motor”). 6) Motor/Pump: een kleine onderdompelbare acquariumpomp die uit elkaar kan worden gehaald om te reinigen. DE POMP MAG NIET IN EEN VAATWASMACHINE WORDEN GEREINIGD! Verwijder de pomp van de fontein om te reinigen (zie “Onderhoud van de motor). Het pompsnoer is ook uitgerust met een verwijderbaar lijnsteekcontact om gemakkelijk te bevestigen. 7) Reservoir: het reservoir met extra capaciteit kan meer dan 2 liter water bevatten. Wanneer u het reservoir opnieuw vult, vermindert de afsluitdop het spillen van water. www.petsafe.net 41 GEBRUIKSTIPS Wanneer u uw huisdier het Drinkwell® fontein voor huisdieren toont, kan het zijn dat uw huisdier argwanend staat tegenover dit nieuwe en ongewone object. Nadat u uw fontein aanzet, moet u uw huisdier zich laten aanpassen op zijn of haar tempo. Voor sommige huisdieren duurt het verschillende dagen of langer voor ze het beginnen gebruiken terwijl anderen het onmiddellijk beginnen gebruiken. Het kan zijn dat uw huisdier er de voorkeur aan geeft dat de fontein weg van het normale voedingsgebied wordt gehouden. Probeer het op een andere plaats te zetten, zoals in een verschillend gedeelte van de keuken of in een badkamer of een opslagruimte. Voeg ijsblokjes toe aan de kom voor verfrissend, ijskoud stromend water! CE CONFORMITEIT EN RECYCLAGE-INFORMATIE Deze apparatuur voldoet aan richtlijnen van de EMC en de Lage Voltage Richtlijnen. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn geaccordeerd door de Radio Systems® Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie. De Verklaring van Conformiteit kan vorden gevonden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php Belangrijk advies met betrekking tot hergebruik Houd u aan de regelgeving met betrekking tot het verwijderen van elektrische en elektronische apparaten. Deze halsband moet worden ingeleverd. Als u de halsband niet meer nodig hebt, gooi hem dan niet in de afvalbak. Breng hem terug naar de plaats waar u hem hebt gekocht, zodat de halsband kan worden hergebruikt. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met onze Klantendienst voor meer informatie. 42 www.petsafe.net VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT 1) Het is niet aanbevolen dat een apparaat gedurende een langere periode blijft aanstaan zonder supervisie omdat het water opgebruikt kan raken of kan verdampen waardoor de motor droog draait. 2) Niet toelaten dat huisdieren of kinderen op kleine onderdelen kauwen of ze inslikken. Als u zich zorgen maakt over het stroomsnoer, koop dan een snoerbeschermingsbuis (een harde plastic bescherming) bij om het even welke ijzerhandel. 3) Standaard veiligheidsvoorzorgsmaatregelen Niet proberen om de motor zelf te repareren. Retourneer de motor die door garantie wordt gedekt. Als de stekker van dit apparaat nat wordt, zet dan de elektriciteit naar dit stopcontact uit. Probeer niet de stekker te verwijderen. Om te voorkomen dat een stekker of stopcontact nat wordt, moet het stopcontact altijd boven het niveau van de fontein liggen. Onderzoek dit apparaat zorgvuldig na de installatie. Het mag niet in een stopcontact worden gestoken als er water aanwezig is op het snoer of de stekker. Gebruik geen enkel apparaat als het een beschadigd snoer of beschadigde stekker heeft of als het niet naar behoren functioneert of beschadigd is. Als een verlengdraad nodig is, moet een snoer met het juists toelaatbare vermogen worden gebruikt. Het elektrische gebruik van dit apparaat bedraagt 2 watt. Nauwkeurige supervisie is noodzakelijk waneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Altijd de stekker van het apparaat uittrekken als het apparaat niet in gebruik is, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voor het reinigen. Nooit aan een elektrisch snoer trekken om het uit een stopcontact te verwijderen. Het apparaat uitsluitend voor het bestemde gebruik aanwenden. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant aanbevolen of verkocht worden kan onveilige condities creëren. Geen wijzigingen aanbrengen aan het apparaat. Het apparaat niet installeren of opslaan daar waar het blootgesteld wordt aan weer of temperaturen onder het vriespunt. ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS Lees en neem alle belangrijke opmerkingen op het apparaat en op de verpakking in acht. 4) Sommige dieren kunnen gevoelig zijn voor plastic voedsel- en watercontainers. Als uw dier tekenen van een allergische reactie voor plastic toont, staak dan het gebruik ervan tot u een dierenarts hebt geraadpleegd. www.petsafe.net 43
/