Yedoo Mezeq disc Handleiding

Categorie
Scooters
Type
Handleiding
46 47
INHOUD VAN DE VERPAKKINGINTRODUCTIE
BENODIGD GEREEDSCHAP
NL
6 mm5 mm4 mm
Wij raden uaan deze step te laten monteren
en regelmatig te laten controleren door een
professionele etsenmaker. Ondeskundige
montage kan leiden tot schade aan de step
of ernstige ongevallen.
Als je zelf een ervaren technicus bent,
kun je de step zelf monterenmet behulp
van deze montagehandleiding.
Als unog ideeën of opmerkingen heeft, feedback of tips,
aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via ons
e-mailadres: info@yedoo.eu.
Meer informatie over Yedoo steppen en verkoopadressen kunt uvinden
via www.yedoo.eu.
48 49
Plaats het wiel in de voorvork en
zorg dat het goed is gecentreerd.
Het patroon op de band (pijlvormige
lijnen op de banden) moeten naar voren
wijzen.
MONTAGEVOORSCHRIFT
Zorg ervoor dat de voorvork van
de step goed gepositioneerd
is (remhendels zijn naar voren
gericht). Maak de remkabel los uit
de houder (zodat het wiel er door
past) en zet de remarmen iets
naar buiten.
Installatie van remkabels:
Schuif het ronde uiteinde van de
remkabel in het grotere ronde
gat aan de onderkant van de
remhendel. Herhaal dit bij de
andere remkabel.
Voor de montage geldt meestal dat de
rechter remhendel het achterwiel remt en
de linker het voorwiel.
Montage van het voorste
(grote) wiel: Draai de snelsluiter
iets los.
Montage van het achterwiel is
vergelijkbaar met de montage
van het voorwiel. Echter er zijn
twee verschillende hoogtemo-
gelijkheden bij de achtervork. De
lage uitval maakt o-road rijden
mogelijk. Plaats het wiel in de
gewenste uitval en zorg dat het
goed is gecentreerd. Draai de
snelsluiter goed aan en breng de
remkabel terug in de houder.
De bovenste uitval zorgt voor een
lage treeplank en vermindert zo
de belasting van het standbeen,
ideaal bij een lange tocht op een
vlakke ondergrond. Ook is deze
stand minder vermoeiend.
Stuur montage: Draai bij het
stuur de stuurpen omlaag zoals
afgebeeld op de foto en draai
de 4 slotbouten van de stuurpen
gelijkmatig aan.
Schuif het stuur respectievelijk de stu-
urstang in de balhoofdbuis (1) stel de
hoogte van het stuur in vanaf de grond
volgens de behoefte van de gebruiker,
waarbij de maximale uitschuifmoge-
lijkheid gemarkeerd is op de stuurpen.
Controleer of het stuur recht staat ten
opzichte van het voorwiel en draai de
bout op de stuurpen goed aan (2).
Afstellen van remgrepen:
plaats de remgrepen in de juiste
hellinghoek door de bout aan de
onderkant van de remgreep iets
los te draaien. Najuiste plaatsing
kan de bout weer worden vast-
gedraaid.
De juiste helling: Ga staan op de treep-
lank, houd de handgrepen vast en strek je
vingers op een manier dat je arm en de vin-
gers een rechte lijn vormen. Dit zou de juiste
positie van de remhendels moeten zijn.
Afstellen van de remmen: Druk
de beide remarmen van de V-
-brake in de richting van de velg
van het wiel en stel met de juiste
sleutel de remblokjes zo af dat ze
bij het remmen met hun hele re-
moppervlak tegen de zijkant van
de velg wrijven (1). De remschoen
(remblok) hoort de band niet te
raken.
Draai de moer aan (1) tot u
weerstand voelt voor het sluiten
van de snelspanner. Sluit het op
een manier zodat de snelspanner
(2) naar achteren wijst (om veili-
gheidsredenen) en breng dan de
remkabel terug in de houder.
Controleer of de afstand tussen de
velg en het remblokje ca 1- 2 mm is
nahet loslaten van de remgrepen. De
afstand kan worden aangepast door
het aandraaien of losdraaien van de
remkabel aan het ankerschroef (2).
Als het wiel niet vrij kan draaien en “af-
remt” aan een kant, kan dit bijgesteld
worden door het aandraaien van de
stelschroef op de arm van de V-brake
die het wiel “afremt(3).
NL
50 51
NL
VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN
De step is ontworpen voor het rijden bij daglicht op
verharde paden. Voor wegen met autoverkeer of voor
het rijden in het donker, moet uw step voorzien zijn van
veiligheidsvoorzieningen (verlichting, reectoren, enz.)
in overeenstemming met de voorschriften die geldig
zijn in uw land. Besteed aandacht aan de algemene veili-
gheidsvoorschriften en het gebruik van beschermende
accessoires (ukunt dan denken aan helm, knie-en
elleboogbeschermers, goede schoenen, enz.)
Controleer voor iedere rit altijd of de remmen goed
werken en de algemene technische staat van de step.
Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van de
step (zoals vermeld op de voorzijde). De step is ontwor-
pen voor slechts één rijder! Overbelast de step niet, deze
step is niet gemaakt om mee te springen of te stunten.
Alle remonderdelen (remblokken, velgen, banden en
schijfremmen) kunnen warm worden bij gebruik en da-
arom is het niet aan te raden om ze aan te raken voordat
ze afgekoeld zijn. Om de step te parkeren, gebruikt ude
standaard! Pas op dat het laadvermogen van de stan-
daard ongeveer 15kg is. Ga niet op de treeplank staan als
de step geparkeerd staat.
GEBRUIK
INSTRUCTIES
Tijdens het steppen altijd het stuur met beide handen
vasthouden. Regelmatig afwisselen van de voeten (om
de 15 keer). Je zet af met één voet, terwijl de andere voet
op de treeplank van de step staat. Om te remmen, knijp
je in de remgrepen op het stuur. Gebruik normaal alleen
de achterrem, de voorrem alleen extra bij een noodstop.
WAARSCHUWING: accuut remmen kan letsel veroor-
zaken.
ONDERHOUD
Correct en regelmatig onderhoud verhoogt zowel
de veiligheid als levensduur van uw step. Dus check
regelmatig de bouten en moeren, snelspanners, de druk
in de banden en smeer de bewegende delen (wielen,
lagers, stuur lagers, kabels, remdelen, etc.). Zorg dat er
geen smeermiddel komt op de velgen of remblokken.
Vet vermindert hun eect!
Wanneer deze situatie zich voordoet, is het noodzakelijk
om het vet te verwijderen, bijvoorbeeld met wasbenzine.
Controleer ook regelmatig het loopvlak van de banden.
En indien nodig, vervang ze als ze versleten zijn door
dezelfde type banden.
Inspecteer de zelfborgende moeren. Als ze uitzichzelf los
gaan, vervang ze dan voor nieuwe.
Controleer de spaken ook. Onregelmatige spanningen in
spaken kan kraken veroorzaken of kan het wiel wiebelend
maken.
Houd uw step schoon, bij viezigheid poetsen met een
vochtige doek. De step moet binnen worden opgeslagen,
op een droge en schaduwrijke plaats. Stel de step niet
bloot aan een hoge luchtvochtigheid of extreme tempe-
raturen gedurende een langere periode van tijd. Vóór de
winter, extra behandelen met vaseline tegen corrosie en
pomp de banden op zijn maximale waarde zoals vermeld
op de zijkant van de band. De producent vergoed geen
schade bij aanwijsbaar slecht onderhoud, slechte mon-
tage of corrosie door vochtige stalling.
Alle steppen, loopetsen en kinderetsen voldoen aan
de desbetreende EU-normen (ČSN EN 14619) en zijn
gecerticeerd door de volgende testlaboratoria: Techniek
Test Instituut (Strojírenský zkušební ústav, sp), Technisch
en Test Instituut voor Techniek Praag (Tzus Praha, sp) –
collega instituut ZÚLP in Ceske Budejovice, en TÜV SÜD
Czech sro.
Producent: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 2657/2, 10600
Praha 10, Tsjechische Republiek
GARANTIE LIJST
Algemene garantie: De inhoud van de garantieregeling kan per land verschillen. Informeer naar de
wettelijke regels in het land van aankoop.
Garantie periode: De producent van Yedoo steppen en etsen, biedt de garantie van 24 maanden voor het
frame en onderdelen. De garantie wordt gerekend vanaf de dag van de verkoop aan de eindverbruiker en
wordt automatisch verlengd wanneer het product in reparatie wordt genomen tijdens de garantieperiode.
Garantie verlening: Meldt een probleem altijd bij uw verkoper, hij neemt contact op met Yedoo om het
probleem op te lossen. Vul onderstaand formulier in, lever een digitale foto aan van het probleem en een
scan van de aankoopbon met datum.
Garantie condities: Het product moet gemonteerd zijn volgens de montagehandleiding. Het product
wordt alleen gebruikt waar het voor bedoeld is. Sla het op en onderhoudt het zoals aangegeven in de
instructie. Schade veroorzaakt door tegelijkertijd gebruik van meerdere personen op een step valt niet on-
der de garantie. De producent heeft geen betrekking op schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud,
niet-adequate reparaties, extreem gebruik en overbelasting, of ongepaste behandeling en opslag.
Product model:
Serienummer
van het frame:
Datum van aankoop:
verkopende winkel:
Handtekening en stempel:

Documenttranscriptie

NL INTRODUCTIE INHOUD VAN DE VERPAKKING Wij raden u aan deze step te laten monteren en regelmatig te laten controleren door een professionele fietsenmaker. Ondeskundige montage kan leiden tot schade aan de step of ernstige ongevallen. Als je zelf een ervaren technicus bent, kun je de step zelf monterenmet behulp van deze montagehandleiding. Als u nog ideeën of opmerkingen heeft, feedback of tips, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via ons e-mailadres: [email protected]. Meer informatie over Yedoo steppen en verkoopadressen kunt u vinden via www.yedoo.eu. BENODIGD GEREEDSCHAP 4 mm 46 5 mm 6 mm 47 NL MONTAGEVOORSCHRIFT 48 Montage van het voorste (grote) wiel: Draai de snelsluiter iets los. Zorg ervoor dat de voorvork van de step goed gepositioneerd is (remhendels zijn naar voren gericht). Maak de remkabel los uit de houder (zodat het wiel er door past) en zet de remarmen iets naar buiten. Plaats het wiel in de voorvork en zorg dat het goed is gecentreerd. Montage van het achterwiel is vergelijkbaar met de montage van het voorwiel. Echter er zijn twee verschillende hoogtemogelijkheden bij de achtervork. De lage uitval maakt off-road rijden mogelijk. Plaats het wiel in de gewenste uitval en zorg dat het goed is gecentreerd. Draai de snelsluiter goed aan en breng de remkabel terug in de houder. De bovenste uitval zorgt voor een lage treeplank en vermindert zo de belasting van het standbeen, ideaal bij een lange tocht op een vlakke ondergrond. Ook is deze stand minder vermoeiend. Installatie van remkabels: Schuif het ronde uiteinde van de remkabel in het grotere ronde gat aan de onderkant van de remhendel. Herhaal dit bij de andere remkabel.  Het patroon op de band (pijlvormige lijnen op de banden) moeten naar voren wijzen.  Voor de montage geldt meestal dat de rechter remhendel het achterwiel remt en de linker het voorwiel. Draai de moer aan (1) tot u weerstand voelt voor het sluiten van de snelspanner. Sluit het op een manier zodat de snelspanner (2) naar achteren wijst (om veiligheidsredenen) en breng dan de remkabel terug in de houder. Stuur montage: Draai bij het stuur de stuurpen omlaag zoals afgebeeld op de foto en draai de 4 slotbouten van de stuurpen gelijkmatig aan. Schuif het stuur respectievelijk de stuurstang in de balhoofdbuis (1) stel de hoogte van het stuur in vanaf de grond volgens de behoefte van de gebruiker, waarbij de maximale uitschuifmogelijkheid gemarkeerd is op de stuurpen. Controleer of het stuur recht staat ten opzichte van het voorwiel en draai de bout op de stuurpen goed aan (2). Afstellen van remgrepen: plaats de remgrepen in de juiste hellinghoek door de bout aan de onderkant van de remgreep iets los te draaien. Na juiste plaatsing kan de bout weer worden vastgedraaid. Afstellen van de remmen: Druk de beide remarmen van de V-brake in de richting van de velg van het wiel en stel met de juiste sleutel de remblokjes zo af dat ze bij het remmen met hun hele remoppervlak tegen de zijkant van de velg wrijven (1). De remschoen (remblok) hoort de band niet te raken. ontroleer of de afstand tussen de C velg en het remblokje ca 1- 2 mm is na het loslaten van de remgrepen. De afstand kan worden aangepast door het aandraaien of losdraaien van de remkabel aan het ankerschroef (2).  De juiste helling: Ga staan op de treeplank, houd de handgrepen vast en strek je vingers op een manier dat je arm en de vingers een rechte lijn vormen. Dit zou de juiste positie van de remhendels moeten zijn. Als het wiel niet vrij kan draaien en “afremt” aan een kant, kan dit bijgesteld worden door het aandraaien van de stelschroef op de arm van de V-brake die het wiel “afremt” (3). 49 NL VEILIGHEIDSMAATREGELEN De step is ontworpen voor het rijden bij daglicht op verharde paden. Voor wegen met autoverkeer of voor het rijden in het donker, moet uw step voorzien zijn van veiligheidsvoorzieningen (verlichting, reflectoren, enz.) in overeenstemming met de voorschriften die geldig zijn in uw land. Besteed aandacht aan de algemene veiligheidsvoorschriften en het gebruik van beschermende accessoires (u kunt dan denken aan helm, knie-en elleboogbeschermers, goede schoenen, enz.) Controleer voor iedere rit altijd of de remmen goed werken en de algemene technische staat van de step. Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van de step (zoals vermeld op de voorzijde). De step is ontworpen voor slechts één rijder! Overbelast de step niet, deze step is niet gemaakt om mee te springen of te stunten. Alle remonderdelen (remblokken, velgen, banden en schijfremmen) kunnen warm worden bij gebruik en daarom is het niet aan te raden om ze aan te raken voordat ze afgekoeld zijn. Om de step te parkeren, gebruikt u de standaard! Pas op dat het laadvermogen van de standaard ongeveer 15kg is. Ga niet op de treeplank staan als de step geparkeerd staat. GEBRUIK INSTRUCTIES Tijdens het steppen altijd het stuur met beide handen vasthouden. Regelmatig afwisselen van de voeten (om de 15 keer). Je zet af met één voet, terwijl de andere voet op de treeplank van de step staat. Om te remmen, knijp je in de remgrepen op het stuur. Gebruik normaal alleen de achterrem, de voorrem alleen extra bij een noodstop. WAARSCHUWING: accuut remmen kan letsel veroorzaken. 50 ONDERHOUD Correct en regelmatig onderhoud verhoogt zowel de veiligheid als levensduur van uw step. Dus check regelmatig de bouten en moeren, snelspanners, de druk in de banden en smeer de bewegende delen (wielen, lagers, stuur lagers, kabels, remdelen, etc.). Zorg dat er geen smeermiddel komt op de velgen of remblokken. Vet vermindert hun effect! Wanneer deze situatie zich voordoet, is het noodzakelijk om het vet te verwijderen, bijvoorbeeld met wasbenzine. Controleer ook regelmatig het loopvlak van de banden. En indien nodig, vervang ze als ze versleten zijn door dezelfde type banden. Inspecteer de zelfborgende moeren. Als ze uitzichzelf los gaan, vervang ze dan voor nieuwe. Controleer de spaken ook. Onregelmatige spanningen in spaken kan kraken veroorzaken of kan het wiel wiebelend maken. Houd uw step schoon, bij viezigheid poetsen met een vochtige doek. De step moet binnen worden opgeslagen, op een droge en schaduwrijke plaats. Stel de step niet bloot aan een hoge luchtvochtigheid of extreme temperaturen gedurende een langere periode van tijd. Vóór de winter, extra behandelen met vaseline tegen corrosie en pomp de banden op zijn maximale waarde zoals vermeld op de zijkant van de band. De producent vergoed geen schade bij aanwijsbaar slecht onderhoud, slechte montage of corrosie door vochtige stalling. Alle steppen, loopfietsen en kinderfietsen voldoen aan de desbetreffende EU-normen (ČSN EN 14619) en zijn gecertificeerd door de volgende testlaboratoria: Techniek Test Instituut (Strojírenský zkušební ústav, sp), Technisch en Test Instituut voor Techniek Praag (Tzus Praha, sp) – collega instituut ZÚLP in Ceske Budejovice, en TÜV SÜD Czech sro. GARANTIE LIJST Algemene garantie: De inhoud van de garantieregeling kan per land verschillen. Informeer naar de wettelijke regels in het land van aankoop. Garantie periode: De producent van Yedoo steppen en fietsen, biedt de garantie van 24 maanden voor het frame en onderdelen. De garantie wordt gerekend vanaf de dag van de verkoop aan de eindverbruiker en wordt automatisch verlengd wanneer het product in reparatie wordt genomen tijdens de garantieperiode. Garantie verlening: Meldt een probleem altijd bij uw verkoper, hij neemt contact op met Yedoo om het probleem op te lossen. Vul onderstaand formulier in, lever een digitale foto aan van het probleem en een scan van de aankoopbon met datum. Garantie condities: Het product moet gemonteerd zijn volgens de montagehandleiding. Het product wordt alleen gebruikt waar het voor bedoeld is. Sla het op en onderhoudt het zoals aangegeven in de instructie. Schade veroorzaakt door tegelijkertijd gebruik van meerdere personen op een step valt niet onder de garantie. De producent heeft geen betrekking op schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud, niet-adequate reparaties, extreem gebruik en overbelasting, of ongepaste behandeling en opslag. Product model: Serienummer van het frame: Datum van aankoop: verkopende winkel: Handtekening en stempel: Producent: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, Tsjechische Republiek 51
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

Yedoo Mezeq disc Handleiding

Categorie
Scooters
Type
Handleiding