Matrix VS-S601 de handleiding

Merk
Matrix
Categorie
fitness, gymnastiek
Model
VS-S601
Type
de handleiding
19
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
De koper van de producten van MATRIX is volledig verantwoordelijk om alle personen, ongeacht of dit eindgebruikers of
toezichthoudend personeel betreft, te instrueren over het juiste gebruik van de apparatuur.
We raden aan dat alle gebruikers van MATRIX-trainingsapparatuur op de hoogte zijn van de volgende informatie, voorafgaand
aan het gebruik ervan.
Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan ontworpen of beoogd door de fabrikant. MATRIX-apparatuur dient correct
te worden gebruikt om letsel te voorkomen.
INSTALLATIE
1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIX-trainingsapparatuur moet worden geïnstalleerd op een stabiel, vlak oppervlak.
2. APPARATUUR VASTZETTEN: de fabrikant beveelt aan alle vaste MATRIX-krachtapparatuur aan de vloer te bevestigen om de
apparatuur te stabiliseren en te voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit moet door een erkende aannemer
worden uitgevoerd.
Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs).
ONDERHOUD
1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten is of waarvan onderdelen kapot zijn. Gebruik alleen de vervangende
onderdelen die door de plaatselijke MATRIX-dealer in uw land worden geleverd.
2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: verwijder de labels in geen geval. Ze bevatten belangrijke informatie. Als ze niet
meer leesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te vervangen.
3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: preventief onderhoud is cruciaal voor soepel werkende apparatuur, evenals om uw
aansprakelijkheid tot een minimum te beperken. Apparaten moeten regelmatig worden geïnspecteerd.
4. Zorg dat degene(n) die aanpassingen, onderhoud of reparaties uitvoert/uitvoeren, hiervoor bevoegd is/zijn. MATRIX-dealers
geven op verzoek training in reparaties en onderhoud op onze bedrijfsvestiging.
BIJKOMENDE OPMERKINGEN
Deze apparatuur mag slechts worden gebruikt in bewaakte zones waar de toegang en het toezicht speciek worden geregeld door
de eigenaar. Het is de taak van de eigenaar om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar moet hierbij
rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de gebruiker.
Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik voor het beoogde doel en overeenkomstig
de instructies van de fabrikant.
Deze apparatuur is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Deze trainingsapparatuur is een Klasse S-product (ontworpen voor
gebruik in een commerciële omgeving zoals een tnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en EN 957-2.
WAARSCHUWING
DIT APPARAAT KAN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL
VEROORZAKEN. NEEM DEZE VOORZORGSMAATREGELEN
IN ACHT OM LETSEL TE VOORKOMEN!
1. Houd kinderen jonger dan 14 jaar uit de buurt van deze
krachttrainingsapparatuur. Tieners moeten te allen tijde
onder toezicht staan wanneer ze deze apparatuur
gebruiken.
2. Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies
hebben gekregen van iemand die instaat voor hun
veiligheid inzake het gebruik van de apparatuur.
3.
Alle waarschuwingen en instructies moeten worden
gelezen en vóór gebruik moeten gepaste instructies
worden verkregen. Gebruik deze apparatuur UITSLUITEND
voor het beoogde doel.
4. Inspecteer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het
apparaat NIET als het beschadigd of onbedienbaar is.
5. Overschrijd het maximale gewicht van deze apparatuur
niet.
6. Controleer of de selectiepen volledig in de gewichtsstapel
is ingebracht.
7. Gebruik de machine NOOIT met de gewichtsstapel
vastgepind in een verhoogde positie.
8. Gebruik NOOIT halters of andere middelen om de
gewichtsweerstand stapsgewijs te verhogen. Gebruik
alleen de middelen die rechtstreeks door de fabrikant
zijn geleverd.
9.
Onjuiste of overmatige training kan tot gezondheidsletsel
leiden. Beëindig de training als u zich zwak of duizelig
voelt. Onderga een medisch onderzoek voordat u aan
een trainingsprogramma begint.
10. Houd uw lichaam, kleding, haar en trainingsaccessoires
vrij en uit de buurt van bewegende onderdelen.
11. Als verstelbare aanslagen worden geleverd, dienen
deze te allen tijde worden gebruikt.
12.
Bij het verstellen van een verstelbaar mechanisme
(stopstand, zadelstand, steunlocatie, begrenzer
bewegingsbereik, katrolslede, enz.), moet u ervoor zorgen
dat het verstelbaar mechanisme volledig is vergrendeld
vóór gebruik om onbedoelde beweging te voorkomen.
13. De fabrikant beveelt aan deze apparatuur aan de vloer
te bevestigen om hem te stabiliseren en te vermijden
dat hij schommelt of kantelt. Doe hiervoor een beroep
op een erkende aannemer.
14. Als de apparatuur NIET aan de vloer is bevestigd: sta
NOOIT toe dat er weerstandsriemen, touwen of andere
elementen aan deze apparatuur worden bevestigd,
aangezien dit tot ernstig letsel zou kunnen leiden.
Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het
stretchen, want dit zou tot ernstig letsel kunnen leiden.
15. DIT ETIKET NIET VERWIJDEREN. DIT ETIKET VERVANGEN
ALS HET BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS.
21
CORRECT GEBRUIK
1. U mag het maximaal gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden.
2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte.
3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen,
bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in een
comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig vergrendeld
is om onbedoelde beweging en bijgevolg letsel te voorkomen.
4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste
trainingspositie aan.
5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan hetgeen u veilig
kunt tillen en beheersen.
6. Voer de oefening op een gecontroleerde manier uit.
7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie.
GARANTIE
Voor Noord-Amerika gaat u naar www.matrixtness.com voor informatie over
de garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden.
ONDERHOUDSCHECKLIST
ACTIE FREQUENTIE
Reinig de bekleding
1
Dagelijks
Inspecteer de kabels
2
Dagelijks
Reinig de geleidestangen Maandelijks
Inspecteer het bevestigingsmateriaal Maandelijks
Inspecteer het frame Zesmaandelijks
Reinig het apparaat Waar nodig
Reinig de handgrepen
1
Waar nodig
Smeer de geleidestangen
3
Waar nodig
1
De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water
of een reinigingsmiddel zonder ammoniak.
2
Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer
aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan
te spannen zonder de hoofdplaat op te tillen.
3
De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teon.
Breng de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts
op de geleidestangen wrijft.
PRODUCTSPECIFICATIES
Max. gewicht gebruiker 136 kg / 300 lbs.
Max. trainingsgewicht 68 kg / 150 lbs.
Productgewicht 307 kg / 676 lbs.
Gewichtsstapel 93 kg / 205 lbs.
Extra gewicht 2,3 kg / 5 lbs.
Totale afmetingen
(L x B x H)*
143 x 153 x 220 cm /
56,2 x 60,2 x 86,5"
* Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24") voor toegang
tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Merk op dat de door ADA
aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36") is.
NEDERLANDS
22
GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE (niet meegeleverd)
L-vormige inbussleutel van 3 mm L-vormige inbussleutel van 10 mm
L-vormige inbussleutel van 4 mm Kruiskopschroevendraaier
L-vormige inbussleutel van 5 mm Steeksleutel van 8 mm
L-vormige inbussleutel van 6 mm Steeksleutel van 17 mm
L-vormige inbussleutel van 8 mm Smeer geleidestangen
Indien er onderdelen ontbreken, kunt u voor assistentie contact opnemen met de plaatselijke MATRIX-dealer in uw land.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
UITPAKKEN
Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-tnessproduct. Het is nagekeken voordat het werd
verpakt. Het werd in meerdere stukken verzonden voor een compacte verpakking van de machine.
Controleer eerst of alle componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te
vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig uit de doos en gooi
de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale wetgeving. Trainingsapparatuur moet worden
gemonteerd door een opgeleid montageteam of moet voorgemonteerd zijn vóór levering.
OPGELET
Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de doos haalt, om eigen
letsel en schade aan onderdelen van het frame te voorkomen. Zorg dat u de apparatuur op
een stabiele vloer plaatst en waterpas zet. Zorg dat er een vrije ruimte wordt behouden van
0,6 meter (24") voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Merk op dat
de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36") is.
VS-S601 TRAININGSOPPERVLAK
1,53 M
(60,2")
1,43 M
(56,2")
VRIJE RUIMTE
0,6 M (2 FT)
DOORGANG
NEDERLANDS
23
A
F
1
Stap 1 Bevestigingsmateriaal
Beschrijving Aantal
A
F
Bout (M10x25L)
Vlakke sluitring (Φ10,2)
6
6
Koppelwaarde
77 Nm / 57 ft-lb
2
B
D
C
E
F
Draai de bevestigingen pas volledig
vast wanneer alles in elkaar is gezet.
Vibra-Tite 135 Red Gel of gelijkwaardig
moet worden gebruikt op alle bevestigingen
die niet met Nylock moeren zijn gemonteerd.
Stap 2 Bevestigingsmateriaal
Beschrijving Aantal
B
C
D
E
F
Sluitring (Φ10,2)
Bout (M10x125L)
Moer (M10)
Bout (M10x20L)
Vlakke sluitring (Φ10,2)
4
2
2
2
2
Koppelwaarde
77 Nm / 57 ft-lb
NEDERLANDS
#6
24
F
3 4
Stap 3 Bevestigingsmateriaal
Beschrijving Aantal
E
F
Bout (M10x20L)
Vlakke sluitring (Φ10,2)
8
8
Koppelwaarde
77 Nm / 57 ft-lb
NEDERLANDS
25
5 6
G
H
Stap 6 Bevestigingsmateriaal
Beschrijving Aantal
G
H
Bout (M8x25L)
Vlakke sluitring (Φ8,4)
4
4
Koppelwaarde
15 Nm / 11 ft-lb
NEDERLANDS
26
7
I
J
DE MONTAGE IS VOLTOOID!
Premium set (optioneel)
Stap 10 Bevestigingsmateriaal
Beschrijving Aantal
I
J
Bout (M8x60L)
Bout (M8x35L)
4
2
Koppelwaarden
I
J
25 Nm / 18 ft-lb
15 Nm / 11 ft-lb
Raadpleeg de montagehandleiding voor
de gewichtsstapel voor meer informatie.
NEDERLANDS

Document transcriptie

De koper van de producten van MATRIX is volledig verantwoordelijk om alle personen, ongeacht of dit eindgebruikers of toezichthoudend personeel betreft, te instrueren over het juiste gebruik van de apparatuur. We raden aan dat alle gebruikers van MATRIX-trainingsapparatuur op de hoogte zijn van de volgende informatie, voorafgaand aan het gebruik ervan. Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan ontworpen of beoogd door de fabrikant. MATRIX-apparatuur dient correct te worden gebruikt om letsel te voorkomen. INSTALLATIE 1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIX-trainingsapparatuur moet worden geïnstalleerd op een stabiel, vlak oppervlak. 2. APPARATUUR VASTZETTEN: de fabrikant beveelt aan alle vaste MATRIX-krachtapparatuur aan de vloer te bevestigen om de apparatuur te stabiliseren en te voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit moet door een erkende aannemer worden uitgevoerd. Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs). ONDERHOUD 1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten is of waarvan onderdelen kapot zijn. Gebruik alleen de vervangende onderdelen die door de plaatselijke MATRIX-dealer in uw land worden geleverd. 2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: verwijder de labels in geen geval. Ze bevatten belangrijke informatie. Als ze niet meer leesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te vervangen. 3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: preventief onderhoud is cruciaal voor soepel werkende apparatuur, evenals om uw aansprakelijkheid tot een minimum te beperken. Apparaten moeten regelmatig worden geïnspecteerd. 4. Zorg dat degene(n) die aanpassingen, onderhoud of reparaties uitvoert/uitvoeren, hiervoor bevoegd is/zijn. MATRIX-dealers geven op verzoek training in reparaties en onderhoud op onze bedrijfsvestiging. BIJKOMENDE OPMERKINGEN Deze apparatuur mag slechts worden gebruikt in bewaakte zones waar de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar. Het is de taak van de eigenaar om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar moet hierbij rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de gebruiker. Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik voor het beoogde doel en overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Deze apparatuur is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Deze trainingsapparatuur is een Klasse S-product (ontworpen voor gebruik in een commerciële omgeving zoals een fitnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en EN 957-2. WAARSCHUWING DIT APPARAAT KAN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN. NEEM DEZE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT OM LETSEL TE VOORKOMEN! 1. Houd kinderen jonger dan 14 jaar uit de buurt van deze krachttrainingsapparatuur. Tieners moeten te allen tijde onder toezicht staan wanneer ze deze apparatuur gebruiken. 2. Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen van iemand die instaat voor hun veiligheid inzake het gebruik van de apparatuur. 3. Alle waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en vóór gebruik moeten gepaste instructies worden verkregen. Gebruik deze apparatuur UITSLUITEND voor het beoogde doel. 4. Inspecteer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het apparaat NIET als het beschadigd of onbedienbaar is. 5. Overschrijd het maximale gewicht van deze apparatuur niet. 6. Controleer of de selectiepen volledig in de gewichtsstapel is ingebracht. 7. Gebruik de machine NOOIT met de gewichtsstapel vastgepind in een verhoogde positie. 8. Gebruik NOOIT halters of andere middelen om de gewichtsweerstand stapsgewijs te verhogen. Gebruik alleen de middelen die rechtstreeks door de fabrikant zijn geleverd. 9. Onjuiste of overmatige training kan tot gezondheidsletsel leiden. Beëindig de training als u zich zwak of duizelig voelt. Onderga een medisch onderzoek voordat u aan een trainingsprogramma begint. 10. Houd uw lichaam, kleding, haar en trainingsaccessoires vrij en uit de buurt van bewegende onderdelen. 11. Als verstelbare aanslagen worden geleverd, dienen deze te allen tijde worden gebruikt. 12. Bij het verstellen van een verstelbaar mechanisme (stopstand, zadelstand, steunlocatie, begrenzer bewegingsbereik, katrolslede, enz.), moet u ervoor zorgen dat het verstelbaar mechanisme volledig is vergrendeld vóór gebruik om onbedoelde beweging te voorkomen. 13. De fabrikant beveelt aan deze apparatuur aan de vloer te bevestigen om hem te stabiliseren en te vermijden dat hij schommelt of kantelt. Doe hiervoor een beroep op een erkende aannemer. 14. Als de apparatuur NIET aan de vloer is bevestigd: sta NOOIT toe dat er weerstandsriemen, touwen of andere elementen aan deze apparatuur worden bevestigd, aangezien dit tot ernstig letsel zou kunnen leiden. Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het stretchen, want dit zou tot ernstig letsel kunnen leiden. 15. DIT ETIKET NIET VERWIJDEREN. DIT ETIKET VERVANGEN ALS HET BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS. NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 19 GARANTIE 1. U mag het maximaal gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden. Voor Noord-Amerika gaat u naar www.matrixfitness.com voor informatie over de garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden. 2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte. 3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen, bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in een comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig vergrendeld is om onbedoelde beweging en bijgevolg letsel te voorkomen. NEDERLANDS CORRECT GEBRUIK 4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste trainingspositie aan. 5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan hetgeen u veilig kunt tillen en beheersen. 6. Voer de oefening op een gecontroleerde manier uit. 7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie. ONDERHOUDSCHECKLIST ACTIE FREQUENTIE Reinig de bekleding 1 Inspecteer de kabels PRODUCTSPECIFICATIES Dagelijks 136 kg / 300 lbs. Max. trainingsgewicht 68 kg / 150 lbs. Productgewicht 307 kg / 676 lbs. Gewichtsstapel 93 kg / 205 lbs. Extra gewicht 2,3 kg / 5 lbs. Totale afmetingen (L x B x H)* 143 x 153 x 220 cm / 56,2 x 60,2 x 86,5" Dagelijks 2 Reinig de geleidestangen Maandelijks Inspecteer het bevestigingsmateriaal Maandelijks Inspecteer het frame Zesmaandelijks Reinig het apparaat Reinig de handgrepen Max. gewicht gebruiker Waar nodig 1 Smeer de geleidestangen 3 Waar nodig Waar nodig 1 De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water of een reinigingsmiddel zonder ammoniak. 2 Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan te spannen zonder de hoofdplaat op te tillen. 3 De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teflon. Breng de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts op de geleidestangen wrijft. *Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24") voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Merk op dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36") is. 21 UITPAKKEN VS-S601 TRAININGSOPPERVLAK NEDERLANDS Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-fitnessproduct. Het is nagekeken voordat het werd verpakt. Het werd in meerdere stukken verzonden voor een compacte verpakking van de machine. Controleer eerst of alle componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig uit de doos en gooi de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale wetgeving. Trainingsapparatuur moet worden gemonteerd door een opgeleid montageteam of moet voorgemonteerd zijn vóór levering. 1,43 M (56,2") OPGELET Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de doos haalt, om eigen letsel en schade aan onderdelen van het frame te voorkomen. Zorg dat u de apparatuur op een stabiele vloer plaatst en waterpas zet. Zorg dat er een vrije ruimte wordt behouden van 0,6 meter (24") voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Merk op dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36") is. VRIJE RUIMTE 0,6 M (2 FT) 1,53 M (60,2") DOORGANG GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE (niet meegeleverd) L-vormige inbussleutel van 3 mm L-vormige inbussleutel van 10 mm L-vormige inbussleutel van 4 mm Kruiskopschroevendraaier L-vormige inbussleutel van 5 mm Steeksleutel van 8 mm L-vormige inbussleutel van 6 mm Steeksleutel van 17 mm L-vormige inbussleutel van 8 mm Smeer geleidestangen Indien er onderdelen ontbreken, kunt u voor assistentie contact opnemen met de plaatselijke MATRIX-dealer in uw land. 0 mm 22 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 A F Beschrijving Bout (M10x25L) Vlakke sluitring (Φ10,2) Aantal 6 6 Draai de bevestigingen pas volledig vast wanneer alles in elkaar is gezet. Vibra-Tite 135 Red Gel of gelijkwaardig moet worden gebruikt op alle bevestigingen die niet met Nylock moeren zijn gemonteerd. Koppelwaarde 77 Nm / 57 ft-lb 2 Stap 2 Bevestigingsmateriaal B C D E F Beschrijving Sluitring (Φ10,2) Bout (M10x125L) Moer (M10) Bout (M10x20L) Vlakke sluitring (Φ10,2) Aantal 4 2 2 2 2 NEDERLANDS 1 Stap 1 Bevestigingsmateriaal Koppelwaarde 77 Nm / 57 ft-lb #6 F A D B C E F 23 3 Stap 3 Bevestigingsmateriaal E F Beschrijving Bout (M10x20L) Vlakke sluitring (Φ10,2) NEDERLANDS Koppelwaarde 77 Nm / 57 ft-lb E 24 4 Aantal 8 8 F 6 G H Beschrijving Bout (M8x25L) Vlakke sluitring (Φ8,4) Aantal 4 4 Koppelwaarde NEDERLANDS 5 Stap 6 Bevestigingsmateriaal 15 Nm / 11 ft-lb G H 25 7 Premium set (optioneel) DE MONTAGE IS VOLTOOID! Stap 10 Bevestigingsmateriaal NEDERLANDS I J Beschrijving Bout (M8x60L) Bout (M8x35L) Aantal 4 2 Koppelwaarden I J 25 Nm / 18 ft-lb 15 Nm / 11 ft-lb Raadpleeg de montagehandleiding voor de gewichtsstapel voor meer informatie. I J 26
/