Denver SW-161 Handleiding

Merk
Denver
Categorie
horloges
Model
SW-161
Type
Handleiding
SW-161 SMARTWATCH
User’s Guide
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
ENGLISH
If the user manual is not printed in your local language, then please
enter our website to see if it is found online under the model you have.
The website address is:
www.denver-electronics.com
ENG-1
1. Quick start guide
Overview
1. Touch screen
2. Function button
3. Heart rate sensor
4. Charging plate
To charge the smart watch, connect the charging clip of the USB
cable to the charging plate on the back of the smart watch. If
successfully connected, the charging icon appears on the screen.
ESP-12
Apagado
Toque el icono para apagar el smartwatch.
SW-161 SMARTWATCH
Gebruiksaanwijzing
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
NED-1
1. Snelstartgids
Overzicht
1. Aanraakscherm
2. Functietoets
3. Hartslagsensor
4. Laadcontact
Voor het opladen van het slimme horloge sluit u de oplaadclip
van de USB-kabel aan op de oplaadplaat aan de achterkant van
het slimme horloge. Het oplaadicoontje verschijnt op het scherm
als de verbinding tot stand is gebracht.
NED-2
Installeren van de app “Denver Smart Life” op de telefoon
Zoek en installeer de app “Denver Smart Life” vanuit Google
Play of App Store. Of scan de volgende QR-code om de app te
direct installeren.
Android
iOS
Het slimme horloge met uw telefoon verbinden
1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
2. Open de app “Denver Smart Life” op uw smartphone en vul
vervolgens alle gevraagde informatie in het menu
“Instellingen” in.
3. Tik op “Apparaat verbinden” in het menu “Instellingen”.
4. Selecteer het slimme horloge-icoontje om verbinding te
maken.
5. Kies uw apparaatnaam om deze met uw telefoon te verbinden.
Het slimme horloge met mobiele telefoon ontkoppelen
1. Open de app “Denver Smart Life” op uw smartphone.
2. Tik op “Apparaat verbinden” in het menu “Instellingen” en
bevestig met “OK”.
3. Om uw slimme horloge met een iPhone te ontkoppelen, klikt u
op Apparaat ontkoppelen” in het menu “Instellingen” van de
app “Denver Smart Life” en gaat u naar de
Bluetooth-instellingen op uw iPhone, opent u en selecteert u
de optie “Dit apparaat vergeten.
NED-3
Introductie bediening
U kunt uw hand opheffen of op de functietoets drukken om
het scherm in te schakelen.
Houd de wijzerplaat ingedrukt en schuif naar links of rechts om
de wijzerplaat te wijzigen.
Houd de functietoets ingedrukt om het slimme horloge in te
schakelen wanneer het is uitgeschakeld.
2. Gebruiksaanwijzingen
Aanzetten: Houd de functietoets 3 seconden ingedrukt.
Ga naar het menuscherm: Schuif omhoog/omlaag of naar
rechts/links in het wijzerplaatscherm.
Selecteer een functie: Schuif omhoog/omlaag of naar
rechts/links in de wijzerplaat en tik op het icoontje.
Bevestig: Druk op het icoontje.
Verlaat het menu: Schuif het scherm van links naar rechts.
Terug naar de wijzerplaat: Druk in elk scherm kort op de
functietoets.
Meldingen controleren: Schuif van links naar rechts in het
wijzerplaatscherm.
NED-4
3. Menunavigatie
Na het inschakelen van het slimme horloge wordt het
wijzerplaatscherm weergegeven.
Wanneer het wijzerplaatscherm wordt weergegeven:
1. Ga naar de menuschermen
a. Schuif van rechts naar links in het wijzerplaatscherm om de
menuschermen te openen.
b. Schuif omhoog en omlaag om van menuscherm te wisselen.
c. Tik op het icoontje om het submenu te openen. Schuif van
links naar rechts om terug te keren naar het vorige menu.
NED-5
2. Ga naar het meldingsneltoetsscherm
Schuif van links naar rechts in het wijzerplaatscherm.
3. Ga naar het andere sneltoetsscherm
Schuif omhoog en omlaag in het wijzerplaatscherm.
Functies
Wijzerplaatscherm
U kunt op de functietoets drukken om snel naar het
wijzerplaatscherm te gaan.
Als u de wijzerplaat van uw slimme horloge wilt wijzigen, houd
NED-6
dan de huidige wijzerplaat gedurende 3 seconden ingedrukt en
schuif vervolgens naar links of rechts om door de verschillende
wijzerplaten te gaan en de wijzerplaat te kiezen die u wilt.
Sneltoetsen
1. Bluetooth
Betekent Bluetooth verbroken
Betekent Bluetooth verbonden
2. Modus niet storen
Modus niet storen uit
Modus niet storen aan
3. Schermhelderheid
U kunt op het helderheid-icoontje tikken om de helderheid van
het scherm aan te passen.
NED-7
Multi-sport
Tik op het sporticoontje sport om naar de modus
multi-sport te gaan. Het slimme horloge heeft vijf sportmodi:
lopen, joggen, fietsen, binnenactiviteiten en wandelen. Kies de
gewenste sportmodus en ga sporten. Het slimme horloge
registreert uw trainingsgegevens.
Als u de sport wilt beëindigen, schuif dan het scherm naar rechts
en tik op het stopicoontje om uw sport te beëindigen en de
gegevens op te slaan. Het slimme horloge geeft uw
trainingsgegevens weer. Als u uw slimme horloge via Bluetooth
met de app “Denver Smart Life” hebt verbonden, kunt u ook uw
trainingsgegevens in de app controleren.
Opmerking: als de trainingstijd minder dan 5 minuten is, kunnen de
gegevens niet worden opgeslagen.
NED-8
Hartslagmonitor
Selecteer het hartslagicoontje om de hartslag te volgen. U
kunt uw hartslaggegevens van de laatste 7 keer controleren door
op het scherm te tikken. Schuif het scherm naar rechts om de
hartslagmonitor te verlaten.
Als u uw slimme horloge via Bluetooth met de app “Denver Smart
Life” hebt verbonden, kunt u ook uw hartslaggegevens in de app
controleren.
Slaapmonitor
Het slimme horloge bewaakt automatisch uw slaap vanaf 22:00
uur tot 9.00 uur
Tik op het slaapmonitorscherm, het slimme horloge geeft de
slaapgegevens van een week weer.
Wanneer u de volgende dag opstaat, geeft het slimme horloge uw
slaaprapport weer over de tijd van totale slaap, lichte slaap en
NED-9
diepe slaap. Als u uw slimme horloge via Bluetooth met de app
Denver Smart Life” hebt verbonden, kunt u ook een meer
gedetailleerd slaaprapport bekijken in de app.
Alarm
Door op het alarmicoontje te tikken, ziet u de alarmtimer
die u hebt ingesteld in de app “Denver Smart Life. Wanneer de
alarmtijd is verstreken, wordt het alarmicoontje geanimeerd en
trilt het slimme horloge.
Notificatie
Schuif de wijzerplaat van links naar rechts, en dan kunt u uw
telefoongesprekken, SMS, QQ, WeChat, WhatsApp-, Facebook- en
Twitter-meldingen, enz. controleren.
Weer
Als u uw slimme horloge via Bluetooth met de app “Denver Smart
NED-10
Life” hebt verbonden, geeft het slimme horloge de
weersvoorspelling weer.
U kunt de stad handmatig instellen of automatisch een stad
instellen in de app “Denver Smart Life.
Op afstand vastleggen
Zorg ervoor dat de camera van uw smartphone is ingeschakeld
om deze functie te gebruiken. Met de externe opnamefunctie
kunt u op afstand foto's maken vanaf uw slimme horloge.
Afspeelbedieningen voor muziek
Tik op het muziekicoontje om de bedieningsinterface voor
het afspelen van muziek te openen.
U kunt het vorige/volgende nummer selecteren en muziek
afspelen/pauzeren. Schuif het scherm van links naar rechts om
muziek afspelen te verlaten.
Zittend
Tik op het icoontje om de instellingen Zittend in te voeren.
U kunt de functie aan of uit zetten. Schuif het scherm naar rechts
om af te sluiten. U kunt ook naar de “Geavanceerde instellingen”
NED-11
onder de “Instellingen” van de app “Denver Smart Life" gaan om
de tijdsintervallen (minuten), starttijd en eindtijd in te stellen.
Instellingen
Tik op het icoontje om het menu Instellingen te openen.
Over
Tik op dit icoontje om het Bluetooth Mac-adres, de
apparaatnaam en de firmwareversie van uw slimme horloge te
controleren.
Uitschakelen
Tik op het icoontje om uw slimme horloge uit te zetten.
NED-12
Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de
handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen
batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu,
indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden
verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn
gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals
hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op
te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en
batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt
dienen te worden, maar gescheiden moeten worden
ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte
batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor
NED-13
bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de
batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de
wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische
of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd
kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden
opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke
autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur
SW-161 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.:
www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het
ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type
model nummer: SW-161. Open nu de productpagina en de
rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.
Frequentie bereik: 2.402GHz2.480GHz
Totaal vermogen: 4.0dBm
Waarschuwing interne Lithiumbatterij
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics
SW-161 SMARTWATCH
Användarhandbok
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
SVENSKA
SWE-1
1. Snabbstartsguide
Ö versikt
1. Pekskärm
2. Funktionsknapp
3. Hjärtfrekvenssensor
4. Laddningsplatta
Anslut USB-kabelns laddningsklämma till laddningsplattan på
baksidan av smartklockan för att ladda den. Om den ansluts
framgångsrikt visas laddningsikonen på skärmen.
SWE-8
Om du har anslutit din smartklocka till appen "Denver Smart Life"
via Bluetooth kan du också kontrollera hjärtfrekvensdata i appen.
mnmonitor
Smartklockan övervakar automatiskt din sömn från kl. 22 h till 09
h.
Tryck på skärmen för sömnmonitorn och smartklockan visar en
veckas sömndata.
r du står upp nästa dag visar smartklockan sömnrapporten om
tiden för total sömn, lätt sömn och djup sömn. Om du har anslutit
din smartklocka till appen "Denver Smart Life" via Bluetooth kan
du också kontrollera en mer detaljerad sömnrapport i appen.
Alarm
Genom att trycka på alarmikonen kan du se alarmtimern
SW-161-ÄLYKELLO
yttöopas
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
SUOMI
FIN-1
1. Pikaopas
Yleiskatsaus
1. Kosketusnäyttö
2. Toimintopainike
3. Sykeanturi
4. Latauslevy
Älykello ladataan kytkemällä USB-johdon latausklipsi älykellon
takana olevaan latauslevyyn. Jos kytkentä on onnistunut,
latauskuvake ilmestyy näytölle.
SW-161 SMARTWATCH
Betjeningsvejledning
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
DANSK
DEN-1
1. Kvikstartguide
Oversigt
1. Berøringsskæ rm
2. Funktionsknap
3. Pulssensor
4. Ladefelt
Til opladning af dit smartur skal du forbinde ladeklipsen på
USB-kablet til ladefeltet på bagsiden af smarturet. Når
forbindelsen er oprettet, vises ladeikonet på skæ rmen.
DEN-6
Genveje
1. Bluetooth
Betyder, at Bluetooth er frakoblet
Betyder, at Bluetooth er tilkoblet
2. Vil ikke forstyrres
Vil ikke forstyrres er slået fra
Vil ikke forstyrres er slået til
3. Skæ rmens lysstyrke
Du kan trykke på lysstyrkeikonet for at justere lysstyrken i
skæ rmen.
Multi-Sport
Tryk på sportsikonet for at åbne multi-sportstilstand.
Smarturet har fem sportstilstande: gang, løb, cykling,
indendørstræ ning og vandreture. Væ lg den ønskede
sportstilstand, og udøv din sport. Smarturet registrerer dine
DEN-8
vnmonitor
Smarturet overvåger automatisk din søvn i tidsrummet 22.00 til
09.00.
Tryk på ikonet for søvnmonitor, hvorefter smarturet viser dine
vndata for en uge.
r du står op næ ste dag, viser smarturet din søvnrapport med
samlet søvn, let søvn og dyb søvn. Hvis du har forbundet dit
smartur via Bluetooth til appen “Denver Smart Life, kan du også
se en mere detaljeret søvnrapport i appen.
Alarm
Hvis du trykker på alarmikonet , kan du se de alarmtider, du
har indstillet i appen “Denver Smart Life. Når et alarmtidspunkt
s, animeres alarmikonet, og smarturet vibrerer.
SW-161 SMARTWATCH
Guida utente
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
ITALIANO
SW-161 SMARTWATCH
Guia do Utilizador
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
PORTUGUÊS
/

Deze handleiding is ook geschikt voor