Denver BFG-551 Handleiding

Categorie
Horloges
Type
Handleiding
NED-1
1. Snelstartgids
Overzicht
EN
NL
Adjustment Hole
Afstelgaatje
Display
Display
Function key
Functietoetsen
Strap
Riem
Opladen
Verwijder het horloge met daarin de USB-laadstekker en laad het
horloge vervolgens op met een geschikte lader. Het horloge zal
automatisch inschakelen tijdens het opladen.
Draagwijze
NED-2
EN
NL
Sensor
Sensor
Malleolus ulnaris
Malleolus ulnaris
Left Hand
Linker hand
1. Het is raadzaam het horloge achter de malleolus ulnaris van uw
pols te dragen.
2. Houd de sensor van het horloge dicht bij uw huid.
In-/uitschakelen
1. Houd de functietoets minstens 3 seconden ingedrukt wanneer
op stand-by geschakeld. Het horloge zal trillen en inschakelen.
2. U kunt het horloge uitschakelen door naar het menu “More” te
gaan en de uitschakeloptie te kiezen.
Algemene bediening
1. Druk meerdere keren op de functieknop om te springen door
de pagina's van het hoofdmenu.
2. Druk de functieknop lang in om de keuze te bevestigen of om
pagina's met subopties te openen.
3. Het schakelt automatisch uit na enkele seconden zonder
activiteit. U kunt de automatische uitschakeltijd voor het
scherm instellen via de App.
4. Schakel op de hartslaginterface om automatisch uw hartslag te
meten. U hoeft de hartslaginterface slechts te verlaten om het
meten van uw hartslag te stoppen.
De App installeren
1. U kunt de gegevens tussen uw horloge en smartphone
synchroniseren door de app “Denver Smart Life” te installeren
en het horloge met uw smartphone te verbinden.
NED-3
2. Scan de volgende QR-codes om de app “Denver Smart Life” te
installeren. U kunt ook naar de app “Denver Smart Life” zoeken
in de App Store of Google Play Store en deze naar uw
smartphone downloaden.
Voor IOS
Het horloge verbinden met uw smartphone
1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
2. Start "Denver Smart Life” op uw smartphone en stel uw profiel
in via de Instellingen optie.
3. Tik op "Connect device” in de Instellingsoptie.
4. Kies de naam van dit horloge om te verbinden.
5. Volg de instructies op het scherm om de aansluiting van het
horloge te voltooien.
De verbinding tussen het horloge en uw smartphone verbreken
1. Start “Denver Smart Life” op uw smartphone
2. Druk op “Disconnect device” in de Instellingsoptie.
3. Verbreek de verbinding met het horloge via de
Bluetooth-instellingen van uw smartphone.
Operationele inleiding
U kunt uw hand opheffen of op de functietoets drukken om
het scherm in te schakelen.
Druk meerdere keren op de functietoets om de
hoofdmenupagina’s te doorlopen.
NED-4
Druk lang op de functietoets om uw selectie te bevestigen.
2. Functies
Wijzerplaat
Ga naar het menu “More” en open vervolgens de pagina “Dial”
om uw favoriete wijzerplaat te kiezen.
Stappenteller
Het horloge kan uw dagelijkse activiteiten automatisch
registreren.
Druk op de functieknop om te wisselen tussen stappen, calorieën
en afstandspagina's..
De gemeten gegevens kunnen in de app worden
gesynchroniseerd.
Hartslag
Druk op de functieknop om op de hartslag-pagina te schakelen,
en deze begint uw hartslag te meten. De gemeten gegevens
kunnen in de app worden gesynchroniseerd.
NED-5
Bericht
Druk op de functieknop om op de berichtenpagina te schakelen.
De melding omvat binnenkomende gesprekken en nieuwe
berichten van SMS, QQ, WeChat en Whatsapp.
Multi-Sport
Op de sport-pagina drukt u lang op de functieknop om naar een
NED-6
bepaalde sportmodus te gaan.
Het horloge heeft zes multisporten: lopen, rennen, fietsen,
wandelen, basketbal en voetbal.
Verlaat een sportmodus door lang op de functietoets te drukken
en de gegevens worden geregistreerd.
Opmerking: Als de sporttijd korter duurt dan 1 minuut, dan zullen
de gegevens niet worden geregistreerd.
Meer functies
Druk lang op de functieknop om sub-opties van de "More” pagina
te benaderen.
De opties bevatten de volgend eigenschappen/interfaces: camera,
wijzerplaat, GPS-schakelaar, horloge resetten, uitschakelen en
interface verlaten.
Over
Druk lang op de functieknop om het BT Mac adres, de
apparaatnaam en firmware versie van het horloge te tonen.
NED-7
Uitschakelen
Druk lang op de functietoets om het horloge uit te schakelen.
Zoek naar telefoon
Als het horloge is verbonden met de app, heeft de "Find Phone”
pagina meer opties. Druk lang op de functieknop; dan gaat uw
Android telefoon over. Als u een iPhone gebruikt, dan moet u uw
app “Denver Smart Life” weergeven op het scherm van de iPhone.
Inactiviteitserinnering
Stel gedetailleerde eisen in op de app voor
inactiviteitsherinnering, zoals start-/stoptijd, interval en
herhaalde instelling. Wanneer de tijd voor inactiviteit is bereikt,
dan zal het horloge trillen om u hier aan te herinneren.
NED-8
Waterwaarschuwing
Stel gedetailleerde eisen in op de app voor water
drinken-herinnering, zoals start-/stoptijd, interval en herhaalde
instelling. Wanneer het tijd is om water te drinken, dan zal het
horloge trillen.
Alarm
U kunt vijf alarmen op de app instellen. Wanneer de alarmtijd is
bereikt, dan zal de polsband trillen en wordt het alarmicoontje op
het scherm van het horloge geanimeerd.
GPS in-/uitschakelen
Druk lang op de functietoets om de GPS-functie van het horloge
in of uit te schakelen.
NED-9
Reset
Druk lang op de functietoets om uw horloge te resetten.
Gebaarbesturing
U kunt de gebaarbesturings-stijl op de app instellen om het
horlogescherm aan te zetten.
Hand opheffen: terwijl u uw hand opheft, wordt het scherm
aangezet.
Pols draaien: als u uw pols naar u toedraait, wordt het scherm
aangezet.
NED-10
Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen
batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien
de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn
gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder
afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen
dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient
als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar
gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen
inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit.
NED-11
Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden
hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu
niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of
elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd
kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald.
Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur
BFG-551 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.:
www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het
ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type
modelnummer: BFG-551
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder
downloads/overige download.
Frequentiebereik: 2.402 GHz-2.480 GHz
Totaal uitgangsvermogen: 4.0dBm
Waarschuwing interne Lithiumbatterij
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

Documenttranscriptie

1. Snelstartgids Overzicht EN Adjustment Hole Display Function key Strap NL Afstelgaatje Display Functietoetsen Riem Opladen Verwijder het horloge met daarin de USB-laadstekker en laad het horloge vervolgens op met een geschikte lader. Het horloge zal automatisch inschakelen tijdens het opladen. Draagwijze NED-1 EN NL Sensor Sensor Malleolus ulnaris Malleolus ulnaris Left Hand Linker hand 1. Het is raadzaam het horloge achter de malleolus ulnaris van uw pols te dragen. 2. Houd de sensor van het horloge dicht bij uw huid. In-/uitschakelen 1. Houd de functietoets minstens 3 seconden ingedrukt wanneer op stand-by geschakeld. Het horloge zal trillen en inschakelen. 2. U kunt het horloge uitschakelen door naar het menu “More” te gaan en de uitschakeloptie te kiezen. Algemene bediening 1. Druk meerdere keren op de functieknop om te springen door de pagina's van het hoofdmenu. 2. Druk de functieknop lang in om de keuze te bevestigen of om pagina's met subopties te openen. 3. Het schakelt automatisch uit na enkele seconden zonder activiteit. U kunt de automatische uitschakeltijd voor het scherm instellen via de App. 4. Schakel op de hartslaginterface om automatisch uw hartslag te meten. U hoeft de hartslaginterface slechts te verlaten om het meten van uw hartslag te stoppen. De App installeren 1. U kunt de gegevens tussen uw horloge en smartphone synchroniseren door de app “Denver Smart Life” te installeren en het horloge met uw smartphone te verbinden. NED-2 2. Scan de volgende QR-codes om de app “Denver Smart Life” te installeren. U kunt ook naar de app “Denver Smart Life” zoeken in de App Store of Google Play Store en deze naar uw smartphone downloaden. Voor Android Voor IOS Het horloge verbinden met uw smartphone 1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone. 2. Start "Denver Smart Life” op uw smartphone en stel uw profiel in via de Instellingen optie. 3. Tik op "Connect device” in de Instellingsoptie. 4. Kies de naam van dit horloge om te verbinden. 5. Volg de instructies op het scherm om de aansluiting van het horloge te voltooien. De verbinding tussen het horloge en uw smartphone verbreken 1. Start “Denver Smart Life” op uw smartphone 2. Druk op “Disconnect device” in de Instellingsoptie. 3. Verbreek de verbinding met het horloge via de Bluetooth-instellingen van uw smartphone. Operationele inleiding  U kunt uw hand opheffen of op de functietoets drukken om het scherm in te schakelen.  Druk meerdere keren op de functietoets om de hoofdmenupagina’s te doorlopen. NED-3  Druk lang op de functietoets om uw selectie te bevestigen. 2. Functies Wijzerplaat Ga naar het menu “More” en open vervolgens de pagina “Dial” om uw favoriete wijzerplaat te kiezen. Stappenteller Het horloge kan uw dagelijkse activiteiten automatisch registreren. Druk op de functieknop om te wisselen tussen stappen, calorieën en afstandspagina's.. De gemeten gegevens kunnen in de app worden gesynchroniseerd. Hartslag Druk op de functieknop om op de hartslag-pagina te schakelen, en deze begint uw hartslag te meten. De gemeten gegevens kunnen in de app worden gesynchroniseerd. NED-4 Bericht Druk op de functieknop om op de berichtenpagina te schakelen. De melding omvat binnenkomende gesprekken en nieuwe berichten van SMS, QQ, WeChat en Whatsapp. Multi-Sport Op de sport-pagina drukt u lang op de functieknop om naar een NED-5 bepaalde sportmodus te gaan. Het horloge heeft zes multisporten: lopen, rennen, fietsen, wandelen, basketbal en voetbal. Verlaat een sportmodus door lang op de functietoets te drukken en de gegevens worden geregistreerd. Opmerking: Als de sporttijd korter duurt dan 1 minuut, dan zullen de gegevens niet worden geregistreerd. Meer functies Druk lang op de functieknop om sub-opties van de "More” pagina te benaderen. De opties bevatten de volgend eigenschappen/interfaces: camera, wijzerplaat, GPS-schakelaar, horloge resetten, uitschakelen en interface verlaten. Over Druk lang op de functieknop om het BT Mac adres, de apparaatnaam en firmware versie van het horloge te tonen. NED-6 Uitschakelen Druk lang op de functietoets om het horloge uit te schakelen. Zoek naar telefoon Als het horloge is verbonden met de app, heeft de "Find Phone” pagina meer opties. Druk lang op de functieknop; dan gaat uw Android telefoon over. Als u een iPhone gebruikt, dan moet u uw app “Denver Smart Life” weergeven op het scherm van de iPhone. Inactiviteitserinnering Stel gedetailleerde eisen in op de app voor inactiviteitsherinnering, zoals start-/stoptijd, interval en herhaalde instelling. Wanneer de tijd voor inactiviteit is bereikt, dan zal het horloge trillen om u hier aan te herinneren. NED-7 Waterwaarschuwing Stel gedetailleerde eisen in op de app voor water drinken-herinnering, zoals start-/stoptijd, interval en herhaalde instelling. Wanneer het tijd is om water te drinken, dan zal het horloge trillen. Alarm U kunt vijf alarmen op de app instellen. Wanneer de alarmtijd is bereikt, dan zal de polsband trillen en wordt het alarmicoontje op het scherm van het horloge geanimeerd. GPS in-/uitschakelen Druk lang op de functietoets om de GPS-functie van het horloge in of uit te schakelen. NED-8 Reset Druk lang op de functietoets om uw horloge te resetten. Gebaarbesturing U kunt de gebaarbesturings-stijl op de app instellen om het horlogescherm aan te zetten.  Hand opheffen: terwijl u uw hand opheft, wordt het scherm aangezet.  Pols draaien: als u uw pols naar u toedraait, wordt het scherm aangezet. NED-9 Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld. Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. NED-10 Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten. Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BFG-551 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: BFG-551 Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige download. Frequentiebereik: 2.402 GHz-2.480 GHz Totaal uitgangsvermogen: 4.0dBm Waarschuwing interne Lithiumbatterij DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Denemarken www.facebook.com/denverelectronics NED-11
1 / 1

Denver BFG-551 Handleiding

Categorie
Horloges
Type
Handleiding