Akasa Venom Voodoo Handleiding

Merk
Akasa
Categorie
koelboxen
Model
Venom Voodoo
Type
Handleiding
Akasa Venom Voodoo CPU-koeler
Versie 05/12
Bestelnr. 91 89 15
Bedoeld gebruik1.
Het product dient voor het koelen van de CPU op een moederbord van een computer. De opgewekte warmte
wordt afgevoerd via een koelplaat, die door twee krachtige ventilatoren voor de toe- en afvoer van de lucht
wordt gekoeld. Het product is geschikt voor het koelen van processoren met Intel-voet (LGA775, LGA1155,
LGA1156, LGA1366, LGA2011) of AMD-voet (AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1). De PWM-functie zorgt voor een
uisterstilbedrijf.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door
en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking
worden gesteld.
Leveringsomvang2.
Koelplaat•
2x 12 cm ventilator met rubberen houders•
PWM ventilatoradapter•
4x Intel LGA 2011 afstandshouder•
Intel Easy Select moederbord achterplaat•
Intelachterplaatbeschermingslm•
Intel montageplaat•
AMD moederbord achterplaat•
AMD montagehouder•
Warmtegeleidingpasta•
Montagematerial•
Montagehandleiding•
Gebruiksaanwijzing•
Veiligheidsinstructies3.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
Personen / Product
Indien de warmtegeleidende pasta in contact komt met de huid, droog af met een droge doek en was •
grondig met warm water en zeep. In geval van oogcontact, spoel meteen met warm water. Neem
onmiddellijk contact op met een arts.
Gebruik de oude warmtegeleidingpasta niet bij het vervangen van een koelelement. Verwijder alle resten •
van de oude warmtegeleidingpasta. Voer nieuwe warmtegeleidingpasta toe voordat een ander koelelement
wordt geplaatst.
Alleen een dunne en gelijkmatig verdeelde laag warmtegeleidingpasta dient te worden aangebracht tussen •
de processor en de koeler.
Gebruik het product nooit zonder warmtegeleidingspasta tussen processor en koelplaat!•
Plaats geen enkel voorwerp tussen processor en koeler! Als gevolg van een grotere tussenafstand zal het •
koelend effect afnemen; de processor zal oververhit raken en blijvend worden beschadigd.
Reik nooit in de draaiende ventilator; dit kan een ernstige verwonding opleveren! Sta een juiste werking van •
de ventilator niet in de weg (door bijvoorbeeld externe voorwerpen erin te steken).
Zorg ervoor dat er geen kabels etc. in de ventilator terecht kunnen komen. Gebruik bijvoorbeeld •
kabelgeleiders etc.
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.•
Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende •
kinderen.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, •
vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
Zet het product niet onder mechanische druk.•
Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat •
niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer
het product:
zichtbaar is beschadigd, -
niet langer op juiste wijze werkt, -
tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of -
onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk. -
Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het •
product beschadigen.
Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met •
het product zijn verbonden.
Diversen
Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het •
apparaat.
Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een •
daartoe bevoegde winkel.
Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met •
onze technische dienst of ander technisch personeel.
Inbouw4.
Voorafgaand aan het inbouwen van de CPU-koeler, zet u de computer uit, en dient de PC
met de zich op de achterzijde van de netvoeding bevindende hoofdschakelaar te worden
uitgeschakeld waarna de PC van de netspanning dient te worden gescheiden. Omdat
er ook na het uitschakelen nog spanning aanwezig kan zijn, bestaat het gevaar van een
elektrische schok bij het aanraken van onder spanning staande onderdelen.
Al naar gelang de koeler als vervanging van een bestaande “oude” koeler moet dienen, of dat u een nieuwe
computer wilt samenstellen, is de werkwijze iets anders.
Bestaande processor-koeler verwijderen
Aard jezelf met een aardingsmat of antistatische polsbanden om statisch elektrische ontlading (ESD) van 1.
je lichaam en kleding tijdens installatie te voorkomen. Geïntegreerde circuits zijn gevoelig voor statische
elektriciteit. Ze kunnen beschadigen of kapot gaan wanneer er een statisch elektrische ontlading optreedt.
Open de behuizing van de computer, verwijder het moederbord en haal de oude processor-koeler er 2.
voorzichtig uit.
Verwijder alle eventueel aanwezige resten van warmtegeleidende gel of warmtegeleidend folie van het 3.
oppervlak van de processor. Gebruik hiervoor alléén een zacht voorwerp en wees buitengewoon voorzichtig
aangezien de processor anders permanent beschadigd kan raken!
Nieuwe installatie
Raadpleeg de uitvoerige montagehandleiding van de fabrikant.
Afwerken
Sluit de vierpolige connector van de ventilator aan op de PWM-adapter.1.
Verbind de 4-polige stekker met de verbinding voor de ventilator van de processor op het moederbord. 2.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het moederbord voor de exacte positie van de verbinding. De
verbinding is wellicht aangegeven met “CPUFAN1” of iets vergelijkbaars.
Zeker alle kabels met een of meerdere kabelbinders zodat ze niet verstrikt kunnen raken in de ventilators 3.
van de computer.
Installeer het moederbord in de behuizing van de computer. Houd het moederbord niet bij de processor- 4.
koeler vast.
Sluit nu de behuizing van de computer en sluit de computer op het stroomnet aan.5.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het moederbord om de PWM-functie van de ventilator in
te stellen.
Tips en hints5.
Als u niet over de nodige expertise beschikt om deze koeler te installeren, laat deze taak dan over aan een •
getrainde technicus, of een technische werkplaats. Dit is goedkoper dan kapotte of verwoeste gedeelten
van uw moederbord!
Als de koeler misschien ooit verwijdert moet worden, moeten de warmteput en chip goed schoongemaakt •
worden van alle residue’s hitte-geleidende pasta voor herinstallatie.
De hitte-geleidende thermische samengestelde pasta is alleen geschikt voor eenmalig gebruik! Om de •
koeler te hermonteren, gebruik een geschikte hitte-geleidende pasta en breng het aan op de bovenkant van
de chip (een laag van ongeveer 0,1 - 0,2 mm dikte is voldoende).
Vanwege de elektrische geleiding van speciale hitte-geleidende pasta’s, kan het moederbord kortsluiting •
krijgen als iets van de pasta in contact komt met het moederbord, of de contacten van de stekkers!
Respectievelijke delen kunnen worden verwoest!
Verwijdering6.
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Technische gegevens7.
Soort voet: Intel® LGA775, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011,
AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1
Bedrijfsspanning: 12 V/DC - 0,34 A (voor twee ventilatoren)
Luchtstroom: 83,63 CFM max.
Ventilatorsnelheid: 600 - 1900 omw/min
Geluidsniveau: 6,9 tot 28,9 dB(A)
Lengte kabel: 30 cm (ventilator), 15 cm (PWM-adapterkabel)
Afmetingen (B x H x D): 131 x 130 x 164 mm (koelplaat), 120 x 120 x 25 mm (ventilator)
Gewicht: 1065 g
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard
danook,bijvoorbeeldfotokopie,microverlmingofderegistratieinelektronische
gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de
uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2012 bei Conrad Electronic SE.
V2_0512_02-JU

Document transcriptie

4. Inbouw Akasa Venom Voodoo CPU-koeler Versie 05/12 Bestelnr. 91 89 15 1. Bedoeld gebruik Het product dient voor het koelen van de CPU op een moederbord van een computer. De opgewekte warmte wordt afgevoerd via een koelplaat, die door twee krachtige ventilatoren voor de toe- en afvoer van de lucht wordt gekoeld. Het product is geschikt voor het koelen van processoren met Intel-voet (LGA775, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011) of AMD-voet (AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1). De PWM-functie zorgt voor een fluisterstil bedrijf. In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld. Voorafgaand aan het inbouwen van de CPU-koeler, zet u de computer uit, en dient de PC met de zich op de achterzijde van de netvoeding bevindende hoofdschakelaar te worden uitgeschakeld waarna de PC van de netspanning dient te worden gescheiden. Omdat er ook na het uitschakelen nog spanning aanwezig kan zijn, bestaat het gevaar van een elektrische schok bij het aanraken van onder spanning staande onderdelen. Al naar gelang de koeler als vervanging van een bestaande “oude” koeler moet dienen, of dat u een nieuwe computer wilt samenstellen, is de werkwijze iets anders. Bestaande processor-koeler verwijderen 1.  Aard jezelf met een aardingsmat of antistatische polsbanden om statisch elektrische ontlading (ESD) van je lichaam en kleding tijdens installatie te voorkomen. Geïntegreerde circuits zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Ze kunnen beschadigen of kapot gaan wanneer er een statisch elektrische ontlading optreedt. 2.  Open de behuizing van de computer, verwijder het moederbord en haal de oude processor-koeler er voorzichtig uit. 3.  Verwijder alle eventueel aanwezige resten van warmtegeleidende gel of warmtegeleidend folie van het oppervlak van de processor. Gebruik hiervoor alléén een zacht voorwerp en wees buitengewoon voorzichtig aangezien de processor anders permanent beschadigd kan raken! Nieuwe installatie Raadpleeg de uitvoerige montagehandleiding van de fabrikant. 2. Leveringsomvang • • • • • • • • • • • • • Koelplaat 2x 12 cm ventilator met rubberen houders PWM ventilatoradapter 4x Intel LGA 2011 afstandshouder Intel Easy Select moederbord achterplaat Intel achterplaat beschermingsfilm Intel montageplaat AMD moederbord achterplaat AMD montagehouder Warmtegeleidingpasta Montagematerial Montagehandleiding Gebruiksaanwijzing 3. Veiligheidsinstructies Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie. Personen / Product • Indien de warmtegeleidende pasta in contact komt met de huid, droog af met een droge doek en was grondig met warm water en zeep. In geval van oogcontact, spoel meteen met warm water. Neem onmiddellijk contact op met een arts. • Gebruik de oude warmtegeleidingpasta niet bij het vervangen van een koelelement. Verwijder alle resten van de oude warmtegeleidingpasta. Voer nieuwe warmtegeleidingpasta toe voordat een ander koelelement wordt geplaatst. • Alleen een dunne en gelijkmatig verdeelde laag warmtegeleidingpasta dient te worden aangebracht tussen de processor en de koeler. • Gebruik het product nooit zonder warmtegeleidingspasta tussen processor en koelplaat! • Plaats geen enkel voorwerp tussen processor en koeler! Als gevolg van een grotere tussenafstand zal het koelend effect afnemen; de processor zal oververhit raken en blijvend worden beschadigd. • Reik nooit in de draaiende ventilator; dit kan een ernstige verwonding opleveren! Sta een juiste werking van de ventilator niet in de weg (door bijvoorbeeld externe voorwerpen erin te steken). • Zorg ervoor dat er geen kabels etc. in de ventilator terecht kunnen komen. Gebruik bijvoorbeeld kabelgeleiders etc. • Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren. • Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen. • Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen. • Zet het product niet onder mechanische druk. • Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product: -- zichtbaar is beschadigd, -- niet langer op juiste wijze werkt, -- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of -- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk. • Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen. • Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden. Afwerken 1.  Sluit de vierpolige connector van de ventilator aan op de PWM-adapter. 2.  Verbind de 4-polige stekker met de verbinding voor de ventilator van de processor op het moederbord. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het moederbord voor de exacte positie van de verbinding. De verbinding is wellicht aangegeven met “CPUFAN1” of iets vergelijkbaars. 3.  Zeker alle kabels met een of meerdere kabelbinders zodat ze niet verstrikt kunnen raken in de ventilators van de computer. 4.  Installeer het moederbord in de behuizing van de computer. Houd het moederbord niet bij de processorkoeler vast. 5.  Sluit nu de behuizing van de computer en sluit de computer op het stroomnet aan. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het moederbord om de PWM-functie van de ventilator in te stellen. 5. Tips en hints • Als u niet over de nodige expertise beschikt om deze koeler te installeren, laat deze taak dan over aan een getrainde technicus, of een technische werkplaats. Dit is goedkoper dan kapotte of verwoeste gedeelten van uw moederbord! • Als de koeler misschien ooit verwijdert moet worden, moeten de warmteput en chip goed schoongemaakt worden van alle residue’s hitte-geleidende pasta voor herinstallatie. • De hitte-geleidende thermische samengestelde pasta is alleen geschikt voor eenmalig gebruik! Om de koeler te hermonteren, gebruik een geschikte hitte-geleidende pasta en breng het aan op de bovenkant van de chip (een laag van ongeveer 0,1 - 0,2 mm dikte is voldoende). • Vanwege de elektrische geleiding van speciale hitte-geleidende pasta’s, kan het moederbord kortsluiting krijgen als iets van de pasta in contact komt met het moederbord, of de contacten van de stekkers! Respectievelijke delen kunnen worden verwoest! 6. Verwijdering Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren. 7. Technische gegevens Soort voet: Bedrijfsspanning: Luchtstroom: Ventilatorsnelheid: Geluidsniveau: Lengte kabel: Afmetingen (B x H x D): Gewicht: Intel® LGA775, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 12 V/DC - 0,34 A (voor twee ventilatoren) 83,63 CFM max. 600 - 1900 omw/min 6,9 tot 28,9 dB(A) 30 cm (ventilator), 15 cm (PWM-adapterkabel) 131 x 130 x 164 mm (koelplaat), 120 x 120 x 25 mm (ventilator) 1065 g Diversen • Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat. • Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel. • Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel. Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland. Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden. V2_0512_02-JU © 2012 bei Conrad Electronic SE.
/