Oregon Scientific PE326 CA Handleiding

Categorie
Stappentellers
Type
Handleiding
Pedometer met Calorieteller
Model: PE326CA
HANDLEIDING
NL
INTRODUCTIE

TM
Pedometer (PE326CA)
gekozen heeft.
         
     

waarschuwingen.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
VOORKANT
1. OPENEN:
te openen
2. Batterijvak
BINNEN
1. CALO: Caloriemeting en weergavemodus gewicht
2. DIST: Weergavemodus afstand en paslengte
3.
: Zet schermverlichting aan
4. Schakelaar Bewegingsgevoeligheid: Gevoeligheid
verhogen of verlagen
5. RESET: Zet de schermwaarden terug naar nul
6. HR / +: Wijzig uurwaarde klok; verhoog waarden
persoonlijk gewicht en paslengte
7. MIN / -: Wijzig minuutwaarde klok; verlaag waarden
persoonlijk gewicht en paslengte
8. Riemklem
LCD
1. PM voor 12-uurs formaat
2. Pas in Cm of Inch*
 
4. Afstanden in km of mijl *
5. Wordt weergegeven wanneer calorieën worden
getoond.
NB      
modellen voor VS en de metrische meeteenheden op de
modellen voor EU / UK.
STARTEN
ISOLATIETAPE
Om het apparaat te activeren, trek u aan de isolatietape

NB Het apparaat zal niet werken, totdat de isolatietape
verwijderd is.
BATTERIJEN
Om de batterijen te vervangen:
         
open.
 
 
NB 

Om de batterijklep te openen:
     
OPENKNOP met de andere.
KLOK
Plaats een puntig voorwerp in HR / + of MIN / - om de
kloktijd aan te passen.
NB Het apparaat keert na 5 seconden automatisch terug
naar het klokscherm.
INSTELLINGEN AANPASSEN
AFSTAND
Totale afstand = genomen stappen x gemiddelde paslengte
    
uw persoonlijke paslengte in te stellen.
1. Druk op DIST totdat de paslengte wordt weergegeven op

2. Plaats een puntig voorwerp in HR / + om te verhogen of
in MIN / - om de paslengte te verlagen (30 tot 150cm of
11 tot 60 inch)*.
        
het apparaat na 5 seconden automatisch weer de klok
weergeven.
NB De paslengte verschilt van persoon tot persoon. Voer
    
de lengte van een pas is, loop u 10 passen en deelt de
afgelegde afstand door 10.
CALORIEËN
      
       
lichaamsgewicht het aantal gemaakte stappen om een
goede schatting te maken.
1. Druk CALO totdat het lichaamsgewicht wordt

2. Plaats een puntig voorwerp in HR / + of HR / - om het
lichaamsgewicht te verhogen of te verlagen (65 tot 340

De schermverlichting gaat na 5 seconden automatisch uit.
BEWEGINGSGEVOELIGHEID
Volg deze belangrijke procedures op om de
beweginggevoeligheid in te stellen en voor nauwkeurige
meting te zorgen:
1. Bevestig het apparaat op de juiste wijze aan uw riem.
2. Zet de stappenteller op nul.
3. Loop op normale snelheid; neem tenminste 100
stappen.
4. Pas gevoeligheidsschakelaar aan als de loopsnelheid
verandert. Herhaal stappen 2-4 totdat de meting
nauwkeurig is.
De volgende situaties kunnen onjuiste stapgegevens
veroorzaken:
1. Een onregelmatig loopritme, zoals lopen in een drukke
omgeving of een oneffen oppervlak.
      
opstaan en/of gaan zitten, rennen, springen, of een trap
op of af gaan.
DE PEDOMETER GEBRUIKEN
STAPPEN BEKIJKEN
Druk CALO wanneer het apparaat in klok-/calorieweergave
is of druk DIST wanneer in klok-/afstandweergave.
AFGELEGDE AFSTAND BEKIJKEN
Druk DIST wanneer het apparaat in klok-/calorieweergave
is.
VERBRANDE CALORIEËN BEKIJKEN
Druk CALO wanneer het apparaat in klok-/afstandweergave
is.
Om de waarden te resetten, drukt u op RESET in het
klokscherm.
NB        
gewist net als de totale stappen
FITNESSTIPS
          
gesproken 10,000 stappen om ongeveer 300 calorieën te

voor mensen van verschillend gewicht weer.
WAARSCHUWINGEN
Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven,

Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en een
mild schoonmaakmiddel.
Dompel het apparaat nooit onder in water. Dit kan
elektrische schokken veroorzaken en het apparaat

        
schokken of schommelingen in temperatuur of
vochtigheid.
Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet
dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan.

onderdelen.
       




Maak geen krassen op het LCD-scherm.
Lees deze handleiding grondig door voordat u het

         
afval wordt apart opgehaald om te kunnen worden
verwerkt.
De inhoud van deze handleiding en de technische
     
veranderingen onderhevig. Plaatjes zijn niet op schaal. De

verschuldigd aan u of anderen voor enigerlei schade, kosten,
misgelopen winsten of enige andere schade, ontstaan door

WAARSCHUWINGEN
TYPE BESCHRIJVING
Stappenteller 0 tot 99.999 stappen
Afgelegde afstand 0 tot 999.99 km
(0 tot 999.99 mijl)*
Paslengte 30 to 150 cm
(11 to 60 inches)*
Calorieweergave 0,1 tot 9999,9 kcal
Bereik Lichaamsgewicht 30 tot 150 kg

 
Opslagtemp 
Batterijen 2 x LR43 1,5V
Levensduur Batterijen 1 jaar
Productafmetingen 64 x 30 x 40 mm
(L x B x H) (2,52 x 1,18 x 1,.58 inches)
Gewicht 29,4 g (1,04 ounces)
NB      
modellen voor VS en de metrische meeteenheden op de
modellen voor EU / UK.
OVER OREGON SCIENTIFIC
) om meer

producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en
      
tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval
u ons wenst te contacteren.
EU CONFORMITEITS VERKLARING
Bij deze verklaart  dat deze Pedometer
met Calorieteller PE326CA voldoet aan de essentiële eisen
        
89/336/CE. Een kopie van de getekende en gedateerde


Als het apparaat meer
stappen weergeeft dan u
daadwerkelijk genomen
   
schakelaar naar “-” .
Als het apparaat minder
stappen weergeeft dan u
daadwerkelijk genomen
   
schakelaar naar “+” .

Documenttranscriptie

Pedometer met Calorieteller 1. Druk op DIST totdat de paslengte wordt weergegeven op " Model: PE326CA HANDLEIDING NL INTRODUCTIE _ #$TM Pedometer (PE326CA) gekozen heeft. › > "&  &   "  _> "  ’’  "& waarschuwingen. BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 2. Plaats een puntig voorwerp in HR / + om te verhogen of in MIN / - om de paslengte te verlagen (30 tot 150cm of 11 tot 60 inch)*.  &> "  > het apparaat na 5 seconden automatisch weer de klok weergeven. NB De paslengte verschilt van persoon tot persoon. Voer     # "  de lengte van een pas is, loop u 10 passen en deelt de afgelegde afstand door 10. VOORKANT WAARSCHUWINGEN Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, " ›ˆ 1. OPENEN:_ > "  te openen 2. Batterijvak Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Dompel het apparaat nooit onder in water. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het apparaat " CALORIEËN —&  "  " ­  &  _ Y€~7+ "  lichaamsgewicht het aantal gemaakte stappen om een goede schatting te maken. BINNEN  $   " !  schokken of schommelingen in temperatuur of vochtigheid. 1. Druk CALO totdat het lichaamsgewicht wordt " Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan. › ""  onderdelen. ="     "&  =" ""&  ‡&"& & " 1. CALO: Caloriemeting en weergavemodus gewicht 2. DIST: Weergavemodus afstand en paslengte 3. : Zet schermverlichting aan 4. Schakelaar Bewegingsgevoeligheid: verhogen of verlagen Gevoeligheid 2. Plaats een puntig voorwerp in HR / + of HR / - om het lichaamsgewicht te verhogen of te verlagen (65 tot 340 "~‹ †‰ De schermverlichting gaat na 5 seconden automatisch uit. 5. RESET: Zet de schermwaarden terug naar nul 6. HR / +: Wijzig uurwaarde klok; verhoog waarden persoonlijk gewicht en paslengte 7. MIN / -: Wijzig minuutwaarde klok; verlaag waarden persoonlijk gewicht en paslengte 8. Riemklem BEWEGINGSGEVOELIGHEID Volg deze belangrijke procedures op om de beweginggevoeligheid in te stellen en voor nauwkeurige meting te zorgen: 1. Bevestig het apparaat op de juiste wijze aan uw riem. Maak geen krassen op het LCD-scherm. Lees deze handleiding grondig door voordat u het "  =  "&   _ afval wordt apart opgehaald om te kunnen worden verwerkt. De inhoud van deze handleiding en de technische  >& >  veranderingen onderhevig. Plaatjes zijn niet op schaal. De " >&& verschuldigd aan u of anderen voor enigerlei schade, kosten, misgelopen winsten of enige andere schade, ontstaan door "  LCD WAARSCHUWINGEN TYPE BESCHRIJVING Stappenteller 0 tot 99.999 stappen Afgelegde afstand Paslengte 2. Pas in Cm of Inch* 2. Zet de stappenteller op nul. ~ =Š<J"‰ 3. Loop op normale snelheid; neem tenminste 100 stappen. 4. Afstanden in km of mijl * 5. Wordt weergegeven getoond. 0 tot 999.99 km (0 tot 999.99 mijl)* 1. PM voor 12-uurs formaat wanneer calorieën Bereik Lichaamsgewicht worden ISOLATIETAPE Om het apparaat te activeren, trek u aan de isolatietape "& 0,1 tot 9999,9 kcal 30 tot 150 kg „‹"~\"†‰ NB ‰|   "  modellen voor VS en de metrische meeteenheden op de modellen voor EU / UK. STARTEN 30 to 150 cm (11 to 60 inches)* Calorieweergave Als het apparaat meer stappen weergeeft dan u daadwerkelijk genomen "  schakelaar naar “-” . Als het apparaat minder stappen weergeeft dan u daadwerkelijk genomen "  schakelaar naar “+” . ="  ’\“+„\\“† Opslagtemp ’7“+„’\\“† Batterijen 2 x LR43 1,5V Levensduur Batterijen 1 jaar Productafmetingen 64 x 30 x 40 mm (L x B x H) (2,52 x 1,18 x 1,.58 inches) Gewicht 29,4 g (1,04 ounces) NB Het apparaat zal niet werken, totdat de isolatietape verwijderd is. 4. Pas gevoeligheidsschakelaar aan als de loopsnelheid verandert. Herhaal stappen 2-4 totdat de meting nauwkeurig is. NB ‰|   "  modellen voor VS en de metrische meeteenheden op de modellen voor EU / UK. BATTERIJEN De volgende situaties kunnen onjuiste stapgegevens veroorzaken: OVER OREGON SCIENTIFIC 7 ` "  > opstaan en/of gaan zitten, rennen, springen, of een trap op of af gaan. —> >"„ ) om meer #$ producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en   # > "  tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. 1. Een onregelmatig loopritme, zoals lopen in een drukke omgeving of een oneffen oppervlak. DE PEDOMETER GEBRUIKEN EU CONFORMITEITS VERKLARING Om de batterijen te vervangen: STAPPEN BEKIJKEN  _ >   &  "& open. Druk CALO wanneer het apparaat in klok-/calorieweergave is of druk DIST wanneer in klok-/afstandweergave. Bij deze verklaart  dat deze Pedometer met Calorieteller PE326CA voldoet aan de essentiële eisen   "  €}+ & 89/336/CE. Een kopie van de getekende en gedateerde + > " "> #$ 7 Y7!J[\~‹‡"&` ~ Y "& NB _  %  "& "& "> AFGELEGDE AFSTAND BEKIJKEN Druk DIST wanneer het apparaat in klok-/calorieweergave is. Om de batterijklep te openen: VERBRANDE CALORIEËN BEKIJKEN ›     XX " OPENKNOP met de andere. Druk CALO wanneer het apparaat in klok-/afstandweergave is. KLOK Om de waarden klokscherm. Plaats een puntig voorwerp in HR / + of MIN / - om de kloktijd aan te passen. NB Het apparaat keert na 5 seconden automatisch terug naar het klokscherm. te resetten, drukt u op RESET in het NB _  " ­ gewist net als de totale stappen FITNESSTIPS INSTELLINGEN AANPASSEN AFSTAND Totale afstand = genomen stappen x gemiddelde paslengte ‡    " uw persoonlijke paslengte in te stellen. #  "&     gesproken 10,000 stappen om ongeveer 300 calorieën te " _" voor mensen van verschillend gewicht weer.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10

Oregon Scientific PE326 CA Handleiding

Categorie
Stappentellers
Type
Handleiding