Yarway Veiligheid tijdens de handleiding

Type
de handleiding
WAARSCHUWING
Om veiligheidsredenen is het belangrijk voor
installatie van de meetsonde de volgende
voorzorgsmaatregelen te nemen:
1. Voordat de meetsonde wordt geïnstalleerd,
moet het systeem worden gedraineerd,
geventileerd en afgekoeld en moet de druk
volledig worden afgelaten.
2. De meetsondes mogen alleen door
gekwalificeerd en getraind personeel worden
geïnstalleerd, bediend of onderhouden.
3. Alle laswerk moet worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.
4. Controleer voordat een elektrische aansluiting
wordt gemaakt of de te gebruiken energiebron
geïsoleerd is d.m.v. de juiste zekeringen en/of
automatische schakelaars.
Alle bekabelingen moeten overeenstemmen
met de van toepassing zijnde nationale
en lokale codes en mogen alleen worden
aangebracht door gekwalificeerd personeel.
Nalatigheid hiervan kan beschadiging van
materiaal of ernstig persoonlijke letsel tot
gevolg hebben.
INSTALLATIE
De volgende stappen moeten worden gevolgd
voor de installatie van de meetsondes:
1. Zorg dat de aansluitingen van de
waterkolom voor de meetsonde en de
aansluitingen voor hogedrukkoppelingen
schoon zijn. De draden van de waterkolom
en de hogedrukkoppelingen moeten worden
ingesmeerd met een smeermiddel om
slijtage te voorkomen en het aandraai
moment te verminderen.
2. Breng de meetsonde aan op de waterkolom
en draai de compressiemoer met de hand
aan. Draai met een schroefsleutel de moer
slechts een kwartslag verder aan. Bevestig
op deze wijze alle verbindingen.
3. Bekabel zoals aangegeven op het
bedradingsschema in de handleiding.
Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen
OPSLAG EN BESCHERMING
Opslag
Bewaar de meetsondes in de originele
verpakking, zonder de waterdichte bekleding
en de droogmiddelen te verwijderen, in een
schone, droge opslagruimte en van de grond.
Zo zal er voldoende bescherming zijn tegen
mogelijke beschadigingen. Indien opslag nodig
is voor meer dan zes maanden, moeten de
droogmiddelen (indien bijgeleverd) worden
vervangen. Wanneer de meetsondes langer dan
twaalf maanden worden opgeslagen, moeten ze
voor installatie door medewerkers van Yarway
worden geïnspecteerd.
Bescherming
Yarway meetsondes worden geleverd met
beschermingen in overeenstemming met
de specificaties van de klant, of met de QA
manual. De originele verpakking mag slechts
kort voor de installatie worden verwijderd
om beschadigingen te voorkomen. Wanneer
de meetsondes worden vervoerd terwijl ze al
in de waterkolom zijn geïnstalleerd, moeten
tijdens het vervoer de beschermingen van
de meetsonde op hun plaats blijven op de
© 2017 Emerson. All rights reserved.
YARWAY VEILIGHEID TIJDENS INSTALLATIE EN GEBRUIK
Emerson.com/FinalControl VCOSI-02359-NL 17/12
kolom. Dit om beschadiging aan de sonde te
voorkomen tijdens de installatie van de kolom.
BEDIENING
1.
Controleer de waterkolom grondig om zeker
te zijn dat alle meetsondes geïnstalleerd
zijn en dat de bekabeling correct is. De
bekabeling moet ordelijk gelegd zijn en alle
contact tussen de bedrading en het hete
waterkolomhuis of de meetsondebescherming
moet worden vermeden.
2. Open de blowdown-afsluiter.
3. Open de stoomafsluiter een klein beetje
om de waterkolom gedurende drie tot vijf
minuten op te warmen.
4. Sluit de blowdown-afsluiter na de
opwarmingsperiode en open dan de
stoomafsluiter volledig.
5. Nu kan de wateraansluitings-afsluiter
worden geopend, of als afwisseling; als deze
afsluiter gesloten blijft zal de waterkolom
met condensaat worden gevuld zodat het
meetbereik kan worden nagekeken.
6. Hierna kan de waterafsluiter volledig
worden geopend.
7. Kijk alle meetsondes visueel na op lekkage.
De installatie van de waterkolom is voltooid
als de sondebeschermers d.m.v. de ¼”
borgmoeren zijn vervangen.
8. De afsluiters moeten met zorg worden
uitgekozen, geïnstalleerd en uitgelijnd in
overeenstemming met de ASME Power
Boiler Code, Sectie I. Sempell VA500
afsluiters worden hierbij aanbevolen.
9. Tijdens het afblazen van de waterkolom, het
afsluiten of het testen, kan een interlocking
bypass-systeem nodig zijn om het trippen
van de boiler tijdens de opstart te vermijden.
2
YARWAY VEILIGHEID TIJDENS INSTALLATIE EN GEBRUIK
3.
Veel afzetting op de meetsondes geeft aan
dat de inspectie regelmatiger moet gebeuren.
Voor het reinigen van het huis van de sonde
en de isolator mag een gewoon huishoudelijk
product worden gebruikt. Na reiniging
moeten de meetsondes worden afgedroogd
met een droge, schone doek (dompel de
meetsonde niet onder in vloeistoffen).
Meetsondes die enig teken van beschadiging
vertonen, barsten vertonen of stoomlekken
veroorzaken, moeten onmiddellijk worden
vervangen. Probeer niet om onderdelen van
de meetsonde te demonteren.
4. De betrouwbaarheid van de meetsonde
kan worden gemeten met een Ohmmeter.
Een weerstand door de isolator van 5 M
of groter geeft aan dat de meetsonde naar
voldoening werkt. Als het systeem werkt
om hooggeleidbaarheidswater (hoger dan
25 µS) op te sporen, dan moet de weerstand
500 k of groter zijn.
RESERVEONDERDELEN
De meetsondes zijn gemerkt met een
uniek serienummer, aangebracht op de
naamplaat. Deze bevindt zich op de voorkant
van het controlepaneel of op de zijkant van
de waterkolom. Gebruik dit nummer bij het
bestellen van reserveonderdelen, bij vragen en
reparaties.
ROUTINEONDERHOUD
Het is moeilijk om een specifiek
onderhoudsprogramma op te geven maar
hieronder volgen de minimumvereisten:
1. De waterkolom moet om de drie maanden
worden afgeblazen en visueel nagekeken op
lekken.
2. Het werkingsgebied van het toestel moet op
dat moment worden gecontroleerd door de
waterkolom met condensaat te vullen.
Voordat er onderhoud wordt verricht aan de
meetsondes moet de waterkolom degelijk
geïsoleerd zijn van het systeem, moet alle druk
afgelaten zijn en het toestel worden afgekoeld
tot een aanvaardbaar peil.
1. Draai de compressiemoer van een
meetsonde met ongeveer een slag los en
maak dan de sonde voorzichtig los om na te
gaan of alle druk is afgelaten. De metaal op
metaal afsluitingen kunnen er aanvankelijk
toe leiden dat de sonde iets zal vastzitten,
maak dan voorzichtig de verbinding los door
met de sonde op het metalen huis te tikken.
Raak de keramische isolator niet aan en
gebruik geen sleutel om aan de kopbouten
van de meetsonde te draaien.
2. Draai de moer volledig los na het vrijkomen
van de meetsonde en verwijder de sonde.
Emerson, Emerson Automation Solutions of enige dochteronderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de selectie, het gebruik of het onderhoud van enig
product. De verantwoordelijkheid voor een juiste selectie, gebruik en onderhoud van de producten ligt uitsluitend bij de koper en eindgebruiker.
Het merk Yarway is eigendom van een van de ondernemingen in de Emerson Automation Solutions-bedrijfseenheid van Emerson Electric Co. Emerson Automation
Solutions, Emerson en het Emerson-logo zijn handelsmerken en servicemerken van Emerson Electric Co. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve
houders.
De inhoud van deze publicatie dient uitsluitend ter informatie, en hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om de nauwkeurigheid ervan te garanderen, kunnen er
geen garanties, expliciet noch impliciet, uit ontleend worden met betrekking tot de producten of diensten die hierin beschreven worden en het gebruik of de toepassing
daarvan. Alle verkopen zijn onderhevig aan onze voorwaarden en bepalingen, die op aanvraag verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor de ontwerpen of
specificaties van dergelijke producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of verbeteren.
Emerson.com/FinalControl
5. Nadat de meetsondes zijn geïnspecteerd,
gereinigd en getest, kunnen ze volgens de
installatieprocedure worden geïnstalleerd.
6. Laat de sonde-aansluitingen op het drukvat
of de waterkolom niet open. Wanneer
een meetsonde niet onmiddellijk wordt
teruggeplaatst, moet de opening worden
afgedicht met een Swagelok plug #SS-810P,
Yarway onderdeelnummer 964584-19, en
worden aangedraaid volgens de procedure
van de meetsonde-installatie.
7. Het toestel kan nu in werking gezet
worden door de stappen te volgen die
in de opstartprocedure zijn beschreven
(zieBediening).
1 / 1

Yarway Veiligheid tijdens de handleiding

Type
de handleiding