Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G Handleiding

Merk
Nikon
Categorie
camera lenzen
Model
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Type
Handleiding
62
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Voor uw veiligheid
WAARSCHUWINGEN
Niet demonteren. Het aanraken van de interne onderdelen van de camera of
objectief kan letsel veroorzaken. In het geval van een defect moet het
product alleen door een gekwalificeerd technicus worden gerepareerd.
Mocht het product openbreken als gevolg van een val of ander ongeluk,
verwijder de camerabatterij en/of ontkoppel de lichtnetadapter en breng
het product naar een Nikon geautoriseerd servicecenter.
Zet de camera in het geval van een defect onmiddellijk uit
. Bemerkt u dat er rook of een
andere ongebruikelijke geur uit het apparaat komt, haal dan onmiddellijk de
lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijder de camerabatterij en zorg dat u
geen brandwonden oploopt. Het voortzetten van de werking van het apparaat
kan brand of letsel tot gevolg hebben. Breng na het verwijderen van de batterij
het apparaat voor inspectie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter.
Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas. Het bedienen van
elektronische apparatuur in de aanwezigheid van brandbaar gas kan een
explosie of brand tot gevolg hebben.
Kijk niet via het objectief of de camerazoeker naar de zon. Kijken naar de zon of
andere heldere lichtbron via het objectief of de zoeker kan permanent
visueel letsel veroorzaken.
Houd buiten bereik van kinderen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben.
Neem tijdens het hanteren van het objectief en de camera de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht:
- Zorg dat het object en de camera droog blijven. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Hanteer het objectief of de camera niet met natte handen. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Houd de zon goed uit het beeld tijdens het opnemen van onderwerpen
met tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera terwijl de
zon zich in of nabij het beeld bevindt kan brand veroorzaken.
- Bevestig de achter- en voorlensdop als het objectief voor langere tijd niet
wordt gebruikt en bewaar het objectief niet in direct zonlicht. Als u het in
direct zonlicht laat liggen, kan het objectief de zonnestralen op brandbare
objecten scherpstellen en brand veroorzaken.
Draag geen statieven met het objectief of de camera eraan bevestigd. U kunt
struikelen of per ongeluk anderen raken, met letsel als gevolg.
Laat het objectief niet achter waar het wordt blootgesteld aan extreem hoge
temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de interne onderdelen van het
objectief nadelig beïnvloeden en brand veroorzaken.
63
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Bedankt voor het aanschaffen van een AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
objectief. Lees voor het gebruik van dit product zowel deze
instructies als de camerahandleiding aandachtig door.
Opmerking: Indien gemonteerd op een digitale reflexcamera in DX-formaat
zoals de D90 of camera's in de D300 serie, heeft dit objectief een kijkhoek van
44° en een brandpuntsafstand gelijkwaardig aan 52,5 mm (35 mm formaat).
Onderdelen van het objectief
we r t yu io
!1
!0q
q
Zonnekap ..............................................66
w
Uitlijnmarkering op zonnekap
...66
e
Vergendelmarkering op
zonnekap.........................................66
r
Bevestigingsmarkering voor
zonnekap.........................................66
t
Scherpstelring.....................................65
y
Aanduiding voor
scherpstelafstand .......................65
u
Markering voor
scherpstelafstand.......................65
i
Objectief montagemarkering
o
Rubberen afdichting voor
objectiefbevestiging................68
!0
CPU-contacten...................................68
!1
Schakelaar voor
scherpstelstand...........................64
64
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Compatibiliteit
Vinkjes (““) duiden ondersteunde functies aan, functies met een
streepje (“—”) worden niet ondersteund. Er zijn een aantal
beperkingen van toepassing: zie de camerahandleiding voor
details.
1 Belichtingsmodus M (handmatig) is niet beschikbaar.
2 Omvat AUTO en onderwerpstanden (Digitaal Vari-programma).
3 Autofocus.
Scherpstellen
Ondersteunde scherpstelstanden worden in de volgende tabel
getoond (zie de camerahandleiding voor informatie over de
scherpstelmodi van de camera).
Camera
Belichtingsstand
(opname)
AF
3
P
2
S A M
Nikon digitale reflexcamera's in FX-formaat en in DX-formaat ✔✔✔✔
F6, F5, F100, F80-Serie, F75-Serie, F65-Serie, Pronea 600i, Pronea S
1
✔✔✔✔
F4-Serie, F90X, F90-Serie, F70-Serie ✔✔——
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F-401 ✔✔✔✔
F-801s, F-801, F-601M ✔✔——
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF camera's (behalve F-601M)
Camera Camerascherpstelstand
Objectiefscherpstelstand
M/A M
Nikon digitale reflexcamera's
in FX-formaat en in
DX-formaat, F6, F5, F4-Serie,
F100, F90X, F90-Serie,
F80-Serie, F75-Serie,
F70-Serie, F65-Serie,
Pronea 600i, Pronea S
AF
Autofocus
met
handcorrectie
Handmatige
scherpstelling
met
elektronische
afstandsmeter
MF
Handmatige scherpstelling
(elektronische afstandsmeter
beschikbaar voor alle camera's
behalve F-601M)
F60-Serie, F55-Serie,
F50-Serie, F-801s, F-801,
F-601M, F-401x, F-401s,
F-401
AF, MF
65
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
M/A (Autofocus met handcorrectie)
Om scherp te stellen met behulp van autofocus met
handcorrectie (M/A):
Scherptediepte
De scherptediepte indicatoren op het objectief tonen de
gemiddelde scherptediepte (zie pagina 142 voor meer
informatie). Als de camera over voorbeeld scherptediepte
beschikt (stop omlaag), kan scherptediepte ook als voorbeeld in
de zoeker worden bekeken.
Diafragma
Diafragma wordt met behulp van de camerabesturingen
aangepast.
z
Schuif de schakelaar voor scherpstelstand van het
objectief naar M/A.
x
Scherpstellen.
Indien gewenst, kan autofocus worden overgenomen door
aan de scherpstelring van het objectief te draaien terwijl de
ontspanknop half wordt ingedrukt (of, als de camera is
uitgerust met een AF-ON-knop, terwijl de AF-ON-knop wordt
ingedrukt). Druk, om opnieuw scherp te stellen met behulp
van autofocus, de ontspanknop half in of druk nogmaals op
de AF-ON-knop.
1
2.5
0.5
Markering voor scherpstelafstand
Scherptediepte
indicatoren
66
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Ingebouwde flitser
Maak opnames bij een bereik van 0,6 m of meer bij het gebruik
van de ingebouwde flitser op camera’s die zijn uitgerust met een
ingebouwde flitser en verwijder de zonnekap om vignettering te
voorkomen (schaduwen daar waar het uiteinde van de lens de
ingebouwde flitser verduisterd).
De zonnekap
De zonnekap beschermt het objectief en blokkeert dwaallicht dat
anders lichtvlekken of beeldschaduwen veroorzaakt.
Houd, bij het bevestigen of verwijderen van de kap, deze vlakbij
het symbool op de bijbehorende basis om te stevig
vastpakken te vermijden. Vignettering kan zich voordoen als de
kap niet juist is bevestigd.
Wanneer niet in gebruik, kan de kap worden omgedraaid en
gemonteerd op het objectief. Als de kap wordt omgedraaid, kan
het door middel van draaien worden bevestigd en verwijderd
terwijl het vlakbij de vergrendelingsmarkering wordt gehouden
(
{).
Camera Gebruik bij een bereik van
F60-serie, F65-serie 1,5 m of meer
F50-serie 3,0 m of meer
F55-serie 2,0 m of meer
F-401x, F-401s, F-401
Objectief veroorzaakt vignettering bij
elk bereik
Lijn de vergrendelmarkering op de
zonnekap (—{) uit met bevestigingsmarkering
voor de zonnekap () op het objectief (e).
67
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Scherpstelschermen
De volgende camera´s ondersteunen een verscheidenheid aan
scherpstelschermen voor gebruik in verschillende situaties.
:Aanbevolen.
{: Vignettering zichtbaar in zoeker (foto’s worden niet beïnvloedt).
—: Niet compatibel met camera.
( ): Cijfers tussen haakjes geven de belichtingscompensatie voor
centrumgerichte lichtmeting. Selecteer “Other screen (Ander matglas)”
voor Persoonlijke instelling b6 (“Screen comp. (Compensatie voor
matglas)”) tijdens het aanpassen van de belichtingscompensatie voor de
F6; merk op dat bij schermen anders dan B of E “Other screen (Ander
matglas)” moet worden geselecteerd, zelfs wanneer de waarde voor
belichtingscompensatie 0 is. Belichtingscompensatie voor de F5 kan met
behulp van Persoonlijke instelling 18 worden aangepast; zie de
camerahandleiding voor details.
Lege cel: Niet geschikt voor gebruik met deze objectief. Merk op dat type M
schermen niettemin kunnen worden gebruikt voor fotomicrografie en
macrofotografie bij vergrotingen van 1 : 1 of hoger.
Opmerking: De F5 ondersteunt alleen matrixmeting met A, B, E, EC-B/EC-E, J en
L scherpstelschermen.
Scherm
A B C E
EC-B
EC-E G1 G2 G3 G4 J L M UCamera
F6  ————
F5+DP-30 {  { 
F5+DA-30 { {{
68
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Onderhoud objectief
Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp
van de zonnekap vast.
Houd de CPU-contacten schoon.
Mocht de rubberen afdichting voor objectiefbevestiging beschadigt
zijn, staak onmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor
reparatie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter.
Gebruik een blaasbalgje om stof en pluizen van de
objectiefoppervlakken te verwijderen. Voor het verwijderen van
vlekken en vingerafdrukken moet u een kleine hoeveelheid ethanol
of objectiefreiniger op een zachte, schone katoenen doek of
objectief reinigingsdoekje aanbrengen en reinig met een draaiende
beweging vanuit het midden naar buiten toe. Zorg dat er geen
vegen achterblijven en raak het glas niet met uw vingers aan.
Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische
oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen.
De zonnekap of NC filters kunnen worden gebruikt ter
bescherming van het voorste objectiefelement.
Bevestig de voor- en achterlensdoppen voordat u het objectief
in het flexibele tasje plaatst.
Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u
het op een koele en droge plaats bewaren. Zo voorkomt u
schimmel en roest. Bewaar niet in direct zonlicht of in
combinatie met mottenballen van nafta of kamfer.
Zorg dat het objectief droog blijft. Het roesten van het interne
mechanisme kan onherstelbare schade veroorzaken.
Het objectief achterlaten op extreem hete locaties kan schade
veroorzaken of onderdelen gemaakt van versterkt plastic
kunnen kromtrekken.
Meegeleverde accessoires
67 mm makkelijk te bevestigen voorste objectiefdop LC-67
Achterste objectiefdop LF-4
•Bajonetkap HB-59
Flexibel objectiefetui CL-1118
69
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Compatibele accessoires
67 mm vastschroefbare filters
Draadloze Speedlight afstandsbediening SB-R200: Tot maximaal twee
SB-R200 op afstand bedienbare flitsers kunnen op het uiteinde
van het objectief worden bevestigd.
Specificaties
Nikon behoudt zich het recht de specificaties van de hardware, zoals beschreven in
deze handleiding, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Type Type G AF-S objectief met ingebouwde CPU- en
F-vatting
Brandpuntsafstand 35 mm
Maximale diafragma f/1.4
Objectiefconstructie 10 elementen in 7 groepen (inclusief 1 asferisch lenselement en
elementen met een Nano Crystal Coat)
Weergavehoek
Nikon film SLR en D-SLR camera's in FX-formaat: 63°
Nikon D-SLR camera's in DX-formaat: 44°
IX240 systeemcamera’s: 52°
Afstandsinformatie Uitvoer naar camera
Scherpstellen
Achterste Lensdeelscherpstelsysteem (AL) met autofocus
bestuurd door Silent Wave Motor met afzonderlijke
scherpstelring voor handmatige scherpstelling
Aanduiding voor
scherpstelafstand
Gegradeerd in meters en feet van 0,3 m/1 ft tot
oneindig ()
Kortste scherpstelafstand 0,3 m vanaf filmvlak
Diafragmabladen 9 (ronde diafragmaopeningen)
Diafragma Volledig automatisch
Diafragmabereik f/1.4 tot f/16
Lichtmeting Volledig diafragma
Maat voor filters/
voorzetlenzen
67 mm (P=0,75 mm)
Afmetingen Ca. 83 mm diameter × 89,5 mm (afstand vanaf
objectiefbevestigingsvlak van de camera)
Gewicht Ca. 600 g

Document transcriptie

Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr 62 Voor uw veiligheid WAARSCHUWINGEN • Niet demonteren. Het aanraken van de interne onderdelen van de camera of objectief kan letsel veroorzaken. In het geval van een defect moet het product alleen door een gekwalificeerd technicus worden gerepareerd. Mocht het product openbreken als gevolg van een val of ander ongeluk, verwijder de camerabatterij en/of ontkoppel de lichtnetadapter en breng het product naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. • Zet de camera in het geval van een defect onmiddellijk uit. Bemerkt u dat er rook of een andere ongebruikelijke geur uit het apparaat komt, haal dan onmiddellijk de lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijder de camerabatterij en zorg dat u geen brandwonden oploopt. Het voortzetten van de werking van het apparaat kan brand of letsel tot gevolg hebben. Breng na het verwijderen van de batterij het apparaat voor inspectie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. • Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas. Het bedienen van elektronische apparatuur in de aanwezigheid van brandbaar gas kan een explosie of brand tot gevolg hebben. • Kijk niet via het objectief of de camerazoeker naar de zon. Kijken naar de zon of andere heldere lichtbron via het objectief of de zoeker kan permanent visueel letsel veroorzaken. • Houd buiten bereik van kinderen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben. • Neem tijdens het hanteren van het objectief en de camera de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: - Zorg dat het object en de camera droog blijven. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. - Hanteer het objectief of de camera niet met natte handen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben. - Houd de zon goed uit het beeld tijdens het opnemen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera terwijl de zon zich in of nabij het beeld bevindt kan brand veroorzaken. - Bevestig de achter- en voorlensdop als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt en bewaar het objectief niet in direct zonlicht. Als u het in direct zonlicht laat liggen, kan het objectief de zonnestralen op brandbare objecten scherpstellen en brand veroorzaken. • Draag geen statieven met het objectief of de camera eraan bevestigd. U kunt struikelen of per ongeluk anderen raken, met letsel als gevolg. • Laat het objectief niet achter waar het wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de interne onderdelen van het objectief nadelig beïnvloeden en brand veroorzaken. Bedankt voor het aanschaffen van een AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G objectief. Lees voor het gebruik van dit product zowel deze instructies als de camerahandleiding aandachtig door. Opmerking: Indien gemonteerd op een digitale reflexcamera in DX-formaat zoals de D90 of camera's in de D300 serie, heeft dit objectief een kijkhoek van 44° en een brandpuntsafstand gelijkwaardig aan 52,5 mm (35 mm formaat). ■ Onderdelen van het objectief q w e r t y u i o !0 !1 q Zonnekap ..............................................66 u Markering voor scherpstelafstand .......................65 w Uitlijnmarkering op zonnekap ...66 i Objectief montagemarkering e Vergendelmarkering op zonnekap.........................................66 o Rubberen afdichting voor objectiefbevestiging ................68 r Bevestigingsmarkering voor zonnekap.........................................66 !0 CPU-contacten...................................68 t Scherpstelring.....................................65 !1 Schakelaar voor scherpstelstand ...........................64 y Aanduiding voor Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr scherpstelafstand .......................65 63 Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr 64 ■ Compatibiliteit Vinkjes (“✔“) duiden ondersteunde functies aan, functies met een streepje (“—”) worden niet ondersteund. Er zijn een aantal beperkingen van toepassing: zie de camerahandleiding voor details. Belichtingsstand (opname) Camera Nikon digitale reflexcamera's in FX-formaat en in DX-formaat F6, F5, F100, F80-Serie, F75-Serie, F65-Serie, Pronea 600i, Pronea S 1 F4-Serie, F90X, F90-Serie, F70-Serie F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F-401 F-801s, F-801, F-601M F3AF, F-601, F-501, Nikon MF camera's (behalve F-601M) P2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ A ✔ ✔ — ✔ — — M ✔ ✔ — ✔ — AF 3 ✔ ✔ ✔ — — 1 Belichtingsmodus M (handmatig) is niet beschikbaar. 2 Omvat AUTO en onderwerpstanden (Digitaal Vari-programma). 3 Autofocus. ■ Scherpstellen Ondersteunde scherpstelstanden worden in de volgende tabel getoond (zie de camerahandleiding voor informatie over de scherpstelmodi van de camera). Objectiefscherpstelstand Camera Camerascherpstelstand M/A M Nikon digitale reflexcamera's Handmatige in FX-formaat en in Autofocus scherpstelling DX-formaat, F6, F5, F4-Serie, AF met met F100, F90X, F90-Serie, handcorrectie elektronische F80-Serie, F75-Serie, afstandsmeter F70-Serie, F65-Serie, MF Pronea 600i, Pronea S Handmatige scherpstelling F60-Serie, F55-Serie, (elektronische afstandsmeter F50-Serie, F-801s, F-801, beschikbaar voor alle camera's AF, MF F-601M, F-401x, F-401s, behalve F-601M) F-401 M/A (Autofocus met handcorrectie) Om scherp te stellen met behulp van autofocus met handcorrectie (M/A): z Schuif de schakelaar voor scherpstelstand van het objectief naar M/A. x Scherpstellen. Indien gewenst, kan autofocus worden overgenomen door aan de scherpstelring van het objectief te draaien terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt (of, als de camera is uitgerust met een AF-ON-knop, terwijl de AF-ON-knop wordt ingedrukt). Druk, om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, de ontspanknop half in of druk nogmaals op de AF-ON-knop. ■ Scherptediepte De scherptediepte indicatoren op het objectief tonen de gemiddelde scherptediepte (zie pagina 142 voor meer informatie). Als de camera over voorbeeld scherptediepte beschikt (stop omlaag), kan scherptediepte ook als voorbeeld in de zoeker worden bekeken. 2.5 1 0.5 Scherptediepte indicatoren Markering voor scherpstelafstand ■ Diafragma Diafragma wordt met behulp van de camerabesturingen aangepast. Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr 65 Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr 66 ■ Ingebouwde flitser Maak opnames bij een bereik van 0,6 m of meer bij het gebruik van de ingebouwde flitser op camera’s die zijn uitgerust met een ingebouwde flitser en verwijder de zonnekap om vignettering te voorkomen (schaduwen daar waar het uiteinde van de lens de ingebouwde flitser verduisterd). Camera Gebruik bij een bereik van F60-serie, F65-serie 1,5 m of meer F50-serie 3,0 m of meer F55-serie 2,0 m of meer F-401x, F-401s, F-401 Objectief veroorzaakt vignettering bij elk bereik ■ De zonnekap De zonnekap beschermt het objectief en blokkeert dwaallicht dat anders lichtvlekken of beeldschaduwen veroorzaakt. Lijn de vergrendelmarkering op de zonnekap (—{) uit met bevestigingsmarkering voor de zonnekap (●) op het objectief (e). Houd, bij het bevestigen of verwijderen van de kap, deze vlakbij het symbool op de bijbehorende basis om te stevig vastpakken te vermijden. Vignettering kan zich voordoen als de kap niet juist is bevestigd. Wanneer niet in gebruik, kan de kap worden omgedraaid en gemonteerd op het objectief. Als de kap wordt omgedraaid, kan het door middel van draaien worden bevestigd en verwijderd terwijl het vlakbij de vergrendelingsmarkering wordt gehouden (—{). ■ Scherpstelschermen De volgende camera´s ondersteunen een verscheidenheid aan scherpstelschermen voor gebruik in verschillende situaties. Scherm Camera A F6 F5+DP-30 F5+DA-30 : {: —: ( ): Lege cel: B  C — { { EC-B E EC-E G1 G2 G3 G4 — — — — —  {  { { J  L  M U  Aanbevolen. Vignettering zichtbaar in zoeker (foto’s worden niet beïnvloedt). Niet compatibel met camera. Cijfers tussen haakjes geven de belichtingscompensatie voor centrumgerichte lichtmeting. Selecteer “Other screen (Ander matglas)” voor Persoonlijke instelling b6 (“Screen comp. (Compensatie voor matglas)”) tijdens het aanpassen van de belichtingscompensatie voor de F6; merk op dat bij schermen anders dan B of E “Other screen (Ander matglas)” moet worden geselecteerd, zelfs wanneer de waarde voor belichtingscompensatie 0 is. Belichtingscompensatie voor de F5 kan met behulp van Persoonlijke instelling 18 worden aangepast; zie de camerahandleiding voor details. Niet geschikt voor gebruik met deze objectief. Merk op dat type M schermen niettemin kunnen worden gebruikt voor fotomicrografie en macrofotografie bij vergrotingen van 1 : 1 of hoger. Opmerking: De F5 ondersteunt alleen matrixmeting met A, B, E, EC-B/EC-E, J en L scherpstelschermen. Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr 67 Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr ■ Onderhoud objectief • Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp van de zonnekap vast. • Houd de CPU-contacten schoon. • Mocht de rubberen afdichting voor objectiefbevestiging beschadigt zijn, staak onmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor reparatie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. • Gebruik een blaasbalgje om stof en pluizen van de objectiefoppervlakken te verwijderen. Voor het verwijderen van vlekken en vingerafdrukken moet u een kleine hoeveelheid ethanol of objectiefreiniger op een zachte, schone katoenen doek of objectief reinigingsdoekje aanbrengen en reinig met een draaiende beweging vanuit het midden naar buiten toe. Zorg dat er geen vegen achterblijven en raak het glas niet met uw vingers aan. • Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen. • De zonnekap of NC filters kunnen worden gebruikt ter bescherming van het voorste objectiefelement. • Bevestig de voor- en achterlensdoppen voordat u het objectief in het flexibele tasje plaatst. • Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele en droge plaats bewaren. Zo voorkomt u schimmel en roest. Bewaar niet in direct zonlicht of in combinatie met mottenballen van nafta of kamfer. • Zorg dat het objectief droog blijft. Het roesten van het interne mechanisme kan onherstelbare schade veroorzaken. • Het objectief achterlaten op extreem hete locaties kan schade veroorzaken of onderdelen gemaakt van versterkt plastic kunnen kromtrekken. ■ Meegeleverde accessoires • • • • 68 67 mm makkelijk te bevestigen voorste objectiefdop LC-67 Achterste objectiefdop LF-4 Bajonetkap HB-59 Flexibel objectiefetui CL-1118 ■ Compatibele accessoires • 67 mm vastschroefbare filters • Draadloze Speedlight afstandsbediening SB-R200: Tot maximaal twee SB-R200 op afstand bedienbare flitsers kunnen op het uiteinde van het objectief worden bevestigd. ■ Specificaties Type Type G AF-S objectief met ingebouwde CPU- en F-vatting Brandpuntsafstand 35 mm Maximale diafragma f/1.4 Objectiefconstructie 10 elementen in 7 groepen (inclusief 1 asferisch lenselement en elementen met een Nano Crystal Coat) Weergavehoek • Nikon film SLR en D-SLR camera's in FX-formaat: 63° • Nikon D-SLR camera's in DX-formaat: 44° • IX240 systeemcamera’s: 52° Afstandsinformatie Uitvoer naar camera Scherpstellen Achterste Lensdeelscherpstelsysteem (AL) met autofocus bestuurd door Silent Wave Motor met afzonderlijke scherpstelring voor handmatige scherpstelling Aanduiding voor scherpstelafstand Gegradeerd in meters en feet van 0,3 m/1 ft tot oneindig (∞) Kortste scherpstelafstand 0,3 m vanaf filmvlak Diafragmabladen 9 (ronde diafragmaopeningen) Diafragma Volledig automatisch Diafragmabereik f/1.4 tot f/16 Lichtmeting Volledig diafragma Maat voor filters/ voorzetlenzen 67 mm (P=0,75 mm) Afmetingen Ca. 83 mm diameter × 89,5 mm (afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van de camera) Gewicht Ca. 600 g Jp En De Fr Es Sv Ru Nl It Cz Sk Ro Ua Ck Ch Kr Nikon behoudt zich het recht de specificaties van de hardware, zoals beschreven in deze handleiding, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 69
/

Deze handleiding is ook geschikt voor