Braun 3537 Handleiding

Categorie
Haardrogers
Type
Handleiding
10
Nederlands
Onze produkten worden gemaakt om aan de
hoogste kwaliteitseisen, functionaliteit en design
te kunnen voldoen. Wij wensen u veel plezier
met uw nieuwe Braun apparaat.
Voordat u het apparaat voor het eerst gaat
gebruiken, lees dan de gebruiksaanwijzing goed
en aandachtig door.
Belangrijk
Uw haardroger alleen op wisselspanning (Ù)
aansluiten. Controleer altijd of de op het
apparaat aangegeven netspanning overeen-
komt met die van het lichtnet.
Gebruik het apparaat nooit in de
nabijheid van of vlak boven water (bijv.
boven gevulde wastafel, badkuip of
douche). Zorg dat het apparaat niet nat
wordt.
Wanneer u de haardroger in de badkamer
gebruikt, trek dan altijd de stekker na gebruik
uit het stopcontact. Zelfs uitgeschakelde
apparaten kunnen nog gevaar opleveren in
een vochtige omgeving, als de stekker niet uit
het stopcontact is.
Voor extra beveiliging is het aan te raden de
elektragroep in de badkamer van een aardlek-
schakelaar te voorzien, (max. stroom afname
30 mA). Raadpleeg hiervoor uw installateur.
Het moet voorkomen worden dat het luchtin-
laatrooster en/of de blaasopening geheel of
gedeeltelijk wordt geblokkeerd wanneer het
apparaat aan staat. Als een van beiden wordt
geblokkeerd schakelt de haardroger vanzelf uit.
Na een paar minuten afkoelen, schakelt het
apparaat vanzelf weer in.
Wind het snoer nooit rond het apparaat en
controleer regelmatig het snoer op beschadi-
gingen of scheurtjes vooral waar het snoer de
haardroger binnen gaat en bij de stekker. Als u
twijfelt over de conditie van het apparaat breng
dan het apparaat naar de dichtsbijzijnde Braun
service dealer om het apparaat te controleren/
repareren. Het snoer mag alleen door een Braun
erkende
servicedienst worden vervangen.
Ondeskundig reparatiewerk kan gevaarlijk zijn
voor de gebruiker.
Omschrijving
1 Schakelaar
2 Cold shot knop
3 Long-life filter
4 Styling mondstuk
5 Diffusor opzetstuk
Schakelaar 1
Cold shot 2
Om een kapsel te fixeren met koude lucht, de cold
shot knop indrukken.
Long-life filter 3
Maak het filter regelmatig schoon. Voor een
grondige reiniging verwijdert u het filter en spoelt
u deze schoon onder de kraan.
Styling mondstuk 4
Gebruik voor een nauwkeurige styling het styling
mondstuk.
Diffusor opzetstuk 5
Het bevestigen van de diffusor
Plaats de inkepingen op de rand van het diffusor
opzetstuk tegen de groeven in de haardroger.
Druk het opzetstuk op de haardroger en draai
deze vervolgens met de klok mee totdat deze op
z’n plaats klikt.
Om de diffusor te verwijderen draait u in tegen-
overgestelde richting en neemt u het eraf.
Creëren van volume
Kort tot middellang haar:
Om volume in het haar aan te brengen beweegt
u de diffusor, met de «Soft-Tip» vingers, door
middel van kleine draaibewegingen over de
hoofdhuid. Vervolg dit stukje voor stukje.
Lan
g haar:
Droog eerst de haarpunten door deze op de
plaat met de «Soft-Tip» vingers te leggen. Til
vervolgens voorzichtig met de diffusor het haar
op richting het hoofd en houd dit vast. Beëindig
het drogen bij de haaraanzet door met de dif-
fusorvingers kleine draaibewegingen over de
hoofdhuid te maken.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de
EEG laagspannings richtlijn 73/23.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service Centre
of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
0 uit
1 zacht drogen 1-2
2 snel drogen 3
1 stylen 3
3537088_Pro2000_MN Seite 10 Dienstag, 11. April 2006 4:10 16
23
Esta garantía tiene validez en todos los países
donde este producto sea distribuido por Braun o
por un distribuidor asignado por Braun.
En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase
al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más
cercano.
Solo para España
Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio
Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd.
alguna duda referente al funcionamiento de este
producto, le rogamos contacte con el teléfono de
este servicio 901 11 61 84.
Português
Garantia
Os nossos produtos dispõem de uma garantia
de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer
defeito do aparelho imputável, quer aos materiais,
quer ao fabrico, que torne necessário reparar,
substituir peças ou trocar de aparelho dentro de
período de garantia não terá custos adicionais,
A garantia não cobre avarias por utilização
indevida, funcionamento a voltagem diferente da
indicada, ligação a uma tomada de cor-rente
eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por
utilização que causem defeitos ou diminuição da
qualidade de funciona-mento do produto.
A garantia perderá o seu efeito no caso de serem
efectuadas reparações por pessoas não autoriza-
das ou se não forem utilizados acessórios
originais Braun.
A garantia só é válida se a data de compra for
confirmada pela apresentação da factura ou
documento de compra correspondente.
Esta garantia é válida para todos os países onde
este produto seja distribuído pela Braun ou por um
distribuidor Braun autorizado.
No caso de reclamação ao abrigo de garantia,
dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial
Braun mais próximo.
Só para Portugal
Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço
Braun mais próximo, no caso de surgir alguma
dúvida relativamente ao funcionamento deste
produto, contacte-nos por favor pelo telefone
808 20 00 33.
Italiano
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la durata
di 2 anni dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuita-
mente, i guasti dell’apparecchio conseguenti a
difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il
prodotto sia sostituendo, se necessario, l’intero
apparecchio.
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso
improprio del prodotto, la normale usura conse-
guente al funzionamento dello stesso, i difetti che
hanno un effetto trascurabile sul valore o sul
funzionamento dell’apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate ripara-
zioni da soggetti non autorizzati o con parti non
originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di
garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il
prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto,
ad un centro di assistenza autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere
informazioni sul Centro di assistenza autorizzato
Braun più vicino.
Nederlands
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de
werking of waarde van het apparaat niet noemens-
waardig beinvloeden vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre.
Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gælden-
de fra købsdatoen. Inden for garanti-perioden vil
Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller
ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
3537088_Pro2000_MN Seite 23 Dienstag, 11. April 2006 4:10 16

Documenttranscriptie

3537088_Pro2000_MN Seite 10 Dienstag, 11. April 2006 4:10 16 Nederlands Onze produkten worden gemaakt om aan de hoogste kwaliteitseisen, functionaliteit en design te kunnen voldoen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun apparaat. Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, lees dan de gebruiksaanwijzing goed en aandachtig door. Belangrijk • Uw haardroger alleen op wisselspanning (Ù) aansluiten. Controleer altijd of de op het apparaat aangegeven netspanning overeenkomt met die van het lichtnet. • Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van of vlak boven water (bijv. boven gevulde wastafel, badkuip of douche). Zorg dat het apparaat niet nat wordt. • Wanneer u de haardroger in de badkamer gebruikt, trek dan altijd de stekker na gebruik uit het stopcontact. Zelfs uitgeschakelde apparaten kunnen nog gevaar opleveren in een vochtige omgeving, als de stekker niet uit het stopcontact is. • Voor extra beveiliging is het aan te raden de elektragroep in de badkamer van een aardlekschakelaar te voorzien, (max. stroom afname 30 mA). Raadpleeg hiervoor uw installateur. • Het moet voorkomen worden dat het luchtinlaatrooster en/of de blaasopening geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd wanneer het apparaat aan staat. Als een van beiden wordt geblokkeerd schakelt de haardroger vanzelf uit. Na een paar minuten afkoelen, schakelt het apparaat vanzelf weer in. • Wind het snoer nooit rond het apparaat en controleer regelmatig het snoer op beschadigingen of scheurtjes vooral waar het snoer de haardroger binnen gaat en bij de stekker. Als u twijfelt over de conditie van het apparaat breng dan het apparaat naar de dichtsbijzijnde Braun service dealer om het apparaat te controleren/ repareren. Het snoer mag alleen door een Braun erkende servicedienst worden vervangen. Ondeskundig reparatiewerk kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Omschrijving 1 Schakelaar 2 Cold shot knop 3 Long-life filter 4 Styling mondstuk 5 Diffusor opzetstuk Schakelaar 1 0 uit 1 zacht drogen 1-2 2 snel drogen 3 1 stylen 3 Cold shot 2 Om een kapsel te fixeren met koude lucht, de cold shot knop indrukken. Long-life filter 3 Maak het filter regelmatig schoon. Voor een grondige reiniging verwijdert u het filter en spoelt u deze schoon onder de kraan. Styling mondstuk 4 Gebruik voor een nauwkeurige styling het styling mondstuk. Diffusor opzetstuk 5 Het bevestigen van de diffusor • Plaats de inkepingen op de rand van het diffusor opzetstuk tegen de groeven in de haardroger. • Druk het opzetstuk op de haardroger en draai deze vervolgens met de klok mee totdat deze op z’n plaats klikt. • Om de diffusor te verwijderen draait u in tegenovergestelde richting en neemt u het eraf. Creëren van volume • Kort tot middellang haar: Om volume in het haar aan te brengen beweegt u de diffusor, met de «Soft-Tip» vingers, door middel van kleine draaibewegingen over de hoofdhuid. Vervolg dit stukje voor stukje. • Lang haar: Droog eerst de haarpunten door deze op de plaat met de «Soft-Tip» vingers te leggen. Til vervolgens voorzichtig met de diffusor het haar op richting het hoofd en houd dit vast. Beëindig het drogen bij de haaraanzet door met de diffusorvingers kleine draaibewegingen over de hoofdhuid te maken. Wijzigingen voorbehouden. Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG laagspannings richtlijn 73/23. Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. 10 3537088_Pro2000_MN Seite 23 Dienstag, 11. April 2006 4:10 16 Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun. En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano. Solo para España Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de este servicio 901 11 61 84. Português Garantia Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar de aparelho dentro de período de garantia não terá custos adicionais, A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de cor-rente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funciona-mento do produto. A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun. A garantia só é válida se a data de compra for confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente. Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído pela Braun ou por um distribuidor Braun autorizado. No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo. Só para Portugal Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, no caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte-nos por favor pelo telefone 808 20 00 33. Italiano Garanzia Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto. Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell’apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l’intero apparecchio. Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell’apparecchio. La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun. Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun. Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino. Nederlands Garantie Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen. Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre. Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt. Dansk Garanti Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garanti-perioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret. 23
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Braun 3537 Handleiding

Categorie
Haardrogers
Type
Handleiding