Braun HD 510 Satin Hair 5 Type 3542 de handleiding

Categorie
Haardrogers
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

13
Nederlands
Onze produkten worden gemaakt om aan de
hoogste kwaliteitseisen, functionaliteit en design
te kunnen voldoen. Wij wensen u veel plezier
met uw nieuwe Braun apparaat.
Voordat u het apparaat voor het eerst gaat
gebruiken, lees dan de gebruiksaanwijzing goed
en aandachtig door.
Belangrijk
Uw haardroger alleen op wisselspanning (Ù)
aansluiten. Controleer altijd of de op het appa-
raat aangegeven netspanning overeenkomt
met die van het lichtnet.
Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid
van of vlak boven water (bijv. boven
gevulde wastafel, badkuip of douche).
Zorg dat het apparaat niet nat wordt.
Wanneer u de haardroger in de badkamer
gebruikt, trek dan altijd de stekker na gebruik
uit het stopcontact. Zelfs uitgeschakelde
apparaten kunnen nog gevaar opleveren in
een vochtige omgeving, als de stekker niet uit
het stopcontact is.
Voor extra beveiliging is het aan te raden de
elektragroep in de badkamer van een aardlek-
schakelaar te voorzien, (max. stroom afname
30 mA). Raadpleeg hiervoor uw installateur.
Het moet voorkomen worden dat het luchtin-
laatrooster en/of de blaasopening geheel of
gedeeltelijk wordt geblokkeerd wanneer het
apparaat aan staat. Als een van beiden wordt
geblokkeerd schakelt de haardroger vanzelf uit.
Na een paar minuten afkoelen, schakelt het
apparaat vanzelf weer in.
Wind het snoer nooit rond het apparaat en
controleer regelmatig het snoer op beschadi-
gingen of scheurtjes vooral waar het snoer de
haardroger binnen gaat en bij de stekker. Als u
twijfelt over de conditie van het apparaat breng
dan het apparaat naar de dichtsbijzijnde Braun
service dealer om het apparaat te controleren/
repareren. Het snoer mag alleen door een Braun
erkende
servicedienst worden vervangen.
Ondeskundig reparatiewerk kan gevaarlijk zijn
voor de gebruiker.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke
of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een persoon
verantwoordelijk voor hun veiligheid. Houd
toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen. Buiten bereik van
kinderen bewaren.
Omschrijving
1 Schakelaar
2 Ionen-licht
3 Cold shot knop
4 Beschermingsfilter
5 Styling mondstuk
6 Diffusor opzetstuk (alleen HD 530)
Schakelaar 1
De twee luchtstroom- en drie temperatuurinstel-
lingen maken het mogelijk uw haardroger in te
stellen naar uw persoonlijke voorkeur voor snel,
efficiënt maar ook zacht drogen.
Luchtstr
oom Temperatuur
II hoog hoog III
I laag medium II
O uit laag I
Ionen technologie
De ionen technologie produceert een stroom
zachte ionen die elke haar omsluiten.
De ionen kalmeren het haar, waardoor kroesend en
statisch haar wordt verminderd en de natuurlijke
gladheid en glans van het haar worden onthuld.
Als de haardroger aan is, brandt het ionen-lichtje
2 om aan te geven dat de ionen worden ge-
genereerd.
Om optimale resultaten te bereiken met de ioni-
sche functie, dient u de haardroger te gebruiken
zonder opzetstukken.
Het effect van ionen is minder duidelijk wanneer
de haardroger wordt gebruikt in een zeer voch-
tige omgeving.
O
ptimale styling met de ionen technologie
Wanneer u het haar droogt met behulp van een
opzetstuk, kunt u het stylen eindigen zonder
opzetstuk. Zo zorgt u voor een maximale stroom
van ionen en een zachter, glanzender en gezon-
der uitziend resultaat.
Cold shot 3
Om een kapsel te fixeren met koude lucht, de cold
shot knop indrukken.
Beschermingsfilter 4
Maak het filter regelmatig schoon. Voor een
grondige reiniging verwijdert u het filter en spoelt
u deze schoon onder de kraan.
Styling mondstuk 5
Gebruik voor een nauwkeurige styling het styling
mondstuk.
Diffusor opzetstuk 6 (alleen HD 530)
Het bevestigen van de diffusor (a)
Plaats de inkepingen op de rand van het diffusor
opzetstuk tegen de groeven in de haardroger.
Druk het opzetstuk op de haardroger en draai
deze vervolgens met de klok mee totdat deze op
z’n plaats klikt.
Om de diffusor te verwijderen draait u in tegen-
overgestelde richting en neemt u het eraf.
99413725_HD530_510 Seite 13 Dienstag, 2. März 2010 10:07 10
14
Creëren van volume
Kort tot middellang haar:
Om volume in het haar aan te brengen beweegt
u de diffusor, met de diffusorvingers, door
middel van kleine draaibewegingen over de
hoofdhuid. Vervolg dit stukje voor stukje.
Lan
g haar:
Droog eerst de haarpunten door deze op de
plaat met de diffusorvingers te leggen. Til
vervolgens voorzichtig met de diffusor het haar
op richting het hoofd en houd dit vast. Beëindig
het drogen bij de haaraanzet door met de dif-
fusorvingers kleine draaibewegingen over de
hoofdhuid te maken.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service Centre
of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de
werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet
door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik
van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
Alle vore produkter er designet, så de opfylder de
højeste krav til såvel kvalitet, anvendelighed som
design. Vi håber, at du vil få stor glæde af din nye
Braun hårtørrer.
Før hårtørreren tages i brug første gang, bør hele
brugsanvisningen læses grundigt igennem.
Vigtigt
Hårtørreren må kun tilsluttes vekselstrøm (Ù).
Check, at spændingen på lysnettet stemmer
overens med spændingsangivelsen på hår-
tørreren.
Dette apparat må aldrig anvendes i
nærheden af eller over vand (f.eks. en
fyldt håndvask, i badekarret eller under
bruseren).Hårtørreren må ikke blive våd.
Træk altid stikket ud efter brug. Selv om appa-
ratet er slukket, bør det ikke komme i nærheden
af vand.
Sørg for, at der ikke spærres for luftind- og ud-
tag, når hårtørreren er tændt. Hvis en af åbnin-
gerne blokeres, slukker hårtørreren automatisk.
Efter et par minutters afkølning, vil hårtørreren
automatisk tænde igen.
Ledningen må ikke vikles omkring apparatet.
Se jævnligt ledningen efter for slitage og brud,
specielt ved stikket og indgangen til hårtørreren.
Såfremt der opstår tvivl om hårtørrerens tilstand,
bør den indsendes til undersøgelse eller repa-
ration hos nærmeste Braun Service Center.
Hårtørrerens ledning må kun skiftes af et Braun
Service Center. Forkert, ukvalificeret repara-
tionsarbejde kan forårsage ulykker for brugeren.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af
børn eller svagelige personer uden overvågning
af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Generelt anbefaler vi at produktet opbevares
utilgængeligt for børn. Børn bør overvåges for at
sikre at de ikke leger med apparatet.
Beskrivelse
1 Startknap
2 Ionlys
3 Cool-shot knap
4 Beskyttelsesfilter
5 Smalt næb
6 Diffusor tilbehør (kun HD 530)
Afbryder 1
Med to luftstyrke- og tre temperaturindstillinger
kan du personligt tilpasse din hårtørrer til hurtig og
effektiv, men også nænsom tørring.
Luftst
yrke Temperatur
II høj høj III
I lav medium II
O sluk lav I
Dansk
99413725_HD530_510 Seite 14 Dienstag, 2. März 2010 10:07 10

Documenttranscriptie

99413725_HD530_510 Seite 13 Dienstag, 2. März 2010 10:07 10 Nederlands Onze produkten worden gemaakt om aan de hoogste kwaliteitseisen, functionaliteit en design te kunnen voldoen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun apparaat. Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, lees dan de gebruiksaanwijzing goed en aandachtig door. Belangrijk • Uw haardroger alleen op wisselspanning (Ù) aansluiten. Controleer altijd of de op het apparaat aangegeven netspanning overeenkomt met die van het lichtnet. Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid • van of vlak boven water (bijv. boven gevulde wastafel, badkuip of douche). Zorg dat het apparaat niet nat wordt. • Wanneer u de haardroger in de badkamer gebruikt, trek dan altijd de stekker na gebruik uit het stopcontact. Zelfs uitgeschakelde apparaten kunnen nog gevaar opleveren in een vochtige omgeving, als de stekker niet uit het stopcontact is. • Voor extra beveiliging is het aan te raden de elektragroep in de badkamer van een aardlekschakelaar te voorzien, (max. stroom afname 30 mA). Raadpleeg hiervoor uw installateur. • Het moet voorkomen worden dat het luchtinlaatrooster en/of de blaasopening geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd wanneer het apparaat aan staat. Als een van beiden wordt geblokkeerd schakelt de haardroger vanzelf uit. Na een paar minuten afkoelen, schakelt het apparaat vanzelf weer in. • Wind het snoer nooit rond het apparaat en controleer regelmatig het snoer op beschadigingen of scheurtjes vooral waar het snoer de haardroger binnen gaat en bij de stekker. Als u twijfelt over de conditie van het apparaat breng dan het apparaat naar de dichtsbijzijnde Braun service dealer om het apparaat te controleren/ repareren. Het snoer mag alleen door een Braun erkende servicedienst worden vervangen. Ondeskundig reparatiewerk kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Omschrijving 1 Schakelaar 2 Ionen-licht 3 Cold shot knop 4 Beschermingsfilter 5 Styling mondstuk 6 Diffusor opzetstuk (alleen HD 530) Schakelaar 1 De twee luchtstroom- en drie temperatuurinstellingen maken het mogelijk uw haardroger in te stellen naar uw persoonlijke voorkeur voor snel, efficiënt maar ook zacht drogen. Luchtstroom II hoog I laag O uit Temperatuur hoog III medium II laag I Ionen technologie De ionen technologie produceert een stroom zachte ionen die elke haar omsluiten. De ionen kalmeren het haar, waardoor kroesend en statisch haar wordt verminderd en de natuurlijke gladheid en glans van het haar worden onthuld. • Als de haardroger aan is, brandt het ionen-lichtje 2 om aan te geven dat de ionen worden gegenereerd. • Om optimale resultaten te bereiken met de ionische functie, dient u de haardroger te gebruiken zonder opzetstukken. • Het effect van ionen is minder duidelijk wanneer de haardroger wordt gebruikt in een zeer vochtige omgeving. Optimale styling met de ionen technologie Wanneer u het haar droogt met behulp van een opzetstuk, kunt u het stylen eindigen zonder opzetstuk. Zo zorgt u voor een maximale stroom van ionen en een zachter, glanzender en gezonder uitziend resultaat. Cold shot 3 Om een kapsel te fixeren met koude lucht, de cold shot knop indrukken. Beschermingsfilter 4 Maak het filter regelmatig schoon. Voor een grondige reiniging verwijdert u het filter en spoelt u deze schoon onder de kraan. Styling mondstuk 5 Gebruik voor een nauwkeurige styling het styling mondstuk. Diffusor opzetstuk 6 (alleen HD 530) Het bevestigen van de diffusor (a) • Plaats de inkepingen op de rand van het diffusor opzetstuk tegen de groeven in de haardroger. • Druk het opzetstuk op de haardroger en draai deze vervolgens met de klok mee totdat deze op z’n plaats klikt. • Om de diffusor te verwijderen draait u in tegenovergestelde richting en neemt u het eraf. 13 99413725_HD530_510 Seite 14 Dienstag, 2. März 2010 10:07 10 Dansk Creëren van volume • Kort tot middellang haar: Om volume in het haar aan te brengen beweegt u de diffusor, met de diffusorvingers, door middel van kleine draaibewegingen over de hoofdhuid. Vervolg dit stukje voor stukje. • Lang haar: Droog eerst de haarpunten door deze op de plaat met de diffusorvingers te leggen. Til vervolgens voorzichtig met de diffusor het haar op richting het hoofd en houd dit vast. Beëindig het drogen bij de haaraanzet door met de diffusorvingers kleine draaibewegingen over de hoofdhuid te maken. Wijzigingen voorbehouden. Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. Garantie Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen. Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre: www.service.braun.com. Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt. Alle vore produkter er designet, så de opfylder de højeste krav til såvel kvalitet, anvendelighed som design. Vi håber, at du vil få stor glæde af din nye Braun hårtørrer. Før hårtørreren tages i brug første gang, bør hele brugsanvisningen læses grundigt igennem. Vigtigt • Hårtørreren må kun tilsluttes vekselstrøm (Ù). Check, at spændingen på lysnettet stemmer overens med spændingsangivelsen på hårtørreren. • Dette apparat må aldrig anvendes i nærheden af eller over vand (f.eks. en fyldt håndvask, i badekarret eller under bruseren).Hårtørreren må ikke blive våd. • Træk altid stikket ud efter brug. Selv om apparatet er slukket, bør det ikke komme i nærheden af vand. • Sørg for, at der ikke spærres for luftind- og udtag, når hårtørreren er tændt. Hvis en af åbningerne blokeres, slukker hårtørreren automatisk. Efter et par minutters afkølning, vil hårtørreren automatisk tænde igen. • Ledningen må ikke vikles omkring apparatet. Se jævnligt ledningen efter for slitage og brud, specielt ved stikket og indgangen til hårtørreren. Såfremt der opstår tvivl om hårtørrerens tilstand, bør den indsendes til undersøgelse eller reparation hos nærmeste Braun Service Center. Hårtørrerens ledning må kun skiftes af et Braun Service Center. Forkert, ukvalificeret reparationsarbejde kan forårsage ulykker for brugeren. • Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer uden overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for børn. Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet. Beskrivelse 1 Startknap 2 Ionlys 3 Cool-shot knap 4 Beskyttelsesfilter 5 Smalt næb 6 Diffusor tilbehør (kun HD 530) Afbryder 1 Med to luftstyrke- og tre temperaturindstillinger kan du personligt tilpasse din hårtørrer til hurtig og effektiv, men også nænsom tørring. Luftstyrke II høj I lav O sluk 14 Temperatur høj III medium II lav I
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Braun HD 510 Satin Hair 5 Type 3542 de handleiding

Categorie
Haardrogers
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor