Shimano AI-3S10 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
AI-3S10
Type
Service Instructions
Set Magnet Position
for shifting mode
Set Magnet Position
for shifting mode
Set Magnet Position
for shifting mode
SET
SET
OPMERKING
SI-AI3UD
AI-3S10
Automatic Inter-3
Zijn de batterijen correct geplaatst ?
Overschakelen van de
versnellingen is niet mogelijk.
De zoemer klinkt niet.
Moment van overschakeling
van de versnellingen is niet
correct.
Er klinkt een lange pieptoon
(ongeveer drie seconden) en
er volgt geen overschakeling.
Zijn de batterijen uitgeput ?
Wordt het juiste type batterijen gebruikt ?
Is de magneet in de correcte positie
gemonteerd ?
Is de versnellingskabel correct gemonteerd ?
Is de magneet in de correcte positie
gemonteerd ?
Is de versnellingskabel correct gemonteerd ?
Zijn de batterijen uitgeput ?
Is de versnellingskabel correct gemonteerd ?
Zijn de belarm, de motoreenheid of de kabel
door modder geblokkeerd ?
Plaats de batterijen met de polariteit in de juiste richting.
Vervang de batterijen door nieuwe.
Gebruik alkali AA batterijen.
Monteer de magneet in de correcte positie.
Stel de N positie af.
Lijn de magneet uit met het merkteken op de
snelheidssensor dat overeenkomt met het aantal tanden
van de achterste versnellingstandwielen.
Stel de N positie af.
Vervang de batterijen door nieuwe.
Stel de N positie af.
Verwijder de oorzaak van het probleem.
Probleem
Controle
Oplossing
1 --- 5 mm
Lijn het midden van de magneet uit met
het merkteken op de snelheidssensor.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Alvorens dit onderdeel te monteren de instructies zorgvuldig doorlezen en
nauwgezet opvolgen.
1.
Afstelling van de belarm (N positie)
2.
Gebruik een Phillips schroevendraaier voor het losdraaien van de
bevestigingsschroef van het batterijvakdeksel en verwijder
vervolgens het batterijvakdeksel.
Draai het wiel zodanig dat de magneet welke aan de spaak is
bevestigd uitgelijnd is met de snelheidssensor (positie van
merkteken). Maak een notering met welke van de merktekens
op de snelheidssensor de magneet op dat moment is uitgelijnd.
4.
5.
Draai het voorste kettingwiel om de wielen te laten draaien en
controleer of de versnellingen overschakelen van de 1ste naar de
2de naar de 3de versnelling. Als de versnelling niet van de 2de naar
de 3de versnelling overschakelt, het draaien van het wiel stoppen en
de kabelafstelbout van de belarm een halve slag rechtsom draaien.
Draai het voorste kettingwiel nogmaals om de wielen te laten
draaien en controleer of de versnellingen naar alle standen
overschakelen.
6.
Zet na het afstellen van de belarm de kabelafstelbout vast door het
vastdraaien van de kabelafstelmoer.
2.
Draai de magneetbevestigingsbout los en verwijder de magneet uit
de magneethouder. Druk de magneet vervolgens tegen het
merkteken (N positie) van de snelheidssensor en verwijder
vervolgens de magneet van het merkteken. Er wordt een pieptoon
gegeven en de motoreenheid zal overschakelen naar de stand voor
de 2de versnelling.
3.
Neem contact op met de plaats van aankoop voor vragen betreffende de montage of de wijze van afstellen.
3.
Steek de nieuwe batterijen (vier alkali AA batterijen) op hun plaats
met de polariteit in de juiste richting.
4.
Steek het uitsteeksel van het batterijvakdeksel in het batterijvak en
draai vervolgens de bevestigingsschroef van het batterijvakdeksel
vast.
5.
Monteer de afdekking van hoofdeenheid en draai vervolgens de
twee bevestigingsschroeven van de afdekking stevig vast.
1.
Vernieuwen van de batterij
Storingzoeken
Verwijderen
Afdekking van
hoofdeenheid
Afdekking van hoofdeenheid
Verwijderen
Batterijvakdeksel
Hoofdeenheid
Magneet
Magneet-
bevestigingsbout
Magneet
Magneet
Kabelafstelmoer
Magneetbevestigingsbout
Magneet
Magneethouder
Magneet
Monteren
Bevestigingsschroef
van batterijvakdeksel
Batterijvakdeksel
Monteren
Bevestigingsschroef van afdekking
Bevestigingsschroef van afdekking
Alkali AA batterijen
(4 stuks)
Uitsteeksel
Steek de magneet in de magneethouder. Plaats de magneet
zodanig dat het midden ervan uitgelijnd is met de oorspronkelijke
positie ( merkteken) op de snelheidssensor en zorg ervoor dat er
een tussenruimte is van 1 – 5 mm tussen de magneet en de
snelheidssensor. Draai vervolgens met behulp van een munt de
magneetbevestigingsbout vast.
Zorg ervoor dat u de montage-instructies ter beschikking
heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te
monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen
kunnen de berijder ernstig letsel toebrengen. Het wordt ten
sterkste aanbevolen uitsluitend originele Shimano
vervangingsonderdelen te gebruiken.
Als de rode streep op de
drukstang niet zichtbaar is,
zodanig afstellen dat het gele
gedeelte op het verbindingsstuk
zich tussen de twee gele
strepen op het raam bevindt.
Tijdens het afstellen van boven
af direct naar de gele strepen
kijken.
Opmerking:
Uiteinde van naafas
Gele streep
Gele streep
Gele gedeelte van
verbindingsstuk
Rode streep
op drukstang
SET
SET
SET
SET
De Automatic Inter-3 is een automatisch versnelling-
overschakelsysteem waarbij de overschakelpunten bepaald
worden door de snelheid van de fiets (de draaisnelheid van
de wielen). Dit heeft tot gevolg dat er onafhankelijk van de
bedoelingen van de berijder een overschakeling van
versnellingen kan plaatsvinden zodat er tijdens het
overschakelen schokken voelbaar zijn. Zorg ervoor dat u
inzicht krijgt in de werking van het systeem en vertrouwd
raakt met deze schakelkenmerken alvorens u het systeem
volledig in gebruik gaat nemen.
Zorg ervoor dat de fiets in een stabiele positie is vastgezet
alvorens de batterijen te vernieuwen of de belarm of de
magneet af te stellen. Als de fiets niet stabiel is, kan dit
letsel veroorzaken of er toe leiden dat de hoofdeenheid niet
correct functioneert.
Kabelafstelbout
Draai de kabelafstelbout van de belarm linksom zodat het uiteinde
van de naafas en de rode streep op de drukstang zijn uitgelijnd.
Magneethouder
De rode streep dient
uitgelijnd te zijn met
het uiteinde van de
naafas.
Gebruik een Phillips schroevendraaier
voor het losdraaien van de twee
bevestigingsschroeven van
de afdekking en verwijder
vervolgens de
afdekking van de
hoofdeenheid.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Set Magnet Position
for shifting mode
De Automatic Inter-3 keert terug naar de 1ste versnelling zodra de
fiets stopt.
Tijdens het rijden met de fiets klinkt er een pieptoon alvorens een
overschakeling plaatsvindt om de berijder erop attent te maken dat
het systeem op het punt staat een overschakeling uit te voeren.
Wanneer de batterij bijna uitgeput is, zal er een lange pieptoon
klinken (ongeveer drie seconden) en het versnellingsmechanisme zal
terugkeren naar de 1ste versnelling. Als u de eenheid blijft gebruiken
en de uitgeputte batterijen op hun plaats laat zitten, zal de eenheid
niet correct functioneren en kunnen de batterijen gaan lekken.
Vervang uitgeputte batterijen zo spoedig mogelijk door nieuwe alkali
batterijen.
Het is mogelijk dat bepaalde type batterijen sneller uitgeput raken dan
normaal wanneer deze bij lage temperaturen gebruikt worden.
Snelheidssensor
Bevestigingsschroef
van batterijvakdeksel
Zet bij het vernieuwen van de batterijen de fietswielen vast zodat
deze niet kunnen draaien. Verder mogen de wielen niet gedraaid
worden totdat er na het plaatsen van de batterijen tenminste vier
seconden zijn verstreken. Als de wielen binnen deze periode
worden gedraaid, zal de motoreenheid overschakelen naar de
slaaptoestand en kan de eenheid gedurende twee minuten niet
worden gebruikt.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten
batterijen door elkaar.
Opmerking:
WAARSCHUWING
LET OP
Aantrekkoppel:
0,5 – 1 Nm
{5 – 10 kgfcm}
Aantrekkoppel:
2 – 3 Nm
{20 – 30 kgfcm}
Aantrekkoppel:
1,5 – 2,5 Nm
{15 – 25 kgfcm}
Aantrekkoppel:
1 – 1,5 Nm
{10 – 15 kgfcm}
Bevestigingsschroef van afdekking
Bevestigingsschroef
van afdekking
Standen "D" en "Ds"
Zet de magneet in de stand "D" of "Ds" voor automatische
overschakeling van de versnellingen overeenkomstig de
snelheid van de fiets.
In de "D" functie vindt langzame automatische overschakeling
van de versnellingen plaats.
In de "Ds" functie vindt snelle automatische overschakeling
van de versnellingen plaats.
/