Shimano SB-8S20 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
SB-8S20
Type
Service Instructions
Wanneer de fiets onderste
boven staat
Bediening van de Revo-
schakelhendel
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
Poeliegat
De poelie
draaien
Uit de buitenkabel-
houder trekken
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
3
1
Verwijder de
eenheid van de
bevestigingsbout
van de
binnenkabel
2
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
C R
V
V
C R
C R
V
V
C R
CJ-8S
20
JAP
AN
LO
CK
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
CJ-8S20
J
APA
N
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
1
2
SI-6J30A
SB-8S20
BL-IM60
CJ-8S20
10.
2
1
1
2
3
5.
7.
3
3
1
1
2
2
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
3
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
CJ-8S20
JAPAN
LOCK
Revo-schakelhendel
Cassettekoppeling
Remhendel
Let er op bij de bediening van de hendel deze
slechts met één versnelling per keer over te
schakelen en verminder tijdens het
overschakelen de kracht die u op de pedalen
uitoefent. Als u de pedalen met kracht ronddraait
en daarbij de bediening van de schakelhendel
probeert te forceren, bestaat de kans dat uw
voeten van de pedalen glijden en dat de fiets
over te kop slaat, hetgeen ernstig letsel kan
veroorzaken.
Trappen wordt zwaarder
Indicator wordt verplaatst naar
8
Indicator wordt verplaatst naar
1
Trappen wordt lichter
Indicator
Revo-schakelhendel
Algemene veiligheidsinformatie
– Ter voorkoming van ernstig letsel:
– Ter voorkoming van ernstig letsel:
OPMERKING:
Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen
natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg
is van normaal gebruik.
Zorg ervoor dat u de montage-instructies ter
beschikking heeft en lees deze nauwkeurig
alvorens de onderdelen te monteren.
Loszittende, versleten of beschadigde
onderdelen kunnen de berijder ernstig letsel
toebrengen. Het wordt ten sterkste aanbevolen
uitsluitend originele Shimano
vervangingsonderdelen te gebruiken.
Het is van vitaal belang dat u de werking van
het remsysteem van uw fiets volledig begrijpt.
Indien het remsysteem niet op de juiste wijze
gebruikt wordt, kan dit tot gevolg hebben dat u
de macht over het stuur verliest of tot een
ongeluk leiden waarbij u ernstige
verwondingen kunt oplopen. Omdat de
bediening van elke fiets verschillend is, dient u
de juiste remtechnieken te leren (zoals de
kracht waarmee de remhendel ingedrukt dient
te worden alsmede de overige
bedieningseigenschappen van uw fiets).
Raadpleeg hiervoor het instructieboekje van
uw fiets en een professionele fietsenhandelaar
en oefen uw rij- en remtechniek.
Deze remhendels zijn uitgerust met een
mechanisme voor functie-overschakeling om
ze geschikt te maken voor gebruik met
Vrijdragende remmen en Roller Brakes of
V-Brakes met remkrachtmodulator.
Gebruik de remhendels met
functieschakelmechanisme in de hierboven
aangegeven combinaties.
Lees deze technische montage-instructies
nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats
voor toekomstige referentie.
Technische montage-instructies
Lees deze montage-instructies tesamen met
de montage-instructies voor de Inter-8 naaf
voor gebruik zorgvuldig door.
Draai de Revo-schakelhendel voor het
overschakelen van elk van de acht versnellingen.
Functiestand
Rem van toepassing
De V geeft de functiestand
voor het gebruik met
V-Brakes met
remkrachtmodulator aan.
V stand
C/R stand
De C geeft de functiestand
voor het gebruik met
vrijdragende remmen aan.
De R geeft de functiestand
voor het gebruik met
Roller Brakes aan.
Als de verkeerde functie wordt
gekozen, kan dit er toe leiden dat het
remvermogen overmatig of
onvoldoende wordt, hetgeen
ernstige ongelukken kan
veroorzaken.
Zorg er voor de functie te kiezen
overeenkomstig de instructies
aangegeven in onderstaande tabel.
Aantrekken
Aantrekken
Stuur
Halve greep
5 mm inbussleutel
Klembout
22,2 mm
22,2 mm
In geval van het gebruik van de
Shimano halve greep, moet het
rechte gedeelte van het stuur
moet een lengte hebben van
tenminste 166 mm; monteer de
Revo-schakelhendel op dit
rechte gedeelte.
Laat een ruimte over van 0,5 mm
tussen de Revo-schakelhendel en
de halve greep.
Monteren van de hendel
Monteer de hendel zoals aangegeven in de illustratie.
5 mm inbussleutel
Klembout
Greep
V-Brakes met
remkrachtmodulator
Vrijdragende
remmen
Roller Brakes
Opmerking:
Zie de stappen 7 tot 9 in "Monteren van de
versnellingskabel" in het geval de kabel
opnieuw wordt gebruikt.
Maak bij het verwijderen van het achterwiel
uit het frame de kabel van de
cassettekoppeling los.
1
Zet de Revo-schakelhendel in stand .
1.
Trek de buitenkabel uit de buitenkabelhouder
van de cassettekoppeling en verwijder
vervolgens de binnenkabel uit de gleuf in de
steun.
2.
Verwijder de eenheid van de
bevestigingsbout van de binnenkabel uit de
cassettekoppelingpoelie.
3.
Losmaken van de versnellingskabel
bij het verwijderen van het
achterwiel uit het frame
Cassettekoppeling
Eenheid van bevestigingsbout van binnenkabel
Cassettekoppelingpoelie
Uit de gleuf
verwijderen
Uit de buitenkabel-
houder trekken
Steun
Gleuf
Instellen op stand
1
Als het moeilijk is de buitenkabel uit de
buitenkabelhouder van de
cassettekoppeling te trekken, een 2 mm
inbussleutel of een #14 spaak in het gat in
de cassettekoppelingpoelie steken en
vervolgens de poelie draaien om de
binnenkabel los te maken. Verwijder
vervolgens eerst de eenheid van de
bevestigingsbout van de binnenkabel uit de
poelie en verwijder daarna de buitenkabel
uit de buitenkabelhouder.
Buitenkabelhouder
CJ-8S20
JAPAN
2
1
Gebruik een versnellingskabel met een enkele
binnenkabelnippel.
Kabel met een enkele binnenkabelnippel /
SIS-SP40 (4 mm diameter)
1.
Instellen op stand
1
Bevestigingsschroef van kapje
Bovenste kapje
Gat in kabelafstelbout
Draai de bevestigingsschroef van het kapje los en
verwijder vervolgens het bovenste kapje.
2.
Voer de binnenkabel door het gat in de
kabelafstelbout. Haak vervolgens de binnenkabel
vast in de groef in de poelie en trek de
binnenkabel zodanig aan dat de
binnenkabelnippel in het gat in de poelie past.
3.
Zijde Revo-schakelhendel
Groef in poelie
Gat in poelie
Bevestigingsschroef van kapje
Bovenste kapje
Breng het bovenste kapje op zijn plaats aan en
draai de bevestigingsschroef van het kapje vast.
4.
101 mm
Uitsparing in poelie
Leid de kabel rond naar de cassettekoppeling-
poelie en houd deze zodanig vast dat de
bevestigingsmoer van de binnenkabel naar buiten
gericht is (in de richting van de achtervork) en
schuif vervolgens het platte gedeelte van de
bevestigingsring van de binnenkabel in de
uitsparing in de poelie.
Platte gedeelte
van bevestigingsring
van binnenkabel
Bevestigingsmoer
van binnenkabel
Poelie
6.
Controleer of het uiteinde van de buitenkabel
stevig in de kabelafstelbout van de Revo-
schakelhendel gepast zit en maak vervolgens de
bevestigingsbout-eenheid van de binnenkabel
vast aan de binnenkabel.
Zijde cassettekoppeling
Bevestigingsbout-eenheid van binnenkabel
10 mm
Opmerking:
Deze binnenkabelbevestigingsbout
niet gebruiken samen met de
CJ-4S30 cassettekoppeling.
Bevestigingsmoer van
binnenkabel
Bevestigingsring van
binnenkabel
(Zwart)
Bevestigingsbout van
binnenkabel
Voer de binnenkabel door dit gat
Trek de binnenkabel aan en zet de
bevestigingsbout-eenheid van de
binnenkabel vast.
Poelie
Steun
Geleider
9.
Goed Niet goed
Zet de kabel vast aan het frame met behulp van
de klembanden van buitenkabel.
10 cm
10 cm
15 cm
Draai de
kabel 60
Haak
8.
Draai de kabel 60 linksom en bevestig deze aan
de haak.
Binnenkabel
Gleuf
Buitenkabelhouder
Door de gleuf
voeren.
Opmerking:
Controleer of de binnenkabel correct in de
poeliegeleider gemonteerd is.
Als het gemakkelijker is de buitenkabel eerst
in de buitenkabelhouder te steken, steek dan
eerst de buitenkabel in de
buitenkabelhouder en steek vervolgens een
2 mm inbussleutel of een #14 spaak in het
gat in de cassettekoppelingpoelie en draai
vervolgens de poelie zodanig dat de eenheid
van de bevestigingsbout van de binnenkabel
in de uitsparing in de poelie past.
Gat in poelie
In de buitenkabel-
houder steken
Eenheid van
bevestigingsbout
van binnenkabel
insteken
Geleider
Klembanden van buitenkabel
Steun
In de buitenkabel-
houder steken.
De poelie
draaien
Afstellen van de cassettekoppeling
Zet de Revo-schakelhendel in stand .
Controleer of de gele afstelstreepjes op de
cassettekoppelingsteun en de poelie op dat
moment met elkaar uitgelijnd zijn.
Snijd na het afstellen van de cassettekoppeling
het overtollige gedeelte van de binnenkabel af en
monteer daarna het kapje van de binnenkabel.
4
Kapje van binnenkabel
Kabelafstelbout
Cassettekoppeling-
poelie
Cassettekoppeling-
poelie
Gele afstelstreepjes
15 – 20 mm
Dient recht te zijn
Dient recht te zijn
Indien de gele afstelstreepjes niet met
elkaar zijn uitgelijnd, de kabelafstelbout van
de Revo-schakelhendel draaien om de
afstelstreepjes met elkaar uit te lijnen.
Verplaats daarna de Revo-schakelhendel
nogmaals van stand naar stand en
vervolgens terug naar stand en
controleer dan nogmaals of de gele
afstelstreepjes met elkaar uitgelijnd zijn.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
De gele afstelstreepjes op de
cassettekoppeling zijn op twee plaatsen
aangebracht. Gebruik de plaats die het
gemakkelijkste zichtbaar is.
2.
1.
Cassettekoppeling-
steun
Cassettekoppeling-
steun
Voer de binnenkabel door de SIS-SP40
buitenkabel langs het uiteinde met het plastic
kapje naar binnen.
Als de buitenkabel afgesneden moet worden,
deze afsnijden bij het uiteinde met het plastic
kapje met het kapje nog aan de kabel
bevestigd. Werk vervolgens het afgesneden
uiteinde perfect rond af en breng het plastic
kapje weer aan.
(Hendelzijde)
Verwijder het plastic kapje.
Werk het afgesneden
uiteinde perfect rond af.
Breng het plastic kapje aan.
Aluminium kapje
Plastic kapje
Plastic kapje
1
Zet de Revo-schakelhendel in stand .
4
4
1
Aantrekkoppel:
6 – 8 Nm {60 – 80 kgfcm}
Aantrekkoppel:
4 – 6 Nm {40 – 60 kgfcm}
Monteren van de versnellingskabel
2 mm inbussleutel of
een #14 spaak
Bevestig de binnenkabel aan de poelie zoals
aangegeven in de illustratie en voer de
binnenkabel door de gleuf in de
cassettekoppelingsteun en steek vervolgens het
uiteinde van de buitenkabel stevig in de
buitenkabelhouder.
WAARSCHUWING
LET OP
2 mm inbussleutel of
een #14 spaak
Wanneer de fiets rechtop staat
Instellen op
stand
4
/

Deze handleiding is ook geschikt voor