Yealink SIP-T48G Snelstartgids

Type
Snelstartgids
Ultra-elegante IP Toestel
SIP-T48G Gigabit
Quick Start Handleiding
Van toepassing op firmware versie 80 of later.
Nederlands
1
De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw
leverancier.
Assembling the Phone
Standaard
Krulsnoer
Hoorn
Yealink SIP-T48G
Ethernet kabel
MuurbeugelVoedingsadapter
Bluetooth USB Dongle BT40
Wireless Headset Adapter EHS36
De twee bovenste sleuven zijn voorzien van een rubbere
opvulling. Deze kunt u weghalen indien u gebruik gaat
maken van de muurbeugel.
Optioneel
Optioneel
Quick Start Handleiding
Packaging Contents
Inhoud verpakking
De IP Telefoon aansluiten
Let op: De headset, de draadloos headset adapter EHS36 en de BT40 moeten apart worden aangeschaft. De
EHS36 en de BT40 wordt gebruikt om het toestel aan te sturen met een draadloos headset.
2.Sluit de hoorn en de headset (optioneel) aan zoals hieronder staat afgebeeld:
1.Klik de standaard vast aan het telefoontoestel zoals hieronder staat afgebeeld:
Let op: Het toestel kan ook aan de muur worden bevestigd. Voor muurbevestiging, heeft u de Yealink muurbeugel
nodig. (optioneel)
Bureau gebruik
45
L
Let op: We adviseren u om accessoires te gebruiken welke zijn geleverd of zijn goedgekeurd door Yealink. Het
gebruiken van accessoires welke niet zijn geleverd of zijn goedgekeurd door Yealink, kunnen resulteren tot
mindere prestaties van Yealink apparatuur.
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
PC
Internet
2
A
B
Via
Voedingsadapter
Via PoE (Power over
Ethernet)
Voedingsadapter (optioneel)
(DC 5V)
Computer aansluiting
(Optioneel)
IEEE 802.3af
PoE Hub/Switch
Welcome
Initializing... Please wait
Opstarten
3.Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat afgebeeld:
Er zijn twee manieren om het IP toestel van voedingsspanning te voorzien. Uw systeembeheerder zal adviseren
welke u het beste kunt gebruiken.
Let op:
Wanneer u gebruik maakt van Power over Ethernet (PoE), is gebruik van de voedingsadapter niet nodig. Maak
alleen gebruik van een PoE switch die voldoet aan de IEEE 802.3af standaard.
Zodra het IP toestel is voorzien van de adapter en de
netwerkaansluiting zal het toestel opstarten. Nadat
het toestel is opgestart kunt u beginnen met het instellen van
het IP toestel via de web- interface of de gebruikersinterface.
Gebruik voor het IP toestel alleen de originele voedingsadapter (5V/2A) van Yealink. Het gebruiken van een
niet originele voedingsadapter kan resulteren tot schade aan het toestel.
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
PC
PC
Computer aansluiting
(Optioneel)
3
Bezig met registreren
Registratie status iconen op het touch screen:
Geregistreerd
Registratie mislukt
(Groen)
(Grijs) (Groen en knippert)
Uw telefoon instellen
Configuratie via de web interface
Ga naar de web interface:
1. Druk op de toets Ok. als het toestel in de ruststand is voor het opvragen van het IP adres.
2. Open de web browser op de computer, voer het IP adres in het adresbalk (b.v., "http://192.168.0.10"
of "192.168.0.10"), en druk op Enter.
3. Voer de gebruikersnaam (standaard: admin) en wachtwoord (standaard: admin) in het log-in scherm en druk op
Bevestigen.
Instellen via het toestel:
Netwerk instellingen:
Druk vanuit de ruststand op de toets ->Geavanceerd (Standaard wachtwoord: admin)->Netwerk->WAN Poort/VLAN/Web
Server/802.1x/ VPN .
Account instellingen:
Druk vanuit de ruststand op de toets ->Geavanceerd (Standaard wachtwoord: admin)->Account.
Let op: Raadpleeg uw systeembeheerder indien het registeren is mislukt of als er een specifieke configuratie in het
IP toestel nodig is.
Let op:
Account Instellingen: Klik op Account->Register->Account X (X=1,2,3...15,16)
Parameters:
Register Status:
Line Active:
Label:
Display Name:
Register Name:
User Name:
Password:
Server Host:
Wachtwoord voor registratie (Raadpleeg uw provider).
SIP Server voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Authenticatienaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Wordt als Caller-ID getoond bij een uitgaand gesprek.
Wordt weergegeven op het display van het toestel.
Wordt gebruikt om het account te activeren.
Laat de registratie status zien van het account.
Let op: zie voor een verklaring van de parameters “Uw telefoon instellen”.
Netwerk Instelling: Klik op Netwerk->Basis->IPv4 Config
De netwerkinstellingen kunnen via de volgende manieren worden ingesteld:
DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor het verkrijgen van de juiste
netwerk instellingen, b.v. IP adres, subnet mask, gateway adres en DNS adres.
Statisch IP Address: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, subnet mask,
gateway adres, primaire DNS-adres en secondaire DNS-adres handmatig te worden ingesteld.
Gebruikersnaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Het IP toestel ondersteunt IPv6, standaard is IPv6 uitgeschakeld.
Verkeerde netwerk instellingen kunnen resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de
prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
4
Oproep
Oproep aannemen
Oproep beëindigen
Via de hoorn:
Via de handenvrij spreken toets:
Via de headset:
Via de hoorn:
Via de handenvrij spreken toets:
Via de headset:
Via de hoorn:
1. Laat hoorn op de haak liggen en druk op .
1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen.
1. Als de headset is aangesloten, druk op om de headset te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen.
2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen.
Neem de hoorn van het toestel.
Druk op de toets .
Plaats de hoorn terug het op toestel of druk op de toets Annul.
Druk op de toets .
Gebruik van het Touch Screen
Om naar het menu te gaan druk
Om te scrollen gebruik or op het touch screen.
Invoeren en bewerken van contactgegevens:
Druk op het veld welke u willt bewerken.
Met de IME toets kunt u wisselen tussen de input mogelijkheden.
Voer de gegevens in door middel van het nummeriek toetsenbord.
Druk op de toets Ok. om het de wijzigingen door te voeren.
Een waarde selecteren:
Om een soft key te selecteren, druk op een soft key.
Om een Item te selecteren, druk op een Item
Om naar het beginscherm te gaan druk
Om een stap terug te gaan druk
Gebruik van het toestel
Basis gebruik
1.
2.
3.
4.
Druk op een waarde welke u wilt bewerken, het veld zal oplichten. Een pulldown menu verschijnt, druk op om de
gewenste optie te kiezen.
Let op: Tijdens het gesprek is er de mogelijkheid om te wisselen tussen de hoorn, handenvrij en de headset door op
de knop Headset , de knop Luidspreker te drukken of door de hoorn op te nemen. Bij headset mode is een
aangesloten headset noodzakelijk.
Let op: U kunt een inkomende oproep afwijzen door op de toets Weigeren te drukken.
.
.
.
.
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
5
Conferentie gesprek
Doorschakelen
Inkomende oproep doorschakelen:
Direct----Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
Bij bezet----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de aansluiting bezet is.
Vertraagd----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde vertragingstijd is verstreken.
1. Druk vanuit de ruststand op de toets , selecteer Opties->Doorschakelen.
2. Selecteer de gewenste doorschakeling:
4. Druk op de toets opslaan om de instellingen te bewaren.
1. Druk op de toetst Conf. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
Direct doorverbinden
Aangekondigd doorverbinden
Onaangekondigd doorverbinden
Doorverbinden
U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:
1. Druk op de toets of de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
1. Druk op de toets of de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
1. Druk op de toets of de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets of de toets Doorv. nadat u het gesprek heeft aangekondigt bij het gekozen nummer.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets of de toets Doorv. zodra u de overgangstoon hoort, plaats de hoorn terug op het toestel.
3. Druk op de toets of de toets Doorv.
2. Geeft het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
Mute -in en uitschakelen
Wachtstand
Een gesprek in de wachtstand zetten:
Een gesprek uit de wachtstand halen:
Druk op de toets om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.
Druk op de toets om de microfoon opnieuw in te schakelen.
Indien een gesprek in de wacht staat, druk of druk op Wacht.
Druk of toets de toets Wacht tijdens het gesprek.
Druk vanuit de ruststand twee keer op toets om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
Via de handenvrij spreken toets:
Via de headset:
Druk op de toets of druk op de toets Annul.
Druk op de toets Annul.
Opnieuw kiezen
Druk op de toets om het logboek te openen, kies het gewenste nummer.
3. Geef het bestemmingsnummer in. Wanneer u kiest voor Vertraagd, geef dan ook de vertragingstijd in.
Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, selecteer het gewenste gesprek en druk op of druk op de
toets Wacht.
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
6
Voicemail
Telefoonboek
Volume aanpassen
Een contact toevoegen:
Wijzigen van een contact:
Logboek
Een contact verwijderen:
Om de Voicemail berichten af te luisteren:
Druk op Kiezen om het nummer te bellen.
Druk op Toevoegen om het nummer aan het locale telefoonboek toe te voegen.
Druk op als het toestel in de ruststand staat om het beltoon volume aan te passen.
Druk op Wissen om het nummer uit de lijst te verwijderen.
1. Druk en druk vervolgens op de toets Verbinden, of .
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.
1. Als het toestel in ruststand staat druk , kies de gewenste oproeplijst aan de linkerzijde.
3. Druk nadat u het gewenste nummer heeft gevonden, de volgens opties zijn mogelijk:
1. Druk op als het toestel in de ruststand staat en selecteer de gewenste groep aan de linkerzijde.
2. Druk op Toevoegen om een contact toe te voegen.
1. Druk op als het toestel in de ruststand staat en selecteer de gewenste groep aan de linkerzijde.
1. Druk op als het toestel in ruststand staat en selecteer de gewenste groep.
3. Druk Ok om het wissen te bevestigen.
4. Druk op om de wijzigingen te bevestigen.
4. Druk op om de contactpersoon toe te voegen.
3. Geef een unieke naam op in het veld Naam en de telefoonnummers in de juiste velden.
2. Druk van de contactpersoon welke aangepast moet worden.
2. Druk op van de contactpersoon, druk vervolgens op wissen.
Druk op Blokkadelijst om het nummer aan de blokkadelijst toe te voegen.
3. Voer de wijzigingen door.
4. Verbreek de verbinding om het conferentiegesprek te beëindigen.
2. Geef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren, druk op Kiezen.
3. Wanneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets Conf. om de conferentie te starten. Alle partijen zijn
nu verbonden in het conferentiegesprek.
Druk op Wijzigen om het nummer te wijzigen voordat u het nummer belt.
2. Druk of , of gebruik of om door de gekozen oproeplijst te scrollen.
Aanpassen van het toestel
Het voicemail indicator lampje toont in de standby stand dat er één of meerdere berichten zijn ingesproken. De power
indicator LED knippert langzaam rood.
Let op: U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets Splitsen.
Let op: U kunt eenvoudig een contact vanuit het logboek toevoegen aan het telefoonboek. Meer informatie, kijk bij Logboek.
Druk op tijdens het gesprek om het volume harder of zachter te zetten van de handset/handenvrij/headset.
opslaan
opslaan
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
Declaration of Conformity
mark is permitted only after all applicable requirements are met in accordance with the European Union Rules,
including the manufacturer’s issuance of a “Declaration of Conformity.” Additional guidelines can be found at:
R&TTE Directive website: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/guide7.htm, This attestation is specific to the
standard(s) stated above and compliance with additional standards and/or directives may be required. This certification is
only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above.
Declare that the product:
(A)
Type: IP Phone Model: T48G
Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive:
Directive: 2014/35/EU, 2014/30/EU; (B)
Conformity The product complies with the following standards:
German:
Das oben beschriebene Objekt (A) entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgefühten EU
Vorgaben (B) und den Harmonisierten Normen (C)
French:
L’object de la déclaration décrite ci-dessus (A) est conforme aux conditions stipulées dans les
législations de l’Union européenne énoncées ci-après (B) et aux normes harmonisées (C)
Nederlands:
Het product van de verklaring zoals hierboven beschreven (A) is conform de vereisten van
onderstaande EU-wetgeving (B) en geharmoniseerde normen (C)
Date of Issue: 2016-04-20
We: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Address: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
(C)
Safety:
-EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 55022:2010
- EN 55024:2010
- EN61000-3-2: 2014
- EN61000-3-3: 2013
EMC:
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: 4th-5th Floor, South Building, No.63
Wanghai Road, 2nd Software Park,
Xiamen, China(361008)
Copyright
©2016Yealink Inc.All right reserved.
Over Yealink
Meer over Yealink
Yealink is opgericht in 2001, wereldwijd de nr 2 SIP telefoon provider en een toonaangevende provider van VoIP telefoons en
IP communicatie oplossingen. Yealink heeft zich voor meer dan een decennium gefocust op VoIP producten gekenmerkt door
betrouwbare kwaliteit, eenvoudige implementatie en betaalbare prijzen. Vandaag vertrouwen klanten uit meer dan 140 landen
op Yealink als de ruggengraat van een wereldwijde samenwerking om de waarde van netwerkcommunicaties uit te dragen.
Sinds 2001 is Yealink bezig met de ontwikkeling van state-of-the art, high tech VoIP communicatie apparatuur, zoals IP video
telefoons, IP telefoons en USB telefoons. Met een wereldwijde markt in meer dan 140 landen heeft het bedrijf een eerste klas
internationaal servicenetwerk opgericht.
Onze prioriteiten zijn kwaliteit, functionaliteit, gebruikersgemak, klantondersteuning, en competitieve prijzen. Om ook in de
toekomst met nieuwe oplossingen te komen in een snel ontwikkelende sector, is Yealink’s grote, getalenteerde en zeer ervaren
VoIP R&D team totaal gecommitteerd te streven naar uitmuntendheid.
Tot op heden hebben we meer dan 80 interoperabiliteit testen gedaan en zijn we gecertificeerd voor de leidende VoIP
systemenen platforms. Yealink werkt nauw samen met bedrijven als T-Mobile, Telefonica, KPN, Proximus, Voiceworks, RoutIT
en anderetoonaangevende spelers binnen de telecommunicatie.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9

Yealink SIP-T48G Snelstartgids

Type
Snelstartgids