Xavax Picta Handleiding

Merk
Xavax
Categorie
weegschalen
Model
Picta
Type
Handleiding
21
Waarschuwing – batterij
Let op de correcte polariteit (opschrifr + en -)
van de batterij en plaats
deze dienovereenkomstig in het batterijvakje.
Indien de batterij verkeerd wordt geplaatst
kan deze gaan lekken of zelfs exploderen.
De batterij niet kortsluiten.
De batterij niet opladen.
De batterij niet in vuur werpen.
Batterijen buiten het bereik van kinderen opbergen
Laat kinderen nooit zonder toezicht een
batterij vervangen.
Indien u het product gedurende langere tijd
niet gebruikt, neem dan de batterij uit het product
4. Bedieningselementen en weergaven
Toets op de achterzijde: selectie van de
gewichtseenheden: kilogram (kg), pond (lb) en
stone (st)
Tijd
5. Inbedrijfstellen
5.1 Batterij plaatsen:
Gebruik een knoopcel van het type PCS CR2032
Om een batterij te plaatsen of te vervangen
opent u het batterijvak aan de achterzijde.
Plaats vervolgens een batterij van het type
CR2032 en let daarbij op de juiste polariteit
(pluspool omhoog). Sluit het batterijvak weer
naar behoren.
Aanwijzing
De weegschaal moet voor het eerste gebruik
of na het veranderen van de opstelplaats
opnieuw worden gestart. Als er niet opnieuw
wordt gestart kunnen er meetafwijkingen
optreden.
6. Gebruik
Plaats de weegschaal op een schone en vlakke vloer.
Controleer of de weegschaal stabiel staat.
Wegen:
Door op de weegschaal te gaan staan schakelt
deze automatisch in. Uw lichaamsgewicht wordt
tijdens het wegen knipperend op de display
weergegeven.
Wacht totdat de display stopt met knipperen.
Zodra de weergave stabiel blijft wordt
het gewicht nog gedurende 15 seconden
weergegeven.
Daarna schakelt de weegschaal automatisch uit.
Foutmeldingen
De foutmelding “Err” wordt weergegeven indien
de weegschaal overbelast is.
De melding „LO“ geeft aan dat de batterij zwak
is. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
Aanwijzing
Teneinde de meetnauwkeurigheid te
waarborgen adviseren wij u zich dagelijks op
dezelfde tijd te wegen (bijv. in de ochtend
direct na het opstaan)
Aanwijzing
Als u denkt dat het weergegeven gewicht niet
klopt, controleer dan of het contact tussen
de batterij en de contacten goed is. Vervang,
indien u de weegschaal lang niet heeft
gebruikt, de batterij en probeer het nogmaals
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 21 21.10.13 10:43

Documenttranscriptie

Waarschuwing – batterij •• Let op de correcte polariteit (opschrifr + en -) van de batterij en plaats •• deze dienovereenkomstig in het batterijvakje. Indien de batterij verkeerd wordt geplaatst kan deze gaan lekken of zelfs exploderen. •• De batterij niet kortsluiten. •• De batterij niet opladen. •• De batterij niet in vuur werpen. •• Batterijen buiten het bereik van kinderen opbergen •• Laat kinderen nooit zonder toezicht een batterij vervangen. •• Indien u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, neem dan de batterij uit het product 4. Bedieningselementen en weergaven •• Toets op de achterzijde: selectie van de gewichtseenheden: kilogram (kg), pond (lb) en stone (st) •• Tijd 5. Inbedrijfstellen Aanwijzing •• De weegschaal moet voor het eerste gebruik of na het veranderen van de opstelplaats opnieuw worden gestart. Als er niet opnieuw wordt gestart kunnen er meetafwijkingen optreden. 6. Gebruik •• Plaats de weegschaal op een schone en vlakke vloer. •• Controleer of de weegschaal stabiel staat. Wegen: •• Door op de weegschaal te gaan staan schakelt deze automatisch in. Uw lichaamsgewicht wordt tijdens het wegen knipperend op de display weergegeven. •• Wacht totdat de display stopt met knipperen. Zodra de weergave stabiel blijft wordt het gewicht nog gedurende 15 seconden weergegeven. •• Daarna schakelt de weegschaal automatisch uit. Foutmeldingen •• De foutmelding “Err” wordt weergegeven indien de weegschaal overbelast is. •• De melding „LO“ geeft aan dat de batterij zwak is. Vervang de batterij zo snel mogelijk. 5.1 Batterij plaatsen: •• Gebruik een knoopcel van het type PCS CR2032 •• Om een batterij te plaatsen of te vervangen opent u het batterijvak aan de achterzijde. Plaats vervolgens een batterij van het type CR2032 en let daarbij op de juiste polariteit (pluspool omhoog). Sluit het batterijvak weer naar behoren. Aanwijzing •• Teneinde de meetnauwkeurigheid te waarborgen adviseren wij u zich dagelijks op dezelfde tijd te wegen (bijv. in de ochtend direct na het opstaan) Aanwijzing •• Als u denkt dat het weergegeven gewicht niet klopt, controleer dan of het contact tussen de batterij en de contacten goed is. Vervang, indien u de weegschaal lang niet heeft gebruikt, de batterij en probeer het nogmaals 095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 21 21 21.10.13 10:4
/