Atag WO6211AC (Zonder motor) de handleiding

Categorie
Afzuigkappen
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

WO6111BM
WO6155BM
WO6211AC
WO6255AC
Gebruiksaanwijzing
afzuigkap
Notice d’utilisation
hotte cheminée
Anleitung
Dunstabzugshaube
Instructions for use
cooker hood
NL Gebruiksaanwijzing NL 3 - NL 16
FR Mode d’emploi FR 3 - FR 16
DE Bedienungsanleitung DE 3 - DE 16
EN Instructions for use EN 3 - EN 16
Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés - Benutzte Piktogramme
Pictograms used
Belangrijk om te weten - Important à savoir - Wissenswertes - Important information
Tip - Conseil - Tipp
NL 3
INHOUD
Uw afzuigkap
Inleiding 4
Beschrijving 4
Afvoersystemen 5
Gebruik
Bediening 6
Onderhoud
Reinigen 7
Vetfilters 8
Koolstoffilter 9
Verlichting 10
Storingen
Wat moet ik doen als... 11
Storingstabel 11
Installatie
Algemeen 12
Elektrische aansluiting 12
Inbouwmaten 13
Montage 14
Technische gegevens
Algemeen 15
Bijlage
Verpakking en toestel afvoeren 16
NL 4
Inleiding
Als u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent u snel op de hoogte van
alle mogelijk heden die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor uw
veiligheid en over het onderhoud van het toestel.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift.
Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijn
voordeel mee doen.
Beschrijving
WO61..BM
1
2
3
WO62..AC
1
2 4
1. Aan/Uit verlichting
2. Uit-schakelaar
3. Ventilatorschakelaars
4. Elektrische klep schakelaar
UW AFZUIGKAP
NL 5
Afvoersystemen
De afzuigkap kan, afhankelijk van het model, op meerdere
manieren worden aangesloten:
1. Als afzuigkap op een afvoerkanaal.
De aangezogen en gefilterde kookdampen
worden naar buiten afgevoerd. Dit is de
beste manier!
2. Als recirculatie afzuigkap. De vetdeeltjes
en de geur uit de aangezogen
kookdampen worden gefilterd.
De aangezogen lucht wordt niet afgevoerd
maar teruggeblazen in de keuken. U moet
dan wel een koolstoffilter plaatsen.
3. Als motorloze afzuigkap. Dit model
afzuigkap is alleen geschikt voor montage
in combinatie met een mechanisch ventilatiesysteem.
Let op! Het koolstoffilter moet apart besteld worden.
Lees voor gebruik eerst de separate
veiligheidsinstructies.
UW AFZUIGKAP
NL 6
Bediening
A B C
Ventilator inschakelen
1. Druk op ventilatortoets(en) ‘C’.
De afzuigkap schakelt in op de gekozen stand 1, 2 of 3.
Bij modellen geschikt voor een centraal afzuigsysteem wordt de
elektrische klep geopend.
2. Druk op de uitschakeltoets ‘B’.
De afzuigkap schakelt uit.
Bij modellen geschikt voor een centraal afzuigsysteem wordt de
elektrische klep gesloten.
Verlichting in- en uitschakelen
1. Druk op de verlichtingstoets ‘A’.
De verlichting gaat branden.
2. Druk nogmaals op de verlichtingstoets ‘A’.
De verlichting gaat uit.
GEBRUIK
NL 7
Reinigen
Let op! Maak, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap spanningsloos
door de stekker te verwijderen uit het stopcontact of door de
hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet
regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste
met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden).
Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.
Gebruik geen alcohol!
Attentie! Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van
het apparaat en het reinigen of vervangen van de filters niet opvolgt,
kan dit tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade
ten gevolge van brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud
of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
Afzuigkap
Maak de afzuigkap schoon met een sopje en een zachte doek.
Daarna met schoon water nabehandelen. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda. Het lakwerk van de
afzuigkap blijft mooi als u zo nu en dan de lak met was inwrijft.
Roestvrijstalen schouwkappen
Behandel roestvrijstalen schouwkappen niet met schuursponsjes of
andere schuurmiddelen. Behandel na met een niet schurend, niet
polijstend middel en poets met de structuur van het roestvrijstaal mee.
Metalen vetfilters
Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de
filter reinigingsindicatie – indien aanwezig op het model – dit aangeeft)
met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine
op lage temperaturen en met een kort programma. Plaats de vetfilters
met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water
eruit kan lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen
in de vaatwasser dof. Dit is normaal en beïnvloedt de werking niet.
ONDERHOUD
NL 8
Vetfilters
Reinig de vetfilters minimaal 1x per maand. Bij reiniging kunnen
de aluminium delen van de filters dof worden door de gebruikte
schoonmaakmiddelen, met name bij plaatsing in de vaatwasser. Dit is
normaal en valt niet onder de garantie.
Vetfilter verwijderen
1. Schakel de klep en de verlichting uit.
2. Ontgrendel het rooster (A) en klap het naar beneden.
3. Duw de draadbeugels naar de zijkant weg.
4. Verwijder het vetfilter uit het rooster.
Filtercassette verwijderen
1. Schakel de klep en de verlichting uit.
2. Druk het filter bij de uitsparing naar achteren en kantel de voorzijde
omlaag.
3. Verwijder het filter uit de kap.
Reinigen
U kunt de filters in de vaatwasmachine reinigen. Laat de filters goed
uitlekken voordat u ze terugplaatst.
De filters kunnen ook met de hand worden gereinigd. Maak de
filters schoon in een sopje met afwasmiddel en spoel ze af. Laat
de filters goed uitlekken. De onderzijde van de afzuigkap kan
schoongemaakt worden met een mild reinigingsmiddel en een
vochtige doek. Nadrogen met keukenpapier of een droge doek.
Terugplaatsen vetfilter
1. Leg het filter in het rooster.
2. Bevestig de draadbeugels.
3. Plaats het rooster terug in de afzuigkap. Duw eerst de achterzijde in
de kap; daarna de voorzijde. Het filter klikt nu vast.
4. Vergrendel het filter door de sluitnokjes uit te schuiven.
Filtercassette terugplaatsen
Het filter moet met het sluitmechanisme naar voren geplaatst worden.
Open het sluitmechanisme. De nokjes aan de voorzijde van het filter
vallen hierdoor naar binnen. Houd bij het plaatsen van de filters het
sluitmechanisme in deze positie.
ONDERHOUD
A
1 2
3
1
2
A
NL 9
1. Druk de nokjes aan de achterzijde van het filter in de daarvoor
bestemde openingen aan de achterzijde van de afzuigkap.
2. Kantel het filter naar boven.
3. Laat het sluitmechanisme los. De nokjes aan de voorzijde van
het filter komen naar buiten en vallen in de daarvoor bestemde
openingen aan de voorzijde van de afzuigkap.
Het filter bevindt zich nu weer op zijn plaats.
Koolstoffilter
Wanneer u de het toestel als recirculatiekap gaat gebruiken, moet u
eerst het koolstoffilter plaatsen. Het koolstoffilter moet bij normaal
gebruik drie keer per jaar vervangen worden. Bij intensief gebruik is het
noodzakelijk het koolstoffilter vaker te vervangen.
Plaatsen / vervangen
1. Verwijder de vetfilters.
2. Controleer of de schakelaar in de afzuigkap in de recirculatiestand
staat.
3. Plaats het koolstoffilter op het ronde rooster, zodanig dat de
openingen (S) in het filter over de aanhaakpunten (R) vallen.
4. Druk en draai het filter met de klok mee totdat het op zijn plaats
vast zit (bajonetsluiting).
5. Bevestig de vetfilters weer.
ONDERHOUD
1 2
3
1
2
recirculatie
afvoer naar buiten
NL 10
Belangrijk:
De verzadiging van het filter is afhankelijk van de intensiteit van
het gebruik, de manier van koken en de regelmaat waarmee de
vetfilters worden schoongemaakt.
Het koolstoffilter moet minimaal iedere vier maanden worden
vervangen.
Koolstoffilters zijn niet uitwasbaar voor hergebruik.
Verzadigd koolstof is niet milieuvriendelijk, vervang het filter tijdig.
Verlichting
Lampen vervangen
De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor
verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de
verlichting van een huishoudelijke ruimte.
Let op!
Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te
verwijderen voordat het lampje vervangen wordt.
1. Ontgrendel het rooster en klap het naar beneden.
2. De lampen zijn nu bereikbaar.
3. Schroef het lampje uit de fitting en vervang deze door een lamp
met hetzelfde wattage en uitvoering.
Lamp
Vermogen
(W)
Fitting
Voltage
(V)
Afmeting
(mm)
ILCOS Code
3 E14 220-240 102 x 35 DRBB/C-3-220-
240-E14-35/102
ONDERHOUD
NL 11
STORINGEN
Wat moet ik doen als...
Wanneer het toestel niet goed werkt, betekent dit niet altijd dat het
defect is. Probeer het euvel eerst zelf te verhelpen. Bel de servicedienst
wanneer onderstaande adviezen niet helpen.
Let op!
Maak het toestel spanningsloos voordat met reparatie wordt gestart.
Bij voorkeur door de stekker uit het stopcontact te halen.
Storingstabel
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Verlichting brandt niet. LED lamp defect. Vervang de lamp. Zie
hoofdstuk ‘Verlichting’.
Afzuigkap maakt lawaai. Afvoer te lang of te veel
bochten in het kanaal.
Verander het afvoerkanaal
(zie hoofdstuk installatie).
Bel de servicedienst.
Klep defect. Bel de servicedienst.
Geen afzuiging. Klep of bediening defect. Bel de servicedienst.
Aansluitsnoer defect. Bel de servicedienst.
NL 12
INSTALLATIE
Algemeen
Als de afzuigkap wordt aangesloten op een bestaand afvoerkanaal,
mogen geen andere apparaten op dat kanaal aangesloten zijn (zoals
een geiser of kachel).
Wij adviseren een zo ruim mogelijk afvoerkanaal te plaatsen.
Een kleinere diameter heeft een lagere afzuigcapaciteit en een
hoger geluidsniveau tot gevolg.
Een bocht geeft weerstand. Zorg ervoor dat het kanaal vloeiend
verloopt en zo min mogelijk bochten heeft. Trek de flexibele pijp
zover mogelijk uit. Controleer voordat u met boren begint of er geen
installatieleidingen aanwezig zijn.
De afvoer heeft een diameter van 125 mm. Het beste is de
afvoerpijp ook met deze diameter uit te voeren.
Let op!
Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht, wanneer een afzuigkap
en een warmtebron (bijvoorbeeld een gasfornuis) die lucht uit dezelfde
ruimte gebruiken, tegelijk zijn ingeschakeld. De maximaal toegestane
onderdruk bedraagt 4 Pa.
Elektrische aansluiting
Na montage van de afzuigkap moet de stekker bereikbaar blijven, of
moet de afzuigkap door middel van een dubbelpolige schakelaar met
contactopeningen van 3 mm spanningsloos te maken zijn.
Let op!
Let er bij het aansluiten van de elektrische verbindingen op dat het
voltage en de frequentie overeenkomen met de op het gegevensplaatje
aangegeven waarden.
Wanneer het aansluitsnoer beschadigd is moet het vervangen
worden door de service-afdeling van de fabrikant, of gelijkwaardig
gekwalificeerde personen, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
NL 13
INSTALLATIE
Inbouwmaten
WO62..AC
125
600
132
500
61
35
WO61..BM
125
599
132.5
510
410
97.7
Benodigde vrije ruimte
De afstand tussen de onderzijde van de afzuigkap en de kookplaat
moet minimaal 550 mm bedragen. Bij gaskookplaten moet deze afstand
minimaal 650 mm bedragen.
NL 14
INSTALLATIE
Montage
Tegen de muur
1. Verwijder de filters uit de afzuigkap.
2. Houd de kap tegen de muur.
3. Teken – door de kap heen – de bevestigingsgaten (A) en het gat
om de kap te borgen (B) af.
4. Boor de gaten.
5. Duw de bijgeleverde pluggen in de gaten.
6. Draai de schroeven in de 2 bevestigingsgaten (A).
Let op: draai de schroeven zover in dat ze nog 1 cm uit de muur
steken.
7. Hang de kap op aan de 2 bevestigingsschroeven.
8. Draai de bevestigingsschroeven vast.
9. Draai de borgschroef vast.
10. Sluit de afvoerpijp aan op de afvoermond.
Onder een keukenkastje
1. Teken – door de kap heen – de 4 bevestigingsgaten (A), het gat
voor het aansluitsnoer (C) en het gat voor de afvoer (D) aan de
onderkant van het keukenkastje af.
2. Boor de gaten.
3. Trek het aansluitsnoer door het bijbehorende gat naar boven en
duw de afvoermond door de opening.
4. Hang de kap, door de bodem van het keukenkastje heen, aan de 4
bevestigingsschroeven. Draai de schroeven vast.
5. Sluit de afvoerpijp aan op de afvoermond.
A
A
B
C
A
A
A
A
D
NL 15
TECHNISCHE GEGEVENS
Algemeen
Dit toestel voldoet aan de geldende CE-richtlijnen.
Type WO62..AC WO61..BM
Aansluitspanning 230 V AC - 50 Hz 230 V AC - 50 Hz
Aansluitwaarde zie gegevensplaatje zie gegevensplaatje
Afmetingen (bxhxd) 600 x 132 x 510 mm 600 x 132 x 510 mm
NL 16
BIJLAGE
Afvoeren
Verpakking en toestel afvoeren
Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame
materialen. Dit toestel moet aan het eind van zijn levenscyclus op
verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u
hieromtrent informatie verschaffen.
De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:
karton;
polyethyleenfolie (PE);
CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim).
Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de
overheidsbepalingen afvoeren.
Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische
huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool
van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het
apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil
mag worden gevoegd. Het toestel moet naar een speciaal centrum voor
gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar
een verkooppunt dat deze service verschaft.
Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een
ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen
waaruit het apparaat bestaat, terug gewonnen kunnen worden om een
aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde
Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen en de eisen die zijn
vermeld in de normen waar naar wordt verwezen.
FR 3
CONTENU
Votre hotte cheminée
Introduction 4
Description 4
Système d’évacuation 5
Utilisation
Commande 6
Entretien
Nettoyage 7
Filtres 8
Filtres à charbon 9
L’éclairage 10
Problèmes
Que dois-je faire si… 11
Tableau des pannes 11
Installation
Généralités 12
Branchement électrique 12
Dimensions d’encastrement 13
Montage 14
Données techniques
Généralités 15
Annexe
Mise au rebut de l’appareil et de l’emballage 16
FR 4
Introduction
Ce mode d’emploi offre une vue d’ensemble rapide de toutes les
fonctions de l’appareil. Il contient des informations relatives aux
consignes de sécurité et à l’entretien de l’appareil.
Conservez ce mode d’emploi et le guide d’installation.
Ils peuvent être utiles aux futurs utilisateurs de l’appareil.
Description
WO61..BM
1
2
3
WO62..AC
1
2 4
1. Marche/arrêt de l’éclairage
2. Commutateur d’arrêt
3. Marche de ventilateur
4. Marche de volet
HOTTE DE CUISINE
FR 5
Système d’évacuation
En fonction du modèle, la hotte aspirante
peut être raccordée de différentes
manières :
1. Version canal d’évacuation. Les vapeurs
de cuisson aspirées et filtrées sont
évacuées vers l’extérieur via la partie de la
hotte. C’est la meilleure manière !
2. Version recyclage. Les particules de
graisse et les odeurs contenues dans
les vapeurs de cuisson sont filtrées. L’air
aspiré n’est pas évacué, mais renvoyé
dans la cuisine. Il convient de placer un
filtre à charbon actif dans la hotte.
3. Version sans moteur. Ce modèle de hotte
aspirante est uniquement adapté aux
systèmes de ventilation mécaniques.
Attention ! Le filtre à charbon actif doit être commandé séparément.
Veuillez lire les consignes de sécurité fournies
séparément avant la première utilisation de
l’appareil !
HOTTE DE CUISINE
FR 6
UTILISATION
Commande
Mise en marche du ventilateur
1. Appuyez sur la touche(s) de ventilation ‘C’.
La hotte aspirante démarre sur la position 1, 2 ou 3.
Pour les modèles adaptés pour un système d’aspiration centralisé,
le clapet électrique est ouvert.
2. Appuyez sur le commutateur d’arrêt ‘B’.
La hotte aspirante s’arrête.
Pour les modèles adaptés pour un système d’aspiration centralisé,
le clapet électrique est closet.
Marche et arrêt de l’éclairage
1. Appuyez sur la touche d’éclairage ‘A’.
L’éclairage s’allume.
2. Appuyez encore sur la touche d’éclairage ‘A’.
L’éclairage s’éteint.
A B C
FR 7
Nettoyage
Attention ! Avant tout entretien, déconnectez l’alimentation électrique
de la hotte, soit en débranchant la fiche d’alimentation, soit en coupant le
courant au niveau de l’interrupteur principal du logement.
La hotte doit être régulièrement nettoyée à l’intérieur et à l’extérieur (au
moins à la même fréquence que pour l’entretien des filtres à graisse).
Ne pas utiliser de produit contenant des abrasifs. Ne pas utiliser
d’alcool!
Attention ! Il y a risque d’incendie si vous ne respectez pas les
instructions concernant le nettoyage de l’appareil et le remplacement
ou le nettoyage du filtre.
La responsabilité du constructeur ne peut en aucun cas être engagée
dans le cas d’un endommagement du moteur ou d’incendie liés à
un entretien négligé ou au non respect des consignes de sécurité
précédemment mentionnées.
Hotte
Vous pouvez nettoyer la hotte à l’eau savonneuse et une serviette
douce, puis rincer à l’eau claire. Ne pas utiliser de produits d’entretien
abrasifs. Frotter la peinture laquée de votre hotte avec de la cire pour
qu’elle conserve sa beauté.
Hottes à cheminée en acier inoxydable
Ne pas nettoyer la cheminée avec une éponge à récurer ou avec des
produits abrasifs. Frotter la cheminée en acier inoxydable avec un
nettoyant pour acier inoxydable.
Filtres métalliques
Le filtre doit être nettoyé une fois par mois (ou lorsque le système
d’indication de saturation des filtres – si prévu sur le modèle possédé
– indique cette nécessité) avec des détergents non agressifs, à la main
ou dans le lave-vaisselle à faibles températures et cycle rapide. Placez
les filtres en mettant les ouvertures vers le bas dans le lave-vaisselle
pour permettre à l’eau de s’écouler. Les produits d’entretien donnent
aux filtres en aluminium une couleur terne. Cela est tout à fait normal.
ENTRETIEN
FR 8
Filtres
Nettoyez les filtres anti graisse au moins 1x par mois. En raison
des produits d’entretien utilisés lors de l’entretien, les éléments en
aluminium des filtres peuvent perdre leur éclat, surtout si vous les
placez dans le lave-vaisselle. C’est normal. La garantie ne couvre pas
ce cas.
Comment éliminer le filtre à graisse
1. Éteignez le volet et l’éclairage.
2. Déverrouillez la grille (A) avant de la rabattre.
3. Repoussez les archets vers le côté.
4. 4Enlevez le filtre à graisse de la grille.
Comment éliminer la cassette-filtre
1. Éteignez le volet et l’éclairage.
2. Aux trous, poussez le filtre vers l’arrière et inclinez la façade vers le
bas.
3. Enlevez le filtre de la hotte.
Nettoyage
Vous pouvez nettoyer les filtres dans le lave-vaisselle. Attendez que
les filtres soient bien égouttés avant de les remettre en place.
Il est aussi possible de laver les filtres à la main. Nettoyez les filtres
avec de l’eau et un produit pour la vaisselle et rincez-les. Attendez
que les filtres soient bien égouttés. La partie inférieure de la hotte
peut être nettoyée avec un produit d’entretien et un chiffon doux.
Essuyez avec un essuie-tout ou un torchon sec.
Remise en place du filtre à graisse
1. Placez le filtre dans la grille.
2. Fixez les archets.
3. Replacez la grille dans la hotte. Poussez d’abord la partie dorsale
dans la hotte avant la partie latérale. Le filtre se fixe par déclic.
4. Verrouillez le filtre en glissant les taquets de verrouillage.
Remise en place de la cassette à filtre
Le filtre avec le mécanisme de fermeture doit être orienté vers l’avant.
Ouvrez le mécanisme de fermeture. Les cames situées sur le devant du
filtre tombent ainsi vers l’intérieur. En plaçant les filtres, maintenez le
mécanisme de fermeture dans cette position.
ENTRETIEN
A
1 2
3
1
2
A
FR 9
1. Poussez les cames à l’arrière du filtre dans les ouvertures prévues à
cet effet situées à l’arrière de la hotte.
2. Inclinez le filtre vers le haut.
3. Lâchez le mécanisme de fermeture. Les cames situées sur le
devant du filtre sortent vers l’extérieur et tombent ainsi dans les
ouvertures prévues à cet effet situées sur le devant de la hotte.
Le filtre est ainsi remis en place.
Filtres à charbon
Si vous devez utiliser l’appareil en tant que hotte à recirculation,
placez d’abord le filtre à charbon. Lors d’un emploi courant,
remplacez trois fois par an le filtre à charbon. En cas d’utilisation
intensive, il est nécessaire de changer plus souvent le filtre à
charbon.
Comment placer / remplacer
1. Enlevez les filtres à graisse.
2. Assurez-vous que le sélecteur intérieur Evacuation/Recirculation est
bien réglé sur “Recirculation”.
3. Placez le filtre à charbon pour couvrir la grille de façon à ce que les
fentes (S) sur le filtre correspondent aux attaches (R).
4. Pressez et tournez le filtre à charbon dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le bloquer en position (fixation par baïonnette).
5. Remontez les filtres à graisse.
ENTRETIEN
1 2
3
1
2
évacuation extérieure
recirculation
FR 10
Remarque :
Le charbon de bois activé sature après une utilisation plus ou
moins prolongée, selon le type de cuisson et la fréquence de
nettoyage du filtre à graisse.
Dans tous les cas, le filtre à charbon doit, cependant, être remplacé
au moins tous les 4 mois.
Les filtres à charbon actif ne sont pas lavables et donc pas
réutilisables. Le charbon actif saturé est polluant, donc remplacez
le filtre à temps.
L’éclairage
Changement d’ampoules
La lampe intégrée à cet appareil ménager sert uniquement à l’éclairer. Elle
n’est pas faite pour éclairer la pièce d’une maison.
Attention !
Débranchez l’appareil du secteur en retirant la fiche de la prise de
courant avant de remplacer l’ampoule.
1. Déverrouillez la grille et basculez-la vers le bas.
2. Les ampoules sont maintenant accessibles.
3. Dévissez l’ampoule hors de la douille et remplacez-la par une
ampoule de la même puissance en watts.
Ampoule
Absorption
(W)
Culot
Voltage
(V)
Dimension
(mm)
Code ILCOS
3 E14 220-240 102 x 35 DRBB/C-3-220-
240-E14-35/102
ENTRETIEN
FR 11
PROBLÈMES
Que dois-je faire si…
Si la hotte fonctionne mal, cela ne veut pas forcément dire qu’il est
défectueux. Essayez d’abord de résoudre vous-même le problème.
Téléphonez au service après-vente si les indications suivantes restent
vaines.
Attention !
Mettez la hotte hors circuit avant de commencer la réparation. Retirez
de préférence la fiche de la prise de courant.
Tableau des pannes
Problème Cause Solution
L’éclairage ne s’allume pas. Lampe à incandescence
défectueuse.
Changement d’ampoules
(Voir le chapitre: L’éclairage).
La hotte fait du bruit. Evacuation trop longue
ou trop de coudes dans le
conduit.
Modifiez le conduit
d’évacuation (voir
prescription d’installation).
Volet défectueux. Téléphonez au service après-
vente.
La hotte n’aspire pas. Volet ou commande
défectueuse.
Téléphonez au service après-
vente.
Câble de raccordement
défectueux.
Téléphonez au service après-
vente.
FR 12
INSTALLATION
Généralités
Si la hotte aspirante est raccordée à un conduit d’évacuation
existant, aucun autre appareil ne doit y être raccordé (chauffe-eau
ou poêle).
Nous vous conseillons de placer un conduit du plus grand diamètre
possible. Avec un plus petit diamètre, la capacité d’évacuation est
moindre et le niveau sonore est plus élevé.
Un coude entraîne une certaine résistance. Veillez à ce que le
conduit soit “coulant” et comporte le moins de coudes possibles.
Tirez le flexible le plus possible. Contrôlez s’il n’y a pas de conduits
d’installation à l’endroit où vous allez percer.
La buse d’évacuation a un diamètre de 125 mm. Le mieux est de
prévoir un tuyau de sortie de même diamètre.
Attention
Veillez à un apport d’air frais suffisant dans le cas où la hotte aspirante
et une source de chaleur (cuisinière à gaz) utilisent l’air d’une même
pièce et fonctionnent en même temps. La dépression maximale
autorisée est de 4 Pa.
Branchement électrique
Après le montage de la hotte aspirante, la fiche doit rester accessible
ou la hotte doit être équipée d’un interrupteur bipolaire avec des
écartements de contact de 3 mm pour pouvoir la mettre hors circuit.
Attention !
Au moment de raccorder les branchements électriques, veillez à ce que
le voltage et la fréquence correspondent aux valeurs qui figurent sur la
plaque signalétique.
Si le câble de raccordement est endommagé, il devra être remplacé par
le service après-vente du fabricant ou par des monteurs qualifiés pour
éviter tout danger.
FR 13
INSTALLATION
Dimensions d’encastrement
WO62..AC
125
600
132
500
61
35
WO61..BM
125
599
132.5
510
410
97.7
Espace libre nécessaire
La distance entre la base de la hotte aspirante et la plaque de cuisson
doit être au moins de 550 mm. Pour les plaques de cuisson au gaz,
cette distance doit être de 650 mm minimum.
FR 14
INSTALLATION
Montage
Contre le mur
1. Enlevez les filtres de la hotte.
2. Maintenez la hotte contre le mur.
3. Dessinez – à travers la hotte – les trous de fixation (A) et le trou
pour bloquer la hotte (B).
4. Percez les trous.
5. Enfoncez les bouchons filetés dans les trous.
6. Vissez les vis dans les 2 trous de fixation (A).
Attention : vissez les vis de manière à ce qu’elles sortent encore
d’un cm du mur.
7. Accrochez la hotte en utilisant les 2 vis de serrage.
8. Vissez correctement les vis de fixation.
9. Vissez correctement la vis de serrage.
10. Raccordez le tuyau d’évacuation à la bouche d’évacuation.
Sous un placard de cuisine
1. Dessinez – à travers la hotte – les 4 trous de fixation (A), le trou
pour le cordon d’alimentation (C) et le trou pour l’évacuation (D)
dans la partie inférieure du placard.
2. Percez les trous.
3. Tirez à travers le trou correspondant le cordon d’alimentation vers
le haut et enfoncez la bouche
d ‘évacuation à travers l’ouverture.
4. Accrochez la hotte qui va traverser la partie inférieure du placard de
cuisine en utilisant les 4 vis de serrage. Vissez correctement les vis.
5. Raccordez le tuyau d’évacuation à la bouche d’évacuation.
A
A
B
C
A
A
A
A
D
FR 15
ANNEXE
Mise au rebut
Mise au rebut de l’appareil et de l’emballage
Des matériaux solides ont été utilisés pour fabriquer cet appareil.
Evacuez ces matériaux correctement et conformément aux dispositions
administratives. Les autorités de votre pays pourront vous fournir des
informations à ce sujet.
L’emballage de l’appareil est recyclable. Pour l’emballage, il peut être
fait usage :
de carton ;
de film polyéthylène (PE) ;
de polystyrène exempt de CFC (mousse dure PS).
Ces matériaux doivent être mis au rebut de manière responsable
et conforme aux dispositions gouvernementales.
Pour rappeler l’obligation de traiter séparément les appareils électro-
ménagers, a été apposé sur le produit un symbole représentant un
conteneur à ordures barré d’une croix. Cela signifie qu’à l’issue de
sa durée de vie, l’appareil ne peut être mis au rebut avec les déchets
ménagers classiques. L’appareil doit être déposé dans un centre de
collecte sélective de déchets prévu par l’administration communale
ou dans un point de vente fournissant ce service.
Le traitement séparé d’un appareil électroménager permet d’éviter,
pour l’environne ment et la santé, les retombées négatives qui
pourraient découler d’un traitement incorrect et permet de récupérer
les matériaux qui le composent dans le but d’une économie
importante en termes d’énergie et de ressources.
Déclaration de conformité
Nous déclarons que nos produits répondent aux directives
européennes applicables, décisions et règlements et les exigences
énumérées dans les normes de référence.
FR 16
DE 3
INHALT
Ihre Dunstabzugshaube
Einleitung 4
Beschreibung 4
Abluftsystem 5
Gebrauch
Bedienung 6
Pflege
Reinigen 7
Fettfilter 8
Kohlefilter 9
Beleuchtung 10
Störungen
Was ist, wenn… 11
Störungstabelle 11
Installation
Allgemein 12
Elektrischer Anschluss 12
Einbaumaße 13
Montage 14
Technische daten
Allgemein 15
Anlagen
Entsorgung Gerät und Verpackung 16
DE 4
Einleitung
Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen eine schnelle Übersicht aller
Möglichkeiten, die das Gerät bietet. Sie erhalten Informationen zur
Sicherheit und zur Wartung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die
Installationsanweisungen sorgfältig auf. So stehen sie auch für eine
zukünftige Nutzung des Geräts zur Verfügung.
Beschreibung
WO61..BM
1
2
3
WO62..AC
1
2 4
1. Beleuchtung ein/aus
2. Taste für Ausschalten
3. Stufe Regler Ventilator
4. Taste für Klappe
IHRE DUNSTABZUGSHAUBE
DE 5
Abluftsysteme
Die Dunstabzugshaube kann je nach
Modell auf mehrere verschiedene Weisen
angeschlossen werden:
1. Als Dunstabzugshaube an einem
Abluftkanal. Die angezogenen und
gefilterten Küchendämpfe werden nach
außen abgeführt. Dies ist die beste
Methode!
2. Als Rezirkulations-Dunstabzugshaube. Die
Fettteile der angezogenen Küchendämpfe
werden gefiltert. Die angesaugte Luft wird
nicht abgefüht, sondern wieder in die
Küche abgegeben. In diesem Fall müssen
Sie einen Kohlefilter einsetzen.
3. Als motorlose Dunstabzugshaube. Diese
Art von Dunst-abzugshaube ist nur zur
Montage in Kombination mit einem
mechanischen Belüftungssystem geeignet.
Achtung! Sie müssen den Kohlefilter getrennt bestellen.
Bitte lesen Sie die gesonderten
Sicherheitsvorschriften bevor Sie das Gerät in
Betrieb nehmen!
IHRE DUNSTABZUGSHAUBE
DE 6
GEBRAUCH
Bedienung
A B C
Gebläse einschalten
1. Drücken Sie die Gebläsetaste(n) ‘C‘.
Die Dunstabzugshaube schaltet sich auf Stufe 1, 2 oder 3 ein.
Bei für ein zentrales Abzugsystem geeigneten Modellen wird die
elektrische Klappe geöffnet.
2. Drücken Sie die Ausschalttaste ‘B‘.
Die Dunstabzugshaube schaltet sich aus.
Bei für ein zentrales Abzugsystem geeigneten Modellen wird die
elektrische Klappe geschlossen.
Beleuchtung ein- und ausschalten
1. Drücken Sie die Taste für die Beleuchtung ‘A‘.
Die Beleuchtung ist eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste ‘A‘ für die Beleuchtung erneut.
Die Beleuchtung ist ausgeschaltet.
DE 7
Reinigen
Achtung! Machen Sie das Gerät vor jeder Wartung spannungsfrei,
indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder den
Hauptschalter der Wohnung ausschalten. Die Dunstabzugshaube
muss sowohl innen als auch außen häufig gereinigt werden (etwa in
denselben Intervallen, wie die Wartung der Fettfilter). Keine Produkte
verwenden, die Scheuermittel enthalten. Keinen alkohol verwenden!
Achtung! Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reinigung des
Gerätes und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter kann zum
Brand führen. Diese Anweisungen sind unbedingt zu beachten!
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden
am Motor oder Brandschäden, die auf eine unsachgemäße Wartung
oder Nichteinhaltung der oben angeführten Sicherheitsvorschriften
zurückzuführen sind.
Dunstabzugshaube
Die Dunstabzugshaube können Sie mit Seifenlauge und einem
weichen Tuch reinigen, danach mit klarem Wasser nachspülen.
Gebrauchen Sie keine agressiven Putzmittel, wie z. B. Soda. Der Lack
der Dunstabzugshaube bleibt gut, wenn Sie ihn ab und zu mit Wachs
einreiben.
Rostfreie Hauben
Nicht mit einem Scheuerschwamm oder anderen Scheuermitteln
behandeln. Nachbehandeln mit Stahlreiniger und in Strukturrichtung
des Edelstahls putzen.
Fettfilter
Dieser muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn das
Sättigungs-anzeigesystem der Filter – sofern bei dem jeweiligen Modell
vorgesehen – dies anzeigt). Das kann mit einem milden Waschmittel
von Hand, oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur
und einem Kurzspülgang erfolgen. Setzen Sie die Fettfilter mit den
Öffnungen nach unten in den Geschirrspüler, so dass das Wasser
herauslaufen kann. Der Aluminiumfilter wird durch die Reinigungsmittel
stumpf, das ist normal.
PFLEGE
DE 8
Fettfilter
Reinigen Sie die Fettfilter mindestens 1x monatlich. Bei der Reinigung
können Aluminiumteile der Filter durch die benutzten Reinigungsmittel
glanzlos werden, besonders dann, wenn sie im Geschirrspüler
ausgewaschen werden. Das ist normal und fällt nicht unter die
Garantieleistungen.
Aluminium-Fettfilter herausnehmen
1. Schalten Sie die Klappe und Beleuchtung aus.
2. Entriegeln Sie das Gitter (A) und klappen Sie es herunter.
3. Schieben Sie die Drahtträger seitlich weg.
4. 4Nehmen Sie den Fettfilter aus dem Gitter heraus.
Filterkassette herausnehmen
1. Schalten Sie die Klappe und Beleuchtung aus.
2. Drücken Sie den Filter bei der Aussparung nach hinten und klappen
Sie die Vorderseite herunter.
3. Nehmen Sie den Filter aus der Haube heraus.
Reinigung
Sie können die Filter im Geschirrspüler reinigen. Lassen Sie die Filter
gut abtropfen, bevor sie wieder eingesetzt werden.
Die Filter können auch mit der Hand gereinigt werden.
Reinigen Sie die Filter in einer Spüllauge und spülen Sie diese
dann ab. Lassen Sie die Filter gut abtropfen. Die Unterseite der
Dunstabzugshaube kann mit einem milden Reinigungs-mittel und einem
feuchten Tuch gereinigt werden. Mit Haushalts-Papiertuch oder einem
trocknen Tuch trockenreiben.
Aluminium-Fettfilter wieder einsetzen
1. Setzen Sie den Filter in das Gitter ein.
2. Befestigen Sie die Drahtträger.
3. Setzen Sie das Gitter wieder in die Haube ein. Erst die Rückseite, dann
die Vorderseite in die Haube schieben. Der Filter rastet jetzt ein.
4. Verriegeln Sie den Filter durch Herausziehen der Sperrstifte.
Filterkassette wieder einsetzen
Der Filter ist mit dem Schließmechanismus nach vorne einzusetzen.
Öffnen Sie den Schließmechanismus. Die Stifte an der Vorderseite
des Filters gleiten dadurch nach innen. Halten Sie beim Einsetzen des
Filters den Schließmechanismus in dieser Position.
PFLEGE
A
1 2
3
1
2
A
DE 9
PFLEGE
1. Drücken Sie die Stifte an der Rückseite des Filters in die dafür
bestimmten Öffnungen an der Rückseite der Dunstabzugshaube.
2. Klappen Sie den Filter nach oben.
3. Lassen Sie den Schließmechanismus los. Die Stifte an der
Vorderseite des Filters kommen heraus und gleiten in die dafür
bestimmten Öffnungen an der Vorderseite der Dunstabzugshaube.
Der Filter ist jetzt wieder eingesetzt.
Kohlefilter
Wenn das Gerät als Umlufthaube verwendet werden soll, ist erst der
Kohlefilter einzusetzen. Der Kohlefilter ist bei normalem Gebrauch
dreimal jährlich auszutauschen. Bei intensivem Gebrauch ist der
Kohlefilter öfter auszutauschen.
Einsetzen / Austauschen
1. Fettfilter abnehmen.
2. Überprüfen, dass der interne Stufenschalter Absaugen/Filtern
auf “Filtern” steht.
3. Den Aktivkohlefilter zur Gitter so positionieren, dass die Schlitze
(S) mit den Aufhängungsbolzen (R) übereinstimmen.
4. Den Filter drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest
einrastet (Bajonettanschluss).
5. Fettfilter wieder einsetzen.
1 2
3
1
2
Absaugen
Filtern
DE 10
Achtung:
Nach mehr oder weniger langem Gebrauch ist die Aktivkohle
gesättigt, je nach Art der Kochvorgänge und der regelmäßigen
Reinigung des Fettfilters.
Es ist auf jeden Fall erforderlich, die Kartusche mindestens alle vier
Monate auszutauschen.
Kohlefilter sind nicht zur Wiederverwendung auswaschbar.
Gesättigter Kohlenstoff ist nicht umwelt-freundlich, tauschen Sie
den Filter rechtzeitig aus.
Beleuchtung
Lampen auswechseln
Die Lampe in diesem Haushaltsgerät ist nur für die Beleuchtung
dieses Geräts geeignet. Die Lampe ist nicht zur Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet.
Achtung!
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der
Steckdose ziehen, bevor Sie das Lämpchen austauschen.
1. Entriegeln Sie das Gitter und klappen Sie es nach unten.
2. Die Glühbirnen sind jetzt zugänglich.
3. Drehen Sie die Lampe aus der Fassung und ersetzen Sie sie durch
eine Lampe mit der gleichen Wattzahl.
Lampe
Leistung
(W)
Fassung
Spannung
(V)
Maße
(mm)
ILCOS-Code
3 E14 220-240 102 x 35 DRBB/C-3-220-
240-E14-35/102
PFLEGE
DE 11
Was ist, wenn…
Wenn das Gerät nicht gut funktioniert, bedeutet dies nicht immer, dass
es defekt ist. Versuchen Sie erst selbst Abhilfe zu schaffen. Rufen Sie
den Kundendienst, wenn nachstehende Empfehlungen nicht helfen.
Achtung
Vor Beginn von Reparaturarbeiten ist das Gerät spannungslos zu
machen. Vorzugsweise ziehen Sie den Netzstecker.
Störungstabelle
Störung Ursache Abhilfe
Beleuchtung funktioniert
nicht.
Glühbirne defekt. Lampen auswechseln (Sehe
‘Beleuchtung’).
Dunstabzugshaube macht
Lärm.
Abluftführung zu lang oder
mit zu vielen Bögen im Kanal.
Ändern Sie den Abluftkanal
(siehe Installations-
anweisung).
Klappe defekt. Rufen Sie den Kundendienst.
Keine Absaugung. Klappe oder Bedienung
defekt.
Rufen Sie den Kundendienst.
Zuleitung defekt. Rufen Sie den Kundendienst.
STÖRUNGEN
DE 12
INSTALLATION
Allgemein
Wenn die Dunstabzugshaube an einen bestehenden Abluftkanal
angeschlossen wird, dürfen auf diesem keine anderen Geräte
angeschlossen sein, wie: Gasdurchlauferhitzer und Gasofen.
Wir empfehlen, für einen möglichst großen Abluftkanal zu sorgen.
Ein geringerer Durchmesser führt zu geringerer Absaugleistung und
höherem Geräuschpegel.
Ein Bogen sorgt für Widerstand. Sorgen Sie darum dafür, dass der
Kanal möglichst gerade verlegt ist und möglichst wenig Bogen hat.
Ziehen Sie das Flexrohr soweit wie möglich aus. Kontrollieren Sie
vor dem Bohren, ob nicht Installationsleitungen vorhanden sind.
Der Abluftstutzen hat einen Durchmesser von 125 mm.
Vorzugsweise sollte das Abluftrohr auch diesen Durchmesser
haben.
Achtung: Sorgen Sie für genug Zufuhr von Frischluft, wenn eine
gleichzeitig eingeschaltete Dunstabzugshaube und eine Heizquelle
(z.B. Gasherd) die Luft aus dem gleichen Raum beziehen. Der
höchstzulässige Unterdruck beträgt 4 Pa.
Elektrischer Anschluss
Nach Montage der Dunstabzugshaube muss der Stecker erreichbar
sein oder muss es möglich sein, die Dunstabzugshaube mit einem
zweipoligen Schalter mit Kontaktöffnungen von 3mm spannungslos zu
machen.
Achtung
Achten Sie beim Anschluss der elektrischen Verbindungen darauf,
dass die Spannung und Frequenz mit den Werten auf dem Typenschild
übereinstimmen.
Eine beschädigte Zuleitung muss vom Kundendienst des Herstellers
oder gleichwertig qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um
Gefahren auszuschließen.
DE 13
INSTALLATION
Einbaumaße
WO62..AC
125
600
132
500
61
35
WO61..BM
125
599
132.5
510
410
97.7
Erforderlicher Freiraum
Der Abstand zwischen der Unterseite der Dunstabzugshaube und dem
Kochfeld muss mindestens 550 mm betragen. Bei Gaskochmulden
muss dieser Abstand mindestens 650 mm betragen.
DE 14
INSTALLATION
Montage
An der Wand
1. Nehmen Sie die Filter aus der Dunstabzugshaube heraus.
2. Halten Sie die Haube an die Wand.
3. 3Markieren Sie – durch die Kappe hindurch – die
Befestigungslöcher (A) und das Loch (B) zur Sicherung der Haube.
4. Bohren Sie die Löcher.
5. Schieben Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher.
6. Drehen Sie die Schrauben in die 2 Befestigungslöcher (A).
Achtung: Drehen Sie die Schrauben soweit ein, dass sie noch 1
cm aus der Wand herausragen.
7. Hängen Sie die Haube an den 2 Befestigungsschrauben auf.
8. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest an.
9. Ziehen Sie die Sicherungsschraube fest an.
10. Schließen Sie das Abluftrohr an den Abluftstutzen an.
Unter einem Küchenschrank
1. Markieren Sie- durch die Haube hindurch – die 4
Befestigungslöcher (A), das Loch für das Anschlusskabel (C) und
das Loch für die Abluft (D) an der Unterseite des Küchenschranks.
2. Bohren Sie die Löcher.
3. Ziehen Sie das Anschlusskabel durch das dazugehörige Loch nach
oben und schieben Sie den Abluftstutzen durch die Öffnung.
4. Hängen Sie die Haube, durch den Boden des Küchenschranks
hindurch, an den 4 Befestigungs-schrauben auf. Ziehen Sie die
Schrauben fest an.
5. Schließen Sie das Abluftrohr an den Abluftstutzen an.
A
A
B
C
A
A
A
A
D
DE 15
TECHNISCHE DATEN
Allgemein
Dieses Gerät entspricht den geltenden CE-Richtlinien.
Typ WO62..AC WO61..BM
Anschlussspannung 230 V AC - 50 Hz 230 V AC - 50 Hz
Anschlusswert siehe Typenschild siehe Typenschild
Abmessungen (BxHxT) 600 x 132 x 510 mm 600 x 132 x 510 mm
DE 16
ANLAGEN
Entsorgung
Entsorgung Gerät und Verpackung
Bei der Herstellung dieses Gerätes wurden dauerhafte Werkstoffe
verwendet. Dieses Gerät ist am Ende seiner Nutzzeit ordnungsgemäß
und gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen. Sie erhalten
hierzu Informationen bei den zuständigen behörden.
Die Verpackung des Gerätes ist wiederverwendbar.
Verwendet können sein:
Pappe;
Polyethylenfolie (PE);
CFK-freies Polystyrol (PS-Hartschaum).
Diese Werkstoffe sind ordnungsgemäß und gemäß den behördlichen
Vorschriften zu entsorgen.
Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte
getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die
durchgestrichen ist, gekennzeichnet. Dies bedeutet das am Ende
seiner Nutzzeit das Produkt nicht zusammen mit dem Siedlungsabfall
beseitigt werden darf. Es kann zu den eigens von den städtischen
Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die
einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.
Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt
sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus
denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende
Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.
Konformitätsvermutung
Wir erklären dass unsere Produkte den geltenden Europäischen
Richtlinien, Entscheidungen und Verordnungen und den Anforderungen
der genannten Normen erfüllen verwiesen.
EN 3
CONTENT
Your canopy hood
Introduction 4
Description 4
Extraction systems 5
Use
Controls 6
Maintenance
Cleaning 7
Grease filters 8
Carbon filter 9
Lighting 10
Faults
What should I do if... 11
Installation
General 12
Electrical connection 12
Built-in dimensions 13
Mounting 14
Technical data
General 15
Appendice
Disposal of appliance and packaging 16
EN 4
Introduction
This user manual gives you a quick overview of all the possibilities
offered by the appliance. You will find information on safety measures
and maintaining the appliance.
Please retain this user manual and the installation guide.
They may be of use to future users of the appliance.
Description
WO61..BM
1
2
3
WO62..AC
1
2 4
1. Lighting button on/off
2. Off button
3. Speed buttons fan
4. Electric valve button
YOUR COOKER HOOD
EN 5
Extraction systems
Depending on the type, the cooker hoods
can be connected in different ways:
1. To a duct. To a duct, the cooking vapours
extracted by suction are carried outside,
once the grease particles have been
filtered. This is the best method.
2. Recirculation hood. As a recirculation
hood, the grease particles and the smell
in the extracted vapours are filtered.
The air that has been sucked in is not
carried outside but recirculates in the
kitchen. In this case you must have a
carbon filter fitted.
3. As a motorless exhaust hood. This model
is only suitable for installation in combination
with a mechanical ventilation circuit.
Attention! The carbon filter needs to be ordered separately.
Read the separate safety instructions before
using the device!
YOUR COOKER HOOD
EN 6
USE
Controls
A B C
Switching on the fan
1. Press fan button(s) ‘C’.
The cooker hood switches on at setting 1, 2 or 3.
With models that are suitable for a central fan system, the electric
valve opens.
2. Press the off button ‘B’.
The cooker hood switches off.
With models that are suitable for a central fan system, the electric
valve closes.
Switching lighting on and off
1. Press the lighting button ‘A’.
The lighting switches on.
2. Press the lighting button ‘A’ again.
The lighting switches off.
EN 7
Cleaning
Note! Before each servicing, first disconnect the cooker hood by
removing the plug from the wall socket or by switching off the main switch
of the residence. Or if the appliance has been connected through a plug
and socket, then the plug must be removed from the socket.
The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the same
frequency with which you carry out maintenance of the fat filters)
internally and externally. Do not use abrasive products. Do not use
alcohol!
Attention! Failure to carry out the basic cleaning recommendations of
the cooker hood and replacement of the filters may cause fire risks.
Therefore, we recommend oserving these instructions.
The manufacturer declines all responsibility for any damage to the
motor or any fire damage linked to inappropriate maintenance or failure
to observe the above safety recommendations.
Cooker hood
Clean the cooker hood with soapy water and a soft cloth. Then wipe
with clean water to rinse. Do not use aggressive cleaning agents such
as soda. The cooker hood paintwork will stay looking nice if you wax it
occasionally.
Stainless steel canopy hoods
Do not use any sort of scourer. Treat with a stainless steel care product
and polish with the structure of the stainless steel.
Metal grease filters
These must be cleaned once a month (or when the filter saturation
indication system – if envisaged on the model in possession – indicates
this necessity) using non aggressive detergents, either by hand or in
the dishwasher, which must be set to a low temperature and a short
cycle. The openings must be placed downwards to let the water run
out of the filters. The cleaning agents will make the aluminium filter turn
dull, this is normal.
MAINTENANCE
EN 8
Grease filters
Clean the grease filters at least once a month. During cleaning, the
aluminium parts of the filters may become dull as a result of the
cleaning agents used, particularly when placed in the dishwasher. This
is normal and is not covered by the warranty.
Removing aluminium grease filter
1. 1 Switch off the flap and lighting.
2. 2 Unlock the grille (A) and hinge it downwards.
3. 3 Push the wire brackets aside.
4. 4 Remove the grease filter from the grille.
Removing filter cassette
1. Switch off the flap and lighting.
2. Using the recess, press the filter backwards and tip it downwards
at the front.
3. Remove the filter from the hood.
Cleaning
You can clean the filters in the dishwasher. Allow them to drain fully
before reinstalling them in the hood.
The filters may also be cleaned by hand. Clean the filters in water
and washing-up liquid and rinse them. Allow the filters to drain fully.
The underside of the extractor hood can be cleaned with a mild
cleaning agent and a moist cloth. Then dry it off with kitchen towel
or a dry cloth.
Reinstalling the aluminium grease filter
1. Place the filter in the grille.
2. 2Refit the wire brackets.
3. Place the grille back in the extractor hood. First press the back into
the hood; then the front. The filter will now click into place.
4. Lock the filter in place by pushing the locking projections outwards.
Reinstalling filter cassette
The filter has to be installed with the locking mechanism at the front.
Open the locking mechanism. This pulls the projections at the front of
the filter inwards. When installing the filters hold the locking mechanism
in this position.
MAINTENANCE
A
1 2
3
1
2
A
EN 9
1. Push the projections at the back of the filter into the openings
provided for this purpose at the rear of the extractor hood.
2. Hinge the filter upwards.
3. Release the locking mechanism. The projections at the front of the
filter move outwards into the openings provided for this purpose at
the front of the extractor hood.
The filter is now correctly positioned.
Carbon filter
If you plan to use the appliance as a recirculation hood, you must
first install the carbon filter. In the case of normal use the carbon filter
must be replaced three times annually. In the case of intensive use the
carbon filter should be replaced more frequently.
Installing / replacing
1. Remove the grease filters.
2. Make sure the internal Extraction/Recirculation mode switch is set
to “Recirculation”.
3. Position the charcoal filter covering the grille so that the slots (S) on
the filter are aligned with the fixing pins (R).
4. Press down on the filter and turn it in a clockwise direction until it is
fixed in place (bayonet fastening).
5. Replace the grease filters.
MAINTENANCE
1 2
3
1
2
extraction
recirculation
EN 10
Note:
Saturation of the activated charcoal will eventually occur after more
or less prolonged use, depending on the type of cooking and how
frequently the grease filter is cleaned.
In all cases it is necessary to replace the cartridge at least every
four months.
DO NOT wash or reuse the carbon filter. Saturated carbon is not
environmentally friendly, change the filter regularly.
Lighting
Change the light bulbs
The lamp in this household appliance is only suitable for illumination
of this appliance. The lamp is not suitable for household room
illumination.
Please note!
Disconnect the appliance from the mains by removing the plug from the
socket before the changing the light.
1. Release the grill and push it downward.
2. This gives access to the light bulbs.
3. Unscrew the lamp from the fitting and replace it with a lamp of the
same wattage.
Lamp
Power (W)
Socket
Voltage
(V)
Dimension
(mm)
ILCOS Code
3 E14 220-240 102 x 35 DRBB/C-3-220-
240-E14-35/102
MAINTENANCE
EN 11
FAULTS
What should I do if...
If the appliance does not work properly, this does not always mean
that it is defective. Try to deal with the problem yourself first. Phone the
service department if the advice given below does not work.
Attention!
Disconnect the appliance from the mains before starting the repair,
preferably by removing the plug from the socket or setting the main
switch to zero.
Faults table
Symptom Possible cause Solution
Lighting is not functioning. Light bulb defective. Change the light bulbs (see
chapter ‘Lighting’).
Extractor hood makes a
noise.
Discharge too long or too
many bends in the duct.
Change the discharge ducting
(see installation guide).
Flap defective. Phone the service
department.
No extraction. Flap or controle defective. Phone the service
department.
Connection cable defective. Phone the service
department.
EN 12
INSTALLATION
General
If the cooker hood is to be fitted to an existing duct no other
appliances, such as a geyser or heater, may be connected to that
same duct.
Bends produce resistance. Make sure that the duct has a smooth
run and has as few bends as possible. Draw the flexible pipe out
as far as possible. Before starting to drill, check that there are no
installation pipes (for gas, water, etc.) present.
The discharge stump has a diameter of 125 mm. It is best if the
discharge pipe also has this diameter.
Attention: Make sure that there is a sufficient supply of fresh air, if an
extractor hood and a heat source (e.g. gas cooker) that both consume
air from the same room, are switched on at the same time.
The maximum permitted underpressure is 4 Pa.
Electrical connection
The plug should be accessible after the extractor hood is fitted or it
should be possible to disconnect the extractor hood from the mains by
means of a bipolar switch with a contact gap of 3 mm.
Attention!
When making the electrical connections, take care that the voltage and
frequency correspond to the values given on the data plate.
If the connection cable becomes damaged, it should be replaced by
the manufacturer’s service department or by a person with equivalent
qualifications, in order to prevent dangerous situations from arising.
EN 13
INSTALLATION
Built-in dimensions
WO62..AC
125
600
132
500
61
35
WO61..BM
125
599
132.5
510
410
97.7
Clearance required
The distance between the underside of the extractor hood and the hob
should be at least 550 mm. For gas hobs, this distance should be a
minimum of 650 mm.
EN 14
INSTALLATION
Mounting
Against the wall
1. Remove the filters from the extractor hood.
2. Hold the hood against the wall.
3. Working through the hood, draw the mounting holes (A) and the
hole to secure the hood (B).
4. Drill the holes.
5. Push the wall plugs supplied into the holes.
6. Insert the screws into the 2 mounting holes (A).
NB: screw the screws in until 1 cm is left protruding from the wall.
7. Hang the hood on the 2 mounting screws.
8. Tighten the mounting screws.
9. Tighten the locking screw.
10. Connect the flue pipe to the flue ring.
Below a kitchen cupboard
1. Working through the hood, draw the 4 mounting holes (A), the hole
for the power lead (C) and the hole for the flue (D) on the bottom of
the kitchen cupboard.
2. Drill the holes.
3. Pull the power lead upwards through the hole provided and push
the flue ring through the opening.
4. Hang the hood, through the bottom of the kitchen cupboard, on the
4 mounting screws. Tighten the screws.
5. Connect the flue pipe to the flue ring.
A
A
B
C
A
A
A
A
D
EN 15
General
This appliance conforms to current CE guidelines.
Type WO62..AC WO61..BM
Power supply 230 V AC - 50 Hz 230 V AC - 50 Hz
Connected load See data plate See data plate
Dimensions (wxhxd) 600 x 132 x 510 mm 600 x 132 x 510 mm
TECHNICAL DATA
EN 16
APPENDICE
Disposal
Disposal of appliance and packaging
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. The local authorities can provide you with the
relevant information.
The packaging of this appliance is recyclable. It could have been
made from:
cardboard;
polythene foil (PE);
CFK-free polystyrene (PS-hard foam).
You need to dispose of these materials responsibly in accordance with
official regulations.
To draw attention to the fact that the segregated processing of electric
household appliances is compulsory, this appliance carries the symbol
of a crossed-out dustbin. This means that at the end of its working life,
you may not dispose of the appliance as household refuse. Instead, you
should hand it in at a special refuse collection centre run by the local
authority or at a dealer’s providing this service.
Segregated processing of household appliances avoids any negative
effects on the environment and public health that might otherwise
occur.
It enables the recovery of the materials used in the production of this
appliance, thus realising considerable savings in terms of raw materials
and energy.
Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European Directives,
Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards
referenced.
EN 17
721222 / VER 1 / 30-05-2018
721222
*721222*
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Atag WO6211AC (Zonder motor) de handleiding

Categorie
Afzuigkappen
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor