Geemarc AMPLICALL 1 Gebruikershandleiding

Merk
Geemarc
Model
AMPLICALL 1
Type
Gebruikershandleiding
Norsk
Nederlands
Svenska
Magyar
Eλληνικά
České
Polski
English
Français
Deutsch
תירבע
Русский
Español
Português
Italiano
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا
Dansk
Let op
De garantie is alleen maar geldig binnen de Europese Unie.
GARANTIE
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert
Geemarc het voor twee jaar.
Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze)
gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze
Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken,
verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de
garantie gedekt.
Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden
door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.
De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.
BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW
GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET
GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.
Verklaring: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de
essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn
2014/53/UE betreffende radioapparatuur en elecommunicatie-eindapparatuur.
Op www.geemarc.com kunt u een kopie van deze verklaring
vinden.
RECYCLE RICHTLIJNEN
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels:
WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn
gekomen op de beste manier te recyclen. Wanneer dit product niet langer
gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak.
Gebruik liever één van de volgende stortingsopties:
- Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw
apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.
Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid
en beschermt u het milieu.
Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op
www.geemarc.com
of neemt u contact op met Geemarc France:
Parc de l’Etoile,
2 rue Galilée,
59791 Grande-Synthe Cedex

Document transcriptie

English Français Norsk Deutsch Dansk ‫עברית‬ Nederlands Русский Svenska Español Magyar Português Eλληνικά Italiano České ‫اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ Polski GARANTIE Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor twee jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten. BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT. Let op De garantie is alleen maar geldig binnen de Europese Unie. Verklaring: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/UE betreffende radioapparatuur en elecommunicatie-eindapparatuur. Op www.geemarc.com kunt u een kopie van deze verklaring vinden. RECYCLE RICHTLIJNEN De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen. Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak. Gebruik liever één van de volgende stortingsopties: - Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container. - Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren. Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu. Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com of neemt u contact op met Geemarc France: Parc de l’Etoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande-Synthe Cedex
/