Matrix MG-A86 de handleiding

Categorie
Fitness, gymnastiek
Type
de handleiding
9
CORRECT GEBRUIK
1. U mag het maximaal gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden.
2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte.
3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen,
bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in
een comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig
vergrendeld is om onbedoelde beweging en bijgevolg letsel te voorkomen.
4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste
trainingspositie aan.
5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan hetgeen u veilig kunt tillen
enbeheersen.
6. Voer de oefening op een gecontroleerde manier uit.
7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie.
PRODUCTSPECIFICATIES
Max. gewicht gebruiker 159 kg / 350 lbs
Max. trainingsgewicht 136 kg / 300 lbs
Productgewicht 62 kg / 137 lbs
Totale afmetingen
(L x B x H)*
166 x 60,5 x 53,5 cm /
65,3” x 23,8” x 21”
* Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang
tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA
aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is.
ONDERHOUDSCHECKLIST
ACTIE FREQUENTIE
Reinig de bekleding
1
Dagelijks
Inspecteer de kabels
2
Dagelijks
Reinig de geleidestangen Maandelijks
Inspecteer het bevestigingsmateriaal Maandelijks
Inspecteer het frame Zesmaandelijks
Reinig het apparaat Waar nodig
Reinig de handgrepen
1
Waar nodig
Smeer de geleidestangen
3
Waar nodig
1
De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water of een
reinigingsmiddel zonder ammoniak.
2
Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer
aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan te
spannen zonder de hoofdplaat op te tillen.
3
De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teflon. Breng
de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts op de
geleidestangen wrijft.
TORQUE VALUES
M12 Bolt (Nyloc Nut & Flowdrill) 135 Nm / 100 ft-lbs
M10 Bolt (Nyloc Nut & Flowdrill) 77 Nm / 57 ft -lbs
M8 Bolts 25 Nm / 18 ft-lbs
M8 Plastic 15 Nm / 11 ft-lbs
M6 Bolts 15 Nm / 11 ft-lbs
Pad Bolts 10 Nm / 7 ft-lbs
TRAININGSOPPERVLAK
60,3 cm
(23,8”)
165,8 cm
(65,.3”)
VRIJE RUIMTE
0,6 M (2 FT)
DOORGANG
NEDERLANDS
10
GARANTIE
Voor Noord-Amerika gaat u naar www.matrixfitness.com voor informatie over de
garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
De koper van de producten van MATRIX is volledig
verantwoordelijk om alle personen, ongeacht of dit
eindgebruikers of toezichthoudend personeel betreft, te
instrueren over het juiste gebruik van de apparatuur.
We raden aan dat alle gebruikers van MATRIX-
trainingsapparatuur op de hoogte zijn van de volgende
informatie, voorafgaand aan het gebruik ervan.
Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan
ontworpen of beoogd door de fabrikant. MATRIX-apparatuur
dient correct te worden gebruikt om letsel te voorkomen.
INSTALLATIE
1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIX-
trainingsapparatuur moet worden geïnstalleerd op een
stabiel, vlak oppervlak.
2. APPARATUUR VASTZETTEN: De fabrikant beveelt
aan alle vaste MATRIX-krachtapparatuur aan de vloer
te bevestigen om de apparatuur te stabiliseren en te
voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit
moet door een erkende aannemer worden uitgevoerd.
Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een
uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs).
ONDERHOUD
1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten
is of waarvan onderdelen kapot zijn. Gebruik alleen
de vervangende onderdelen die door de plaatselijke
MATRIX-dealer in uw land worden geleverd.
2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: Verwijder
de labels in geen geval. Ze bevatten belangrijke
informatie. Als ze niet meer leesbaar zijn of ontbreken,
neem dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te
vervangen.
3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: Preventief
onderhoud is cruciaal voor soepel werkende apparatuur,
evenals om uw aansprakelijkheid tot een minimum
te beperken. Apparaten moeten regelmatig worden
geïnspecteerd.
4. Zorg ervoor dat iedereen die wijzigings-, onderhouds-
of reparatiewerken aan het toestel uitvoert, daartoe
is gekwalificeerd. MATRIX-dealers geven op
verzoek training in reparaties en onderhoud op onze
bedrijfsvestiging.
WAARSCHUWING
Plate-loaded/Free Weight
GEBRUIK VAN DIT TOESTEL KAN LEIDEN TOT DE DOOD OF
ERNSTIG LETSEL. VOLG DEZE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
OM LETSEL TE VERMIJDEN!
1. Houd kinderen jonger dan 14 uit de buurt van deze
krachttrainingsapparatuur. Tieners dienen deze
apparatuur uitsluitend onder toezicht te gebruiken.
2. Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of
kennis, tenzij zij dit onder toezicht doen of instructies
hebben ontvangen over het gebruik van de apparatuur
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Alle waarschuwingen en instructies dienen gelezen te
worden en de juiste instructie moet zijn ontvangen voor
gebruik. Gebruik deze apparatuur UITSLUITEND voor het
beoogde doel.
4. Controleer het toestel voor gebruik. Gebruik het toestel
NIET als het beschadigd of onbruikbaar lijkt.
5. Overschrijd het maximale toegestane gewicht van deze
apparatuur niet.
6. Gebruik ALTIJD een spotter als u traint met losse
gewichten.
7. Gebruik op deze apparatuur en/of welke andere
barbell dan ook hetzelfde gewicht aan beide zijden.
Gebruik indien voorhanden altijd borgmiddelen om
de halterschijven vast te zetten.
8. Uw gezondheid kan schade oplopen door onjuiste of
overmatige training. Stop uw training als u zich licht
in het hoofd of duizelig voelt worden. Onderga een
medische keuring voor u aan een trainingsprogramma
begint.
9. Houd lichaam, kleding, haar en fitnessaccessoires
altijd uit de buurt van alle bewegende onderdelen.
10. Indien aanwezig dienen verstelbare aanslagen altijd
gebruikt te worden.
11. Zorg bij het verstellen van welk verstelbaar
mechanisme dan ook (stoppositie, zittingspositie,
locatie van de steunen, bewegingsbegrenzer, pulleyslede
of ieder ander type) altijd dat het vergrendeld is voor
gebruik om onbedoeld bewegen te voorkomen.
12. De producent beveelt aan om deze apparatuur
aan de vloer te bevestigen om deze te stabiliseren
en wankelen of kantelen te voorkomen. Gebruik een
erkende aannemer.
13. Als de apparatuur NIET aan de vloer bevestigd is:
Sta NOOIT toe dat er weerstandsbanden, touwen of
andere middelen aan deze apparatuur bevestigd
wordt, aangezien dit tot ernstig letsel kan leiden.
Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het
stretchen, aangezien dit tot ernstig letsel kan leiden.
14. VERWIJDER DIT LABEL NIET. VERVANG HET INDIEN HET
BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS.
BIJKOMENDE OPMERKINGEN
Deze apparatuur mag slechts worden gebruikt in bewaakte zones waar de toegang
en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar. Het is de taak van de
eigenaar om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar
moet hierbij rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de
gebruiker.
Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik
voor het beoogde doel en overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
Deze apparatuur dient uitsluitend binnen te worden gebruikt.Deze trainingsapparatuur
is een Klasse S-product (ontworpen voor gebruik in een commerciële omgeving zoals
een fitnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en EN 957-
2.
UITPAKKEN
Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-fitnessproduct. Het is
nagekeken voordat het werd verpakt. Het werd in meerdere stukken verzonden
voor een compacte verpakking van de machine. Controleer eerst of alle
componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te
vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig
uit de doos en gooi de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale
wetgeving. Trainingsapparatuur moet worden gemonteerd door een
opgeleid montageteam of moet voorgemonteerd zijn vóór levering.
OPGELET
Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de doos
haalt, om eigen letsel en schade aan onderdelen van het frame te voorkomen.
Zorg dat u de apparatuur op een stabiele vloer plaatst en waterpas zet. Zorg
dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang tot
en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA
aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is.
NEDERLANDS

Documenttranscriptie

1. U mag het maximaal gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden. 2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte. 3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen, bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in een comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig vergrendeld is om onbedoelde beweging en bijgevolg letsel te voorkomen. 4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste trainingspositie aan. 165,8 cm (65,.3”) TRAININGSOPPERVLAK NEDERLANDS CORRECT GEBRUIK 5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan hetgeen u veilig kunt tillen en beheersen. 6. Voer de oefening op een gecontroleerde manier uit. VRIJE RUIMTE 0,6 M (2 FT) 7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie. DOORGANG ONDERHOUDSCHECKLIST ACTIE 60,3 cm (23,8”) PRODUCTSPECIFICATIES FREQUENTIE Max. gewicht gebruiker 159 kg / 350 lbs Dagelijks Max. trainingsgewicht 136 kg / 300 lbs Dagelijks Productgewicht 62 kg / 137 lbs Reinig de geleidestangen Maandelijks Inspecteer het bevestigingsmateriaal Maandelijks Totale afmetingen (L x B x H)* 166 x 60,5 x 53,5 cm / 65,3” x 23,8” x 21” Inspecteer het frame Zesmaandelijks Reinig het apparaat Waar nodig Reinig de bekleding 1 Inspecteer de kabels 2 Reinig de handgrepen 1 Smeer de geleidestangen * Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is. Waar nodig 3 Waar nodig 1 De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water of een reinigingsmiddel zonder ammoniak. 2 Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan te spannen zonder de hoofdplaat op te tillen. 3 De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teflon. Breng de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts op de geleidestangen wrijft. TORQUE VALUES M12 Bolt (Nyloc Nut & Flowdrill) 135 Nm / 100 ft-lbs M10 Bolt (Nyloc Nut & Flowdrill) 77 Nm / 57 ft -lbs M8 Bolts 25 Nm / 18 ft-lbs M8 Plastic 15 Nm / 11 ft-lbs M6 Bolts 15 Nm / 11 ft-lbs Pad Bolts 10 Nm / 7 ft-lbs 9 NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE BIJKOMENDE OPMERKINGEN De koper van de producten van MATRIX is volledig verantwoordelijk om alle personen, ongeacht of dit eindgebruikers of toezichthoudend personeel betreft, te instrueren over het juiste gebruik van de apparatuur. Deze apparatuur mag slechts worden gebruikt in bewaakte zones waar de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar. Het is de taak van de eigenaar om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar moet hierbij rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de gebruiker. We raden aan dat alle gebruikers van MATRIXtrainingsapparatuur op de hoogte zijn van de volgende informatie, voorafgaand aan het gebruik ervan. Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan ontworpen of beoogd door de fabrikant. MATRIX-apparatuur dient correct te worden gebruikt om letsel te voorkomen. INSTALLATIE 1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIXtrainingsapparatuur moet worden geïnstalleerd op een stabiel, vlak oppervlak. 2. APPARATUUR VASTZETTEN: De fabrikant beveelt aan alle vaste MATRIX-krachtapparatuur aan de vloer te bevestigen om de apparatuur te stabiliseren en te voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit moet door een erkende aannemer worden uitgevoerd. Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs). ONDERHOUD 1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten is of waarvan onderdelen kapot zijn. Gebruik alleen de vervangende onderdelen die door de plaatselijke MATRIX-dealer in uw land worden geleverd. 2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: Verwijder de labels in geen geval. Ze bevatten belangrijke informatie. Als ze niet meer leesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te vervangen. 3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: Preventief onderhoud is cruciaal voor soepel werkende apparatuur, evenals om uw aansprakelijkheid tot een minimum te beperken. Apparaten moeten regelmatig worden geïnspecteerd. 4. Zorg ervoor dat iedereen die wijzigings-, onderhoudsof reparatiewerken aan het toestel uitvoert, daartoe is gekwalificeerd. MATRIX-dealers geven op verzoek training in reparaties en onderhoud op onze bedrijfsvestiging. 10 Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik voor het beoogde doel en overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Deze apparatuur dient uitsluitend binnen te worden gebruikt. Deze trainingsapparatuur is een Klasse S-product (ontworpen voor gebruik in een commerciële omgeving zoals een fitnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en EN 9572. UITPAKKEN Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-fitnessproduct. Het is nagekeken voordat het werd verpakt. Het werd in meerdere stukken verzonden voor een compacte verpakking van de machine. Controleer eerst of alle componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig uit de doos en gooi de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale wetgeving. Trainingsapparatuur moet worden gemonteerd door een opgeleid montageteam of moet voorgemonteerd zijn vóór levering. OPGELET Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de doos haalt, om eigen letsel en schade aan onderdelen van het frame te voorkomen. Zorg dat u de apparatuur op een stabiele vloer plaatst en waterpas zet. Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is. GARANTIE Voor Noord-Amerika gaat u naar www.matrixfitness.com voor informatie over de garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden. WAARSCHUWING GEBRUIK VAN DIT TOESTEL KAN LEIDEN TOT DE DOOD OF ERNSTIG LETSEL. VOLG DEZE VEILIGHEIDSMAATREGELEN OM LETSEL TE VERMIJDEN! 1. Houd kinderen jonger dan 14 uit de buurt van deze krachttrainingsapparatuur. Tieners dienen deze apparatuur uitsluitend onder toezicht te gebruiken. 2. Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij dit onder toezicht doen of instructies hebben ontvangen over het gebruik van de apparatuur door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 3. Alle waarschuwingen en instructies dienen gelezen te worden en de juiste instructie moet zijn ontvangen voor gebruik. Gebruik deze apparatuur UITSLUITEND voor het beoogde doel. 4. Controleer het toestel voor gebruik. Gebruik het toestel NIET als het beschadigd of onbruikbaar lijkt. 5. Overschrijd het maximale toegestane gewicht van deze apparatuur niet. 6. Gebruik ALTIJD een spotter als u traint met losse gewichten. 7. Gebruik op deze apparatuur en/of welke andere barbell dan ook hetzelfde gewicht aan beide zijden. Gebruik indien voorhanden altijd borgmiddelen om de halterschijven vast te zetten. 8. Uw gezondheid kan schade oplopen door onjuiste of overmatige training. Stop uw training als u zich licht in het hoofd of duizelig voelt worden. Onderga een medische keuring voor u aan een trainingsprogramma begint. 9. Houd lichaam, kleding, haar en fitnessaccessoires altijd uit de buurt van alle bewegende onderdelen. 10. Indien aanwezig dienen verstelbare aanslagen altijd gebruikt te worden. 11. Zorg bij het verstellen van welk verstelbaar mechanisme dan ook (stoppositie, zittingspositie, locatie van de steunen, bewegingsbegrenzer, pulleyslede of ieder ander type) altijd dat het vergrendeld is voor gebruik om onbedoeld bewegen te voorkomen. 12. De producent beveelt aan om deze apparatuur aan de vloer te bevestigen om deze te stabiliseren en wankelen of kantelen te voorkomen. Gebruik een erkende aannemer. 13. Als de apparatuur NIET aan de vloer bevestigd is: Sta NOOIT toe dat er weerstandsbanden, touwen of andere middelen aan deze apparatuur bevestigd wordt, aangezien dit tot ernstig letsel kan leiden. Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het stretchen, aangezien dit tot ernstig letsel kan leiden. 14. VERWIJDER DIT LABEL NIET. VERVANG HET INDIEN HET BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS. Plate-loaded/Free Weight
1 / 1

Matrix MG-A86 de handleiding

Categorie
Fitness, gymnastiek
Type
de handleiding