AEG DBS3350-U Handleiding

Categorie
Luchtbevochtigers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

34www.aeg.com
NEDERLANDS
Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een product van AEG. Gebruik voor het beste resultaat altijd originele AEG
accessoires en reserveonderdelen. Deze zijn speciaal voor uw product ontwikkeld. Dit product is ontworpen met
aandacht voor het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
A. Stoomknop
B. Handvat
C. Temperatuurindicatie
D. Temperatuurregelaar
E. Lampje temperatuurindicator
F. Stoomslang
G. Netsnoer
H. Basis
I. Antikalkpatroon
J. Waterreservoir
K. Indicator maximaal waterniveau
L. Roestvrijstalen zoolplaat
M. Strijkijzersteunplaat
N. Aan-lampje
O. Indicatielampje Ontkalking
P. Indicatielampje Laag waterniveau
Q. Indicatielampje Stoomstand (Laag, Midden, Hoog)
R. Resettoets Hervullen
S. Aan/Uit-toets
T. Regeltoets Stoomstand
Afbeelding pagina 2-3
HET EERSTE GEBRUIK
1 Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het stoomstrijkijzer
horizontaal op de strijkplank of op een hittebestendige en stabiele ondergrond op dezelfde hoogte als een strijkplank.
Het netsnoer en het stoomtoevoerslang afwikkelen en rechtleggen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer
aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2 Verwijder het waterreservoir door de de gleuf aan de onderkant vast te pakken en het voorzichtig uit de basis te
trekken (A). Maak het antikalkpatroon los en dompel het dan langer dan een minuut onder in water (B). Plaats het
antikalk- patroon terug. Vul het waterreservoir met koud water. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een
combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. Leeg het waterreservoir voor het uitspoelen van
door het productieproces achtergebleven vreemde deeltjes.
3 Vul het waterreservoir altijd tot het MAX-niveau met koud water (A). Schuif het waterreservoir in de basis (B). Het
wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. Let
erop dat het waterreservoir goed vastklikt.
4 Sluit het stoomstrijkijzer aan op de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop (A). Draai de temperatuurregelaar
met de klok mee tot de maximale stand (B). Het temperatuurindicatielampje op het strijkijzer gaat branden. Selecteer
dan een stoom - stand op het bedieningspaneel, laag - midden - hoog.
5 Wanneer het temperatuurindicatielampje gaat branden, warmt het stoomstation op. Wanneer het lampje dooft, dan
is het apparaat klaar voor gebruik. Houd de stoom- toets ongeveer één minuut ingedrukt om stoom te krijgen. Houd
de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen.
6 Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt.
Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig.
GEBRUIKSAANWIJZING
7 Sluit het stoomstrijkijzer aan op de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop. Wanneer de aan-uitknop wordt
ingedrukt, gaat het aan-lampje branden. Wacht twee minuten totdat het stoomlampje gaat branden. Selecteer de
stoom- stand, tussen Laag - Midden en Hoog. Bekijk de Strijktabel voor strijk- aaanbevelingen.
8 Als het indicatielampje van laag waterniveau brandt (A) (gevolgd door twee bieptonen), moet u het waterreser-
voir vullen. Na het bijvullen van het waterreservoir, drukt u op de resetknop voor bijvullen (B). Deze resettoets dooft
dan. U kan nu opnieuw stoom gebruiken.
9 Om stoom te verkijgen, druk op de stoomknop. Wanneer u de stoomknop loslaat, dient alle stoom te zijn verdwenen
voordat u het strijkijzer terugplaatst op het stoomstation.
10 Schakel het strijkijzer uit door even de Aan-/Uittoets ingedrukt te houden tot er een bieptoon hoorbaar is. Als het
strijkijzer ongebruikt op de strijkijzersteun geplaatst wordt, schakelt het automatisch uit na 10 minuten.
11 Laat het strijkijzer altijd volledig afkoelen op de strijkijzersteunplaat alvorens het op te bergen. Leeg het water-
reservoir, wanneer het strijkijzer is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer op.
12 Berg het snoer altijd veilig op door het aan de zijkant van het strijkijzer te wikkelen. Wikkel het netsnoer NOOIT
om het strijkijzer.
35www.aeg.com
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
REINIGEN (GEBRUIK GEEN REINIGINGSMIDDELEN)
13 Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.
14 De ontkalkingsdoos vervangen: Als het indicatielampje voor ontkalking brandt, verwijder dan het waterreservoir.
Verwijder de ontkalkingsdoos door deze omhoogte trekken. Dompel een nieuwe ontkalkingsdoos langer dan een
minuut onder in water, en plaats ze dan in het waterreservoir. Zorg ervoor dat de nieuwe ontkalkingsdoos juist gep-
laatst is, anders zal het indicatielampje voor ontkalking blijven knipperen.
Voor optimale prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer AEL06.
15 Als u klaar bent met gebruik van het apparaat, draai de temperatuurknop naar de UIT- (“0“) stand. Plaats het
strijkijzer op de strijkijzersteun. Opmerking: Berg het strijkijzer niet op met water in het reservoir.
Veel plezier met uw nieuwe AEG-product!
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik
.
Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen
gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50%
kraanwater te gebruiken.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specicaties op het
classicatieplaatje!
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer
of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A.
Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwaliceerde persoon worden vervangen om risicos te vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak
waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik
altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd en onderhouden.
36www.aeg.com
De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het
waterreservoir met water wordt gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg
van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
De apparaten zijn conform de Richtlijnen 2006/95/EG en EMC 2004/108/EG.
HOUD U ALTIJD AAN DEZE INSTRUCTIES.
STRIJKSCHEMA
STOF
TEMPERATUURINSTELLING
AANBEVELING VOOR STRIJKEN
Acryl “nylon” Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat nylon”
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog
vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester “nylon
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon “nylon” Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose “nylon”
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de
fabrikant dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik
de laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een
strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de
sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot
hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een
strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek
om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren.
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de
sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot
hoge stoomstand.
Denim
tot “max” Gebruik de maximale stoomstand.
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
THERMOSAFE™
Uw apparaat is voorzien van een ThermoSafe™-indicator voor hete oppervlakken. Deze zwarte indicator wordt
rood wanneer de zoolplaat heet wordt. Wordt de temperatuur van de zoolplaat lager dan 40 °C, dan wordt de
kleur weer zwart en kunt u het strijkijzer opbergen.
37www.aeg.com
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”).
Stoomknop staat in de stand voor niet-
stomen.
Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
.
Stoom- en verticale stoomfunctie werken
niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt
binnen een korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
Waterlekken van de bodemplaat tijdens
het strijken.
Het strijkijzer is niet heet genoeg. Stel de temperatuurknop in op een
temperatuur (
tot maximum) geschikt
voor stoom- strijken. Plaats het strijkijzer
op zijn voet en wacht tot het lampje uit is
voordat u begint te strijken.
Vlokjes en onzuiverheden komen uit de
bodemplaat tijdens het strijken.
U hebt hard water gebruikt, waardoor
er kalkvlokken worden gevormd in het
waterreservoir.
Houd de stoom- toets ongeveer één
minuut ingedrukt om stoom te krijgen.
Houd de knop daarna nog een minuut
ingedrukt om de stomer te reinigen.Strijk
eerst een oude doek om er zeker van te
zijn dat restanten in het strijkijzer niet
op het strijkgoed terecht komt. Veeg de
zoolplaat met een vochtige doek af, indien
nodig.
Waterlekken van de bodemplaat tijdens
het afkoelen of wanneer het strijkijzer
op- geborgen is.
Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl
er nog water in het waterreservoir
aanwezig is.
Ledig het waterreservoir en zet de
stoomstand op UIT voordat u het strijkijzer
opbergt.
Er komen bruine strepen uit de zoolplaat
tijdens het strijken en deze maken
vlekken op het wasgoed.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
Maak de zoolplaat schoon met een zacht
vochtig doek.
De stoen zijn mogelijk niet goed
gespoeld of de kleding is nieuw en is niet
gewassen voor het strijken.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
VERWIJDERING
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval verwijderd
mag worden.
Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag
worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een oiciële deponie worden gebracht, of naar een
servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze kan verwijderen
en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van elektrische producten en
oplaadbare accu’s.
AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specicaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

Documenttranscriptie

NEDERLANDS Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een product van AEG. Gebruik voor het beste resultaat altijd originele AEG accessoires en reserveonderdelen. Deze zijn speciaal voor uw product ontwikkeld. Dit product is ontworpen met aandacht voor het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden. ONDERDELEN A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Stoomknop Handvat Temperatuurindicatie Temperatuurregelaar Lampje temperatuurindicator Stoomslang Netsnoer Basis Antikalkpatroon Waterreservoir K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. Indicator maximaal waterniveau Roestvrijstalen zoolplaat Strijkijzersteunplaat Aan-lampje Indicatielampje Ontkalking Indicatielampje Laag waterniveau Indicatielampje Stoomstand (Laag, Midden, Hoog) Resettoets Hervullen Aan/Uit-toets Regeltoets Stoomstand Afbeelding pagina 2-3 HET EERSTE GEBRUIK 1 2 3 4 5 6 Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het stoomstrijkijzer horizontaal op de strijkplank of op een hittebestendige en stabiele ondergrond op dezelfde hoogte als een strijkplank. Het netsnoer en het stoomtoevoerslang afwikkelen en rechtleggen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen. Verwijder het waterreservoir door de de gleuf aan de onderkant vast te pakken en het voorzichtig uit de basis te trekken (A). Maak het antikalkpatroon los en dompel het dan langer dan een minuut onder in water (B). Plaats het antikalk- patroon terug. Vul het waterreservoir met koud water. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. Leeg het waterreservoir voor het uitspoelen van door het productieproces achtergebleven vreemde deeltjes. Vul het waterreservoir altijd tot het MAX-niveau met koud water (A). Schuif het waterreservoir in de basis (B). Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. Let erop dat het waterreservoir goed vastklikt. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop (A). Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot de maximale stand (B). Het temperatuurindicatielampje op het strijkijzer gaat branden. Selecteer dan een stoom - stand op het bedieningspaneel, laag - midden - hoog. Wanneer het temperatuurindicatielampje gaat branden, warmt het stoomstation op. Wanneer het lampje dooft, dan is het apparaat klaar voor gebruik. Houd de stoom- toets ongeveer één minuut ingedrukt om stoom te krijgen. Houd de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen. Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig. GEBRUIKSAANWIJZING 7 8 9 10 11 12 Sluit het stoomstrijkijzer aan op de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop. Wanneer de aan-uitknop wordt ingedrukt, gaat het aan-lampje branden. Wacht twee minuten totdat het stoomlampje gaat branden. Selecteer de stoom- stand, tussen Laag - Midden en Hoog. Bekijk de Strijktabel voor strijk- aaanbevelingen. Als het indicatielampje van laag waterniveau brandt (A) (gevolgd door twee bieptonen), moet u het waterreservoir vullen. Na het bijvullen van het waterreservoir, drukt u op de resetknop voor bijvullen (B). Deze resettoets dooft dan. U kan nu opnieuw stoom gebruiken. Om stoom te verkijgen, druk op de stoomknop. Wanneer u de stoomknop loslaat, dient alle stoom te zijn verdwenen voordat u het strijkijzer terugplaatst op het stoomstation. Schakel het strijkijzer uit door even de Aan-/Uittoets ingedrukt te houden tot er een bieptoon hoorbaar is. Als het strijkijzer ongebruikt op de strijkijzersteun geplaatst wordt, schakelt het automatisch uit na 10 minuten. Laat het strijkijzer altijd volledig afkoelen op de strijkijzersteunplaat alvorens het op te bergen. Leeg het waterreservoir, wanneer het strijkijzer is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer op. Berg het snoer altijd veilig op door het aan de zijkant van het strijkijzer te wikkelen. Wikkel het netsnoer NOOIT om het strijkijzer. www.aeg.com 34 REINIGEN (GEBRUIK GEEN REINIGINGSMIDDELEN) 13 14 15 Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. De ontkalkingsdoos vervangen: Als het indicatielampje voor ontkalking brandt, verwijder dan het waterreservoir. Verwijder de ontkalkingsdoos door deze omhoogte trekken. Dompel een nieuwe ontkalkingsdoos langer dan een minuut onder in water, en plaats ze dan in het waterreservoir. Zorg ervoor dat de nieuwe ontkalkingsdoos juist geplaatst is, anders zal het indicatielampje voor ontkalking blijven knipperen. Voor optimale prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer AEL06. Als u klaar bent met gebruik van het apparaat, draai de temperatuurknop naar de UIT- (“0“) stand. Plaats het strijkijzer op de strijkijzersteun. Opmerking: Berg het strijkijzer niet op met water in het reservoir. Veel plezier met uw nieuwe AEG-product! VEILIGHEIDSADVIES Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. www.aeg.com 35 GB DE AR ES FR GR IT NL PT • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. De apparaten zijn conform de Richtlijnen 2006/95/EG en EMC 2004/108/EG. HOUD U ALTIJD AAN DEZE INSTRUCTIES. STRIJKSCHEMA STOF TEMPERATUURINSTELLING AANBEVELING VOOR STRIJKEN Acryl “nylon” Droog strijken aan de verkeerde kant. Acetaat “nylon” Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Nylon & polyester “nylon” Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Rayon “nylon” Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Viscose “nylon” Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Katoenmengsels Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Corduroy Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Linnen tot “max” Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! THERMOSAFE™ Uw apparaat is voorzien van een ThermoSafe™-indicator voor hete oppervlakken. Deze zwarte indicator wordt rood wanneer de zoolplaat heet wordt. Wordt de temperatuur van de zoolplaat lager dan 40 °C, dan wordt de kleur weer zwart en kunt u het strijkijzer opbergen. www.aeg.com 36 PROBLEMEN OPLOSSEN GB PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. AR Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”). ES Stoomknop staat in de stand voor nietstomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie “Strijkschema”). FR Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Kies een temperatuur tot GR Strijkijzer geeft geen stoom. Stoom- en verticale stoomfunctie werken Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt niet. binnen een korte periode. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. . Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. IT NL Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. PT Waterlekken van de bodemplaat tijdens het strijken. Het strijkijzer is niet heet genoeg. Stel de temperatuurknop in op een temperatuur ( tot maximum) geschikt voor stoom- strijken. Plaats het strijkijzer op zijn voet en wacht tot het lampje uit is voordat u begint te strijken. Vlokjes en onzuiverheden komen uit de bodemplaat tijdens het strijken. U hebt hard water gebruikt, waardoor er kalkvlokken worden gevormd in het waterreservoir. Houd de stoom- toets ongeveer één minuut ingedrukt om stoom te krijgen. Houd de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen.Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig. Waterlekken van de bodemplaat tijdens het afkoelen of wanneer het strijkijzer op- geborgen is. Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl er nog water in het waterreservoir aanwezig is. Ledig het waterreservoir en zet de stoomstand op UIT voordat u het strijkijzer opbergt. Er komen bruine strepen uit de zoolplaat tijdens het strijken en deze maken vlekken op het wasgoed. U hebt chemische antikalkmiddelen gebruikt. Gebruik geen antikalkmiddelen. Er zitten stofvezels in de gaatjes van de zoolplaat en die verbranden. Maak de zoolplaat schoon met een zacht vochtig doek. Spoel het wasgoed nogmaals grondig. De stoffen zijn mogelijk niet goed gespoeld of de kleding is nieuw en is niet gewassen voor het strijken. VERWIJDERING Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval verwijderd mag worden. Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden gebracht, of naar een servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze kan verwijderen en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van elektrische producten en oplaadbare accu’s. AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. www.aeg.com DE 37
1 / 1

AEG DBS3350-U Handleiding

Categorie
Luchtbevochtigers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor