Trust 14801 Handleiding

Merk
Trust
Categorie
spelbesturing
Model
14801
Type
Handleiding
1
Nederlands
Productinformatie
PC PlayStation2
A
Toetsen 1 - 4 Toetsen Δ, O, X,
B
Toets 5 L2
C
Toets 6 R2
D
Toets 7 L1
E
Toets 8 R1
F
Toets 9 Selecteren
G
Toets 10 Start
H
X/Y-as + toets 11 (drukken)
alleen in analoge modus
Naar links + L3 (drukken)
in zowel analoge als digitale modus
I
Z-as + toets 12 (drukken)
alleen in analoge modus
Naar rechts + R3 (drukken)
in zowel analoge als digitale modus
J
Digitale modus: X/Y-as
Analoge modus : HAT-schakelaar
(standpunt)
Blok voor bewegingsrichtingen
K
Keuzeschakelaar analoog / digitaal Keuzeschakelaar analoog / digitaal
L
Turbo: Actie zonder onderbreking
(schieten)
Turbo: Actie zonder onderbreking (schieten)
M
Macro: voor programmeren van
achtereenvolgende toetsfuncties onder één
toets
Macro: voor programmeren van
achtereenvolgende toetsfuncties onder één
toets
N
Macro-indicator Macro-indicator
O
- Slow: voor vertraagde weergave (alleen voor
games die compatibel zijn)
P
- Gamepad-aansluiting
Q
USB-aansluiting -
i
Installatie op PC
(1) Zet de PC aan. (2) Sluit de USB-kabel op de PC aan.
Ga naar Windows Configuratiescherm en open Spelbesturingen
Selecteer dit product (Status dient OK te zijn) en klik op Eigenschappen.
(1) Klik op Test:
Digitale modus
Druk op het 8-D paneel (in alle 8 bewegingsrichtingen) en kijk of het kruis op het scherm correct
meebeweegt.
Als alles goed werkt, klikt u op OK. Het apparaat is nu gebruiksklaar.
4
3
2
1
2
Zo niet, herhaal dan stappen 5 en 6.
Analoge modus
Druk op de toets Analog om de analoge modus te selecteren.
Druk op elk van de 12 toetsen en kijk of ze corresponderen met 1-12 op het scherm.
Druk op het 8-D paneel (in alle 8 bewegingsrichtingen) en kijk of het standpunt op het scherm correct
meebeweegt.
Beweeg de linker mini-joystick en kijk of het kruis op het scherm de bewegingen van de stick volgt.
Beweeg de rechter mini-joystick en kijk of de balken langs de Z-as de bewegingen volgen.
(2) Klik op OK. De controller is klaar voor gebruik.
Opmerking
Force Vibration werkt alleen met games voor PlayStation2 die trillingseffecten ondersteunen.
Turbo-modus
(1) Druk op de Turbo-toets en houd die ingedrukt, druk op een afvuurtoets (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1,
R2) = turbo-modus inschakelen.
(2) Druk op de Turbo-toets en houd die ingedrukt, druk nogmaals op dezelfde toets = automatisch afvuren.
(3) Druk op de Turbo-toets en houd die ingedrukt, druk nogmaals op dezelfde toets = turbo-modus
uitschakelen.
Macro-modus: toets(en) aan afvuurtoets toewijzen
Programmeren: (1) druk op de Macro-toets en houd die ingedrukt <
indicator licht op
>, (2) kies een toets die
u als macro-toets wenst te gebruiken (5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <
indicator knippert
>, (3) kies de
toetsvolgorde door één of meer toetsen op het D-pad of 1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2, in te drukken (4)
druk nogmaals op de Macro-toets <
indicator uit
>.
Gebruik: druk op de gedefinieerde toets om de geprogrammeerde toetsvolgorde te activeren <
indicator
knippert voor elke toets
>.
U kunt maximaal 15 acties programmeren.
Uitschakelen: (1) druk op de Macro-toets <
indicator licht op
>, (2) druk op de aangewezen toets <
indicator
knippert
>, (3) druk op de Macro-toets <
indicator uit
>.
Snelheidsinstelling voor Macro-functie (0,03 of 0,1 seconden):
- Snel: (1) Druk op de Macro-toets (2) en houd die ingedrukt, druk op op het D-pad <
indicator knippert
snel gedurende 2 seconden
>.
- Langzaam: (1) Druk op de Macro-toets (2) en houd die ingedrukt, druk op op het D-pad <
indicator
knippert langzaam gedurende 2 seconden
>.
Gebruik met PlayStation2
Volg de aanwijzingen in de PlayStation2 gebruikershandleiding.
Nederlands
3
Gebruik met PC
Overtuig u ervan dat het spel dit type game controller ondersteunt. Lees in de gebruiksaanwijzing van de
game hoe u de beste instellingen kunt krijgen.
Gebruik geen USB-kabels die langer zijn dan 5 meter.

Document transcriptie

Productinformatie i PC PlayStation2 Toetsen Δ, O, X, … L2 R2 L1 R1 Selecteren Start Naar links + L3 (drukken) in zowel analoge als digitale modus Naar rechts + R3 (drukken) in zowel analoge als digitale modus Blok voor bewegingsrichtingen N O Toetsen 1 - 4 Toets 5 Toets 6 Toets 7 Toets 8 Toets 9 Toets 10 X/Y-as + toets 11 (drukken) alleen in analoge modus Z-as + toets 12 (drukken) alleen in analoge modus Digitale modus: X/Y-as Analoge modus : HAT-schakelaar (standpunt) Keuzeschakelaar analoog / digitaal Turbo: Actie zonder onderbreking (schieten) Macro: voor programmeren van achtereenvolgende toetsfuncties onder één toets Macro-indicator - P Q USB-aansluiting A B C D E F G H I J K L M Keuzeschakelaar analoog / digitaal Turbo: Actie zonder onderbreking (schieten) Installatie op PC 1 (1) Zet de PC aan. (2) Sluit de USB-kabel op de PC aan. 2 Ga naar Windows Configuratiescherm en open Spelbesturingen 3 Selecteer dit product (Status dient OK te zijn) en klik op Eigenschappen. 4 (1) Klik op Test: Digitale modus Druk op het 8-D paneel (in alle 8 bewegingsrichtingen) en kijk of het kruis op het scherm correct meebeweegt. Als alles goed werkt, klikt u op OK. Het apparaat is nu gebruiksklaar. 1 Nederlands Macro: voor programmeren van achtereenvolgende toetsfuncties onder één toets Macro-indicator Slow: voor vertraagde weergave (alleen voor games die compatibel zijn) Gamepad-aansluiting - Zo niet, herhaal dan stappen 5 en 6. Analoge modus Druk op de toets Analog om de analoge modus te selecteren. Druk op elk van de 12 toetsen en kijk of ze corresponderen met 1-12 op het scherm. Druk op het 8-D paneel (in alle 8 bewegingsrichtingen) en kijk of het standpunt op het scherm correct meebeweegt. Beweeg de linker mini-joystick en kijk of het kruis op het scherm de bewegingen van de stick volgt. Beweeg de rechter mini-joystick en kijk of de balken langs de Z-as de bewegingen volgen. (2) Klik op OK. De controller is klaar voor gebruik. Opmerking Force Vibration werkt alleen met games voor PlayStation2 die trillingseffecten ondersteunen. Turbo-modus • (1) Druk op de Turbo-toets en houd die ingedrukt, druk op een afvuurtoets (1 – 8 / Δ, O, X, …, L1, L2, R1, R2) = turbo-modus inschakelen. • (2) Druk op de Turbo-toets en houd die ingedrukt, druk nogmaals op dezelfde toets = automatisch afvuren. • (3) Druk op de Turbo-toets en houd die ingedrukt, druk nogmaals op dezelfde toets = turbo-modus uitschakelen. Macro-modus: toets(en) aan afvuurtoets toewijzen • Programmeren: (1) druk op de Macro-toets en houd die ingedrukt <indicator licht op>, (2) kies een toets die u als macro-toets wenst te gebruiken (5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <indicator knippert>, (3) kies de toetsvolgorde door één of meer toetsen op het D-pad of 1 – 8 / Δ, O, X, …, L1, L2, R1, R2, in te drukken (4) druk nogmaals op de Macro-toets <indicator uit>. • Gebruik: druk op de gedefinieerde toets om de geprogrammeerde toetsvolgorde te activeren <indicator knippert voor elke toets>. U kunt maximaal 15 acties programmeren. • Uitschakelen: (1) druk op de Macro-toets <indicator licht op>, (2) druk op de aangewezen toets <indicator knippert>, (3) druk op de Macro-toets <indicator uit>. • Snelheidsinstelling voor Macro-functie (0,03 of 0,1 seconden): - Snel: (1) Druk op de Macro-toets (2) en houd die ingedrukt, druk op ↑ op het D-pad <indicator knippert snel gedurende 2 seconden>. - Langzaam: (1) Druk op de Macro-toets (2) en houd die ingedrukt, druk op ↓ op het D-pad <indicator knippert langzaam gedurende 2 seconden>. Gebruik met PlayStation2 • Volg de aanwijzingen in de PlayStation2 gebruikershandleiding. 2 Gebruik met PC • Overtuig u ervan dat het spel dit type game controller ondersteunt. Lees in de gebruiksaanwijzing van de game hoe u de beste instellingen kunt krijgen. • Gebruik geen USB-kabels die langer zijn dan 5 meter. Nederlands 3
/