Tristar CL 1489 de handleiding

Categorie
Radio's
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

1
5
7
6
2
3
9 1113
16
10
17
15 1214
4
8
7
VOORAANZICHT
1. ALARM 1
2. ALARM 2
3. TIJD
4. PM-INDICATOR
5. SLAAP
6. NAP-TIMER
7. GEHEUGEN
8. Weersverwachting
BOVENAANZICHT
9. OMLAAG
10. SET/GEHEUGEN
11. ALARM 1-2
12. NAP/OMHOOG
13. VOLUME
14. SNOOZE/DIMMER
15. RADIO/SLAAP
ACHTERAANZICHT
16. BATTERIJKLEP
17. DC AANSLUITPUNT
18.
ZORG VOOR UW PRODUCT
• Plaats uw wekkerradio op een stabiele ondergrond, uit de buurt van
hittebronnen, direct zonlicht of vocht.
• Bescherm uw meubilair als u het apparaat op een ondergrond van natuurlijk
hout of gelakte afwerking plaatst, door een doek of een beschermingsmiddel
tussen het apparaat en het meubel.
• Reinig het apparaat met een zachte doek en mild sopwater. Sterkere
reinigingsmiddelen, zoals benzeen, verdunner of soortgelijke middelen, kunnen
het oppervlak van het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat is
losgekoppeld, alvorens deze te reinigen.
• Gebruik geen oude batterijen in combinatie met nieuwe batterijen. Gebruik
geen alkaline batterijen in combinatie met standaard (zink-koolstof) of
oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
• Indien het apparaat voor een langere tijd (een maand of langer) niet gebruikt
gaat worden, dient u de batterijen te verwijderen om eventuele corrosie te
voorkomen. Als er zich roest of vuil in het batterijencompartiment bevindt, dient
u het compartiment grondig te reinigen en de batterijen te vervangen.
INSTALLATIE
Sluit de netstroomadapter aan op een stopcontact en sluit de DC stekker aan op
de achterkant van het apparaat. Uw wekkerradio is nu klaar voor gebruik. Met het
oog op energiebesparing is de weergave van de LED-cijfers vooringesteld op lage
helderheid. Druk eenmaal op SNOOZE.DIMMER om de weergave van de LED-cijfers
op hoge helderheid in te stellen.
INSTALLATIE BACK-UP BATTERIJ
Uw wekkerradio vereist een volle CR2032 lithium batterij (niet inbegrepen) om
te kunnen voorzien in noodstroomvoorziening in het geval van een tijdelijke
stroomonderbreking.
1. Plaats het apparaat ondersteboven op een plat oppervlak.
2. Verschuif en verwijder de batterijklep aan de onderkant van het apparaat.
NL
Gebruiksaanwijzing
8
3. Plaats een CR2032 lithium batterij in het batterijencompartiment met de “+”
zijde omhoog gericht, zoals aangegeven.
4. Plaats de batterijklep terug.
Let op, deze batterij dient uitsluitend als back-up in het geval dat de netstroom
wordt onderbroken. Een volle CR2032 batterij kan ongeveer 3 dagen continu
back-up bieden.
INSTELLEN TIJD, 12/24 UUR TIJDSAANDUIDING EN
DUUR SLUIMERFUNCTIE
1. Druk eenmaal op SET. De uuraanduiding zal gaan knipperen. Druk op of
om het uur in te stellen (houd ingedrukt om snel langs de uren te gaan).
2. Druk nogmaals op SET. De minuutaanduiding zal gaan knipperen. Druk op
of
om de minuten in te stellen.
3. Druk nogmaals op SET. Op het scherm verschijnt al knipperend de indicatie
“24Hr”. Druk op
of om het “12Hr” of “24Hr” tijdaanduiding te selecteren.
4. Druk nogmaals op SET. Op het scherm verschijnt al knipperend de indicatie “05”.
Druk op
of om de sluimerfunctie in te stellen tussen de 5 en 60 minuten.
5. Druk nogmaals op SET of voer ongeveer 10 seconden lang geen handelingen
uit op het apparaat om de instelmodus te verlaten.
Opmerking: als er is gekozen voor de 12-uur tijdsaanduiding, zal er een P-icoontje (PM)
verschijnen onder de tijdweergave om de middagtijd aan te duiden; er is geen AM-indicator.
DE ALARMEN INSTELLEN
1. Druk eenmaal op AL 1.2. Het A1 icoontje en de uuraanduiding beginnen te
knipperen. Druk op
of om het juiste uur voor alarm 1 in te stellen.
2. Druk nogmaals op AL 1.2 om de minuten in te stellen. Druk op
of om
de juiste minuten voor alarm 1 in te stellen.
3. Druk nogmaals op AL 1.2. “OFF” (alarm uit) verschijnt op het scherm. Om een
alarmmodus te selecteren voor het alarm, druk op
of en selecteer :-
rd = Radio-alarm
bu = Buzzeralarm
OFF = Alarm uit
4. Druk nogmaals op AL 1.2. Het A2 icoontje en de uuraanduiding beginnen
te knipperen. Druk op
of om het juiste uur voor alarm 2 in te stellen.
Herhaal de stappen 2) en 3) om alarm 2 in te stellen.
5. Druk nogmaals op AL 1.2 of voer ongeveer 10 seconden lang geen
handelingen uit op het apparaat om de alarm instelmodus te verlaten. Als er
voor radio-alarm of buzzeralarm is gekozen, zal het gerelateerde alarm worden
ingeschakeld en aangeduid met het verschijnen van het A1 en / of A2 icoontje
aan de linkerzijde op het scherm.
6. Druk nogmaals op AL 1.2 of voer ongeveer 10 seconden lang geen
handelingen uit op het apparaat om de alarm instelmodus te verlaten.
HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN VOOR DE
VOLGENDE DAG
Als alarm 1 of 2 afgaat, zal het overeenkomstige icoontje A1 of A2 knipperen. Druk
eenmaal op AL 1.2 om het alarm te stoppen en te resetten voor de volgende dag.
Het A1 en A2 icoontje zullen opgelicht blijven op het scherm.
Opmerking: Als er een alarm afgaat, druk op
/ NAP of RADIO / SLAAP om de
nap timer of de radio te activeren en het alarm te stoppen voor de huidige dag.
SLUIMERFUNCTIE (vooringestelde sluimerduur bedraagt 5 minuten)
Druk eenmaal op
als het alarm afgaat. Het alarm wordt stil gezet en zal
opnieuw klinken nadat de ingestelde sluimerduur is verstreken.
Opmerking: Als het tweede alarm wordt geactiveerd, terwijl het eerste alarm
gaande is of zich in de sluimermodus bevindt, zal het tweede alarm het eerste
alarm opheffen (het eerste alarm wordt gereset naar de volgende dag).
Gebruiksaanwijzing
9
DE H-L DIMMER GEBRUIKEN
Druk op om de helderheid van het LED scherm in te stellen. Dit kan uitsluitend
worden uitgevoerd als de radio uit is geschakeld en het apparaat niet afgaat.
DE NAP TIMER GEBRUIKEN
Met de NAP Timer kunt u even uitrusten en automatisch wakker worden gemaakt
binnen 5, 15, 30, 45, 60, 75 of 90 minuten.
1. Druk eenmaal op
/ NAP. Het nap icoontje en de basis nap tijd “05” (5
minuten) verschijnen op het scherm.
2. Druk nogmaals op
/ NAP om de gewenste nap tijd te selecteren. Indien
er binnen 5 seconden niet wordt gehandeld op het apparaat, schakelt het
apparaat terug naar de tijdweergave.
3. Het nap icoontje licht op zodra de nap timer begint met aftellen. Als de nap
timer “0” bereikt, zal het alarm afgaan en zal het nap icoontje gaan knipperen.
Druk eenmaal op
/ NAP om het nap alarm te stoppen. Het nap icoontje
wordt uitgeschakeld.
Opmerking: Als de nap tijd is ingesteld op het moment dat er een alarm afgaat, zal
de nap tijd automatisch worden geannuleerd.
DE FM-ANTENNE INSTELLEN
Trek de FM draadantenne volledig uit en wijzig de richting voor de beste FM-
ontvangst. De antenne niet verwijderen. Geen aanpassingen verrichten aan de
antenne of verbinden met andere antennes.
LUISTEREN NAAR DE FM-RADIO
1. Druk eenmaal op SLAAP/RADIO om de radio in te schakelen. “ON” verschijnt op
het scherm en vervolgens de radiofrequentie “87,5” en de aanduiding Mhz.
2. Druk op
/ om de radio af te stemmen op het gewenste station. Druk op
/ en houd ingedrukt, om te zoeken naar het volgende station.
3. Druk eenmaal op VOL om het volume in te stellen. “L07” verschijnt op het
scherm. Druk op
/ om het volume in te stellen van L01 (minimum) tot
L15 (maximum).
4. Druk op
om de radio uit te schakelen.
Opmerking: houd de radio uit de buurt van fluorescerende lampen of andere
elektronische apparaten, die mogelijk interferentie kunnen veroorzaken.
HET VOORKEUZEGEHEUGEN GEBRUIKEN
Deze wekkerradio beschikt over 10 voorkeuze geheugen stations voor FM-stations.
Hiermee kunt u uw favoriete stations opslaan voor een snelle toegang.
1. Zet de radio aan en selecteer een radiostation die u wenst op te slaan.
2. Druk op SET en houd ingedrukt totdat “ME” verschijnt en “01” begint te
knipperen. Druk eenmaal op SET om het station op te slaan onder Geheugen 1.
3. Druk op
of om een ander station dat u wenst op te slaan te selecteren.
Druk op SET en houd ingedrukt totdat “ME” verschijnt en “01” begint te
knipperen. Druk eenmaal op
of . “02” verschijnt. Druk eenmaal op SET
om het station op te slaan onder Geheugen 02.
4. Herhaal de stappen 2 tot 3 voor de Geheugens 03 tot 10.
5. Om een opgeslagen station te betreden, dient u één voor één op SET te
drukken, terwijl de radio is ingeschakeld.
6. Om een opgeslagen station te bewerken, dient u een ander station
te selecteren en de stappen 2 tot 4 te herhalen. Hiermee worden de
oorspronkelijke instellingen opgeheven.
DE SLAAP TIMER GEBRUIKEN
1. Druk tweemaal op RADIO/SLAAP om de slaap modus te betreden. Het slaap
icoontje “SL” en de slaap tijd “05” (5 minuten) verschijnen op het scherm en
beginnen te knipperen.
2. Druk nogmaals op RADIO/SLAAP om de slaap timer in te stellen op 5, 15, 30,
45, 60, 75 of 90 minuten.
3. Als het scherm wederom de tijd weergeeft, kunt u eenmaal op RADIO/SLAAP
te drukken om de resteren slaap tijd weer te geven.
NL
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
10
4. Als de slaap tijd is bereikt, zal de radio worden uitgeschakeld.
5. Om de radio uit te schakelen voordat de slaap tijd is bereikt, dient u eenmaal
op
te drukken.
DE WEERVERWACHTING FUNCTIE GEBRUIKEN
Er bevindt zich een ingebouwde vochtigheidssensor in uw apparaat om de
weersverwachting aan te duiden. Er zijn vier weertypes die kunnen worden
weergegeven op uw weerstation (de weerafbeeldingen kunnen mogelijk afwijken
van de afbeeldingen die zich op uw apparaat bevinden):-
ZONNIG
ZONNIG EN BEWOLKT
BEWOLKT
REGENACHTIG
Opmerkingen: voor een beter gebruik van uw weerstation, raden wij u aan om het
apparaat op een locatie te plaatsen met een open luchtcirculatie, bijv. bij een open
raam. Het plaatsen van het apparaat in een omgeving met airconditioning kan van
invloed zijn op de nauwkeurigheid van de weersverwachting.
Nadat uw weerstation is ingeschakeld, duurt het ongeveer een uur voordat het
station stabiel is. De weerafbeeldingen op het scherm geven een aanduiding
voor de weersverwachting voor de komende 3-4 uur. De weersverwachting komt
mogelijk niet overeen met de huidige weerconditie buiten.
PROBLEEMOPLOSSING
Als uw wekkerradio een niet relevante tijd weergeeft of niet goed werkt, wordt
dit mogelijk veroorzaakt door elektrostatische ontlading of andere interferentie.
Koppel de DC stekker los om de netvoeding te onderbreken (en verwijder de back-
up batterij). De wekkerradio zal worden gereset naar de basisinstellingen en dient
opnieuw ingesteld te worden.
Gebruiksaanwijzing

Documenttranscriptie

Gebruiksaanwijzing ZORG VOOR UW PRODUCT VOORAANZICHT 1. ALARM 1 2. ALARM 2 3. TIJD 4. PM-INDICATOR 5. SLAAP 6. NAP-TIMER 7. GEHEUGEN 8. Weersverwachting BOVENAANZICHT 9. OMLAAG 10. SET/GEHEUGEN 11. ALARM 1-2 12. NAP/OMHOOG 13. VOLUME 14. SNOOZE/DIMMER 15. RADIO/SLAAP nl 1 5 2 ACHTERAANZICHT 16. BATTERIJKLEP 17. DC AANSLUITPUNT 18. 7 3 • Plaats uw wekkerradio op een stabiele ondergrond, uit de buurt van hittebronnen, direct zonlicht of vocht. • Bescherm uw meubilair als u het apparaat op een ondergrond van natuurlijk hout of gelakte afwerking plaatst, door een doek of een beschermingsmiddel tussen het apparaat en het meubel. • Reinig het apparaat met een zachte doek en mild sopwater. Sterkere reinigingsmiddelen, zoals benzeen, verdunner of soortgelijke middelen, kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld, alvorens deze te reinigen. • Gebruik geen oude batterijen in combinatie met nieuwe batterijen. Gebruik geen alkaline batterijen in combinatie met standaard (zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. • Indien het apparaat voor een langere tijd (een maand of langer) niet gebruikt gaat worden, dient u de batterijen te verwijderen om eventuele corrosie te voorkomen. Als er zich roest of vuil in het batterijencompartiment bevindt, dient u het compartiment grondig te reinigen en de batterijen te vervangen. 6 INSTALLATIE 4 8 9 13 15 16 14 11 10 12 17 Sluit de netstroomadapter aan op een stopcontact en sluit de DC stekker aan op de achterkant van het apparaat. Uw wekkerradio is nu klaar voor gebruik. Met het oog op energiebesparing is de weergave van de LED-cijfers vooringesteld op lage helderheid. Druk eenmaal op SNOOZE.DIMMER om de weergave van de LED-cijfers op hoge helderheid in te stellen. INSTALLATIE BACK-UP BATTERIJ Uw wekkerradio vereist een volle CR2032 lithium batterij (niet inbegrepen) om te kunnen voorzien in noodstroomvoorziening in het geval van een tijdelijke stroomonderbreking. 1. Plaats het apparaat ondersteboven op een plat oppervlak. 2. Verschuif en verwijder de batterijklep aan de onderkant van het apparaat. 7 Gebruiksaanwijzing 3. Plaats een CR2032 lithium batterij in het batterijencompartiment met de “+” zijde omhoog gericht, zoals aangegeven. 4. Plaats de batterijklep terug. rd = Radio-alarm bu = Buzzeralarm OFF = Alarm uit Let op, deze batterij dient uitsluitend als back-up in het geval dat de netstroom wordt onderbroken. Een volle CR2032 batterij kan ongeveer 3 dagen continu back-up bieden. 4. Druk nogmaals op AL 1.2. Het A2 icoontje en de uuraanduiding beginnen of om het juiste uur voor alarm 2 in te stellen. te knipperen. Druk op Herhaal de stappen 2) en 3) om alarm 2 in te stellen. 5. Druk nogmaals op AL 1.2 of voer ongeveer 10 seconden lang geen handelingen uit op het apparaat om de alarm instelmodus te verlaten. Als er voor radio-alarm of buzzeralarm is gekozen, zal het gerelateerde alarm worden ingeschakeld en aangeduid met het verschijnen van het A1 en / of A2 icoontje aan de linkerzijde op het scherm. 6. Druk nogmaals op AL 1.2 of voer ongeveer 10 seconden lang geen handelingen uit op het apparaat om de alarm instelmodus te verlaten. INSTELLEN TIJD, 12/24 UUR TIJDSAANDUIDING EN DUUR SLUIMERFUNCTIE 1. Druk eenmaal op SET. De uuraanduiding zal gaan knipperen. Druk op of om het uur in te stellen (houd ingedrukt om snel langs de uren te gaan). 2. Druk nogmaals op SET. De minuutaanduiding zal gaan knipperen. Druk op om de minuten in te stellen. of 3. Druk nogmaals op SET. Op het scherm verschijnt al knipperend de indicatie of om het “12Hr” of “24Hr” tijdaanduiding te selecteren. “24Hr”. Druk op 4. Druk nogmaals op SET. Op het scherm verschijnt al knipperend de indicatie “05”. of om de sluimerfunctie in te stellen tussen de 5 en 60 minuten. Druk op 5. Druk nogmaals op SET of voer ongeveer 10 seconden lang geen handelingen uit op het apparaat om de instelmodus te verlaten. 8 HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN VOOR DE VOLGENDE DAG Als alarm 1 of 2 afgaat, zal het overeenkomstige icoontje A1 of A2 knipperen. Druk eenmaal op AL 1.2 om het alarm te stoppen en te resetten voor de volgende dag. Het A1 en A2 icoontje zullen opgelicht blijven op het scherm. Opmerking: als er is gekozen voor de 12-uur tijdsaanduiding, zal er een P-icoontje (PM) verschijnen onder de tijdweergave om de middagtijd aan te duiden; er is geen AM-indicator. / NAP of RADIO / SLAAP om de Opmerking: Als er een alarm afgaat, druk op nap timer of de radio te activeren en het alarm te stoppen voor de huidige dag. DE ALARMEN INSTELLEN SLUIMERFUNCTIE (vooringestelde sluimerduur bedraagt 5 minuten) als het alarm afgaat. Het alarm wordt stil gezet en zal Druk eenmaal op opnieuw klinken nadat de ingestelde sluimerduur is verstreken. 1. Druk eenmaal op AL 1.2. Het A1 icoontje en de uuraanduiding beginnen te of om het juiste uur voor alarm 1 in te stellen. knipperen. Druk op of om 2. Druk nogmaals op AL 1.2 om de minuten in te stellen. Druk op de juiste minuten voor alarm 1 in te stellen. 3. Druk nogmaals op AL 1.2. “OFF” (alarm uit) verschijnt op het scherm. Om een of en selecteer :alarmmodus te selecteren voor het alarm, druk op Opmerking: Als het tweede alarm wordt geactiveerd, terwijl het eerste alarm gaande is of zich in de sluimermodus bevindt, zal het tweede alarm het eerste alarm opheffen (het eerste alarm wordt gereset naar de volgende dag). Gebruiksaanwijzing DE H-L DIMMER GEBRUIKEN Druk op om de helderheid van het LED scherm in te stellen. Dit kan uitsluitend worden uitgevoerd als de radio uit is geschakeld en het apparaat niet afgaat. DE NAP TIMER GEBRUIKEN Met de NAP Timer kunt u even uitrusten en automatisch wakker worden gemaakt binnen 5, 15, 30, 45, 60, 75 of 90 minuten. / NAP. Het nap icoontje en de basis nap tijd “05” (5 1. Druk eenmaal op minuten) verschijnen op het scherm. / NAP om de gewenste nap tijd te selecteren. Indien 2. Druk nogmaals op er binnen 5 seconden niet wordt gehandeld op het apparaat, schakelt het apparaat terug naar de tijdweergave. 3. Het nap icoontje licht op zodra de nap timer begint met aftellen. Als de nap timer “0” bereikt, zal het alarm afgaan en zal het nap icoontje gaan knipperen. / NAP om het nap alarm te stoppen. Het nap icoontje Druk eenmaal op wordt uitgeschakeld. Opmerking: Als de nap tijd is ingesteld op het moment dat er een alarm afgaat, zal de nap tijd automatisch worden geannuleerd. DE FM-ANTENNE INSTELLEN Trek de FM draadantenne volledig uit en wijzig de richting voor de beste FMontvangst. De antenne niet verwijderen. Geen aanpassingen verrichten aan de antenne of verbinden met andere antennes. LUISTEREN NAAR DE FM-RADIO 1. Druk eenmaal op SLAAP/RADIO om de radio in te schakelen. “ON” verschijnt op het scherm en vervolgens de radiofrequentie “87,5” en de aanduiding Mhz. / om de radio af te stemmen op het gewenste station. Druk op 2. Druk op / en houd ingedrukt, om te zoeken naar het volgende station. 3. Druk eenmaal op VOL om het volume in te stellen. “L07” verschijnt op het / om het volume in te stellen van L01 (minimum) tot scherm. Druk op L15 (maximum). 4. Druk op nl om de radio uit te schakelen. Opmerking: houd de radio uit de buurt van fluorescerende lampen of andere elektronische apparaten, die mogelijk interferentie kunnen veroorzaken. HET VOORKEUZEGEHEUGEN GEBRUIKEN Deze wekkerradio beschikt over 10 voorkeuze geheugen stations voor FM-stations. Hiermee kunt u uw favoriete stations opslaan voor een snelle toegang. 1. Zet de radio aan en selecteer een radiostation die u wenst op te slaan. 2. Druk op SET en houd ingedrukt totdat “ME” verschijnt en “01” begint te knipperen. Druk eenmaal op SET om het station op te slaan onder Geheugen 1. of om een ander station dat u wenst op te slaan te selecteren. 3. Druk op Druk op SET en houd ingedrukt totdat “ME” verschijnt en “01” begint te of . “02” verschijnt. Druk eenmaal op SET knipperen. Druk eenmaal op om het station op te slaan onder Geheugen 02. 4. Herhaal de stappen 2 tot 3 voor de Geheugens 03 tot 10. 5. Om een opgeslagen station te betreden, dient u één voor één op SET te drukken, terwijl de radio is ingeschakeld. 6. Om een opgeslagen station te bewerken, dient u een ander station te selecteren en de stappen 2 tot 4 te herhalen. Hiermee worden de oorspronkelijke instellingen opgeheven. DE SLAAP TIMER GEBRUIKEN 1. Druk tweemaal op RADIO/SLAAP om de slaap modus te betreden. Het slaap icoontje “SL” en de slaap tijd “05” (5 minuten) verschijnen op het scherm en beginnen te knipperen. 2. Druk nogmaals op RADIO/SLAAP om de slaap timer in te stellen op 5, 15, 30, 45, 60, 75 of 90 minuten. 3. Als het scherm wederom de tijd weergeeft, kunt u eenmaal op RADIO/SLAAP te drukken om de resteren slaap tijd weer te geven. 9 Gebruiksaanwijzing 4. Als de slaap tijd is bereikt, zal de radio worden uitgeschakeld. 5. Om de radio uit te schakelen voordat de slaap tijd is bereikt, dient u eenmaal te drukken. op REGENACHTIG DE WEERVERWACHTING FUNCTIE GEBRUIKEN Er bevindt zich een ingebouwde vochtigheidssensor in uw apparaat om de weersverwachting aan te duiden. Er zijn vier weertypes die kunnen worden weergegeven op uw weerstation (de weerafbeeldingen kunnen mogelijk afwijken van de afbeeldingen die zich op uw apparaat bevinden):- ZONNIG Opmerkingen: voor een beter gebruik van uw weerstation, raden wij u aan om het apparaat op een locatie te plaatsen met een open luchtcirculatie, bijv. bij een open raam. Het plaatsen van het apparaat in een omgeving met airconditioning kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de weersverwachting. Nadat uw weerstation is ingeschakeld, duurt het ongeveer een uur voordat het station stabiel is. De weerafbeeldingen op het scherm geven een aanduiding voor de weersverwachting voor de komende 3-4 uur. De weersverwachting komt mogelijk niet overeen met de huidige weerconditie buiten. PROBLEEMOPLOSSING ZONNIG EN BEWOLKT BEWOLKT 10 Als uw wekkerradio een niet relevante tijd weergeeft of niet goed werkt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door elektrostatische ontlading of andere interferentie. Koppel de DC stekker los om de netvoeding te onderbreken (en verwijder de backup batterij). De wekkerradio zal worden gereset naar de basisinstellingen en dient opnieuw ingesteld te worden.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Tristar CL 1489 de handleiding

Categorie
Radio's
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor