Oregon Scientific BAR28 3 Handleiding

Categorie
Weerstations
Type
Handleiding
NL
1
INLEIDING
Dank u dat u gekozen hebt voor het Oregon Scientific
TM
Jumbo Weerstation (BAR283). Dit krachtige apparaat
verenigt tijdmeting, weersverwachting, binnen- en
buitentemperatuur in één apparaat.
In deze doos zal U vinden:
Hoofdtoestel (BAR283)
Afstandssensor (RTHR328N)
Batterijen Hoofdtoestel, 4 x UM-3 (AA) 1.5V
Batterijen Afstandssensor, 2 x UM-3 (AA) 1.5V
OPMERKING De THGR328N (5-Kanaals) en THGR228N
(3-Kanaals) draadloze sensoren zijn ook compatibel met
dit weerstation. Wanneer U de THGR328N sensor
aankoopt, zal de vochtigheid peiling niet weergegeven
worden op de BAR289. Bijkomende sensoren worden
apart verkocht. Gelieve uw plaatselijke verdeler te
contacteren voor meer informatie.
Hou deze handleiding binnen handbereik wanneer U
uw nieuw product gebruikt. Het bevat praktische stap-
voor-stap instructies, alsook technische specificaties en
waarschuwingen die U dient te weten.
Jumbo Weerstation
Model: BAR283
Gebruikershandleiding
INHOUD
Inleiding ..................................................................... 1
Product Overzicht ..................................................... 2
Vooraanzicht .......................................................... 2
Achteraanzicht ....................................................... 2
LCD Scherm ................................................... 2
Afstandssensor (RTHR328N) - Vooraanzicht ........ 3
Afstandssensor (RTHR328N) - Achteraanzicht ...... 3
Afstandssensor (RTHR328N) - LCD Scherm ......... 3
Hoe te Beginnen ....................................................... 3
Batterijen ................................................................ 3
Afstandssensor (RTHR328N) .................................. 3
De Sensor Opstellen .............................................. 4
Sensor Data Transmissie ....................................... 4
Het Sensor Kanaal kiezen ...................................... 4
De Sensor Zoeken ................................................. 4
Klok en Kalender ...................................................... 4
Radiogestuurde Klok .............................................. 5
De Radiogestuurde Klok AAN / UIT schakelen ...... 5
De Klok Instellen .................................................... 5
De Klokweergave Veranderen ............................... 5
Uursignaal .............................................................. 6
Wekker ....................................................................... 6
De Wekker Instellingen Bekijken ............................ 6
De Wekker Instellen ............................................... 6
De Wekker Inschakelen ......................................... 6
De Wekker Stilzetten .............................................. 6
Weersvoorspelling ................................................... 6
Weersvoorspelling Iconen ...................................... 6
Temperatuur .............................................................. 6
Maximum / Minimum Gegevens ............................. 6
De Meeteenheid Kiezen ......................................... 7
Schermverlichting .................................................... 7
Het Systeem Resetten .............................................. 7
Veiligheid en Onderhoud ......................................... 7
Waarschuwingen ...................................................... 7
Probleemgids ............................................................ 7
Specificaties .............................................................. 7
Over Oregon Scientific ............................................. 8
EU-Conformiteits Verklaring ................................... 8
BAR283_NL.indd 1 3/17/06 6:44:59 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
1/8
NL
2
PRODUCT OVERZICHT
VOORAANZICHT
1. CHANNEL: Verander de Afstandssensor Weergave
2. MEMORY: Bekijk huidige, maximum en minimum
temperatuur peilingen.
3. MODE / LIGHT: Verander Instellingen / Weergave;
Activeer Schermverlichting
4. LCD scherm
5. ALARM: Bekijk de Wekker Status; Stel Wekker In
6. UP / DOWN: Verhoog / Verlaag instelling;
activeer / deactiveer radiogestuurde klok.
ACHTERAANZICHT
1
2
3
4
5
6
1. Uitsparing voor Muurbevestiging
2. Tafel Standaard
3. Batterijvak : Gebruikt 4 x UM-3 (AA) 1.5V
4. RESET opening
5. °C / °F toets
6. Ventilatie openingen
LCD SCHERM
1
2
3
4
1. Klok / Wekker / Kalender Veld: Radio
gestuurde Klok; Wekker; Kalender
2. Binnentemperatuur Veld: Maximum, minimum,
en huidige peilingen
3. Weersvoorspelling Veld: Geanimeerde
Weersvoorspelling
4. Buitentemperatuur Veld: Maximum, minimum,
en huidige peilingen; sensorkanaal nummer
Klok / Wekker / Kalender Veld
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Tijdzone Uurcalibratie
2. Uur / datum / kalender
3. Kanaal nummer 1-5
4. HF klok ontvangst
5. Schermverlichting functie is uitgeschakeld (bij lage
batterij omstandigheden)
6. Wekkerinstelling weergave
7. Wekker is ingeschakeld
8. Lege Batterij-icoon voor Hoofdtoestel
9. Uursignaal icoon
Binnentemperatuur Veld
2
1
3
1. Binnentemperatuur - °C / °F
2. Binnenshuis Icoon
3. MAX / MIN temperatuur
Buitentemperatuur Veld
1. Buitentemperatuur - °C / °F
2. Kanaal Nummer (1-5) / ontvangst status
3. Lege Batterij-icoon voor Afstandssensor
4. MAX / MIN temperatuur
BAR283_NL.indd 2 3/17/06 6:45:03 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
2/8
NL
3
AFSTANDSSENSOR (RTHR328N) -
VOORAANZICHT
1
2
3
1. LCD scherm
2. LED status aanduiding
3. Ventilatie gleuf
AFSTANDSSENSOR (RTHR328N) -
ACHTERAANZICHT
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Uitsparing voor Muurbevestiging
2. CHANNEL schakelaar (1-5)
3. RESET
4. °C / °F
5. SEARCH
6. EU / UK radiosignaal formaat schakelaar
7. Batterijvak
8. Uitklapbare Standaard
AFSTANDSSENSOR (RTHR328N) -
LCD SCHERM
1. Ontvangst
2. Kanaal nummer (1-5)
3. Lege batterij aanduiding
4. Uur
5. Temperatuur - °C of °F
6. Temperatuur peiling
HOE TE BEGINNEN
BATTERIJEN
Batterijen worden meegeleverd met dit product:
Hoofdtoestel 4 x UM-3 (AA) 1,5V
Draadloos Toestel 2 x UM-3 (AA) 1,5V
Plaats de batterijen vóór U het toestel de eerste keer
gebruikt, met de polariteit overeenkomend zoals
geïllustreerd in het batterijvak. Voor de beste resultaten,
plaats de batterijen eerst in de afstandssensor en
dan in het hoofdtoestel. Druk RESET na elke batterij
vervanging.
De batterijen in het hoofdtoestel plaatsen:
OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen.
toont wanneer de batterijen leeg zijn.
TOESTEL
LOCATIE
Hoofdtoestel Klok / Wekker / Kalender Veld
Afstandssensor Buitentemperatuur Veld
OPMERKING Voor een langere prestatie is het
aangeraden om voor dit toestel alkaline batterijen te
gebruiken.
AFSTANDSSENSOR (RTHR328N)
Dit product wordt geleverd met de RTHR328N
Afstandssensor. Het hoofdtoestel kan data verzamelen
van maximum 5 sensoren.
De THGR328N en THR228N sensoren zijn ook
compatibel met dit weerstation. (Bijkomende sensoren
worden apart verkocht. Gelieve uw plaatselijke verdeler
te contacteren voor meer informatie.)
De RTHR328N Sensor verzamelt temperatuurpeilingen
en signalen van officiële tijdsinstanties voor de
radiogestuurde klok.
BAR283_NL.indd 3 3/17/06 6:45:07 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
3/8
NL
4
DE SENSOR OPSTELLEN
1. Open het batterijvak met een kleine Philips
schroevendraaier en plaats de batterijen
overeenkomstig met de polariteit (+ en -) zoals
hieronder geïllustreerd.
2. Stel het kanaal in door met de CHANNEL toets het
vereiste nummer in te drukken. Indien U meer dan
een sensor gebruikt, kies dan een verschillend
kanaal voor elke sensor.
3. Schuif de EU / UK schakelaar naar de instelling die
het best past voor de plaats waar U zich bevindt.
4. Druk op RESET.
5. Plaats de sensor nabij het hoofdtoestel.
6. Druk SEARCH om manueel de signaalverzending
tussen sensor en hoofdtoestel te starten. Het
ontvangst icoon op het hoofdtoestel zal ongeveer
3 minuten knipperen terwijl het zoekt naar de
sensor. (Zie het “Sensor Data Transmissie” hoofdstuk
voor meer informatie.)
7. Druk op de °C / °F toets om de instelling te
selecteren die U verkiest.
8. Sluit het batterijvak van de afstandssensor.
9. Maak de sensor vast op de gewenste locatie met
de muurbevestiging of de tafelstandaard.
Om de standaard uit te klappen:
1
2
Voor de beste resultaten:
Plaats de batterijen en kies de eenheid, het kanaal en
radiosignaal formaat, alvorens U de sensor ophangt.
• Plaats de sensor uit de buurt van direct zonlicht en
vochtigheid.
• Plaats de sensor niet verder dan 30 meter (100
voet) van het hoofdtoestel (binnen).
• Plaats de sensor in de richting van het
(binnen)hoofdtoestel en beperk obstructies zoals
deuren, muren en meubels.
• Plaats de sensor op een locatie met een helder
zicht op de hemel, weg van metalen of
elektronische objecten.
• Plaats de sensor dicht bij het hoofdtoestel tijdens
koude wintermaanden, aangezien
vriestemperaturen de batterijwerking en signaal
transmissie kunnen beïnvloeden.
OPMERKING Het transmissie bereik kan varren
en is onderhevig aan het ontvangst bereik van het
hoofdtoestel.
Het is mogelijk dat U verschillende plaatsen dient uit te
proberen om het beste resultaat te bekomen.
SENSOR DATA TRANSMISSIE
Data wordt elke 60 seconden door de sensor(en)
uitgezonden. Het ontvangst icoon in het Buitentemperatuur
Veld geeft de status weer.
ICOON DESCRIPTION
Hoofdtoestel zoekt naar
sensoren.
Tenminste 1 kanaal is
gevonden.
Sensor 1 verzendt data. (Het
nummer toont aan welke
sensor gekozen is.)
--- wordt
weergegeven
in het Temp /
Vochtigheid Veld
De gekozen sensor kan niet
gevonden worden. Zoek
de sensor of controleer de
batterijen.
HET SENSOR KANAAL KIEZEN
Druk op CHANNEL op het hoofdtoestel om tussen
sensoren 1-5 te schakelen.
Het huis-icoon toont de geselecteerde afstandssensor.
Om de sensoren automatisch af te tasten, hou
CHANNEL 2 seconden ingedrukt. De data van elke
sensor zal gedurende 3 seconden weergegeven
worden.
Om het automatisch aftasten te beëindigen, druk op
CHANNEL of MEMORY.
DE SENSOR ZOEKEN
Om een Thermo sensor te zoeken, druk gelijktijdig
op CHANNEL en MEMORY en hou twee seconden
ingedrukt.
OPMERKING Wanneer de sensor nog steeds niet
gevonden wordt, controleer dan de batterijen.
KLOK EN KALENDER
Dit product volgt de tijd en datum gebaseerd
op radiogestuurde signalen van de RTHR328N
afstandssensor, of van de handmatige instellingen die
U invoert.
BAR283_NL.indd 4 3/17/06 6:45:09 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
4/8
NL
5
RADIOGESTUURDE KLOK
De tijd en datum worden automatisch bijgewerkt door
radiogestuurde kloksignalen van officiële tijdorganisaties
in Frankfurt (Duitsland) en Rugby (Engeland), tenzij U
deze functie uitschakelt. De signalen worden verzameld
door de afstandssensor (RTHR328N) telkens het binnen
een straal van 1500 km (932 mijl) van een signaal is.
Initiële ontvangst duurt ongeveer 2-10 minuten en begint
wanneer U het toestel voor de eerste keer opstelt of
telkens U op de RESET toets drukt. Eens voltooid zal
het ontvangst icoon stoppen met knipperen.
Het ontvangst icoon , weergegeven in het Klok
Veld, wijst op 2 factoren:
• Verbinding tussen het hoofdtoestel en de sensor
die de HF signalen verzamelt. ( )
• HF signaal ontvangst ( )
Hoe deze signalen samenwerken:
ICOON BETEKENIS
Het toestel heeft verbinding met
de afstandssensor en heeft de
tijd gesynchroniseerd.
Het toestel heeft verbinding met
de afstandssensor maar de tijd
is nog niet gesynchroniseerd.
Het toestel heeft de verbinding
met de draadloze sensor
verloren maar de tijd is
gesynchroniseerd.
Het toestel heeft de verbinding
met de draadloze sensor
verloren en de tijd is niet
gesynchroniseerd.
Het toestel kan de draadloze
sensor niet bereiken.
OPMERKING Hou de SEARCH toets op de sensor
(RTHR328N) ingedrukt, om de HF klok ontvangst
manueel te zoeken.
DE RADIOGESTUURDE KLOK AAN /
UIT SCHAKELEN
Indien U de klok handmatig wil instellen, dient U eerst de
radiogestuurde functie uit te schakelen. Zorg ervoor dat
U zich niet in Instelling Modus bevindt om dit te doen,
en hou vervolgens de DOWN toets op het hoofdtoestel
gedurende 2 seconden ingedrukt. Hou de UP toets
gedurende 2 seconden ingedrukt, om de functie in te
schakelen,
• Wanneer de HF klok is ingeschakeld zal dit icoon
op het scherm verschijnen.
• Wanneer de HF klok is uitgeschakeld zal dit icoon
NIET op het scherm verschijnen.
DE KLOK INSTELLEN
U dient dit enkel te doen indien U de radiogestuurde
klok uitgeschakeld heeft of indien U zich te ver van een
HF signaal bevindt.
1. Hou MODE / LIGHT 2 seconden ingedrukt tijdens
Instelling Modus
2. De instelling zal knipperen om te melden dat het nu
kan veranderd worden.
3. Druk UP of DOWN om de instelling te veranderen.
4. Druk MODE / LIGHT om de instelling te bevestigen
en naar de volgende te gaan. De volgorde van
instellingen is: tijdzone uurcalibratie (+ / -23 uur),
12 / 24 uurformaat, uur, minuten, jaar, datum /
maand formaat, maand, datum, weergave taal en
uursignaal (AAN / UIT).
U kan 1 van de 5 volgende talen kiezen:
SYMBOL TAAL
Engels
Duits
Frans
Italiaans
Spaans
DE KLOKWEERGAVE VERANDEREN
Druk MODE / LIGHT om doorheen de volgende klok-
weergaves te schakelen:
HF tijd met uur-calibratie tijd (HH:MM)
• Dag van de Week
Kalender
BAR283_NL.indd 5 3/17/06 6:45:14 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
5/8
NL
6
HF tijd zonder calibratie
Tijdzone uur-calibratie instelling
Elk scherm zal verlicht worden gedurende 5 seconden
en zal dan terugkeren naar het hoofdscherm na 10
seconden.
UURSIGNAAL
De uursignaalfunctie zal, wanneer ingesteld op AAN,
eenmaal biepen aan het begin van elk uur, en het
uursignaal icoon zal op het scherm verschijnen.
WEKKER
Dit product is uitgerust met een 2-minuten crescendo
wekker.
DE WEKKER INSTELLINGEN BEKIJKEN
Druk op ALARM. De wektijd en status zullen verschijnen
in het Klok Veld.
DE WEKKER INSTELLEN
1. Druk op ALARM om naar het wekkerscherm te
schakelen.
2. Druk opnieuw op ALARM en hou 2 seconden
ingedrukt. De wekker instellingen zullen knipperen.
3. Kies het uur en de minuten. Druk UP of DOWN om
de instellingen te veranderen. Druk ALARM om te
bevestigen. De wekker zal automatisch ingeschakeld
worden.
DE WEKKER INSCHAKELEN
Druk tweemaal op ALARM om te schakelen tussen
wekker AAN en wekker UIT.
verschijnt in het Klok / Wekker Veld wanneer de
wekker ingeschakeld is.
OPMERKING Druk MODE, of wacht 1 minuut om terug
te keren naar het klokscherm.
DE WEKKER STILZETTEN
Wanneer de wektijd wordt bereikt zal het crescendo
weksignaal gedurende 2 minuten weerklinken en zal
de schermverlichting 5 seconden oplichten. Om de
wekker stil te zetten:
Druk een willekeurige knop op het apparaat om het
alarmgeluid uit te zetten en het 24 uur later weer te
laten afgaan.
Wanneer geen toets ingedrukt wordt zal het weksignaal
automatisch stoppen na 2 minuten.
WEERSVOORSPELLING
Dit product voorspelt de volgende 12 tot 24 uur weer in
een straal van 30-50 km (19-31 mijl). De voorspelling
is gebaseerd op de barometrische druktendens
peilingen.
Het bovenste veld toont een geanimeerde icoon die het
voorspelde weer aanduidt.
WEERSVOORSPELLING ICONEN
ICOON BESCHRIJVING
/
Day / Night
Helder
/
Day / Night
Gedeeltelijk Bewolkt
Bewolkt
Regenachtig
Sneeuw
OPMERKING Het nachttijd icoon verschijnt van 6 PM
tot 6 AM.
TEMPERATUUR
Dit product kan de maximum, minimum en huidige
temperaturen weergeven, verzameld door de
afstandsensoren en het hoofdtoestel (binnen).
MAXIMUM / MINIMUM GEGEVENS
• Druk MEMORY om te schakelen tussen maximum
(MAX), minimum (MIN) en huidige gegevens.
• Om de gegevens te wissen, hou MEMORY
ingedrukt gedurende 2 seconden. Een biep zal
weerklinken om te bevestigen dat het geheugen
gewist is.
BAR283_NL.indd 6 3/17/06 6:45:18 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
6/8
NL
7
DE MEETEENHEID KIEZEN
Druk op de °C / °F toets om de instelling te kiezen die
U wil.
Het scherm kan binnentemperaturen weergeven gaande
van -5°C tot +50°C (23°F tot +122°F).
SCHERMVERLICHTING
Om de schermverlichting 5 seconden te laten
oplichten:
• Druk MODE / LIGHT op het hoofdtoestel.
OPMERKING Wanneer verschijnt, wordt de
schermverlichting functie uitgeschakeld wegens een
bijna lege batterij. Vervang met nieuwe batterijen om
deze functie opnieuw te gebruiken.
HET SYSTEEM RESETTEN
Plaats een dun, stomp voorwerp in de opening onder
RESET om de standaardinstellingen terug op te
roepen.
OPMERKING Wanneer U op RESET drukt, zullen alle
standaardinstellingen terug opgeroepen worden en zal
U alle opgeslagen informatie verliezen.
VEILIGHEID EN ONDERHOUD
Maak het product schoon met een lichtjes vochtige
doek en een alcoholvrij, mild detergent. Vermijd om het
product te laten vallen en plaats het niet in een drukke
omgeving.
WAARSCHUWINGEN
Dit product is ontworpen om U jaren lang trouw dienst te
doen, indien het op een correcte manier wordt gebruikt.
Oregon Scientific is niet verantwoordelijk voor gelijk
welke afwijkingen in het gebruik van dit toestel van
degene gespecificeerd in de gebruikers handleiding
of eender welke aanpassingen of herstellingen van
dit product.
Neem de volgende richtlijnen in acht:
• Dompel het product nooit onder in water. Dit kan
elektrocutie veroorzaken en het product
beschadigen.
• Stel het toestel niet bloot aan overdreven krachten,
schokken of schommelingen in temperatuur en
vochtigheid.
• Kom niet aan de interne onderdelen
• Meng geen nieuwe batterijen met oude of met
andere type batterijen.
• Gebruik geen herlaadbare batterijen met dit
product.
• Verwijder de batterijen indien U het toestel
gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Bekras het LCD scherm niet.
• Do not scratch the LCD display.
Als u dit product op een houten oppervlak
plaatst met bepaalde afwerking zoals blanke lak,
kan deze afwerking beschadigen. Raadpleeg
de zorgvoorschriften van uw meubel voor
aanwijzingen over welk soort voorwerpen veilig op
het houten oppervlak geplaatst kunnen worden.
Oregon Scientific is niet verantwoordelijk voor
enigerlei schade aan houten oppervlakken door
contact met dit product.
• Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval,
maar lever het in bij een KCA depot
OPMERKING De technische specificaties van dit product
en de inhoud van deze gebruikers handleiding kunnen
veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. De
illustraties zijn niet gemaakt op ware grootte.
PROBLEEMGIDS
PROBLEEM SYMPTOOM OPLOSSING
Kalender Vreemde
datum/maand
Kies taal
Klok Kan klok niet
aanpassen
Schakel
radiogestuurde
klok uit
Kan niet auto-
synchroniseren
1. Controleer
batterijen
2. Druk RESET
3. Activeer de
radiogestuurde
klok handmatig
Temp Geeft LLL of
“HHH” weer
Temperatuur is
buiten bereik
Afstand-
sensor
Kan de
draadloze
sensor niet
vinden
Controleer
batterijen
WARNINGSZ
SPECIFICATIES
Afmetingen Hoofdtoestel
L x B x H 225 x 24 x 141 mm
(8,86 x 0,94 x 5,55 inch)
Gewicht 542 gram(1,19 lbs) zonder batterij
Afmetingen Afstandssensor
L x B x H 70 x 24.5 x 116 mm
(2,76 x 0,96 x 4,57 inch)
Gewicht 108 gram (0,24 lbs) zonder batterij
Temperatuur
Eenheid °C of °F
Binnen Bereik -5 °C tot 50 °C (23 °F tot 122 °F)
Buiten Bereik -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)
Resolutie 0,1 °C (0,2° F)
Geheugen Min / Max
BAR283_NL.indd 7 3/17/06 6:45:20 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
7/8
NL
8
Weersvoorspelling
Weergave Zonnig (dag / nacht), gedeeltelijk
bewolkt (dag / nacht), bewolkt,
regenachtig, sneeuw
Afstandstoestel (RTHR328N)
HF frequentie 433 MHz
Bereik Tot 30 meter (100 voet) zonder
obstakels
Transmissie Ongeveer elke 1 minuut.
Kanaal No. 1, 2, 3, 4 of 5
Eenheid °C of °F
Radiogestuurde Klok
Synchronisatie Auto of uitgeschakeld
Klokweergave HH:MM
Uur Formaat 12u AM / PM (MSF formaat)
24u (DCF formaat)
Kalender DD / MM of MM / DD; Dag van
de Week in 1 uit 5 talen (E, D, F,
I, S)
Wekker Dagelijks met 2-minuten
crescendo
Voeding
Hoofdtoestel
Batteries 4 x UM-3 (AA) 1.5V
Afstandssensor
Batterijen 2 x UM-3 (AA) 1,5V
OPMERKING Voor een langere prestatie is het
aangeraden om voor dit toestel alkaline batterijen te
gebruiken.
OVER OREGON SCIENTIFIC
Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om
meer te weten over uw nieuwe product en andere
Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen,
gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations.
Op deze website vindt u tevens de informatie over
onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te
contacteren.
EU CONFORMITEITS VERKLARING
Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Jumbo
Weerstation BAR283 voldoet aan de essentiële eisen
en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde
Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via
onze Oregon Scientific klanten service.
LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
Alle EU landen, Zwitserland en CH
Noorwegen N
BAR283_NL.indd 8 3/17/06 6:45:20 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
8/8

Documenttranscriptie

NL Jumbo Weerstation Model: BAR283 INLEIDING Dank u dat u gekozen hebt voor het Oregon ScientificTM Jumbo Weerstation (BAR283). Dit krachtige apparaat verenigt tijdmeting, weersverwachting, binnen- en buitentemperatuur in één apparaat. Gebruikershandleiding INHOUD In deze doos zal U vinden: Inleiding ..................................................................... 1 Product Overzicht..................................................... 2 • Hoofdtoestel (BAR283) Vooraanzicht .......................................................... 2 • Afstandssensor (RTHR328N) Achteraanzicht ....................................................... 2 • Batterijen Hoofdtoestel, 4 x UM-3 (AA) 1.5V LCD Scherm ................................................... 2 • Batterijen Afstandssensor, 2 x UM-3 (AA) 1.5V Afstandssensor (RTHR328N) - Vooraanzicht ........ 3 Afstandssensor (RTHR328N) - Achteraanzicht ...... 3 OPMERKING De THGR328N (5-Kanaals) en THGR228N (3-Kanaals) draadloze sensoren zijn ook compatibel met dit weerstation. Wanneer U de THGR328N sensor aankoopt, zal de vochtigheid peiling niet weergegeven worden op de BAR289. Bijkomende sensoren worden apart verkocht. Gelieve uw plaatselijke verdeler te contacteren voor meer informatie. Afstandssensor (RTHR328N) - LCD Scherm ......... 3 Hoe te Beginnen ....................................................... 3 Batterijen ................................................................ 3 Afstandssensor (RTHR328N) .................................. 3 De Sensor Opstellen .............................................. 4 Sensor Data Transmissie ....................................... 4 Hou deze handleiding binnen handbereik wanneer U uw nieuw product gebruikt. Het bevat praktische stapvoor-stap instructies, alsook technische specificaties en waarschuwingen die U dient te weten. Het Sensor Kanaal kiezen ...................................... 4 De Sensor Zoeken ................................................. 4 Klok en Kalender ...................................................... 4 Radiogestuurde Klok .............................................. 5 De Radiogestuurde Klok AAN / UIT schakelen ...... 5 De Klok Instellen .................................................... 5 De Klokweergave Veranderen ............................... 5 Uursignaal .............................................................. 6 Wekker ....................................................................... 6 De Wekker Instellingen Bekijken ............................ 6 De Wekker Instellen ............................................... 6 De Wekker Inschakelen ......................................... 6 De Wekker Stilzetten .............................................. 6 Weersvoorspelling ................................................... 6 Weersvoorspelling Iconen ...................................... 6 Temperatuur .............................................................. 6 Maximum / Minimum Gegevens ............................. 6 De Meeteenheid Kiezen ......................................... 7 Schermverlichting .................................................... 7 Het Systeem Resetten .............................................. 7 Veiligheid en Onderhoud ......................................... 7 Waarschuwingen ...................................................... 7 Probleemgids ............................................................ 7 Specificaties.............................................................. 7 Over Oregon Scientific............................................. 8 EU-Conformiteits Verklaring ................................... 8 1 BAR283_NL.indd 1 P/N: 086L004374-016_NL REV1 1/8 3/17/06 6:44:59 PM NL PRODUCT OVERZICHT 1. Klok / Wekker / Kalender Veld: Radio gestuurde Klok; Wekker; Kalender VOORAANZICHT 2. Binnentemperatuur Veld: Maximum, minimum, en huidige peilingen 3. Weersvoorspelling Veld: Geanimeerde Weersvoorspelling 4. Buitentemperatuur Veld: Maximum, minimum, en huidige peilingen; sensorkanaal nummer Klok / Wekker / Kalender Veld 1 2 1. CHANNEL: Verander de Afstandssensor Weergave 2. MEMORY: Bekijk huidige, maximum en minimum temperatuur peilingen. 7 8 3 3. MODE / LIGHT: Verander Instellingen / Weergave; Activeer Schermverlichting 9 4 5 6 4. LCD scherm 1. Tijdzone Uurcalibratie 5. ALARM: Bekijk de Wekker Status; Stel Wekker In 2. Uur / datum / kalender 6. UP / DOWN: Verhoog / Verlaag instelling; activeer / deactiveer radiogestuurde klok. 3. Kanaal nummer 1-5 4. HF klok ontvangst 5. Schermverlichting functie is uitgeschakeld (bij lage batterij omstandigheden) 6. Wekkerinstelling weergave ACHTERAANZICHT 7. Wekker is ingeschakeld 8. Lege Batterij-icoon voor Hoofdtoestel 9. Uursignaal icoon 1 Binnentemperatuur Veld 4 5 2 1 3 6 3 2 1. Uitsparing voor Muurbevestiging 1. Binnentemperatuur - °C / °F 2. Tafel Standaard 2. Binnenshuis Icoon 3. Batterijvak : Gebruikt 4 x UM-3 (AA) 1.5V 3. MAX / MIN temperatuur 4. RESET opening 5. °C / °F toets Buitentemperatuur Veld 6. Ventilatie openingen 3 1 LCD SCHERM 4 2 1 3 1. Buitentemperatuur - °C / °F 2. Kanaal Nummer (1-5) / ontvangst status 3. Lege Batterij-icoon voor Afstandssensor 2 4. MAX / MIN temperatuur 4 2 BAR283_NL.indd 2 P/N: 086L004374-016_NL REV1 2/8 3/17/06 6:45:03 PM NL 1. Ontvangst AFSTANDSSENSOR (RTHR328N) VOORAANZICHT 2. Kanaal nummer (1-5) 3. Lege batterij aanduiding 4. Uur 5. Temperatuur - °C of °F 6. Temperatuur peiling 1 HOE TE BEGINNEN 2 BATTERIJEN Batterijen worden meegeleverd met dit product: • Hoofdtoestel 3 4 x UM-3 (AA) 1,5V • Draadloos Toestel 2 x UM-3 (AA) 1,5V Plaats de batterijen vóór U het toestel de eerste keer gebruikt, met de polariteit overeenkomend zoals geïllustreerd in het batterijvak. Voor de beste resultaten, plaats de batterijen eerst in de afstandssensor en dan in het hoofdtoestel. Druk RESET na elke batterij vervanging. 1. LCD scherm 2. LED status aanduiding 3. Ventilatie gleuf AFSTANDSSENSOR (RTHR328N) ACHTERAANZICHT De batterijen in het hoofdtoestel plaatsen: 1 2 3 4 5 6 OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen. 7 toont wanneer de batterijen leeg zijn. TOESTEL 8 1. Uitsparing voor Muurbevestiging 2. CHANNEL schakelaar (1-5) LOCATIE Hoofdtoestel Klok / Wekker / Kalender Veld Afstandssensor Buitentemperatuur Veld OPMERKING Voor een langere prestatie is het aangeraden om voor dit toestel alkaline batterijen te gebruiken. 3. RESET 4. °C / °F 5. SEARCH 6. EU / UK radiosignaal formaat schakelaar AFSTANDSSENSOR (RTHR328N) 7. Batterijvak Dit product wordt geleverd met de RTHR328N Afstandssensor. Het hoofdtoestel kan data verzamelen van maximum 5 sensoren. 8. Uitklapbare Standaard AFSTANDSSENSOR (RTHR328N) LCD SCHERM De THGR328N en THR228N sensoren zijn ook compatibel met dit weerstation. (Bijkomende sensoren worden apart verkocht. Gelieve uw plaatselijke verdeler te contacteren voor meer informatie.) De RTHR328N Sensor verzamelt temperatuurpeilingen en signalen van officiële tijdsinstanties voor de radiogestuurde klok. 3 BAR283_NL.indd 3 P/N: 086L004374-016_NL REV1 3/8 3/17/06 6:45:07 PM NL DE SENSOR OPSTELLEN OPMERKING Het transmissie bereik kan variëren en is onderhevig aan het ontvangst bereik van het hoofdtoestel. 1. Open het batterijvak met een kleine Philips schroevendraaier en plaats de batterijen overeenkomstig met de polariteit (+ en -) zoals hieronder geïllustreerd. Het is mogelijk dat U verschillende plaatsen dient uit te proberen om het beste resultaat te bekomen. SENSOR DATA TRANSMISSIE Data wordt elke 60 seconden door de sensor(en) uitgezonden. Het ontvangst icoon in het Buitentemperatuur Veld geeft de status weer. ICOON 2. Stel het kanaal in door met de CHANNEL toets het vereiste nummer in te drukken. Indien U meer dan een sensor gebruikt, kies dan een verschillend kanaal voor elke sensor. DESCRIPTION Hoofdtoestel zoekt naar sensoren. Tenminste 1 kanaal is gevonden. 3. Schuif de EU / UK schakelaar naar de instelling die het best past voor de plaats waar U zich bevindt. Sensor 1 verzendt data. (Het nummer toont aan welke sensor gekozen is.) 4. Druk op RESET. 5. Plaats de sensor nabij het hoofdtoestel. --- wordt weergegeven in het Temp / Vochtigheid Veld De gekozen sensor kan niet gevonden worden. Zoek de sensor of controleer de batterijen. 6. Druk SEARCH om manueel de signaalverzending tussen sensor en hoofdtoestel te starten. Het ontvangst icoon op het hoofdtoestel zal ongeveer 3 minuten knipperen terwijl het zoekt naar de sensor. (Zie het “Sensor Data Transmissie” hoofdstuk voor meer informatie.) HET SENSOR KANAAL KIEZEN 7. Druk op de °C / °F toets om de instelling te selecteren die U verkiest. Druk op CHANNEL op het hoofdtoestel om tussen sensoren 1-5 te schakelen. 8. Sluit het batterijvak van de afstandssensor. 9. Maak de sensor vast op de gewenste locatie met de muurbevestiging of de tafelstandaard. Het huis-icoon toont de geselecteerde afstandssensor. Om de standaard uit te klappen: Om de sensoren automatisch af te tasten, hou CHANNEL 2 seconden ingedrukt. De data van elke sensor zal gedurende 3 seconden weergegeven worden. 1 Om het automatisch aftasten te beëindigen, druk op CHANNEL of MEMORY. 2 DE SENSOR ZOEKEN Voor de beste resultaten: • Plaats de batterijen en kies de eenheid, het kanaal en radiosignaal formaat, alvorens U de sensor ophangt. Om een Thermo sensor te zoeken, druk gelijktijdig op CHANNEL en MEMORY en hou twee seconden ingedrukt. • Plaats de sensor uit de buurt van direct zonlicht en vochtigheid. OPMERKING Wanneer de sensor nog steeds niet gevonden wordt, controleer dan de batterijen. • Plaats de sensor niet verder dan 30 meter (100 voet) van het hoofdtoestel (binnen). • Plaats de sensor in de richting van het (binnen)hoofdtoestel en beperk obstructies zoals deuren, muren en meubels. KLOK EN KALENDER Dit product volgt de tijd en datum gebaseerd op radiogestuurde signalen van de RTHR328N afstandssensor, of van de handmatige instellingen die U invoert. • Plaats de sensor op een locatie met een helder zicht op de hemel, weg van metalen of elektronische objecten. • Plaats de sensor dicht bij het hoofdtoestel tijdens koude wintermaanden, aangezien vriestemperaturen de batterijwerking en signaal transmissie kunnen beïnvloeden. BAR283_NL.indd 4 P/N: 086L004374-016_NL REV1 4/8 4 3/17/06 6:45:09 PM NL RADIOGESTUURDE KLOK DE KLOK INSTELLEN De tijd en datum worden automatisch bijgewerkt door radiogestuurde kloksignalen van officiële tijdorganisaties in Frankfurt (Duitsland) en Rugby (Engeland), tenzij U deze functie uitschakelt. De signalen worden verzameld door de afstandssensor (RTHR328N) telkens het binnen een straal van 1500 km (932 mijl) van een signaal is. U dient dit enkel te doen indien U de radiogestuurde klok uitgeschakeld heeft of indien U zich te ver van een HF signaal bevindt. 1. Hou MODE / LIGHT 2 seconden ingedrukt tijdens Instelling Modus Initiële ontvangst duurt ongeveer 2-10 minuten en begint wanneer U het toestel voor de eerste keer opstelt of telkens U op de RESET toets drukt. Eens voltooid zal het ontvangst icoon stoppen met knipperen. Het ontvangst icoon Veld, wijst op 2 factoren: , weergegeven in het Klok 2. De instelling zal knipperen om te melden dat het nu kan veranderd worden. 3. Druk UP of DOWN om de instelling te veranderen. • Verbinding tussen het hoofdtoestel en de sensor die de HF signalen verzamelt. ( ) • HF signaal ontvangst ( 4. Druk MODE / LIGHT om de instelling te bevestigen en naar de volgende te gaan. De volgorde van instellingen is: tijdzone uurcalibratie (+ / -23 uur), 12 / 24 uurformaat, uur, minuten, jaar, datum / maand formaat, maand, datum, weergave taal en uursignaal (AAN / UIT). ) Hoe deze signalen samenwerken: ICOON BETEKENIS U kan 1 van de 5 volgende talen kiezen: Het toestel heeft verbinding met de afstandssensor en heeft de tijd gesynchroniseerd. SYMBOL Het toestel heeft verbinding met de afstandssensor maar de tijd is nog niet gesynchroniseerd. TAAL Engels Duits Het toestel heeft de verbinding met de draadloze sensor verloren maar de tijd is gesynchroniseerd. Frans Italiaans Het toestel heeft de verbinding met de draadloze sensor verloren en de tijd is niet gesynchroniseerd. Spaans DE KLOKWEERGAVE VERANDEREN Het toestel kan de draadloze sensor niet bereiken. Druk MODE / LIGHT om doorheen de volgende klokweergaves te schakelen: • HF tijd met uur-calibratie tijd (HH:MM) OPMERKING Hou de SEARCH toets op de sensor (RTHR328N) ingedrukt, om de HF klok ontvangst manueel te zoeken. DE RADIOGESTUURDE KLOK AAN / UIT SCHAKELEN • Dag van de Week Indien U de klok handmatig wil instellen, dient U eerst de radiogestuurde functie uit te schakelen. Zorg ervoor dat U zich niet in Instelling Modus bevindt om dit te doen, en hou vervolgens de DOWN toets op het hoofdtoestel gedurende 2 seconden ingedrukt. Hou de UP toets gedurende 2 seconden ingedrukt, om de functie in te schakelen, • Kalender • Wanneer de HF klok is ingeschakeld zal dit icoon op het scherm verschijnen. • Wanneer de HF klok is uitgeschakeld zal dit icoon NIET op het scherm verschijnen. 5 BAR283_NL.indd 5 P/N: 086L004374-016_NL REV1 5/8 3/17/06 6:45:14 PM NL DE WEKKER STILZETTEN • HF tijd zonder calibratie Wanneer de wektijd wordt bereikt zal het crescendo weksignaal gedurende 2 minuten weerklinken en zal de schermverlichting 5 seconden oplichten. Om de wekker stil te zetten: • Druk een willekeurige knop op het apparaat om het alarmgeluid uit te zetten en het 24 uur later weer te laten afgaan. • Tijdzone uur-calibratie instelling Wanneer geen toets ingedrukt wordt zal het weksignaal automatisch stoppen na 2 minuten. WEERSVOORSPELLING Elk scherm zal verlicht worden gedurende 5 seconden en zal dan terugkeren naar het hoofdscherm na 10 seconden. Dit product voorspelt de volgende 12 tot 24 uur weer in een straal van 30-50 km (19-31 mijl). De voorspelling is gebaseerd op de barometrische druktendens peilingen. UURSIGNAAL De uursignaalfunctie zal, wanneer ingesteld op AAN, eenmaal biepen aan het begin van elk uur, en het uursignaal icoon zal op het scherm verschijnen. Het bovenste veld toont een geanimeerde icoon die het voorspelde weer aanduidt. WEKKER Dit product is uitgerust met een 2-minuten crescendo wekker. WEERSVOORSPELLING ICONEN DE WEKKER INSTELLINGEN BEKIJKEN ICOON Druk op ALARM. De wektijd en status zullen verschijnen in het Klok Veld. BESCHRIJVING Helder / Day / Night DE WEKKER INSTELLEN / 1. Druk op ALARM om naar het wekkerscherm te schakelen. Gedeeltelijk Bewolkt Day / Night Bewolkt Regenachtig Sneeuw 2. Druk opnieuw op ALARM en hou 2 seconden ingedrukt. De wekker instellingen zullen knipperen. OPMERKING Het nachttijd icoon verschijnt van 6 PM tot 6 AM. 3. Kies het uur en de minuten. Druk UP of DOWN om de instellingen te veranderen. Druk ALARM om te bevestigen. De wekker zal automatisch ingeschakeld worden. TEMPERATUUR Dit product kan de maximum, minimum en huidige temperaturen weergeven, verzameld door de afstandsensoren en het hoofdtoestel (binnen). DE WEKKER INSCHAKELEN Druk tweemaal op ALARM om te schakelen tussen wekker AAN en wekker UIT. MAXIMUM / MINIMUM GEGEVENS • Druk MEMORY om te schakelen tussen maximum (MAX), minimum (MIN) en huidige gegevens. verschijnt in het Klok / Wekker Veld wanneer de wekker ingeschakeld is. • Om de gegevens te wissen, hou MEMORY ingedrukt gedurende 2 seconden. Een biep zal weerklinken om te bevestigen dat het geheugen gewist is. OPMERKING Druk MODE, of wacht 1 minuut om terug te keren naar het klokscherm. 6 BAR283_NL.indd 6 P/N: 086L004374-016_NL REV1 6/8 3/17/06 6:45:18 PM Druk op de °C / °F toets om de instelling te kiezen die U wil. Het scherm kan binnentemperaturen weergeven gaande van -5°C tot +50°C (23°F tot +122°F). NL plaatst met bepaalde afwerking zoals blanke lak, kan deze afwerking beschadigen. Raadpleeg de zorgvoorschriften van uw meubel voor aanwijzingen over welk soort voorwerpen veilig op het houten oppervlak geplaatst kunnen worden. Oregon Scientific is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade aan houten oppervlakken door contact met dit product. DE MEETEENHEID KIEZEN • Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval, maar lever het in bij een KCA depot SCHERMVERLICHTING Om de schermverlichting 5 seconden te laten oplichten: • Druk MODE / LIGHT op het hoofdtoestel. OPMERKING De technische specificaties van dit product en de inhoud van deze gebruikers handleiding kunnen veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. De illustraties zijn niet gemaakt op ware grootte. OPMERKING Wanneer verschijnt, wordt de schermverlichting functie uitgeschakeld wegens een bijna lege batterij. Vervang met nieuwe batterijen om deze functie opnieuw te gebruiken. PROBLEEMGIDS HET SYSTEEM RESETTEN Plaats een dun, stomp voorwerp in de opening onder RESET om de standaardinstellingen terug op te roepen. PROBLEEM SYMPTOOM OPLOSSING Kalender Vreemde datum/maand Kies taal Klok Kan klok niet aanpassen Schakel radiogestuurde klok uit Kan niet autosynchroniseren 1. Controleer batterijen OPMERKING Wanneer U op RESET drukt, zullen alle standaardinstellingen terug opgeroepen worden en zal U alle opgeslagen informatie verliezen. 2. Druk RESET 3. Activeer de radiogestuurde klok handmatig VEILIGHEID EN ONDERHOUD Maak het product schoon met een lichtjes vochtige doek en een alcoholvrij, mild detergent. Vermijd om het product te laten vallen en plaats het niet in een drukke omgeving. Temp Geeft “LLL” of “HHH” weer Temperatuur is buiten bereik Afstandsensor Kan de draadloze sensor niet vinden Controleer batterijen WAARSCHUWINGEN Dit product is ontworpen om U jaren lang trouw dienst te doen, indien het op een correcte manier wordt gebruikt. Oregon Scientific is niet verantwoordelijk voor gelijk welke afwijkingen in het gebruik van dit toestel van degene gespecificeerd in de gebruikers handleiding of eender welke aanpassingen of herstellingen van dit product. WARNINGSZ SPECIFICATIES Afmetingen Hoofdtoestel LxBxH 225 x 24 x 141 mm (8,86 x 0,94 x 5,55 inch) Neem de volgende richtlijnen in acht: Gewicht 542 gram(1,19 lbs) zonder batterij • Dompel het product nooit onder in water. Dit kan elektrocutie veroorzaken en het product beschadigen. Afmetingen Afstandssensor • Stel het toestel niet bloot aan overdreven krachten, schokken of schommelingen in temperatuur en vochtigheid. LxBxH 70 x 24.5 x 116 mm (2,76 x 0,96 x 4,57 inch) Gewicht 108 gram (0,24 lbs) zonder batterij • Kom niet aan de interne onderdelen • Meng geen nieuwe batterijen met oude of met andere type batterijen. Temperatuur • Gebruik geen herlaadbare batterijen met dit product. Eenheid °C of °F Binnen Bereik -5 °C tot 50 °C (23 °F tot 122 °F) • Verwijder de batterijen indien U het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt. Buiten Bereik -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F) Resolutie 0,1 °C (0,2° F) • Bekras het LCD scherm niet. Geheugen Min / Max • Do not scratch the LCD display. • Als u dit product op een houten oppervlak 7 BAR283_NL.indd 7 P/N: 086L004374-016_NL REV1 7/8 3/17/06 6:45:20 PM NL Weersvoorspelling Weergave Zonnig (dag / nacht), gedeeltelijk bewolkt (dag / nacht), bewolkt, regenachtig, sneeuw Afstandstoestel (RTHR328N) HF frequentie 433 MHz Bereik Tot 30 meter (100 voet) zonder obstakels Transmissie Ongeveer elke 1 minuut. Kanaal No. 1, 2, 3, 4 of 5 Eenheid °C of °F Radiogestuurde Klok Synchronisatie Auto of uitgeschakeld Klokweergave HH:MM Uur Formaat 12u AM / PM (MSF formaat) 24u (DCF formaat) Kalender DD / MM of MM / DD; Dag van de Week in 1 uit 5 talen (E, D, F, I, S) Wekker Dagelijks met 2-minuten crescendo Voeding Hoofdtoestel Batteries 4 x UM-3 (AA) 1.5V Afstandssensor Batterijen 2 x UM-3 (AA) 1,5V OPMERKING Voor een langere prestatie is het aangeraden om voor dit toestel alkaline batterijen te gebruiken. OVER OREGON SCIENTIFIC Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. EU CONFORMITEITS VERKLARING Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Jumbo Weerstation BAR283 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service. LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EU landen, Zwitserland en Noorwegen CH N 8 BAR283_NL.indd 8 P/N: 086L004374-016_NL REV1 8/8 3/17/06 6:45:20 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

Oregon Scientific BAR28 3 Handleiding

Categorie
Weerstations
Type
Handleiding