Melissa 245-060 Handleiding

Merk
Melissa
Categorie
wasdrogers
Model
245-060
Type
Handleiding
Lees voordat u uw nieuwe koffiezetapparaat in
gebruikt neemt deze gebruiksaanwijzing goed
door zodat u weet hoe het apparaat werkt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing ter referentie.
BELANGRIJK VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u
altijd basisveiligheidsvoorzorgen in acht te
nemen om het risico op brand, elektrische schok
en/of persoonlijk letsel te verminderen:
- Lees de hele gebruiksaanwijzing goed door
voordat u het apparaat gebruikt.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik
de handgrepen of knoppen.
- Dompel het snoer, de stekkers of de basis
niet onder in water of een andere vloeistof.
- Toezicht is vereist wanneer het apparaat
wordt gebruikt door of in de buurt van
kinderen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het
apparaat gaat schoonmaken. Laat het
koffiezetapparaat afkoelen voordat u er
onderdelen opzet of afhaalt en voordat u het
gaat schoonmaken.
- Bedien het apparaat niet als het snoer of de
stekker beschadigd is of als het
koffiezetapparaat niet goed werkt beschadigd
is. Er zijn geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Het gebruik van niet-aanbevolen accessoires
kan gevaar opleveren.
- Niet buiten gebruiken.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel
of het werkblad hangen en zorg dat het geen
hete oppervlakken raakt.
- Plaats het apparaat niet op of bij een heet
gasfornuis of een hete elektrische kookplaat
of in een warme oven. Plaats de glazen pot
niet op de pit van een gasfornuis of
elektrische kookplaat.
- Gebruik dit koffiezetapparaat niet voor andere
doeleinden dan het bestemde huishoudelijke
gebruik.
- Als u de stekker uit het stopcontact haalt,
schakelt u het koffiezetapparaat eerst uit.
Houd dan de stekker vast en trek die uit het
stopcontact. Trek nooit aan het snoer en draai
het niet op.
- Controleer voordat u het apparaat inschakelt
altijd of de glazen pot met het deksel op de
warmhoudplaat zijn geplaatst.
- Laat de filterhouder afkoelen voordat u die
van het apparaat verwijdert.
- Ga voorzichtig te werk als u het deksel van
de glazen pot moet verwijderen of terugzetten
als de pot hete koffie bevat. Forceer het
deksel niet en trek er niet hard aan.
- Verplaats het apparaat niet en raak de
warmhoudplaat niet aan tijdens het
koffiezetten.
- Gebruik het apparaat niet op vloerbedekking
of een vinyl tafelkleed.
- Schakel het apparaat niet in als er geen water
in het reservoir zit.
- Vul het reservoir niet met een andere vloeistof
dan koud water.
17
NL
245060_im 14/06/07 22:30 Side 17
LIJST MET ONDERDELEN
1. Deksel voor waterreservoir
2. Waterreservoir
3. Indicator voor waterniveau
4. Aan/uit-schakelaar met indicator
5. Warmhoudplaat
6. Deksel voor filterhouder
7. Filterhouder met druppelstop
8. Koffiepot
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
U wordt aangeraden om voordat u voor het eerst
koffie zet, het apparaat eerst één keer te laten
werken met alleen koud water, zonder filterkoffie
en papieren filter. Hierdoor wordt het stof
verwijderd dat zich mogelijk in het
koffiezetapparaat heeft afgezet.
Belangrijk: Gebruik alleen koud water. Het
koffiezetproces is ontwikkeld voor koud water.
BEDIENING
- Plaats het koffiezetapparaat op een vlak,
horizontaal oppervlak, bijvoorbeeld een
aanrechtblad. Steek de stekker in een
stopcontact.
- Open het filterdeksel. Plaats een papieren filter
van het formaat 1x4 in de filterhouder. Doe de
gewenste hoeveelheid filterkof
fie in het
papieren filter.
- Schakel het koffiezetapparaat niet in als het
deksel niet goed sluit.
- Vul de glazen koffiepot met de gewenste
hoeveelheid koud water.
- Gebruik alleen koud water. Het koffiezetproces
is ontwikkeld voor koud water. Giet het water
van de koffiepot in het waterreservoir. Sluit het
deksel. Plaats de glazen koffiepot met het
deksel erop op de warmhoudplaat.
- Druk op de aan/uit-knop. De indicator gaat
branden. Hiermee wordt aangegeven dat het
koffiezetten is begonnen.
- Als u na het koffiezetten meteen nog meer
koffie wilt zetten, schakelt u het
koffiezetapparaat uit met de aan/uit-knop
zodat het rode indicatielampje uitgaat. Laat het
apparaat 3-4 minuten afkoelen en herhaal de
stappen hierboven.
- Controleer of het koffiezetapparaat is
uitgeschakeld als u klaar bent met het gebruik
van het apparaat. Druk op de aan/uit-knop
zodat het rode indicatielampje uitgaat en haal
de stekker uit het stopcontact.
DRUPPELSTOP
- Het koffiezetapparaat heeft een
druppelstopfunctie. Desgewenst kunt u tijdens
het koffiezetten de glazen koffiepot even van
het apparaat verwijderen om een kop hete
koffie in te schenken.
- Het koffiezetproces wordt onderbroken en er
druppelt geen koffie uit de filterhouder. Als u
de koffiepot terugzet op de warmhoudplaat,
wordt het koffiezetproces hervat.
- Verwijder de koffiepot niet langer dan 30
seconden.
REINIGEN
- Controleer voor het schoonmaken of het
koffiezetapparaat is uitschakeld en afgekoeld.
- U kunt de koffiepot, het deksel en de
filterhouden afwassen in warm zeepsop.
-
V
eeg de basis van het kof
fiezetapparaat
schoon met een zachte, vochtige doek en wrijf
de basis vervolgens droog. Gebruik nooit
schuursponsjes of schuurmiddel, omdat
daar
door de laklaag bekrast raakt en/of
verkleurt.
18
1.
6.
4.
8.
5.
7.
3.
2.
245060_im 14/06/07 22:30 Side 18
ONTKALKEN
- Door kalkafzetting kan het koffiezetapparaat
verstopt raken. Om ervoor te zorgen dat het
koffiezetapparaat efficiënt blijft werken, moet
u regelmatig de kalkafzetting uit het water
verwijderen. De kalk kan zich ophopen
waardoor het apparaat verstopt raakt.
Gebruik ten minste één keer per maand de
schoonmaakoplossing die hieronder wordt
beschreven om deze verstopping te
voorkomen.
- Als het water in uw omgeving erg hard is,
dient u het koffiezetapparaat elke 2 weken te
reinigen. Door regelmatig reinigen blijft de
koffiesmaak goed en duur het koffiezetten
minder lang.
Schoonmaakoplossing.
- Giet 1 liter schoonmaakazijn in de koffiepot.
Voeg vervolgens koud water toe totdat de pot
is gevuld tot aan de vullijn voor 10/12 kopjes.
Giet dit mengsel van water en
schoonmaakazijn in het waterreservoir.
- Plaats de koffiepot op de warmhoudplaat. Zet
het koffiezetapparaat aan.
- Laat de helft van het mengsel door het
koffiezetapparaat lopen. Schakel het
koffiezetapparaat ongeveer 10 minuten uit.
- Zet het koffiezetapparaat weer aan en laat de
rest van het mengsel door het
koffiezetapparaat lopen.
- Laat het koffiezetapparaat 10 minuten
afkoelen en spoel het vervolgens schoon
door de pot tot aan de vullijn voor 10/12
kopjes met koud water te vullen. Giet het
water in het waterreservoir en zet het
koffiezetapparaat aan. Herhaal dit 3 keer.
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN
RECYCLEN VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit
symbool:
Dit betekent dat dit product niet met het gewone
huishoudafval mag worden weggegooid, omdat
elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk
moeten worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat
zorgdragen voor het op de juiste manier
inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van
elektrisch en elektronisch afval. Privé-
huishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis
naar speciale recyclingpunten brengen. In
sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen,
de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de
leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht,
als u nieuwe apparatuur koopt.
Neem contact op met uw leverancier,
distributeur of gemeente voor meer informatie
over wat u moet doen met elektrisch en
elektronisch afval.
DE GARANTIE VERVALT:
- als bovenstaande punten niet zijn opgevolgd.
- als het apparaat niet op de juiste manier is
onderhouden, als er kracht is gebruikt op het
apparaat of als het op een andere manier is
beschadigd.
- bij fouten door defecten in het
distributiesysteem.
- als het apparaat is gerepareerd of op enigerlei
wijze is aangepast of gewijzigd door een niet-
geautoriseerde persoon.
Importeur:
Adexi group
Drukfouten voorbehouden.
19
245060_im 14/06/07 22:30 Side 19

Documenttranscriptie

245060_im 14/06/07 22:30 Side 17 NL Lees voordat u uw nieuwe koffiezetapparaat in gebruikt neemt deze gebruiksaanwijzing goed door zodat u weet hoe het apparaat werkt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing ter referentie. - Als u de stekker uit het stopcontact haalt, schakelt u het koffiezetapparaat eerst uit. Houd dan de stekker vast en trek die uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer en draai het niet op. BELANGRIJK VEILIGHEIDSMAATREGELEN - Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u altijd basisveiligheidsvoorzorgen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schok en/of persoonlijk letsel te verminderen: - Lees de hele gebruiksaanwijzing goed door voordat u het apparaat gebruikt. Controleer voordat u het apparaat inschakelt altijd of de glazen pot met het deksel op de warmhoudplaat zijn geplaatst. - Laat de filterhouder afkoelen voordat u die van het apparaat verwijdert. - Ga voorzichtig te werk als u het deksel van de glazen pot moet verwijderen of terugzetten als de pot hete koffie bevat. Forceer het deksel niet en trek er niet hard aan. - Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handgrepen of knoppen. - Dompel het snoer, de stekkers of de basis niet onder in water of een andere vloeistof. - - Toezicht is vereist wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Verplaats het apparaat niet en raak de warmhoudplaat niet aan tijdens het koffiezetten. - Gebruik het apparaat niet op vloerbedekking of een vinyl tafelkleed. - Schakel het apparaat niet in als er geen water in het reservoir zit. - Vul het reservoir niet met een andere vloeistof dan koud water. - Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Laat het koffiezetapparaat afkoelen voordat u er onderdelen opzet of afhaalt en voordat u het gaat schoonmaken. - Bedien het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als het koffiezetapparaat niet goed werkt beschadigd is. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. - Het gebruik van niet-aanbevolen accessoires kan gevaar opleveren. - Niet buiten gebruiken. - Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen en zorg dat het geen hete oppervlakken raakt. - Plaats het apparaat niet op of bij een heet gasfornuis of een hete elektrische kookplaat of in een warme oven. Plaats de glazen pot niet op de pit van een gasfornuis of elektrische kookplaat. - Gebruik dit koffiezetapparaat niet voor andere doeleinden dan het bestemde huishoudelijke gebruik. 17 245060_im 14/06/07 22:30 Side 18 LIJST MET ONDERDELEN 6. 1. - Schakel het koffiezetapparaat niet in als het deksel niet goed sluit. - Vul de glazen koffiepot met de gewenste hoeveelheid koud water. - Gebruik alleen koud water. Het koffiezetproces is ontwikkeld voor koud water. Giet het water van de koffiepot in het waterreservoir. Sluit het deksel. Plaats de glazen koffiepot met het deksel erop op de warmhoudplaat. - Druk op de aan/uit-knop. De indicator gaat branden. Hiermee wordt aangegeven dat het koffiezetten is begonnen. - Als u na het koffiezetten meteen nog meer koffie wilt zetten, schakelt u het koffiezetapparaat uit met de aan/uit-knop zodat het rode indicatielampje uitgaat. Laat het apparaat 3-4 minuten afkoelen en herhaal de stappen hierboven. - Controleer of het koffiezetapparaat is uitgeschakeld als u klaar bent met het gebruik van het apparaat. Druk op de aan/uit-knop zodat het rode indicatielampje uitgaat en haal de stekker uit het stopcontact. 7. 2. 8. 3. 5. 4. 1. Deksel voor waterreservoir 2. Waterreservoir 3. Indicator voor waterniveau 4. Aan/uit-schakelaar met indicator 5. Warmhoudplaat DRUPPELSTOP 6. Deksel voor filterhouder 7. Filterhouder met druppelstop - Het koffiezetapparaat heeft een druppelstopfunctie. Desgewenst kunt u tijdens het koffiezetten de glazen koffiepot even van het apparaat verwijderen om een kop hete koffie in te schenken. - Het koffiezetproces wordt onderbroken en er druppelt geen koffie uit de filterhouder. Als u de koffiepot terugzet op de warmhoudplaat, wordt het koffiezetproces hervat. - Verwijder de koffiepot niet langer dan 30 seconden. 8. Koffiepot VOOR HET EERSTE GEBRUIK U wordt aangeraden om voordat u voor het eerst koffie zet, het apparaat eerst één keer te laten werken met alleen koud water, zonder filterkoffie en papieren filter. Hierdoor wordt het stof verwijderd dat zich mogelijk in het koffiezetapparaat heeft afgezet. Belangrijk: Gebruik alleen koud water. Het koffiezetproces is ontwikkeld voor koud water. REINIGEN BEDIENING - - Plaats het koffiezetapparaat op een vlak, horizontaal oppervlak, bijvoorbeeld een aanrechtblad. Steek de stekker in een stopcontact. Open het filterdeksel. Plaats een papieren filter van het formaat 1x4 in de filterhouder. Doe de gewenste hoeveelheid filterkoffie in het papieren filter. 18 - Controleer voor het schoonmaken of het koffiezetapparaat is uitschakeld en afgekoeld. - U kunt de koffiepot, het deksel en de filterhouden afwassen in warm zeepsop. - Veeg de basis van het koffiezetapparaat schoon met een zachte, vochtige doek en wrijf de basis vervolgens droog. Gebruik nooit schuursponsjes of schuurmiddel, omdat daardoor de laklaag bekrast raakt en/of verkleurt. 245060_im 14/06/07 22:30 Side 19 ONTKALKEN - - Door kalkafzetting kan het koffiezetapparaat verstopt raken. Om ervoor te zorgen dat het koffiezetapparaat efficiënt blijft werken, moet u regelmatig de kalkafzetting uit het water verwijderen. De kalk kan zich ophopen waardoor het apparaat verstopt raakt. Gebruik ten minste één keer per maand de schoonmaakoplossing die hieronder wordt beschreven om deze verstopping te voorkomen. Als het water in uw omgeving erg hard is, dient u het koffiezetapparaat elke 2 weken te reinigen. Door regelmatig reinigen blijft de koffiesmaak goed en duur het koffiezetten minder lang. Schoonmaakoplossing. - Giet 1 liter schoonmaakazijn in de koffiepot. Voeg vervolgens koud water toe totdat de pot is gevuld tot aan de vullijn voor 10/12 kopjes. Giet dit mengsel van water en schoonmaakazijn in het waterreservoir. - Plaats de koffiepot op de warmhoudplaat. Zet het koffiezetapparaat aan. - Laat de helft van het mengsel door het koffiezetapparaat lopen. Schakel het koffiezetapparaat ongeveer 10 minuten uit. INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool: Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudafval mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Privéhuishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat u moet doen met elektrisch en elektronisch afval. DE GARANTIE VERVALT: - Zet het koffiezetapparaat weer aan en laat de rest van het mengsel door het koffiezetapparaat lopen. - Laat het koffiezetapparaat 10 minuten afkoelen en spoel het vervolgens schoon door de pot tot aan de vullijn voor 10/12 kopjes met koud water te vullen. Giet het water in het waterreservoir en zet het koffiezetapparaat aan. Herhaal dit 3 keer. - als bovenstaande punten niet zijn opgevolgd. - als het apparaat niet op de juiste manier is onderhouden, als er kracht is gebruikt op het apparaat of als het op een andere manier is beschadigd. - bij fouten door defecten in het distributiesysteem. - als het apparaat is gerepareerd of op enigerlei wijze is aangepast of gewijzigd door een nietgeautoriseerde persoon. Importeur: Adexi group Drukfouten voorbehouden. 19
/

Gerelateerde artikelen