Palram Aquila 2050 701142 Handleiding

Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

Montage instructies
CANOPY
Veiligheidsadviezen
l
Volg aub de instructies op zoals vermeld in deze gids.
l
Sorteer de onderdelen en controleer de inhoud.
l
Uit veiligheidsoogpunt raden wij sterk aan dat het product door twee mensen wordt gemonteerd.
l
Wij raden aan om werkhandschoenen te dragen tijdens de montage.
l
Probeer niet om het afdakje bij wind of regen te monteren.
l
Draag altijd schoenen en een veiligheidsbril.
l
Gooi alle plastieke zakken direct weg – houdt ze uit de buurt van kleine kinderen.
l
Laat geen kinderen toe bij de montage.
l
Probeer niet om het afdakje te monteren als u moe bent of drugs, geneesmiddelen of alcohol hebt gebruikt, of als u zich duizelig voelt.
l
Volg het veiligheidsadvies van de fabrikant op als u een ladder of elektrische werktuigen gebruikt.
l
Controleer dat er geen verborgen leidingen of elektrische kabels in de muur zijn voordat u gaat boren.
l Neem contact op met uw lokale autoriteiten eventuele vergunningen vereist zijn om rechtop kroonlaag
Opmerking:
U bent er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen dat de behandeling, opslag, montage, installatie of gebruik van dit product veilig is en geschikt voor de locatie en met een bepaald werktuig kan worden gebruikt. Palram draagt
geen verantwoordelijkheid voor schade of aangebrachte verwonding aan uzelf, een ander persoon of bezit, voortkomende uit onjuist gebruik, opslag, installatie, montage of gebruik van dit product, of het verzuim om Palrams
geschreven instructies op te volgen voor opslag, installatie, montage en gebruik van dit product. Dit product is alleen bestemd voor gebruik in de woonomgeving. Gebruik dit product niet voor montage die niet is aanbevolen in
deze instructies of bouwcodes die geldig zijn in de locatie waar dit product wordt gebruikt. Wees altijd voorzichtig en gebruik geschikte beschermende middelen (inclusief oogbescherming) als u dit product monteert of installeert.
Zie voor meer informatie onze website:
www.palramapplications.com
Werktuig en gereedschap
l
Werkhandschoenen
l
Plastieke of rubberen hamer
l
Smeermiddel
l
Philips schroevendraaier
l
Ladder
l
Drilboor
l
Betonboortje van 8 en 10 mm
Schoonmaak instructies
Asennusohjeet
CANOPY
Turvaohjeet
l
Suosittelemme vahvasti, että katoksen asennukseen osallistuu kaksi henkilöä.
l
Suosittelemme, että asennuksessa käytetään suojakäsineitä.
l
Älä suorita asennusta tuulisissa tai sateisissa olosuhteissa.
l
Käytä aina jalkineita sekä suojalaseja.
l
Hävitä kaikki muovisuojat - etteivät ne joudu lasten ulottuville.
l
Pidä lapset loitolla asennuspaikasta.
l
Älä asenna katosta jos olet väsynyt, ottanut lääkkeitä, käyttänyt alkoholia tai jos tunnet huimausta.
l
Kun käytät apuna tikkaita tai sähkötyökaluja muista noudattaa niiden valmistajien antamia turva- ja käyttöohjeita.
l
Varmista ennen porausta, ettei seinän rakenteissa ole putkia tai sähkökaapeleita.
l
Puhdista katos miedolla pesuaineelle ja huuhtele kylmällä puhtaalla vedellä. ÄLÄ KÄYTÄ katoksen puhdistukseenasetonia, hankaavia puhdistusaineita tai muita
erikoispesuaineita.
l
Varaosien saamiseksi ota yhteys myyjäliikkeeseen tai maahantuojaan.
l
Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos kaikki luvat ovat velvollisia pystyttämään katos.
Huom:
Katoksen omistaja vastaa yksin siitä, että katoksen kuljetus, käsittely, varastointi, kokoaminen ja asennus suoritetaan asianmukaisesti ja turvallisesti. Palram ei vastaa niistä sinulle, toiselle henkilölle tai omaisuudelle aiheutuneista
vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käsittelystä, varastoinnista, varastointia ,kokoamisesta tai asennuksesta tai Palramin antamien ohjeiden noudattamatta jättämistä koskien tuotteen käsittelyä kokoamista
ja asennusta. Tämä tuote on tarkoitettu tavanomaiseen asuinkäyttöön. Älä käytä tuotetta missään muissa sovelluksissa kuin mihin nämä ohjeet .suosittelevat ja noudata aina paikallisia rakennusmääräyksiä. Noudata huolellisuutta
katoksen kokoonpanossa sekä asennuksessa ja käytä aina asianmukaisia turva- ja suojavälineitä kuten esimerkiksi suojalaseja.
Lisätietoja:
www.palramapplications.com
Puhdistusohjeet
l
Puhdista katos miedolla pesuaineelle ja huuhtele kylmällä puhtaalla vedellä. ÄLÄ KÄYTÄ katoksen puhdistukseenasetonia, hankaavia puhdistusaineita tai
muita erikoispesuaineita.Varaosien saamiseksi ota yhteys myyjäliikkeeseen tai maahantuojaan.
l
HUOM! Huolehdi, ettei lunta pääse kertymään katoksen päälle.
Mitta
l
Käsineet
l
Muovi-tai kumivasara
l
Voiteluaine
l
Ruuvimeisseli (ristipää)
l
Tikkaat
l
skuporakone
l
Poranterä 8 ja 10 mm (kiviseinä)
l
Voor het schoonmaken van het afdakje gebruikt u een milde afwasoplossing, daarna afspoelen met koud schoon water.
l
Gebruik geen aceton, schuurmiddel of andere speciale schoonmaakmiddelen om het paneel schoon te maken.
Dutch
Finnish

Documenttranscriptie

Montage instructies CANOPY Dutch Veiligheidsadviezen Werktuig en gereedschap l Werkhandschoenen l Plastieke of rubberen hamer l Smeermiddel l Philips schroevendraaier l Ladder l Drilboor l Betonboortje van 8 en 10 mm Volg aub de instructies op zoals vermeld in deze gids. Sorteer de onderdelen en controleer de inhoud. l Uit veiligheidsoogpunt raden wij sterk aan dat het product door twee mensen wordt gemonteerd. l Wij raden aan om werkhandschoenen te dragen tijdens de montage. l Probeer niet om het afdakje bij wind of regen te monteren. l Draag altijd schoenen en een veiligheidsbril. l Gooi alle plastieke zakken direct weg – houdt ze uit de buurt van kleine kinderen. l Laat geen kinderen toe bij de montage. l Probeer niet om het afdakje te monteren als u moe bent of drugs, geneesmiddelen of alcohol hebt gebruikt, of als u zich duizelig voelt. l Volg het veiligheidsadvies van de fabrikant op als u een ladder of elektrische werktuigen gebruikt. l Controleer dat er geen verborgen leidingen of elektrische kabels in de muur zijn voordat u gaat boren. l Neem contact op met uw lokale autoriteiten eventuele vergunningen vereist zijn om rechtop kroonlaag l l Schoonmaak instructies Zie voor meer informatie onze website: www.palramapplications.com l l Voor het schoonmaken van het afdakje gebruikt u een milde afwasoplossing, daarna afspoelen met koud schoon water. Gebruik geen aceton, schuurmiddel of andere speciale schoonmaakmiddelen om het paneel schoon te maken. Opmerking: U bent er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen dat de behandeling, opslag, montage, installatie of gebruik van dit product veilig is en geschikt voor de locatie en met een bepaald werktuig kan worden gebruikt. Palram draagt geen verantwoordelijkheid voor schade of aangebrachte verwonding aan uzelf, een ander persoon of bezit, voortkomende uit onjuist gebruik, opslag, installatie, montage of gebruik van dit product, of het verzuim om Palram’s geschreven instructies op te volgen voor opslag, installatie, montage en gebruik van dit product. Dit product is alleen bestemd voor gebruik in de woonomgeving. Gebruik dit product niet voor montage die niet is aanbevolen in deze instructies of bouwcodes die geldig zijn in de locatie waar dit product wordt gebruikt. Wees altijd voorzichtig en gebruik geschikte beschermende middelen (inclusief oogbescherming) als u dit product monteert of installeert. Asennusohjeet CANOPY Finnish Turvaohjeet Mitta l Käsineet l Muovi-tai kumivasara l Voiteluaine l Ruuvimeisseli (ristipää) l Tikkaat l skuporakone l Poranterä 8 ja 10 mm (kiviseinä) Suosittelemme vahvasti, että katoksen asennukseen osallistuu kaksi henkilöä. Suosittelemme, että asennuksessa käytetään suojakäsineitä. l Älä suorita asennusta tuulisissa tai sateisissa olosuhteissa. l Käytä aina jalkineita sekä suojalaseja. l Hävitä kaikki muovisuojat - etteivät ne joudu lasten ulottuville. l Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. l Älä asenna katosta jos olet väsynyt, ottanut lääkkeitä, käyttänyt alkoholia tai jos tunnet huimausta. l Kun käytät apuna tikkaita tai sähkötyökaluja muista noudattaa niiden valmistajien antamia turva- ja käyttöohjeita. l Varmista ennen porausta, ettei seinän rakenteissa ole putkia tai sähkökaapeleita. l Puhdista katos miedolla pesuaineelle ja huuhtele kylmällä puhtaalla vedellä. ÄLÄ KÄYTÄ katoksen puhdistukseenasetonia, hankaavia puhdistusaineita tai muita erikoispesuaineita. l Varaosien saamiseksi ota yhteys myyjäliikkeeseen tai maahantuojaan. l Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos kaikki luvat ovat velvollisia pystyttämään katos. l l Puhdistusohjeet Lisätietoja: www.palramapplications.com Puhdista katos miedolla pesuaineelle ja huuhtele kylmällä puhtaalla vedellä. ÄLÄ KÄYTÄ katoksen puhdistukseenasetonia, hankaavia puhdistusaineita tai muita erikoispesuaineita.Varaosien saamiseksi ota yhteys myyjäliikkeeseen tai maahantuojaan. l HUOM! Huolehdi, ettei lunta pääse kertymään katoksen päälle. l Huom: Katoksen omistaja vastaa yksin siitä, että katoksen kuljetus, käsittely, varastointi, kokoaminen ja asennus suoritetaan asianmukaisesti ja turvallisesti. Palram ei vastaa niistä sinulle, toiselle henkilölle tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käsittelystä, varastoinnista, varastointia ,kokoamisesta tai asennuksesta tai Palramin antamien ohjeiden noudattamatta jättämistä koskien tuotteen käsittelyä kokoamista ja asennusta. Tämä tuote on tarkoitettu tavanomaiseen asuinkäyttöön. Älä käytä tuotetta missään muissa sovelluksissa kuin mihin nämä ohjeet .suosittelevat ja noudata aina paikallisia rakennusmääräyksiä. Noudata huolellisuutta katoksen kokoonpanossa sekä asennuksessa ja käytä aina asianmukaisia turva- ja suojavälineitä kuten esimerkiksi suojalaseja.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Palram Aquila 2050 701142 Handleiding

Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor