König SEC-SA200 Specificatie

Merk
König
Categorie
rookmelders
Model
SEC-SA200
Type
Specificatie
2013-12-12
SEC-SA200
MANUAL (p. 2)
Interconnectable Optical Smoke Alarm
ANLEITUNG (S. 8)
Vernetzbare optische Rauchmelder
MODE D’EMPLOI (p. 14)
Détecteur de fumée optique interconnectable
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 20)
Koppelbare optische rookmelder
MANUALE (p. 26)
Allarme ottico di Fumo con possibilità di
interconnessione
MANUAL DE USO (p. 32)
Alarma de humo óptica interconectable
MANUAL (p. 38)
Detector de Fumos Óptico Interconectável
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 44.)
Hálózatba fűzhető optikai füstérzékelő
riasztó
KÄYTTÖOHJE (s. 50)
Toisiinsa yhdistettävä optinen palovaroitin
BRUKSANVISNING (s. 56)
Sammankopplingsbar optisk rökdetektor
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 62)
Optický kouřový alarm propojitelný do
větších celků
MANUAL DE UTILIZARE (p. 68)
Alarmă de fum optică interconectabilă
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 74)
Διασυνδέσιμος Οπτικός Συναγερμός
Καπνού
BRUGERVEJLEDNING (s. 80)
Sammenkoblelig optisk røgalarm
VEILEDNING (s. 86)
Optisk røykvarsler som kan sammenkobles
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 92)
Связующий оптический сигнализатор
дыма
KILAVUZ (s. 98)
Birbirine bağlanabilen Optik Duman Alarmı
20
NEDERLANDS
Koppelbare optische rookmelder
Inhoudsopgave:
• Introductie (p. 20)
• Veiligheidsvoorschriften (p. 20)
• Verpakkingsinhoud (p. 20)
• Technische specificaties (p. 20)
• Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing (p. 21)
• Installatie-instructies (p. 23)
• Onderhoud (p. 25)
• Garantie (p. 25)
• Disclaimer (p. 25)
• Afvoer (p. 25)
Inleiding:
Deze batterijgevoede optische rookmelder alarmeert in het geval dat rook wordt gedetecteerd andere
geïnstalleerde SEC-SA200’s d.m.v. het uitzenden van een signaal via radiofrequentie. Wanneer u meerdere
SEC-SA200’s installeert, zal de rookmelder die rook detecteert automatisch alle andere SEC-SA200’s
activeren om een vroegtijdige hoorbare alarmwaarschuwing te geven. Dit biedt extra tijd om het huis te
verlaten. Uitgerust met een leerknop en een testknop voor het periodiek testen.
Een rookmelder heeft een beperkte levensduur en moet altijd om de 10 jaar vanaf de datum van aankoop
worden vervangen. Noteer de aankoopdatum op deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Deze rookmelder voldoet aan de EN14604 norm van de Richtlijn Bouwproducten.
We adviseren u om deze handleiding te lezen voordat u de rookmelder installeert
Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik
Veiligheidsvoorschriften:
Stel het product niet bloot aan water of vocht
Verf niet over de rookmelder
Inhoud van de verpakking:
• 1x Rookmelder
• 1x 9 V batterij
• 3x 1,5 V AA batterijen
• 1x Bevestigingsmateriaal
• 1x Handleiding
Technische specificaties:
• Radiofrequentie: 433,92 MHz
• Batterij: 1x 9 V DC, 3x 1,5 V AA
Alarm: >85 db (3 m)
• Maximum aantal te verbinden rookmelders: onbeperkt
• Maximaal bereik: 40 meter
• Testknop: ja
• Leerknop: ja
• Waarschuwing bij lage batterijcapaciteit: ja
• Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ + 40 °C
21
Productbeschrijving en gebruiksaanwijzing:
1. ALARM-indicator
2. TEST-knop
De rookmelder testen
Net zoals elk ander elektronisch apparaat zijn rookmelders niet waterdicht. Rookmelders bevatten
elektronische componenten die op elk gewenst moment kunnen falen of slijten.
We adviseren dat u de rookmelder elke week test om er zeker van te zijn dat deze goed werkt.
Druk op en houd de testknop ingedrukt tot het alarm voor een paar seconden luidt. De (rode) alarmindicator
(1) en (groene) leerindicator (4) zullen even knipperen. Als het alarm niet luidt, controleer of de
batterijindicator één keer om de 45 seconden knippert. Als dit niet het geval is en het testen mislukt, dient u
de batterijen onmiddellijk te vervangen.
Batterij-indicator
De batterij-indicator knippert elke 45 seconden om te laten zien dat de rookmelder goed functioneert.
Wanneer de batterijindicator knippert en een korte pieptoon geeft, betekent dit dat de batterij een lage
capaciteit heeft en onmiddellijk moet worden vervangen.
3. LEER-knop
Volg de volgende stappen voor het instellen van de HOOFD-rookmelder en de HULP-rookmelder(s) om een
rookmeldersysteem van 2 of meer SEC-SA200’s te maken.
1. Druk twee keer op de LEER-knop. De LEER-indicator kleurt van rood naar groen. Deze rookmelder zal
de HOOFD-rookmelder zijn. Controleer of de LEER-indicator groen brandt voordat u verdergaat.
2. Druk eenmaal op de LEER-knop van de HULP-rookmelder(s). De ALARM-indicator(en) zullen rood
branden. Controleer of de ALARM-indicator(en) rood branden voordat u verdergaat.
3. Druk op en houd de TEST-knop van de HOOFD-rookmelder voor enkele seconden ingedrukt om het
leersignaal naar de HULP-rookmelder(s) te verzenden. De ALARM-indicator knippert en de rookmelder
gaat af. De HULP-rookmelder(s) ontvangt het signaal en het alarm gaat af.
4. Druk op en houd de TEST-knop op elke HULP-rookmelder(s) voor enkele seconden ingedrukt om het
leersignaal naar de HOOFD-rookmelder te verzenden. De HOOFD-rookmelder ontvangt het signaal en
het alarm gaat af.
Opmerking: het aantal rookmelders is onbeperkt. Het maximale bereik tussen 2 rookmelders om met elkaar
te communiceren is 40 meter.
22
5. Montageplaat en gaten
Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen om de montageplaat tegen het plafond te monteren.
6. Verwijder de montageplaat
Draai de montageplaat van de rookmelder linksom om
toegang tot het batterijvak van de rookmelder te krijgen.
7. Batterijvak 9 V batterij
8. Batterijvak 1,5 V AA batterij
9. Veiligheidssluiting
De veiligheidssluiting voorkomt dat de rookmelder op de
montageplaat wordt aangebracht zonder eerst de batterij te
plaatsen. Opmerking: Druk de veiligheidssluiting van de
1,5 V AA-batterij in het batterijvak bij het plaatsen van de
batterijen.
10. Het plaatsen van de 9 V batterij
Verwijder de kunststoffen afdichting van de 9 V batterij en
plaats de batterij in het batterijvak. Volgens de
polariteitmerktekens in het batterijvak.
23
11. Het plaatsen van de 1,5 V AA batterijen
Verwijder de kunststoffen afdichting van de 1,5 V batterijen
en plaats ze in het batterijvak. Plaats de 1,5 V batterijen
volgens de polariteitmarkeringen in het batterijvak.
Gebruik na het plaatsen van de batterij de testknop om te zien of de rookmelder goed werkt.
(Zie De rookmelder testen.)
Wanneer de montageplaat is gemonteerd en de rookmelder na het plaatsen van de batterijen getest is,
plaats de rookmelder op de montageplaat door het rechtsom te draaien.
Zie het volgende hoofdstuk voor waar de rookmelder(s) te monteren.
Installatie-instructies:
Installeer een rookmelder in elke kamer of ruimte op elk etage van de woning.
Rook kan de rookmelder niet bereiken als het slechts in één kamer of ruimte is geïnstalleerd. Als brand in
een andere kamer of ruimte ontstaat dan waar de rookmelder is geïnstalleerd, dan detecteert de
rookmelder de rook niet of te laat om de gezinsleden te waarschuwen. Een rookmelder detecteert niet
onmiddellijk een brand behalve in de kamer of ruimte waarin het is geïnstalleerd.
Plaats ten minste één rookmelder in elke kamer/ruimte tussen de slaapkamer en de uitgang van het huis.
Wij raden aan om een vluchtplan te maken en deze in geval van nood met de gezinsleden in uw
huishouding te oefenen.
De eisen voor de installatie van de rookmelder kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw
lokale autoriteiten voor mogelijk aanvullende eisen.
24
Voorbeeldinstallatie van rookmelders:
Tegen plafonds
Installeer rookmelders zo dicht mogelijk bij het midden van het
plafond. Als dit niet mogelijk is, installeer de rookmelder minstens
30 tot 50 cm van de muur.
(Wegens ingesloten lucht)
Kamers met een puntgevelplafond
Installeer de rookmelder 90 cm vanaf het hoogste punt (wegens
ingesloten lucht).
Opmerking: bij het installeren van een rookmelder in een gang die 7,5 meter of langer is, adviseren wij dat u
een rookmelder aan het begin en aan het einde van de gang installeert.
Installeer een rookmelder niet
- In een vochtige, stoffige en rokerige omgeving
- In de kamers of ruimtes waar temperaturen onder de 4°C of boven 38°C zijn
- In de keuken, badkamer of de garage
- Op tochtige plaatsen
- In de buurt van een ventilator of ventilatieopening
- Boven warmtebronnen
Woonkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Keuken
Kelder
Gang
Gang
Gang
Gang
Zolder
plafondmontage
minimaal 30/50 cm
minimaal 90 cm
25
Opmerking: bij het installeren van een rookmelder in een gang die 7,5 meter of langer is, adviseren wij dat u
een rookmelder aan het begin en aan het einde van de gang installeert.
Onderhoud:
Wij raden u aan om de rookmelder eenmaal per maand te reinigen. Stofzuig voorzichtig de buitenkant van
de rookmelder met de zachte borstel van de stofzuiger. Gebruik geen water, reinigingsoplosmiddelen of
schuurmiddelen.
Garantie:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van
dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.
Disclaimer:
Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. Alle logo’s,
merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke
eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.
Afvoer:
Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een daartoe aangewezen verzamelpunt.
Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die
verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.
Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die
voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en
reglementen van het land van verkoop.
Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring
(en productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.
Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:
via de website: http://www.nedis.nl/nl-nl/contact/contact-formulier.htm
via e-mail: [email protected]
telefonisch: +31 (0)73-5993965 (tijdens kantooruren)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLAND
13
Model: LM-101LG
Aankoopdatum:
201308060001
0832-CPR-FR0033
EN 14604:2005/AC:2008
Rookalarmapparaten
Bedoeld voor brandveiligheid en installatie in gebouwen
Essentieel kenmerk 1: Voldaan
Essentieel kenmerk 2: Voldaan
Essentieel kenmerk 3: Voldaan
Essentieel kenmerk 4: Voldaan
Essentieel kenmerk 5: Voldaan
Essentieel kenmerk 6: Voldaan
Essentieel kenmerk 7: Voldaan

Document transcriptie

SEC-SA200 MANUAL (p. 2) Interconnectable Optical Smoke Alarm ANLEITUNG (S. 8) Vernetzbare optische Rauchmelder MODE D’EMPLOI (p. 14) Détecteur de fumée optique interconnectable GEBRUIKSAANWIJZING (p. 20) Koppelbare optische rookmelder MANUALE (p. 26) Allarme ottico di Fumo con possibilità di interconnessione MANUAL DE USO (p. 32) Alarma de humo óptica interconectable MANUAL (p. 38) Detector de Fumos Óptico Interconectável HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 44.) Hálózatba fűzhető optikai füstérzékelő riasztó KÄYTTÖOHJE (s. 50) Toisiinsa yhdistettävä optinen palovaroitin BRUKSANVISNING (s. 56) Sammankopplingsbar optisk rökdetektor NÁVOD K POUŽITÍ (s. 62) Optický kouřový alarm propojitelný do větších celků MANUAL DE UTILIZARE (p. 68) Alarmă de fum optică interconectabilă ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 74) Διασυνδέσιμος Οπτικός Συναγερμός Καπνού BRUGERVEJLEDNING (s. 80) Sammenkoblelig optisk røgalarm VEILEDNING (s. 86) Optisk røykvarsler som kan sammenkobles ИНСТРУКЦИЯ (стр. 92) Связующий оптический сигнализатор дыма KILAVUZ (s. 98) Birbirine bağlanabilen Optik Duman Alarmı 2013-12-12 NEDERLANDS Koppelbare optische rookmelder Inhoudsopgave: • Introductie (p. 20) • Veiligheidsvoorschriften (p. 20) • Verpakkingsinhoud (p. 20) • Technische specificaties (p. 20) • Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing • Installatie-instructies (p. 23) • Onderhoud (p. 25) • Garantie (p. 25) • Disclaimer (p. 25) • Afvoer (p. 25) (p. 21) Inleiding: Deze batterijgevoede optische rookmelder alarmeert in het geval dat rook wordt gedetecteerd andere geïnstalleerde SEC-SA200’s d.m.v. het uitzenden van een signaal via radiofrequentie. Wanneer u meerdere SEC-SA200’s installeert, zal de rookmelder die rook detecteert automatisch alle andere SEC-SA200’s activeren om een vroegtijdige hoorbare alarmwaarschuwing te geven. Dit biedt extra tijd om het huis te verlaten. Uitgerust met een leerknop en een testknop voor het periodiek testen. Een rookmelder heeft een beperkte levensduur en moet altijd om de 10 jaar vanaf de datum van aankoop worden vervangen. Noteer de aankoopdatum op deze handleiding voor toekomstig gebruik. Deze rookmelder voldoet aan de EN14604 norm van de Richtlijn Bouwproducten. • • We adviseren u om deze handleiding te lezen voordat u de rookmelder installeert Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik Veiligheidsvoorschriften: Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoud van de verpakking: • 1x Rookmelder • 1x 9 V batterij • 3x 1,5 V AA batterijen • 1x Bevestigingsmateriaal • 1x Handleiding Technische specificaties: • Radiofrequentie: 433,92 MHz • Batterij: 1x 9 V DC, 3x 1,5 V AA • Alarm: >85 db (3 m) • Maximum aantal te verbinden rookmelders: onbeperkt • Maximaal bereik: 40 meter • Testknop: ja • Leerknop: ja • Waarschuwing bij lage batterijcapaciteit: ja • Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ + 40 °C 20 Productbeschrijving en gebruiksaanwijzing: 1. ALARM-indicator 2. TEST-knop De rookmelder testen Net zoals elk ander elektronisch apparaat zijn rookmelders niet waterdicht. Rookmelders bevatten elektronische componenten die op elk gewenst moment kunnen falen of slijten. We adviseren dat u de rookmelder elke week test om er zeker van te zijn dat deze goed werkt. Druk op en houd de testknop ingedrukt tot het alarm voor een paar seconden luidt. De (rode) alarmindicator (1) en (groene) leerindicator (4) zullen even knipperen. Als het alarm niet luidt, controleer of de batterijindicator één keer om de 45 seconden knippert. Als dit niet het geval is en het testen mislukt, dient u de batterijen onmiddellijk te vervangen. Batterij-indicator De batterij-indicator knippert elke 45 seconden om te laten zien dat de rookmelder goed functioneert. Wanneer de batterijindicator knippert en een korte pieptoon geeft, betekent dit dat de batterij een lage capaciteit heeft en onmiddellijk moet worden vervangen. 3. LEER-knop Volg de volgende stappen voor het instellen van de HOOFD-rookmelder en de HULP-rookmelder(s) om een rookmeldersysteem van 2 of meer SEC-SA200’s te maken. 1. Druk twee keer op de LEER-knop. De LEER-indicator kleurt van rood naar groen. Deze rookmelder zal de HOOFD-rookmelder zijn. Controleer of de LEER-indicator groen brandt voordat u verdergaat. 2. Druk eenmaal op de LEER-knop van de HULP-rookmelder(s). De ALARM-indicator(en) zullen rood branden. Controleer of de ALARM-indicator(en) rood branden voordat u verdergaat. 3. Druk op en houd de TEST-knop van de HOOFD-rookmelder voor enkele seconden ingedrukt om het leersignaal naar de HULP-rookmelder(s) te verzenden. De ALARM-indicator knippert en de rookmelder gaat af. De HULP-rookmelder(s) ontvangt het signaal en het alarm gaat af. 4. Druk op en houd de TEST-knop op elke HULP-rookmelder(s) voor enkele seconden ingedrukt om het leersignaal naar de HOOFD-rookmelder te verzenden. De HOOFD-rookmelder ontvangt het signaal en het alarm gaat af. Opmerking: het aantal rookmelders is onbeperkt. Het maximale bereik tussen 2 rookmelders om met elkaar te communiceren is 40 meter. 21 5. Montageplaat en gaten Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen om de montageplaat tegen het plafond te monteren. 6. Verwijder de montageplaat Draai de montageplaat van de rookmelder linksom om toegang tot het batterijvak van de rookmelder te krijgen. 7. Batterijvak 9 V batterij 8. Batterijvak 1,5 V AA batterij 9. Veiligheidssluiting De veiligheidssluiting voorkomt dat de rookmelder op de montageplaat wordt aangebracht zonder eerst de batterij te plaatsen. Opmerking: Druk de veiligheidssluiting van de 1,5 V AA-batterij in het batterijvak bij het plaatsen van de batterijen. 10. Het plaatsen van de 9 V batterij Verwijder de kunststoffen afdichting van de 9 V batterij en plaats de batterij in het batterijvak. Volgens de polariteitmerktekens in het batterijvak. 22 11. Het plaatsen van de 1,5 V AA batterijen Verwijder de kunststoffen afdichting van de 1,5 V batterijen en plaats ze in het batterijvak. Plaats de 1,5 V batterijen volgens de polariteitmarkeringen in het batterijvak. Gebruik na het plaatsen van de batterij de testknop om te zien of de rookmelder goed werkt. (Zie De rookmelder testen.) Wanneer de montageplaat is gemonteerd en de rookmelder na het plaatsen van de batterijen getest is, plaats de rookmelder op de montageplaat door het rechtsom te draaien. Zie het volgende hoofdstuk voor waar de rookmelder(s) te monteren. Installatie-instructies: Installeer een rookmelder in elke kamer of ruimte op elk etage van de woning. Rook kan de rookmelder niet bereiken als het slechts in één kamer of ruimte is geïnstalleerd. Als brand in een andere kamer of ruimte ontstaat dan waar de rookmelder is geïnstalleerd, dan detecteert de rookmelder de rook niet of te laat om de gezinsleden te waarschuwen. Een rookmelder detecteert niet onmiddellijk een brand behalve in de kamer of ruimte waarin het is geïnstalleerd. Plaats ten minste één rookmelder in elke kamer/ruimte tussen de slaapkamer en de uitgang van het huis. Wij raden aan om een vluchtplan te maken en deze in geval van nood met de gezinsleden in uw huishouding te oefenen. De eisen voor de installatie van de rookmelder kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor mogelijk aanvullende eisen. 23 Voorbeeldinstallatie van rookmelders: Zolder Slaapkamer Gang Slaapkamer Gang Keuken Gang Kelder Gang Woonkamer Tegen plafonds Installeer rookmelders zo dicht mogelijk bij het midden van het plafond. Als dit niet mogelijk is, installeer de rookmelder minstens 30 tot 50 cm van de muur. (Wegens ingesloten lucht) plafondmontage minimaal 30/50 cm minimaal 90 cm Kamers met een puntgevelplafond Installeer de rookmelder 90 cm vanaf het hoogste punt (wegens ingesloten lucht). Opmerking: bij het installeren van een rookmelder in een gang die 7,5 meter of langer is, adviseren wij dat u een rookmelder aan het begin en aan het einde van de gang installeert. Installeer een rookmelder niet - In een vochtige, stoffige en rokerige omgeving - In de kamers of ruimtes waar temperaturen onder de 4°C of boven 38°C zijn - In de keuken, badkamer of de garage - Op tochtige plaatsen - In de buurt van een ventilator of ventilatieopening - Boven warmtebronnen 24 Opmerking: bij het installeren van een rookmelder in een gang die 7,5 meter of langer is, adviseren wij dat u een rookmelder aan het begin en aan het einde van de gang installeert. Onderhoud: Wij raden u aan om de rookmelder eenmaal per maand te reinigen. Stofzuig voorzichtig de buitenkant van de rookmelder met de zachte borstel van de stofzuiger. Gebruik geen water, reinigingsoplosmiddelen of schuurmiddelen. Garantie: Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Disclaimer: Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Afvoer: • Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een daartoe aangewezen verzamelpunt. Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval. • Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer. Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land van verkoop. Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport. Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning: via de website: http://www.nedis.nl/nl-nl/contact/contact-formulier.htm via e-mail: [email protected] telefonisch: +31 (0)73-5993965 (tijdens kantooruren) NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLAND 13 Model: LM-101LG Aankoopdatum: 201308060001 0832-CPR-FR0033 EN 14604:2005/AC:2008 Rookalarmapparaten Bedoeld voor brandveiligheid en installatie in gebouwen Essentieel kenmerk 1: Voldaan Essentieel kenmerk 2: Voldaan Essentieel kenmerk 3: Voldaan Essentieel kenmerk 4: Voldaan Essentieel kenmerk 5: Voldaan Essentieel kenmerk 6: Voldaan Essentieel kenmerk 7: Voldaan 25
/