Suzuki DF140A de handleiding

Merk
Suzuki
Model
DF140A
Type
de handleiding
Prepared by
Outboard Motor Engineering Department
July, 2012
Part No. 99011-90J30-054
Printed in Japan
© COPYRIGHT SUZUKI MOTOR CORPORATION 2012
If you cannot find your local language in this owner’s manual please contact your Suzuki Marine dealer.
English
Si vous ne trouvez pas la langue que vous cherchez dans ce manuel du propriétaire, contactez vote
concessionnaire marine Suzuki local. French
Se il presente manuale non include la vostra lingua, entrare in contatto con un rivenditore di prodotti
marini Suzuki. Italian
Wenn Sie Ihre Landessprache in dieser Bedienungsanleitung nicht finden können, setzen Sie sich bitte
mit Ihrem Suzuki-Marine-Händler in Verbindung. German
Si no puede encontrar su idioma local en este manual del propietario, póngase en contacto con su pro-
veedor Suzuki Marine. Spanish
Kontakta din återförljare av Suzukis marinprodukter, om du inte hittar ditt lokala språk i denna bruks-
anvisning. Swedish
Hvis du ikke finner ditt språk i denne bruksanvisningen ber vi deg vennligst om å kontakte din Suzuki
Marine forhandler. Norwegian
Jos omaa kielsi eiydy näistäyttöohjeista, pyydämme ottamaan yhteyt Suzuki Marine -jälleen-
myyjään. Finnish
Als uw taal in deze gebruikshandleiding niet te vinden is, neemt u dan alstublieft contact op met uw
Suzuki Marine dealer.
Dutch
Se você não puder encontrar o seu idioma neste manual do proprierio, entre em contato com o seu
revendedor marítimo Suzuki.
Portuguese
Kontakt venligst din Suzuki Marine forhandler, hvis du ikke kan finde dit sprog i denne vejledning.
Danish
Pokud v tomto návodu na použi, nenaleznete Váš mateřský jazyk, obraťte se prosím, na Vašeho
obchodho zástupce Suzuki Marine.
Czech
W przypadku, gdy niniejsza instrukcja obsługi użytkownika nie zawiera tekstu w Państwa języku,
uprzejmie prosimy skontaktować się z dealerem Suzuki Marine. Polish
Kui te ei leia sellest kasutusjuhendist oma kohalikku keelt, pöörduge palun kohaliku Suzuki Marine
edasimüüja poole. Estonian
Ако в този наръчник на потребителя не откривате Вашият език, моля обърнете се към
регионалният дилър на Suzuki Marine. Bulgarian
Jeigu šioje naudotojo instrukcijoje negalite surasti informacijos reikiama kalba, prome kreiptis į
„Suzuki Marine“ bendrovės atstovą. Lithuanian
V prípade, že sa v tejto príručke majiteľa nenacdza jazyková verzia Vašej krajiny, skontaktujte sa s
Vaším distribútorom Suzuki Marine. Slovak
Če v priročniku za lastnika ne najdete svojega lokalnega jezika, se prosimo obrnite na predstavnika
podjetja Suzuki Marine.
Slovene
Dacă nu puteţi găsi limba dumneavoastră în acest manual, vă rugăm să contactaţi distribuitorul Suzuki
Marine.
Rumanian
Ja Jūs neatrodat savu vietējo valodu šajā lietotāja rokasgrāmatā, lūdzu kontaktējaties ar savu Suzuki
Marine pārstāvi.
Latvian
Amennyiben e kézikönyvben az Ön országában beszélt nyelv szerinti útmutató nem elérhető, kérjük
lépjen kapcsolatba a Suzuki Marine helyi kereskedelmi képviselővel. Hungarian
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την τοπική σας γλώσσα σε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη παρακαλούμε να έλθετε σε
επαφή με την αντιπροσωπία της Suzuki Marine.
Greek
2
BELANGRIJK
WAARSCHUWING/
VOORZICHTIG/
LET OP/
AANWIJZING
Lees deze handleiding aandachtig door en volg
de instructies zorgvuldig op. Belangrijke infor-
matie wordt benadrukt aan de hand van het
symbool en de woorden WAARSCHUWING,
VOORZICHTIG, LET OP en AANWIJZING.
Besteed extra aandacht aan passages die voor-
afgegaan worden door één van de boven-
staande woorden.
AANWIJZING:
Geeft belangrijke informatie om onderhoud te
vergemakkelijken of instructies te verduidelij-
ken.
Dit symbool, dat op diverse plaatsen op uw
Suzuki product staat aangegeven, dient om u te
attenderen op belangrijke informatie in de
gebruikshandleiding.
BELANGRIJKE AANWIJ-
ZING VOOR DE EIGE-
NAAR
WAARSCHUWING
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan
die kan resulteren in ernstig of fataal letsel.
VOORZICHTIG
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan
die kan resulteren in min of meer ernstig let-
sel.
LET OP
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan
die kan resulteren in beschadiging van de
motor of de boot.
WAARSCHUWING
Neem altijd de vereiste voorzorgsmaatrege-
len om ernstig of fataal letsel voor u en uw
passagiers te voorkomen.
Voordat u de buitenboordmotor de eerste
maal gebruikt, dient u dit instructie-
boekje zorgvuldig door te lezen. Zorg dat
u op de hoogte bent van alle voorzienin-
gen van de buitenboordmotor en de vei-
ligheids- en onderhoudsvoorschriften.
Inspecteer de boot en de motor vóór elke
tocht. Zie het hoofdstuk CONTROLE VÓÓR
HET VAREN voor belangrijke punten.
Zorg dat u volledig vertrouwd bent met alle
gebruiks- en vaareigenschappen van uw
boot en motor. Vaar met een gematigde
snelheid totdat u het gebruik van de boot en
de motor goed beheerst. Vaar niet met
maximaal vermogen voordat u alle eigen-
schappen kent en volledig onder controle
hebt.
Zorg dat er veiligheids- en nooduitrusting in
uw boot aanwezig is. De belangrijkste uit-
rusting is: drijfbanden voor alle opvarenden
(plus een uitgooibare boei in elke boot van
langer dan 5 meter), brandblusser, voorzie-
ning voor noodgeluidssignalen en zichtbare
noodsignalen, anker, lenspomp, emmer,
kompas, noodstartkoord, extra brandstof
en olie, ehbo-doos, zaklantaarn, eten en
water, spiegel, roeispanen, gereedschaps-
set en transistorradio. Zorg dat u de ver-
eiste uitrusting voor uw tocht hebt voordat
u vertrekt.
U mag de motor niet starten of stationair
laten draaien in een afgesloten ruimte of op
een andere plaats waar er geen of weinig
ventilatie is. De uitlaatgassen bevatten kool-
monoxide, een kleurloos en reukloos gas
dat dood door verstikking, of ernstig letsel
kan veroorzaken.
Neem de tijd om uw passagiers uit te leggen
hoe de boot werkt, wat er in een noodgeval
moet worden gedaan en hoe de veiligheids-
en nooduitrusting moet worden gebruikt.
Pak niet de motorafdekking of andere
onderdelen van de buitenboordmotor vast
wanneer u in of uit de boot stapt.
Zorg dat iedereen aan boord een zwemvest
draagt.
Vaar niet met de boot wanneer u onder
invloed bent van alcohol of drugs.
Verdeel alle gewicht gelijk over de boot.
Laat alle voorgeschreven onderhoudsbeur-
ten uitvoeren. Raadpleeg indien nodig uw
officiële Suzuki Marine dealer.
3
AANWIJZING:
Wanneer de antenne van een radio-transceiver
of navigatie-apparatuur te dicht in de buurt van
de motorafdekking wordt gemonteerd, kan dit
elektrische ruisinterferentie veroorzaken.
Suzuki raadt u aan de antenne ten minste 1
meter uit de buurt van de motorafdekking te
monteren.
Breng geen modificaties aan en verwijder
ook geen standaarduitrusting van de bui-
tenboordmotor. Dit kan de buitenboordmo-
tor onveilig maken.
Leer alle vereiste navigatieregels en neem
deze in acht.
Zorg dat u op de hoogte bent van de weers-
voorspellingen. Ga niet varen bij onzekere
weersomstandigheden.
Ga zorgvuldig te werk bij de aanschaf van
vervangingsonderdelen of accessoires.
Suzuki raadt u aan uitsluitend originele
Suzuki vervangingsonderdelen/accessoi-
res of gelijkwaardige onderdelen te gebrui-
ken. Gebruik van vervangingsonderdelen of
accessoires van inferieure kwaliteit kan
resulteren in een onveilige werking.
Verwijder nooit het vliegwieldeksel (behalve
voor de noodstart).
Dit instructieboekje dient te worden
beschouwd als een onderdeel van de bui-
tenboordmotor en moet bij verkoop
samen met de buitenboordmotor aan de
nieuwe eigenaar worden overhandigd.
Lees dit instructieboekje zorgvuldig door
voordat u uw nieuwe Suzuki buitenboord-
motor gebruikt en bewaar het boekje voor
naslag in de toekomst. Dit boekje bevat
belangrijke informatie over de veiligheid,
de bediening en het onderhoud.
VOORWOORD
Dank u voor het feit dat uw keuze is gevallen op
een buitenboordmotor van Suzuki. Lees deze
handleiding aandachtig door en herhaal dit
regelmatig. Deze handleiding bevat belangrijke
informatie betreffende veiligheid, werking en
onderhoud. Een grondige kennis van de infor-
matie die in deze handleiding gegeven wordt,
draagt bij tot een veilige en plezierige vaarerva-
ring.
Alle informatie in dit handboek is de meest
recente op het tijdstip van publicatie. Als gevolg
van verbeteringen of wijzigingen kunnen er ver-
schillen bestaan tussen de beschrijvingen in
het boekje en de werkelijke uitvoering van de
buitenboordmotor. Suzuki behoudt zich het
recht voor om op ieder gewenst moment wijzi-
gingen aan te brengen zonder voorafgaande
kennisgeving.
5
PLAATS VAN HET
IDENTIFICATIENUMMER
Het model- en identificatienummer zijn ingesla-
gen op het plaatje dat zich op de ophangsteun
van de motor bevindt. De beide nummers zijn
belangrijk voor het bestellen van onderdelen en
bij eventuele ontvreemding van uw motor. Het
is dan ook aan te bevelen om dit nummer in uw
administratie vast te leggen.
BRANDSTOF EN OLIE
BENZINE
Suzuki adviseert met klem alcoholvrije onge-
lode brandstof met een octaangetal van mini-
maal 91 (RON) te gebruiken. Het is echter
toegestaan om, met inachtneming van de
onderstaande richtlijnen, gebruik te maken van
benzine/alcoholmengsels waarvan het octaan-
getal minimaal 91 (RON) is.
AANWIJZING:
Geoxygeneerde brandstof is brandstof die zuur-
stofdragende toevoegingen bevat zoals MTBE
of alcohol.
LET OP
Gebruik van loodhoudende benzine kan
beschadiging van de motor veroorzaken.
Gebruik van benzine van inferieure kwaliteit
kan van invloed zijn op de prestatie en kan
beschadiging van de motor en het brand-
stofsysteem veroorzaken.
Gebruik uitsluitend loodvrije benzine. Gebruik
geen benzine met een lager octaangetal dan
het aanbevolen getal, of benzine die ver-
schaald is of verontreinigd met vuil/water enz.
Suzuki adviseert de montage van een brand-
stoffilter met waterafscheider tussen de brand-
stoftank(s) van de boot en de
buitenboordmotor(en). Dergelijke brandstoffil-
ters helpen te voorkomen dat water dat even-
tueel in de brandstoftank aanwezig is,
terechtkomt in het elektronisch brandstofin-
spuitsysteem van de motor. Water in de brand-
stof kan leiden tot slechtere prestaties van de
motor en kan tevens resulteren in schade aan
de onderdelen van het elektronisch brandstofin-
spuitsysteem.
Uw officiële Suzuki-dealer kan u informeren
over brandstoffilters met waterafscheiders en
de montage daarvan.
Benzine met MTBE
Loodvrije benzine met MTBE (3-methyl butyle-
theen) mag toegepast worden als het percen-
tage MTBE niet hoger is dan 15%. Deze met
zuurstof verzadigde brandstof bevat geen alco-
hol.
Benzine/ethanolmengsels
Mengsels van benzine en ethanol zijn in som-
mige streken verkrijgbaar. Bij schade als gevolg
van het toepassen van een brandstofmengsel
met een ethanolpercentage van meer dan 10%
kan geen aanspraak op garantie worden
gemaakt.
Benzine/methanolmengsels
Mengsels van benzine en methanol zijn in som-
mige streken verkrijgbaar. Onder geen enkele
voorwaarde mogen mengsels met meer dan
5% methanol gebruikt worden. Het gebruik van
deze mengsels valt dan ook niet onder de ver-
antwoordelijkheid van Suzuki. Eventuele
schade als gevolg van het gebruik van derge-
lijke mengsels valt buiten de Suzuki-garantiebe-
palingen.
Brandstofmengsels met maximaal 5% metha-
nol mogen uitsluitend toegepast worden als ze
aanvullende oplosmiddelen en roestwerende
additieven bevatten.
6
Vermelding van benzine/alcoholmengsels
bij tankstations
In sommige landen zijn pompstations verplicht
om bij verkoop van benzine/alcoholmengsels
zowel het soort en het percentage alcohol als
de toevoeging van belangrijke additieven te ver-
melden. Deze vermeldingen moeten u vol-
doende informatie geven over de
toepasbaarheid voor uw buitenboordmotor. In
sommige landen geldt deze verplichting echter
niet. Overleg daarom in geval van twijfel met de
pomphouder of brandstofleverancier.
AANWIJZING:
Ga over op alcoholvrije ongelode benzine als
bij gebruik van benzine/alcoholmengsels de
prestaties van de motor niet optimaal zijn of het
brandstofverbruik hoog is.
Verzeker u ervan dat het octaangetal van het
benzine/alcoholmengsel minimaal 91 (RON) is.
Voeg een ander merk brandstof toe zodra pin-
gelen optreedt. Er zijn namelijk verschillen tus-
sen de merken brandstof.
Loodvrije benzine verlengt de levensduur van
de bougies.
WAARSCHUWING
Benzine is uiterst ontvlambaar en giftig. Ben-
zine kan brand veroorzaken en kan gevaarlijk
zijn voor mensen en huisdieren.
Neem altijd de volgende voorzorgsmaatrege-
len bij het bijvullen van benzine:
Het bijvullen van benzine mag uitsluitend
door een volwassene worden gedaan.
Als u een draagbare brandstoftank hebt, zet
u de motor af en verwijdert u de brandstof-
tank van de boot voordat u deze vult.
Vul de brandstoftank niet helemaal tot de
rand, want anders kan er brandstof uit de
tank lopen wanneer deze uitzet als gevolg
van verhitting door de zon.
Weer voorzichtig dat u geen benzine morst.
Als dit toch gebeurt, moet u het meteen
opvegen.
Rook niet en houd open vuur en vonken uit
de buurt.
AANWIJZING:
De brandstoftank die bij deze motor wordt gele-
verd, is een speciaal brandstofreservoir en mag
niet als een brandstofopslagtank worden
gebruikt.
LET OP
Benzine die langere tijd in de brandstoftank is,
produceert vernis en gom wat de motor kan
beschadigen.
Gebruik altijd verse benzine.
LET OP
Brandstof die alcohol bevat kan de lak
beschadigen, wat niet onder de garantie valt
van de Beperkte garantie voor een nieuwe bui-
tenboordmotor.
Wees voorzichtig dat u tijdens het bijvullen
van brandstof met alcohol geen brandstof
morst. Als dit toch gebeurt, moet u het meteen
opvegen.
7
MOTOROLIE
De kwaliteit van de motorolie draagt in aanzien-
lijke mate bij aan de prestaties en de levens-
duur van uw motor. Kies altijd motorolie van
goede kwaliteit.
Suzuki beveelt het gebruik aan van SAE 10W-
40 NMMA-gewaarmerkte FC-W olie. Als er
geen NMMA-gewaarmerkte FC-W olie verkrijg-
baar is, kiest u dan uit het volgend overzicht
een goede kwaliteit 4-takt motorolie die
geschikt is voor de gemiddelde temperaturen in
uw woongebied.
AANWIJZING:
Bij erg koud weer (onder 5°C) gebruikt u SAE
(of NMMA FC-W) 5W-30 voor gemakkelijk star-
ten en een soepele werking.
LET OP
Gebruik van motorolie van inferieure kwaliteit
kan van invloed zijn op de prestatie en levens-
duur van de motor.
Suzuki raadt u aan Suzuki Marine 4-takt
motorolie of een gelijkwaardige olie te gebrui-
ken.
–20 –10 0 10 20 30
–4 14 32 50 68 86
40
104
TEMP.
API-classificatie SAE-viscositeitswaarde
10W–40
10W–30
˚F
˚C
SG
SH
SJ
SL
SM
STAARTSTUKOLIE
Suzuki beveelt het gebruik van SUZUKI OUT-
BOARD MOTOR GEAR OIL aan. Als deze niet
verkrijgbaar is, kunt u SAE 90 hypoïde staart-
stukolie gebruiken met een classificatie van GL-
5 onder het API-classificatiesysteem.
8
PLAATS VAN DE VEILIGHEIDSLABELS
Lees alle veiligheidslabels op uw buitenboord-
motor en de brandstoftank en volg de instruc-
ties nauwkeurig. Raadpleeg uw dealer als u
niet helemaal begrijpt wat er wordt bedoeld.
Laat de labels op de buitenboordmotor en de
brandstoftank zitten. Verwijder ze onder geen
beding.
WARNING
AVERTISSEMENT
ADVERTENCIA
8
• Fuel can leak creating a fire hazard if
you lay motor on its side. Drain fuel
completely from vapor separator or
carburetor before laying motor on its side.
• See owner’s manual for details.
• Le carburent risque de fuir et de
présenter un danger d’incendie si le
moteur est placé sur le côté.
Vidanger entièrement le carburant du
séparateur de vapeurs ou du
carburateur avant de procéder.
• Pour plus de détail, voir le manuel
du propriétaire.
• Si pone el motor apoyado en uno
de sus lados, el combustible se
puede derramar creando peligro
de incendio. Vacíe completamente el
combustible del separador de vapores
o del carburador antes de apoyar el
motor en uno de sus lados.
• Consulte el manual del propietario
para conocer detalles.
10
PLAATS VAN DE ONDERDELEN
Elektrische trim- en
kantelverstelling (ETK)
(achterzijde)
Aftapplug voor olie
Ophangsteun
Anode
Niveauplug staartstukolie
Waterinlaat
Aftapplug staartstukolie
Afdekkap
Controle-opening
Plug voor het spoelen
(achterzijde)
Anticavitatieplaat
Trimplaat
MONITOR – TOERENTELLER
BRANDSTOFTANK
Schakelaar elektrische trim- en
kantelverstelling (ETK)
Bedieningshendel
Handgashendel
Vergrendelknop
neutraalstand
Contactslot
Noodstopschakelaar
Stelknop bedieningskracht gashendel
AFSTANDSBEDIENING
Balgpomp
Brandstofslang
Ventilatieschroef
11
PLAATSEN VAN DE
MOTOR
Suzuki beveelt u ten zeerste aan uw buiten-
boordmotor, de bedieningsmechanismen en de
meters door een Suzuki-dealer te laten monte-
ren. Hij heeft de juiste gereedschappen, goede
faciliteiten en de kennis om de motor vakkundig
te bevestigen.
WAARSCHUWING
Overbelast uw boot nooit want dit is gevaar-
lijk. Wanneer het vermogen van de motor te
groot is voor uw boot, kan dit de veiligheid en
de besturing/vaareigenschappen van de boot
nadelig beïnvloeden. Ook kan er te veel belas-
ting op de boot komen te staan met mogelijk
beschadiging van de romp tot gevolg.
Plaats nooit een buitenboordmotor waarvan
het vermogen hoger is dan het door de fabri-
kant aanbevolen maximaal toelaatbare vermo-
gen aangegeven op het “Specificatieplaatje”
van de boot. Neem contact op met een offi-
ciële Suzuki Marine dealer als u het “Specifi-
catieplaatje” niet op de romp van de boot kunt
vinden.
WAARSCHUWING
Wanneer de buitenboordmotor en de bijbeho-
rende bedieningselementen en meters niet
juist zijn gemonteerd, kan dit resulteren in
persoonlijk letsel of beschadigingen.
Suzuki raadt u met klem aan dat u uw buiten-
boordmotor, de bedieningselementen en de
meters door een officiële Suzuki Marine dealer
laat monteren. Hij heeft het gereedschap en
de vaardigheden om deze werkzaamheden
correct uit te voeren.
PLAATSEN VAN DE ACCU
VEREISTEN VOOR DE ACCU
Kies een 12 Volt starttype loodzuuraccu die vol-
doet aan de onderstaande specificaties.
650 marine-startcapaciteit (MCA)/ABYC,
of 512 koudstartcapaciteit (CCA)/SAE
of 160 reservecapaciteit (RC) minuten/SAE
of 12 Volt 100 AH
AANWIJZING:
De bovenstaande specificaties zijn de mini-
mumvereisten voor de accu om de motor te
kunnen starten.
Bij een extra elektrische belasting van de
boot moeten accu’s met een grotere capaci-
teit worden gebruikt. Neem contact op met
uw Suzuki-dealer voor het bepalen van de
juiste accu voor uw boot en motor.
Het is mogelijk om accu’s bedoeld voor twee
doeleinden (starten/diepe-cyclus) te gebrui-
ken mits deze voldoen aan de hierboven ver-
melde minimumvereisten (MCA, CCA of RC).
Gebruik geen diepe-cyclus accu voor de
hoofdstartaccu.
Gebruik van onderhoudsvrije, afgedichte of
Gel-Cell accu’s wordt afgeraden omdat deze
mogelijk niet geschikt zijn voor het laadsys-
teem van Suzuki.
Wanneer accu’s parallel worden aangesloten,
moeten deze van hetzelfde type zijn,
dezelfde capaciteit hebben, van dezelfde
fabrikant zijn en ongeveer even oud zijn. Bij
vervanging moeten de accu’s als set worden
vervangen. Neem contact op met uw Suzuki-
dealer voor de juiste montagemethode van
de accu’s.
12
PLAATSEN VAN DE ACCU
Monteer de accu in een droog, trillingsvrij
gedeelte van de boot.
AANWIJZING:
• Het verdient aanbeveling de accu in een
afgesloten ruimte te monteren.
Bij het aansluiten van de accu’s moeten zes-
kantmoeren worden gebruikt om de accuka-
bels aan de accupolen te bevestigen.
Sluit eerst de rode kabel van de motor aan op
de pluspool van de accu en sluit daarna de
zwarte kabel van de motor aan op de minpool
van de accu.
Neem bij het verwijderen van de accu eerst de
zwarte minkabel en daarna de rode pluskabel
los.
WAARSCHUWING
Als u de accu in de buurt van de brandstof-
tank plaatst, kan een vonk van de accu de
benzine tot ontbranding brengen, met brand
en/of een ontploffing tot gevolg.
Plaats de brandstoftank niet in hetzelfde com-
partiment/ruimte als de accu.
Zeskantmoer
WAARSCHUWING
Accu’s produceren ontbrandbaar waterstof-
gas en kunnen ontploffen als zij in de buurt
van open vuur of vonken zijn geplaatst.
Rook nooit en veroorzaak geen vonken wan-
neer u in de buurt van de accu werkt. Houd de
accu uit de buurt van open vuur. Om te voor-
komen dat er een vonk ontstaat wanneer de
accu wordt opgeladen, moet u de acculaadka-
bels op de juiste polen aansluiten voordat de
acculader wordt ingeschakeld.
WAARSCHUWING
Accuzuur is giftig en corrosief. Accuzuur kan
ernstig letsel veroorzaken en kan het lakwerk
beschadigen.
Vermijd contact met de ogen, huid, kleding en
gelakte oppervlakken. Als accuzuur met een
van deze dingen in contact komt, moet u de
betreffende plaats met veel water afspoelen.
Als accuzuur in de ogen of op de huid terecht-
komt, dient u meteen de hulp van een arts in
te roepen.
LET OP
Het elektrisch systeem of de componenten
ervan kunnen worden beschadigd als de
juiste voorzorgsmaatregelen voor de accu niet
worden opgevolgd.
Zorg dat de accukabels correct zijn aange-
sloten.
Maak de accukabels niet los van de accu
terwijl de motor draait.
13
GEBRUIK VAN ELEKTRI-
SCHE ACCESSOIRES
Het vermogen dat beschikbaar is voor de
accessoires is afhankelijk van het toerental van
de motor. Raadpleeg de officiële Suzuki-dealer
voor meer gedetailleerde informatie.
AANWIJZING:
Bij gebruik van elektrische accessoires met een
te hoog vermogen kan onder sommige omstan-
digheden de accu uitgeput raken.
KEUZE EN PLAATSING
VAN DE SCHROEF
KEUZE VAN DE SCHROEF
Het is essentieel om een schroef op de motor
toe te passen, die aansluit bij de vaar- karakte-
ristieken van uw boot. De maximale snelheid
die uw boot bij volgas bereikt is direct afhanke-
lijk van de keuze van de schroef.
Een te hoog toerental kan de motor ernstig
beschadigen terwijl een te laag toerental bij vol-
gas een nadelige invloed heeft op de prestatie.
De belasting van de boot is ook van invloed op
de keuze van de schroef. Een lage belasting
vereist meestal een schroef met een grote
spoed; een hoge belasting vereist een schroef
met een kleine spoed. Een officiële Suzuki
Marine dealer kan u helpen bij de keuze van
een geschikte schroef voor uw boot.
U kunt controleren of uw schroef geschikt is
voor gebruik met uw boot door een toerenteller
te gebruiken voor het meten van het toerental
wanneer u met volgas vaart bij een minimale
belasting. Als u een geschikte schroef hebt, is
het toerental binnen het volgende bereik:
Als het toerental niet binnen dit bereik is, moet
u contact opnemen met een officiële Suzuki
Marine dealer voor advies over de juiste
schroef.
LET OP
Wanneer u een schroef met een te grote of te
kleine spoed monteert, wordt een verkeerd
maximumtoerental verkregen, met mogelijk
ernstige beschadiging van de motor tot
gevolg.
Uw officiële Suzuki Marine dealer kan u hel-
pen bij de keuze van een geschikte schroef
voor uw boot.
Maximaal
toerental
DF100A
5.000 – 6.000
omw/min
DF115A
5.000 – 6.000
omw/min
DF140A
5.600 – 6.200
omw/min
14
PLAATSEN VAN DE SCHROEF
Volg tijdens het plaatsen van de schroef de
onderstaande procedure:
1. Breng royaal speciaal Suzuki waterbesten-
dig vet aan op de schroefas 1, zodat roest-
vorming wordt voorkomen.
2. Plaats de aanslag 2 op de as.
3. Breng de groeven in naaf 3 van de schroef
in lijn met de spiebanen op de schroefas en
schuif de schroef op de as.
4. Plaats de vulring 4 en de borgring 5 op de
as.
5. Plaats de moer 6 en draai deze met een
aanhaalmoment van 50 – 60 Nm (5,0 – 6,0
kgm) vast.
6. Plaats de splitpen 7 en buig de uiteinden zo
om dat deze niet los kan raken.
Het verwijderen van de schroef geschiedt in
omgekeerde volgorde.
WAARSCHUWING
Nalatigheid betreffende de juiste voorzorgs-
maatregelen bij het monteren of verwijderen
van de schroef kan resulteren in ernstig letsel.
Wanneer u de schroef monteert of verwijdert:
Schakel altijd in de “neutraalstand” en ver-
wijder het borgplaatje van de noodstop-
schakelaar zodat de motor niet per ongeluk
kan worden gestart.