Moulinex DD200141 Handleiding

Merk
Moulinex
Categorie
accessoires voor mixer / keukenmachine
Model
DD200141
Type
Handleiding
11
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in ge-
bruik neemt: er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard indien het
apparaat niet volgens de voorschriften wordt gebruikt.
BESCHRIJVING
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Controleer of de op het identiteitsplaatje van het apparaat vermelde
netspanning van uw apparaat overeenkomt met de netspanning van het
elektriciteitsnet.
Bij een verkeerde aansluiting is de garantie niet geldig.
Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen indien dit
zonder toezicht staat en tijdens demontage en onderhoud. (fig.3)
• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te wor-
den door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of
mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige
wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan
hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verant-
woordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies heb-
ben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat.
• Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kun-
nen spelen.
Nooit het mes van de mixervoet aanraken wanneer de stekker van het ap-
paraat in het stopcontact zit. (fig.2)
• Houd het mes van de minihakker (E2) altijd vast aan zijn houder voor-
dat u de bereiding verwijdert.
• Laat de mixervoet (C) en de minihakker (E) niet leeg werken.
Gebruik de mixervoet niet voor het mixen van droge ingrediënten (noten,
hazelnoten...).
A - Motorblok
B - On/off-knop
C - Mixervoet
D - Beker 0.8 L (afhankelijk van
het model)
E - Minihakker 150 ml (afhanke-
lijk van het model)
E1 - Deksel
E2 - Mes
E3 - Kom minihakker
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:26 Page11
12
• Gebruik de minihakker niet als kom en schenk hier geen kokende vloeis-
toffen in.
Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met de mixer kunnen
spelen.
• Raak de bewegende delen niet aan.
Demonteer het apparaat niet zelf. Voer alleen de hier beschreven normale
onderhouds- en reinigingstaken uit.
Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend accessoires en reserveon-
derdelen die voor uw apparaat zijn ontworpen.
• Neem de vlijmscherpe messen voorzichtig vast bij het leegmaken van de
kom of het reinigen van het apparaat.
Vervanging van het netsnoer.
Maak geen gebruik van uw apparaat als het netsnoer of de stekker be-
schadigd is. Laat ze vervangen door de Moulinex reparatieservice om ieder
risico te voorkomen (zie de lijst in het serviceboekje).
GEBRUIK
Maak voor het eerste gebruik de mixervoet (C) en alle accessoires schoon
met zeepwater. Spoel ze af en droog ze af.
Mixervoet
Plaats de mixervoet (C) op het motorblok (A). Volledig vast draaien.
(fig.4)
De kom die u gebruikt mag tot maximaal 50 cl gevuld worden, om
overlopen te voorkomen. De bereiding moet minstens het bolvormige
gedeelte van de mixervoet bedekken, om een efficiënte werking van de
mixer te garanderen.
Verwijder een warme kom van de warmtebron voordat u warme bereidingen
gaat mixen. Aarzel niet de mixervoet (C) in de kom te verplaatsen voor
een optimaal mixresultaat.
• Gebruik het apparaat niet langer dan 30 seconden, zo niet, wachten tot
het afgekoeld is.
Plaats de mixervoet in de bereiding, dompel alleen de voet onder, schakel
het apparaat in en mix de bereiding.
Voor een goed resultaat is het niet nodig om de bereiding fijn te stampen.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:26 Page12
13
NL
Minihakker 150mL
• Voordat u de minihakker 150 ml gaat gebruiken, plaatst u het mes (E2)
voorzichtig in de mengkom (E3) op de middenas. Plaats de voedings-
middelen in de kom. Plaats het deksel (E1) op de kom en plaats hier ver-
volgens het motorblok (A) hier op (fig.5)
• Verwijder voor het demonteren van uw accessoire na gebruik het motor-
blok (A) van het deksel (E1), verwijder voorzichtig het mes (E2) (door
dit bij het kunststoffen gedeelte vast te pakken) en verwijder de voe-
dingsmiddelen.
Met de minihakker van 150 ml kunt u kruiden en vlees fijnhakken. Met
dit accessoire kunt u 70 g rauwe kipfilet in 3 seconden fijnhakken.
REINIGING
Het motorblok niet met water besprenkelen of hierin onderdompelen.
(fig.6) Neem het af met een droge of zeer licht bevochtigde doek.
Met uitzondering van het motorblok (A) kunnen de accessoires met warm
water of in de vaatwasser afgewassen worden.
Wees voorzichtig bij het reinigen van het mes (E2), dit is vlijmscherp.
ACCESSOIRES
kopen:
- Minihakker 150 ml (E): ref. MS_5981762
- Beker 0.8L (D) : ref. MS_4946320
Wanneer u accessoires wilt bestellen, neem dan het boekje met u mee of
geef het serienummer van uw apparaat op (DDXXXXXX of HBXXXXXX).
Wees vriendelijk voor het milieu
i Uw apparaat bevat talrijke materialen die geschikt zijn
voor hergebruik of recycling.
Breng het naar een verzamelpunt voor verwerking ervan.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 14:02 Page13

Document transcriptie

IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:26 Page11 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt: er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard indien het apparaat niet volgens de voorschriften wordt gebruikt. BESCHRIJVING A - Motorblok B - On/off-knop C - Mixervoet D - Beker 0.8 L (afhankelijk van het model) E - Minihakker 150 ml (afhankelijk van het model) E1 - Deksel E2 - Mes E3 - Kom minihakker VEILIGHEIDSADVIEZEN • Controleer of de op het identiteitsplaatje van het apparaat vermelde netspanning van uw apparaat overeenkomt met de netspanning van het elektriciteitsnet. Bij een verkeerde aansluiting is de garantie niet geldig. • Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen indien dit zonder toezicht staat en tijdens demontage en onderhoud. (fig.3) • Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. • Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. • Nooit het mes van de mixervoet aanraken wanneer de stekker van het apparaat in het stopcontact zit. (fig.2) • Houd het mes van de minihakker (E2) altijd vast aan zijn houder voordat u de bereiding verwijdert. • Laat de mixervoet (C) en de minihakker (E) niet leeg werken. • Gebruik de mixervoet niet voor het mixen van droge ingrediënten (noten, hazelnoten...). 11 NL IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:26 Page12 • Gebruik de minihakker niet als kom en schenk hier geen kokende vloeistoffen in. • Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met de mixer kunnen spelen. • Raak de bewegende delen niet aan. • Demonteer het apparaat niet zelf. Voer alleen de hier beschreven normale onderhouds- en reinigingstaken uit. • Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend accessoires en reserveonderdelen die voor uw apparaat zijn ontworpen. • Neem de vlijmscherpe messen voorzichtig vast bij het leegmaken van de kom of het reinigen van het apparaat. Vervanging van het netsnoer. Maak geen gebruik van uw apparaat als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Laat ze vervangen door de Moulinex reparatieservice om ieder risico te voorkomen (zie de lijst in het serviceboekje). GEBRUIK Maak voor het eerste gebruik de mixervoet (C) en alle accessoires schoon met zeepwater. Spoel ze af en droog ze af. Mixervoet • Plaats de mixervoet (C) op het motorblok (A). Volledig vast draaien. (fig.4) • De kom die u gebruikt mag tot maximaal 50 cl gevuld worden, om overlopen te voorkomen. De bereiding moet minstens het bolvormige gedeelte van de mixervoet bedekken, om een efficiënte werking van de mixer te garanderen. • Verwijder een warme kom van de warmtebron voordat u warme bereidingen gaat mixen. Aarzel niet de mixervoet (C) in de kom te verplaatsen voor een optimaal mixresultaat. • Gebruik het apparaat niet langer dan 30 seconden, zo niet, wachten tot het afgekoeld is. • Plaats de mixervoet in de bereiding, dompel alleen de voet onder, schakel het apparaat in en mix de bereiding. • Voor een goed resultaat is het niet nodig om de bereiding fijn te stampen. 12 IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 14:02 Page13 Minihakker 150mL • Voordat u de minihakker 150 ml gaat gebruiken, plaatst u het mes (E2) voorzichtig in de mengkom (E3) op de middenas. Plaats de voedingsmiddelen in de kom. Plaats het deksel (E1) op de kom en plaats hier vervolgens het motorblok (A) hier op (fig.5) • Verwijder voor het demonteren van uw accessoire na gebruik het motorblok (A) van het deksel (E1), verwijder voorzichtig het mes (E2) (door dit bij het kunststoffen gedeelte vast te pakken) en verwijder de voedingsmiddelen. • Met de minihakker van 150 ml kunt u kruiden en vlees fijnhakken. Met dit accessoire kunt u 70 g rauwe kipfilet in 3 seconden fijnhakken. REINIGING • Het motorblok niet met water besprenkelen of hierin onderdompelen. (fig.6) Neem het af met een droge of zeer licht bevochtigde doek. • Met uitzondering van het motorblok (A) kunnen de accessoires met warm water of in de vaatwasser afgewassen worden. Wees voorzichtig bij het reinigen van het mes (E2), dit is vlijmscherp. ACCESSOIRES kopen: - Minihakker 150 ml (E): ref. MS_5981762 - Beker 0.8L (D) : ref. MS_4946320 Wanneer u accessoires wilt bestellen, neem dan het boekje met u mee of geef het serienummer van uw apparaat op (DDXXXXXX of HBXXXXXX). Wees vriendelijk voor het milieu i Uw apparaat bevat talrijke materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. ‹ Breng het naar een verzamelpunt voor verwerking ervan. 13 NL
/