Matrix GO-S23 de handleiding

Merk
Matrix
Categorie
fitness, gymnastiek
Model
GO-S23
Type
de handleiding
9
TRAININGSBEREICH
1,1 M
(43,4 Zoll)
1,48 M
(58,3 Zoll)
FREIFLÄCHE
0,6 m (2 Fuß)
BREITER WEG
UITPAKKEN
Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-fitnessproduct. Het is nagekeken voordat het werd
verpakt. Het werd in meerdere stukken verzonden voor een compacte verpakking van de machine.
Controleer eerst of alle componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te
vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig uit de doos en gooi
de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale wetgeving. Trainingsapparatuur moet worden
gemonteerd door een opgeleid montageteam of moet voorgemonteerd zijn vóór levering.
OPGELET
Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de doos haalt, om eigen
letsel en schade aan onderdelen van het frame te voorkomen. Zorg dat u de apparatuur op
een stabiele vloer plaatst en waterpas zet. Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van
0,6 meter (24”) voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat
de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is.
FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE (nicht mitgeliefert)
L-förmiger Inbusschlüssel 3 mm L-förmiger Inbusschlüssel 10 mm
L-förmiger Inbusschlüssel 4 mm Kreuzschlitzschraubendreher
L-förmiger Inbusschlüssel 5 mm Doppelmaulschlüssel 8 mm
L-förmiger Inbusschlüssel 6 mm Doppelmaulschlüssel 17 mm
L-förmiger Inbusschlüssel 8 mm Schmierung der Führungsstangen
Falls Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte an den in Ihrem Land zuständigen örtlichen MATRIX-Händler.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
DEUTSCH
11
SHOULDER PRESS
2
1
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
De koper van de producten van MATRIX is volledig verantwoordelijk om alle personen,
ongeacht of dit eindgebruikers of toezichthoudend personeel betreft, te instrueren over
het juiste gebruik van de apparatuur.
We raden aan dat alle gebruikers van MATRIX-trainingsapparatuur op de hoogte zijn van
de volgende informatie, voorafgaand aan het gebruik ervan.
Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan ontworpen of beoogd door de
fabrikant. MATRIX-apparatuur dient correct te worden gebruikt om letsel te voorkomen.
INSTALLATIE
1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIX-trainingsapparatuur moet worden
geïnstalleerd op een stabiel, vlak oppervlak.
2. APPARATUUR VASTZETTEN: De fabrikant beveelt aan alle vaste MATRIX-
krachtapparatuur aan de vloer te bevestigen om de apparatuur te stabiliseren en
te voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit moet door een erkende
aannemer worden uitgevoerd.
Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs).
ONDERHOUD
1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten is of waarvan onderdelen
kapot zijn. Gebruik alleen de vervangende onderdelen die door de plaatselijke
MATRIX-dealer in uw land worden geleverd.
2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: Verwijder de labels in geen geval. Ze
bevatten belangrijke informatie. Als ze niet meer leesbaar zijn of ontbreken, neem
dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te vervangen.
3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: Preventief onderhoud is cruciaal voor soepel
werkende apparatuur, evenals om uw aansprakelijkheid tot een minimum te
beperken. Apparaten moeten regelmatig worden geïnspecteerd.
4. Zorg ervoor dat iedereen die wijzigings-, onderhouds- of reparatiewerken aan het
toestel uitvoert, daartoe is gekwalificeerd. MATRIX-dealers geven op verzoek training
in reparaties en onderhoud op onze bedrijfsvestiging.
BIJKOMENDE OPMERKINGEN
Deze apparatuur mag slechts worden gebruikt in bewaakte zones waar de toegang en
het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar. Het is de taak van de eigenaar
om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar moet hierbij
rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de gebruiker.
Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik voor
het beoogde doel en overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
Deze apparatuur dient uitsluitend binnen te worden gebruikt.Deze trainingsapparatuur is
een Klasse S-product (ontworpen voor gebruik in een commerciële omgeving zoals een
fitnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en EN 957-2.
WAARSCHUWING
DIT APPARAAT KAN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL
VEROORZAKEN. NEEM DEZE VOORZORGSMAATREGELEN
IN ACHT OM LETSEL TE VOORKOMEN!
1. Houd kinderen jonger dan 14 jaar uit de buurt van deze
krachttrainingsapparatuur. Tieners moeten te allen
tijde onder toezicht staan wanneer ze deze apparatuur
gebruiken.
2. Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies
hebben gekregen van iemand die instaat voor hun
veiligheid inzake het gebruik van de apparatuur.
3. Alle waarschuwingen en instructies moeten worden
gelezen en vóór gebruik moeten gepaste instructies
worden verkregen. Gebruik deze apparatuur
UITSLUITEND voor het beoogde doel.
4. Inspecteer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het
apparaat NIET als het beschadigd of onbedienbaar is.
5. Overschrijd het maximale gewicht van deze apparatuur
niet.
6. Controleer of de selectiepen volledig in de gewichtsstapel
is ingebracht.
7. Gebruik de machine NOOIT met de gewichtsstapel
vastgepind in een verhoogde positie.
8. Gebruik NOOIT halters of andere middelen om de
gewichtsweerstand stapsgewijs te verhogen. Gebruik
alleen de middelen die rechtstreeks door de fabrikant
zijn geleverd.
9. Onjuiste of overmatige training kan tot
gezondheidsletsel leiden. Beëindig de training als u
zich zwak of duizelig voelt. Onderga een medisch
onderzoek voordat u aan een trainingsprogramma
begint.
10. Houd uw lichaam, kleding, haar en
trainingsaccessoires vrij en uit de buurt van
bewegende onderdelen.
11. Als verstelbare aanslagen worden geleverd, dienen
deze te allen tijde te worden gebruikt.
12. Bij het verstellen van een verstelbaar mechanisme
(stopstand, zadelstand, steunlocatie, begrenzer
bewegingsbereik, katrolslede, enz.), moet u ervoor zorgen
dat het verstelbaar mechanisme volledig is vergrendeld
vóór gebruik om onbedoelde beweging te voorkomen.
13. De fabrikant beveelt aan deze apparatuur aan de vloer
te bevestigen om hem te stabiliseren en te vermijden
dat hij schommelt of kantelt. Doe hiervoor een beroep
op een erkende aannemer.
14. Als de apparatuur NIET aan de vloer is bevestigd: Sta
NOOIT toe dat er weerstandsriemen, touwen of andere
elementen aan deze apparatuur worden bevestigd,
aangezien dit tot ernstig letsel zou kunnen leiden.
Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het
stretchen, want dit zou tot ernstig letsel kunnen leiden.
15. DIT ETIKET NIET VERWIJDEREN. DIT ETIKET VERVANGEN
ALS HET BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS.
NEDERLANDS
12
PRODUCTSPECIFICATIES
Max. gewicht gebruiker 159 kg / 350 lbs
Max. trainingsgewicht 47,3 kg / 105 lbs
Productgewicht 160 kg / 353 lbs
Gewichtsstapel 45 kg / 100 lbs
Extra gewicht 2,3 kg / 5 lbs, eectieve weerstand
Totale afmetingen
(L x B x H)*
148 x 110,5 x 141 cm /
58,4” x 43,5” x 55,5”
* Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang
tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA
aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is.
CORRECT GEBRUIK
1. U mag het maximaal gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden.
2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte.
3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen,
bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in
een comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig
vergrendeld is om onbedoelde beweging en bijgevolg letsel te voorkomen.
4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste
trainingspositie aan.
5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan hetgeen u veilig kunt tillen
enbeheersen.
6. Voer de oefening op een gecontroleerde manier uit.
7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie.
GARANTIE
Voor Noord-Amerika gaat u naar matrixfitness.com voor informatie over de
garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden.
ONDERHOUDSCHECKLIST
ACTIE FREQUENTIE
Reinig de bekleding
1
Dagelijks
Inspecteer de kabels
2
Dagelijks
Reinig de geleidestangen Maandelijks
Inspecteer het bevestigingsmateriaal Maandelijks
Inspecteer het frame Zesmaandelijks
Reinig het apparaat Waar nodig
Reinig de handgrepen
1
Waar nodig
Smeer de geleidestangen
3
Waar nodig
1
De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water of een
reinigingsmiddel zonder ammoniak.
2
Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer
aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan te
spannen zonder de hoofdplaat op te tillen.
3
De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teflon. Breng
de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts op de
geleidestangen wrijft.
KOPPELWAARDEN
M10 bout (Nyloc Nut & Flowdrill) 77 Nm / 57 ft -lb
M8 bout 25 Nm / 18 ft-lb
M8 plastic 15 Nm / 11 ft-lb
M6 bout 15 Nm / 11 ft-lb
Pad-boulten 10 Nm / 7 ft-lb
NEDERLANDS
14
G
A
E
D
B
A
F
C
B
H
A
A
E
3
Bevestigingsmateriaal Aant.
A
E
Bout (M10x25L)
Dichtingsring (M10)
2
2
4
Bevestigingsmateriaal Aant.
A
B
H
Bout (M10x25L)
Vlakke sluitring (M10)
Bout (M10x75L)
4
8
4
2
Bevestigingsmateriaal Aant.
A
G
Bout (M10x25L)
Vlakke sluitring (Φ10)
2
2
1
Bevestigingsmateriaal Aant.
A
B
C
D
E
F
Bout (M10x25L)
Vlakke sluitring (M10)
Bout (M8x12L)
Bout (M10x125L)
Dichtingsring (M10)
Moer (M10)
12
12
2
4
8
4
MONTAGE VOLTOOID
Draai de bevestigingen pas volledig
vast wanneer alles in elkaar is
gezet. Vibra-Tite 135 Red Gel of
gelijkwaardig moet worden gebruikt
op alle bevestigingen die niet met
Nylock moeren zijn gemonteerd.
NEDERLANDS

Document transcriptie

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-fitnessproduct. Het is nagekeken voordat het werd verpakt. Het werd in meerdere stukken verzonden voor een compacte verpakking van de machine. Controleer eerst of alle componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig uit de doos en gooi de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale wetgeving. Trainingsapparatuur moet worden gemonteerd door een opgeleid montageteam of moet voorgemonteerd zijn vóór levering. DEUTSCH TRAININGSBEREICH UITPAKKEN 1,1 M (43,4 Zoll) OPGELET Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de doos haalt, om eigen letsel en schade aan onderdelen van het frame te voorkomen. Zorg dat u de apparatuur op een stabiele vloer plaatst en waterpas zet. Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is. FREIFLÄCHE 0,6 m (2 Fuß) 1,48 M (58,3 Zoll) BREITER WEG FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE (nicht mitgeliefert) L-förmiger Inbusschlüssel 3 mm L-förmiger Inbusschlüssel 10 mm L-förmiger Inbusschlüssel 4 mm Kreuzschlitzschraubendreher L-förmiger Inbusschlüssel 5 mm Doppelmaulschlüssel 8 mm L-förmiger Inbusschlüssel 6 mm Doppelmaulschlüssel 17 mm L-förmiger Inbusschlüssel 8 mm Schmierung der Führungsstangen Falls Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte an den in Ihrem Land zuständigen örtlichen MATRIX-Händler. 0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 9 De koper van de producten van MATRIX is volledig verantwoordelijk om alle personen, ongeacht of dit eindgebruikers of toezichthoudend personeel betreft, te instrueren over het juiste gebruik van de apparatuur. We raden aan dat alle gebruikers van MATRIX-trainingsapparatuur op de hoogte zijn van de volgende informatie, voorafgaand aan het gebruik ervan. Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan ontworpen of beoogd door de fabrikant. MATRIX-apparatuur dient correct te worden gebruikt om letsel te voorkomen. INSTALLATIE 1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIX-trainingsapparatuur moet worden geïnstalleerd op een stabiel, vlak oppervlak. 2. APPARATUUR VASTZETTEN: De fabrikant beveelt aan alle vaste MATRIXkrachtapparatuur aan de vloer te bevestigen om de apparatuur te stabiliseren en te voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit moet door een erkende aannemer worden uitgevoerd. Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs). ONDERHOUD 1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten is of waarvan onderdelen kapot zijn. Gebruik alleen de vervangende onderdelen die door de plaatselijke MATRIX-dealer in uw land worden geleverd. 2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: Verwijder de labels in geen geval. Ze bevatten belangrijke informatie. Als ze niet meer leesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te vervangen. 3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: Preventief onderhoud is cruciaal voor soepel werkende apparatuur, evenals om uw aansprakelijkheid tot een minimum te beperken. Apparaten moeten regelmatig worden geïnspecteerd. 4. Zorg ervoor dat iedereen die wijzigings-, onderhouds- of reparatiewerken aan het toestel uitvoert, daartoe is gekwalificeerd. MATRIX-dealers geven op verzoek training in reparaties en onderhoud op onze bedrijfsvestiging. BIJKOMENDE OPMERKINGEN Deze apparatuur mag slechts worden gebruikt in bewaakte zones waar de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar. Het is de taak van de eigenaar om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar moet hierbij rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de gebruiker. Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik voor het beoogde doel en overeenkomstig de instructies van de fabrikant. WAARSCHUWING DIT APPARAAT KAN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN. NEEM DEZE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT OM LETSEL TE VOORKOMEN! 1. Houd kinderen jonger dan 14 jaar uit de buurt van deze krachttrainingsapparatuur. Tieners moeten te allen tijde onder toezicht staan wanneer ze deze apparatuur gebruiken. 2. Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen van iemand die instaat voor hun veiligheid inzake het gebruik van de apparatuur. 3. Alle waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en vóór gebruik moeten gepaste instructies worden verkregen. Gebruik deze apparatuur UITSLUITEND voor het beoogde doel. 4. Inspecteer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het apparaat NIET als het beschadigd of onbedienbaar is. 5. Overschrijd het maximale gewicht van deze apparatuur niet. 6. Controleer of de selectiepen volledig in de gewichtsstapel is ingebracht. 7. Gebruik de machine NOOIT met de gewichtsstapel vastgepind in een verhoogde positie. 8. Gebruik NOOIT halters of andere middelen om de gewichtsweerstand stapsgewijs te verhogen. Gebruik alleen de middelen die rechtstreeks door de fabrikant zijn geleverd. 9. Onjuiste of overmatige training kan tot gezondheidsletsel leiden. Beëindig de training als u zich zwak of duizelig voelt. Onderga een medisch onderzoek voordat u aan een trainingsprogramma begint. 10. Houd uw lichaam, kleding, haar en trainingsaccessoires vrij en uit de buurt van bewegende onderdelen. 11. Als verstelbare aanslagen worden geleverd, dienen deze te allen tijde te worden gebruikt. 12. Bij het verstellen van een verstelbaar mechanisme (stopstand, zadelstand, steunlocatie, begrenzer bewegingsbereik, katrolslede, enz.), moet u ervoor zorgen dat het verstelbaar mechanisme volledig is vergrendeld vóór gebruik om onbedoelde beweging te voorkomen. 13. De fabrikant beveelt aan deze apparatuur aan de vloer te bevestigen om hem te stabiliseren en te vermijden dat hij schommelt of kantelt. Doe hiervoor een beroep op een erkende aannemer. 14. Als de apparatuur NIET aan de vloer is bevestigd: Sta NOOIT toe dat er weerstandsriemen, touwen of andere elementen aan deze apparatuur worden bevestigd, aangezien dit tot ernstig letsel zou kunnen leiden. Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het stretchen, want dit zou tot ernstig letsel kunnen leiden. 15. DIT ETIKET NIET VERWIJDEREN. DIT ETIKET VERVANGEN ALS HET BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS. 1 NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 2 SHOULDER PRESS Deze apparatuur dient uitsluitend binnen te worden gebruikt. Deze trainingsapparatuur is een Klasse S-product (ontworpen voor gebruik in een commerciële omgeving zoals een fitnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en EN 957-2. 11 NEDERLANDS CORRECT GEBRUIK GARANTIE 1. U mag het maximaal gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden. Voor Noord-Amerika gaat u naar matrixfitness.com voor informatie over de garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden. 2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte. 3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen, bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in een comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig vergrendeld is om onbedoelde beweging en bijgevolg letsel te voorkomen. 4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste trainingspositie aan. 5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan hetgeen u veilig kunt tillen en beheersen. 6. Voer de oefening op een gecontroleerde manier uit. 7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie. ONDERHOUDSCHECKLIST ACTIE Reinig de bekleding 12 PRODUCTSPECIFICATIES FREQUENTIE 1 Dagelijks Max. gewicht gebruiker 159 kg / 350 lbs Max. trainingsgewicht 47,3 kg / 105 lbs Inspecteer de kabels 2 Dagelijks Reinig de geleidestangen Maandelijks Productgewicht 160 kg / 353 lbs Inspecteer het bevestigingsmateriaal Maandelijks Gewichtsstapel 45 kg / 100 lbs Inspecteer het frame Zesmaandelijks Reinig het apparaat Waar nodig Extra gewicht 2,3 kg / 5 lbs, effectieve weerstand Reinig de handgrepen 1 Waar nodig Smeer de geleidestangen 3 Waar nodig Totale afmetingen (L x B x H)* 148 x 110,5 x 141 cm / 58,4” x 43,5” x 55,5” 1 De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water of een reinigingsmiddel zonder ammoniak. 2 Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan te spannen zonder de hoofdplaat op te tillen. 3 De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teflon. Breng de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts op de geleidestangen wrijft. * Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is. KOPPELWAARDEN M10 bout (Nyloc Nut & Flowdrill) 77 Nm / 57 ft -lb M8 bout 25 Nm / 18 ft-lb M8 plastic 15 Nm / 11 ft-lb M6 bout 15 Nm / 11 ft-lb Pad-boulten 10 Nm / 7 ft-lb NEDERLANDS 1 Bevestigingsmateriaal Aant. A B C D E F Bout (M10x25L) Vlakke sluitring (M10) Bout (M8x12L) Bout (M10x125L) Dichtingsring (M10) Moer (M10) 12 12 2 4 8 4 Draai de bevestigingen pas volledig vast wanneer alles in elkaar is gezet. Vibra-Tite 135 Red Gel of gelijkwaardig moet worden gebruikt op alle bevestigingen die niet met Nylock moeren zijn gemonteerd. C 3 Bevestigingsmateriaal A E Bout (M10x25L) Dichtingsring (M10) Aant. 2 2 A F B A E D 2 Bevestigingsmateriaal Aant. 4 Bevestigingsmateriaal Aant. A G Bout (M10x25L) Vlakke sluitring (Φ10) 2 2 A B H Bout (M10x25L) Vlakke sluitring (M10) Bout (M10x75L) 4 8 4 G A B B A MONTAGE VOLTOOID 14 E H
/