ONEFORALL urc 6211 Handleiding

Merk
ONEFORALL
Categorie
Off-road voertuig
Model
urc 6211
Type
Handleiding
50 WWW.ONEFORALL.COM
Inhoudsopgave
DE BATTERIJEN INSTALLEREN 51
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 51
INSTELLEN
(De ZAPPER instellen voor uw televisie)
Direct instellen via de code 52
Zoekmethode 54
Code uitlezen 55
INSTELCODES
Televisie 82
PROBLEMEN OPLOSSEN
Handige tips 56
Neder
lands
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 50
WWW.ONEFORALL.COM 51
De batterijen installeren
De ZAPPER heeft 2 nieuwe AAAA-alkalinebatterijen nodig.
1 Verwijder de batterijklep van de achterkant van de ZAPPER door op het lipje
te drukken.
2 Plaats de batterijen zodanig dat de tekens +/– overeenkomen met de marke-
ringen en plaats de batterijen.
3 Breng de batterijklep weer aan.
Belangrijk:
- Als u de ZAPPER niet opnieuw wilt programmeren na het verwijderen
van de batterijen, moet u binnen 5 minuten nieuwe batterijen plaatsen.
U kunt beter geen oplaadbare batterijen gebruiken.
Eigenschappen en functies
1 POWER (rode LED – Light Emitting Diode)
De POWER-toets heeft dezelfde functie als op uw originele
afstandsbediening. De LED onder de toets POWER brandt rood als er op
een toets wordt gedrukt.
2 KANAAL +/-, VOLUME+/- en MUTE
De toetsen CH+/- en VOL+/- werken hetzelfde als die op uw oorspronkelijke af-
standsbediening. Deze toetsen worden ook gebruikt om uw ZAPPER in te stellen.
3 MAGIC
De MAGIC-toets (insteltoets) wordt gebruikt om de ZAPPER in te stellen.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 51
52 WWW.ONEFORALL.COM
Direct instellen via de code
Volg de onderstaande instructies om de ZAPPER in te stellen voor uw televisie.
1 Zoek de code van uw televisie in de sectie Instelcodes (pagina 82-107).
Codes worden vermeld op merknaam. De meest voorkomende codes wor-
den het eerst vermeld.
2 Controleer of de tv is ingeschakeld (niet op stand-by).
3 Houd de MAGIC-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert
(de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer).
4 Voer de 5-cijferige code in volgende de onderstaande lijst. De LED
onder de POWER-toets knippert twee keer.
5 Richt de ZAPPER nu op de televisie en druk op POWER. Als de televisie
UIT gaat, is de ZAPPER gereed om het apparaat te bedienen.
VOLUME + = 1
VOLUME - = 2
CHANNEL - = 4
MUTE = 5
CHANNEL + = 3
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 52
WWW.ONEFORALL.COM 53
6 Schakel het apparaat weer in en probeer alle functies van de afstandsbedie-
ning om te controleren of ze goed werken. Als de functies niet goed wer-
ken, herhaalt u stap 1-5 met een andere code die onder uw merk wordt
vermeld.
Voorbeeld: Als u de Sony tv-code 33121 wilt opgeven, drukt u op CHANNEL +,
CHANNEL +, VOLUME +, VOLUME -, VOLUME +.
Als uw televisie niet op de ZAPPER reageert nadat u alle vermelde
codes voor uw merk hebt geprobeerd, probeert u de zoekmethode
op pagina 54.
Schrijf de correcte 5-cijferige code in de vakjes op deze
pagina.
Belangrijk:
- Sommige codes lijken erg veel op elkaar. Als uw televisie niet reageert
of niet goed functioneert met een van de codes, volgt u stap 1-5 met
elke code die voor uw merk wordt vermeld.
- Als uw televisie met geen van de codes voor uw merk werkt, volgt u de
zoekmethode in de volgende sectie. U kunt de zoekmethode ook
gebruiken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.
- Schrijf de code voor de tv in de onderstaande vakjes voor als u
deze later nodig hebt.
Tv-code
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 53
54 WWW.ONEFORALL.COM
Zoekmethode
Als uw televisie niet op de ZAPPER reageert nadat u alle codes voor uw merk
hebt geprobeerd, kunt u proberen de code te zoeken. Zoeken naar uw tv-code:
1 Zet de tv aan.
2 Houd de MAGIC-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert
(de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer).
3 Druk dan op MUTE, CHANNEL -, CHANNEL -.
4 Richt de ZAPPER op uw televisie. Druk afwisselend op POWER en
CHANNEL - totdat de televisie uitgaat. Misschien moet u vaak op
deze toetsen drukken (tot 150 keer!), dus wees geduldig. Vergeet
niet de ZAPPER voortdurend op het apparaat te richten terwijl u de code
zoekt.
5 Als het apparaat uitgaat, drukt u op MAGIC en laat u deze los om de
code op te slaan.
De ZAPPER is nu gereed om uw televisie te bedienen. Schakel het apparaat
weer in en probeer alle functies van de afstandsbediening om te controle-
ren of ze goed werken. Als niet alle commando’s van de ZAPPER goed wer-
ken, probeert u de zoekmethode opnieuw. Misschien gebruikt u de
verkeerde code.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 54
WWW.ONEFORALL.COM 55
Code uitlezen
Nadat u de zoekmethode hebt gebruikt, kunt u erachter komen op welke code
de ZAPPER heeft gereageerd door de code terug te lezen. Het is handig om de
code van uw televisie te weten voor later gebruik. U kunt de code alleen terug-
lezen als de ZAPPER uw apparaat bedient.
Uw tv-code uitlezen:
1 Houd de MAGIC-toets ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert
(de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer).
2 Druk dan op MUTE, CHANNEL -, CHANNEL +.
3 Druk voor het eerste cijfer van de 5-cijferige code op VOLUME +
en tel hoe vaak het rode lampje knippert.
4 Druk voor het tweede cijfer op VOLUME - en tel hoe vaak het rode
lampje knippert.
5 Druk voor het derde cijfer op CHANNEL + en tel hoe vaak het rode lampje
knippert.
6 Druk voor het vierde cijfer op CHANNEL - en tel hoe vaak het rode lampje
knippert.
7 Druk voor het vijfde cijfer op MUTE en tel hoe vaak het rode lampje
knippert.
Schrijf de code voor de tv in de vakjes op pagina 53.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 55
56 WWW.ONEFORALL.COM
Probleem:
Uw merk wordt niet vermeld in de
codesectie van de ZAPPER.
De ZAPPER bedient uw televisie niet.
De ZAPPER voert commando’s niet
goed uit.
U kunt kanaal 10 en hoger niet
bereiken op uw tv.
De ZAPPER reageert niet als u op
een toets drukt.
De LED knippert niet als u op een
toets drukt.
Oplossing:
Probeer de zoekmethode.
A) Probeer alle codes die voor uw
merk worden vermeld.
B) Probeer de zoekmethode.
Mogelijk gebruikt u de verkeerde
code.
Herhaal Direct Set-Up met alle codes
die onder uw merk worden vermeld
of start de zoekmethode opnieuw om
de juiste code te vinden.
Als de oorspronkelijke
afstandsbediening geen toetsen voor
CHANNEL +/- heeft, kan de ZAPPER
deze functie misschien niet gebruiken.
Gebruik nieuwe batterijen en richt de
ZAPPER op uw apparaat.
Vervang de batterijen door 2 nieuwe
AAAA-alkalinebatterijen.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 56
WWW.ONEFORALL.COM 57
Klantenservice
In Nederland In België
E-mail : [email protected].com (*) E-mail : [email protected].com (*)
Fax : +31 53 432 9816 Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0205174790 Tel. : 022750851
In Luxemburg
E-mail : [email protected].com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632
(*) U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan
spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat
u kan invullen en terug sturen).
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 57

Document transcriptie

706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 ds Nederlan 12-12-2007 11:56 Inhoudsopgave DE BATTERIJEN INSTALLEREN 51 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 51 INSTELLEN (De ZAPPER instellen voor uw televisie) Direct instellen via de code Zoekmethode Code uitlezen 52 54 55 INSTELCODES Televisie 82 PROBLEMEN OPLOSSEN Handige tips 50 56 WWW.ONEFORALL.COM Pagina 5 706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 De batterijen installeren De ZAPPER heeft 2 nieuwe AAAA-alkalinebatterijen nodig. 1 2 3 Verwijder de batterijklep van de achterkant van de ZAPPER door op het lipje te drukken. Plaats de batterijen zodanig dat de tekens +/– overeenkomen met de markeringen en plaats de batterijen. Breng de batterijklep weer aan. Belangrijk: - Als u de ZAPPER niet opnieuw wilt programmeren na het verwijderen van de batterijen, moet u binnen 5 minuten nieuwe batterijen plaatsen. U kunt beter geen oplaadbare batterijen gebruiken. Eigenschappen en functies 1 POWER (rode LED – Light Emitting Diode) De POWER-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. De LED onder de toets POWER brandt rood als er op een toets wordt gedrukt. 2 KANAAL +/-, VOLUME+/- en MUTE De toetsen CH+/- en VOL+/- werken hetzelfde als die op uw oorspronkelijke afstandsbediening. Deze toetsen worden ook gebruikt om uw ZAPPER in te stellen. 3 MAGIC De MAGIC-toets (insteltoets) wordt gebruikt om de ZAPPER in te stellen. WWW.ONEFORALL.COM 51 Pagina 5 706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Direct instellen via de code Volg de onderstaande instructies om de ZAPPER in te stellen voor uw televisie. 1 Zoek de code van uw televisie in de sectie Instelcodes (pagina 82-107). Codes worden vermeld op merknaam. De meest voorkomende codes worden het eerst vermeld. 2 Controleer of de tv is ingeschakeld (niet op stand-by). 3 Houd de MAGIC-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert (de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer). 4 Voer de 5-cijferige code in volgende de onderstaande lijst. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer. CHANNEL + = 3 VOLUME - = 2 VOLUME + = 1 MUTE = 5 CHANNEL - = 4 5 52 Richt de ZAPPER nu op de televisie en druk op POWER. Als de televisie UIT gaat, is de ZAPPER gereed om het apparaat te bedienen. WWW.ONEFORALL.COM Pagina 5 706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 6 12-12-2007 11:56 Schakel het apparaat weer in en probeer alle functies van de afstandsbediening om te controleren of ze goed werken. Als de functies niet goed werken, herhaalt u stap 1-5 met een andere code die onder uw merk wordt vermeld. Voorbeeld: Als u de Sony tv-code 33121 wilt opgeven, drukt u op CHANNEL +, CHANNEL +, VOLUME +, VOLUME -, VOLUME +. Als uw televisie niet op de ZAPPER reageert nadat u alle vermelde codes voor uw merk hebt geprobeerd, probeert u de zoekmethode op pagina 54. Schrijf de correcte 5-cijferige code in de vakjes op deze pagina. Belangrijk: - Sommige codes lijken erg veel op elkaar. Als uw televisie niet reageert of niet goed functioneert met een van de codes, volgt u stap 1-5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld. - Als uw televisie met geen van de codes voor uw merk werkt, volgt u de zoekmethode in de volgende sectie. U kunt de zoekmethode ook gebruiken als uw merk helemaal niet wordt vermeld. - Schrijf de code voor de tv in de onderstaande vakjes voor als u deze later nodig hebt. Tv-code ■■■■■ WWW.ONEFORALL.COM 53 Pagina 5 706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Zoekmethode Als uw televisie niet op de ZAPPER reageert nadat u alle codes voor uw merk hebt geprobeerd, kunt u proberen de code te zoeken. Zoeken naar uw tv-code: 1 Zet de tv aan. 2 Houd de MAGIC-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert (de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer). 3 Druk dan op MUTE, CHANNEL -, CHANNEL -. 4 Richt de ZAPPER op uw televisie. Druk afwisselend op POWER en CHANNEL - totdat de televisie uitgaat. Misschien moet u vaak op deze toetsen drukken (tot 150 keer!), dus wees geduldig. Vergeet niet de ZAPPER voortdurend op het apparaat te richten terwijl u de code zoekt. 5 Als het apparaat uitgaat, drukt u op MAGIC en laat u deze los om de code op te slaan. De ZAPPER is nu gereed om uw televisie te bedienen. Schakel het apparaat weer in en probeer alle functies van de afstandsbediening om te controleren of ze goed werken. Als niet alle commando’s van de ZAPPER goed werken, probeert u de zoekmethode opnieuw. Misschien gebruikt u de verkeerde code. 54 WWW.ONEFORALL.COM Pagina 5 706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Code uitlezen Nadat u de zoekmethode hebt gebruikt, kunt u erachter komen op welke code de ZAPPER heeft gereageerd door de code terug te lezen. Het is handig om de code van uw televisie te weten voor later gebruik. U kunt de code alleen teruglezen als de ZAPPER uw apparaat bedient. Uw tv-code uitlezen: 1 Houd de MAGIC-toets ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert (de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer). 2 Druk dan op MUTE, CHANNEL -, CHANNEL +. 3 Druk voor het eerste cijfer van de 5-cijferige code op VOLUME + en tel hoe vaak het rode lampje knippert. 4 Druk voor het tweede cijfer op VOLUME - en tel hoe vaak het rode lampje knippert. 5 Druk voor het derde cijfer op CHANNEL + en tel hoe vaak het rode lampje knippert. 6 Druk voor het vierde cijfer op CHANNEL - en tel hoe vaak het rode lampje knippert. 7 Druk voor het vijfde cijfer op MUTE en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Schrijf de code voor de tv in de vakjes op pagina 53. WWW.ONEFORALL.COM 55 Pagina 5 706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Probleem: Oplossing: Uw merk wordt niet vermeld in de codesectie van de ZAPPER. Probeer de zoekmethode. De ZAPPER bedient uw televisie niet. A) Probeer alle codes die voor uw merk worden vermeld. B) Probeer de zoekmethode. De ZAPPER voert commando’s niet goed uit. Mogelijk gebruikt u de verkeerde code. Herhaal Direct Set-Up met alle codes die onder uw merk worden vermeld of start de zoekmethode opnieuw om de juiste code te vinden. U kunt kanaal 10 en hoger niet bereiken op uw tv. Als de oorspronkelijke afstandsbediening geen toetsen voor CHANNEL +/- heeft, kan de ZAPPER deze functie misschien niet gebruiken. De ZAPPER reageert niet als u op een toets drukt. Gebruik nieuwe batterijen en richt de ZAPPER op uw apparaat. De LED knippert niet als u op een toets drukt. Vervang de batterijen door 2 nieuwe AAAA-alkalinebatterijen. 56 WWW.ONEFORALL.COM Pagina 5 706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Klantenservice In Nederland E-mail : [email protected] (*) Fax : +31 53 432 9816 Tel. : 0205174790 In België E-mail : [email protected] (*) Fax : +31 53 432 9816 Tel. : 022750851 In Luxemburg E-mail : [email protected] (*) Fax : +31 53 432 9816 Tel. : 4066615632 (*) U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen). WWW.ONEFORALL.COM 57 Pagina 5
/

Deze handleiding is ook geschikt voor