Dometic D60 Handleiding

Categorie
Drinkkoelers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

GB
D
F
E
I
NL
DK
N
S
FIN
D60
Wine refrigerator
Instruction Manual 4
Weinkühlschrank
Bedienungsanleitung 10
Réfrigérateur à vin
Notice d’emploi 17
Nevera para vino
Instrucciones de uso 23
Frigorifero per vino
Istruzioni per l’uso 30
Wijnkoelkast
Gebruiksaanwijzingen 37
Vinkøleskab
Betjeningsanvisning 43
Vinkjøler
Bruksanvisning 49
Vinkylare
Bruksanvisning 55
Viinijääkaappi
Käyttöohjeet 61
_D60.book Seite 1 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17
D60 Instructies voor het gebruik van de handleiding
37
Lees deze handleiding voor de ingebruikname zorgvuldig door en
bewaar deze. Geef de handleiding bij doorverkoop van het toestel
door aan de koper.
Inhoudsopgave
1 Instructies voor het gebruik van de handleiding. . . . . . . . . . . . . . . .37
2 Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
3 Omvang van de levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
4 Gebruik volgens de voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5 Technische beschrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
6 Wijnkoelkast gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
7 Reiniging en onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
8 Afvoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1 Instructies voor het gebruik van
de handleiding
De volgende symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt:
Waarschuwing!
Veiligheidsinstructie: het niet naleven kan lichamelijk letsel of
schade aan het toestel veroorzaken.
Waarschuwing!
Veiligheidsinstructie, wijst op gevaren met betrekking tot
elektrische stroom of elektrische spanning: het niet naleven
kan tot lichamelijk letsel of schade aan het toestel leiden en
de werking van het toestel beperken.
Instructie
Aanvullende informatie voor het bedienen van het toestel.
Handeling: dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste
handelingen worden stap voor stap beschreven.
Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling.
2 1, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een afbeelding,
in dit voorbeeld op „positie 1 in afbeelding 2 op pagina 3”.
_D60.book Seite 37 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17
Veiligheidsinstructies D60
38
Neem ook de volgende veiligheidsinstructies in acht.
2 Veiligheidsinstructies
Waarschuwing!
MOBICOOL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade
veroorzaakt door:
schade aan het toestel door mechanische invloeden en
overspanningen,
veranderingen aan het toestel zonder uitdrukkelijke
toestemming van MOBICOOL,
gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven
toepassingen.
2.1 Algemene veiligheid
z Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik
worden genomen.
z Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vaklui
uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan.
z Stel het toestel op een droge en tegen spatwater beschermde
plaats op.
z Zet het toestel niet in de buurt van open vlammen of andere
warmtebronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens
enz.).
z Let erop dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt.
z Het toestel is niet geschikt voor de opslag van bijtende of
oplosmiddelhoudende stoffen!
z Controleer voor ingebruikneming van het toestel, of de
bedrijfsspanning en de netspanning overeenkomen
(zie typeplaatje).
z Als de aansluitkabel is beschadigd, moet deze worden
vervangen om gevaren te voorkomen. Vervang een
beschadigde aansluitkabel alleen door een aansluitkabel
van hetzelfde type en met dezelfde specificatie.
_D60.book Seite 38 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17
D60 Omvang van de levering
39
2.2 Veiligheid bij het gebruik van het toestel
z Elektrische toestellen zijn geen speelgoed!
Bewaar en gebruik het toestel buiten het bereik van kinderen.
z Bescherm het toestel tegen regen en vocht.
3 Omvang van de levering
4 Gebruik volgens de voorschriften
5 Technische beschrijving
De wijnkoelkast is geschikt voor het gebruik op een 100-240-V-stroomnet.
Via twee toetsen kan de gewenste temperatuur in het bereik van +5 °C
tot +20 °C worden ingesteld. Een display geeft zowel de gewenste als de
werkelijke koeltemperatuur weer. Indien gewenst kan de binnenverlichting
worden ingeschakeld.
Alle in de wijnkoelkast gebruikte materialen zijn geschikt voor
levensmiddelen.
Aantal Omschrijving
1 Wijnkoelkast
1 Netkabel met adapter
1 Gebruiksaanwijzing
3 Wijnrekken
Met de wijnkoelkast kunnen één tot zes gangbare wijnflessen
worden gekoeld en koel worden gehouden (max. 18 °C
beneden omgevingstemperatuur).
_D60.book Seite 39 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17
Wijnkoelkast gebruiken D60
40
De wijnkoelkast heeft de volgende bedieningselementen:
De wijnkoelkast heeft de volgende toetsen:
Instructie
U kunt voor de temperatuurindicatie tussen de waarden voor
°Celsius en Fahrenheit kiezen. Druk hiervoor drie seconden lang
tegelijkertijd op de toetsen TEMP + en TEMP -.
6 Wijnkoelkast gebruiken
Voordat u de nieuwe wijnkoelkast in gebruik neemt, moet u hem
om hygiënische redenen van binnen en van buiten reinigen met
een vochtige doek (zie ook hoofdstuk „Reiniging en onderhoud”
op pagina 42).
6.1 Tips om energie te sparen
z Kies een goed geventileerde plaats.
z Open de wijnkoelkast niet vaker dan nodig.
z Laat de deur niet langer open staan dan nodig.
6.2 Wijnkoelkast aansluiten
Levensgevaar!
Werk nooit met stekkers en schakelaars, als u natte handen heeft.
Nr. in 1,
pagina 3
Verklaring
1 Stroomaansluiting
2 Display
3Toetsen
Nr. in 1,
pagina 3
Omschrijving Verklaring
1 POWER Schakelt de wijnkoelkast in en uit.
2 LIGHT Schakelt de binnenverlichting in en uit.
3 TEMP – Vermindert de gewenste koeltemperatuur
telkens met 1 °C.
4 TEMP + Verhoogt de gewenste koeltemperatuur
telkens met 1 °C.
_D60.book Seite 40 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17
D60 Wijnkoelkast gebruiken
41
Controleer voor ingebruikneming van het toestel, of de bedrijfsspanning
en de netspanning overeenkomen (zie typeplaatje).
Sluit de netkabel op de stroomaansluiting (1 1, pagina 3) en op een
100-240-V-stroombron aan.
6.3 Wijnkoelkast gebruiken
Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakkingen of
geschikte bakken worden opgeslagen.
Schakel de wijnkoelkast in door de toets „POWER” (2 1, pagina 3) in te
drukken.
Het display wordt ingeschakeld en geeft de actuele koeltemperatuur
weer.
Als u de wijnkoelkast wilt uitschakelen, drukt u de toets „POWER” (2 1,
pagina 3) in.
Het display wordt uitgeschakeld.
Als u de binnenverlichting wilt in- of uitschakelen, drukt u de toets „LIGHT”
(2 2, pagina 3) in.
Temperatuur instellen
U kunt de temperatuur in het bereik van +5 °C tot +20 °C instellen.
Het koelvermogen kan worden beïnvloed door
de omgevingstemperatuur,
de hoeveelheid wijnflessen die gekoeld dienen te worden,
het aantal keren dat de deur wordt geopend.
Druk de toets „TEMP –” (2 3, pagina 3) in, om de gewenste
koeltemperatuur met telkens 1 °C te verlagen, of druk de toets „TEMP +”
(2 4, pagina 3) in, om de gewenste koeltemperatuur met telkens 1 °C te
verhogen.
Het display geeft gedurende enkele seconden de ingestelde gewenste
koeltemperatuur weer.
_D60.book Seite 41 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17
Reiniging en onderhoud D60
42
7 Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of
harde voorwerpen, de wijnkoelkast zou hierdoor beschadigd
kunnen raken.
Reinig de wijnkoelkast regelmatig en als hij vuil is met een vochtige doek.
U kunt de binnenroosters uit de kast nemen, om hen beter te
reinigen.
Let erop dat er geen water in de afdichtingen druppelt. Dit kan de
elektronica beschadigen.
Veeg de wijnkoelkast na het reinigen met een doek droog.
Maak het condenswaterreservoir aan de onderkant van het toestel
regelmatig leeg.
8Afvoer
Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.
Als u het toestel definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij
het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar
de betreffende afvoervoorschriften.
9 Technische gegevens
Uitvoeringen, wijzigingen in verband met de technische vooruitgang en
voorradigheid voorbehouden.
Inhoud: 6 flessen wijn (standaardflessen)
Aansluitspanning: 100 – 240 V AC
Gemiddeld opgenomen vermogen: 48 W
Koeltemperatuurbereik: +5 °C tot +20 °C
Afmetingen (b x h x d): 260 x 415 x 470 mm
Gewicht: ca. 7,2 kg
Keurmerk/certificaat:
_D60.book Seite 42 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17

Documenttranscriptie

_D60.book Seite 1 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17 D60 GB Wine refrigerator D Weinkühlschrank Instruction Manual Bedienungsanleitung F 49 Vinkylare Bruksanvisning FIN 43 Vinkjøler Bruksanvisning S 37 Vinkøleskab Betjeningsanvisning N 30 Wijnkoelkast Gebruiksaanwijzingen DK 23 Frigorifero per vino Istruzioni per l’uso NL 17 Nevera para vino Instrucciones de uso I 10 Réfrigérateur à vin Notice d’emploi E 4 55 Viinijääkaappi Käyttöohjeet 61 _D60.book Seite 37 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17 D60 Instructies voor het gebruik van de handleiding Lees deze handleiding voor de ingebruikname zorgvuldig door en bewaar deze. Geef de handleiding bij doorverkoop van het toestel door aan de koper. Inhoudsopgave 1 Instructies voor het gebruik van de handleiding. . . . . . . . . . . . . . . . 37 2 Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 Omvang van de levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 Gebruik volgens de voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5 Technische beschrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6 Wijnkoelkast gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7 Reiniging en onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8 Afvoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 9 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1 Instructies voor het gebruik van de handleiding De volgende symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt: Waarschuwing! Veiligheidsinstructie: het niet naleven kan lichamelijk letsel of schade aan het toestel veroorzaken. Waarschuwing! Veiligheidsinstructie, wijst op gevaren met betrekking tot elektrische stroom of elektrische spanning: het niet naleven kan tot lichamelijk letsel of schade aan het toestel leiden en de werking van het toestel beperken. Instructie Aanvullende informatie voor het bedienen van het toestel. ➤ Handeling: dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven. ✓ Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling. 2 1, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een afbeelding, in dit voorbeeld op „positie 1 in afbeelding 2 op pagina 3”. 37 _D60.book Seite 38 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17 Veiligheidsinstructies D60 Neem ook de volgende veiligheidsinstructies in acht. 2 Veiligheidsinstructies Waarschuwing! MOBICOOL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door: – schade aan het toestel door mechanische invloeden en overspanningen, – veranderingen aan het toestel zonder uitdrukkelijke toestemming van MOBICOOL, – gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen. 2.1 Algemene veiligheid z Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik worden genomen. z Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vaklui uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. z Stel het toestel op een droge en tegen spatwater beschermde plaats op. z Zet het toestel niet in de buurt van open vlammen of andere warmtebronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.). z Let erop dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt. z Het toestel is niet geschikt voor de opslag van bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen! z Controleer voor ingebruikneming van het toestel, of de bedrijfsspanning en de netspanning overeenkomen (zie typeplaatje). z Als de aansluitkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen om gevaren te voorkomen. Vervang een beschadigde aansluitkabel alleen door een aansluitkabel van hetzelfde type en met dezelfde specificatie. 38 _D60.book Seite 39 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17 D60 Omvang van de levering 2.2 Veiligheid bij het gebruik van het toestel z Elektrische toestellen zijn geen speelgoed! Bewaar en gebruik het toestel buiten het bereik van kinderen. z Bescherm het toestel tegen regen en vocht. 3 Omvang van de levering Aantal 1 1 1 3 4 Omschrijving Wijnkoelkast Netkabel met adapter Gebruiksaanwijzing Wijnrekken Gebruik volgens de voorschriften Met de wijnkoelkast kunnen één tot zes gangbare wijnflessen worden gekoeld en koel worden gehouden (max. 18 °C beneden omgevingstemperatuur). 5 Technische beschrijving De wijnkoelkast is geschikt voor het gebruik op een 100-240-V-stroomnet. Via twee toetsen kan de gewenste temperatuur in het bereik van +5 °C tot +20 °C worden ingesteld. Een display geeft zowel de gewenste als de werkelijke koeltemperatuur weer. Indien gewenst kan de binnenverlichting worden ingeschakeld. Alle in de wijnkoelkast gebruikte materialen zijn geschikt voor levensmiddelen. 39 _D60.book Seite 40 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17 Wijnkoelkast gebruiken D60 De wijnkoelkast heeft de volgende bedieningselementen: Nr. in 1, Verklaring pagina 3 1 Stroomaansluiting 2 Display 3 Toetsen De wijnkoelkast heeft de volgende toetsen: Nr. in 1, Omschrijving Verklaring pagina 3 1 POWER Schakelt de wijnkoelkast in en uit. 2 LIGHT Schakelt de binnenverlichting in en uit. 3 TEMP – Vermindert de gewenste koeltemperatuur telkens met 1 °C. 4 TEMP + Verhoogt de gewenste koeltemperatuur telkens met 1 °C. Instructie U kunt voor de temperatuurindicatie tussen de waarden voor °Celsius en Fahrenheit kiezen. Druk hiervoor drie seconden lang tegelijkertijd op de toetsen TEMP + en TEMP -. 6 Wijnkoelkast gebruiken Voordat u de nieuwe wijnkoelkast in gebruik neemt, moet u hem om hygiënische redenen van binnen en van buiten reinigen met een vochtige doek (zie ook hoofdstuk „Reiniging en onderhoud” op pagina 42). 6.1 Tips om energie te sparen z Kies een goed geventileerde plaats. z Open de wijnkoelkast niet vaker dan nodig. z Laat de deur niet langer open staan dan nodig. 6.2 Wijnkoelkast aansluiten Levensgevaar! Werk nooit met stekkers en schakelaars, als u natte handen heeft. 40 _D60.book Seite 41 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17 D60 Wijnkoelkast gebruiken ➤ Controleer voor ingebruikneming van het toestel, of de bedrijfsspanning en de netspanning overeenkomen (zie typeplaatje). ➤ Sluit de netkabel op de stroomaansluiting (1 1, pagina 3) en op een 100-240-V-stroombron aan. 6.3 Wijnkoelkast gebruiken Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakkingen of geschikte bakken worden opgeslagen. ➤ Schakel de wijnkoelkast in door de toets „POWER” (2 1, pagina 3) in te drukken. ✓ Het display wordt ingeschakeld en geeft de actuele koeltemperatuur weer. ➤ Als u de wijnkoelkast wilt uitschakelen, drukt u de toets „POWER” (2 1, pagina 3) in. ✓ Het display wordt uitgeschakeld. ➤ Als u de binnenverlichting wilt in- of uitschakelen, drukt u de toets „LIGHT” (2 2, pagina 3) in. Temperatuur instellen U kunt de temperatuur in het bereik van +5 °C tot +20 °C instellen. Het koelvermogen kan worden beïnvloed door – de omgevingstemperatuur, – de hoeveelheid wijnflessen die gekoeld dienen te worden, – het aantal keren dat de deur wordt geopend. ➤ Druk de toets „TEMP –” (2 3, pagina 3) in, om de gewenste koeltemperatuur met telkens 1 °C te verlagen, of druk de toets „TEMP +” (2 4, pagina 3) in, om de gewenste koeltemperatuur met telkens 1 °C te verhogen. ✓ Het display geeft gedurende enkele seconden de ingestelde gewenste koeltemperatuur weer. 41 _D60.book Seite 42 Freitag, 22. Oktober 2010 5:06 17 Reiniging en onderhoud 7 D60 Reiniging en onderhoud Waarschuwing! Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of harde voorwerpen, de wijnkoelkast zou hierdoor beschadigd kunnen raken. ➤ Reinig de wijnkoelkast regelmatig en als hij vuil is met een vochtige doek. U kunt de binnenroosters uit de kast nemen, om hen beter te reinigen. ➤ Let erop dat er geen water in de afdichtingen druppelt. Dit kan de elektronica beschadigen. ➤ Veeg de wijnkoelkast na het reinigen met een doek droog. ➤ Maak het condenswaterreservoir aan de onderkant van het toestel regelmatig leeg. 8 Afvoer ➤ Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen. Als u het toestel definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften. 9 Technische gegevens Inhoud: Aansluitspanning: Gemiddeld opgenomen vermogen: Koeltemperatuurbereik: Afmetingen (b x h x d): Gewicht: Keurmerk/certificaat: 6 flessen wijn (standaardflessen) 100 – 240 V AC 48 W +5 °C tot +20 °C 260 x 415 x 470 mm ca. 7,2 kg Uitvoeringen, wijzigingen in verband met de technische vooruitgang en voorradigheid voorbehouden. 42
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Dometic D60 Handleiding

Categorie
Drinkkoelers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor

Gerelateerde artikelen