Tunturi C20 de handleiding

Merk
Tunturi
Categorie
fitness, gymnastiek
Model
C20
Type
de handleiding
Attention, Achtung, Attention, Attentie, Atención, Giv akt, HuomioBelangrijk: Nota:
- Please read this Owner’s manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Lea este manual antes de montar este producto
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta
www.tunturi.com
C20 Cross trainer
User manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l’utilisateur
Gebruikershandleiding
Manual del usuario
Bruksanvisning
Kättöohje
42
Nederlands
Inhoud
Nederlands
Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van
de Engelse tekst. Aan deze vertaling kunnen geen
rechten ontleend worden. De originele Engelse
tekst blijft leidend.
Crosstrainer
Welkom in de wereld van Tunturi Fitness!
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturi-
toestel. Tunturi biedt een grote verscheidenheid
aan professionele toestellen zoals crosstrainers,
loopbanden, fietstrainers, roeimachines en
accessoires. Het Tunturi-toestel is geschikt voor de
hele familie, onafhankelijk van de conditie. Meer
informatie vindt u op de website www.tunturi.com
Veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING
Lees de veiligheid-waarschuwingen en de
instructies. Het niet opvolgen van de veiligheid-
waarschuwingen en de instructies kan persoonlijk
letsel of beschadiging van het toestel veroorzaken.
Bewaar de veiligheid-waarschuwingen en
instructies voor toekomstig gebruik.
WAARSCHUWING
Hartslag-bewakingssystemen kunnen
onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan leiden
tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig
voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor
huishoudelijk gebruik. Het toestel is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
- Het maximum gebruik is beperkt
tot 3 uur per dag
- Het gebruik van dit toestel door kinderen of
personen met fysieke, sensorische, geestelijke
of motorische handicaps, of met gebrek aan
ervaring en kennis kan gevaar veroorzaken. De
personen die verantwoordelijk zijn voor hun
veiligheid moeten uitdrukkelijke instructies
geven of toezicht houden op het gebruik van
het toestel.
- Laat uw gezondheid door een arts controleren
voordat u met uw training begint.
- Als u misselijkheid, duizeligheid of andere
abnormale symptomen ervaart, stop dan
onmiddellijk met uw training en raadpleeg een
arts.
- Om spierpijn en te zware belasting te
voorkomen, moet u elke training beginnen met
een warming-up en eindigen met een cooling-
down. Vergeet niet om uw spieren te strekken
aan het einde van de training.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik
binnenshuis. Het toestel is niet geschikt voor
gebruik buitenshuis.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met
voldoende ventilatie. Gebruik het toestel niet in
een tochtige omgeving om geen kou te vatten.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving
met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C
en 35 °C. Berg het toestel alleen op bij een
omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C.
- Gebruik het toestel niet in een vochtige
omgeving. Berg het toestel niet op in een
vochtige omgeving. De luchtvochtigheid mag
nooit meer zijn dan 80%.
- Gebruik het toestel alleen voor het doel
waarvoor het gemaakt is. Gebruik het toestel
niet voor andere doelstellingen dan beschreven
in de handleiding.
Beschrijving (g. A) ........................................... 43
Inhoud van de verpakking (g. B & C) .............. 43
Assemblage (g. D) .......................................... 43
Trainingen ....................................................43
Instructies ......................................................... 43
Gebruik .........................................................45
Console (g F) .............................................46
Werking van de knoppen ................................. 46
Uitleg van de weergavefuncties ....................... 47
Bediening ......................................................... 47
Reiniging en onderhoud .............................49
Vervangen van de batterijen (Fig ) .................. 49
Defecten en storingen ...................................... 49
Transport en opslag ....................................49
Aanvullende informatie .................................... 49
Technische gegevens .................................50
Garantie ........................................................50
Verklaring van de fabrikant.........................51
Disclaimer ....................................................51
Bicicleta elíptica ..........................................52
Advertencias de seguridad.........................52
Descripción (g. A) ........................................... 53
43
Nederlands
- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is
beschadigd of niet goed werkt. Raadpleeg uw
dealer als een onderdeel is beschadigd of niet
goed werkt.
- Houd uw handen, voeten en andere
lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende
delen.
- Houd uw haar uit de buurt van de bewegende
delen.
- Draag geschikte kleding en schoenen.
- Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen
uit de buurt van de bewegende delen.
- Zorg ervoor dat het toestel slechts door één
persoon tegelijk wordt gebruikt. Het toestel
mag niet worden gebruikt door personen die
meer dan 120 kg (265 lbs) wegen.
- Maak het toestel niet open zonder eerst uw
dealer te raadplegen.
Beschrijving (fig. A)
Uw crosstrainer is een stationair fitnesstoestel dat
wordt gebruikt voor het nabootsen van lopen of
hardlopen zonder dat de gewrichten te veel belast
worden.
Inhoud van de verpakking (fig. B & C)
- De verpakking bevat de onderdelen zoals
aangegeven in fig. B.
- De verpakking bevat de bevestigingsmiddelen
zoals aangegeven in fig. C. Raadpleeg het
gedeelte “Beschrijving”.
LET OP
Raadpleeg uw dealer als een onderdeel
ontbreekt.
Assemblage (fig. D)
WAARSCHUWING
Monteer het apparaat in de aangegeven
volgorde.
Draag en verplaats het toestel met minstens
twee personen.
VOORZICHTIG
Zet het toestel op een stevige, vlakke
ondergrond.
Zorg voor een beschermende laag onder het
toestel om schade aan het vloeroppervlak te
voorkomen.
Houd rondom de apparatuur ten minste een
bewegingsruimte van 100 cm.
- Raadpleeg de illustraties voor de juiste
assemblage van het toestel.
LET OP
Bewaar, nadat u het apparaat in elkaar hebt
gezet, het gereedschap dat bij dit product is
geleverd. Dit met het oog op service op een
later tijdstip.
Trainingen
De training moet licht genoeg zijn, maar wel
langdurig. Aerobische training is gebaseerd op
verbetering van de maximale zuurstofopname van
het lichaam, die dan het uithoudingsvermogen
en de conditie weer verbetert. U moet tijdens de
training wel transpireren, maar u mag niet buiten
adem raken.
Voor het bereiken en in stand houden van een
basisconditie moet u minstens drie keer per
week steeds 30 minuten trainen. Verhoog het
aantal trainingssessies ter verbetering van uw
conditie. Het is de moeite waard om regelmatige
lichaamsbeweging met gezonde voeding te
combineren. Iemand die zich goed aan een dieet
houdt, zou elke dag moeten trainen te beginnen
met 30 minuten of korter, en de dagelijkse
trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één uur.
Begin uw training bij een lage snelheid en een
lage weerstand om te voorkomen dat uw hart en
bloedvaten te sterk belast worden. Naarmate uw
conditie verbetert, kunnen snelheid en weerstand
geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid
van uw training kan worden gemeten door uw
hartslag.
Instructies
Het gebruik van dit fitness apparaat biedt
meerdere voordelen: u verbetert uw fysieke
conditie, u versterkt uw spieren en u valt in
combinatie met een caloriearm dieet af.
44
Nederlands
De warming-up
In deze fase wordt uw bloedsomloop gestimuleerd
voor een juiste werking van de spieren. Tevens
wordt het risico op kramp en spier-letsel
verminderd. Wij raden u aan enkele stretch
oefeningen te doen, zoals hieronder beschreven.
Houd elke stretch oefening ongeveer 30 seconden
vol. Forceer uw spieren niet bij het stretchen. STOP
als het pijn doet
De training fase
Dit is de fase waarin u de meeste inspanning
levert. Na regelmatig gebruik worden de spieren
in uw benen flexibeler. Het is in deze fase zeer
belangrijk dat u een gelijkmatig tempo aanhoudt.
De snelheid moet voldoende zijn om uw hartslag
te laten stijgen naar de doel zone die in de
onderstaande grafiek te zien is.
Deze fase moet minimaal 12 minuten duren, maar
de meeste mensen beginnen met ongeveer 15-20
minuten.
De cooling down
In deze fase ontspant u uw cardiovascu-laire
systeem en spieren. Dit is een herhaling van de
warming-uptraining. Verlaag dus uw tempo en ga
ongeveer 5 minuten door. Herhaal nu de stretch-
oefeningen. Forceer uw spieren niet tijdens het
stretchen.
Naarmate u fitter wordt, moet u langer en harder
trainen. Het is raadzaam minstens drie keer per
week te trainen en zo nodig uw oefeningen
gelijkmatig over de week te verspreiden.
Spierversteviging
Als u uw spieren wilt verstevigen met
behulp van dit fitnessapparaat, stelt u de
weerstand in op hoog. Zo komt er meer spanning
op uw beenspieren. Mogelijk kunt u niet zo lang
trainen als u zou willen. Als u ook uw conditie
wilt verbeteren,moet u het trainingsprogramma
aanpassen. Tijdens de warming-up en cooling-
down traint u zoals normaal, maar tegen het eind
van de trainingsfase verhoogt u de weerstand
zodat uw benen harder moeten werken. Verlaag
hierbij de snelheid zodat uw hartslag in de
doelzone blijft.
Gewichtverlies
Hierbij is het van belang hoeveel inspanning u
levert. Hoe harder en langer u werkt, hoe meer
calorieën u verbrandt. In feite is dit hetzelfde
als wanneer u zou trainen om uw conditie te
verbeteren. Het doel is alleen anders.
Hartslagmeting
(handgreepsensoren)
De hartslag wordt gemeten door sensoren in de
handgrepen wanneer de gebruiker beide sensoren
tegelijkertijd aanraakt. Voor de meest nauwkeurige
hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig zijn
en moet u de handgreepsensoren voortdurend
aanraken. Bij een te droge of te vochtige huid kan
de hartslagmeting minder nauwkeurig worden.
LET OP
Gebruik de handgreepsensoren niet in
combinatie met een hartslagborstband.
Als u een hartslag-limiet hebt ingesteld voor
uw training, klinkt er een alarm wanneer deze
wordt overschreden.
Hartslagmeting
(hartslagborstband)
De meest nauwkeurige hartslagmeting wordt
bereikt met een hartslagborstband. De artslag
wordt gemeten met een hartslagontvanger in
combinatie met een band die de hartslag verzendt.
Voor een nauwkeurige hartslagmeting moeten de
elektroden op de borstband enigszins vochtig zijn
en de huid constant aanraken. Bij te droge of te
natte elektroden kan de hartslagmeting minder
nauwkeurig worden.
WAARSCHUWING
Als u een pacemaker hebt, moet u het eerst
met uw dokter bespreken voordat u een
hartslagborstband gebruikt.
VOORZICHTIG
Als er verscheidene hartslagmeetapparaten
naast elkaar staan, zorg er dan voor dat de
tussenafstand minstens 2 meter is.
Als er slechts één hartslagontvanger en
verscheidene hartslagzenders zijn, zorg dan
dat er slechts één persoon met een zender in
het zendbereik is.
45
Nederlands
LET OP
Gebruik de hartslagborstband niet in
combinatie met de handgreepsensoren.
Draag de hartslagborstband altijd onder
uw kleding, direct op uw huid. Draag de
hartslagborstband niet boven uw kleding. Als
u de hartslagborstband boven uw kleding
draagt, zal er geen signaal komen.
Als u een hartslaglimiet hebt ingesteld voor
uw training, klinkt er een alarm wanneer deze
wordt overschreden.
De zender verzendt de hartslag naar de
console tot over een afstand van 1,5 meter.
Als de elektroden niet vochtig zijn, verschijnt
de hartslag niet op de display.
Sommige vezels in kleding (bijv. polyester,
polyamide) produceren statische elektriciteit
die een nauwkeurige hartslagmeting kan
hinderen.
Mobiele telefoons, televisies en andere
elektrische apparaten creëren een
elektromagnetisch veld dat een nauwkeurige
hartslagmeting kan hinderen.
Maximale hartslag
(tijdens de training)
De maximale hartslag is de hoogste hartslag die
iemand veilig kan bereiken door de belasting van
de training. De volgende formule wordt gebruikt
voor het berekenen van de gemiddelde maximale
hartslag: 220 - LEEFTIJD. De maximale hartslag
varieert van persoon tot persoon.
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet
boven uw maximale hartslag komt. Als u
bij een risicogroep hoort, moet u een arts
raadplegen.
Beginner
50-60% van de maximale hartslag
Geschikt voor beginners, mensen die willen
afvallen, herstellende patiënten en personen die
lange tijd niet getraind hebben. Train minstens drie
keer per week, 30 minuten per keer.
Gevorderd
60-70% van de maximale hartslag
Geschikt voor personen die hun conditie willen
verbeteren en in stand houden. Train minstens drie
keer per week, 30 minuten per keer.
Expert
70-80% van de maximale hartslag
Geschikt voor de fitste personen die gewend zijn
aan langdurige duurtraining.
Gebruik
Afstellen van de steunvoeten
Het toestel is voorzien van 4 steunvoeten. Als
het toestel niet stabiel is, kunnen de steunvoeten
worden versteld.
- Draai de steunvoeten zo ver in of uit als nodig
is om het toestel in een stabiele positie te
krijgen.
- Draai de borgmoeren vast om de steunvoeten
te vergrendelen.
LET OP
Het toestel is het meest stabiel wanneer alle
steunvoeten volledig zijn ingedraaid. Nivelleer
het toestel eerst door alle steunvoeten volledig in
te draaien alvorens de nodige steunvoeten uit te
draaien om het toestel te stabiliseren.
Weerstand aanpassen
Om de weerstand te verhogen of verlagen draait u
de weerstandsknop aan de stuurbuis met de klok
mee (+ richting) om de weerstand te verhogen en
tegen de klok in (- richting) om de weerstand te
verhogen.
De schaalverdeling boven de knop (1-8) helpt u bij
het vinden en opnieuw instellen van een passende
weerstand.
De positie van de pedalen aanpassen
Beide pedalen kunnen worden aangepast aan de
lengte en de trainingspositie van de gebruiker.
- Draai de twee bevestigingsknoppen van de
pedalen los.
- Plaats de pedalen in de gewenste positie.
- Draai de bevestigingsknoppen vast.
LET OP
Zorg ervoor dat beide pedalen altijd op
gelijke hoogte worden bevestigd.
46
Nederlands
Console (fig F)
1
2
3
1. Display
2. Steun voor tablet/boek
3. Knoppen
VOORZICHTIG
Houd de console uit de buurt van direct
zonlicht.
Droog het oppervlak van de console
wanneer het met zweetdruppels is bedekt.
Leun niet op de console.
Raak de display alleen met uw vingertop
aan. Raak de display niet aan met uw nagels
of een scherp voorwerp.
LET OP
De console gaat naar standby wanneer het
toestel gedurende 4 minuten niet wordt
gebruikt.
Werking van de knoppen
Up (keuzewiel)
- Draai het keuzewiel naar rechts om de waarde
te verhogen.
- TIME - bereik van instellingen: 00:00~99:00
(Elke stap is 1:00)
- CAL - bereik van instellingen: 0~9990
(Elke stap is 10)
- DIST - bereik van instellingen: 0.00~99.50
(Elke stap is 0.5)
- PULSE - bereik van instellingen: 0-30~230
(Elke stap is 1)
Down (keuzewiel)
- Draai het keuzewiel naar links om de waarde te
verlagen.
- TIME - bereik van instellingen: 00:00~99:00
(Elke stap is 1:00)
- CAL - bereik van instellingen: 0~9990
(Elke stap is 10)
- DIST - bereik van instellingen: 0.00~99.50
(Elke stap is 0.5)
- PULSE - bereik van instellingen: 0-30~230
(Elke stap is 1)
Mode/Enter
- Druk op de toets MODE/ENTER om een functie
te kiezen.
- Houd de toets MODE/ENTER 2 seconden
ingedrukt om alle functies te resetten (dezelfde
functie als de toets RESET 2 seconden
ingedrukt te houden).
Reset
- Druk in de modus Instellingen eenmaal op de
toets RESET om de huidige functiegetallen te
resetten.
- Houd RESET 2 seconden ingedrukt om alle
functiegetallen te resetten
Recovery
- Nadat de console het pulse-signaal registreert,
drukt u op de toets RECOVERY om de modus
te activeren waarin u uw hartslagherstel kunt
volgen
Body Fat
- Test van lichaamsvetpercentage en BMI.
Total reset
- Console start opnieuw en gaat naar de modus
‘Gebruikersprofiel instellen’.
47
Nederlands
Uitleg van de weergavefuncties
Scan
- Druk in de modus SCAN op de toets MODE/
ENTER om een functie te kiezen.
- Elke 6 seconden wordt automatisch op
volgorde door elke modus gescand.
- Wanneer u op de toets MODE/ENTER drukt, is
de volgorde van weergave:: TIME » DIST » CAL
» PULSE » RPM/SPEED
Speed
- Hier ziet u de huidige snelheid.
- Bereik 0.0 ~ 99.9
- Wanneer tijdens de workout gedurende 4
seconden geen signaal naar de monitor wordt
verzonden, staat SPEED op ‘0.0’.
RPM
- Weergave van de rotaties per minuut
- Bereik 0 ~ 999
- Wanneer tijdens de workout gedurende 4
seconden geen signaal naar de monitor wordt
verzonden, staat RPM op ‘0’.
Time (Tijd)
- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt de
tijd opgeteld.
- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt
de tijd terug geteld vanaf de doelwaarde.
Zodra het aantal op 0 komt, hoort u een alarm
of gaat het display knipperen.
De tijd wordt verder opgeteld als u niet stopt
met trainen nadat het doel is bereikt.
- Wanneer tijdens de workout gedurende 4
seconden geen signaal naar de monitor wordt
verzonden, stopt de tijd
- Bereik 0:00 ~ 99:59
Distance (Afstand)
- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt de
afstand opgeteld.
- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt
de afstand terug geteld vanaf de doelwaarde.
Zodra het aantal op 0 komt, hoort u een alarm
of gaat het display knipperen.
De afstand wordt verder opgeteld als u niet
stopt met trainen nadat het doel is bereikt.
- Bereik 0.00 ~ 99.99
Calories
- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt het
aantal verbruikte calorieën opgeteld.
- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt
het aantal calorieën terug geteld vanaf de
doelwaarde. Zodra het aantal op 0 komt, hoort
u een alarm of gaat het display knipperen.
Het aantal calorieën wordt verder geteld als u
niet stopt met trainen nadat het doel is bereikt.
- Bereik 0 ~ 9999
LET OP
Deze gegevens zijn een richtlijn voor de
vergelijking van verschillende trainingssessies
en kunnen niet voor medische
behandelingen worden gebruikt.
Pulse
- Wanneer uw hartslag door de console wordt
geregistreerd, ziet u na 6 seconden uw huidige
hartslag.
- Wanneer gedurende 6 seconden geen
hartslagsignaal wordt geregistreerd, wordt ‘P’
weergegeven.
- U hoort een hartslagalarm als uw huidige
hartslag de ingestelde hartslag overschrijdt.
- Bereik 0-3 0~ 230 BPM
Bediening
Inschakelen
- Wanneer het apparaat zich in de slaapmodus
bevindt, drukt u op een willekeurige toets op
de console om het apparaat in te schakelen.
- U kunt ook gaan fietsen om het apparaat te
activeren.
Op het LCD-display worden alle segmenten
weergegeven (fig. F-01)
Uitschakelen
Wanneer gedurende 4 minuten geen signaal naar
de monitor wordt verzonden, schakelt het apparaat
automatisch naar de slaapmodus.
48
Nederlands
Gebruikersprofiel instellen
- Met UP of DOWN (keuzewiel) stelt u SEX,
HEIGHT, WEIGHT en AGE in.
- Druk op MODE/ENTER om uw keuze te
bevestigen.
Workout instellen
- Druk op de toets MODE/ENTER om de functie
TIME, DISTANCE, CALORIES en PULSE te
selecteren. Met UP of DOWN (keuzewiel) kiest
u de instellingen; druk op de toets MODE/
ENTER om uw keuze te bevestigen.
- Wanneer u bijvoorbeeld de tijd instelt, knippert
de waarde bij TIME en kunt u met UP en
DOWN (keuzewiel) de gewenste tijd instellen.
Druk op de toets MODE/ENTER om uw keuze
te bevestigen en ga verder met de volgende
instelling. DISTANCE, CALORIES en PULSE stelt
u op dezelfde manier in als TIME.
- Als de workout begint en de console registreert
het trainingssignaal, gaan op het display
de waarden voor SPEED/RPM, TIME, DST
enCAL tellen. Als een specifieke doelwaarde is
ingesteld, wordt terug geteld totdat het doel is
bereikt.
Recovery
- De toets RECOVERY werkt alleen als een
hartslag wordt geregistreerd.
- Bij TIME wordt ‘0:60’ (seconden) weergegeven;
er wordt terug geteld naar 0.
- Na het aftellen om de status van het
hartslagherstel te testen, wordt op de computer
F1 tot en met F6 weergegeven. De gebruiker
kan het hartslagherstelniveau vinden in de
onderstaande tabel.
- Druk opnieuw op de toets RECOVERY om terug
te keren naar het begin.
F1 Voortreffelijk
F2 Uitstekend
F3 Goed
F4 Normaal
F5 Onder het gemiddelde
F6 Slecht
Body Fat
- Druk op de toets BODY FAT om te beginnen
met de meting van het lichaamsvetpercentage.
- Tijdens de meting moet de gebruiker met
beide handen de handgrepen vasthouden. Op
het LCD-display wordt gedurende 8 seconden
“-” “- -” “- - -” “- - - -” weergegeven), totdat de
computer de meting heeft afgerond.
- Op het LCD-display worden BMI en
vetpercentage weergegeven.
OPMERKING
Voor deze functie moet het gebruikersprofiel
correct zijn ingesteld.
Foutmeldingen in de modus Body Fat
- *E-1
Er wordt geen hartslagsignaal geregistreerd.
- *E-4
Treedt op wanneer het vetpercentage en het
BMI-resultaat lager is dan 5 of hoger is dan 50.
Problemen oplossen
- Wanneer het LCD-display wordt gedimd,
moeten de batterijen worden vervangen.
- Als er geen signaal is wanneer u fietst,
controleer dan of de kabel goed is aangesloten.
LET OP
Wanneer u gedurende 4 minuten stopt
met de training, wordt het hoofdscherm
uitgeschakeld.
Wanneer de computerweergave niet normaal
is, installeert u de batterijen opnieuw en
probeert u het nogmaals.
49
Nederlands
Reiniging en onderhoud
Het toestel vereist geen speciaal onderhoud.
Het toestel behoeft geen kalibratie wanneer het
wordt geassembleerd, gebruikt en onderhouden
overeenkomstig de instructies.
WAARSCHUWING
Verwijder voor reiniging of onderhoud de
adapter.
Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel
te reinigen.
- Reinig het toestel na elk gebruik met een
zachte absorberende doek.
- Controleer regelmatig of alle schroeven en
moeren goed vast zitten.
- Smeer indien nodig de draaipunten.
Vervangen van de batterijen (Fig )
De console is uitgerust met 2 AA-batterijen aan de
achterkant van de console..
- Verwijder het deksel.
- Verwijder de oude batterijen.
- Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat
de (+) en (-) polariteitsmarkeringen van de
batterijen op de goede plaats zitten.
- Monteer het deksel.
Defecten en storingen
Ondanks voortdurende kwaliteitscontrole kan
het gebeuren dat het toestel door ndividuele
onderdelen defect is of niet goed werkt. In de
meeste gevallen zal het voldoende zijn om het
defecte onderdeel te vervangen.
- Als het toestel niet goed werkt, neem dan
onmiddellijk contact op met de dealer.
- Geef het modelnummer en serienummer
van het toestel op aan de dealer. Vertel wat
de aard van het probleem is, hoe het toestel
wordt gebruikt en wanneer u het toestel heeft
gekocht.
Transport en opslag
WAARSCHUWING
Verwijder voor transport en opslag de
adapter.
Draag en verplaats het toestel met minstens
twee personen.
- Blijf aan weerskanten aan de voorkant van het
toestel staan en pak de handgrepen stevig
vast. Til de voorkant van het toestel op zodat
de achterkant van het toestel op de wielen
komt te rusten. Verplaats het toestel en zet het
voorzichtig neer. Zorg voor een beschermende
laag onder het toestel om schade aan het
vloeroppervlak te voorkomen.
- Verplaats het toestel voorzichtig over een
ongelijke ondergrond. Breng het toestel niet
met behulp van de wielen naar boven, maar
draag het toestel bij de handgrepen.
- Berg het toestel op een droge plaats op met zo
weinig mogelijk temperatuurwisselingen.
Aanvullende informatie
Afvoeren van verpakkingsmateriaal
Overheids-richtlijnen geven aan dat we de
hoeveelheid afvalmateriaal afgevoerd naar
stortplaatsen moeten verminderen. Daarom vragen
we u al het afvalmateriaal op verantwoordelijke
wijze af te voeren naar openbare recycling-centra.
Verrwijdering aan het eind van de
levensduur.
We hopen dat u jarenlang plezier hebt van uw
fitnessapparaat. Er komt echter een moment
waarop het fitnessapparaat het eind van de
bruikbare levensduur heeft bereikt. Onder de
Europese AEEA-wetgeving bent u verantwoordelijk
voor het op de juiste wijze afvoeren van uw
fitnessapparaat naar een erkend openbaar
inzamelpunt.
50
Nederlands
Technische gegevens
Parameter Meeteenheid Waarde
Lengte cm
inch
144
56.7
Breedte cm
inch
67
26.4
Hoogte cm
inch
164
64.6
Gewicht kg
lbs
55.6
122.5
Max. gewicht
gebruiker
kg
lbs
120
265
Batterijen maat AA
Garantie
Garantie voor eigenaars van Tunturi
trainingsapparatuur
Garantievoorwaarden
De consument ontleent wettelijke rechten aan
de van toepassing zijnde nationale wetgeving
aangaande de handel in consumentengoederen en
de garantie zal deze rechten niet beperken.
De “Garantie voor de Eigenaar” geldt alleen dan
wanneer het toestel wordt gebruikt in de door
Tunturi New Fitness BV voor dat toestel toegestane
gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de
toegestane gebruiksomgeving beschreven in de
gebruiksaanwijzing van het toestel.
Garantievoorwaarden
De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum
van aankoop. Deze kunnen per land verschillen.
Vraag in de winkel bij u in de buurt naar de
garantievoorwaarden.
Garantiedekking
In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New
Fitness BV of een wederverkoper van Tunturi
aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte
schade geleden door de koper, zoals verlies
van gebruiksnut of inkomstenderving of andere
indirecte economische gevolgen.
Garantiebeperkingen
De garantie dekt defecten van het toestel die
het gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist
uitgevoerd werk, mits het toestel zijn originele
samenstelling heeft. De garantie betreft
alleen defecten die blijken tijdens normaal
gebruik overeenkomstig de meegeleverde
gebruiksaanwijzing, mits de montage-,
onderhouds- en gebruiksaanwijzingen van Tunturi
zijn opgevolgd. Tunturi New Fitness BV en zijn
wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor
defecten tengevolge van factoren waarop zij geen
invloed kunnen uitoefenen. De garantie betreft
alleen de eerste eigenaar van het toestel en is
alleen geldig in landen waar een geautoriseerde
importeur van Tunturi New Fitness BV is gevestigd.
De garantie betreft geen trainingstoestellen of
onderdelen die zijn gewijzigd zonder toestemming
van Tunturi New Fitness BV. De garantie dekt geen
defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist
gebruik, gebruik in omstandigheden waarvoor het
toestel niet is bedoeld, corrosie of schade ontstaan
tijdens laden of transport.
De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan
door het gebruik, als ze het gebruik van het
apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet
veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat.
De garantie omvat ook geen onderhouds-
maatregelen, zoals reiniging, smering of normale
inspectie van onderdelen, noch dergelijke
montagewerkzaamheden die de klant zelf kan
uitvoeren en die geen speciale demontage en
montage van het toestel vereisen. Dit soort
maatregelen zijn bijv. vervanging van monitoren,
pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige
onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd
door een ander dan de geautoriseerde Tunturi-
vertegenwoordiger wordt niet vergoed.
De garantie geldt alleen voor normaal,
voorgeschreven gebruik van het product zoals
beschreven in de handleiding.
51
Nederlands
Verklaring van de fabrikant
Tunturi New Fitness BV verklaart dat het product
voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:
EN 957 (HA), 89/336/EEG. Het product is derhalve
voorzien van het CE-label.
01-2017
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands
Disclaimer
© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.
Het product en de handleiding zijn aan
veranderingen onderhevig. Specificaties kunnen
zonder verdere kennisgeving worden veranderd.

Document transcriptie

C20 Cross trainer www.tunturi.com User manual Benutzerhandbuch Manuel de l’utilisateur Gebruikershandleiding Manual del usuario Bruksanvisning Kättöohje Attention, Achtung, Attention, Attentie, Atención, Giv akt, HuomioBelangrijk: Nota: - Please read this Owner’s manual before assembling this product. - Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen. - Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit. - Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert. - Lea este manual antes de montar este producto - Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt - Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta Nederlands Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Beschrijving (fig. A)............................................ 43 Inhoud van de verpakking (fig. B & C)............... 43 Assemblage (fig. D)........................................... 43 WAARSCHUWING Lees de veiligheid-waarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidwaarschuwingen en de instructies kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel veroorzaken. Bewaar de veiligheid-waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Trainingen.....................................................43 Instructies.......................................................... 43 Gebruik..........................................................45 Console (fig F)..............................................46 Werking van de knoppen.................................. 46 Uitleg van de weergavefuncties........................ 47 Bediening.......................................................... 47 WAARSCHUWING Hartslag-bewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig voelt, stop dan onmiddellijk met trainen. Reiniging en onderhoud..............................49 Vervangen van de batterijen (Fig )................... 49 Defecten en storingen....................................... 49 Transport en opslag.....................................49 Aanvullende informatie..................................... 49 Technische gegevens..................................50 Garantie.........................................................50 Verklaring van de fabrikant.........................51 Disclaimer.....................................................51 Bicicleta elíptica...........................................52 Advertencias de seguridad.........................52 Descripción (fig. A)............................................ 53 Nederlands Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Engelse tekst. Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden. De originele Engelse tekst blijft leidend. Crosstrainer Welkom in de wereld van Tunturi Fitness! Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturitoestel. Tunturi biedt een grote verscheidenheid aan professionele toestellen zoals crosstrainers, loopbanden, fietstrainers, roeimachines en accessoires. Het Tunturi-toestel is geschikt voor de hele familie, onafhankelijk van de conditie. Meer informatie vindt u op de website www.tunturi.com -- Het toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het toestel is niet geschikt voor commercieel gebruik. -- Het maximum gebruik is beperkt tot 3 uur per dag -- Het gebruik van dit toestel door kinderen of personen met fysieke, sensorische, geestelijke of motorische handicaps, of met gebrek aan ervaring en kennis kan gevaar veroorzaken. De personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten uitdrukkelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het toestel. -- Laat uw gezondheid door een arts controleren voordat u met uw training begint. -- Als u misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met uw training en raadpleeg een arts. -- Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen, moet u elke training beginnen met een warming-up en eindigen met een coolingdown. Vergeet niet om uw spieren te strekken aan het einde van de training. -- Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. -- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met voldoende ventilatie. Gebruik het toestel niet in een tochtige omgeving om geen kou te vatten. -- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Berg het toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C. -- Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving. Berg het toestel niet op in een vochtige omgeving. De luchtvochtigheid mag nooit meer zijn dan 80%. -- Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is. Gebruik het toestel niet voor andere doelstellingen dan beschreven in de handleiding. 42 Nederlands -- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt. Raadpleeg uw dealer als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt. -- Houd uw handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen. -- Houd uw haar uit de buurt van de bewegende delen. -- Draag geschikte kleding en schoenen. -- Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende delen. -- Zorg ervoor dat het toestel slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt. Het toestel mag niet worden gebruikt door personen die meer dan 120 kg (265 lbs) wegen. -- Maak het toestel niet open zonder eerst uw dealer te raadplegen. • • • VOORZICHTIG Zet het toestel op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen. Houd rondom de apparatuur ten minste een bewegingsruimte van 100 cm. -- Raadpleeg de illustraties voor de juiste assemblage van het toestel. • LET OP Bewaar, nadat u het apparaat in elkaar hebt gezet, het gereedschap dat bij dit product is geleverd. Dit met het oog op service op een later tijdstip. Beschrijving (fig. A) Uw crosstrainer is een stationair fitnesstoestel dat wordt gebruikt voor het nabootsen van lopen of hardlopen zonder dat de gewrichten te veel belast worden. Inhoud van de verpakking (fig. B & C) -- De verpakking bevat de onderdelen zoals aangegeven in fig. B. -- De verpakking bevat de bevestigingsmiddelen zoals aangegeven in fig. C. Raadpleeg het gedeelte “Beschrijving”. • LET OP Raadpleeg uw dealer als een onderdeel ontbreekt. Assemblage (fig. D) • • WAARSCHUWING Monteer het apparaat in de aangegeven volgorde. Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen. Trainingen De training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig. Aerobische training is gebaseerd op verbetering van de maximale zuurstofopname van het lichaam, die dan het uithoudingsvermogen en de conditie weer verbetert. U moet tijdens de training wel transpireren, maar u mag niet buiten adem raken. Voor het bereiken en in stand houden van een basisconditie moet u minstens drie keer per week steeds 30 minuten trainen. Verhoog het aantal trainingssessies ter verbetering van uw conditie. Het is de moeite waard om regelmatige lichaamsbeweging met gezonde voeding te combineren. Iemand die zich goed aan een dieet houdt, zou elke dag moeten trainen te beginnen met 30 minuten of korter, en de dagelijkse trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één uur. Begin uw training bij een lage snelheid en een lage weerstand om te voorkomen dat uw hart en bloedvaten te sterk belast worden. Naarmate uw conditie verbetert, kunnen snelheid en weerstand geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van uw training kan worden gemeten door uw hartslag. Instructies Het gebruik van dit fitness apparaat biedt meerdere voordelen: u verbetert uw fysieke conditie, u versterkt uw spieren en u valt in combinatie met een caloriearm dieet af. 43 Nederlands De warming-up Gewichtverlies In deze fase wordt uw bloedsomloop gestimuleerd voor een juiste werking van de spieren. Tevens wordt het risico op kramp en spier-letsel verminderd. Wij raden u aan enkele stretch oefeningen te doen, zoals hieronder beschreven. Houd elke stretch oefening ongeveer 30 seconden vol. Forceer uw spieren niet bij het stretchen. STOP als het pijn doet Hierbij is het van belang hoeveel inspanning u levert. Hoe harder en langer u werkt, hoe meer calorieën u verbrandt. In feite is dit hetzelfde als wanneer u zou trainen om uw conditie te verbeteren. Het doel is alleen anders. De training fase De hartslag wordt gemeten door sensoren in de handgrepen wanneer de gebruiker beide sensoren tegelijkertijd aanraakt. Voor de meest nauwkeurige hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig zijn en moet u de handgreepsensoren voortdurend aanraken. Bij een te droge of te vochtige huid kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden. Dit is de fase waarin u de meeste inspanning levert. Na regelmatig gebruik worden de spieren in uw benen flexibeler. Het is in deze fase zeer belangrijk dat u een gelijkmatig tempo aanhoudt. De snelheid moet voldoende zijn om uw hartslag te laten stijgen naar de doel zone die in de onderstaande grafiek te zien is. Hartslagmeting (handgreepsensoren) • • Deze fase moet minimaal 12 minuten duren, maar de meeste mensen beginnen met ongeveer 15-20 minuten. De cooling down In deze fase ontspant u uw cardiovascu-laire systeem en spieren. Dit is een herhaling van de warming-uptraining. Verlaag dus uw tempo en ga ongeveer 5 minuten door. Herhaal nu de stretchoefeningen. Forceer uw spieren niet tijdens het stretchen. Naarmate u fitter wordt, moet u langer en harder trainen. Het is raadzaam minstens drie keer per week te trainen en zo nodig uw oefeningen gelijkmatig over de week te verspreiden. Spierversteviging LET OP Gebruik de handgreepsensoren niet in combinatie met een hartslagborstband. Als u een hartslag-limiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een alarm wanneer deze wordt overschreden. Hartslagmeting (hartslagborstband) De meest nauwkeurige hartslagmeting wordt bereikt met een hartslagborstband. De artslag wordt gemeten met een hartslagontvanger in combinatie met een band die de hartslag verzendt. Voor een nauwkeurige hartslagmeting moeten de elektroden op de borstband enigszins vochtig zijn en de huid constant aanraken. Bij te droge of te natte elektroden kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden. WAARSCHUWING Als u een pacemaker hebt, moet u het eerst met uw dokter bespreken voordat u een hartslagborstband gebruikt. Als u uw spieren wilt verstevigen met behulp van dit fitnessapparaat, stelt u de weerstand in op hoog. Zo komt er meer spanning op uw beenspieren. Mogelijk kunt u niet zo lang trainen als u zou willen. Als u ook uw conditie wilt verbeteren,moet u het trainingsprogramma aanpassen. Tijdens de warming-up en coolingdown traint u zoals normaal, maar tegen het eind van de trainingsfase verhoogt u de weerstand zodat uw benen harder moeten werken. Verlaag hierbij de snelheid zodat uw hartslag in de doelzone blijft. • • 44 VOORZICHTIG Als er verscheidene hartslagmeetapparaten naast elkaar staan, zorg er dan voor dat de tussenafstand minstens 2 meter is. Als er slechts één hartslagontvanger en verscheidene hartslagzenders zijn, zorg dan dat er slechts één persoon met een zender in het zendbereik is. Nederlands • • • • • • LET OP Gebruik de hartslagborstband niet in combinatie met de handgreepsensoren. Draag de hartslagborstband altijd onder uw kleding, direct op uw huid. Draag de hartslagborstband niet boven uw kleding. Als u de hartslagborstband boven uw kleding draagt, zal er geen signaal komen. Als u een hartslaglimiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een alarm wanneer deze wordt overschreden. De zender verzendt de hartslag naar de console tot over een afstand van 1,5 meter. Als de elektroden niet vochtig zijn, verschijnt de hartslag niet op de display. Sommige vezels in kleding (bijv. polyester, polyamide) produceren statische elektriciteit die een nauwkeurige hartslagmeting kan hinderen. Mobiele telefoons, televisies en andere elektrische apparaten creëren een elektromagnetisch veld dat een nauwkeurige hartslagmeting kan hinderen. Gebruik Afstellen van de steunvoeten Het toestel is voorzien van 4 steunvoeten. Als het toestel niet stabiel is, kunnen de steunvoeten worden versteld. -- Draai de steunvoeten zo ver in of uit als nodig is om het toestel in een stabiele positie te krijgen. -- Draai de borgmoeren vast om de steunvoeten te vergrendelen. Het toestel is het meest stabiel wanneer alle steunvoeten volledig zijn ingedraaid. Nivelleer het toestel eerst door alle steunvoeten volledig in te draaien alvorens de nodige steunvoeten uit te draaien om het toestel te stabiliseren. De maximale hartslag is de hoogste hartslag die iemand veilig kan bereiken door de belasting van de training. De volgende formule wordt gebruikt voor het berekenen van de gemiddelde maximale hartslag: 220 - LEEFTIJD. De maximale hartslag varieert van persoon tot persoon. Weerstand aanpassen Om de weerstand te verhogen of verlagen draait u de weerstandsknop aan de stuurbuis met de klok mee (+ richting) om de weerstand te verhogen en tegen de klok in (- richting) om de weerstand te verhogen. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet boven uw maximale hartslag komt. Als u bij een risicogroep hoort, moet u een arts raadplegen. De schaalverdeling boven de knop (1-8) helpt u bij het vinden en opnieuw instellen van een passende weerstand. Beginner 50-60% van de maximale hartslag De positie van de pedalen aanpassen Geschikt voor beginners, mensen die willen afvallen, herstellende patiënten en personen die lange tijd niet getraind hebben. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer. Gevorderd 60-70% van de maximale hartslag Geschikt voor de fitste personen die gewend zijn aan langdurige duurtraining. LET OP Maximale hartslag (tijdens de training) • Expert 70-80% van de maximale hartslag Beide pedalen kunnen worden aangepast aan de lengte en de trainingspositie van de gebruiker. -- Draai de twee bevestigingsknoppen van de pedalen los. -- Plaats de pedalen in de gewenste positie. -- Draai de bevestigingsknoppen vast. Geschikt voor personen die hun conditie willen verbeteren en in stand houden. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer. • 45 LET OP Zorg ervoor dat beide pedalen altijd op gelijke hoogte worden bevestigd. Nederlands Console (fig F) Werking van de knoppen Up (keuzewiel) -- Draai het keuzewiel naar rechts om de waarde te verhogen. -- TIME - bereik van instellingen: 00:00~99:00 (Elke stap is 1:00) -- CAL - bereik van instellingen: 0~9990 (Elke stap is 10) -- DIST - bereik van instellingen: 0.00~99.50 (Elke stap is 0.5) -- PULSE - bereik van instellingen: 0-30~230 (Elke stap is 1) 1 2 Down (keuzewiel) -- Draai het keuzewiel naar links om de waarde te verlagen. -- TIME - bereik van instellingen: 00:00~99:00 (Elke stap is 1:00) -- CAL - bereik van instellingen: 0~9990 (Elke stap is 10) -- DIST - bereik van instellingen: 0.00~99.50 (Elke stap is 0.5) -- PULSE - bereik van instellingen: 0-30~230 (Elke stap is 1) 3 Mode/Enter 1. Display 2. Steun voor tablet/boek 3. Knoppen • • • • • VOORZICHTIG Houd de console uit de buurt van direct zonlicht. Droog het oppervlak van de console wanneer het met zweetdruppels is bedekt. Leun niet op de console. Raak de display alleen met uw vingertop aan. Raak de display niet aan met uw nagels of een scherp voorwerp. LET OP De console gaat naar standby wanneer het toestel gedurende 4 minuten niet wordt gebruikt. -- Druk op de toets MODE/ENTER om een functie te kiezen. -- Houd de toets MODE/ENTER 2 seconden ingedrukt om alle functies te resetten (dezelfde functie als de toets RESET 2 seconden ingedrukt te houden). Reset -- Druk in de modus Instellingen eenmaal op de toets RESET om de huidige functiegetallen te resetten. -- Houd RESET 2 seconden ingedrukt om alle functiegetallen te resetten Recovery -- Nadat de console het pulse-signaal registreert, drukt u op de toets RECOVERY om de modus te activeren waarin u uw hartslagherstel kunt volgen Body Fat -- Test van lichaamsvetpercentage en BMI. Total reset -- Console start opnieuw en gaat naar de modus ‘Gebruikersprofiel instellen’. 46 Nederlands Uitleg van de weergavefuncties Scan -- Druk in de modus SCAN op de toets MODE/ ENTER om een functie te kiezen. -- Elke 6 seconden wordt automatisch op volgorde door elke modus gescand. -- Wanneer u op de toets MODE/ENTER drukt, is de volgorde van weergave:: TIME » DIST » CAL » PULSE » RPM/SPEED -- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt het aantal calorieën terug geteld vanaf de doelwaarde. Zodra het aantal op 0 komt, hoort u een alarm of gaat het display knipperen. Het aantal calorieën wordt verder geteld als u niet stopt met trainen nadat het doel is bereikt. -- Bereik 0 ~ 9999 • Speed -- Hier ziet u de huidige snelheid. -- Bereik 0.0 ~ 99.9 -- Wanneer tijdens de workout gedurende 4 seconden geen signaal naar de monitor wordt verzonden, staat SPEED op ‘0.0’. RPM -- Weergave van de rotaties per minuut -- Bereik 0 ~ 999 -- Wanneer tijdens de workout gedurende 4 seconden geen signaal naar de monitor wordt verzonden, staat RPM op ‘0’. Deze gegevens zijn een richtlijn voor de vergelijking van verschillende trainingssessies en kunnen niet voor medische behandelingen worden gebruikt. Pulse -- Wanneer uw hartslag door de console wordt geregistreerd, ziet u na 6 seconden uw huidige hartslag. -- Wanneer gedurende 6 seconden geen hartslagsignaal wordt geregistreerd, wordt ‘P’ weergegeven. -- U hoort een hartslagalarm als uw huidige hartslag de ingestelde hartslag overschrijdt. -- Bereik 0-3 0~ 230 BPM Bediening Time (Tijd) -- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt de tijd opgeteld. -- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt de tijd terug geteld vanaf de doelwaarde. Zodra het aantal op 0 komt, hoort u een alarm of gaat het display knipperen. De tijd wordt verder opgeteld als u niet stopt met trainen nadat het doel is bereikt. -- Wanneer tijdens de workout gedurende 4 seconden geen signaal naar de monitor wordt verzonden, stopt de tijd -- Bereik 0:00 ~ 99:59 LET OP Inschakelen -- Wanneer het apparaat zich in de slaapmodus bevindt, drukt u op een willekeurige toets op de console om het apparaat in te schakelen. -- U kunt ook gaan fietsen om het apparaat te activeren. Distance (Afstand) -- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt de afstand opgeteld. -- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt de afstand terug geteld vanaf de doelwaarde. Zodra het aantal op 0 komt, hoort u een alarm of gaat het display knipperen. De afstand wordt verder opgeteld als u niet stopt met trainen nadat het doel is bereikt. -- Bereik 0.00 ~ 99.99 Calories Op het LCD-display worden alle segmenten weergegeven (fig. F-01) Uitschakelen Wanneer gedurende 4 minuten geen signaal naar de monitor wordt verzonden, schakelt het apparaat automatisch naar de slaapmodus. -- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt het aantal verbruikte calorieën opgeteld. 47 Nederlands Gebruikersprofiel instellen Body Fat -- Met UP of DOWN (keuzewiel) stelt u SEX, HEIGHT, WEIGHT en AGE in. -- Druk op MODE/ENTER om uw keuze te bevestigen. -- Druk op de toets BODY FAT om te beginnen met de meting van het lichaamsvetpercentage. -- Tijdens de meting moet de gebruiker met beide handen de handgrepen vasthouden. Op het LCD-display wordt gedurende 8 seconden “-” “- -” “- - -” “- - - -” weergegeven), totdat de computer de meting heeft afgerond. -- Op het LCD-display worden BMI en vetpercentage weergegeven. Workout instellen -- Druk op de toets MODE/ENTER om de functie TIME, DISTANCE, CALORIES en PULSE te selecteren. Met UP of DOWN (keuzewiel) kiest u de instellingen; druk op de toets MODE/ ENTER om uw keuze te bevestigen. -- Wanneer u bijvoorbeeld de tijd instelt, knippert de waarde bij TIME en kunt u met UP en DOWN (keuzewiel) de gewenste tijd instellen. Druk op de toets MODE/ENTER om uw keuze te bevestigen en ga verder met de volgende instelling. DISTANCE, CALORIES en PULSE stelt u op dezelfde manier in als TIME. -- Als de workout begint en de console registreert het trainingssignaal, gaan op het display de waarden voor SPEED/RPM, TIME, DST enCAL tellen. Als een specifieke doelwaarde is ingesteld, wordt terug geteld totdat het doel is bereikt. Recovery -- De toets RECOVERY werkt alleen als een hartslag wordt geregistreerd. -- Bij TIME wordt ‘0:60’ (seconden) weergegeven; er wordt terug geteld naar 0. -- Na het aftellen om de status van het hartslagherstel te testen, wordt op de computer F1 tot en met F6 weergegeven. De gebruiker kan het hartslagherstelniveau vinden in de onderstaande tabel. -- Druk opnieuw op de toets RECOVERY om terug te keren naar het begin. F1 Voortreffelijk F2 Uitstekend F3 Goed F4 Normaal F5 Onder het gemiddelde F6 Slecht • OPMERKING Voor deze functie moet het gebruikersprofiel correct zijn ingesteld. Foutmeldingen in de modus Body Fat -- *E-1 Er wordt geen hartslagsignaal geregistreerd. -- *E-4 Treedt op wanneer het vetpercentage en het BMI-resultaat lager is dan 5 of hoger is dan 50. Problemen oplossen -- Wanneer het LCD-display wordt gedimd, moeten de batterijen worden vervangen. -- Als er geen signaal is wanneer u fietst, controleer dan of de kabel goed is aangesloten. 48 • • LET OP Wanneer u gedurende 4 minuten stopt met de training, wordt het hoofdscherm uitgeschakeld. Wanneer de computerweergave niet normaal is, installeert u de batterijen opnieuw en probeert u het nogmaals. Nederlands Reiniging en onderhoud Transport en opslag Het toestel vereist geen speciaal onderhoud. Het toestel behoeft geen kalibratie wanneer het wordt geassembleerd, gebruikt en onderhouden overeenkomstig de instructies. • • WAARSCHUWING Verwijder voor reiniging of onderhoud de adapter. Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te reinigen. -- Reinig het toestel na elk gebruik met een zachte absorberende doek. -- Controleer regelmatig of alle schroeven en moeren goed vast zitten. -- Smeer indien nodig de draaipunten. Vervangen van de batterijen (Fig ) De console is uitgerust met 2 AA-batterijen aan de achterkant van de console.. -- Verwijder het deksel. -- Verwijder de oude batterijen. -- Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat de (+) en (-) polariteitsmarkeringen van de batterijen op de goede plaats zitten. -- Monteer het deksel. • • WAARSCHUWING Verwijder voor transport en opslag de adapter. Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen. -- Blijf aan weerskanten aan de voorkant van het toestel staan en pak de handgrepen stevig vast. Til de voorkant van het toestel op zodat de achterkant van het toestel op de wielen komt te rusten. Verplaats het toestel en zet het voorzichtig neer. Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen. -- Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke ondergrond. Breng het toestel niet met behulp van de wielen naar boven, maar draag het toestel bij de handgrepen. -- Berg het toestel op een droge plaats op met zo weinig mogelijk temperatuurwisselingen. Aanvullende informatie Afvoeren van verpakkingsmateriaal Overheids-richtlijnen geven aan dat we de hoeveelheid afvalmateriaal afgevoerd naar stortplaatsen moeten verminderen. Daarom vragen we u al het afvalmateriaal op verantwoordelijke wijze af te voeren naar openbare recycling-centra. Defecten en storingen Ondanks voortdurende kwaliteitscontrole kan het gebeuren dat het toestel door ndividuele onderdelen defect is of niet goed werkt. In de meeste gevallen zal het voldoende zijn om het defecte onderdeel te vervangen. -- Als het toestel niet goed werkt, neem dan onmiddellijk contact op met de dealer. -- Geef het modelnummer en serienummer van het toestel op aan de dealer. Vertel wat de aard van het probleem is, hoe het toestel wordt gebruikt en wanneer u het toestel heeft gekocht. Verrwijdering aan het eind van de levensduur. We hopen dat u jarenlang plezier hebt van uw fitnessapparaat. Er komt echter een moment waarop het fitnessapparaat het eind van de bruikbare levensduur heeft bereikt. Onder de Europese AEEA-wetgeving bent u verantwoordelijk voor het op de juiste wijze afvoeren van uw fitnessapparaat naar een erkend openbaar inzamelpunt. 49 Nederlands Garantiedekking Technische gegevens Parameter Meeteenheid Lengte cm inch 144 56.7 Breedte cm inch 67 26.4 Hoogte cm inch 164 64.6 Gewicht kg lbs 55.6 122.5 Max. gewicht gebruiker kg lbs 120 265 In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness BV of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen. Waarde Batterijen maat Garantiebeperkingen AA Garantie Garantie voor eigenaars van Tunturi trainingsapparatuur Garantievoorwaarden De consument ontleent wettelijke rechten aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de handel in consumentengoederen en de garantie zal deze rechten niet beperken. De “Garantie voor de Eigenaar” geldt alleen dan wanneer het toestel wordt gebruikt in de door Tunturi New Fitness BV voor dat toestel toegestane gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de toegestane gebruiksomgeving beschreven in de gebruiksaanwijzing van het toestel. Garantievoorwaarden De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum van aankoop. Deze kunnen per land verschillen. Vraag in de winkel bij u in de buurt naar de garantievoorwaarden. De garantie dekt defecten van het toestel die het gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft. De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd. Tunturi New Fitness BV en zijn wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde importeur van Tunturi New Fitness BV is gevestigd. De garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen die zijn gewijzigd zonder toestemming van Tunturi New Fitness BV. De garantie dekt geen defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld, corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport. De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat. De garantie omvat ook geen onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging, smering of normale inspectie van onderdelen, noch dergelijke montagewerkzaamheden die de klant zelf kan uitvoeren en die geen speciale demontage en montage van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander dan de geautoriseerde Tunturivertegenwoordiger wordt niet vergoed. De garantie geldt alleen voor normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals beschreven in de handleiding. 50 Nederlands Verklaring van de fabrikant Tunturi New Fitness BV verklaart dat het product voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 957 (HA), 89/336/EEG. Het product is derhalve voorzien van het CE-label. 01-2017 Tunturi New Fitness BV Purmerweg 1 1311 XE Almere The Netherlands Disclaimer © 2017 Tunturi New Fitness BV Alle rechten voorbehouden. Het product en de handleiding zijn aan veranderingen onderhevig. Specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden veranderd. 51
/