Shimano AX-MT700 Handleiding

Merk
Shimano
Model
AX-MT700
Type
Handleiding
UM-2C60A-001-01
Gebruikershandleiding
Rear E-THRU I-type 12 mm
Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te vinden op:
http://si.shimano.com
BELANGRIJKE MEDEDELING
Neem contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker voor informatie over
de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding
zijn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren
fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (http://si.shimano.com).
Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.
Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik
zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een
correct gebruik.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een
fietsenmaker.
WAARSCHUWING
LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET REAR E-THRU
I-TYPE 12 mm SYSTEEM ZORGVULDIG DOOR. RAADPLEEG BIJ VRAGEN UW
DEALER.
De Rear E-THRU I-type 12mm kan in combinatie met een speciaal frame en een
speciale naaf/wiel worden gebruikt. Als het met een ander frame of naaf/wiel
as wordt gebruikt, kan het wiel tijdens het fietsen loskomen van de fiets met
ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.
Als de Rear E-THRU I-type 12mm niet goed op de fiets geïnstalleerd is, zou het
wiel er tijdens het rijden vanaf kunnen vallen en kunt u ernstig letsel oplopen.
Als de E-THRU-versteller zich aan de linkerkant
(schijf) van het frame bevindt, zorg dan dat
de E-THRU-versteller de schijf niet hindert
(afbeelding 1). Zorg er bovendien voor dat
de E-THRU-versteller tijdens het fietsen het
frame, andere onderdelen, de accessoires
enz. niet hindert of niet in aanraking komt
met obstructies (zoals takken en rotsen).
Als de E-THRU-versteller losraakt door
tussenkomst van of contact met vreemde
voorwerpen, dan raakt het wiel los en begint
dit te rammelen. Als dit gebeurt, moet u
contact opnemen met het verkooppunt of
een fietsenmaker. Blijven fietsen met een los
wiel kan leiden tot omvallen van de fiets en
ernstig letsel.
CLOSE
positie
Afbeelding 1
Remschijf
E-THRU-
versteller
Raak de remschijf niet aan zolang u met het E-THRU-systeem bezig bent.
Doeook niets met de E-THRU-versteller zolang het wiel draait. De remschijf
iszeer scherp en als u hem aanraakt, kunt u ernstig letsel oplopen.
De remklauwen en remschijf worden tijdens het gebruik van de remmen
zeerheet. Om het gevaar van verbranding te voorkomen, moet u nagaan of
zenahet fietsen voldoende afgekoeld zijn alvorens het E-THRU-systeem aan
teraken.
Voordat u het wiel aanbrengt, moet u alle vuil en stof van de pat, de
schroefdraad framezijde en de asopeningen verwijderen. Vuil en stof kunnen
een juiste montage van het E-THRU-systeem verhinderen en wanneer de naaf
en as niet juist worden gemonteerd kan het wiel losraken, met mogelijk ernstig
letsel tot gevolg.
De stelring kan niet meer dan 3 omwentelingen worden gedraaid.
Draai de stelring niet met kracht naar de aanhaal- of losmaakrichting wanneer
de rotatie van de stelring zwaar aanvoelt. De stelring kan beschadigen als u
deze met kracht draait.
Als op de fiets wordt gereden zonder een stelring, dan zijn er gevallen waarbij
afstellen onmogelijk wordt; vervang daarom de E-THRU-steekas door een
nieuwe.
Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig doorlezen zorgvuldig op een
veilige plek, zodat u deze later kunt raadplegen.
NOTITIE
Controleer voor het rijden altijd bij de E-THRU-naven of de wielen juist op het
frame geïnstalleerd zijn. Dit is vooral belangrijk wanneer u uw fiets op een
openbare plek geparkeerd heeft.
Zorg dat de E-THRU-hendels volledig in de GESLOTEN stand gedrukt zijn (de
kant van de hendel met het opschrift “CLOSE“ (gesloten) moet van de fiets af
staan). Kantel de hendels zoals aangegeven in de afbeelding. Draai deze niet.
OPEN positie
CLOSE positie
Als u de E-THRU-steekas vervangt, zorg er dan voor dat u deze vervangt door
hetzelfde model E-THRU-steekas als de E-THRU-steekas die momenteel op het
frame is bevestigd.
Een ander model vervangende E-THRU-steekas kan mogelijk niet goed op het
frame worden bevestigd vanwege verschillen in aslengte, schroefmaat,
behuizingsdiameter, etc.
De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies
door normaal gebruik en veroudering.
Regelmatige inspecties alvorens met de fiets
te gaan rijden
Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de
volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de
plaats van aankoop of een fietsdealer.
Zijn de wielen op de juiste manier aan het frame bevestigd?
Zijn de E-THRU-verstellers volledig naar de GESLOTEN stand gedrukt?
SNELLE CONTROLE
Til de fiets op zodat het wiel van de grond komt en geef een paar stevige klappen
op de bovenzijde van de band zoals in afbeelding 1. Schud daarnaast het wiel
heen en weer zoals in afbeelding 2 om er zeker van te zijn dat het wiel absoluut
niet los zit. Deze controle geeft geen garantie dat de E-THRU-versteller met het
juiste aanhaalmoment is aangedraaid. Als u twijfelt of de E-THRU-hendel goed
aangedraaid is, herhaalt u voordat u gaat fietsen de installatieprocedure zoals
beschreven in “Het wiel monteren“ in deze Onderhoudsinstructies.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Namen van onderdelen
Asopening
Naafschroefdraad
Vorkuiteinde
E-THRU-versteller
Afstelling
Bediening
MEDEDELING
Bedien de E-THRU-versteller altijd met de hand. Gebruik nooit een hamer of
ander voorwerp om de versteller te sluiten. Als dit niet in acht wordt genomen,
kan het E-THRU-systeem of het frame beschadigd raken.
Wat is de E-THRU naaf?
Het is een mechanisme dat gebruik maakt van de E-THRU-hendel op de naaf om
het wiel eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
E-THRU naaffunctie
Kantel de E-THRU-versteller naar de GESLOTEN stand en klem het wiel stevig op
zijn plek in het frame.
CLOSE positie
E-THRU-
versteller
OPEN positie
Het wiel monteren
1. Zet het naafschroefdraad op één lijn
met de pat.
Vorkuiteinde
Naafschroefd-
raad
2.
Plaats de E-THRU-versteller in de
OPEN positie en plaats het wiel in
de pat aan de andere zijde dan de
schroefdraad. Voer de steekas er
helemaal doorheen tot hij het
draadgedeelte aan de andere kant
bereikt.
3.
Draai de E-THRU-versteller om de E-THRU-steekas in de schroefdraad
framezijde te schroeven.
Open en sluit de E-THRU-hendel en draai de E-THRU-steekas vast in de
schroefdraad framezijde totdat u weerstand voelt als de E-THRU-hendel
evenwijdig aan de naafas staat wanneer hij naar de GESLOTEN stand wordt
bewogen.
1
2
OPEN positie
Afstelpositie
CLOSE
positie
4.
Zorg er om veiligheidsredenen voor dat de E-THRU-versteller langs het frame
loopt wanneer hij in de GESLOTEN stand staat. Duw de E-THRU-versteller met
de handpalm tot deze helemaal in de GESLOTEN stand positie is. Ga na of de
kant van de E-THRU-versteller met het opschrift “CLOSE“ van de fiets afstaat.
Zorg er voor dat de E-THRU-versteller het frame, andere onderdelen,
accessoires enz. niet hindert. Let er tijdens het fietsen bovendien op dat
de versteller niet in aanraking komt met obstructies (zoals takken en
rotsen). Als de E-THRU-hendel niet correct is geplaatst, dan moet de
stelring worden afgesteld. Zie “De stelring afstellen“ voor
afstelprocedures.
Aanhaalmoment:
5 - 7,5Nm
E-THRU-
versteller
Remschijf
CLOSE positie
Als er in de Onderhoudsinstructies aanwijzingen staan over de aandraaistand van
de E-THRU-hendel moet u deze opvolgen.
Het wiel verwijderen
Zet de E-THRU-versteller van de GESLOTEN stand naar de OPEN stand en draai
dan aan de E-THRU-versteller linskom om de E-THRU-steekas uit de schroefdraad
framezijde te verwijderen. Zodra de E-THRU-as uit de schroefdraad framezijde
verwijderd is, haalt u de E-THRU-as uit het wiel.
1
2
De stelring afstellen
1. Schroef de E-THRU-steekas in de schroefdraad framezijde in stap 3 van Het
wiel monteren en draai daarna zo aan de E-THRU-hendel dat deze naar de
juiste GESLOTEN stand gaat. Controleer dan het aanhaalmoment.
2. Notitie
Voer de afstelling uit voorafgaand aan het sluiten van de E-THRU-
hendel. Als de afstelling na het sluiten van de E-THRU-hendel wordt
uitgevoerd, kan het stelmechanisme beschadigd raken.
Als de vasthoudkracht zwak is wanneer u de E-THRU-versteller naar
de GESLOTEN stand zet, plaatst u een 2,5 mm inbussleutelin de
stelringopening en draait u deze met de klok mee.
Controleer de resultaten van stap 1. Als de vasthoudkracht te sterk is en de
E-THRU-versteller moeilijk naar de GESLOTEN stand kan worden bewogen,
plaatst u een 2,5 mm inbussleutel in de stelringopening en draait u deze
tegen de klok in om de kracht minder te maken. Draai de stelring geleidelijk
in fasen los tot het punt waar u al uw kracht nodig heeft om de E-THRU-
hendel te sluiten.
Afstelling
Aanhaalmoment voor
bevestiging Sterker
Aanhaalmoment voor
bevestiging Zwakker
GEOPENDE
stand
3.
Herhaal deze afstelling tot de juiste installatiekracht in de juiste verstellerstand
is bereikt.
Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
/

Deze handleiding is ook geschikt voor