One For All SV 1620 de handleiding

Merk
One For All
Model
SV 1620
Type
de handleiding
(hoe selecteert u bijvoorbeeld uw digitale tv-ontvanger die is aangesloten op )
1. Zorg ervoor dat het apparaat dat op de uitgang (OUTPUT) is aangesloten (bijv. HDTV),
ingeschakeld is.
2. Druk herhaaldelijk op de toets "(ON/OFF)/INPUT Select" totdat de gewenste ingangspoort is
geselecteerd.
• Als er op de geselecteerde poort geen videosignaal wordt aangetroffen, zal de ONE FOR ALL Smart HDMI
Switch terugkeren naar de automatische selectiemodus.
16
De ONE FOR ALL Smart HDMI Switch maakt gebruik van slimme schakeltechnologie die automatisch de
juiste bron selecteert en compatibel is met ieder gecertificeerd HDMI-apparaat.
(hoe selecteert u bijvoorbeeld uw digitale tv-ontvanger die is aangesloten op )
1. Zorg ervoor dat het apparaat dat op de uitgang (OUTPUT) is aangesloten (bijv. HDTV),
ingeschakeld is.
2. Zorg ervoor dat de apparaten die op de ingangen zijn aangesloten (bijv. HD-settopbox,
dvd-speler etc.) uitgeschakeld zijn (in stand-by).
3. Schakel het apparaat dat u wilt selecteren in (bijv. uw digitale tv-ontvanger die is aangesloten
op ) en vervolgens selecteert de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automatisch de juiste
ingangspoort bijv. .
• Als u een andere bron wilt gebruiken (bijv. uw dvd-speler die is aangesloten op ), schakelt u het
vorige apparaat (bijv. digitale tv-ontvanger) uit en schakelt u het apparaat dat u wilt gebruiken (bijv. uw
dvd-speler) in.
Ook ieder apparaat met CEC-mogelijkheden (bijv. HD-settopbox, dvd-speler etc.) kunnen automatisch
de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch inschakelen.
1
. Sluit de HDMI-kabels van uw bronapparaten (bijv. HD-settopbox, dvd-speler etc.) aan op de
corresponderende ingangspoorten (INPUT) van de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
2. Sluit de HDMI-kabel van uw tv (bijv. HD-tv) aan op de uitgangspoort (OUTPUT) van de ONE
F
OR ALL Smart HDMI Switch.
3
. Sluit de voedingsadapter aan en sluit hem aan op het stopcontact.
Uw ONE FOR ALL Smart HDMI Switch is nu gereed voor gebruik.
Gebruik
Installatie
N
ede
rla
nds
AUTOMATISCHE (INPUT) ingangsselectie
H
A
N
D
M
A
T
I
G
E
I
N
P
U
T
i
n
g
a
n
g
s
s
e
l
e
c
t
i
e
*
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 16
17
Algemeen
Gebruik uitsluitend gecertificeerde HDMI-apparaten die getest zijn door erkende testcentra.
• Gebruik uitsluitend gecertificeerde HDMI-kabels die de vereiste overdrachtssnelheid ondersteunen. High Speed HDMI-kabels worden
aanbevolen.
Slecht of geen beeld/geluid
Controleer of de voedingsadapter van de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch correct is aangesloten en de voedings-LED brandt.
• Controleer of de HDMI-kabels goed aangesloten zijn.
• Controleer of uw apparatuur en scherm de vereiste resoluties ondersteunen.
• Controleer of de HDMI-bronnen en het scherm HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) ondersteunen.
• Als de 3D-inhoud niet wordt weergegeven, controleert u of uw 3D-bron en beeldscherm hetzelfde 3D-formaat volledig ondersteunen.
• Sluit uw bronapparatuur direct aan op uw beeldschermapparaat (bijv. HDTV) zonder de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch. Op deze
manier kunt u vaststellen welk apparaat het probleem veroorzaakt.
A
utomatische selectie werkt niet
• De ONE FOR ALL Smart HDMI Switch detecteert op verschillende manieren of hij automatisch dient om te schakelen. Welke manier
g
ebruikt wordt, is afhankelijk van het bronapparaat. De beste manier om ervoor te zorgen dat de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch
automatisch omschakelt, is ervoor te zorgen dat alle bronapparaten uitgeschakeld zijn. Vervolgens schakelt u het gewenste
b
ronapparaat in en zorgt u dat dit een beeld genereert. De ONE FOR ALL Smart HDMI Switch zal automatisch dit bronapparaat
s
electeren.
• Als uw apparaat HDMI-CEC ondersteunt, zorg er dan voor dat het ingeschakeld is. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het apparaat
v
oor instructies over hoe dit moet.
OPMERKING: HDMI-CEC is beter bekend onder de desbetreffende merknamen, zoals Anynet+ (Samsung), SimpLink (LG), Easylink
(Philips), BRAVIA Theatre Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic), etc.
• Probeer het gewenste bronapparaat handmatig te selecteren met behulp van de knop Input (ingang). Als dit goed werkt, schakelt u
het bronapparaat uit, wacht u enkele seconden en schakelt u het weer in om te controleren of het apparaat nu automatisch wordt
geselecteerd.
Probleemoplossing
Wij, Universal Electronics Inc. Inc., 6101 Gateway Drive, CA 90630, U.S.A en haar dochterbedrijven
Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau,
Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a
planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires,
Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia
Verklaren onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat het ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620) waarop deze verklaring
betrekking heeft in overeenstemming is met:
Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 55022:2006+A1:2007: Class B
IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
IEC61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2007
IEC61000-4-4:2004
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:1993+A1:2000
IEC61000-4-11:2004
Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010
Enschede, 6th of January 2012
Paul J. Bennett
As Managing Director Europe, Executive Vice President International
CE CONFORMITEITSVERKLARING
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 17
English
Please follow the manual instructions carefully. For questions regarding this product please contact:
Deutch
B
itte folgen Sie den Instruktionen in der Bedienungsanleitung sorgfältig. Für Fragen setzen Sie sich bitte
in Verbindung mit:
E
spañol
P
or favor, siga cuidadosamente las indicaciones del manual de instrucciones. Si tiene alguna duda o pre-
gunta, por favor contacte con nosotros a través de:
Français
Veuillez suivre avec attention les instructions du mode d’emploi.Pour vos questions vous pouvez nous
contacter:
Italiano
Si prega di leggere il manuale d’istruzioni con attenzione. Per eventuali domande non esita di contattare:
Nederlands
Volg de instructies van deze handleiding alstublieft zorgvuldig op. Voor vragen kunt u contact opnemen
met:
Português
Favor seguir as instruções do manual com cuidado. Para perguntas favor contatar:
Polski
Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi i/lub odwiedzić naszą witrynę internetową:
Česky
Dodržujte pokyny v návodu. Další informace naleznete rovněž na našich webových stránkách:
Magyar
Gondosan kövesse a kézikönyvben olvasható utasításokat, és/vagy olvassa el a szükséges tudnivalókat
webhelyünkön:
Türkçe
Lütfen kılavuzdaki talimatları dikkatlice takip edin ve/veya web sitemize bakın:
www.oneforall.com
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 48

Documenttranscriptie

708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 16 ds Nederlan 1. 2. 3. Installatie Sluit de HDMI-kabels van uw bronapparaten (bijv. HD-settopbox, dvd-speler etc.) aan op de corresponderende ingangspoorten (INPUT) van de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch. Sluit de HDMI-kabel van uw tv (bijv. HD-tv) aan op de uitgangspoort (OUTPUT) van de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch. Sluit de voedingsadapter aan en sluit hem aan op het stopcontact. Uw ONE FOR ALL Smart HDMI Switch is nu gereed voor gebruik. Gebruik De ONE FOR ALL Smart HDMI Switch maakt gebruik van slimme schakeltechnologie die automatisch de juiste bron selecteert en compatibel is met ieder gecertificeerd HDMI-apparaat. AUTOMATISCHE (INPUT) ingangsselectie (hoe selecteert u bijvoorbeeld uw digitale tv-ontvanger die is aangesloten op 1. ) Zorg ervoor dat het apparaat dat op de uitgang (OUTPUT) is aangesloten (bijv. HDTV), ingeschakeld is. 2. Zorg ervoor dat de apparaten die op de ingangen zijn aangesloten (bijv. HD-settopbox, dvd-speler etc.) uitgeschakeld zijn (in stand-by). 3. Schakel het apparaat dat u wilt selecteren in (bijv. uw digitale tv-ontvanger die is aangesloten op ) en vervolgens selecteert de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automatisch de juiste ingangspoort bijv. . • Als u een andere bron wilt gebruiken (bijv. uw dvd-speler die is aangesloten op ), schakelt u het vorige apparaat (bijv. digitale tv-ontvanger) uit en schakelt u het apparaat dat u wilt gebruiken (bijv. uw dvd-speler) in. ieder apparaat met CEC-mogelijkheden (bijv. HD-settopbox, dvd-speler etc.) kunnen automatisch * Ook de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch inschakelen. HANDMATIGE (INPUT) ingangsselectie (hoe selecteert u bijvoorbeeld uw digitale tv-ontvanger die is aangesloten op 1. ) Zorg ervoor dat het apparaat dat op de uitgang (OUTPUT) is aangesloten (bijv. HDTV), ingeschakeld is. 2. Druk herhaaldelijk op de toets "(ON/OFF)/INPUT Select" totdat de gewenste ingangspoort is geselecteerd. • Als er op de geselecteerde poort geen videosignaal wordt aangetroffen, zal de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch terugkeren naar de automatische selectiemodus. 16 708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 17 Probleemoplossing Algemeen • Gebruik uitsluitend gecertificeerde HDMI-apparaten die getest zijn door erkende testcentra. • Gebruik uitsluitend gecertificeerde HDMI-kabels die de vereiste overdrachtssnelheid ondersteunen. High Speed HDMI-kabels worden aanbevolen. Slecht of geen beeld/geluid • Controleer of de voedingsadapter van de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch correct is aangesloten en de voedings-LED brandt. • Controleer of de HDMI-kabels goed aangesloten zijn. • Controleer of uw apparatuur en scherm de vereiste resoluties ondersteunen. • Controleer of de HDMI-bronnen en het scherm HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) ondersteunen. • Als de 3D-inhoud niet wordt weergegeven, controleert u of uw 3D-bron en beeldscherm hetzelfde 3D-formaat volledig ondersteunen. • Sluit uw bronapparatuur direct aan op uw beeldschermapparaat (bijv. HDTV) zonder de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch. Op deze manier kunt u vaststellen welk apparaat het probleem veroorzaakt. Automatische selectie werkt niet • De ONE FOR ALL Smart HDMI Switch detecteert op verschillende manieren of hij automatisch dient om te schakelen. Welke manier gebruikt wordt, is afhankelijk van het bronapparaat. De beste manier om ervoor te zorgen dat de ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automatisch omschakelt, is ervoor te zorgen dat alle bronapparaten uitgeschakeld zijn. Vervolgens schakelt u het gewenste bronapparaat in en zorgt u dat dit een beeld genereert. De ONE FOR ALL Smart HDMI Switch zal automatisch dit bronapparaat selecteren. • Als uw apparaat HDMI-CEC ondersteunt, zorg er dan voor dat het ingeschakeld is. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het apparaat voor instructies over hoe dit moet. OPMERKING: HDMI-CEC is beter bekend onder de desbetreffende merknamen, zoals Anynet+ (Samsung), SimpLink (LG), Easylink (Philips), BRAVIA Theatre Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic), etc. • Probeer het gewenste bronapparaat handmatig te selecteren met behulp van de knop Input (ingang). Als dit goed werkt, schakelt u het bronapparaat uit, wacht u enkele seconden en schakelt u het weer in om te controleren of het apparaat nu automatisch wordt geselecteerd. CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij, Universal Electronics Inc. Inc., 6101 Gateway Drive, CA 90630, U.S.A en haar dochterbedrijven Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau, Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia Verklaren onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat het ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620) waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met: Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive) EN 55022:2006+A1:2007: Class B IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009 IEC61000-3-3:2008 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007 IEC61000-4-4:2004 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2008 IEC61000-4-8:1993+A1:2000 IEC61000-4-11:2004 Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive) EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010 Enschede, 6th of January 2012 Paul J. Bennett As Managing Director Europe, Executive Vice President International 17 708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 48 English Please follow the manual instructions carefully. For questions regarding this product please contact: Deutch Bitte folgen Sie den Instruktionen in der Bedienungsanleitung sorgfältig. Für Fragen setzen Sie sich bitte in Verbindung mit: Español Por favor, siga cuidadosamente las indicaciones del manual de instrucciones. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor contacte con nosotros a través de: Français Veuillez suivre avec attention les instructions du mode d’emploi.Pour vos questions vous pouvez nous contacter: Italiano Si prega di leggere il manuale d’istruzioni con attenzione. Per eventuali domande non esita di contattare: Nederlands Volg de instructies van deze handleiding alstublieft zorgvuldig op. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Português Favor seguir as instruções do manual com cuidado. Para perguntas favor contatar: Polski Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi i/lub odwiedzić naszą witrynę internetową: Česky Dodržujte pokyny v návodu. Další informace naleznete rovněž na našich webových stránkách: Magyar Gondosan kövesse a kézikönyvben olvasható utasításokat, és/vagy olvassa el a szükséges tudnivalókat webhelyünkön: Türkçe Lütfen kılavuzdaki talimatları dikkatlice takip edin ve/veya web sitemize bakın: [email protected] www.oneforall.com
/

Deze handleiding is ook geschikt voor