Matrix G7-S22 de handleiding

Merk
Matrix
Categorie
fitness, gymnastiek
Model
G7-S22
Type
de handleiding
15
CORRECT GEBRUIK
1. U mag het maximale gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden.
2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte.
3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen,
bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in een
comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig vergrendeld
is om onbedoelde bewegingen en letsel te voorkomen.
4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste
trainingspositie aan.
5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan wat u veilig kunt tillen
en verplaatsen.
6. Voer de oefening beheerst uit.
7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie.
GARANTIE
Voor Noord-Amerika gaat u naar  voor informatie over de
garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden.
ONDERHOUDSCHECKLIST
ACTIE FREQUENTIE
Bekleding reinigen
1
Dagelijks
Kabels inspecteren
2
Dagelijks
Geleidestangen reinigen Maandelijks
Bevestigingsmateriaal inspecteren Maandelijks
Frame inspecteren Zesmaandelijks
Apparaat reinigen Waar nodig
Handgrepen reinigen
1
Waar nodig
Geleidestangen smeren
3
Waar nodig
1
De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water of een
reinigingsmiddel zonder ammoniak.
2
Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer
aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan
te spannen zonder de hoofdplaat op te tillen.
3
De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teon. Breng
de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts op de
geleidestangen wrijft.
NEDERLANDS
KOPPELWAARDEN
M10-bout (Nyloc-moer en Flowdrill) 77 Nm / 57 ft-lbs
M8-bouten 25 Nm / 18 ft-lb
M8-plastic 15 Nm / 11 ft-lb
M6-bouten 15 Nm / 11 ft-lb
Pad-bouten 10 Nm / 7 ft-lb
PRODUCTSPECIFICATIES
Max. gewicht gebruiker 136 kg / 300 lbs
Max. trainingsgewicht
G7-S22
G7-S22B
G7-S22BH
138,4 kg / 307,5 lbs
90 kg / 200 lbs
135 kg / 300 lbs
Productgewicht
G7-S22
G7-S22B
G7-S22BH
390 kg / 860 lbs
283,5 kg / 625 lbs
328,5 kg / 725 lbs
Totale afmetingen
(L x B x H)*
143,5 x 173,5 x 197 cm /
56,4 x 54,1 x 77,6”
* Zorg dat er een vrije ruimte van 0,6 meter (24”) beschikbaar is voor toegang
tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let op dat de door ADA
aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is.
16
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
De koper van de producten van MATRIX is volledig verantwoordelijk voor het instrueren van alle gebruikers, ongeacht of dit
eindgebruikers of toezichthoudend personeel betreft, over het juiste gebruik van de apparatuur.
We raden aan om alle gebruikers van MATRIX-trainingsapparatuur op de hoogte te brengen van de volgende informatie,
voorafgaand aan het gebruik ervan.
Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan ontworpen of beoogd is door de fabrikant. MATRIX-apparatuur dient
correct te worden gebruikt om letsel te voorkomen.
INSTALLATIE
1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIX-trainingsapparatuur moet worden geïnstalleerd op een stabiel, vlak oppervlak.
2. APPARATUUR VASTZETTEN: de fabrikant beveelt aan alle vaste MATRIX-krachtapparatuur aan de vloer te bevestigen om de
apparatuur te stabiliseren en te voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit moet door een erkende aannemer
worden uitgevoerd.
Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs).
ONDERHOUD
1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten is of waarvan onderdelen kapot zijn. Gebruik alleen de vervangende
onderdelen die door uw lokale MATRIX-dealer worden geleverd.
2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: Verwijder de labels in geen geval. Ze bevatten belangrijke informatie. Als ze niet
meer leesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te vervangen.
3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: Preventief onderhoud is cruciaal voor soepel werkende apparatuur, evenals om uw
aansprakelijkheid tot een minimum te beperken. Apparaten moeten regelmatig worden geïnspecteerd.
4. Zorg ervoor dat iedereen die wijzigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het toestel uitvoert, daartoe
gekwaliceerd is. MATRIX-dealers geven op verzoek training in reparaties en onderhoud op onze bedrijfsvestiging.
BIJKOMENDE OPMERKINGEN
Deze apparatuur mag slechts onder supervisie worden gebruikt, in ruimtes waar toegang en toezicht speciek worden gereguleerd
door de eigenaar. Het is de taak van de eigenaar om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar moet
hierbij rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de gebruiker.
Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik voor het beoogde doel en overeenkomstig de
instructies van de fabrikant.
Deze apparatuur dient uitsluitend binnen te worden gebruikt. Deze trainingsapparatuur is een Klasse S-product (ontworpen voor
gebruik in een commerciële omgeving zoals een tnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en
EN 957-2.
WAARSCHUWING
DIT APPARAAT KAN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL
VEROORZAKEN. NEEM DEZE VOORZORGSMAATREGELEN
IN ACHT OM LETSEL TE VOORKOMEN!
1. Houd kinderen jonger dan 14 jaar uit de buurt van deze
krachttrainingsapparatuur. Tieners moeten te allen
tijde onder toezicht staan wanneer ze deze apparatuur
gebruiken.
2. Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies
hebben gekregen van iemand die instaat voor hun
veiligheid inzake het gebruik van de apparatuur.
3. Alle waarschuwingen en instructies moeten worden
gelezen en vóór gebruik moeten gepaste instructies
worden verkregen. Gebruik deze apparatuur
UITSLUITEND voor het beoogde doel.
4. Inspecteer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het
apparaat NIET als het beschadigd of onbedienbaar is.
5. Overschrijd het maximale gewicht van deze apparatuur
niet.
6. Controleer of de selectiepen volledig in de gewichtsstapel
is ingebracht.
7. Gebruik de machine NOOIT met de gewichtsstapel
vastgepind in een verhoogde positie.
8. Gebruik NOOIT halters of andere middelen om de
gewichtsweerstand stapsgewijs te verhogen. Gebruik
alleen de middelen die rechtstreeks door de fabrikant
zijn geleverd.
9. Onjuiste of overmatige training kan tot
gezondheidsletsel leiden. Beëindig de training als u
zich zwak of duizelig voelt. Onderga een medisch
onderzoek voordat u aan een trainingsprogramma
begint.
10. Houd uw lichaam, kleding, haar en
trainingsaccessoires vrij en uit de buurt van
bewegende onderdelen.
11. Als verstelbare aanslagen worden geleverd, dienen
deze te allen tijde te worden gebruikt.
12. Bij het verstellen van een verstelbaar mechanisme
(stopstand, zadelstand, steunlocatie, begrenzer
bewegingsbereik, katrolslede, enz.), moet u ervoor zorgen
dat het verstelbaar mechanisme volledig is vergrendeld
vóór gebruik om onbedoelde beweging te voorkomen.
13. De fabrikant beveelt aan deze apparatuur aan de vloer
te bevestigen om hem te stabiliseren en te vermijden
dat hij schommelt of kantelt. Doe hiervoor een beroep
op een erkende aannemer.
14. Als de apparatuur NIET aan de vloer is bevestigd: Sta
NOOIT toe dat er weerstandsriemen, touwen of andere
elementen aan deze apparatuur worden bevestigd,
aangezien dit tot ernstig letsel zou kunnen leiden.
Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het
stretchen, want dit zou tot ernstig letsel kunnen leiden.
15. DIT ETIKET NIET VERWIJDEREN. DIT ETIKET VERVANGEN
ALS HET BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS.
NEDERLANDSNEDERLANDS
17
NEDERLANDS
REAR
DELT
PEC
FLY
Verstel de startpositie
boven het hoofd voor
de borstspieroefening
PEC FLY
REAR DELT
PEC FLY
REAR DELT
Verstel de zithoogte zodat de handgrepen
in lijn zijn met de voorkant van de borst
18

L-vormige inbussleutel van 3 mm L-vormige inbussleutel van 10 mm
L-vormige inbussleutel van 4 mm Kruiskopschroevendraaier
L-vormige inbussleutel van 5 mm Steeksleutel van 8 mm
L-vormige inbussleutel van 6 mm Steeksleutel van 17 mm
L-vormige inbussleutel van 8 mm Smeer geleidestangen
Indien er onderdelen ontbreken, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke MATRIX-dealer.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
UITPAKKEN
Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-tnessproduct. Het product
is geïnspecteerd voordat het werd verpakt. Het werd in meerdere stukken
verzonden voor een compacte verpakking van de machine. Controleer eerst of
alle componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te
vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig uit
de doos en gooi de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale wetgeving.
Trainingsapparatuur moet worden gemonteerd door een opgeleid montageteam
of moet voorgemonteerd zijn vóór levering.
OPGELET
Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de
doos haalt, om persoonlijk letsel en schade aan onderdelen van het frame te
voorkomen. Zorg dat u de apparatuur op een stabiele vloer plaatst en waterpas
zet. Zorg dat er een vrije ruimte van 0,6 meter (24") beschikbaar is voor toegang
tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let op dat de door ADA
aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36") is.
NEDERLANDS
G7-S22 TRAININGSOPPERVLAK
1,94 M
(76,1")
1,44 M
(56,4")
VRIJE RUIMTE
0,6 M (2 FT)
DOORGANG
19
NEDERLANDS
B
F
A
D
C
B
21

 
A
F
B
C
D
Bout (M10x80L)
Veerring (Φ10,2)
Vlakke sluitring (Φ10,2)
Nylon moer (M10)
Plug
9
9
18
9
8
Zorg dat u de isolatieplaat verwijdert bij
het installeren van de rep counter.
Draai de bevestigingen pas volledig vast
wanneer alles in elkaar is gezet. Vibra-Tite 135
Red Gel of gelijkwaardig moet worden gebruikt
op alle bevestigingen die niet met Nyloc-moeren
zijn gemonteerd.
20
3
NEDERLANDS

 
E Bout (M10x25L) 6
E
E
MONTAGE VOLTOOID!
 
G7-S13  A9 B10 C13
G7-S23  A10 B11 C14
G7-S71  A8 B9 C13
G7-S72  A7 B11 C15
G7-S70  A10 B11 C14
G7-S33  A6 B7 C12
G7-S42  A5 B9 C12
G7-S34  A7 B8 C13
G7-S40  A12 B13 C15
G7-S74  A8 B9 C11
G7-S75  A6 B7 C11
G7-S22  A8 B9 C14
G7-S51  A10 B11 C13
G7-S52  A7 B8 C13
G7-S78  A9 B12 C15
G7-S55  A11 B12 C15
G7-S21  A8 B9 C15
G7-S73  A10 B11 C15
G7-S77  A9 B11 C15
* A = Bovenste sensor
B = Middelste sensor
C = Onderste sensor

=
=

Document transcriptie

GARANTIE 1. U mag het maximale gewicht van het trainingsapparaat niet overschrijden. Voor Noord-Amerika gaat u naar matrixfitness.com voor informatie over de garantie, evenals welke uitsluitingen en beperkingen er voor de garantie gelden. 2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen in op de gepaste hoogte. 3. Stel waar nodig de zadelsteunen, beensteunen, voetsteunen, bewegingsbereikversteller of eventuele andere verstelmechanismen in een comfortabele startstand. Zorg dat het verstelmechanisme volledig vergrendeld is om onbedoelde bewegingen en letsel te voorkomen. NEDERLANDS CORRECT GEBRUIK 4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing) en neem een gepaste trainingspositie aan. 5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het trainen dan wat u veilig kunt tillen en verplaatsen. 6. Voer de oefening beheerst uit. 7. Breng de gewichten weer in hun volledig ondersteunde startpositie. PRODUCTSPECIFICATIES Max. gewicht gebruiker Max. trainingsgewicht ONDERHOUDSCHECKLIST ACTIE Bekleding reinigen FREQUENTIE 1 Dagelijks Kabels inspecteren 2 Dagelijks Geleidestangen reinigen Maandelijks Bevestigingsmateriaal inspecteren Maandelijks Frame inspecteren Zesmaandelijks Apparaat reinigen Handgrepen reinigen Waar nodig 1 Geleidestangen smeren 3 G7-S22 G7-S22B G7-S22BH 138,4 kg / 307,5 lbs 90 kg / 200 lbs 135 kg / 300 lbs G7-S22 G7-S22B G7-S22BH 390 kg / 860 lbs 283,5 kg / 625 lbs 328,5 kg / 725 lbs Totale afmetingen (L x B x H)* 143,5 x 173,5 x 197 cm / 56,4 x 54,1 x 77,6” * Zorg dat er een vrije ruimte van 0,6 meter (24”) beschikbaar is voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let op dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is. Waar nodig Waar nodig 1 De bekleding en grepen dienen te worden gereinigd met milde zeep en water of een reinigingsmiddel zonder ammoniak. 2 Controleer de kabels op schade of slijtage en vervang onmiddellijk wanneer aanwezig. Als er overmatige speling op de kabel aanwezig is, dient u deze aan te spannen zonder de hoofdplaat op te tillen. 3 Productgewicht 136 kg / 300 lbs De geleidestangen moeten worden gesmeerd met smeer op basis van Teflon. Breng de smeer aan op een katoenen doek, die u vervolgens op- en neerwaarts op de geleidestangen wrijft. KOPPELWAARDEN M10-bout (Nyloc-moer en Flowdrill) 77 Nm / 57 ft-lbs M8-bouten 25 Nm / 18 ft-lb M8-plastic 15 Nm / 11 ft-lb M6-bouten 15 Nm / 11 ft-lb Pad-bouten 10 Nm / 7 ft-lb 15 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE De koper van de producten van MATRIX is volledig verantwoordelijk voor het instrueren van alle gebruikers, ongeacht of dit eindgebruikers of toezichthoudend personeel betreft, over het juiste gebruik van de apparatuur. NEDERLANDS We raden aan om alle gebruikers van MATRIX-trainingsapparatuur op de hoogte te brengen van de volgende informatie, voorafgaand aan het gebruik ervan. Gebruik de apparatuur nooit op een andere manier dan ontworpen of beoogd is door de fabrikant. MATRIX-apparatuur dient correct te worden gebruikt om letsel te voorkomen. INSTALLATIE 1. STABIEL EN VLAK OPPERVLAK: MATRIX-trainingsapparatuur moet worden geïnstalleerd op een stabiel, vlak oppervlak. 2. APPARATUUR VASTZETTEN: de fabrikant beveelt aan alle vaste MATRIX-krachtapparatuur aan de vloer te bevestigen om de apparatuur te stabiliseren en te voorkomen dat het apparaat schommelt of kantelt. Dit moet door een erkende aannemer worden uitgevoerd. Alle ankerpunten moeten weerstaan aan een uittrekkracht van 3,3 kN (750 lbs). ONDERHOUD 1. Gebruik GEEN apparatuur die beschadigd of versleten is of waarvan onderdelen kapot zijn. Gebruik alleen de vervangende onderdelen die door uw lokale MATRIX-dealer worden geleverd. 2. BEHOUD ALLE LABELS EN NAAMPLAATJES: Verwijder de labels in geen geval. Ze bevatten belangrijke informatie. Als ze niet meer leesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met uw MATRIX-dealer om ze te vervangen. 3. ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: Preventief onderhoud is cruciaal voor soepel werkende apparatuur, evenals om uw aansprakelijkheid tot een minimum te beperken. Apparaten moeten regelmatig worden geïnspecteerd. 4. Zorg ervoor dat iedereen die wijzigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het toestel uitvoert, daartoe gekwalificeerd is. MATRIX-dealers geven op verzoek training in reparaties en onderhoud op onze bedrijfsvestiging. BIJKOMENDE OPMERKINGEN Deze apparatuur mag slechts onder supervisie worden gebruikt, in ruimtes waar toegang en toezicht specifiek worden gereguleerd door de eigenaar. Het is de taak van de eigenaar om te bepalen wie deze trainingsapparatuur mag gebruiken. De eigenaar moet hierbij rekening houden met: de betrouwbaarheid, leeftijd, ervaring, enz. van de gebruiker. Deze trainingsapparatuur voldoet aan de industrienormen voor stabiliteit bij gebruik voor het beoogde doel en overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Deze apparatuur dient uitsluitend binnen te worden gebruikt. Deze trainingsapparatuur is een Klasse S-product (ontworpen voor gebruik in een commerciële omgeving zoals een fitnesscentrum). Deze trainingsapparatuur voldoet aan EN ISO 20957-1 en EN 957-2. 16 WAARSCHUWING DIT APPARAAT KAN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN. NEEM DEZE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT OM LETSEL TE VOORKOMEN! 1. Houd kinderen jonger dan 14 jaar uit de buurt van deze krachttrainingsapparatuur. Tieners moeten te allen tijde onder toezicht staan wanneer ze deze apparatuur gebruiken. 2. Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen van iemand die instaat voor hun veiligheid inzake het gebruik van de apparatuur. 3. Alle waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en vóór gebruik moeten gepaste instructies worden verkregen. Gebruik deze apparatuur UITSLUITEND voor het beoogde doel. 4. Inspecteer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het apparaat NIET als het beschadigd of onbedienbaar is. 5. Overschrijd het maximale gewicht van deze apparatuur niet. 6. Controleer of de selectiepen volledig in de gewichtsstapel is ingebracht. 7. Gebruik de machine NOOIT met de gewichtsstapel vastgepind in een verhoogde positie. 8. Gebruik NOOIT halters of andere middelen om de gewichtsweerstand stapsgewijs te verhogen. Gebruik alleen de middelen die rechtstreeks door de fabrikant zijn geleverd. 9. Onjuiste of overmatige training kan tot gezondheidsletsel leiden. Beëindig de training als u zich zwak of duizelig voelt. Onderga een medisch onderzoek voordat u aan een trainingsprogramma begint. 10. Houd uw lichaam, kleding, haar en trainingsaccessoires vrij en uit de buurt van bewegende onderdelen. 11. Als verstelbare aanslagen worden geleverd, dienen deze te allen tijde te worden gebruikt. 12. Bij het verstellen van een verstelbaar mechanisme (stopstand, zadelstand, steunlocatie, begrenzer bewegingsbereik, katrolslede, enz.), moet u ervoor zorgen dat het verstelbaar mechanisme volledig is vergrendeld vóór gebruik om onbedoelde beweging te voorkomen. 13. De fabrikant beveelt aan deze apparatuur aan de vloer te bevestigen om hem te stabiliseren en te vermijden dat hij schommelt of kantelt. Doe hiervoor een beroep op een erkende aannemer. 14. Als de apparatuur NIET aan de vloer is bevestigd: Sta NOOIT toe dat er weerstandsriemen, touwen of andere elementen aan deze apparatuur worden bevestigd, aangezien dit tot ernstig letsel zou kunnen leiden. Gebruik deze apparatuur NOOIT als steun tijdens het stretchen, want dit zou tot ernstig letsel kunnen leiden. 15. DIT ETIKET NIET VERWIJDEREN. DIT ETIKET VERVANGEN ALS HET BESCHADIGD OF ONLEESBAAR IS. NEDERLANDS PEC FLY • REAR DELT PEC FLY • REAR DELT Verstel de startpositie boven het hoofd voor de borstspieroefening Verstel de zithoogte zodat de handgrepen in lijn zijn met de voorkant van de borst PEC FLY REAR DELT 17 UITPAKKEN G7-S22 TRAININGSOPPERVLAK NEDERLANDS Hartelijk dank voor uw aankoop van een MATRIX-fitnessproduct. Het product is geïnspecteerd voordat het werd verpakt. Het werd in meerdere stukken verzonden voor een compacte verpakking van de machine. Controleer eerst of alle componenten aanwezig zijn door ze met de opengewerkte tekeningen te vergelijken, voordat u het toestel gaat monteren. Haal het toestel voorzichtig uit de doos en gooi de verpakkingsmaterialen weg conform uw lokale wetgeving. Trainingsapparatuur moet worden gemonteerd door een opgeleid montageteam of moet voorgemonteerd zijn vóór levering. 1,44 M (56,4") OPGELET Zorg dat iemand u helpt wanneer u de onderdelen van het frame uit de doos haalt, om persoonlijk letsel en schade aan onderdelen van het frame te voorkomen. Zorg dat u de apparatuur op een stabiele vloer plaatst en waterpas zet. Zorg dat er een vrije ruimte van 0,6 meter (24") beschikbaar is voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let op dat de door ADA aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36") is. VRIJE RUIMTE 0,6 M (2 FT) 1,94 M (76,1") DOORGANG GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE (niet meegeleverd) L-vormige inbussleutel van 3 mm L-vormige inbussleutel van 10 mm L-vormige inbussleutel van 4 mm Kruiskopschroevendraaier L-vormige inbussleutel van 5 mm Steeksleutel van 8 mm L-vormige inbussleutel van 6 mm Steeksleutel van 17 mm L-vormige inbussleutel van 8 mm Smeer geleidestangen Indien er onderdelen ontbreken, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke MATRIX-dealer. 0 mm 18 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 A F B C D Beschrijving Bout (M10x80L) Veerring (Φ10,2) Vlakke sluitring (Φ10,2) Nylon moer (M10) Plug Aant. 9 9 18 9 8 2 Draai de bevestigingen pas volledig vast wanneer alles in elkaar is gezet. Vibra-Tite 135 Red Gel of gelijkwaardig moet worden gebruikt op alle bevestigingen die niet met Nyloc-moeren zijn gemonteerd. C NEDERLANDS 1 Zorg dat u de isolatieplaat verwijdert bij het installeren van de rep counter. Stap 1 Bevestigingsmateriaal B B F A D 19 3 Stap 3 Bevestigingsmateriaal E Beschrijving Bout (M10x25L) MONTAGE VOLTOOID! Aant. 6 NEDERLANDS Machine E Locatie van sensoren * G7-S13 Chest Press A9 B10 C13 G7-S23 Shoulder Press A10 B11 C14 G7-S71 Leg Extension A8 B9 C13 G7-S72 Seated Leg Curl A7 B11 C15 G7-S70 Leg Press A10 B11 C14 G7-S33 Lat Pull-down A6 B7 C12 G7-S42 Triceps Press A5 B9 C12 G7-S34 Seated Row A7 B8 C13 G7-S40 Bicep Curl A12 B13 C15 G7-S74 Hip Adductor A8 B9 C11 G7-S75 Hip Abductor A6 B7 C11 G7-S22 Pec Fly/Rear Delt A8 B9 C14 G7-S51 Abdominal Crunch A10 B11 C13 G7-S52 Back Extension A7 B8 C13 G7-S78 Glute A9 B12 C15 G7-S55 Rotary Torso A11 B12 C15 G7-S21 Lateral Raise A8 B9 C15 G7-S73 Prone Leg Curl A10 B11 C15 G7-S77 Calf Extension A9 B11 C15 * A = Bovenste sensor B = Middelste sensor C = Onderste sensor E 20 Sensor oriëntatie = =
/