Widex (language pack 1) User Instructions

Merk
Widex
Model
(language pack 1)
Type
User Instructions
WELKOM
Gefeliciteerd met uw nieuwe streamingapparaat.
Inhoud van de verpakking - zie afbeelding 1
1. Apparaat
2. Micro-USB-kabel
3. Montagebeugel met kabelhouder
4. Optische audiokabel (Toslink)
5. Schoonmaakdoekje
6. Extra dubbelzijdige tape voor montage
7. Analoge audiokabel (mini-jack naar phono)
LET OP
Lees dit boekje en de gebruiksaanwijzing voor uw hoortoestellen aandachtig door
voordat u het apparaat in gebruikt neemt.
Bedoeld gebruik
Dit apparaat is bedoeld als een draadloze geluidszender van een televisie naar
ondersteunde hoortoestellen.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees dit hoofdstuk aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan drie jaar.
Gebruik het apparaat niet buiten.
Probeer het apparaat nooit zelf te openen of te repareren. Neem contact op met uw
audicien als uw apparaat gerepareerd moet worden.
Houd het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van andere apparatuur die
het kan kan opwarmen.
De TV- of USB-muurlader moet voldoen aan IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1
of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
Zorg er bij transport en opslag van uw apparaat voor dat de temperatuur tussen -20
°C en +55 °C (-4 °F en 131 °F) en de luchtvochtigheid tussen 10%-90% rV blijft.
Uw apparaat is ontworpen om te functioneren binnen de temperatuur-, vochtigheid-
en atmosferische bereiken van 0-45 °C (32-113 °F), 10-90% rV en 500 tot 1500 mbar.
79
HET APPARAAT IN GEBRUIK NEMEN
Het apparaat aansluiten op uw televisie
Optie A: met behulp van de optische kabel - zie afbeelding 2
Voor het aansluiten van audio raden wij aan uw apparaat met behulp van de optische
kabel (blauw) aan te sluiten op uw televisie, omdat dit garant staat voor de beste
geluidskwaliteit.
1. Verwijder de beschermende doppen op beide uiteinden van de optische kabel.
2. Sluit de optische kabel (blauw) eerst aan op de overeenkomstige "Optical IN"-
ingang (blauw) op de achterkant van uw apparaat en daarna op de "Optical
OUT"-ingang op de achterkant van uw televisie.
LET OP
Leg het apparaat niet in een kast, omdat hierdoor het zendbereik beperkt kan worden
- zie afbeelding 9.
LET OP
Als u gebruik maakt van de optische kabel voor het aansluiten van het apparaat op uw
televisie, worden de volgende digitale formaten ondersteund:
Digitale stereo (PCM)
Dolby Audio™
Het kan zijn dat u uw televisie, dvd-speler of home cinema-systeem moet
configureren om een van de ondersteunde audioformaten te kunnen selecteren.
Het kan zijn dat het apparaat geen geluid kan streamen van niet-ondersteunde
audioformaten.
Optie B: met behulp van de analoge audiokabel - zie afbeelding 3
U kunt ook gebruik maken van de analoge kabel om uw apparaat aan te sluiten op uw
televisie. Volg hiertoe de volgende stappen:
1. Steek de stekker (paars) van de analoge kabel in de ingang op de achterkant van
het apparaat.
2. Sluit vervolgens de analoge audiokabel aan op de overeenkomende ingangen op
uw televisie.
LET OP
Kies ofwel voor de optie met de optische kabel of de optie met de analoge kabel om
uw apparaat aan te sluiten op de televisie. Het is niet nodig beide opties te gebruiken.
LET OP
Als u beide kabels hebt aangesloten, kiest het apparaat altijd voor de bron
aangesloten via de optie met de optische kabel.
80
Het apparaat inschakelen
Om uw apparaat in te schakelen, kunt u de Micro-USB-kabel aansluiten op het
apparaat en het andere uiteinde vervolgens aansluiten op de USB-ingang op de
achterkant van uw televisie.
Zet vervolgens uw televisie aan.
LET OP
Als uw televisie geen USB-ingang heeft, kunt u gebruik maken van een standaard USB-
muurlader (niet meegeleverd). De muurlader moet ten minste 500 mA (2,5 W) kunnen
leveren.
Instellen van het apparaat voor één of twee hoortoestellen - zie
afbeelding 5
U kunt het apparaat naar eigen wens instellen met behulp van de schuif aan de
onderkant van het apparaat. Als u één hoortoestel gebruikt, kiest u voor de monaurale
instelling. Gebruikt u twee hoorstellen, dan kiest u voor de binaurale instelling.
Monogeluid
Stereogeluid
Het apparaat koppelen met uw hoortoestellen - zie afbeelding 6
Voordat u het geluid van uw televisie kunt streamen, moet u uw apparaat en uw
hoortoestellen koppelen. Ga als volgt te werk:
1. Schakel uw apparaat in door uw televisie aan te zetten (zie afbeelding 4) of lees
het hoofdstuk "Het apparaat inschakelen".
2. Start uw hoortoestellen opnieuw op door het batterijvakje te openen en te sluiten.
3. Houd uw hoortoestellen tijdens het koppelen binnen het bereik van uw apparaat
(1-2 meter).
4. De hoortoestellen geven een toon af om te bevestigen dat het koppelen met het
apparaat is gelukt.
LET OP
Uw hoortoestellen kunnen tot drie minuten na het herstarten worden gekoppeld. Als
het koppelen niet binnen deze tijdsperiode is gelukt, kan het zijn dat u uw
hoortoestellen nogmaals moet herstarten.
LET OP
Het apparaat kan worden gebruikt om geluid naar meerdere gebruikers tegelijkertijd
te streamen. Als u deze optie wilt gebruiken, kunt u dezelfde bovenstaande procedure
voor koppelen volgen.
Een koppeling verwijderen
Het verwijderen van koppelingen is alleen mogelijk via de app. Volg hiertoe de
volgende stappen:
81
1. Open het programma TV PLAY op uw app en ga naar het geluidsmenu.
2. Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het geluidsmenu.
3. Druk op de knop Koppeling wisselen en accepteer vervolgens het wissen van de
koppeling.
82
HET APPARAAT GEBRUIKEN MET BEHULP VAN DE APP -
ZIE AFBEELDING 7
Het apparaat gebruiken
Zodra u uw apparaat hebt gekoppeld met uw hoortoestellen, kunt u het apparaat
gebruiken via de app. Om te beginnen met luisteren naar uw televisie, gaat u als volgt
te werk:
1. Controleer eerst of uw hoortoestellen zijn gekoppeld met uw smartphone.
2. Open uw app en kies het programma voor het luisteren naar de televisie. U kunt
nu luisteren naar het geluid van uw televisie.
3. Om te stoppen met luisteren naar het geluid van uw televisie, kunt u
eenvoudigweg overschakelen op een ander luisterprogramma.
LET OP
De eerste keer dat u uw app opent nadat u uw hoortoestellen met het apparaat hebt
gekoppeld, verschijnt er een helptekst op het scherm met de mededeling dat er een
TV PLAY programma is toegevoegd aan uw programmalijst. Dit bericht verdwijnt als u
op een willekeurige plek in het scherm tikt.
LET OP
Als u geen pictogram van een TV PLAY programma ziet, zijn het apparaat en uw
hoortoestellen niet goed met elkaar gekoppeld.
Het volume van televisiegeluid aanpassen
U kunt het volume van het geluid van de televisie of uw hoortoestellen eenvoudig
aanpassen met de volumeschuif op het scherm van uw app.
LET OP
Als u wilt focussen op het geluid van uw televisie en niet wilt luisteren naar geluid uit de
omgeving, kunt u de functie Room off op uw app inschakelen.
Telefoongesprekken bij gebruik van het apparaat
Als u een iPhone hebt, kunt u inkomende oproepen beantwoorden zoals u dat
gewend bent op uw smartphone.
Als u een Android smartphone hebt, hebt u een COM-DEX nodig om
telefoongesprekken te kunnen voeren terwijl u gebruik maakt van het apparaat. Als u
een oproep ontvangt, gaat u als volgt te werk:
1. Neem de oproep aan door op de drukknop op uw COM-DEX te drukken.
LET OP
Als het telefoongesprek niet naar uw hoortoestellen wordt gestreamd, kunt u met
behulp van de app proberen over te schakelen op een ander luisterprogramma.
83
OPTIONEEL HET APPARAAT BEVESTIGEN OP DE
ACHTERKANT VAN UW TELEVISIE - ZIE AFBEELDING 8
Volg de hierna volgende stappen nauwkeurig op om het apparaat op een van de
bovenhoeken van uw televisie te bevestigen:
1. Reinig het oppervlak van de achterkant van uw televisie met het
schoonmaakdoekje. Laat het oppervlak een aantal seconden drogen.
2. Verwijder de beschermfolie van de tape op uw montagebeugel.
3. Plaats de tape op de montagebeugel op de achterkant van uw televisie en druk de
tape 5 seconden lang aan.
4. Trek de kabels door de kabelhouder op uw montagebeugel.
5. Schuif het apparaat in de montagebeugel en zet de kabels vast met de
kabelbinder.
LET OP
Bevestig het apparaat niet rechtstreeks op het ventilatiesysteem van uw televisie.
Waar het ventilatiesysteem zich bevindt, hangt af van uw TV.
LET OP
Leg het apparaat niet in een lade, omdat dit een negatieve uitwerking kan hebben op
de draadloze datatransmissie - zie afbeelding 9.
LET OP
Bewaar het apparaat in het zicht voor een optimaal zendbereik.
84
EXTRA INFORMATIE
Onderhoud
Maak uw apparaat schoon met een zachte, droge doek of een stofzuiger met een
zachte borstel.
LET OP
Spoel uw apparaat nooit af en dompel het apparaat nooit onder in water of een andere
vloeistof.
LED‘S
LED BETEKENIS
Dovend wit licht Dit ziet u de eerste keer dat u uw apparaat aan zet of
na een reset
Een knipperend blauw licht
voor ieder hoortoestel
Het apparaat verstuurt informatie ten behoeve van
het koppelen naar uw hoortoestellen
Dovend blauw licht Als u één keer kort op de resetknop drukt, knippert
de led blauw en stopt de streaming gedurende 30
seconden. Dit heeft geen effect op uw apparaat
Dovend groen licht Het apparaat is ingeschakeld, maar streamt niet
Constant groen licht: Het apparaat is aan en streamt
Knipperend rood licht Onbekend geluidsformaat
Dovend rood licht Het apparaat is oververhit. Laat het apparaat
afkoelen voorafgaand aan gebruik
Dit led-patroon is ook te zien als de usb-kabel het
apparaat van onvoldoende stroom voorziet
Constant rood licht Het apparaat werkt niet. Neem contact op met uw
audicien
Het apparaat resetten
Er zit een knop op de achterkant van uw apparaat. U kunt uw apparaat resetten door
deze knop gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. Hierdoor wordt het apparaat
opnieuw opgestart en worden bestaande koppelingen van het apparaat verwijderd.
LET OP
Als u uw apparaat reset, moet u uw hoortoestellen opnieuw koppelen met het apparaat.
Problemen oplossen
Op deze pagina's vindt u adviezen die u kunt volgen als uw apparaat niet of niet goed
werkt. Neem contact op met uw audicien als het probleem blijft bestaan.
85
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Er is geen geluid van de
televisie in mijn
hoortoestellen
a. De hoortoestellen en het
apparaat zijn niet
gekoppeld
b. Het apparaat is niet
correct aangesloten op uw
televisie
c. De audiobron is niet
ingeschakeld
d. De batterijen van uw
hoortoestellen zijn bijna
leeg
e. Uw hoortoestellen zijn
niet ingesteld op het
programma TV PLAY
f. Het volume is te laag
a. Koppel het apparaat en
uw hoortoestellen met
elkaar
b. Controleer of het
apparaat goed is
aangesloten op de televisie
c. Schakel de audiobron in
d. Vervang de batterijen
van uw hoortoestellen
e. Selecteer het programma
TV PLAY op de app
f. Zet het volume harder op
de app
Anderen kunnen het geluid
van de televisie niet horen
a. U hebt het apparaat
aangesloten op de ingang
voor de hoofdtelefoon
a1. Sluit de analoge kabel
aan zoals omschreven in
het hoofdstuk Aansluiten
a2. Gebruik een andere
uitgang op de televisie
a3. Controleer de audio-
instellingen op uw televisie
en stel de luidsprekers in op
parallel
Ik hoor alleen geluid in één
hoortoestel
a. De batterij van het
andere hoortoestel is leeg
b. Er kan slechts één
hoortoestel worden
gekoppeld met het
apparaat
a. Vervang de batterij van
het hoortoestel
b. Koppel ook het andere
hoortoestel met uw
apparaat
Ik heb de optische kabel
aangesloten op mijn
televisie, maar ik heb geen
geluid in mijn
hoortoestellen
a. De televisie is niet
geconfigureerd voor het
verzenden van geluid via de
optische uitgang
a. Controleer de instellingen
voor de audio-uitgang van
uw televisie (geavanceerde
instellingen)
86
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Ik heb de analoge kabel
aangesloten op mijn
televisie, maar ik heb geen
geluid in mijn
hoortoestellen
De analoge aansluitingen
op de televisie zijn alleen
bedoeld als ingang voor
geluid
a. Gebruik de bij dit
apparaat meegeleverde
optische kabel
b. Gebruik een mini-jack-
naar-mini-jack kabel en de
hoofdtelefoonaansluiting
op uw televisie
c. Uw televisie is mogelijk
niet compatibel met het
apparaat
Het volume is niet
comfortabel
a. Stel het volume in met
behulp van de app of een
afstandsbediening
b. Bekijk de
geluidsinstellingen onder
de geavanceerde
instellingen op uw televisie
Het geluid van mijn
hoortoestellen wordt
onderbroken in één of
beide hoortoestellen
a. Het apparaat ligt in een
lade of achter een muur
b. Het apparaat is buiten
bereik
c. Er zijn andere bronnen
van radiogolven in de buurt
die voor interferentie
zorgen.
a. Plaats het apparaat in het
zicht
b. Plaats het apparaat
binnen bereik
c. Vergroot de afstand tot
andere bronnen van
radiogolven
De led knippert rood en er
is geen geluid in de
hoortoestellen
a. Het apparaat is
oververhit
b. De televisie kan niet
voldoende stroom leveren
aan het apparaat
a. Bewaar het apparaat niet
in direct zonlicht. Bewaar
het apparaat niet in een
lade of in de buurt van het
ventilatiesysteem op de
achterkant van de televisie
b. Verwijder andere
apparaten die via usb zijn
aangesloten op de televisie
of sluit het apparaat aan op
het stopcontact
Neem contact op met uw audicien als het probleem blijft bestaan.
87
WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
EU-richtlijnen
Richtlijn 2014/53/EU
Hierbij verklaart Widex A/S dat deze WIDEX TV PLAY in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
De WIDEX TV PLAY bevat radiozenders die functioneren op: 2.4 GHz, 10.0 mW EIRP.
Een kopie van de conformiteitsverklaring in overeenstemming met 2014/53/EU is te
vinden op:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informatie over afvoer
Gooi hoortoestellen, hoortoestelaccessoires en batterijen niet weg met huishoudelijk
afval.
Hoortoestellen, batterijen en hoortoestelaccessoires moeten worden afgevoerd als
elektrische en elektronische apparatuur, of worden afgegeven bij uw audicien.
88
SYMBOLEN
Veelgebruikte symbolen door voor de etikettering van medische hulpmiddelen (labels/IFU/
enz.)
Symbool Titel/beschrijving
Fabrikant
Het product wordt geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres
naast het symbool staan. Indien van toepassing wordt ook de productiedatum
genoemd.
Catalogusnummer
Het catalogus-/itemnummer van het product.
Zie de gebruiksaanwijzingen
In de gebruiksaanwijzingen staat belangrijke waarschuwingsinformatie
(waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product
moet worden gelezen.
Waarschuwing
Tekst met een symbool voor waarschuwing moet vóór gebruik van het product
worden gelezen.
WEEE-symbool
“Niet bij het reguliere afval”. Als het product wordt afgedankt, moet het voor
recycling worden ingeleverd bij een inzamelpunt om te voorkomen dat de
aanwezige gevaarlijke stoffen schade toebrengen aan het milieu of schadelijk
zijn voor de gezondheid van mensen.
CE-markering
Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen inzake het CE-
keurmerk.
RCM-markering
Het product voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van elektrische
veiligheid, EMC en radioband voor producten die op de Australische of Nieuw-
Zeelandse markt worden gebracht.
Interferentie
Er kan zich elektromagnetische (EM) interferentie voordoen in de nabijheid van
het product.
89

Document transcriptie

WELKOM Gefeliciteerd met uw nieuwe streamingapparaat. Inhoud van de verpakking - zie afbeelding 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Apparaat Micro-USB-kabel Montagebeugel met kabelhouder Optische audiokabel (Toslink) Schoonmaakdoekje Extra dubbelzijdige tape voor montage Analoge audiokabel (mini-jack naar phono) LET OP Lees dit boekje en de gebruiksaanwijzing voor uw hoortoestellen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruikt neemt. Bedoeld gebruik Dit apparaat is bedoeld als een draadloze geluidszender van een televisie naar ondersteunde hoortoestellen. Belangrijke veiligheidsinformatie Lees dit hoofdstuk aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt Houd het apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan drie jaar. Gebruik het apparaat niet buiten. Probeer het apparaat nooit zelf te openen of te repareren. Neem contact op met uw audicien als uw apparaat gerepareerd moet worden. Houd het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van andere apparatuur die het kan kan opwarmen. De TV- of USB-muurlader moet voldoen aan IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen. Zorg er bij transport en opslag van uw apparaat voor dat de temperatuur tussen -20 °C en +55 °C (-4 °F en 131 °F) en de luchtvochtigheid tussen 10%-90% rV blijft. Uw apparaat is ontworpen om te functioneren binnen de temperatuur-, vochtigheiden atmosferische bereiken van 0-45 °C (32-113 °F), 10-90% rV en 500 tot 1500 mbar. 79 HET APPARAAT IN GEBRUIK NEMEN Het apparaat aansluiten op uw televisie Optie A: met behulp van de optische kabel - zie afbeelding 2 Voor het aansluiten van audio raden wij aan uw apparaat met behulp van de optische kabel (blauw) aan te sluiten op uw televisie, omdat dit garant staat voor de beste geluidskwaliteit. 1. Verwijder de beschermende doppen op beide uiteinden van de optische kabel. 2. Sluit de optische kabel (blauw) eerst aan op de overeenkomstige "Optical IN"ingang (blauw) op de achterkant van uw apparaat en daarna op de "Optical OUT"-ingang op de achterkant van uw televisie. LET OP Leg het apparaat niet in een kast, omdat hierdoor het zendbereik beperkt kan worden - zie afbeelding 9. LET OP Als u gebruik maakt van de optische kabel voor het aansluiten van het apparaat op uw televisie, worden de volgende digitale formaten ondersteund: Digitale stereo (PCM) Dolby Audio™ Het kan zijn dat u uw televisie, dvd-speler of home cinema-systeem moet configureren om een van de ondersteunde audioformaten te kunnen selecteren. Het kan zijn dat het apparaat geen geluid kan streamen van niet-ondersteunde audioformaten. Optie B: met behulp van de analoge audiokabel - zie afbeelding 3 U kunt ook gebruik maken van de analoge kabel om uw apparaat aan te sluiten op uw televisie. Volg hiertoe de volgende stappen: 1. Steek de stekker (paars) van de analoge kabel in de ingang op de achterkant van het apparaat. 2. Sluit vervolgens de analoge audiokabel aan op de overeenkomende ingangen op uw televisie. LET OP Kies ofwel voor de optie met de optische kabel of de optie met de analoge kabel om uw apparaat aan te sluiten op de televisie. Het is niet nodig beide opties te gebruiken. LET OP Als u beide kabels hebt aangesloten, kiest het apparaat altijd voor de bron aangesloten via de optie met de optische kabel. 80 Het apparaat inschakelen Om uw apparaat in te schakelen, kunt u de Micro-USB-kabel aansluiten op het apparaat en het andere uiteinde vervolgens aansluiten op de USB-ingang op de achterkant van uw televisie. Zet vervolgens uw televisie aan. LET OP Als uw televisie geen USB-ingang heeft, kunt u gebruik maken van een standaard USBmuurlader (niet meegeleverd). De muurlader moet ten minste 500 mA (2,5 W) kunnen leveren. Instellen van het apparaat voor één of twee hoortoestellen - zie afbeelding 5 U kunt het apparaat naar eigen wens instellen met behulp van de schuif aan de onderkant van het apparaat. Als u één hoortoestel gebruikt, kiest u voor de monaurale instelling. Gebruikt u twee hoorstellen, dan kiest u voor de binaurale instelling. Monogeluid Stereogeluid Het apparaat koppelen met uw hoortoestellen - zie afbeelding 6 Voordat u het geluid van uw televisie kunt streamen, moet u uw apparaat en uw hoortoestellen koppelen. Ga als volgt te werk: 1. Schakel uw apparaat in door uw televisie aan te zetten (zie afbeelding 4) of lees het hoofdstuk "Het apparaat inschakelen". 2. Start uw hoortoestellen opnieuw op door het batterijvakje te openen en te sluiten. 3. Houd uw hoortoestellen tijdens het koppelen binnen het bereik van uw apparaat (1-2 meter). 4. De hoortoestellen geven een toon af om te bevestigen dat het koppelen met het apparaat is gelukt. LET OP Uw hoortoestellen kunnen tot drie minuten na het herstarten worden gekoppeld. Als het koppelen niet binnen deze tijdsperiode is gelukt, kan het zijn dat u uw hoortoestellen nogmaals moet herstarten. LET OP Het apparaat kan worden gebruikt om geluid naar meerdere gebruikers tegelijkertijd te streamen. Als u deze optie wilt gebruiken, kunt u dezelfde bovenstaande procedure voor koppelen volgen. Een koppeling verwijderen Het verwijderen van koppelingen is alleen mogelijk via de app. Volg hiertoe de volgende stappen: 81 1. Open het programma TV PLAY op uw app en ga naar het geluidsmenu. 2. Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het geluidsmenu. 3. Druk op de knop Koppeling wisselen en accepteer vervolgens het wissen van de koppeling. 82 HET APPARAAT GEBRUIKEN MET BEHULP VAN DE APP ZIE AFBEELDING 7 Het apparaat gebruiken Zodra u uw apparaat hebt gekoppeld met uw hoortoestellen, kunt u het apparaat gebruiken via de app. Om te beginnen met luisteren naar uw televisie, gaat u als volgt te werk: 1. Controleer eerst of uw hoortoestellen zijn gekoppeld met uw smartphone. 2. Open uw app en kies het programma voor het luisteren naar de televisie. U kunt nu luisteren naar het geluid van uw televisie. 3. Om te stoppen met luisteren naar het geluid van uw televisie, kunt u eenvoudigweg overschakelen op een ander luisterprogramma. LET OP De eerste keer dat u uw app opent nadat u uw hoortoestellen met het apparaat hebt gekoppeld, verschijnt er een helptekst op het scherm met de mededeling dat er een TV PLAY programma is toegevoegd aan uw programmalijst. Dit bericht verdwijnt als u op een willekeurige plek in het scherm tikt. LET OP Als u geen pictogram van een TV PLAY programma ziet, zijn het apparaat en uw hoortoestellen niet goed met elkaar gekoppeld. Het volume van televisiegeluid aanpassen U kunt het volume van het geluid van de televisie of uw hoortoestellen eenvoudig aanpassen met de volumeschuif op het scherm van uw app. LET OP Als u wilt focussen op het geluid van uw televisie en niet wilt luisteren naar geluid uit de omgeving, kunt u de functie Room off op uw app inschakelen. Telefoongesprekken bij gebruik van het apparaat Als u een iPhone hebt, kunt u inkomende oproepen beantwoorden zoals u dat gewend bent op uw smartphone. Als u een Android smartphone hebt, hebt u een COM-DEX nodig om telefoongesprekken te kunnen voeren terwijl u gebruik maakt van het apparaat. Als u een oproep ontvangt, gaat u als volgt te werk: 1. Neem de oproep aan door op de drukknop op uw COM-DEX te drukken. LET OP Als het telefoongesprek niet naar uw hoortoestellen wordt gestreamd, kunt u met behulp van de app proberen over te schakelen op een ander luisterprogramma. 83 OPTIONEEL HET APPARAAT BEVESTIGEN OP DE ACHTERKANT VAN UW TELEVISIE - ZIE AFBEELDING 8 Volg de hierna volgende stappen nauwkeurig op om het apparaat op een van de bovenhoeken van uw televisie te bevestigen: 1. Reinig het oppervlak van de achterkant van uw televisie met het schoonmaakdoekje. Laat het oppervlak een aantal seconden drogen. 2. Verwijder de beschermfolie van de tape op uw montagebeugel. 3. Plaats de tape op de montagebeugel op de achterkant van uw televisie en druk de tape 5 seconden lang aan. 4. Trek de kabels door de kabelhouder op uw montagebeugel. 5. Schuif het apparaat in de montagebeugel en zet de kabels vast met de kabelbinder. LET OP Bevestig het apparaat niet rechtstreeks op het ventilatiesysteem van uw televisie. Waar het ventilatiesysteem zich bevindt, hangt af van uw TV. LET OP Leg het apparaat niet in een lade, omdat dit een negatieve uitwerking kan hebben op de draadloze datatransmissie - zie afbeelding 9. LET OP Bewaar het apparaat in het zicht voor een optimaal zendbereik. 84 EXTRA INFORMATIE Onderhoud Maak uw apparaat schoon met een zachte, droge doek of een stofzuiger met een zachte borstel. LET OP Spoel uw apparaat nooit af en dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. LED‘S LED BETEKENIS Dovend wit licht Dit ziet u de eerste keer dat u uw apparaat aan zet of na een reset Een knipperend blauw licht voor ieder hoortoestel Het apparaat verstuurt informatie ten behoeve van het koppelen naar uw hoortoestellen Dovend blauw licht Als u één keer kort op de resetknop drukt, knippert de led blauw en stopt de streaming gedurende 30 seconden. Dit heeft geen effect op uw apparaat Dovend groen licht Het apparaat is ingeschakeld, maar streamt niet Constant groen licht: Het apparaat is aan en streamt Knipperend rood licht Onbekend geluidsformaat Dovend rood licht Het apparaat is oververhit. Laat het apparaat afkoelen voorafgaand aan gebruik Dit led-patroon is ook te zien als de usb-kabel het apparaat van onvoldoende stroom voorziet Constant rood licht Het apparaat werkt niet. Neem contact op met uw audicien Het apparaat resetten Er zit een knop op de achterkant van uw apparaat. U kunt uw apparaat resetten door deze knop gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. Hierdoor wordt het apparaat opnieuw opgestart en worden bestaande koppelingen van het apparaat verwijderd. LET OP Als u uw apparaat reset, moet u uw hoortoestellen opnieuw koppelen met het apparaat. Problemen oplossen Op deze pagina's vindt u adviezen die u kunt volgen als uw apparaat niet of niet goed werkt. Neem contact op met uw audicien als het probleem blijft bestaan. 85 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er is geen geluid van de televisie in mijn hoortoestellen a. De hoortoestellen en het apparaat zijn niet gekoppeld b. Het apparaat is niet correct aangesloten op uw televisie c. De audiobron is niet ingeschakeld d. De batterijen van uw hoortoestellen zijn bijna leeg e. Uw hoortoestellen zijn niet ingesteld op het programma TV PLAY f. Het volume is te laag a. Koppel het apparaat en uw hoortoestellen met elkaar b. Controleer of het apparaat goed is aangesloten op de televisie c. Schakel de audiobron in d. Vervang de batterijen van uw hoortoestellen e. Selecteer het programma TV PLAY op de app f. Zet het volume harder op de app Anderen kunnen het geluid a. U hebt het apparaat a1. Sluit de analoge kabel van de televisie niet horen aangesloten op de ingang aan zoals omschreven in voor de hoofdtelefoon het hoofdstuk Aansluiten a2. Gebruik een andere uitgang op de televisie a3. Controleer de audioinstellingen op uw televisie en stel de luidsprekers in op parallel Ik hoor alleen geluid in één a. De batterij van het hoortoestel andere hoortoestel is leeg b. Er kan slechts één hoortoestel worden gekoppeld met het apparaat Ik heb de optische kabel aangesloten op mijn televisie, maar ik heb geen geluid in mijn hoortoestellen a. Vervang de batterij van het hoortoestel b. Koppel ook het andere hoortoestel met uw apparaat a. De televisie is niet a. Controleer de instellingen geconfigureerd voor het voor de audio-uitgang van verzenden van geluid via de uw televisie (geavanceerde optische uitgang instellingen) 86 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Ik heb de analoge kabel aangesloten op mijn televisie, maar ik heb geen geluid in mijn hoortoestellen De analoge aansluitingen op de televisie zijn alleen bedoeld als ingang voor geluid a. Gebruik de bij dit apparaat meegeleverde optische kabel b. Gebruik een mini-jacknaar-mini-jack kabel en de hoofdtelefoonaansluiting op uw televisie c. Uw televisie is mogelijk niet compatibel met het apparaat Het volume is niet comfortabel Het geluid van mijn hoortoestellen wordt onderbroken in één of beide hoortoestellen a. Stel het volume in met behulp van de app of een afstandsbediening b. Bekijk de geluidsinstellingen onder de geavanceerde instellingen op uw televisie a. Het apparaat ligt in een lade of achter een muur b. Het apparaat is buiten bereik c. Er zijn andere bronnen van radiogolven in de buurt die voor interferentie zorgen. De led knippert rood en er a. Het apparaat is is geen geluid in de oververhit hoortoestellen b. De televisie kan niet voldoende stroom leveren aan het apparaat a. Plaats het apparaat in het zicht b. Plaats het apparaat binnen bereik c. Vergroot de afstand tot andere bronnen van radiogolven a. Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht. Bewaar het apparaat niet in een lade of in de buurt van het ventilatiesysteem op de achterkant van de televisie b. Verwijder andere apparaten die via usb zijn aangesloten op de televisie of sluit het apparaat aan op het stopcontact Neem contact op met uw audicien als het probleem blijft bestaan. 87 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE EU-richtlijnen Richtlijn 2014/53/EU Hierbij verklaart Widex A/S dat deze WIDEX TV PLAY in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. De WIDEX TV PLAY bevat radiozenders die functioneren op: 2.4 GHz, 10.0 mW EIRP. Een kopie van de conformiteitsverklaring in overeenstemming met 2014/53/EU is te vinden op: http:global.widex.com/doc N26346 Informatie over afvoer Gooi hoortoestellen, hoortoestelaccessoires en batterijen niet weg met huishoudelijk afval. Hoortoestellen, batterijen en hoortoestelaccessoires moeten worden afgevoerd als elektrische en elektronische apparatuur, of worden afgegeven bij uw audicien. 88 SYMBOLEN Veelgebruikte symbolen door voor de etikettering van medische hulpmiddelen (labels/IFU/ enz.) Symbool Titel/beschrijving Fabrikant Het product wordt geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool staan. Indien van toepassing wordt ook de productiedatum genoemd. Catalogusnummer Het catalogus-/itemnummer van het product. Zie de gebruiksaanwijzingen In de gebruiksaanwijzingen staat belangrijke waarschuwingsinformatie (waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product moet worden gelezen. Waarschuwing Tekst met een symbool voor waarschuwing moet vóór gebruik van het product worden gelezen. WEEE-symbool “Niet bij het reguliere afval”. Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling worden ingeleverd bij een inzamelpunt om te voorkomen dat de aanwezige gevaarlijke stoffen schade toebrengen aan het milieu of schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. CE-markering Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen inzake het CEkeurmerk. RCM-markering Het product voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid, EMC en radioband voor producten die op de Australische of NieuwZeelandse markt worden gebracht. Interferentie Er kan zich elektromagnetische (EM) interferentie voordoen in de nabijheid van het product. 89
/